kolmapäev, 9. detsember 2009

Eesti 2010


Järgmise aasta planetaarsetest seisudest sai kirjutatud artiklis 2010. Nüüd heidaks pilgu vabariigi horoskoobile ja vaataks, mida toob lähenev uus aasta meie riigile, millised on tendentsid ja võimalused, ohud ja harmoonilisemad ilusad olukorrad. Ära on toodud ainult need seisud, kui transiitsed planeedid teevad radixi suhtes aspekte. Transiitsete planeetide omavahelisi aspekte me seekord ei vaata. Seda saab juba igaüks ise juurde lisada ja omad järeldused teha.

Marss liigub uue aasta algul riigi XI majas Lõvis retrograadselt. Olles eelmisel aastal ületanud Neptuuni ja Saturni, teeb need ühendused uuesti ja veel kolmaski kord on see tulemas. Retrograadne liikumine on energia kogumine, mille ta siis jõuliselt välja toob direktiivsel suunal. Eelmine kord oli samad ühendused mais-juunis 2008. Tuleks meelde tuletada ja vaadata, millised sündmused ja tegemised riigil siis olid. XI maja on parlament ja kohalik omavalitsus. Nemad peaksid sel perioodil tegelema “kodutööga” ja siis alles märtsi teisel poolel välja tulema paremate ning uutemate seaduseelnõudega, mis aitaksid riigil toime tulla raskustega.

2009.aasta sügisel üha enam levinud gripilaine vohamine langes ajale, mil transiitne Saturn ületas riigi Marsi ja oli kvadratuuris trans. Pluutoga. Veebruaris 2010 teeb Marss oma retro liikumisel uuesti ühenduse riigi Saturniga, planeediga, mis on VI maja kaasvalitseja. See viitab Marsi mõju aktiivsemale mõjule haiguste levikule inimeste seas. Pealegi teeb VI valitseja Uraan kvinkunksi Kuule. Ega head ei näita ka Uraani opositsioon riigi Mustale Kuule.

Viimane ühendus Marsil riigi Neptuuniga on aprilli esimesel nädalal. See vähendab eesmärgi kindlust ja tegutsemisjõudu. Võidakse teha ennatlikke otsuseid. Saturniga on kokkusaamine kaks nädalat hiljem. Ühendus kätkeb endas tulekahjude ohte, samuti liiklusõnnetusi. Ees ootab kokkusaamine Kuuga mai kolmanda nädala lõpus. See äratab seni varjus olnud kired, inimesete tegevus on emotsionaalselt vähem juhitav. Nad võivad vastu võtta ennatlikke otsuseid, kiirustavad järelduste tegemisel. Lõvis liikudes teeb Marss ka opositsioone Veevalajas olevatele planeetidele. Juuni teisel nädalal Marss lahkub Lõvist, et minna üle Neitsi märki, liikudes siis juba XII majas. Horoskoobi viimane maja kätkeb endas meditsiini asutusi, kinnipidamise asutusi ja varjatud ehk salajasi ettevõtteid. Marsi liikumine majas peaks need eluvaldkonnad aktiivsemaks muutma. Võimalik, et parlament võtab vastu uusi seadusi selles valdkonnast.

Enne Neitsisse siirdumist teeb Marss opositsiooni riigi Uraanile. See seis sisaldab endas teatud ohte lennundus- ja raudtee süsteemis. Samuti loodusõnnetustest metsatulekajude suuremat ohtu ning torme. Metsamassiivide põleng siiski eeldab veel ka pikka kuiva perioodi, mis kevadel aga on vähetõenäoline. Tööstuses avariisid või plahvatusi. Täpne seis on 27.mail. Pealegi on tulemas täiskuu aeg. Ei saa mööda vaadata sellest, et sel ajal teeb Marss vastasseisu transiitsetle Mustale Kuule ja Neptuunile. Eriti olulisemaks peaks aspekti Neptuunile, sest Marss liigub tema valitsevas maja.

Uue aasta esimesel kuul (17.01) läheb Jupiter Kalade märki ja kohe ületab riiki sümboliseeriva asteroid Estonia. Meile võib see tähendada, et riik saab rohkem avalikuse ees tuntuks, tulla võib nii head kui halba, Jupiter ju tuntud liialadaja ja kõikeandja.10.veebruaril teeb täpse ühenduse riigi Päikesega. See peaks andma hea võimaluse riigil esile kerkida, suurendada oma tuntust. Hea on seis majandusprobleemide edukamale lahendamisele, hea parandada kehtivate organisatsioonide struktuuri, edukamalt läbi viia tähtsaid läbirääkimisi. Kui seda võimalust ei kasutata ära, siis edaspidi need hakkavad rohkem takistama arengut, sest edasi liikudes teeb Jupiter ühenduse asteroid Pandoraga (14.03). Karta on, et rahva sotsiaalelus päästetakse valla tegu, mis ei leia inimeste poolset heakskiitu. Kuna ühendus toimub VI majas, siis see võib puudutada tervishoidu, tööjõu turgu, ametühingut, politseitööd ja põllumajandust. Päevakorda kerkivad uuesti vanad probleemid, mis minevikust pärit. Selleks võivad olla piiriküsimused Venemaaga aga ka siseriiklik maareform ja haldusüksuste liitmine.
Peale ühendust Pandoraga jõuab Jupiter kaardi DC-le (27.03). Meie partnerid aktiviseerivad oma tegevuse, kõne alla võib tulla mitmete seaduste muutmine. Jupiter Kalades liikudes tõttab aina edasi, 24. aprillil teeb ühenduse Junoga, suureneb suhete osa, toimub rida liidrite ja juhtide kokkusaamisi, läbirääkimisi ning visiite. Samal ajal on ühendus ka Selenaga (Kuu fiktiivne punkt, mitte segi ajada samanimelise asteroidiga). Seis soodustab siis lisaks tulemuslikke läbirääkimisi, uusi kontakte, läbimurret.

Mai lõpus (23.05) jõuab Jupiter Chironi ja Erise ühenduse peale. Elanikkond peaks tõsisemalt kätte võtma oma hoolitsuse tervise eest, muutma suhtumist sellesse. Tendents tervislikumale eluviisile on tegelikult juba viimastel aastatel näha, kuid see on veel ebapiisav. Võimalik, et reformitakse haridussüsteem, millest eelmise aasta lõpus palju juttu oli. Edasi liigub Jupiter Jäära märgi suunas ja jõuab sinna 6.juunil. Ja alles 23.juulil pöördub ta Jäärast tagasi ning liigub näiliselt tagurpidi uuesti Kalade märki, jõudes niimoodi uuesti Kalade 23-sse kraadi (18.11). Tavaliselt toimub retrograadne liikumine ühe märgi piires, seekord siis aga on asi teisiti. Kas sellel on oma tähendus ja mõju, kindlasti on. Oma direktiivsel liikumisel teeb ta veelkord ühenduse Chiron-Erisega, andes siis võimaluse vahepeal küpsema hakanud tegudel uue hooga kasvama ja arenema hakata.

Saturn aasta alguses liigub juba Kaaludes, olles eelmise aasta oktoobri viimastel päevadel teinud ühenduse riigi Marsiga ja natuke hiljem ka pealinna sümboliseeriva asteroid Tallinnaga. 13.jaanuaril pöördub ta retrograadseks ja teeb uuesti tagasiteel need ühendused, et siis 30.mail uuesti õigetpidi liikuma hakata ning kolmaski kord ühendused Marsi ja Tallinnaga teha, seda juuli lõpus ja augusti kolmandal nädalal. Seda Saturni ühendust Tallinnaga seostaks eelkõige viimaste kohalike valimistega. Saturni printsiipi arvestades lisandub veelgi piiranguid ja kokkuhoiu elemente, uued maksud või teistsugune maksupoliitika. Mis täpselt, seda öelda ei oska. Ja kas see ongi nii oluline? Tähtsam on see, et midagi muutuks paremaks, uuemaks ja mõistlikumaks.

Samal ajal, sisenedes Kaaludesse, hakkab moodustuma kvadratuur riigi Pluutoga Vähis. See juba karmim asi. Ehk konservatiivsetele jõududele riigis antakse äkiline hoop?? Mida ma aga mitte ei usu, sest vana võitleb visalt edasi ja uuel pole niipalju kandepinda, et ennast täielikult kehtestada. Aga tendents sinnapoole saab alguse. Seis piirab masside võimalusi, sunnib end kokku võtma ja kokku hoidma. Üldiselt sel ajal pole soovitav teoks teha otsustavaid plaane. Aspekt nagu sunniks ette võtma seni takistavate piirangute lõhkumist ja seda mõne teise olulise arvelt. Edu võib aga tuua ümbermuutmiste lihtsustatud variant. Vana kaevu enne täis ei aeta kui uus valmis.

Teel Kaaludesse teeb Saturn veel kvadratuuri sõlmedele. Riigil oma eesmärkide täitmisel tuleks toetuda sellele positiivsele, mis minevikus on olnud ja paika panna konstruktiivsed suunad edasiseks. Septembris jõuab Saturn riigi II majja, kitsendades ja korrale kutsudes finatssüsteemis kehtivates reeglites.

Uraan liigub uue aasta algul VII majas Kalades. Teel Jäära ootab ees ühendus Erise ja Chironiga. Uraan oli eelmine kord Erisega koos aastal 1928.a. Jäära alguses. Siis näiteks teostati Eestis raha- ja pangareform, kasutusele võeti kroon. Nüüd Uraan üle minnes nataali Erise pigem tähendaks see rohkem uut teadusevallas, IT arengus edasiminekut. Muidugi pole välistatud, taevakehade printsiipe arvestades, äkilist konflikti, ootamatut sündmust. Ka rahanduses võib olla midagi, millest juba ammu räägitakse. Riigi VIII majja Uraan 2010.aastal ei jõua. Küll aga teeb ta kvadratuure sõlmedele kahe märgi piiril liikudes. Ühelt poolt annab tõukejõu edasiarenguks, teisalt tuletab meelde mineviku vead.

Neptuun liigub Veevalaja kolmandas dekaadis VI majas. On ühenduses Uraani ja Vertexiga. Jätkuvad need tendentsid, mis olid aastal 2009, eelkõige siis meditsiini ja tööhõive alal. Liikumine VI majas võiks tähendada samuti ametühingu poolt saavutatud teatud edu. Samuti teistest rahvustest kaasmaalaste ühtsemaks koondumist ühise lipu alla.

Pluuto Kaljukitse alguses hoiab pinge all riigi Marssi, tehes kvadratuuri ja mõjutades ka Tallinna asteroidi. Aspekt toob välja seni valesti tehtud otsused ja tegevused. Kosmeetilised parandused riigiasjades ei too oodatud tulemusi. Vaja oleks palju efektiivsemaid otsuseid kui seni tehtud oli. Muutuste vajaduse energia peaks suunama õigesse suunda Samal ajal on Pluutol opositsioon iseendaga. Põhjapanevad seisud, eriti see viimane. Riik sündis sama kvadratuuriga, mis näitas tolle aja pingelist seisu. Eesti riigi moodustamise järgnes rida sõjakäike. Narva lahinguga algas novembris Vabadussõda. Ei taha nüüd öelda, et aspekt kordub samamoodi, ajad ja tingimused hoopis teised, kuid aspekti olemus võib avalduda ka tugevamini konfliktide tekkimises. Vastasseis on kahe võimu, algse ja nüüdse konflikt. Eeldab siis teistsugust lähenemist probleemide lahendamisele. Ja seda praegune finantskriis meile ju näitab, et endist viisi enam edasi minna ei saa.

Tähtis on seegi, et Pluuto teeb II ja VIII maja tippudele kvadratuuri. See on viide, et midagi meie rahaga võib hakata toimuma. Vähemasti tegeletakse jõudsalt uue raha sisseviimisega. Aga pigem peaks pingutama mitte euro, vaid uue majanduspoliitika ja riigi majanduse terviklikuse moderniseerimisega. Aeglase Pluuto mõjul kestavad aspektid nende majade tippudele veel aastal 2012. Ja siis võib kõne alla tulla tõesti eurole üleminek, kui see varem ei toimu. Aga momendil on kõik võimalused lahti ja uus raha võib tulla siis, kui keegi seda momendil oodatagi ei oska.

Seega, nii nagu on tervele maailmale 2010.aasta pingeline, nii on ka Eesti horoskoobis samal ajal mitmeid pingeseise oodata, mis siis viitavad paljude eluvaldkondade ette kerivatele raskustele.
järgneb...

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

oppinud