pühapäev, 29. aprill 2007

Eestimaa rahutu kevad

Kahel päeval Tallinnas toimunu kohta on astroloogiliselt tähtsamas osas teiste poolt astrofoorumites ära öeldud. Mulle meeldib aga otsida ja leida nüansse ning detaile. Mõningad huvitavamad ja iseloomulikumad siis neist:
Kas nüüd iga sündmust iseloomustav taevakeha otseselt on seotud või mitte, seda otsustab lugeja juba ise. Aga ma toon ära peamised nimetused ja nende aspektid, mis ikkagi ilmekalt viitavad ja näitavad sündmuse seotust.

Meedia andmetel algas kogu nö. ettevõtmine 26.04. kell 04.30. Sellele ajale tehtud horoskoobis on iseloomulikud:
Päikese konj. Reasoneriga (sümb. põhjust) Sõnnis – ei vaja ehk lahtiseletamist.
Kalades on Uraanil ühendus riiujumalannaga Eridaga, mis on vastasseisus Logosega. Näitab ilmekalt, et mõttetu oli selgitada ja seletada teisaldamise peamisi põhjusi. Niikuinii ei oleks see jõudnud mässajate niigi madala IQ arusaamadesse.
Orcuse konjunktsioon Pandoraga Lõvis räägib samuti iseenda eest. Pealegi on seal ka Kuu (rahvas). Polnud just kõige paremini ajastatud ettevõtmine või siiski oli? Ikkagi suur tuletrigoon Merkuur-Kuu-Pluuto vahel. Oodata oli osa rahvapoolset sõjakat vastumeelsust ja maradöörsust ja nii ka läks.

AC lähedal sellised sümboolsed näitajad nagu Sinon (pettus) ja Thersites (sotsiaalse korra rikkumine), Sinon on koos Famaga (kuulujutud). Seda kõike tõlgendaks nii – kogu ettevõtmine oli osade meelest alatu pettus, usuti igasuguseid kuulujutte, valet informatsiooni, see tõigi kaasa laialdlase korra rikkumise ja allumatuse.
Ettevõetud aktsiooni näitaja oleks ka Adrastea (seaduse pöördumatu täitumine) konj. AC-ga.
AC konj. Neopotolemusega (raskelt saadud võit) viitab siis otse tulemuse saavutamise tõesti rasket teed ja nii see sai ka läks.
Ja rahu sümboliseeriva Pax ühendus AC-l viitab küll sellele, et soov ning tahtmine oli kõik läbi viia rahumeelselt ja seaduslikult.

Toro (ekstremaalsed sündmused) konj. MC-ga Amburis, ettevõtmine saab olema tõsine ja on ajendatud ideoloogilisel põhjusel. Jupiteri ühendus MC-ga näitab samuti võimude eesmärke.
IC-l on konj. Sapientiaga, läheneva kvadratuuiga Marsi ja Uraani poolt. See nimetus on tuletatud homo sapiensist- mõtlevast inimesest siis. Olles kaardi madalaimas punktis viitab sellele, et aruka mõtlemisega osa rahvamassist küll nüüd ei hiilanud, tõi välja inimloomuse pahema, sõjakama ja räpasema ootamatu külje.
Elpise (lootus) kvadratuur Päikesega, viide et aktsioon ei saa olema selline nagu kavandati ja loodeti.
Merkuur kui noorte esindaja konj. Lachesisega (tuleviku sündmuste võimalikus) viitab seega noorte võimalikule vastuhakule toimunule ja nii see peamiselt oligi. Asteroidil Hel pealegi veel konj. Merkuuriga!
Kääbusplaneedi Erise väga täpne konj. 1996QB1-ga ja Fanaticaga Jääras, mis veel opositsioonis musta Kuuga vallandaski suure tüli, pigem siis vastuhaku kivide ja kaigaste abil.

Marsi oposit. Logosega Kalade-Neitsi teljel sümboliseerib sõna ja seletuste vastuvõtmatust, arusaamist ning mõistmist äkilise ja sõjaka noorsoo meeste hulgast. Need nö. õrnema soo esindajate üheks sümboliks, kes samuti läksid kaasa arutule progrommile, oleks Veenuse konj. IC-ga mis kvadratuuris Marsi ja Uraaniga.
Lakrimosa ( taganutmine ) konj. Ceresega Jääras – viide sellele, et põhiliselt puudutas see lihtsat töölisklassi, kelle arusaamad ja käitumine erinesid intelligentsemate inimeste omast.

Teuceri konj. Damoclese ja lähenemine Neptuunile – olukorrast väljapääsu otsimine radikaalsete meetoditega oli illusoorne ettekujutus, et läheb suhteliselt plaanipäraselt ja rahutusi tuleb minimaalselt. Aga usun, et igasugused stsenaariumid olid siiski varasemalt läbi mängitud ja üldjoontes olidi valmis rahutusteks.
Kumbki pool, nii mässajad kui riik, kujutasid alateadlikult ette, et maksame kätte varasema ülekohtu eest, sellele viitab Tisiphone (kättemaks) konj. Rhadamanthusega (allilma õiglane kohus) Kaaludes. On see nüüd nii või mitte, eks igaüks mõtesta seda ise. Või kuidas seda seisu teisiti saaks lahti seletada?

Et osadel inimestel on ja oli väga raske lahti öelda senistest arusaamadest mälestusmärgi tegelikkuse sümboolikast, seda näitab kaardis Persephone (ümbersünd, lahti eelnenust) kvadratuur Hylonomega (sümb.leina). Samuti toonitab seda konj. Lie`ga (vale) Neitsis.
Saatuse ja juhuse jumalanna Tyche konj. Tolerantiaga Vähis, seda ei oskagi kohe lahti seletada aga selline see seis oli.

Võimu, mis teeb mõistusevastaseid ( osale rahva arust) tegusid, selle sümboliks on Ate (Amburis) ja tal on konj. Pholusega (lahtiütlemine endisest) oposit. Chaosega. Mineviku taagast vabanemine saab olema vaevaline, toob kaasa kaose ja mittemõistmise – nii vast seletaks seda seisu. Teine võimalik seletus oleks pigem siiski nii, et võimu ja jõu all saab kujutada seda arutud massi oma ideoloogiaga, mis vallandas siis kaose.
Musta Kuu konj. Bellonaga (sõjakonflikt, sõjakus) Kaaludes, siin otsene viide sündmuste kulgemisele ja tasakaalukusest pole juttugi.
Leviathani (esmane kaos) täpne kvadratuur Erisega, hea viide sellele, mis tulemused võivad olla alanud aktsiooni käivitamisega.

Klotho (arusaam ajast, elusündmuste seosed) konj. Varunaga Vähis – siin on Varuna püüd maailmale selgeks ja tuntuks teha meie arusaamad selle sündmuse tegelikust taustast ja põhjustest. Aga Varuna kvadr. Marsi ja Uraaniga laseb oletada, et see ei saa olema lihtne ja kõikidele üheselt arusaadav.
Memnon (mälestus langenutest) oposit. Erisega on viide, et sõjas langenute sümboli (osa rahva arusaamist mööda) teisaldamine toob kaasa suure riiu ja palju pahandusi.
Veel teinegi mälestusele viitav asteroid – Mnemosyne on seostud konj. Saturniga Lõvis. Samas lähedal on ka Incidentia. Saturni poolt siis jäikus ja karmus.
Peamine siiski on praegune Saturni oposit. Neptuuniga. Kõik, mis nende kahe planeedi ühenduse ajal (1989) jäid lahendamata, kerkisid ja kerkivad veel edaspidigi sel suvel teravalt esile. Need noored, kes osalesid rahutustes, on enamasti just sündinud Saturni-Neptuuni konjunktsiooniga Kaljukitses.
Õiglusjumalanna, tõe ja asja olemuse, õigluse taastamise sümbol Themisel on kvad. Orcuse ja Pandoraga - tõe jaluleseadmine ei saa olema kerge ülesanne.
Politseid ja teisi jõustruktuure sümboliseerib Nemesis, olles 8 maja tipus kvinkunksis Estoniaga- aspekt, mis viitab ikka ja jälle korduvalt esilekerkivatele probleemidele riigis korra ja seaduse tagamisel.

Eestit sümboliseeriv Estonial on mitu huvitavat ühendust. Asudes Kaksikute 11-das kraadis, on tal konj. Natoriga, Americaga ja kannatlikust sümboliseeriva Patentiaga.
See, et Venemaa kajastab ja näitab sündmust mitteadekvaatselt, moonutatult ja täis valesid, on tema kahe sümboli Moskva ja Russia asendiga kaardis seletatav – Moskva konj. Musta Kuuga ja oposit. Erisega, see räägib juba iseenda eest- räige vale ja moonutatud tõde. Moskval veel oposit. Merkuuriga, kohaliku noorsoo väljaastumise Eesti saatkonna ees. Russia lähedus Uraaniga ja kvad. kaardi IC-ga – pinged kohaliku rahvaga, kes ei jaga nende vaateid. Estonial Russiaga karmaline aspekt 80 kraadi, mis toimib alaliselt, varjatult alateadvuse tasandil ja inimesed on selle aspekti käivitajad, mõjub isiku sisemisele “minale”. Seda aspekti võrdsustatakse kvinkunksi ja poolkvadratuuriga. Russial konj. sellise sümboliga nagu seda on hauasammas – Graves! Sellele ühendusele aga läheneb Marss! Ei saa veel oodata sündmuste rahulikumat kulgu.

Hea näide oleks Photographica kvad. Lie`ga, toob välja tegelikkusele mittevastavad jutud, et mässajad kaitsevad oma sõjas langenute sümbolit. Eks rahulikum osa kokkutulnud rahvast seda ka tegi. Ülejäänutele oli see aga alatu ja põhjendamatu põhjus oma viha ja sapp, madalad instinktid välja elada lihtlabase rüüstamise ja röövimise kaudu, mida siis fikseeriti fotograafia abil. Liel on oposit. Lavernaga (sümb. just vargaid ja rüüstajaid) ja Laverna on kvad. siis ka Photographicaga. Just pildid ja filmimine tõid esile tegeliku masside käitumise ja allumatuse tõelise pale.

Otsides nö. “tüliõuna” Aljosha kõlaliselt lähedasi sümboleid taevakehade hulgast, võtsin sihikule järgmised:
Aleksola, koht kaardis on 22.43 aqua – konj. AC-ga!!!
Alena, koht kaardis on 19.32 gem – konj. IC-ga
Aleksandrov, koht kaardis on 3.58 virg – suht lähedal DC-le ja Kuule.
Mõtlemapanev peaks olema ka Aleksandrovi täpne konj. Lie`ga (vale)orbiga 0.4 min.

Sellel horoskoobil on muidugi palju muid huvitavaid otseselt sümboolseid nimetusi omavaid taevakehi mängus ja ka aspektid nende juurde. Kuid niigi läks pilt kirjuks ja igale seisule ei oska seletust anda ja leida. Ja need arusaamad, millest kirjutasin, on hetkeajendist lähtuvalt esitatud, mis hiljem võivad muutuda kas täpsemaks või hoopiski teiseks.

Kui võrrelda kahte Eesti kaarti, nii 1918 kui 1991 oma, siis leiab samuti hulganisti seoseid ja viiteid, mis samuti hästi iseloomustavad tekkinud olukorda. Seosed on nii peaministri, teiste poliitikute ja valitsuse kaartidega. Ja nii peabki see olema. Sest taevaseisud mõjutavad terves maailmas toimunut, mitte ainult eestimaal toimuvat. Näiteks praegused meeleavaldused Türgis on ajendatud ju samadest seisudest. Neid uurides tuleks siis kaasata juba selle maa horoskoope.

Eesti horoskoopide seostest nüüd toimunuga ehk kunagi edaspidi, kui kogu see rahutu aeg möödas on.
Kuidas aga kasutada asteroide sündmuste lahtiseletamisel, sellest tuleb siin lähiajal väike artikkel, mis aitab paremini aru saada neist toimemehhanismidest sündmuse käivitamisel ja kirjeldamisel.

neljapäev, 26. aprill 2007

Uraani tsüklid

Uraani kosmiline kell.

Iga suur või väike tsükkel on osa teisest, veelgi suuremast tsüklist. Sarnaselt kellaga, millel on väike- ja suur seier, on kosmilistes tsüklites lühemaid ja pikemaid perioode. Välja näeb see järgnevalt: iga 493 aasta tagant toimub Neptuuni ja Pluuto konjunktsioon ühes ja samas sodiaagiringi sektoris. Kaks viimast ühendust toimusid Kaksikute märgis, sellele eelnev oli aga Sõnnis. Uraan iga sellise ühenduse ajal nii öelda taganeb kella liikumise suunas (päripäeva) peaaegu 45 kraadi võrra. Vaja läheb üle 3940 aasta( või 8 järjestikust Neptuuni-Pluuto ühendust), et Uraan pöörduks tagasi samasse kohta, kust ta alustas tsüklit. See tähendab, et umbes kord 4000 aasta jooksul kõik kolm planeeti on omavahel konjunktsioonis – see ongi kosmilise kella suur seier.

See suur kosmiline tsükkel tähistab endas eredaid sündmusi. See ajamoment, millal Uraan, Neptuun ja Pluuto on koos, muudab alati pöördeliseks inimkonna evolutsioonilise arengu.
Meie ajal me ainult jälgime ühe väike tsükli kulgu, mis rullus lahti peale viimast kolmekordset ühendust, mis toimus ligikaudu aastal 575 enne meie aega. See tõi endaga kaasa väga suured muutused inimkonna arengu teel. Sellest ajast on iga tähtis väiketsükkel inimkonna ajaloos sisuliselt selle suure ühenduse impulsi vastukaja. See ajastu pöördepunkt lõpetas alatiseks vanima arhailsemate aegade inimkonna arengu etapi. Ees ootas uus, mille teadvustamine isegi tänapäeval on veel suuresti tajumata. Lõpeb see suur tsükkel aastal 3370!

Niisiis, kui Uraan ühines Neptuuni-Pluuto ühendusega 577 a.e.m.a. Sõnnis, oli see võimas ühendus eriti maksimaalselt tihe ja tähendas seega suuremat mõjujõudu tulevasele suurtsüklile. Selles tsüklis elame me praegugi.
Iga umbes 500 aasta järel, nihkus Uraan sodiaagiringil tema liikumise vastasuunas 45 kraadi võrra tagasi. Ta jagab 4000 aastase tsükli kaheksaks väiksemaks tsükliks. Toimides, kui kella väike seier, Uraan näitas ära iga tsükli koha. Sellised kaheksa tsüklit ongi inimkonna progressi, arengu teenäitajad või tsivilisatsiooni tee. Poolkvadratuur on pingete ja dünaamika aspekt, konstruktiivsete arengute ja aktiivsuse näitaja. Terve suur tsükkel koosnebki neist vähematest tsüklitest, mis sisaldab endas arutul hulgal sõdasid ja katastroofe. Koosnedes globaalsetest muutustest ning järskudest pööretest.
Uraani sellist liikumist võib võtta kui sümboolset liikumist läbi horoskoobi 12 maja. See paistab välja järgmisel moel.

577 a.e.m.a. Uraan asub “esimeses”majas Neptuun/Pluuto suhtes, mis olid siis ühenduses. See tähendab, et järgnevad väikesed tsüklid (esimene kaheksast, mis koos moodustavad suure 4000 aastase suure tsükli), kannab endas esimese maja jooni ja vastavalt Jäära märgi omadusi. Järgmise Neptuun-Pluuto ühenduse ajal Sõnnis , 83 aastal e.m.a.(ca 494 a. peale 1 ühendust), Uraan nihkus 45 kraadi tagasi. Seda võib vaadelda kui sümboolselt 2 majas olemist ja vastavalt terve teine väike tsükkel kannab endas selle maja ja Sõnni märgi omadusi.
Kolmanda ühenduse (Sõnnis 411a. m.a.j.) ajaks Uraan nihkus veel 45 kraadi võrra tagasi, moodustades algpositsiooniga kvadratuuri. See vastab IC-le, mis eraldab horoskoobi 3 ja 4 maja. Sel moel kolmas väiketsükkel tsivilisatsiooni ajaloos sai endale korraga nii 3 kui 4 maja jooni ja ühtlasi oli seotud nende majadega seotud märkide – Kaksikud ja Vähiga.

Neljanda tsükli algus langes aastasse 905 Sõnn/Kaksik, Uraan moodustas algasendiga 135 kraadise aspekti ja asudes 5 majas (Lõvi). Viies tsükkel algas 1400 aastal (Kaksikutes) ja nüüd oli aspektiks 180 kraadi algpunktiga. See punkt vastab 7 maja tipule, mis eraldab 6 ja 7 maja, seepärast viies tsivilisatsiooni periood kannab endas üheaegselt nii 6 kui 7 maja jooni ja Neitsi ning Kaalude märgi omadusi.
Nüüd oleme jõudnud meie aja tsükli algusaega, mis algas 1892 aastal (Kaksikutes). Tsükkel on kuues järjekorras ja suure algusest saati on Uraan nihkunud tagasi 225 kraadi. Nüüd asus ta sümboolselt 8 majja ja Skorpioni märki. Meie praegune aeg kannabki endas seega selle märgi omadusi ja tema valitseja Pluuto printsiipe.

Seitsmes väiketsükkel algab 2385-2386 (Kaksikutes) aastal ja viib inimkonna MC-le, 9 ja 10 maja piiride lahutajale ja hakkab kandma sümboolselt nende majade ning Amburi ja Kaljukitse märgi omadusi. Viimane tsükli periood algab aastal 2879 (Kaksikutes). See saab olema suure kosmilise tsükli kosmilise kella lõppakord. Uraan on siis 11as – Veevalaja majas. Saabub Veevalaja ajastu kulminatsioon.

Uraani tsüklid teiste planeetidega:

Uraan kohtub Jupiteriga iga 14. aasta järgi. Viimati oli täpne konjunktsioon 16. veebruaril 1997.a. Järgmine viimane ühendus tuleb 4.jaanuaril 2011.aastal 26-s Kalades.

Saturniga kohtub Uraan iga 45. aasta järgi. Viimane oli 13. veebruaril 1988.aastal Amburi viimases kraadis. See on aspekt, mis lagundab riigikordi. Näiteks “tänu” sellele sai Eesti vabaks Järgmist on oodata alles juunis 2032.aastal.

Uraani ja Neptuuni ühendused korduvad iga 171. aasta tagant. See aspekt toob maailmale uue mõtlemise. Eestile tõi ID riigi, kloonimise Eesti lähiriikides, kliima muutused, AIDSI jm. Viimane ühendus oli 1993. aastal kahel korral – 2.02. 19.35 Kaljukitses ja 20.08 18.49 Kaljukitses.

Uraanil Pluutoga õnnestub kokku saada 110-130.aasta tagant, keskmiselt 127.aasta järgi. Viimased kolm ühendust on olnud:
1710-11 Lõvi lõpukraadides, tõi endaga kaasa esimese kolmest revolutsioonist. Märksõnaks oleks – vabadus.
1850 Jäära-Sõnni piirimail, tõi kaasa massiliselt mässe terves Euroopas, märksõnaks – võrdsus.
1965-66 Neitsis, sellega kaasnes Vietnami sõda, “kultuuri revolutsioon” Hiinas, noortemässud, riigipöörde katsed Tsehhoslovakkias ja Prantsusmaal, märksõnaks – vendlus.

Viimati kahel korral toimunud : 9.10.1965 17kr. Neitsis ja 4.04.1966 16kr. Neitsis.
Eesti Vabariigi AC on samuti 16 Neitsi.Sel ajal sündinutel on kaasa antud globaalse mõtlemise võime. Neil, kel Neitsi 16-da kraadis või selle lähedal planeedid või muud kaardi tähtsad elemendid, mõjutas see ühendus kindlasti tugevasti.
Aspekt ise on väga suurte massiliste muutustega seotud ja eks lähiajalugu ole seda ka näidanud.

Kirjutises on kasutatud lühendatult E.Alan Meece raamatut Horoscope for the New Millennium venekeelset väljaannet ja isikliku arhiivi materjale.

reede, 20. aprill 2007

Uraani avastamine

Uraani kaart on võtmeks sarnaste kaartide hulgas, sest ta on esimene astronoomiline uue planeedi avastus. Teoreetiliselt see avastus on võrreldav Jupiteri kuude avastamisega 17. sajandil. Siis inimkond esmakordselt teadvustas tõestuste kaudu, et taevakehad võivad mitte ainult tiirelda ümber Maa või Päikese. Ja see andis tõsise löögi traditsioonilisele kosmoloogiale sellel ajal.

Sakas päritoluga inglise amatöörastronoomi William Hercheli ( 15.11.1738 – 25.08.1822.) järgi märkas ta teleskoobis väikest valgusringi, mis juba välise vaatluse järgi oluliselt erines kinnistähtedest, 13.03.1781. aastal kella 10 ja 11 vahel õhtul.
(13.03.1781.22:30 LMT, Bath, England,2.22 W, 51.23 N).
Ta nimetas uue planeedi kuningas Georg III auks Georgium Sidus (lad.k. “Georgi täht”) kuid see nimi ei leidnud poolehoidu. Üldtuntudks sai nimi Uraan, mille pani saksa astronoom Johann Elert Bode. Igatahes 1827. aastaks oli nimi juba kaunikesti levinud.

Nii nagu Pluuto avastamise kaardis, asub ka Uraani kaardi AC tema enda kõrgenduse märgis – Skorpionis. Ja Skorpioni valitseja ( Pluuto) ise Veevalajas. See kinnitab, et Uraan on seotud Veevalajaga. Meeldetuletuseks – Pluuto avastamise kaardis on AC Lõvis ja tema valitseja Päike aga Skorpionis.
Teisest küljest, Uraan valitseb Veevalajat koos Saturniga. Ning kui võtta Skorpioni valitsejaks Marss, nii nagu seda tegid tolle aja astroloogid, siis antud avastuse kaardis AC valitseja ( Marss) on ühenduses Saturniga Amburis.
Tuleb välja, et see on hea kinnitus mõlemate valitsejate süsteemide toimimisest, nii tänapäeva kui traditsioonililises astroloogias.

1 ja 7 majade vaatlusel näeme uuesti, et 7 valitseja asub oma jõu väljenduse eredamas märgis – 3 kraadi Kalades. Ka Pluuto kaardis asub Veenus samas kraadis Kalades.
1 maja valitseja on jällegi nõrgem kui 7 oma, kui võtta valitsejaks Pluuto. Asub ta nõrgas positsioonis ( languses) Veevalajas. Kui võtta aga valitsejaks Marss – on ta ikkagi nõrgem, kui Veenus oma essentaalsete omaduste poolest. Ta on kahjustatud ning oppositsioonis Uraaniga Kaksikutes.Uraan allub Merkuurile ( Merkuur on Uraani disposiitoriks), mis ise on Jäära 5 majas, näidates, et uus planeet omab impulsiivset iseloomu ja on seotud ootamatu infoga ning loominguliste ideedega. Seda toonitab Merkuuri kvintiil (72.) Uraani endaga.
Uraan ise asub 8 majas, tehes vastasseisu Marsi ja Saturnile ning kvadratuuri Päikesele, mis kahtlemata viitab tema sidemetele revolutsiooni destruktiivsetele sündmustele, vahel lihtsalt katastroofiliste sündmuste iseloomule.
Esimeses maja on harmooniline Jupiter ja languses olev Kuu, märkides sellega ära, et Uraan kannab endas laiendatud maailmavaadet, millega kaasneb emotsionaalne stress ja sündmuste ebastabiilne foon.
Tähelepanuväärne on, et Kuu nagu Veenuski, on samuti samas kohas , kui Pluuto avastamise kaardis – Skorpioni märgi keskel.Kuu sõlmed mõlemas avastamiste kaartides on samuti täpses ühenduses ( 5 kr. Sõnnis).

Veenus ( Uraan ) – 2.54 Kalades
Veenus ( Pluuto) – 2.33 Kalades
Põjasõlm (Uraan) – 5.08 Sõnn
Põjasõlm ( Pluuto) – 5.10 Sõnn
Kuu ( Uraan) – 14.41-14.59 Skorpion
Kuu ( Pluuto) – 13.15 Skorpion

Niisiis, 3 astroloogilist faktorit, mis vastutavad kontaktide loomise ja vastuvõtlikuse eest, formeerisid ühesugused tingimused selleks, et vastu võtta kosmilised energiad mõlematel juhtudel (avastamise sündmustel).

Millised on aga nende kahe planeedi energiate tajumise erinevused?
Inimkond(7maja) tajub Uraani energiaid eelkõige sotsiaalsete muutuste sfääris ( Veenus 10 majas lugedes 7-dast; maja tipp Veevalajas), kusjuures täielikult konkreetse plaaniga – omanduse uus ümberjagamine ( 7 maja Sõnnis, Uraan ise 2 majas 7–dast lugedes). Siin võiks näitena selle kohta tuua USA iseseisvumise deklaratsiooni, Suurt Prantsuse revolutsiooni ja teisi tolle aja sündmusi.
Quaoar, asudes vähem kui kraadi kaugusel Veenusest, omakorda toonitab, et Uraani avastamisega peaks kaasnema revolutisoonilised-sotsiaalsed ümbermuutumised ja teaduse arengu hüppeline läbimurre ning õitseng.
Iseloomulik, et maailmatelg ( 0 Jäär-0 Kaalud ) selles kaardis langes kokku Kuu orbiidi teljega ( apogee-perigee). Must Kuu Jäära esimeses kraadis (0.32) märgib eriliselt ära avastuse tähenduse.( Meenutuseks – Pluuto kaardis 0 Jääras asub Varuna ).Pealegi on must Kuu täpses opositsioonis Chaosega.

Päikese täpne kvadratuur Marsile toob välja Uraani sõjakama, energilisema poole. Saturni täpne kvadratuur Varunale viitab, et Veevalaja märki valiteb ta koos aja valitsejaga.Varuna teeb tuntuks, soodustab seda.
Kardinaalses punktis ( 30 Ambur) asub asteroid Photografica, mis on suurepäraseks võtmeks planeetide avastamise kaartides.Pluuto kaardis on Amburi viimase kraadi hõivanud IAU olles ühenduses Eureka ja Astrometriaga.

Juba Uraani pöörlemistelje nurga iseärasus viitab, et temast võib kõike ootamatut ja eripärast oodata. Pöörlemistelg on peaaegu orbiidi tasandil (kaldenurk ainult 8 kraadi).Lihtsamalt öeldes on tema telg seniidi suhtes 82 kraadi (planeet Maal 23,5 kr.). Uraani printsiibi omadusi kinnitab veel kahe üldiselt negatiivsest küljest end näidanud asteroidide 1996TL66 ja 1996TO66 täpne opositsioon kaardis.Planeedi ekstremaalsusele ja tema osa katastroofide toimumisel annab teada veel Nessuse täpne konjunktsioon Sednaga.

Lõpuks veel, et kui Pluuto kaardis oli Pluuto ise helio-kaardis ühenduses Stargrazeriga, siis Uraani avastamisel Pluuto ja Stargrazer osutusid geo-kaardis omavahel ühenduses olema.
Heliotsentriline kaart kinnitab Uraani sidet Veevalaja ja Skorpioniga. Traditsiooniline horoskoobi valitseja Marss asub omas märgis, vahetult AC lähedal Skorpionis. Olles ühenduses Jupiteriga ja geo-kaardis Kuuga. Kui võtta horoskoobi valitsejaks aga Pluuto, siis seisab ta Veevalajas, täpses ühenduses 7 maja valitseja Veenusega ja asteriod IAU-ga.
See kooslus Veevalajas 3 majas on tugevalt aspekteeritud: Uraan teeb talle(Pluutole) bikventiili ( 144), Uraani disposiitor Merkuur kvinkunksi (150) ja Neptuun moodustab täpse trigooni.
Üldse on Neptuun selles kaardis ( helio) tähtis.Ta asub AC/MC keskpunktis nii geo-, kui helio kaartides.Neptuun Kaaludes 11 majas illustreerib suurepäraselt Uraanliku teemat – „vabadus-võrdsus- vendlus“. Täpne geo kvadratuur Neptuunilt Merkuurile 8 majas, näitab , et uraanlikud ideed ja püüdlused on raskesti seletatavad ja mõistetavad tavamõistuse tasemel ja seda võib tajuda kui hullumeelsust.
Lisafaktoriteks helio-kaardis on : Photographica asub Ekvatoriaalsel AC-l ; Eureka täpses ühenduses Varunaga. Täpne ühendus on kentauridel Chiron ja Asbolus 6-s Sõnni kraadis. Heliosel ühendus veel ühe kentauriga, Nessusega.

Artikli koostamisel kasutatud : D.Kutalev “Astrologia nõvõh planet”, Astronoomialeksikon 1996 ja wikipedia.org. andmeid.

esmaspäev, 16. aprill 2007

Pluuto:4 osa 2/2

Pluuto ajaloosündmuste keerises : 18 – 19 sajand.

Sajandi algul jätkus Põhjasõda, Pluuto asus Lõvi 13-das kraadis. Arenema hakkas Euroopa tänu kaubandusele ja osaliselt ka teadusrevolutsiooni tulemustele. Tulemas oli Ameerika iseseisvussõda. Kiirelt kasvas Hiina Qingide dünastia valitsemise all.

18-s sajand

*2.02.1703 – maavärin L`Aquilas, Itaalia
Kuu Lõvis. Pluuto Lõvist oposit. Merkuuri (3), Päikese (3) ja Veenusega (2).Trig. Saturni (4), Neptuuni (5) Jupiteri (5) ja Marsiga (1.20) Jääras.
*27.05.1703 – St.Peterburghi asutamine Neeva jõe suudmes
Pluuto täpne trig. Ceresega (0.17)
*26.03.1707 – Inglismaa ja Shotimaa ühendamine Suurbritanniaks
Pluuto konj. Jupiteriga (0.50) Lõvis, kvad. musta Kuuga (0.25), oposit. Veenuse ja Ceresega (1.40)
*8.07.1709 – Põhjasõda, Poltaava lahing. Karl XII saab lüüa ja põgeneb Türgimaale
Pluuto konj. Uraaniga (4.20) Lõvis, oposit. musta Kuuga (1.20), trig. Neptuuniga (3) ja sekstiil Jupiteriga (3.15), täpne kvad, Quaoariga (0.06)
*2.03.1717 – tantsija John Weaver demonstreeris esimest korda balleti
Pluuto oposit. Päikesega (0.30) ja Merkuuriga, Marsi konj. Quaoariga (1) Amburis
*25.12.1741 – astronoom Anders Celsius töötab välja kümnendsüsteemil põhineva temp. skaala, mis hakkab kandma tema nime
Pluuto kvad. Jupiteri (0.50) ja Chaosega
*31.01.1747 – uksed avas esimene suguhaiguste kliinik Londonis
Pluuto konj. Chironiga (2.40) Skorpionis, Saturni konj. Ceresega (0.10) Kaaludes
*15.06.1752 – Benjamin Franklin leiutab piksevarda
Pluuto täpne oposit. Veenuse ja Merkuuriga (4), Päikese täpne konj. Jupiteriga (0.15) Kaksikutes on oposit. Saturniga (3.10)
*14.09.1752 – Briti Impeeriumi maad võtavad kasutusele Gregoriuse kalendri, 2 sept. järgnes 14 sept.
Pluuto täpne konj. Ceresega (0.25), Päikese täpne trig. Quaoariga ja konj. Marsiga (2) Neitsis
*1.11.1755 – maavärin Lissabonnis, hukkus 60000-90000 in.
Pluuto konj. Erisega (1.20) Amburis
*15.01.1758 – uksed avas Briti Muuseum
Pluuto täpne trig. Marsiga (0.45), Merkuuri täpne konj. Ceresega (0.30) Veevalajas
*22.08.1770 – James Cook avastab Botany Bay lahe Austraalia idarannikul ja kuulutab selle Suurbritannia omaks. Hiljem rajatakse sinna Sydney linn.
Pluuto täpne trig. Uraaniga (0.15) ja trig. Chaosega (1.15), Merkuuri kvad. Marsiga (0.45)
*12.01.1773 – Charlestonis, Lõuna-Carolinas avati Ameerika esimene muuseum,
Pluuto konj. Päikesega (1) Kaljukitses, trig. Chaosega
*12.10.1773 –Virginias avas uksed Ameerika esimene vaimuhaigete varjupaik,
Pluuto täpne trig. Saturni (0.10) ja Neptuuniga (0.35), Pluuto trig. Chaosega(1.20), Uraani konj. musta Kuuga (1) Sõnnis
*4.07.1776 – Ameerika Iseseisvusdeklaratsioon,
Pluuto oposit. Merkuuriga (3) ja poolsekstiil Quaoariga (1.30)
*7.01.1782 – tööd alustas esimene ameerika kommertspank (Bank of North America),
Pluuto täpne sekstiil Ceresega (0.05)
*14.01.1784 – USA Kongress ratifitseeris Pariisi rahu,
Pluuto konj. Merkuuri (2.20) ja Jupiteriga (0.40) Veevalajas, kvad.Ceresega (1)
*29.11.1783 – vene tähestikku lisatakse E (täppidega) täht,
Pluuto täpne sekstiil Päikese ja Marsiga
*28.02.1784 – John Wesley asutas Metodistliku kiriku,
Pluuto konj. Merkuuriga (3.30) Veevalajas ja trig. Neptuuniga (1.30)
*6.07.1785 – Ameerika rahaühikuks valiti dollar,
Pluuto täpne konj. Kuu põhjasõlmega (0.20) Veevalajas, täpne trig.Neptuuniga (0.40)
*8.08.1786 – dr. Michael-Gabriel Paccard ja Jacques Balmot vallutasid esimestena Mont Blanci mäetipu Alpides,
Pluuto väga täpne konj. Saturniga (0.02) Veevalajas ja täpne kvad. Ceresega (0.30)
*7.12.1786 – Delaware osariik ratifitseerib esimesena USA konstitutsiooni,
Pluuto väga täpne konj. Saturniga (0.5) Veevalajas
*1.02.1788 – Isaac Briggsand ja William Longstreet patendeerivad aurupaadi,
Pluuto konj. Päikesega (3.30) Veevalajas, trig. Jupiteriga (1)
*7.01.1789 – toimusid esimesed üldrahvalikud valimised USA-s,
Pluuto konj. musta Kuuga (3) Veevalajas
*4.02.1789 – Ameerika saab omale esimese presidendi,
Pluuto konj. Päikesega (1.45) Veevalajas
*6.11.1789 – paavst Pius VI nimetab ameerika esimeseks piiskopiks John Carolli,
Pluuto oposit. Marsiga (0.10)
*4.03.1789 – New Yorgis tuli kokku esimene USA Kongress,
Pluuto konj. Veenuse (3.20) ja musta Kuuga Veevalajas
*1.03.1790 – toimus ameerika esimene ametlik rahvaloendus,
Pluuto konj. Merkuuri (4) ja Ceresega (0.40) Veevalajas, oposit. Marsiga (3.40)
*22.09.1792 – Prantsuse Vabariigi väljakuulutamine,
Pluuto täpne oposit. Uraaniga (0.13)
*12.10.1792 – esimest korda tähistati Kolumbuse päeva,
Pluuto trig. Päikesega (0.20)
*9.01.1793 – Jean-Pierre Blanchard esimesena demonstreeris õhupallilendu ameerikas,
Pluuto konj. Veenuse (5) ja Marsiga (3.40) Veevalajas
*11.02.1794 – USA Senat avab uksed publikule,
Pluuto konj. Päikesega (2.10) Veevalajas
*7.04.1795 – Prantsusmaa Rahvuskogu seadustas meetermõõdustiku,
Pluuto konj. Veenusega (4.50)
Sajandi 30-dade keskel tegi Pluuto konjunktsiooni Logosega Kaalude lõpus.70-dade keskel oli Pluutol konjunktsioon Erisega Amburis.

19-s sajand

19 sajand algas Pluuto viibimisega Kalade märgi alguses. Tulemas oli revolutsioonide ajastu. Saja aasta jooksul kadusid või lagunesid Aasia impeeriumi riigid. Muutuste põhjused olid keerukad ja paljutahulised.

*24.06.1812 – algas Vene-Prantsuse sõda (Isamaasõda),
Pluuto konj. Pandoraga (0.20) Kalades
*5-12.04.1815 – vulkaani Tambora purse Indoneesias, hukkus 92 000 in.,
Pluuto konj. Merkuuri, Ixioni(0.35) ja Sednaga (1) Kalades
*18.06.1815 – Waterloo lahing,
Pluuto väga täpne konj. Ixioniga (0.3), konj. Marsi (1.30) ja Sednaga (1.50) Kalades
*24.07.1824 – USA-s Delawares avaldati presidendi valimiste eel maailma esimene avaliku arvamuse küsitluse tulemused,
Pluuto trig. Päikesega (1.30)
*27.09.1825 – Inglismaal avati maailma esimene moodne raudteeliin Stockton-Darlington,
Pluuto oposit. Päikesega, kvinkunks Jupiteriga ja kvad. Quaoariga (0.40)
*25.12.1825 – dekabristide ülestõus St. Peterburgis,
Pluuto kvad. Päikese (1) ja Quaoariga (1)
*20.10.1827 – Navarino merelahing, hävitati Türgi/Egiptuse laevastik,
Pluuto kvad. Quaoariga (0.20), kvinkunks Kuu tõususõlme (0.20) ja Orcusega (1.30)
*27.07.1830 – algas prantsuse juulirevolutsioon,
Pluuto täpne kvad. Quaoariga (0.5) ja kvad. Jupiteriga (0.40)
*1.07.1831 – J.C.Ross avastas põhjapoolkera magnetpooluse,
Pluuto väga täpne kvad. Quaoariga (0.2), kvad. Päikesega (1.40)
*25.02.1836 – Samuel Colt sai patendi revolveri leiutamise eest,
Pluuto konj. Veenusega (4) Jääras
*25.11.1839 – troopiline tsüklon Indias, hukkus üle 300 tuhande in.,
Pluuto oposit. Veenusega
*23.03.1839 – ajaleht Boston Morning Post kasutas esimest korda trükis sõnalühendit OK,
Pluuto oposit. Jupiteriga, kvinkunks Marsiga
*1.05.1840 – Inglismaal ilmus maailma esimene postmark “Penny Black”,
Pluuto konj. Veenusega Jääras, kvad. Quaoariga (2)
*9.03.1842 – Milaanos esietendus G.Verdi ooper Nabucco,
Pluuto konj. Marsiga (2) Jääras
*16.10.1846 – hambaarst W.P. Morton kasutas esimakordselt alalõua operatsioonil eetrit. Seda loetakse anestesioloogia sünnipäevaks
Pluuto oposit. Päikesega (2)
*30.01.1847 – San Francisco saab endale praeguse nime, endine oli Yerba Buena.
Pluuto väga täpne oposit. Chironiga (0.1)
*1.05.1851 – Londoni kristallpalees avati esimene maailmanäitus,
Pluuto konj. Saturniga (3.30) Jääras, kvad. Kuu tõususõlmega (0.20)
*5.08.1851 – vulkaani Mount Pelee purse,
Pluuto trig. Vulcanoga (2.40), konj. Saturni ja Uraaniga Sõnnis
*24.10.1851 – W.Lassell avastas Uraani kuud Ariel ja Umbriel,
Pluuto trig. Marsiga, konj. Satruni ja Uraaniga Sõnnis, oposit. Päikesega
*28.02.1854 – asutatakse US Vabariiklaste Partei (Republican Party),
Pluuto oposit. Marsiga (2.20)
*1.01.1855 – Ottawast saab Kanada pealinn,
Pluuto kvad. Marsi ja Jupiteriga
*16.12.1857 – 6,9 magn. maavärin Naapolis, huk. 11 tuhat in.,
Pluuto konj. Jupiteriga Sõnnis ja väga täpne sekstiil Erisega (0.1)
*25.04.1859 – algas Suessi kanali ehitus,
Pluuto konj. Päikesega (2) Sõnnis, väga täpne sekstiil Erisega (0.2)
*22.01.1861 – prantsuse rändur Anri Muo avastab Kambodza dzunglis Ancor Vat`i kompleksi,
Pluuto trig. Veenusega
*1.01.1863 – USA-s ilmub valitsuse dekreet, mis vabastab neegrid orjusest,
Pluuto trig. Päikesega
*21.01.1863 – Adam Opel asutab firma Opel AG,
Pluuto konj. Marsiga Sõnnis
*29.10.1863 – Sveitshis asutatakse Rahvusvaheline Punane Rist,
Pluuto oposit. Jupiteriga, kvinkunks Saturniga
*4.07.1865 – Lewis Caroll publitseerib oma raamatu Alice seiklused imedemaal,
Pluuto konj. Pallasega (2.40) Sõnnis, sekstiil Päikese ja Merkuuriga
*8.04.1869 – New Yorgis avas uksed Museoum of natural History,
Pluuto kvad. Marsiga
*17.11.1869 – toimus Suessi kanali pidulik avatseremoonia,
Pluuto konj. Jupiteriga (2.20) Sõnnis, kvinkunks Saturniga
*22.06.1870 – USA Kongress asutas Justiitsministeeriumi,
Pluuto konj. Veenusega (1.30) Sõnnis
*1.03.1872 – asutati maailma esimene rahvuspark Yellowstones,
Pluuto trig. Saturniga (0.25), sekstiil Jupiteriga (2.10)
*20.05.1874 – L.Strauss ja J.Davis said patendi vaskneetidega texsaspükste leiutamise eest,
Pluuto konj. Merkuuri (2.20) ja Ceresega (0.20) Sõnnis
*2.02.1876 – asutati NBA,
Pluuto kvinkunks musta Kuuga (0.20)
*10.03.1876 – A.G. Bell peab esimese eduka telefonikõne öeldes “mr. Watson, come here, I want jou”,
Pluuto kvad. Merkuuriga (1), sekstiil Päikesega (2)
*11.02.1878 – Inglismaal hakati avaldama iganädalaseid ilmateateid,
Pluuto kvad. Päikesega (0.40), täpne trig. Jupiteriga (0.4)
*24.03.1882 – Robert Koch avastab tuberkuloosi bakterid,
Pluuto konj. Jupiteriga (3.40), trig. Varunaga (2.40), sekstiil Logosega (2.40)
*1.05.1884 – USA-s toimus esimest korda 1. mai tööliste demonstratsioon,
Pluuto konj. Merkuuriga (0.30)
*6.07.1885 – Louis Pasteur testis uuesti edukalt marutaudi vastast vaktsiini,
Pluuto kvad. Jupiteriga (0.40), trig. Uraaniga (3.10)
*28.10.1886 – New Yorgi sadamas avatakse pidulikult Vabadussammas,
Pluuto kvinkunks Päikesega
*27.02.1888 – asutatakse National Geographic Society,
Pluuto trig. Veenuse (1) ja Varunaga (0.45), oposit. Jupiteriga (2.30)
*1.01.1892 – Ellise saarel New Yorgi sadamasuudmes avatakse kantselei, et alustada emigrantide vastuvõtmist USA-sse,
Pluuto sekstiil Veenusega (1.20), konj. Neptuuniga (0.30) Kaksikutes
*20.01.1893 – Londonis demonstreerib J. Djuar oma leiutist, milles saab hoida vedeldatud gaasi,
Pluuto konj. Neptuuniga (0.40) Kaksikutes, täpne trig. Varunaga
*28.01.1897 – algab esimene ülevenemaaline rahvaloendus,
Pluuto konj. Marsiga (0.50) Kaksikutes
*6.03.1899 – Felix Hoffmann patendeerib asperiini, firma Bayer registreerib selle kaubamärgina,
Pluuto kvad. Päikesega (2.15)
*29.07.1899 – Haagi rahukonverentsil asutatakse Rahvusvaheline arbitraazi kohus,
Pluuto oposit. Saturniga (1.15), poolsekstiil musta Kuuga (0.40)
*9.02.1900 – Dwight Davis asutas Davis Cup`i tenniseturniiri,
Pluuto täpne trig. Marsiga (0.5) ja väga täpne sekstiil Logosega (0.2)

1815. aasta paiku tegi Pluuto konjunktsiooni Sednaga Kalades.

laupäev, 14. aprill 2007

Pluuto : 4 osa 1/2

Pluuto ajaloo sündmuste keerises : 11 – 17 sajand.
Kuigi Pluuto viidi astronoomide poolt planeedi staatuses allapoole, jääb ta astroloogiliselt ikka oluliseks tegijaks. Nii oli see kauges minevikus, kuid saab olema ka tulevikus.
Seda oma pikliku orbiidi ja pöörlemistelje kalde tõttu.Tema rütm on selle pärast palju erinevam teiste suurte planeetide omast.Rütmi üks pool on lapiku orbiidi tõttu poole lühem ülejäänust. Erinevus on veel selles, et tema kõrgseis ja madalseis toimub teistes märkides kui kõigil ülejäänud planeetidel. Arvata on, et Pluuto liikumisrütmis kajastuvad ühiskonna ja inimsoo iseärasused.Tema kõrgseis on Lõvi märgis ja madalsseis siis vastasmärgis Veevalajas.
Nüüd näiteid kaugest ajaloost, kus ta on olnud mõnel puhul vägagi oluline sündmuse kujundamisel. Mõnedes sündmustes on aga ainult kaudse mõjuga. Tuleb alati meeles pidada, et kogu sündmust tuleb vaadata terviklikuna ja Pluuto osa on ainult üks osa sellest. Iga kuupäeva taga on maise sündmuse peegelpildi taevane muster, mis lähemal uurimisel pakub nii mõndagi huvitavat ning hästi iseloomustab maist sündmust.Kõige paremini tuleb Pluuto printsiip esile tema ühendusel Päikesega ja siis alles teiste planeetidega. Aga alljärgnevas lühiülevaates toon ära ainult olulised Pluuto enda aspektid planeetide ja tähtsamate asteroididega, sulgudes orbi suurus (kraad.minut). Samuti Pluuto ühendused kaugete asteroididega.

11- s sajand

Üheteiskümnes sajand algas (1.01.1001) Pluuto viibimisega Skorpioni 8-das kraadis.
Varakeskajal olid kaks tähtsamat tsivilisatsiooni Songi Hiina ja islamimaailm. Olulisem muutus Põhja-Ameerikas oli esimeste tõeliste linnade tekkimine viljakas Mississippi orus.Tolle aja kohta on suhteliselt vähe täpseid daatumeid, et saaks Pluuto aspekte lähiplaneetidega ära tuua.

*14.10.1066 – Hastingsi lahing, normannid vallutavad Inglismaa,
Pluuto oposit. Jupiteriga (1.20), trig. Päikese, Merkuuri ja Veenusega
*18.11.1095 – Ristisõdade algus
Pluuto kvad. Erisega (0.30), poolteist kvad. Marsiga
Ixioni oposit. Orcusega (1.15)
* 7.06.1099 – esimene Ristiretk. Jeruusalemmi piiramise algus
Pluuto täpne konj. Varunaga Jääras, kvad. Merkuuriga ja oposit. Saturniga (0.25)

Sel sajandil toimus Pluutol täpne konjunktsioon Kalades Ixioniga 70-dade aastate algul.

12-s sajand

Kaheteiskümnes sajand algas Pluuto viibimisega Jäära 10-s kraadis, olles siis konj. Varunaga. See pani oma pitseri algava sajandi tegemistele, uutle algatustele, tuntusele.

*9.08.1138 – maavärin Süüria Aleppos, hukkus 230 tuh. inimest,
Pluuto konj. Marsiga Sõnnis mis oposit. Quaoariga
*9.08.1173 – hakatakse ehitama Pisa torni,
Pluuto sekstiilid Päikese, Jupiteri ja Saturnile
*3.09.1189 – Inglismaa kuningaks kroonitakse Richard Lõvisüda,
Pluuto konj. Marsiga (4) Sõnnis

13-s sajand

Kuraditosina numbrit kandev sajand kannab kõrgkeskaja nimetust ja algas Pluuto viibimisega 27-s Vähi kraadis ja konj.-s Uraaniga. Seega võis oodata iga maa oma kodu ootamatut ihaldamist vaenlaste poolt ja näited ilmekalt seda ka kinnitavad.Lisaks algas sajand Jupiteri konj. Erisega Amburis, Saturni konj. Neptuuniga Kalades ja Sedna konj. Quaoariga Veevalajas. Tõotas tulla sündmusterohke ja mitmeplageline aastasada.Üks maailmaajaloo tähelepanuväärsemaid sündmusi oli Hiina põhjaosa steppidest tulnud mongolite äkiline hirmuäratav kallaletung Kesk-Aasia islamiriikidele ja Venemaale ning Euroopale.

*31.05.1223 – mongolid tungivad Venemaale, lahing Kalka jõe ääres
Pluuto sekstiilid Merkuuri (1) ja Uraaniga (1.50) trig. Erisega (2)
*5.04.1242 – Jäälahing Peipsi järvel
Pluuto oposit. Päikesega (1.20), sekstiil Saturniga (3), kvad. Erisega (1.55)
* 27.09.1290 – maavärin Hebei`s, Hiina. Hukkub 100 tuhat inimest
Pluuto konj. Chaosega Veevalajas ja kvad. Merkuuriga (0.50)trig. Neptuuniga (1.20)

Sajandi 30-dade algul toimus Pluutol konjunktsioon Varunaga Neitsi märgi lõpus ja 50-dade algul konjunktsioon Ixioniga Skorpionis.
Sajandi viimasel kümnedi keskel oli Pluutol konjunktsioon Chaosega ja Sednaga Veevalajas.

14-s sajand

Neljateiskümnes sajand algas Pluuto viibimisega Veevalaja 20-s kraadis konjunktsiooniga Kuu tõususõlmele ja trigoon Quaoari ja sekstiiliga Varunale.Oodata oli midagi uut ja enneolematut, Veevalaja märgi omadused läbi Pluuto hakkavad ilmnema ja seda on ajaloos ka näha.

*18.11.1302 – paavsti bulla Unam Sanctam kuulutab paavstivõimu kõrgeimaks võimuks ( The One Holy ),
Pluuto trig. Veenuse-Uraani konj.-le Kaaludes
* 18.03.1314 – Templirüütlite Suurmeister Jacques de Molay põletatakse tuleriidal
Pluuto täpne trig. Quaoariga ja täpne kvad. Kuu põhjasõlmega
*1.07.1317 – paavst keelustas ära tegelemise algkeemiaga,
Pluuto konj. Saturniga (4), kvad. Marsiga (0.30)
*8.09.1380 – Kulikovo lahing vene ja mongolite vahel
Pluuto sekstiil Ixioniga (0.40)

Pluutol konjunktsioon Erisega toimus esimese kümnendi piirimail Kalade märgi alguses. 10 aastat hiljem konjunktsioon Ixioniga Kalades.80-datel uuesti konjunktsioon Chaosega, seda juba Sõnnis.

15-s sajand

Sajand algas Pluuto viibimisega Kaksiku 5-s kraadis, konjunktsiooniga Neptuunile ja sekstiilis Erisega. Ixioni opositsioon Sednale. See oli renessansi ajaperioodi algus, mis eriti Euroopale oli pöördelise tähtsusega.

*2.12.1409 – avati Leipzigi ülikool,
Pluuto oposit. Päikesega
*30.05.1416 – katoliitlik kirik põletab tuleriidal ketserluse eest Praha Jerome
Pluuto konj. Päikesega (4) Kaksikutes ja trig. Jupiteriga (0.50)
* 23.02.1455 – Gutenberg trükib esimese Piibli
Pluuto konj. Uraaniga (2) Lõvis,sekstiil Neptuuniga (2) ja täpses trig. Ceresega
* 13.06.1483 – esimene registreeritud hukkamine Londoni Toweris
Pluuto konj. Chaosega (0.35) Kaaludes ja sekstiil Neptuuniga
* 12.10.1492 – Kolumbus maabub esimesel Ameerika maailmajao saarel
Pluuto täpne konj.Kuu põhjasõlmega Skorpionis ja Päikesega (6)
* 28.07.1493 – suur tulekahju Moskvas
Pluuto konj. Marsiga (4) Skorpionis ja trig. Saturniga (4)
* 1.06.1495 – John Car valmistab müügiks teadaolevalt esimese partii Shoti viskit
Pluuto täpne konj. Marsiga (0.12) Skorpionis, trig. Veenusega (3.50) ja kvad. Uraaniga (0.25)

Pluutol 80-dade algul konjunktsioon Chaosega Kaaludes.

16-s sajand

Kuueteistkümnes sajand algas Pluuto Skorpioni 27-s kraadis olemisega olles konjunktsioonis Kuu langussõlmega ja Ixioniga.Tõotas tulla usu- ja rahaasjades muutuste aastasada – da Vinci ja Lutheri, F.Pizarro sajand.

*26.01.1500 – Vincente Yanez Pinzon on esimene eurooplane, kes avastab Brasiilia,
Pluuto kvad. Merkuuri, Jupiteri ja Uraanile(0.15) konj-le Kalad/Veevalajas
* 31.10.1517 – Martin Luther lööb Wittenbergi kirikuukse külge oma 95 teesi
Pluuto konj.Kuu langusõlmega (2) ja oposit. musta Kuuga (2)
* 26.01.1531 – maavärin Lissabonnis, hukkub tuhandeid inimesi
Pluuto sekstiil Veenusega (1) ja kvad. Jupiteriga (2)
* 18.01.1535 – asutati Peruu linn Lima
Pluuto konj. Päikesega (3) ja Merkuuriga (4) Veevalajas, oposit. Saturniga (2.40)
* 23.01.1556 – maavärin Shaani provintsis, Hiina. Hukkus 830 tuhat inimest
Pluuto täpne konj. Marsiga (0.30) Kalades ja kvad. Jupiteriga (1.30)
* 23.01.1571 – Londonis avati kuninglik börss
Pluuto konj. Veenusega (2) Kalades ja kvad. Neptuuniga (0.20)
* 24.08.1572 – Pärtliöö Pariisis, tapetakse tuhandeid protestante (hugenotte)
Pluuto konj. Kuuga Kalades, kvad. Neptuuniga (3.35)
* 15.10.1582 – Juliuse kalender asendatakse Gregoriuse omaga, 4. okt. järgneb 15 okt.
Pluuto täpne kvad.Kuu põhjasõlmega (0.09) ja Ceresega (0.20)
*30.05.1588 – Võitmatu Armaada merelahing inglastega
Pluuto kvinkunks Orcusega (0.35)

Pluutol konjunktsioon Logosega 30-dade aastate teisel poolel Veevalajas. Sajandi keskel uus ühendus Sednaga Veevalajas.

17-s sajand
Pluuto jällegi Jääras, 22-s kraadis, avas sajandi.Seekord on Varunaga kvadratuur. Saturnil samuti kvadratuur Chaosega, Sednal opositsioon Neptuuniga ja kvadratuur Erisega.Uute maadeavastuste, kaubanduse arengu ja maade anastamise sajand.

* 25.08.1609 – Galilei demonstreerib Veneetsia võimudele oma esimest teleskoopi
Pluuto trig. Päikese (1.10), Marsi (1) ja Merkuuriga (3)
* 7.01.1610 – Galilei avastab Jupiteri kuud
Pluuto täpne trig. Ceresega (0.33)
* 22.06.1633 – katoliitlik kirik sundis Galileid muutma oma vaateid päikesesüsteemist
Pluuto täpne trig. Uraaniga (0.44)
* 25.03.1655 – C.Huygens avastab Saturni suurima kuu Titan`i
Pluuto täpne trig. Kuu põhjasõlmega (0.50) ja sekstiil Veenusega (0.20)
*15.06.1667 – esimene inimvere (hambaveri) ülekanne teostati 15 aastasele poisile
Pluuto täpne konj. musta Kuuga (0.04) Vähis ja kvad. Uraaniga (1.20)
*25.11.1667 – maavärin Kaukaasias, hukkus 80 000 inimest
Pluuto trig. Merkuuriga (2.40), kvad. Ceresega (1) ja oposit. Veenusega (0.25)
*10.08.1675 – Chr. Wren alustas Greenwitchi observatooriumi ehitamist
Pluuto täpne sekstiil Merkuuriga (0.30), konj.Kuu langussõlmega (1) Vähis
*8.07.1680 – esimene dokumenteeritud tornaado ameerikas
Pluuto konj. Päikesega (3.30) Saturni (0.40) ja Merkuuriga (1.20) Vähis ja trig. musta Kuuga (0.30)
*1.03.1692 – Salemi nõiaprotsessid
Pluuto sekstiil Erisega (0.20)
*7.06.1692 – maavärin Port Royalis, linn hävines, hukkus kuni 3000 inimest
Pluuto konj. Veenusega (3.40) Lõvi/Vähk, sekstiil Chaosega (1.40)
*27.07.1694 – asutatakse Inglise Pank
Pluuto konj. Päikesega (2.25) ja Jupiteriga (4) Lõvis
*26.01.1700 – võimas maavärin Cacadias
Pluuto täpne poolsekstiil Varunaga, oposit. Päikesega (4) ja kvad. Marsiga (4)
*22.01.1700 – algas Põhjasõda
Pluuto oposit. Merkuuriga (0.40), trig. Neptuuniga (5)
*30.11.1700 – Põhjasõjas Narva lahing, vene väed saavad lüüa
Pluuto oposit. Marsiga (2), trig. Päikesele (5), Pluuto sekstiil Erisega (0.10)

Uuesti tegi Pluuto Logosega ühenduse sajandi 20-dade algul Sõnnis.

pühapäev, 8. aprill 2007

Algmeridiaan

Greenwichi meridiaan ja astroloogiline pilt sellest.

Juba enne meie ajaarvamist soovitasid vanakreeka teadlased valida algmeridiaan nii, et see läbiks Vahemeres asuvat Rhodose saart. Meie ajaarvamise teise sajandi keskpaiku olid Marinus Tyrosest ja Ptolemaios juba nullmeridiaani oma kaartidele märkinud. See läbis Õnnearhipealaagis (praegu Kanaari saarestik) asuva Ferro saare läänetipu.
Niisugust pikkuskraadide arvestamise korda püüti 1636. aastal toimunud matemaatikute ja astronoomide kongressil seaduspärastada. Üks Venemaa teaduskik ajakiri märkis sel puhul: “ Ja nii on seatud meridiaanide algus teatud kohta, aga nimelt Kanaari saartele, parasjagu vanast ajast tuntud maailma lääneservale ja seda nimetatakse esimeseks meridiaaniks”.

Ent just sellest ajast algas pikkuskraadide määramises täielik segadus. Prantsusmaal kasutati laialdlaselt Pariisi meridiaani, hispaanlased ja portugaalased võtsid nullmeridiaani määramisel aluseks väljasõidusadama. Venemaal koostati kaarte lähtudes sadamatest või siis impeeriumi tähtsamatest linnadest. Nii kanti pikkused “Ohhoota mere ja Kamtshatkaga külgneva Ida-ookeani Mercatori kaartidele” Sankt Peterburgi järgi.” Aga Põhja-ja Idaookeani generaalkaardil, koostatud 19. novembril 1742 Mereakadeemias, lähtuti Kamtshatka läänerannikul asuvast Bolsheretski sadamast. Samal eesmärgil leidsid eri aastatel rakendamist ka Ohhotsk, Petropavlovsk, Anadõr, Tobolsk, Arhangelsk. Ka Venemaa valduste kõige läänepoolsem, Dago saar (Hiiumaa), aitas kunagi algmeridiaani märkida, näiteks 1731. aasta “Vene Impeeriumi atlases”. Ja seda kõrvuti Ferrro saare ja Greenwichi nullmeridiaaniga.

Praegu kogu maailmas tunnustatud Greenwichi meridiaani ajalugu algas inglise kuninga Charles I I 1675. aasta 6. juuni ediktist. “Asukoha pikkuse määramiseks ja navigatsiooni ning astronoomia täiustamiseks käsime meie ehitada väikese observatooriumi meie pargis ühele kõrgemale kohale ja seal peavad olema ka toad astronoomi ja tema abilise jaoks”. Nurgakivi tulevasele observatooriumile pandi 10. augustil 1675. aastal ja ehitajaks sai Christopher Wren (20.10.1632-25.02.1723).Ta oli mees, kes juhtis Londoni taastamist peale suurt tulekahju septembris 1666. a. Tema kosmogrammis on täpne Jupiteri konjunktsioon Pluutoga Sõnnis ja Marsi konjunktsioon Saturniga Skorpionis, mis on üksteisega opositsioonis. Asteroid Greenwich tema kaardis 11.32 Kaljukitses on kohas, kuhu observatooriumi ehituse alguseks jõudis Kuu tõususõlm (orb 1.05) ja algmeridiaani otsustamise Greenwichiga moodustab ta täpse kvadratuuri, (11.32 cap – 11.25 lib).
Esimeseks observatooriumi direktoriks sai astronoom John Flamsteed (16.08.1646-31.12.1719)
Ära võiks märkida, et 1698. aastal Inglismaal viibinud Peeter I kasutas juhust ja külastas kaks korda Greenwichi observatooriumit, uuri seadmeid ja vaatles teleskoobist Veenust.
Pikkuskraadipalavik viis selleni, et inglise parlament asutas 1714. aastal Pikkuse Büroo ning pani välja preemia sellele, kes leiab parima mooduse pikkuskraadi määramiseks. Selle preemia pälvisid Sankt Peterburgi akadeemik Leonhard Euler (Kuu liikumise teooria eest), John Harrison (kronomeetri leiutamise eest) ja Tobias Meyer (pikkuse arvutamisel kasutatud “Uute Kuu ja Päikese tabelite”) eest.

Nullmeridiaani ametlik kinnitamine leidis aset 1884. aastal Washingtonis toimunud rahvusvahelisel meridiaani konverentsil. 25-st riigist hääletas Greenwichi poolt 22, vastu oli Santo Domingo. Prantsusmaa ja Brasiilia jäid hääletamisel erapooletuks. Prantsusmaa tunnistas algmeridiaani asukohta 1911. aastal.
Sellest ajast lähtutakse geograafilise pikkuse määramisel Greenwichi meridiaanist.

Greenwichi observatooriumi nurgakivi pandi ajal, mil Päike oli Lõvis, tegi opositsiooni Neptuunile.Kuu oli Jäära märgis, uue ehitise alustamiseks igati hea positsioon, Päikesele pealegi veel trigoon.
Kõige täpsema aspekti tegi sel päeval Neptuun Kuu tõususõlmele, orb 0.00! ja Merkuur Pluutole.Viimasel veel 1.40 kraadise orbiga kvinkunks Jupiteriga. Päeva teised aspektid on üsna nõrgad, st. orbid suured – Päikese trigoon Jupiteri ja Saturnile.Veenuse trigoon Uraanile.Chironil kvinkunks asteroid Greenwichile, mis antud siis observatooriumi auks (2830).Veel võiks ära märkida, et kaardis on konfiguratsioon - saatuse sõrm, mille aluse moodustab Saturni sekstiil Pluutoga ja tipuks on Jupiter. Teise samasuguse moodustab Merkuur/Marsi sekstiil Pluutoga ja tipuks on Neptuun.

Palju ütlevam on algmeridiaani kinnitamise kosmogramm.Minu andmetel toimus see Rahvusvahelisel meridiaani konverentsil 13 oktoobril 1884.a. New Yorgis. Otsides lähteandmeid, oli selline tunne, et miski huvitav astroloogiline seos selles päevas on olemas. Ja ma ei eksinud. Nimelt oli sel päeval Kaaludes väga täpselt koos Päikesega antud sündmust väga hästi kirjeldatavad asteroidid .
Päike - 20.46 lib
IAU - 20.20 lib
Union – 20.52 lib
Brittany – 20.01 lib
IAU osalus selles oli ehk üllatuslik aga eks astronoomial ole ka seos maa koordinaatteljestikuga. IAU ise moodustati alles 1919. aastal Brüsselis.
Sellele nelikule seisis vastas asteroid Utopia.Seega nii öelda utoopiline mõte määrata ja kinnitada uus algmeridiaani koht leidis rohkem poolehoidjaid kui vastastased ja skeptikud näha oleks tahtnud. Seda näitab ehk asteroidide Europa ja Skepticuse omavaheline kvadratuur kaardis.
Varuna panus saada tuntuks, populaarseks seisneb tema sekstiilis Brittanyga ja kvinkunks Londoniga.
Kui observatooriumi ehituse alguse kaardis oli Kuu Jääras, siis nüüd samuti - tulemärgis Lõvis, lähenemas asteroid Londonile.
Kui viimane Kuu ühendus, mis eelnes nullmeridiaani kinnitamisele, oli Saturniga – mis näitab siis korra, kindlate reeglite ja kindla struktuuri loomist (Saturn), siis järgmine ühendus Kuul sai olema Jupiteriga. Seda iseloomustab tõsiasi, et Greenwich on saanud suure tunnustuse (Jupiter) ja seal käib palju turiste, et ise olla korraga kahel poolkeral, üks jalg ida- ja teine läänepoolkeral. Kuu ise sümboliseerib rahvast.

Huvitav on Uraani positsioon. Ehituse alguse omas oli ta Kalade viimases kraadis, siis nüüd selle vastasmärgis Neitsis ja samuti viimases kraadis.
Asteroid Greenwich ise 11.25 Kaaludes ja lähenemas Kuu tõususõlmele.Samas kohas on observatooriumi esimese direktori kosmogrammis samuti Greenwich, orb ainult 0.25! Ei puudu selleski kaardis opositsioon, see on nüüd Marsi ja Neptuuni vahel, mis moodustavad Kuuga Lõvis T kavadraadi figuratsiooni.
Pingelisemate aspektide hulgast märgiks ära Saturni kvadratuuri Uraanile ja Kuul Marsile.
Kuna konverents toimus Ameerikas ja astronoomial on sellega ikkagi mingi seos, siis seda näitab Uraani konjunktsioon asteroid Americaga (orb2.20).Lisaks on Geographos kahe astronoomiat sümboliseeriva asteroidi vahel – Astronomia 6.20 sco, Geographos 7.32 sco ja Astrometria 9.01 sco.

Nullmeridiaan poolitab tinglikult maakera kaheks poolkeraks, siis asteroid Symmetria kvadratuur Geographosega sümboliseerib ilusasti seda. Ja et meridiaan läbib ka Euroopa maailmajagu, siis konjunktsioon Europal Symmetriaga näitab ehk sedagi.
Uudse ettevõtmist sümboliseerib veel Päikese kvadratuur Quaoariga Vähis ja korra loomist selles kvadratuur Chaosega Kaljukitses, mis moodustavad veel ühe T kvadraadi.
Veel torkas silma, et kõik planeedid moodustavad kosmogrammi, mida nimetatakse kauss, keskseks planeedika oleks siis Kuu. Ja Kuu ongi taukvadraadi üks elemente ning äärmised on Neptuun Sõnnis ja Marss Skorpionis.

15. veebruaril 1894. aastal kell 04.51 prantsuse anarhist Martial Bourdin lõhkas pommi observatooriumis. Purustuste ulatust ei õnnestunud mul infona välja selgitada. Asteroid Greenwich asus siis 6.43 Jääras ja tegi kvadratuuri ehituse alguse Pluutole.Transiitne Merkuur Kalades opositsiooni ehituse alguse Merkuurile.Transiitne Marss aga trigooni ehituse alguse Greenwichile.Täpse trigooni tegi Neptuun Kaksikutest iseendale. Neptuun oli üks saatuse sõrme tippudest. Pluuto tegi opositsiooni ehituse alguse Jupiterile ja poolsekstiili iseendale.Ja Jupiter oli teine saatuse sõrme konfiguratsiooni tipu planeet.
Nii et nende kahe erineva sündmuse vahel on omavahelised seosed päris ilmekad.

Seoseid leiab ka nullmeridiaani kehtestamise kaardi ja terrorakti vahel. Transiitne Jupiter oli jõudnud täpselt 0-kaardi Neptuuni peale Sõnnis.Transiitne Päike tegi oposit. 0-kaardi Londonile.Seda päeva ilmestab veel Quaoari täpne opositsioon Chaosega.
Greenwichi observatooriumi koordinaadid : 51.29 N ja 0.00 E/W

Artikli koostamisel on kasutatud on wikipeedia.org ja isikliku arhiivi materjale.

Valor

reede, 6. aprill 2007

Pluuto : 3 osa

134340 PLUUTO
Pluuto- kahe astrokaardi võrdluse mõningad momendid.

Kui nüüd võrrelda Pluuto avastamise ja degradeerimise kaarte, mida me siis näeme?
Et aga pilt kahe kaardi vahel oleks selgem ja saaks neid ise teha, kõigepealt siis lähteandmed:
Pluuto avastati 18.02.1930. Flagstaffi obsrevatooriumis, Arizonas, mille koordinaadid on 111 W39 ja 35N12 kell 16.00.(UT +7:00)
Otsus välja arvata Pluuto põhiplaneetide hulgast võeti vastu 24.08.2006. Prahas, koordinaatidega 14E26 ja 50N05 kell 15.35.(UT -2:00)

Mõlema kaardi AC algab tulemärgist, mis sümboliseerib siis Pluutot ennast. DC on nii tema avastaja kui väljaarvajate sümboolne näitaja.
Avastamise kaardi AC (Lõvis) valitsejaks on Päike, mis asus Veevalaja viimases kraadis olles konjunktsioonis Veenusega, mis oli just siirdunud Kalade märki ja see ühendus on opositsioonis Neptuuniga. Siis mahavõtmise kaardis on AC (Ambur) valitsejaks Jupiter, mis asus Skorpioni 13-das kraadis ja (orb 3.38 ) konjunktsioonis asteroid IAU-ga, mis sümboliseerib astronoomide liitu.Ambur sümboliseerib maailmavaate kujundamist, sellest aru saamist. Avastamisel oli kindel tulemärk, siis staatuse allaviimise omas muutlik tulemärk, ehk seegi näita vastuvõetud otsuse iseloomu. Pluuto ise jääb esimesse majja Amburis. Kui avastamise kaardis on Skorpionis peale Kuu veel MPC (Väikeplaneetide keskus), siis nüüd on 1 kraadise orbiga Jupiterist seal IAU ise. Samas järgmises kraadis Pluuto avastamisel asus aga Kuu. Skorpion on märk, kus asus Uraani, Neptuuni avastamise ajal samuti Kuu. Selline märgi seotus kordub tihti uute taevakehade avastamisel.

DC valitseja avastamise kaardis on Saturn (kasutan ainult märkide valitsejatena Septeneri planeete) on omas kodus ja 6 majas, siis mahavõtmise kaardis on DC valitsejaks Merkuur asudes Lõvis 8 majas ja tehes täpse trigooni Pluutole, andes mõista, et seekord on ta tugevam ja otsus lähtub suurte juhtide (Lõvi märk) tahtest.Kuid DC ja 7 maja sümboliseerib veel kõigi planeedi Maa elanikonda tervikuna, on aga teadmata, kuidas inimkond tervikuna selle otsuse vastu võttis? Seekord siis oli ülekaal nende käes, kes ei pidanud Pluutot planeedi vääriliseks.7-dast lugedes asub Merkuur teises, seega praktilise ning maise kaalutlusega majas.
Sedasama sümboliseerib Astronomia positsioon 2.28 Lõvis, maapealsed astronoomia juhid lõvilikult panevad oma tahte järgi asjad paika, vast ehk praktilise kaalutlusest lähtuvalt.
8 majas on ka kõige enam planeete – Veenus oposit. Neptuuni ja Ceresegaga, Saturni oposit. Neptuuni ja Ceresega, Merkuuri oposit. Neptuuniga ja maja lõpus on Päike. Selline Pluuto majas asuv konsentratsioon ja nende planeetide aspektid otsustasid tema s(t)aatuse. Nii Päike kui Veenus olid avastamise kaardis 8 majas, siis nüüd nad samuti 8 majas.

Progresiooni kaardis (24. august) on prog. Marss jõudnud täpselt nataali Uraani peale ja prog. Veenus nataali Jupiteri peale. Marss avastamise kaardia aga valitseb MC-d, jõudes nüüd Uraanile 9 majas, saigi tema staatus otsustatud uraanlikult.Prog.Veenuse jõudmine Jupiterile viitaks Pluuto päritolu (Veenus IC valitseja) jupiterlikult suure kõla ja käraga tema aupaiste kustutamist.Avastamise kaardis 5 maja sulustab tervenesti Amburi märgi, mille valitseja Jupiter on.Nii avastamise kui mahavõtu kaartides on Jupiter 11, Uraani majas. Asja otsustasid ikkagi astronoomid, millede sümboolne juht on planeet Uraan!
Progressiivne Merkuur oli samuti sisenenud 11 majja ja tegi täpse kvadratuuri nataali Veenusele.
Kui avastamise kaardis olid Pluuto kõige täpsemad aspektid Veenusele (135) ja Neptuunile (45), siis degradeerimise kaardis on kõige täpsem Pluuto aspekt Merkuurile (DC valiseja) – trigoon (orb 0.28). Täpne aspekt on selles kaardis veel Saturni kvad. Uraanile (0.8).
Degradeerimise kaardis on nende vahel kvinkunks (1.11).

Huvitav on Varuna, mis sageli seotud kuulsuse, ekstremaalsuse ja tuntuks saamisega, seos kahe kaardi vahel. Kui avastamise kaardis oli ta Jäära esimeses kraadis, aktiveerides siis vaidluste seeria Pluuto staatuse üle, siis nüüd oli ta jõudnud täpselt avastamise kaardi Pluuto enda peale, orbiga ainult 0 kraadi 4 min.Järjekordselt leidis kinnitust, et Varuna on seotud kuulsaks saamise ja sellega seotud vaidluste ning avalikuse laia tähelepanu osa saamisel.
Täpse vastasseisu teeb degradeerimise kaardis Uraan Stargrazerile.Avastamise kaardis on nendevahel aga 82.07 kraadi.
Parema ülevaate saamiseks on hea vaadata võrdlevat peamiste aspektide nimistut.

Pluuto avastamise kaart Pluuto degradeerimise kaart

Päike 29.35 aqua oposit. Päike 1.15 virg
Päike 29.35 aqua kvad. Astronomia 27.25 tau
Kuu 13.15 sco trig. Uraan 13.13 pis
Kuu 13.15 sco konj. Jupiter 12.23 sco
Kuu 13.15 sco sekst. Stargrazer 13.44 virg
Kuu 13.15 sco kvad. Veenus 14.21 leo
Kuu 13.15 sco poolseks. AC 12.53 sag ja MC 11.50 lib
Merkuur 3.37 aqua kvad. Zvezdotchot 5.10 tau
Merkuur 3.37 aqua oposit. Astronomia 2.28 leo
Merkuur 3.37 aqua kvink. Päike 1.15 virg
Veenus 2.33 pis kvink. Astroniomia 2.28 leo
Veenus 2.33 pis oposit. Päike 1.15 virg
Marss 9.28 aqua kvink. Kuu 9.38 virg.
Jupiter 6.56 gem kvink. IAU 8.45 sco
Jupiter 6.56 gem kvad. Kuu 9.38 virg
Saturn 8.57 cap trig. Kuu 9.38 virg
Saturn 8.57 cap sekst. IAU 8.45 sco
Saturn 8.57 cap kvink. Chaos 8.25 gem
Uraan 9.05 ari kvink. IAU 8.45 sco
Uraan 9.05 ari kvink. Kuu 9.38 virg
Neptuun 2.17 virg konj. Päike 1.15 virg
Neptuun 2.17 virg R poolsekst. Astronomia 2.28 leo
Pluuto 17.46 can R kvink. Neptuun 18.03 aqua R
Pluuto 17.46 can R kvink. Ceres 17.13 aqua R


Kui Pluuto avastamise kaardis teeb Kuu viimase ühenduse (konj.) enne avastamist Neptuuniga ja järgmine on ühendus tuleb Saturniga, siis tõlgendaks seda järgnevalt:
Tema (Pluuto) avastamisega oli segadust , avastati mitte päris see, mida otsiti.Otsiti aga eelduste järgi suurt planeeti, mis tekitas hälbeid Neptuuni liikumises. Ühendus Saturniga viitaks siis planeedi staatuses ebakindlat aega, tema positsiooni piiramist ja kitsendusi tulevikus.
Mahavõtmise kaardis aga teeb Kuu viimase ühenduse enne otsuse vastuvõtmist Päikesega (suured juhid algatasid ja otsustasid) ja esimene põhiaspekt tuleb tal Marsiga.

Seda tõlgendaks, kui ees ootavat tuliseid ja aktiivseid vaidlusi ning ettevõtmisi sel teemal edaspidi. Sest mitte kõik ei olnud taolise otsusega rahul, eelkõige ameeriklased.Peale otsustamist valmis õige pea rohkem kui 300 astronoomi allkirja kandev petitsioon, milles nad teatavad oma vastuseisu uuele definitsioonile. Seal tehakse ettepanek korraldada 2007. aasta keskel spetsiaalne konverents selle küsimuse põhjalikumaks arutamiseks. Üks selle organisaatoritest on 2005. aasta jaanuaris startinud Pluuto uurimiseks mõeldud automaatjaama New Horizons teadusuuringute juht Alan Stern. Tema samuti kaotas palju, sest algselt pidi see projekt lõpule viima Päikesesüsteemi kõigi planeetide uurimise automaatjaamadega, nüüd selgus aga, et see eesmärk saavutati juba 1989. aastal Voyager 2 möödalennuga Neptuunist!

Ka Pluuto avastaja Clyde Tombaugh poeg ja lesk on vastaste leeriga ühinenud, osaledes New Mexico osariigi Ülikoolis (seal oli C.Tombaugh pikka aega professor olnud) toimunud protestiüritusel. “ Ma olen pettunud, et nii juhtus”, ütles 93-aastane Patsy Tombaugh.
Õige naljaka dokumendiga sai hakkama rühm Kalifornia osariigi seadusandliku kogu saadikud. IAU-le saadetetud pöördumises süüdistatakse seda teadusorganisatsiooni koguni teaduslikus ketserluses, lisaks veel osariigi elanikele vaimese ja rahalise (tuleks teha uued õpikud) kahju tekitamises.
Negatiivselt suhtub otsusesse ka näiteks Ameerika tuntud populaarteadusliku astronoomiaajakirja Sky and Telescope toimetus. Ajakirja 2006. aasta novembrikuu numbri juhtkirjas lubavad nad jätkata Pluuto koordinaatide avaldamist koos planeetidega, terminile “kääbusplaneet” aga lisada “niinimetatud”.
Kõige sagedamini heidavad otsuse kritiseerijad ette selle vastuvõtmist väga väikese rühma poolt. IAU peaassambleel Prahas osales kokku umbes 2400 astronoomi, ürituse lõppistungil toimunud planeedi definitsiooni üle hääletamisest võttis neist osa aga vaid 424. Seejuures on IAU-s ligi 10 000 liiget.

Teine tüliõun on orbiidi puhastamise nõue. Kriitikud väidavad, et selle järgi pole õige planeet näiteks ka Maa, mille läheduses liiguvad sellega kokku põrgata ähvardavad NEO-d (lüh. ingliskeelsest nimetusest Near Earth Object – Maa-lähedased objektid), rääkimata suure hulga troojalaste nime kandvate asteroididega oma orbiiti jagavast Jupiterist.
Ilmselt pole kõige õnnestunum nimetus “kääbusplaneet”, eriti just seetõttu, et ta planeet ei ole. Teiselt poolt on üle poolteise sajandi kasutatud asteroidide kohta paralleelnimetust “väikeplaneet” ja keegi pole neid “päris” planeetideks pidanud.
Samuti ei ütle definitsioon midagi planeedi suuruse ülempiiri kohta.

Sellist asja nagu “planeet” pole looduses olemas. See on ikkagi inimese pandud nimi. Ja kui nimi ei pidavat meest rikkuma , siis miks peaks ta seda tegema taevakeha puhul?
Aga selles asi ongi, et rikub ikka vahel küll. Õnnetust nimest võib tekkida õnnetus – nagu teadsid loodusrahvad, kes kiskjaid varjunimedega nimetasid.
Miks pidi hakkama ümber mõtlema planeetide süstemaatikat, seda teab paremini ehk mõni psühholoog. Võib olla viivad jäljed sinna, et inimene ei taha olla päris üksi – sestap soov, et oleks ikka veel mõni planeet, kust otsida kas või algelise elu jälgi. Ei taha ta tolmuterakesena liivamerre ära kaduda.
Samas otsivad teadlased planeete universumi suurtest kaugustest, teiste tähtede ümbert. Kuidas siis nendega lood on? Ei või ju väita, et nood on ilmtingimata ümarad.
Pluuto puhul ei aidanud isegi, et see on nimetatud Kreeka rikkust annetava maapõuejumala järgi. Või arvati, et nimi on antud hoopis Disney-filmide koera järgi? Nime pakkus välja ju 11. aastane koolitüdruk!

Et lõpetada teema Pluuto astronoomiline külg, siis natuke tema kaaslastest.
2005. aastal avastati Pluuto uued kaaslased – kuud, mis said indeksid S/2005 P 1 ja S/2005 P 2. Nimed valis taevakehad avastanud USA astronoomide meeskond. Kreeka ja Rooma mütoloogia tegelaste hulgast. Nagu seda on varasemast tuntud senine kaaslane Charon – paadimees allilma jõel.Esialgne nimi Nyx on Kreeka pimedusejumalanna ja Charoni ema ning Hüdra üheksapealine koletis, kes valvab allimaailma sissepääsu. Aga nime Nyx muutis astronoomiaühing Nixiks, sest Nyx on juba ühe väikese asteroidi nimi.
Nad on Charonist palju väiksemad – eeldavalt läbimõõduga 50-160 km.

Astroloogiliselt ei peaks aga midagi muutuma, ta oli on ja jääb oluliseks teguriks nii inimese kui maailmasündmuste toimumisel.Kuid kerkib küsimus? Kui Pluuto avastamine tõi kaasa vastava printsiibi esiletuleku tulevikus, siis mida võiks kaasa tuua pluutoliku printsiibi esindajatele sümboli staatuse muutus! Järgmises osas anname ülevaade Pluuto mõjudest ajaloosündmuste valguses.

Antud artikli koostamisel on kasutatud: Tähetorni kalener 2007, T.Tuvikene artiklit Mis asi on planeet?, Eesti Päevaleht – 1.07.2006 ja 6.09.2006 numbreid ning isiklikke astroloogilisi tähelepanekuid.

Valor

pühapäev, 1. aprill 2007

Damocles ja iidolid

Damoclese panus kuulsuste saatuses!

Huvitav on võrrelda kuulsa helilooja Mozarti saatust meile ajaliselt palju lähemal olnud inimeste saatusega. Näiteks ameerika kultusnäitlejaks saanud James Deaniga. Tulevane noorte iidol sündis samuti Päikese täpse konjunktsiooniga Damoclesega. Ta suri samuti Damoclese tagasipöördumisel Veevalaja märki.Veelgi enam, ta hukkus autoavariis 30.sept. 1955 päeval, mil transiitne Damocles tegi täpse opositsiooni transiitsele Uraanile. Uraan on mitte ainult Damoclese disposiitor, vaid ka Deani horoskoobi 3 maja valitseja. Näitleja hukkus väga riskantse ja hulljulge autojuhtimise tulemusel.

Tähelepanu tuleks pöörata veel asjaolule, et nataalis on 3 maja tipus Päike koos siis Damoclesega. Peale selle telg Uraan-Damocles (1.40 Lõvi-1.40 Veevalaja) moodustab täpse T-kvadraadi nataali Kuuga, mis valitseb 8 maja (1.48 Skorpion)!
Jamesi horoskoobis on veel Kuu tõususõlme täpne konjunktsioon Sednaga Jääras ja täpselt 1 kraadise orbiga Logose konjunktsioon Orcusega Sõnnis, mis hukkumise päeval samuti koos olid seda juba aga Vähi märgis.
Nataali Pluuto Vähist teeb täpse kvinkunksi Damoclesele.

Eriliseks teeb minu arust tema Varuna konjunktsioon kääbusplaneedi Erisega Jääras. Oma tuntuse saamisel on suureks abiks olnud Veenuse kvadratuur Varunaga. Konjunktsioon on ka Hylonomega Kalade viimasest kraadist. Surmapäeval jõudis sinna Chaos tehes opositsiooni Päikesele. Nataalis on Varuna ja Päikese vahel poolkvadratuur, siis nüüd hukkumise päeval vastasseis.
Kes soovib teha endale tema kaart ja ise lähemalt uurida, siis lähteandmed on :
James Byron Dean sündis 8.02.1931 Marionis, Indiana osariigis. Kell 02.11 (GMT + 6.00) 40 N 33 ja 85 W 39.

Teine oma aja Hollywoodi iidol oli Marylin Monroe, kodanikunimega Norma Baker. Sünnitunnistuse järgi sündis ta 1. juunil 1926 kell 9.30 hommikul Los Angelesis (118W15 ja 34N03, PST 08:00), Päikese aastal ja Marsi päeval.
AC –ga 14-s Lõvi kraadis. Nataalne Damocles on poolekraadise orbiga konjunktsioonis Kuuga Veevalajas 7 majas. Tema elutee, nagu ka Mozartil ja Deanil, mahtus täielikult Damoclese tsüklisse: elu katkes 5. augustil 1962.a., kui Damocles oli teinud täistiiru ja jõudnud täpselt DC-le. Transiitne Päike aga tegi opositsiooni sellele.
Nataalis on Damoclesel veel kvadratuur plutiino Orcusega.

Juba teismelisena oli Marylin väga iseseisev, paistes silma enesekindluse, loomupärase väärikuse ja enesearmastuse poolest. Ta otsis meeste seltsi, eelistades enesest märgatavamalt vanemaid, hinnates nende isalikku hoolitsust. Inimesetundmises oli ta väga nõrk ja üks pettumus järgnes teisele. Ta muutus haiglaselt tundlikuks, kahtlustatavaks ja tujukaks, teda vaevasid südametunnistuse piinad ja sugenesid enesetapumõtted.
Juba ammu enne 5. augustit 1962, Marylini traagilist surmapäeva, lõikas naine läbi veenid, kord püüdis end uputada või neelas tablette. Pärast järjekordset õnnelikku “ülestõusmist” kahanes tahtmine tegu korrata, ent Marylin muutus üha küünilisemaks ja ükskõiksemaks omaenese elukorralduse vastu. Üha lähemale hiilis lootusetu üksindustunne. Nii kestis see mõnda aega, kuni kõik jälle otsast peale hakkas. Jälle mehed, ikka mehed…
Neid polnud Marylini elus aga sugugi nii palju, kui sellest kõneldi ja kirjutati.
Ta polnud moraalitu naine.

Marylin nautis komöödiat, uusi muljeid, elu loteriid. Sisemiselt oli ta uje ja kasin, ei armastanud mehi, vaid pigem sõbrustas nendega. Naisi ta vihkas, sest nimelt nood alandasid, kadestasid ja solvasid Hollywoodi esimest staari tema ilu ja populaarsuse pärast.
Selle kõige tulemusena väsis näitlejanna enesest, väsis elust täis valet, kadedust ja silmakirjalikkust. Päikeselt sai ta kaasa eneseväärikuse, hingesoojuse ja teatud suursugususe, temperamendi ja ereda individuaalsuse. Veenus kinkis talle erakordse sarmi, seksuaalsuse, ilu ja kirgliku armastuse kõige elava vastu.

Erapooletud analüüsijad tunnistavad, et Marylini südamlikkus ja heldekäelisus ületasid kaugelt ta egoismi, konfliktsuse ja kohusetundetuse, aga kuni ta elas, kõneldi eelkõige ikka tema halbadest külgedest. Jah, tal olid muinasjutulised honorarid, aga ka väga suured võlad. Aga leedi Hollywood armastas sõpradele teha heldeid kingitusi, jäädes ise sageli sendita. Talle meeldis võlgu võtta ja ta ei maksnud neid iialgi tähtajaks tagasi. See pahandas nii mõndagi suurust, aga blond jumalanna oskas nii armsasti vabandada, et ära öelda ei suutnud talle keegi.
Elu mühas Marylini ümber, aga ta kuulus sellesse üha vähem. Tema ise, pelglik ja tundesiiras, oli kusagil ekraani taga ja üldsegi mitte nii eluahne ja säravalt kirglik, nagu nägid teda miljonid filmisõbrad kogu maailmas.

Teades nüüd milline näitlejanna oli, siis seda toonitab näiteks Uraani konjunktsioon Erisega Jääras ja täpne kvinkunks musta Kuuga, Marsi väga täpne opositsioon Ixioniga. Suure tundlikkuse ja heasüdamlikuse andis talle suur veemärkide trigoon – Marss/Hylonome - Pluuto ja Saturn.Samuti Kuu opositsioon Neptuunile.
Surmapäeval tegi transiitne Kuu ühenduse transiitse musta Kuuga Kaaludes.

Huvitav on võrrelda neid kahte horoskoopi veel ühe popiidoli – Viktor Tsoi omaga, kes samuti hukkus autokatastroofis oma tuntuse tipus olles. Tema sünniaeg on teadmata, kui kosmogrammi järgi võiks oletada, et ta on sündinud õhtul. Sest siis oleks Kuu olnud täpses ühenduses Damoclesega Veevalajas.

Viktor Tsoi sündis 21. juunil 1962.a. Leningradis. Oli ansambli Kino liider ja hukkus autoavariis Riia lähistel 15. augustil 1990.a. kell 12:28.
Peale oletatava Damoclese ühenduse Kuuga oli tal veel konjunktsioon Pholusega ja kvadratuur Marsiga. Pingeid tema elule lisas Marsi opositsioon Neptuunile, mis moodustas omakorda T kvadraadi Saturniga. Saturni ja Neptuuni vahel oli üsna täpne kvadratuur.
Tuntuse ja populaarsuse andsid talle kahe loomingulise kauge cubewano – Quaoari ja Varuna omavaheline täpne kvinkunks.
Elule vürtsi ja pingeid lisas samuti T kvadraat, mis moodustus Pluuto opositsioonist Jupiterile ja kvadratuur Merkuurile ning teine T kvadraat Kuu tõususõlme opositsioon Saturnile kvadraadis Neptuuniga. Saturn seega osaline kahes T kvadraadis. Loomingulist inimest, nagu ta oli, piiras ja kitsendas Saturn kindlasti tugevalt.

Mida siis nende näidete varal võiks kokkuvõtvalt öelda?
Damocles andis võimaluse neil oma loominguline potensaal ellu viia, saavutada andekuse ning tuntuse tipp. Särada kinolinal ja suurtel lavadel. Kuid samas ei anna ta loorberitel puhkamise võimalust, andes üheselt märku, et lend kuulsuse ja tuntuse tippu ei saa kesta igavsti.
Kas siis alati Damocles väljendab end sellisel erilisel moel? Muidugi mitte. Sellised inimesed nagu Mozart või Monroe sünnivad kaugeltki mitte iga Damoclese konjunktsiooniga Päikese või Kuule. Kuid isegi reainimesel võib elus tekkida moment, kus ta võiks end tunda ja saavutada oma alal tipptulemuse. Seejuures ei tohi aga unustada pea kohal Damoclese “mõõga” olemasolu, mis karistab, kui inimene end tippu unustab.

Et mitte lõpetada kurva alatooniga siis väike nimekiri neist, kes on sündinud Damoclese konjunktsiooniga Päikesele.

Mario Lansa – ooperialulja
James Joyce – iiri kirjanik
Renata Tebaldi – itaalia soprano
Boris Savinkov – vene kirjanik ja reovlutsionäär
Burt Reynolds – ameerika filminäitleja
Reingold Ebertin – astroloog
Leonid Jarmolnik – vene näitleja
Ilmar Talvik – eesti laulja
Raimund Hagelberg – eesti majandusteadlane
Leonhard Merzin – eesti filminäitleja

Valor