reede, 20. aprill 2007

Uraani avastamine

Uraani kaart on võtmeks sarnaste kaartide hulgas, sest ta on esimene astronoomiline uue planeedi avastus. Teoreetiliselt see avastus on võrreldav Jupiteri kuude avastamisega 17. sajandil. Siis inimkond esmakordselt teadvustas tõestuste kaudu, et taevakehad võivad mitte ainult tiirelda ümber Maa või Päikese. Ja see andis tõsise löögi traditsioonilisele kosmoloogiale sellel ajal.

Sakas päritoluga inglise amatöörastronoomi William Hercheli ( 15.11.1738 – 25.08.1822.) järgi märkas ta teleskoobis väikest valgusringi, mis juba välise vaatluse järgi oluliselt erines kinnistähtedest, 13.03.1781. aastal kella 10 ja 11 vahel õhtul.
(13.03.1781.22:30 LMT, Bath, England,2.22 W, 51.23 N).
Ta nimetas uue planeedi kuningas Georg III auks Georgium Sidus (lad.k. “Georgi täht”) kuid see nimi ei leidnud poolehoidu. Üldtuntudks sai nimi Uraan, mille pani saksa astronoom Johann Elert Bode. Igatahes 1827. aastaks oli nimi juba kaunikesti levinud.

Nii nagu Pluuto avastamise kaardis, asub ka Uraani kaardi AC tema enda kõrgenduse märgis – Skorpionis. Ja Skorpioni valitseja ( Pluuto) ise Veevalajas. See kinnitab, et Uraan on seotud Veevalajaga. Meeldetuletuseks – Pluuto avastamise kaardis on AC Lõvis ja tema valitseja Päike aga Skorpionis.
Teisest küljest, Uraan valitseb Veevalajat koos Saturniga. Ning kui võtta Skorpioni valitsejaks Marss, nii nagu seda tegid tolle aja astroloogid, siis antud avastuse kaardis AC valitseja ( Marss) on ühenduses Saturniga Amburis.
Tuleb välja, et see on hea kinnitus mõlemate valitsejate süsteemide toimimisest, nii tänapäeva kui traditsioonililises astroloogias.

1 ja 7 majade vaatlusel näeme uuesti, et 7 valitseja asub oma jõu väljenduse eredamas märgis – 3 kraadi Kalades. Ka Pluuto kaardis asub Veenus samas kraadis Kalades.
1 maja valitseja on jällegi nõrgem kui 7 oma, kui võtta valitsejaks Pluuto. Asub ta nõrgas positsioonis ( languses) Veevalajas. Kui võtta aga valitsejaks Marss – on ta ikkagi nõrgem, kui Veenus oma essentaalsete omaduste poolest. Ta on kahjustatud ning oppositsioonis Uraaniga Kaksikutes.Uraan allub Merkuurile ( Merkuur on Uraani disposiitoriks), mis ise on Jäära 5 majas, näidates, et uus planeet omab impulsiivset iseloomu ja on seotud ootamatu infoga ning loominguliste ideedega. Seda toonitab Merkuuri kvintiil (72.) Uraani endaga.
Uraan ise asub 8 majas, tehes vastasseisu Marsi ja Saturnile ning kvadratuuri Päikesele, mis kahtlemata viitab tema sidemetele revolutsiooni destruktiivsetele sündmustele, vahel lihtsalt katastroofiliste sündmuste iseloomule.
Esimeses maja on harmooniline Jupiter ja languses olev Kuu, märkides sellega ära, et Uraan kannab endas laiendatud maailmavaadet, millega kaasneb emotsionaalne stress ja sündmuste ebastabiilne foon.
Tähelepanuväärne on, et Kuu nagu Veenuski, on samuti samas kohas , kui Pluuto avastamise kaardis – Skorpioni märgi keskel.Kuu sõlmed mõlemas avastamiste kaartides on samuti täpses ühenduses ( 5 kr. Sõnnis).

Veenus ( Uraan ) – 2.54 Kalades
Veenus ( Pluuto) – 2.33 Kalades
Põjasõlm (Uraan) – 5.08 Sõnn
Põjasõlm ( Pluuto) – 5.10 Sõnn
Kuu ( Uraan) – 14.41-14.59 Skorpion
Kuu ( Pluuto) – 13.15 Skorpion

Niisiis, 3 astroloogilist faktorit, mis vastutavad kontaktide loomise ja vastuvõtlikuse eest, formeerisid ühesugused tingimused selleks, et vastu võtta kosmilised energiad mõlematel juhtudel (avastamise sündmustel).

Millised on aga nende kahe planeedi energiate tajumise erinevused?
Inimkond(7maja) tajub Uraani energiaid eelkõige sotsiaalsete muutuste sfääris ( Veenus 10 majas lugedes 7-dast; maja tipp Veevalajas), kusjuures täielikult konkreetse plaaniga – omanduse uus ümberjagamine ( 7 maja Sõnnis, Uraan ise 2 majas 7–dast lugedes). Siin võiks näitena selle kohta tuua USA iseseisvumise deklaratsiooni, Suurt Prantsuse revolutsiooni ja teisi tolle aja sündmusi.
Quaoar, asudes vähem kui kraadi kaugusel Veenusest, omakorda toonitab, et Uraani avastamisega peaks kaasnema revolutisoonilised-sotsiaalsed ümbermuutumised ja teaduse arengu hüppeline läbimurre ning õitseng.
Iseloomulik, et maailmatelg ( 0 Jäär-0 Kaalud ) selles kaardis langes kokku Kuu orbiidi teljega ( apogee-perigee). Must Kuu Jäära esimeses kraadis (0.32) märgib eriliselt ära avastuse tähenduse.( Meenutuseks – Pluuto kaardis 0 Jääras asub Varuna ).Pealegi on must Kuu täpses opositsioonis Chaosega.

Päikese täpne kvadratuur Marsile toob välja Uraani sõjakama, energilisema poole. Saturni täpne kvadratuur Varunale viitab, et Veevalaja märki valiteb ta koos aja valitsejaga.Varuna teeb tuntuks, soodustab seda.
Kardinaalses punktis ( 30 Ambur) asub asteroid Photografica, mis on suurepäraseks võtmeks planeetide avastamise kaartides.Pluuto kaardis on Amburi viimase kraadi hõivanud IAU olles ühenduses Eureka ja Astrometriaga.

Juba Uraani pöörlemistelje nurga iseärasus viitab, et temast võib kõike ootamatut ja eripärast oodata. Pöörlemistelg on peaaegu orbiidi tasandil (kaldenurk ainult 8 kraadi).Lihtsamalt öeldes on tema telg seniidi suhtes 82 kraadi (planeet Maal 23,5 kr.). Uraani printsiibi omadusi kinnitab veel kahe üldiselt negatiivsest küljest end näidanud asteroidide 1996TL66 ja 1996TO66 täpne opositsioon kaardis.Planeedi ekstremaalsusele ja tema osa katastroofide toimumisel annab teada veel Nessuse täpne konjunktsioon Sednaga.

Lõpuks veel, et kui Pluuto kaardis oli Pluuto ise helio-kaardis ühenduses Stargrazeriga, siis Uraani avastamisel Pluuto ja Stargrazer osutusid geo-kaardis omavahel ühenduses olema.
Heliotsentriline kaart kinnitab Uraani sidet Veevalaja ja Skorpioniga. Traditsiooniline horoskoobi valitseja Marss asub omas märgis, vahetult AC lähedal Skorpionis. Olles ühenduses Jupiteriga ja geo-kaardis Kuuga. Kui võtta horoskoobi valitsejaks aga Pluuto, siis seisab ta Veevalajas, täpses ühenduses 7 maja valitseja Veenusega ja asteriod IAU-ga.
See kooslus Veevalajas 3 majas on tugevalt aspekteeritud: Uraan teeb talle(Pluutole) bikventiili ( 144), Uraani disposiitor Merkuur kvinkunksi (150) ja Neptuun moodustab täpse trigooni.
Üldse on Neptuun selles kaardis ( helio) tähtis.Ta asub AC/MC keskpunktis nii geo-, kui helio kaartides.Neptuun Kaaludes 11 majas illustreerib suurepäraselt Uraanliku teemat – „vabadus-võrdsus- vendlus“. Täpne geo kvadratuur Neptuunilt Merkuurile 8 majas, näitab , et uraanlikud ideed ja püüdlused on raskesti seletatavad ja mõistetavad tavamõistuse tasemel ja seda võib tajuda kui hullumeelsust.
Lisafaktoriteks helio-kaardis on : Photographica asub Ekvatoriaalsel AC-l ; Eureka täpses ühenduses Varunaga. Täpne ühendus on kentauridel Chiron ja Asbolus 6-s Sõnni kraadis. Heliosel ühendus veel ühe kentauriga, Nessusega.

Artikli koostamisel kasutatud : D.Kutalev “Astrologia nõvõh planet”, Astronoomialeksikon 1996 ja wikipedia.org. andmeid.

Kommentaare ei ole: