pühapäev, 29. aprill 2007

Eestimaa rahutu kevad

Kahel päeval Tallinnas toimunu kohta on astroloogiliselt tähtsamas osas teiste poolt astrofoorumites ära öeldud. Mulle meeldib aga otsida ja leida nüansse ning detaile. Mõningad huvitavamad ja iseloomulikumad siis neist:
Kas nüüd iga sündmust iseloomustav taevakeha otseselt on seotud või mitte, seda otsustab lugeja juba ise. Aga ma toon ära peamised nimetused ja nende aspektid, mis ikkagi ilmekalt viitavad ja näitavad sündmuse seotust.

Meedia andmetel algas kogu nö. ettevõtmine 26.04. kell 04.30. Sellele ajale tehtud horoskoobis on iseloomulikud:
Päikese konj. Reasoneriga (sümb. põhjust) Sõnnis – ei vaja ehk lahtiseletamist.
Kalades on Uraanil ühendus riiujumalannaga Eridaga, mis on vastasseisus Logosega. Näitab ilmekalt, et mõttetu oli selgitada ja seletada teisaldamise peamisi põhjusi. Niikuinii ei oleks see jõudnud mässajate niigi madala IQ arusaamadesse.
Orcuse konjunktsioon Pandoraga Lõvis räägib samuti iseenda eest. Pealegi on seal ka Kuu (rahvas). Polnud just kõige paremini ajastatud ettevõtmine või siiski oli? Ikkagi suur tuletrigoon Merkuur-Kuu-Pluuto vahel. Oodata oli osa rahvapoolset sõjakat vastumeelsust ja maradöörsust ja nii ka läks.

AC lähedal sellised sümboolsed näitajad nagu Sinon (pettus) ja Thersites (sotsiaalse korra rikkumine), Sinon on koos Famaga (kuulujutud). Seda kõike tõlgendaks nii – kogu ettevõtmine oli osade meelest alatu pettus, usuti igasuguseid kuulujutte, valet informatsiooni, see tõigi kaasa laialdlase korra rikkumise ja allumatuse.
Ettevõetud aktsiooni näitaja oleks ka Adrastea (seaduse pöördumatu täitumine) konj. AC-ga.
AC konj. Neopotolemusega (raskelt saadud võit) viitab siis otse tulemuse saavutamise tõesti rasket teed ja nii see sai ka läks.
Ja rahu sümboliseeriva Pax ühendus AC-l viitab küll sellele, et soov ning tahtmine oli kõik läbi viia rahumeelselt ja seaduslikult.

Toro (ekstremaalsed sündmused) konj. MC-ga Amburis, ettevõtmine saab olema tõsine ja on ajendatud ideoloogilisel põhjusel. Jupiteri ühendus MC-ga näitab samuti võimude eesmärke.
IC-l on konj. Sapientiaga, läheneva kvadratuuiga Marsi ja Uraani poolt. See nimetus on tuletatud homo sapiensist- mõtlevast inimesest siis. Olles kaardi madalaimas punktis viitab sellele, et aruka mõtlemisega osa rahvamassist küll nüüd ei hiilanud, tõi välja inimloomuse pahema, sõjakama ja räpasema ootamatu külje.
Elpise (lootus) kvadratuur Päikesega, viide et aktsioon ei saa olema selline nagu kavandati ja loodeti.
Merkuur kui noorte esindaja konj. Lachesisega (tuleviku sündmuste võimalikus) viitab seega noorte võimalikule vastuhakule toimunule ja nii see peamiselt oligi. Asteroidil Hel pealegi veel konj. Merkuuriga!
Kääbusplaneedi Erise väga täpne konj. 1996QB1-ga ja Fanaticaga Jääras, mis veel opositsioonis musta Kuuga vallandaski suure tüli, pigem siis vastuhaku kivide ja kaigaste abil.

Marsi oposit. Logosega Kalade-Neitsi teljel sümboliseerib sõna ja seletuste vastuvõtmatust, arusaamist ning mõistmist äkilise ja sõjaka noorsoo meeste hulgast. Need nö. õrnema soo esindajate üheks sümboliks, kes samuti läksid kaasa arutule progrommile, oleks Veenuse konj. IC-ga mis kvadratuuris Marsi ja Uraaniga.
Lakrimosa ( taganutmine ) konj. Ceresega Jääras – viide sellele, et põhiliselt puudutas see lihtsat töölisklassi, kelle arusaamad ja käitumine erinesid intelligentsemate inimeste omast.

Teuceri konj. Damoclese ja lähenemine Neptuunile – olukorrast väljapääsu otsimine radikaalsete meetoditega oli illusoorne ettekujutus, et läheb suhteliselt plaanipäraselt ja rahutusi tuleb minimaalselt. Aga usun, et igasugused stsenaariumid olid siiski varasemalt läbi mängitud ja üldjoontes olidi valmis rahutusteks.
Kumbki pool, nii mässajad kui riik, kujutasid alateadlikult ette, et maksame kätte varasema ülekohtu eest, sellele viitab Tisiphone (kättemaks) konj. Rhadamanthusega (allilma õiglane kohus) Kaaludes. On see nüüd nii või mitte, eks igaüks mõtesta seda ise. Või kuidas seda seisu teisiti saaks lahti seletada?

Et osadel inimestel on ja oli väga raske lahti öelda senistest arusaamadest mälestusmärgi tegelikkuse sümboolikast, seda näitab kaardis Persephone (ümbersünd, lahti eelnenust) kvadratuur Hylonomega (sümb.leina). Samuti toonitab seda konj. Lie`ga (vale) Neitsis.
Saatuse ja juhuse jumalanna Tyche konj. Tolerantiaga Vähis, seda ei oskagi kohe lahti seletada aga selline see seis oli.

Võimu, mis teeb mõistusevastaseid ( osale rahva arust) tegusid, selle sümboliks on Ate (Amburis) ja tal on konj. Pholusega (lahtiütlemine endisest) oposit. Chaosega. Mineviku taagast vabanemine saab olema vaevaline, toob kaasa kaose ja mittemõistmise – nii vast seletaks seda seisu. Teine võimalik seletus oleks pigem siiski nii, et võimu ja jõu all saab kujutada seda arutud massi oma ideoloogiaga, mis vallandas siis kaose.
Musta Kuu konj. Bellonaga (sõjakonflikt, sõjakus) Kaaludes, siin otsene viide sündmuste kulgemisele ja tasakaalukusest pole juttugi.
Leviathani (esmane kaos) täpne kvadratuur Erisega, hea viide sellele, mis tulemused võivad olla alanud aktsiooni käivitamisega.

Klotho (arusaam ajast, elusündmuste seosed) konj. Varunaga Vähis – siin on Varuna püüd maailmale selgeks ja tuntuks teha meie arusaamad selle sündmuse tegelikust taustast ja põhjustest. Aga Varuna kvadr. Marsi ja Uraaniga laseb oletada, et see ei saa olema lihtne ja kõikidele üheselt arusaadav.
Memnon (mälestus langenutest) oposit. Erisega on viide, et sõjas langenute sümboli (osa rahva arusaamist mööda) teisaldamine toob kaasa suure riiu ja palju pahandusi.
Veel teinegi mälestusele viitav asteroid – Mnemosyne on seostud konj. Saturniga Lõvis. Samas lähedal on ka Incidentia. Saturni poolt siis jäikus ja karmus.
Peamine siiski on praegune Saturni oposit. Neptuuniga. Kõik, mis nende kahe planeedi ühenduse ajal (1989) jäid lahendamata, kerkisid ja kerkivad veel edaspidigi sel suvel teravalt esile. Need noored, kes osalesid rahutustes, on enamasti just sündinud Saturni-Neptuuni konjunktsiooniga Kaljukitses.
Õiglusjumalanna, tõe ja asja olemuse, õigluse taastamise sümbol Themisel on kvad. Orcuse ja Pandoraga - tõe jaluleseadmine ei saa olema kerge ülesanne.
Politseid ja teisi jõustruktuure sümboliseerib Nemesis, olles 8 maja tipus kvinkunksis Estoniaga- aspekt, mis viitab ikka ja jälle korduvalt esilekerkivatele probleemidele riigis korra ja seaduse tagamisel.

Eestit sümboliseeriv Estonial on mitu huvitavat ühendust. Asudes Kaksikute 11-das kraadis, on tal konj. Natoriga, Americaga ja kannatlikust sümboliseeriva Patentiaga.
See, et Venemaa kajastab ja näitab sündmust mitteadekvaatselt, moonutatult ja täis valesid, on tema kahe sümboli Moskva ja Russia asendiga kaardis seletatav – Moskva konj. Musta Kuuga ja oposit. Erisega, see räägib juba iseenda eest- räige vale ja moonutatud tõde. Moskval veel oposit. Merkuuriga, kohaliku noorsoo väljaastumise Eesti saatkonna ees. Russia lähedus Uraaniga ja kvad. kaardi IC-ga – pinged kohaliku rahvaga, kes ei jaga nende vaateid. Estonial Russiaga karmaline aspekt 80 kraadi, mis toimib alaliselt, varjatult alateadvuse tasandil ja inimesed on selle aspekti käivitajad, mõjub isiku sisemisele “minale”. Seda aspekti võrdsustatakse kvinkunksi ja poolkvadratuuriga. Russial konj. sellise sümboliga nagu seda on hauasammas – Graves! Sellele ühendusele aga läheneb Marss! Ei saa veel oodata sündmuste rahulikumat kulgu.

Hea näide oleks Photographica kvad. Lie`ga, toob välja tegelikkusele mittevastavad jutud, et mässajad kaitsevad oma sõjas langenute sümbolit. Eks rahulikum osa kokkutulnud rahvast seda ka tegi. Ülejäänutele oli see aga alatu ja põhjendamatu põhjus oma viha ja sapp, madalad instinktid välja elada lihtlabase rüüstamise ja röövimise kaudu, mida siis fikseeriti fotograafia abil. Liel on oposit. Lavernaga (sümb. just vargaid ja rüüstajaid) ja Laverna on kvad. siis ka Photographicaga. Just pildid ja filmimine tõid esile tegeliku masside käitumise ja allumatuse tõelise pale.

Otsides nö. “tüliõuna” Aljosha kõlaliselt lähedasi sümboleid taevakehade hulgast, võtsin sihikule järgmised:
Aleksola, koht kaardis on 22.43 aqua – konj. AC-ga!!!
Alena, koht kaardis on 19.32 gem – konj. IC-ga
Aleksandrov, koht kaardis on 3.58 virg – suht lähedal DC-le ja Kuule.
Mõtlemapanev peaks olema ka Aleksandrovi täpne konj. Lie`ga (vale)orbiga 0.4 min.

Sellel horoskoobil on muidugi palju muid huvitavaid otseselt sümboolseid nimetusi omavaid taevakehi mängus ja ka aspektid nende juurde. Kuid niigi läks pilt kirjuks ja igale seisule ei oska seletust anda ja leida. Ja need arusaamad, millest kirjutasin, on hetkeajendist lähtuvalt esitatud, mis hiljem võivad muutuda kas täpsemaks või hoopiski teiseks.

Kui võrrelda kahte Eesti kaarti, nii 1918 kui 1991 oma, siis leiab samuti hulganisti seoseid ja viiteid, mis samuti hästi iseloomustavad tekkinud olukorda. Seosed on nii peaministri, teiste poliitikute ja valitsuse kaartidega. Ja nii peabki see olema. Sest taevaseisud mõjutavad terves maailmas toimunut, mitte ainult eestimaal toimuvat. Näiteks praegused meeleavaldused Türgis on ajendatud ju samadest seisudest. Neid uurides tuleks siis kaasata juba selle maa horoskoope.

Eesti horoskoopide seostest nüüd toimunuga ehk kunagi edaspidi, kui kogu see rahutu aeg möödas on.
Kuidas aga kasutada asteroide sündmuste lahtiseletamisel, sellest tuleb siin lähiajal väike artikkel, mis aitab paremini aru saada neist toimemehhanismidest sündmuse käivitamisel ja kirjeldamisel.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Mulle kui algajale astrohuvilisele on Valori artikleid väga huvitav lugeda. On muidugi kole palju infot, millest paljudest veel aru ei saa. Aga hea on, et siin saab lugeda eesti keeles, mujal ainult inglise või vene keeles. Edu edaspidiseks!