kolmapäev, 28. aprill 2010

Kas on olemas head ja halba?

Hea ja halb Sirjelinnu pilgu läbi.

Ja vastus oleks - Ei ole.
Kõik olemasolev on looduse suhtes neutraalne ja inimühiskonnas suhteline.
Inimene ise märgistab endaga ja oma ümbrusega toimuvaid sündmusi heaks või halvaks, lähtuvalt omaenda arusaamadest ja kogemustest. Inimene on see, kes sildistab. Looduse seisukohalt on kõik olemasolev täiesti neutraalne, koosneb kahest vastandprintsiibist, mis ajas muutuvana teineteiseks üle lähevad. Mõlemad printsiibid kannavad endas vastandprintsiibi alget, mis on kirjeldatud Yin-Yang printsiipide ja taiji sümboliga. Ajas muutuvana pöördub iga printsiip, iga aktsioon või olukord mingi aja möödudes iseenda vastandiks. Mitte miski, mis eksisteerib materiaalsel tasandil , ei ole staatiline ega muutumatu. See on absoluutne reegel, millega peavad arvestama mõistuslikud olendid oma elu ja eesmärkidega hakkamasaamisel.

Vastandprintsiibi korral ei ole olemas head ega halba vaid on teineteist täiendavad vastandid, mis kokku moodustavad täiusliku terviku. Kõik, mis eksisteerib ja juhtub, omab kohta ja otstarvet igaveses arenguspiraalis. Kõik on kõigega seotud, kuuludes ühtsesse energia liikumise süsteemi. Ka kõige suurem kurjus ja otsatu headus kuuluvad vajalike energialiikide hulka, millel on etteantud funktsioon.

Kolmemõõtmeline reaalsus ehk meile teadaolev maailm, liigub lõputult ja katkematult ajateljel. Kõik toimuv toimub reaalajas, mis ealeski ei peatu. Kui peatuks, siis vist tarduks kogu Universum vaid elutuks pildiks.
Kõik protsessid looduses on pidevas liikumises ja muutumises. Vana-Kreeka filosoof (Sokrates?) arvas, et pole võimalik astuda kaks korda samasse jõkke(?) Tundub uskumatu, kuid täiesti õige, sest igal järgmisel hetkel on jõgi juba muutunud ja see vesi, mis puudutas meie jalgu hetk tagasi, on kaugele edasi tormanud. Järgmisel hetkel puudutab meie jalgu juba uus vesi ja nii toimub see katkematult.

Täpselt sama juhtub hetkedega meie elus. Iga hetk, mille vältel elame ja midagi kogeme, kaob igaveseks möödanikku, ta ei pöördu ealeski tagasi...
Kas me ei peaks siis igat hetke oma elus väärtustama, kui unikaalset kingitust või võimalust? Kas me ei peaks kogu oma olemusega kuuluma käesolevale hetkele? Midagi kogema, nautima, õppima või muutma, sest iga hetk väärib täiel rinnal elamist. Kui palju aega oma elust me tegelikult raiskame mõttetustele, tegevusetusele või sellest maailmast põgenemisele läbi droogide ja alkoholi?
Siin oleks mõtteainet.

Kui mõtiskleda hea ja halva üle meie ja looduse seisukohalt, siis selgub oluline erinevus.
Mis on üldse hea ja mis halb? Inimestele on sündmused erineva tähendusega. Loodus ei tunne selliseid määratlusi. Looduse seisukohalt on kõik, mis juhtub neutraalne, ei hea ega halb, kuid millekski vajalik, mingi protsessi osa.

Vaid inimesed ise sildistavad nähtusi, protsesse ja teisi olendeid kasulikeks või kahjulikeks.
Inimühiskonnas tekitab pikalt kestev heaolu alati mingit mandumist ja seisakut. Negatiivse märgiga katsumused lõhuvad vanu struktuure ja avavad võimalusi uutele.
Kui väga me ka ei püüaks muutusi tõkestada ja olemasolevaid struktuure külmutada - see ei õnnestu. Ainus õige valik oleks paindlikkus ja muutumine koos muutud oludega. Uued olud esitavad väljakutseid ja sunnivad kohanema ning arenema. Areng viib täiesti uutele tasanditele ja uude kvaliteeti. Vahel avanevad enneägematud uued horisondid, mis poleks saanud esile kerkida ilma vanade kadumiseta. Selleks, et lõhkuda vana ja algatada uut, on vaja destruktiivseid jõude, mis meie tahtest sõltumatult kuuluvad eksistentsi juurde.

Destruktiivselt mõjuvad sõjad, vallutused, katastroofid, mis võivad viia tervete riikide ja kultuuride hävimisele ja uute tekkimisele. Halvemal juhul hävivad terved tsivilisatsioonid ja teevad ruumi uutele. Need on murrangulised ajad, suurte kaotustega, kuid vältimatud maailma palge kujundamisel, kus mängitakse ümber jõujooni. Desrtuktiivsed muutused ei pruugi inimestele meeldida, aga nendelt luba ei küsita, sest arengutel on oma rada käia ja etteantud kvaliteedid saavutada.

Tulles tagasi vastandite juurde võib väita, et igas heas on kurjuse seeme ja vastupidi. Ehk, igas pooluses on vastaspooluse alge, mis aja jooksul suureneb, kuni muudab kogu pooluse vastasmärgiliseks.
Igapäevane elu näitab, et kõige ettevaatlikum peab olema siis, kui asjad on täiuslikult korras ja kui rahuolu on ütlemata suur. See on kindel märk suurema muutuse lähenemisest. Ükski heaolu ei jää kestma, see viiks see paratamatule mandumisele. Pika-aegne heaolu hakkab toimima lagundavalt, mis võib tundub pardoksina. Stabiilses heaolus hakkab inimene eriliselt väärtustama katsumusi ja vaevasid, sest need on tema elust puudunud. Heaolu on inimesele igav olukord. Vähesed jaksavad olla heaolus naudingutes pikemat aega.

See seletab ka heaoluriikide paljude elanike kirge teravate elamuste ja ohtlike olukordade järgi. Minnakse riskantsetele ettevõtmistele soovist vabaneda igavusest ja enesele oma väärtust tõestada.
Mis oleks siis õige? Kas peaks ise hakkama peadpidi ohtudessse sööstma, kahjulikke muutusi tekitama? Või on õigem vaimselt valmis olla probleemideks, mis kindlasti tulemata ei jää! Võib ka probleeme ette näha ja ennast selleks varakult ette valmistada iseenda arendamise abil. Tundub, et viimane valik on parim.
Tark ja elu seadusi tundev inimene näeb probleemide tekkimise seemneid ammu enne, kui need probleemideks muutuvad.

Kui asjad on halvasti või lausa katastroofilised, ei tasu lootust kaotada, vaid peab olema hingeliselt avatud positiivsetele arengutele ja haarama kinni pääsemise võimalustest, mis enamasti tulemata ei jää! Pole olemas sellist õnnetust, mille lõpus poleks päikesekiirt . Peab vaid märkama seda kiirt. Päike ei jää kunagi seniiti , vaid loojub paratamatult. Keegi ei kahtle, et hommikul maa taas valgusega üle kallatakse. Nii on ka lootusega, mis teatavasti sureb viimasena....

Nii on iga asjaga inimeste elus. Kui inimene teab, et kõik on muutumises, õnn ei ole igavene ja ka kannatus ei jää kestma, siis inimene toimib oma elus rohkem otstarbekalt ja on rohkem lootusrikkas hingeseisundis.
Kui inimesed tunnevad ja tunnistavad materiaalse maailma vääramatuid seadusi, siis õpitakse märkama positiivsust ka halvana tunduvates olukordades, millest suurenevad võimalused kogeda häid emotsioone.

Näiteks võiks tuua praeguse vulkaanipurske, mis on tekitanud enneolematud piirangud lennuliikluses ja inimesed on täiesti ootamatult sattunud mugavast äraolemisest ja tukkumisest lennukis olukorda, kus peavad ise leidma võimalusi olukorrast väljumiseks.
Tegelikult kasulik õppetund, mille positiivseks momendiks on enese mobiliseerimise ja leidliku tegutsemise vajadus.
Tavaelus inimesed ei märka looduse seadusi, pigem töötavad pidevalt neile vastu. Sageli nad ei tunneta, et nende soovid on lootusetult ebareaalsed ning seetõttu viivad luhtumisteni. Inimesed loodavad saada õunapuult apelsine ...
järgneb...

kolmapäev, 21. aprill 2010

Aspektitu Merkuur - 2

Kuulsaid kirjanikke on igas sodiaagimärgis, kuid näiteks Kaksikute soov kirjutada on eriti põletav. Merkuur on oluline iga kirjaniku märgi jaoks. Planeet peaks olema jõuline ja rohkete aspektidega. Sageli on kirjanikel Merkuur retrograadne (Zvanetski, Marquez, Strugatski, Solzhenitsen, Miller, Amado, Lindgren, Beskett), nii et see võib olla isegi heaks lisafaktoriks.
Olulised planeedid oleks veel Saturn ja Neptuun. Astroloog M.Gauquelin leidis, et Kuu peaks kirjanikel kõige olulisem olema, asuma kusagil seniidis või ühenduses tõusumärgiga ja seotud kaheteistkümnenda majaga. Kõigil korraga nüüd vaevalt kõik head omadused kaardis olemas, mis nagu eeldaks kirjanikuks saamist.

Astroloog Rae Orion soovitab neile, kel kirjatöö ees ootab, alustada loovkirjutamisega siis, kui täiskuu on kolmandas majas; noorkuu neljandas majas (kui tegu memuaaridega); noorkuu viiendas majas (eriti kui töö näisendi kallal); noorkuu üheksandas majas või noorkuu Kaksikutes. Alustada tuleks siis, kui Merkuur direktiivne, abiks kui Merkuur Kaksikutes, Neitsis, sinu päikesemärgis või samas, kus su sünni Merkuur.

Otsi Uraani, kui pead leidma originaalseid ideid; aktiivset Neptuuni, kui tahad elavdada oma kujutlusvõimet; ja aktiivset Pluutot, kui oled valmis süüvima emotsionaalselt keerukatesse küsimustesse.

Kui aga Merkuuril pole aspekte või on väheaspekteeritud. Kas siis ei saagi sõnameister või poeet olla? Vaatame, kas leidub selliseid. Sulgudes mõned aspekti iseloomulikumad omadused, mis otseselt ei käi antud isiku kohta.
Väheaspekteeritud Merkuur on luuletuste ja muusikalide libretode kirjutajal Tim Rice`l. Merkuuril kvintiil Kuuga, rohkem lähiplaneetidega aspekte pole. On viie kraadise orbiga sekstiil Neptuunga ja kümne kraadise orbiga trigoon Pluutoga. Orbid vast liiga suured, et päris aspekteerituks lugeda.

Vähe aspekte on kirjanikul Gabriel Marquesil, Merkuuri ainus aspekt on konjunktsioon Uraaniga Kalades (annab hea kujutlusvõime, kangekaelsuse aga ka mõningase kohanemisraskuse). Samasugune aspekt on ka kirjanikul ja naisaktivistil Betty Friedan`il, seda Veevalaja ja Kalade piiril. Trigoon Pluutoga jääb üheksa kraadise orbiga liiga suureks. Põhjasõlmega on aga trigoon tugev.

Ainus ja täpne aspekt on kvadratuur Merkuurlil Uraanile (loodab sageli ainult oma arvamusele, iseloomus mässumeelsed viited, vastuolud üldistele normkäitusmistele) Ameerika kirjanikul Raymond Chandleril. Kirjanik viljeles kriminaalkirjanduse maastikul. Merkuuril veel seskvadratuur Jupiteriga.

Väga nõrgaks pean Vene luuletaja Nikolai Gumiljovi Merkuuri. Võib isegi öelda, et planeet on aspektitu, sest on ainult kvinkuks Kuuga (keskpäev) ja väga suure orbiga opositsioon Uraaniga. Täpne on poolkvadratuur Pluutoga. Nooruses oli ta tihti haige, teda piinasid sagedased peavalud (Merkuur Jääras ühenduses Lõunasõlmega). Ta valuliselt reageeris mürale (Veenusel opositsioon Kuuga (keskpäev) ja opositsioon Marsiga). Eelistas olla üksinduses või tegeleda koduloomadega. Lemmikaineteks koolis oli zoloogia ja geograafia. Elu jooksul sooritas mitmeid reise Abessiiniasse, elas Prantsusmaal, reisis teistes Euroopa maades. Ka Aasia maad ei jääud reiside nimekirjast välja. 1921.aastal arreteeriti poliitilistel motiividel. Hukati sama aasta augustis. Tema loomingus praktiliselt puudus poliitiline ja patriootiline lüürika.
Nõrk kuid harmooniline Merkuur (Amburis pagenduses) aspektides on kirjanikul Jerome Salingeril. Trigoonid Saturnile (üldiselt viide aktiivsele isikule, kel head organisatoorsed võimed, suurem tähelepanu detailidele ja peensustele) ja Neptuunile (hea aspekt kirjaniku jaoks, aegajalt esineb loomingulisi tusaperioode) on orbiga üle üheksa kraadi. Nooruses oli ta häbelik ja viisaks noormees. Kõige tuntum tema teos on “Kuristik rukkis”.

Valgevene kirjanik Janka Kupala, ainus aspekt on sekstiil Marsiga, Veenusega poolkvadratuur.
Soome kirjanik Eino Leino, ainus aspekt on Merkuuril konjunktsioon Päikesega Vähis. Rohkem, isegi abiaspekte, tal pole. Ta oli rohkem tuntud andeka luuletajana. Seda näitab Neptuuni ühendus Chironiga Sõnnis ja nende positsioon Tau kvadraadi tipus.

Opositsioon Merkuurilt Marsile (viitab võitluslikule natuurile, kriitiline meel teiste suhtes) on ainus peaspekt kirjanikul Thomas Mann`il. Lisaks seskvadratuur Saturniga ja poolkvadratuur Pluutoga.

Iiri luuletaja, kirjanik ja avaliku elu tegelane W.B. Yeats, Merkuuril ühtegi peaaspekti. On bikvintiil Põhjasõlmega ja trigoon Musta Kuuga. Varakult tundis huvi okultismi vastu (Neptuunil ainult trigoon Marsiga), seega ei olnud planeet seotud ega piiratud tema mõttemaailma ja inspiratsiooniga. Vaba, kuid märgi järgi tugev Merkuur ühenduses IC-ga Kaksikutes näitab ka haritud päriolu ja laseb end piiramatult väljendada.

Aspektitu Merkuur on omanimelise ajakirjanduse nimelise preemia asutajal J. Pulitzeril. Ainult poolkvadratuur Veenusega. Hariduse sai ta Budapestis. Nooruses unistas sõjaväelase kutsest, kuid kehv tervis seda ei lubanud. Oli Ameerika Esinduskoja liige, oma varanduse pärandas Kolumbia ülikoolile, millest kolmandik läks siis ajakirjanduse preemia fondi loomisele.

Samuel Butler, Briti kirjanik. On kirjutanud ühiskonnakriitilise romaani “Erewhon”. Merkuuril ainult kvadratuur Uraaniga (kalduvus tervustele või sarkasmile, kiire mõistus, positiivne oleks olla liider ideede ja inimeste seas) ja Kuuga (keskpäev) opositsioon.

Fjodor Dostojevski, Merkuuril (Amburis pagenduses) opositsioon Kuuga (kriitika läheb väga südamesse) ja trigoon Pluutoga (nähtuse hea mõistmine, võime tungida asjade olemusse). Kuid on seskvadratuur Jupiter-Saturni täpse ühendusega Jääras. Opositsioon Kuuga näitab ka seda, et varakutl nooruses kaotas ema, oli 15 aastane. Merkuuri aga teeb tugevamaks lähedus AC-ga ise XII majas asudes.

Tarass Sevtshenko, Ukraina kirjanik, Merkuuril (Jääras) ainult trigoon Uraaniga (lisab intuitiivset vaimsust, humanistlikud vaated). On veel kvinkunks Jupiteriga (loominguline väljendus tihti pärsitud, ajahäda ja oma tegemiste läbimõtlematus).

Väga täpne ühendus on Merkuuril Päikesega Kaljukitses Edgar Poe`l III majas. Veel on sekstiil Saturniga (kriitiline mõistus, hea mälu) ja rohkem aspekte pole. Kirjanik on ameerika romantismi esinadaja. Suurema tuntus põhines põnevusjuttude avaldamises.

Vähe on Merkuuril aspekte Inglise naiskirjanikul Mary Shelly`l, kes sai tuntuks ulmeraamatu “Frankenstein” kirjutamisega. Peamine aspekt on konjunktsioon Veenusega Neitsi/Kaalud piiril. On küll kvadratuur Kuuga aga seda keskpäevase seisuga. Kvinkuks Pluutoga.

Suure orbiga (8 kraadi) on Merkuuril konjunktsioon Saturni ja Pluutoga Kaljukits/Veevalaja piiril muinasjuttude kirjutajal Jacob Grimmil. Merkuur ei kuulu ka ühegi kujundi koosseisu.
Praktiliselt aspektitu on Merkuur saksa luuletajal Denis Dider´il. Ainus põhiaspekt on kvadratuur Põhjasõlmega. Ainult trigoon Kuuga on saksa filosoofil G.Leibnizil.

Aspektitut Merkuuri kirjanikel on väga vähe, enamasti kaks aspekti ikka leiab. Mõned siiski sai leitud, kel sisuliselt pole Merkuuril aspkti. Aga sageli on üheks Merkuuri aspekti partneriks Uraan ( Marquez, Friedan, Ostrovski, Greene, Travers, Hamsun, Butler, Bruns, ) või Neptuun (D.Attenborough, A.Grin, J.Conrad, W.Scott).

kolmapäev, 14. aprill 2010

Aspektitu Merkuur

Merkuuri ülesandeks on eraldada Inimest loomariigist mõistuse ja vaimuannete kasutamise abil. Astroloogias näitab Merkuur seda, kuidas inimese mõistus töötab, kuidas ta mõtleb (märgi järgi), millisele valdkonnale on isiku mõtlemine keskendunud (majja paigutamise järgi), kuidas ta õpib ja suhtleb.

Merkuuri aspektid väljendavad inimse intellektuaalset potensiaali ja oskust suhelda teistega. Aspektid vihjavad mõtte kergusele või mõtlemise raskustele. Füüsilises plaanis Merkuur näitab liigutuste koordinatsiooni kvaliteeti, käte liikumist, reaktsiooni kiirust. Samuti kuulub Merkuuri alla hääl, diktsioon, hingamine, kogelemine, käelabad, kopsud, Merkuuri alla käib ka inimese nimi ja ka perenimi. Disharmoniline Merkuur on võimeline tekitama inimesele korvamatut kahju tema mõtlematute tegude või ütlemistega. Aga mis siis, kui Merkuuril polegi ühtegi mazoorset aspekti või on ainult üks-kaks?

Siis aspektitu Merkuur sageli formeerib arutu ja samaaegselt mõistusetu ning ebamõistliku tüübi. Sellisel isikul on kalduvus olla suur lobamokk, tal on huvi uudsete teadete ja sentsatsioonide vastu. Isikul on veenev hääl, kuid ta alahindab oma intellektuaalseid võimeid. Tal on kõikevõimalike teadmisi ja andmeid, mis nagu iseenesest temani jõuavad. Ta harva väljendab kontaktide loomisel initsiatiivi. Mõistus võib olla terane, kuid see võib põhjustada üksindust ja eakaaslastest eraldumise.

Vestluskaaslase juttu tõlgendab ja elab sellele kaasa muuseas, möödaminnes. Loetut kirjandust omandab paremini kui kuuldut. Oma mõtteid ta püüab esitada enamasti kirjalikult kui kõnes. Eelistab rohkem vanu kontakte kui uusi. Vahel, eriti siis, kui transiitne või direktiivne Merkuur teeb aspekte nataali Merkuurile, ta on võimeline täielikult muutma ümbritsevat. Mõistusel pole asja inimese emotsionaalsete probleemide lahendamisel. Mõistus sellistes olukordades jätkab töötamist intellektuaalsel tasandil.

Kui Merkuur on Veevalajas, Kaljukitses või Lõvis, siis mõttemaailm erineb loogika, külmaverelisuse ja tagasihoidlikuse poolest. Merkuur muutlikes märkides võivad tekkida raskuseid – kannatab närvisüsteem. Sellistele inimestele oleks vajalik psühhotreening, et viia mõistus rahulikku seisusesse.

Karl Marx. Merkuuril ainult konjunktsioon Veenusega (orb 6,5 kraadi) Sõnn/Kaksikud piiril. Ühendus viitab organisatoorsetele võimetele ja kirjanduslikule andele. Majapositsioonilt aga tugev, asudes III majas.

Mahatma Gandhi, temal Merkuur 3.46 Skorpionis ja ainasd aspektid on Kuuga kvintiil ja kvadratuur sõlmedega. Ta oli mees, kes pidas vägivallatut võitlust Britannia võimu vastu Indias. Tema vabadusiha ja sõltumatuse saavutamine oli märkimisväärne ja see innustas mitmete põlvkondade poliitikuid seda joont jätkama. Gandhi juhtimine lõi India inimeste rahvusliku identiteedi. Oskus innustada miljoneid osa võtma vägivallatust allumatusest jõudis haripunkti 1942.aastal kampaaniaga “Välja Indiast”.

Gandhi habras välimus oli vastuolus tema raudse tahtega. On teada, et ta oli põhimõtteline taimetoitlane aga elu lõpupoole oli kehva tervise tõttu sunnitud tarbima ka lihapuljongit. Suurmees mõrvati hindu äärmuslase poolt 1948.aastal.
Gandhi kaardis on tugev Tau kvadraat, mille tipus asub ka Suure tuletrigooni üks planeetidest Kuu. Sellise kujundi iseärasustest on kavas kirjutada eraladi ja seepärast siin sellel pikemalt ei peatuks. Aspektitu Merkuur töötas siis tema puhul vägagi eriliselt, sest oskus end väljendada, arusaadavaks teha, veenda ja innustada miljoneid eeldab ikkagi tugevat ja hästi aspekteeritut Merkuuri. Siin aga hoopis vastupidine näide, kus aspekte nagu pole, kuid töötab piirmatult ja võimasalt. Oma tugeva osa Merkuuri võimsusele annab see, et ta on ühenduses AC-ga I majas ja on ka kvadratuur MC-ga, kuigi orb on siin 7 kraadi.

Väheaspekteeritud Merkuuriga on ka Iisraeli riigi loomise üks juhtfiguure ja riigi neljas peaminister Golda Meir. Ainsa aga tugeva aspekti saab Merkuur Päikese ühendusest Sõnnis (terav mõistus, praktilisus, töökus, kangekaelsus). Kvinkunks Saturniga viitab siis talle antud võimalusest luua uus ja kindla korra ning struktuuriga riik. Aspekt sümboliseerib ka liigset tõsimeelsust ja teravat vastutustunnet oma tegude eest. Probleemiks võib olla oma küünilisuse sobitamine humanismi ja ühiskondlike suhetega.

Väheaspekteeritud Merkuur on ka poliitikul Haile Selassise I-l. Merkuuril trigoon Jupiteriga (uhkus, suur enesekindlus, mitmesugused liialdused). Tema puhul on teda, et ta seadis end seadustest kõrgemale. Sekstiil Uraaniga (kangekaelsus, sõltumatus, ekstsentrilisus), mis kolmekesi moodustavad kujundi poolkäru. Kuid nõrgaks Merkuuri ei saa lugeda, mis siis, et vähe peaaspekte.

Hispaania diktaatoril (1939-1975) F. Francol oli samuti Merkuur vähe aspekteeritud. Opositsioon Kuuga (keskpäev, annab mässumeelsuse, libekeelsuse, õelad naljad jms.) ja trigoon Chironiga on ainsad aspektid.

Vähe aspekte Merkuuril oli ka kunagisel USA riigisekretäril J.F. Dullesel, opositsioon Kuuga (analüütiline anne, ratsionaalne lähenemine asjadele, samuti need omadused, mis sai kirja Franco) ja poolkvadratuur Veenusega ning kvinkuks Uraaniga. Aga Merkuur I majas.

Põhiaspektides vaba Merkuur on kunagine Iisraeli peaministril (aastatel 1948-1953) David Ben Gurionil. Poolsekstiil Marsiga, kvinkunks Pluutoga (tendents teha lihtsad mõisted keeruliseks, hirm näida rumalana) ja sekstiil Põhjasõlmega.

Saksa poliitik ja kommunistlik mässaja Ernst Thälmann. Merkuuril ainult opositsioon Uraaniga, mis hästi iseloomustab mässaja olemust. Veel on poolkvadratuur Pluutoga .
Läti sõjaeelsel presidendil Ulmanisel on ainus põhiaspekt Merkuuril konjunktsioon Veenusega Kaaludes (soodus tegeleda kirjandusliku loominguga, elegantne käitumine, Nõrgaks aga lugeda vast ei saa, sest veel on poolkvadratuur Uraaniga, kvinkunks Neptuuniga ja seskvadratuur Pluutoga.

Ilma põhiaspektideta Merkuur on Briti poliitikul N. Chamberlainil. Kuid on ridamisi abiaspekte, poolsekstiil Päikesega, kvintiil Saturniga, seskvadratuur Uraaniga ja poolkvadratuur Pluutoga.

Leedu päritoluga anarhist Emma Goldman, Merkuuril konjunktsioon Päikesega ja sekskvadratuur Kuuga (keskpäev).

Vähe aspekte Merkuuril oli ka teisel anarhistil ja mässajal Charlotte Corday`l, kes läks ajalukku J-P. Marati tapmisega. Merkuuril seksvadratuur Kuuga ja trigoon Marsiga. Jean-Paul Marat`il endal oli samuti Merkuur väheaspekteeritud, kvadratuur Jupiteriga ja seskvadratuur Uraaniga.

Tsaari Venemaa aegne peaminister Pjotor Stolõpin, Merkuuril ainult konjunktsioon Neptuuniga Jääras (annab loomingulisi andeid aga ka enesepettust ja ootamtuid eneseotsuseid) ja sekstiil Marsiga. Aga poliitik oli üks vähestest võimekatest ministritest, kes Venemaal suutis põllumajanduses reforme läbi viia. Alates 1907 kuni 1911 tehti talle üksteist atentaati, viimane siis tõi terroristidele edu.

Paistab, et vähese aspekteeritud Merkuuriga poliitikud on hoopis isesugused ja nende hulgas on väga erinevaid tegelasi. Poliitikute hulgas ma ei leidnud ühtegi isikut, kel Merkuur siis täitsa aspektitu oleks, Gandhi siis erandiks.


järgneb...

neljapäev, 8. aprill 2010

Aspektitu Kuu

Aspektitu Kuuga inimene väljendab emotsioone kontrollimatult, ärritusperioodid vahelduvad depressiooni seisudega. Sageli isenesest mõistetavaid asju inimene kas emotsionaalselt eitab või tõrjub kõrvale. Inimene alateadlikult püüdleb vabaduse poole, tahab olla sõltumatu. Sageli on sellisel inimesel väga tihe ja tugev side emaga, meestel aga naisega. Vahel aspektitu Kuu aitab saavutada suuri sihtmärke ja eesmärkide täitumist. Teda ei sega miski välja arvatud enda emotsioonid, mis ei lase kainelt mõelda ning tegutseda. Ta ei oska end väljendada sümpaatias ja armastuses, sest kardab, et ta hüljatakse, lükatakse kõrvale.

Tugevad emotsioonid segavad kindlat edasiminekut ja takistavad sihtide saavutamist. Alateadlik hirm, et miski ei tule välja, ei lase end välja paista. Inimene eraldub reaasest maailmast, masside hulgas olles ta kannatab üksinduse all. Esineb perioode, mil isik on hooliv ja abivalmis ja samas ta muutub ükskõikseks ja allub depresioonidele. Ületades valehirme ja aladeadlikke ohte ta sageli ei märka tegelikke ohuolukordi. Reaalsete tegelike tegude teadvustus asendub väga subjektiivsete ja ebaadvekaatsete maailmatunnetustega.

Aspektitu Kuuga võib tekkida ja väljendub see kogutud kirg oma kogemuste säilitamiseks, mis nagu oleks garantiiks, et kaitsta end moonutatud ja võltsi saatuse eest. Inimesel on raske lahku minna teistest isikutest ja loobuda vanadest asjadest. Kui kaardis ei ole viiteid aktiivsusele ( halvasti asetsev Marss), siis aspekteerimatu Kuu annab lodeva, laisa, piiratud natuuriga isiku. Sellisel inimesel puudub ettevõtlikus.

Toome ära mõned selle seisudega isikud ja vaatame, milline nende elute selles valguses oli.
Louis Pasteur, mees, kelle teeneks oli mikrobioloogia rajamine. Ta kogu elu tegeles bioloogiaga, ravis inimesi, kuid ei omanud sellealast haridust. 46-dal eluaastal (1868) oli tal insult ja ta jäi invaliidiks – vasak käsi ei allunud enam millelegi ja vasak jalg lohises käies järgi. Kuid ta suutis siiski end kokku võtta ja eluga edasi minna. Pealegi just pärast haigust tegi ta oma kõige suuremad avastused – lõi siberi katku vastase vaktsiini ja marutaudi vastase rohu. Vaatamata insuldile elas ta 72 aastaseks. Peale tema surma (1895) avastati lahkamisel, et suurem osa tema ajust oli kärbunud.
Prantslasena oli ta oma kodumaa suur patrioot ja sakslaste vihkaja. Näiteks väga vastumeelselt võttis kätte saksakeelseid teadusajakirju.

Pasteuri kaardis on Kuul (17 Kaksikud) ainult bikvintiil Marsiga (eksalteeritud Kaljukitses) ja poolkvadratuur Saturniga, seega põhiaspekte pole. Teadlane mahub eespool kirjutatud selle lõigu alla, mis ütles, et vahel isik võib saavutada suuri tegusid.
Suure elujõu ja annuse geniaalsust ning teadusele vajalikke omadusi andis tugev Päike, mis ühenduses nelja planeediga Kaljukitses – Merkuur, Veenus, Uraan ja Neptuun.

Marlene Dietrich, saksa päritolu näitleja ja laulja. Kuu 7 Lõvis on ainult bikvintiil Merkuuriga, mis siis on andnud näilejale meisterlikkuse ja oskuse. Kvadratuur sõlmedega ja kvinkunks Päikesega. Kui nüüd seda kvinkunksi mitte lugeda põhiaspektiks, siis Kuu on üsna kehvasti aspekteeritud.

Vaatame, kas on veel kellelgi teadusmeestel aspektitut Kuud aga seda juhul, kui oli teada nende sünniaeg. Peab aga kahjuks nentima, et ega ei leidnudki kedagi peale Pasteuri, kellel oleks Kuu aspektitu. Asi ka selles, et paljude suurmeeste sünni kellaajad teadmata ja keskpäeva järgi ma seda ei võtnud.

Kui pole aspektitut Kuud, siis vähemasti vaatame, kel Kuu on nõrgalt aspektis.
Kuu on nõrgalt aspektis sellisel mehel nagu seda on S. Freud. Temal Kuu on kvadratuuris Neptuunuga ja Päikesega on poolsekstiil. Psühhoanalüüsi võime pärinebki sellest Kuu aspektist Neptuuniga. Lisa andis Kuu trigoon Chironiga.

Samal päeval on sündinud ka Ameerika polaaruurija (ma loen maadeavastajad ja merereisijad teadlaste hulka) Robert Peary. Temal samad aspektid, mis Freudil, aga nad on siis end väljendanud teisel alal. Sarnasus veel selles, et Freudil on AC 7 Skorpionis ja MC 20 Lõvis, siis Pearyl on AC 25 Lõvis ja MC 18 Sõnnis, kus Freudil on lähedal Päike ja Uraan. Raske nüüd öelda, kas Kuu on ikka nõrk?

Kaks aspekti Kuul on saksa loodusuurija A. von Humbolt`l, kvinkunks Merkuur-Marss ühendusega Kaaludes ja opositsioon Neptuuniga. Aga sellest piisab, et olla tegija loodusteaduses. Nähtavasti pole see Kuu nii nõrk ühtegi, kui aspekti arvust saaks välja lugeda.

Kahe Kuu aspektiga on Ameerika leidur ja kirjastaja B. Franklin, Kuul täpne sekstiil Veenusega ja kvinkunks Uraaniga. Aga Kuu kuulub kujundisse Saatuse sõrm, mille aluse moodustabki Kuu-Veenuse sekstiil. Jällegi algul paistnud nõrk Kuu osutub ikkagi tugevamaks.

Kui ei leidnud aspektitut Kuud teadlaste hulgast, siis vaataks hoopis teisest valdkonnast ja need oleks näitlejad. Aga pean uuesti nentima, et aspektitud või nõrka Kuud näitlejate hulgast polnudki lihtne leida. Kas lugeda nõrgaks Kuud näitlejal B. Carlisel (1958), kel on ainult sekstiil Veenusega ja kolm poolsekstiili Merkuuri, Neptuuni ja Pluutoga. Kuul on sekstiil MC-ga. Ega vist nõrgaks seda lugeda ei saa?

D.Washington, Kuul kvadratuur Saturniga ja poolsekstiil Päike-Merkuur ühendusega. Kuid trigoon AC-ga ja kvinkunks MC-ga teevad Kuu hästi aspekteerituks. Pole jälgegi nõrgast Kuust, kuigi planeediga ainult üks aspekt.
Oma näitlejate kaardikogust, kes sündinud peale 1950-t aastat ei leidnud siis ühtegi aspektitu Kuuga isikut. Kuu on siiski nii oluline, ja näitlejatel eneseväljenduseks väga oluline tegur.

Egas midagi, otsime edasi ja vaatame, kas poliitmaastiku tegijatel kordub sama tendents, mis näitlejate puhu. Ka poliitikul on oskus end väljendada ja omi vaateid peale suruda väga vajalik omadus. Kuid mida pole seda pole, et Kuu ilma aspektideta oleks. 20.sajandi poliitikutel on sisuliselt Kuu peaaegu kõigil hästi aspekteeritud.

Antud artikli juures kasutasin F.Velishko raamatut “Aspektide entsüklopeedia” ja näited oma kaartide kogust.

laupäev, 3. aprill 2010

Aspektitud planeedid - 2

Teine osa artiklile aspektitu Päike.

Heidame pilgu neile riigijuhtidele, kes valitsesid peale Teist maailmasõda, kuidas neil Päikse aspektidega asjad on. Hiina poliitik Deng Xiaoping, tema lähiplaneetidel aspekti Päikesega ei ole. Aspekte lähikaaslastega pole ka Haiiti diktaatoril F. Duvaleiril ja ainus aspekt kauge planeediga on sekstiil Pluutoga. Külma sõja ameerika poliitik J. McCartney, Päikesel ainus aspekt on trigoon Neptuuniga. Tsiili poliitik A. Pinochet, ainus aspekt on Marsi kvadratuur Päikesega, kuid on kaks seskvadratuuri, Kuu ja Saturniga.


Kuuba kauaaegne liider F. Castro, lähiplaneetidega aspekte pole, Päikesel on opositsioon Jupiteriga ja kvadratuur Saturniga. Ainsa trigooniga on saksa poliitik H-D. Genscher, Saturnil trigoon Päikesega. Ainsa trigooniga Päike-Saturn on ka Palestiina kunagine liider Y. Arafat. Iraagi praegune president at-Talabani, ainus aspekt Päikesel on kvadratuur Saturniga. Itaalia liider S. Berlusconil on Päikesel ainult ühendus Merkuuriga Kaaludes aga esimeses majas.


USA riigisekretär C. Powell, ainus aspekt on kvadratuur Päike-Jupiter. ÜRO peasekretäril K. Anann, Päike-Saturn ühendus Jääras, Lüüba liider al-Qaddafi, Päike-Merkuur ühendus Kaksikutes.USA praegusel riigisekretäril H. Clintonil on trigoon Päike-Uraan, sama aspekt on ka Briti poliitikul G. Braunil. Kvadratuur Päike-Saturn on Venetsueela presidendil H. Chavezil.


Venemaa poliitilistel liidritel on N. Hrushovil Päike-Saturn opositsioon, L. Breznevil sekstiil Marsiga, sekstiil Neptuuniga on J. Primakovil. Hetkel Venemaa presidendi ametikohal oleval D. Medvedjevil pole lähiplaneetidega aspekte, aga kõik kaugemad on Päikese poolt aspekteeritud. Marsil küll on sekstiil, kuid orb 5 kraadi sekstiili puhul vist palju, kuigi tegemist Päikesega.


Varasematel juhtidel oli Stalinil Päikesega ainus aspekt kvadratuur Kuuga, kuid selle peaaspektide puudumise korvab poolkvadratuur Veenusega ja seskvadratuur Marsiga. V. Molotovil oli Päikesel ainus aspekt ühendus Veenusega Kalades.


Heliloominguga tegijatel on enamasti Päike vähemalt ühe peaaspektiga seotud. Oma kaardikogust leidsin ainult G. Mahleri, kel Päike on aspektitu. Ühe aspektiga on B. Bartokil sekstiil Kuuga, P. Abraham konjunktsioon Uraaniga, C. Debussyil konjunktsioon Merkuuriga, J. Strauss jun. konjunktsioon Merkuuriga, M. Oldfield konjunktsioon Jupiteriga.


Ooperilauljatel nagu M. Caballe, J. Nesterenko ja J. Hynninen, on Päike ainsa aspektiga just Veenusega, mis lauljatele väga iseloomulik ja vajalik. On ju kõri piirkond just Veenuse valitseda. Lauljal I.Arhipoval on Päike-Veenuse aspektiks poolkvadratuur ja teisi peaaspekte Päikesel pole.


Hoopis vastupidine näide, kui Päikesel on lausa kolm ühendust korraga. USA poliitikul C.Vance, Päike ühenduses Merkuur, Veenus ja Marss. Veenus jääb eelmisse märki, Kaladesse, ühendus siis Jääras. Kaks aspekti Päikesele teevad Merkuur ja Saturn Filipiinide poliitikul M. Aguinol.


Vaatame näitlejate kaarte, kes sündinud varem, kui 1950. Lähiplaneetidega on Päikesel aspekt – C. Chaplin, konj. Merkuuriga, M. Pickford, konj. Veenusega, J. Ford, konj. Merkuuriga, R. Valentino, konj. Merkuuriga, L. Orlova, konj. Veenusega, J. Wayne, konj. Merkuuriga, L. Olivier, konj. Merkuuriga, E. Lynn, konj. Merkuuriga, P. Ustinov, konj. Veenusega, M. Caine, konj. Veenusega, D. Hopper, konj. Marsiga, J. Nicholson, konj. Veenusega.


Võssotski, konj. Veenusega, R. Scneider, konj. Kuuga, C. Cardinale oposit. Kuuga, H. Ford, konj. Kuuga, M. McDowell, trigoon Kuuga, R. De Niro, kvad. Marsiga, K. Brandauer, konj. Veenusega, R. Hauer, trigoon Marsiga, H. Mirren, sekst. Marsiga, D. Schuhet, kvad. Marsiga, A. Mironov, sekst. Marsiga, S. Weaver, sekst. Marsiga.


Äratoodud nimekirjast enim esines Päikesel ühendus Merkuuriga ja see on ka arusaadav. Esiteks on Merkuur niivõrd Päikesele lähedal ja teiseks on näitleja ametis Merkuuri printsiibid väga vajalikud.


Ühtegi aspekti lähiplaneetidega Päikesel pole Prantsuse näitlejal Fernandelil, Bing Crosbyl, H. Fordil, Y. Brunnelil, A. Quinn (Kuud ei arvestanud), S. Signoretil, A. Hopkinsil, M. Marceaul, T. Curtisel, P. Newmanil, B. Hillil, C. Eastwoodil, S. Lorenil, A. Delonil, D. Hoffmanil, A. Pacinol, G. Closel, M. Streepil. Eks aspektide puudumise korvavad teised olulised näitajad ning ka abiaspektid, nagu poolsekstiil poolkvadratuur, seskvadratuur ja kvinkunks.


Huvitav tegelane näitlejate ja filmimaailmas on Vene filmirezisöör S. Gerassimov, kel Päikesel pole üldse ühtegi ei peamisi ega muid aspekte! Tema Päike on 29 Sõnnis ja lähim aspekt oleks ühendus Musta Kuuga, orb 5 kraadi. Päikest võib nimetada ka kursituks nagu seda on Kuu, kui ta enne uude märki sisenemist ei tee ühtki peaaspekti.


Tunnen mitut inimest, kellel Päike on nii öelda aspektivaba, mõni peenaspekt siiski on.

Mul oli sõber, kes nüüdseks siit ilmast ära on, temal polnud Päikesel ühtegi peaaspekti. Ja lahkus mees siis, kui transiitne Päike tegi opositsiooni sünni Päikesele. Kuid mehel seda aktiivsust ja pealehakkamist oli kogu elu üsna palju.Aga vaeva nägema pidi siiski rohkem, kui muidu.


Üks teine sugulane, mees, temal on kaardis ainult Päikese kvadratuur Uraaniga. Oma ettevõtlikkuse ja läbilöögi võime sai ta Suurest tuletrigoonist, milles peale Pluuto võtsid osa kaks isiklikku planeeti – Veenus ja Marss. Elukutselt on ta raudtee süsteemis töötaja. Elus palju ka tagasilööke, arusaamatusi ja valesid otsuseid.


Üks tuttav, kes töötas tehnilisel alal, temal Päike hoopiski “vaba ja vallaline” . Päikese ainus aspekt on sekstiil AC-ga. Kahjuks ülevaadet elus olnust puudub.


Mida lõpetuseks öelda, ehk seda, et “vaba” Päike ei tähenda veel seda, et elus ei saavuta midagi. Neil tuleb millegi saavutamiseks rohkem jõudu rakendada. Need isikud on teistsugusema eluülesannetega ja neil on raskem end realiseerida.


Vahel mõlten nii, et aspektitu Päike on nagu ilma kursita laev merel, sõida kuhu suunas tahad.Kuid kindlaks määratud kursiga laeval on siiski sihtpunkti jõudmine kindlam, kiirem ja ohutum, kui niisama huupi sõites.