neljapäev, 28. november 2013

Elu ja surma dialektika 2


Ilma surmata, ei ole uut sündi,  seega Surm on Elu instrument.

Elu ja taas-sünni protsessid on lahutamatult seotud vajadusega pidevalt muutuda, areneda, kohaneda ja konkurentsis teiste eluvormidega alles jääda.

Kogu materiaalse eksistentsi tasandil ei ole mitte midagi staatilist ega püsivat,  kõik on liikumises, arenemises ja muutumises ja kadumises. See toimub ühtviisi eluta-  ja eluslooduses, kulgedes AJA telge mööda.

Kui poleks AEGA, siis poleks igavest muutumist ega arengut.
Sellest saab järeldada, et kõik protsessid elusas ja eluta looduses, sealhulgas ka sünd ja surm on AJA instrumendid...  ilma ajata poleks füüsilist reaalsust olemas.
                                                            
ELU on dünaamiline protsess,  milles toimub pidev võitlus ellujäämise nimel, konkurents ja kohanemine.

Taassünd,
selle kiirus ja efektiivsus on selles protsessis võidu eelduseks.

Kogu elusloodus on tegelikult haaratud konkurentsi liikide ja keskkonna vahel, eri liikide vahel ja liikide siseselt. Võib vaid imetleda neid kõikvõimalikke strateegiaid, millega eluvormid on suutnud vallutada territooriume, seal kinnistuda, kohaneda ning paljuneda.
 
Tublid  loodusetundjad ja -kaitsjad inimesed on suutnud avastada ja ka jäädvustada  looduses toimuva konkurentsivõitluse üksikasju ja uskumatult põnevaid viise kohastumiseks, mis on aidanud erinevatel liikidel püsima jääda või saavutada konkurentsieeliseid.                                                                                                             
Kõikvõimalikud eluvormid alates kõige pisematest kuni suurte ja võimsateni,  on leidnud looduses omale nišši, milles toime tulla, areneda ja püsima jääda.

Kuid, elusas looduses on lisaks konkurentsile ka mitmesuguseid ’koostöövariante’, mis on rajatud erinevate eluvormide  ’kasulikkusele’ üksteise suhtes. Neid näiteid on erakordselt palju ja siinkohal sobiks näide mesilaste ja  õistaimede elulisest koostööst, mis tagab taimele tolmlemise ja jätkuvuse. Mesilastele aga magusa neste, millest valminud mesi aitab perel talve üle elada.

Nii kummaline, kui see ka ei tundu, on looduses üksteise toiduks tarvitamine üheks eluliseks ’’koostöövormiks’’, mis on kasulik liigirikkusele (luues kiskjate mitmekesise maailma!), mis  ühtlasi kontrollides liikide arvukust, teostab nõrgemate isendite välja selekteerimist. Ka inimese toidus on lihatooteid tähtsal kohal, rääkimata taimse toidu rikkalikust valikust ...

Ilma emotsioonideta võttes, on liigile väga kasulik, kui nõrgemad geenikandjad elimineeritakse ... Looduses on kõik toimuv põhjendatud, mõistusepärane  ja kasulikkusele orienteeritud.

Koostöö näiteid leidub rohkelt ka taimses maailmas, milles erinevate taimeliikide koosluslustes (aas, mets, soo, kõrb,  jne.), on leitud ülima kohastumise ja kooseksisteerimise võimalusi nii taimedele kui loomadele. Selliseid unikaalseid eluslooduse kooslusi võib leida lugematul hulgal igas kliimavööndis nii maismaal, kui merede ja magevee keskkonnas. Sageli on kooslused Looduse meistriteoste musternäideteks. Näiteks soojades meredes korallriffide uskumatult rikkalik asurkond kõigis oma keerukates suhtevormides...ja paljud muud näited.

Eluvormide mitmekesisuse, paljususe ja imelisuse tõdemine võtab hingetuks ning sunnib langetama pea austusest ja armastusest oma kauni koduplaneedi Looduse loomingu ees, mis on tõeline meistriteos ...

Kui paljud meie hulgas seda tunnetavad ja suudavad vaadata hetkekski üle oma igapäevaste olmemurede, et mõista, kui suur privileeg on elada sellisel imelisel planeedil? Kas me kõik ei peaks seda fakti vahel meenutama ja tegema kõik endast oleneva, et olla oma tegevustega võimalikult loodust arvestav ja säästev?

Maa unikaalses looduslikus keskkonnas on inimliik saavutanud tohutu konkurentsieelise teiste liikide hulgas ja haaranud kõigutamatu liidripositsiooni.

Kahjuks aga, on suur osa inimkonnast siiani veel pimedusega löödud ja pole  instinktide nivoost kuigipalju välja jõudnud kasvada. Seetõttu ei suuda inimkond alati käituda heaperemehelikult oma koduplaneedi suhtes ...

Inimkonna liidripositsioon eeldab väga laiaulatuslikku vastutust, tervet mõistust ja visiooni tulevikuks. Kuid, kohati on inimtegevus planeedil Maa arukusest veel üsna kaugel, sarnanedes rohkem kolmeaastase lapse tasemega, kes süüdimatult, ilma hirmu ja ettevaatuseta mängib laetud püstoliga ...

Õnneks siiski leidub ka arukate tegevuste vedajaid ja mõistuse hääle eest võitlejaid, tänu kellele on meil veel olemas eluväärsed ja  puhtamad piirkonnad, kus looduse imesid nautida ja säilitada.

Neid kutsutuid ja seatuid, kes tüürivad võimuprotsesse kogu maailmas,  ei näi huvitavat see, mis juhtub homme. Kõik piirdub vaid hetkekasuga ja selle ajaperioodiga, milles ’Minale’  ELU on antud.

Täiesti on unustatud kohustus kasutada juhtrolli vaid looduse ja inimkonna koostöö säilitamiseks ja looduse kaitsmiseks, mitte hävitamiseks ...

järgneb ...

esmaspäev, 25. november 2013

Elu ja surma dialektika


ELU JA SURMA DIALEKTIKA PLANEEDIL MAA

Bioloogilise ELU teke ja selle mitmekesisus on üks imelisemaid nähtusi kosmilises plaanis, milles põhiliselt toimuvad mõõtmatud, hoomamatud  ja kataklüsmilised protsessid loomise ja hävingu vahelduvates  rütmides. 

Kuigi inimkonna teadmised neist protsessidest on seni veel väga napid ja hägused,  siiski tundub, et stabiilsust ja püsivust materiaalsest maailmast ei leia. Seda rohkem peab imetlema sellist unikaalset  looduse ’näpukat’, nagu seda on imeline planeet Maa, mis on väga paljude  kosmiliste juhuste kokkusattumiste tõttu saanud bioloogilise ELU tekke-  ja asupaigaks.....

Elusaine  on eksistentsi mõttes mateeria kõrgeima organiseerituse  aste,  omades eneseregulatsiooni võimet, mis seisneb säilitamises, kohastumises ja pidevas arengus.

SÜND on ELU kõige olulisem avaldumisvorm, mis garanteerib jätkuvuse ajas ja ruumis ja need mõisted  on omavahel lahutamatud, sest  sünnita poleks elu ja eluta poleks sündi. Kogu elusloodus põhineb lõpmatult jätkuval  taas-sünnil,  ehk taas ja taas loomise ja tekkimise tsüklilisel protsessil.     

Seega protsess  elu=sünd=elu....jne., kestab lõpmatult, kuni selle hetkeni, kui selles sündmuste ahelas tekib mingi saatuslik mõra, mis protsessi katkestab....  siis hävib ka eluvorm.
Hävingu põhjused võivad lähtuda  nii eluprotsessist enesest ja selle kõrvalekalletest, kui ka väliskeskkonnast või  teiste eluvormide toimest.

Kogu ELU, kui sellise, aluseks on taasloomise protsess ehk SÜND, mille käigus toimub olemasoleva elusaine  mingi osa organiseerumine uueks eluvormiks. Ilus ja produktiivne protsess, mida on kõikidel aegadel imetletud ja mille resultaadiks on uus elusorganism, mis sarnaneb ’vanemliku’ organismiga rohkemal või vähemal määral, kuid ei ole sellega identne.....

Sünd on alati olnud üks müstilisemaid nähtusi,mis tekitab aukartust, hardust ja tuletab meile meelde Looduse suurejoonelisust ja tarkust.  Sünd on IME, selle sõna kõige paremas tähenduse.

Sünd on kõikide rahvaste kultuuris olnud püha ja jäädvustamist vajav sündmus, mis toob kõigile asjaosalistele rõõmu ja uut lootust.

Taimede näitel on seemnesse koondunud elujõud ja programm, mis murrab ennast kestast läbi, võrsub, kasvab, saab oma kuju ja ülesande, ning koha looduses.  Seeme on keerukaim programm, sisaldades endas lõpmatult suurt  infohulka, millesse on kodeeritud kogu järgnevate arengute ja sündmuste ahel, kuni järgmise tsüklini..... Imeline, kas pole?

Kes selle küll välja mõtles?
Kardan, et sama keerukat ja viimse detailini programmeeritud infohulka ei suudaks  ükski tänapäevane digitehnika luua, võibolla järjest arenev nanotehnoloogia võiks olla võimeline....kunagi.....

Näiteks loomsetes ja inimorganismides  saavad munaraku ja seemneraku ühinemisel kokku kaks üksikut DNA ahelat ja kujuneb kaksikahel, millesse on mahutatud kogu informatsioon uue arenema hakkava organismi kohta ehk kõik see mis teeb inimesest Inimese või loomast looma. 

Ainult sellest ühest rakust algab ELU loomine ja saab alguse ülimalt keerukas hulkrakne organism, mille iga omaduse  kuni viimase detailini tema kehas, on kodeerinud DNA..... Kas keegi on tänapäeval juba suutnud luua nii keerukat programmi, et kodeerida ja luua elusainest normaalselt funktsioneeriv ja mõistuslik  inimene või suurloom kogu oma terviklikkuses ja omaduste lõpmatuses? Ega ikka ei ole,  võibolla kunagi ....
                                                           
Sünd on Elu instrument, millega ELU saab muutuda ajas kestvaks ja  jätkuvalt püsivaks. Elu kestmine on garanteeritud ainult taas-sünni abil.

Kui keskkonnas, milles ELU on saanud tekkida ja püsima jääda,  peaks juhtuma mingid pöördumatud destruktiivsed muutused , siis lõpeb ka eluvormide taasloomine  ja saabub SURM, ehk olematus. Surm on elu paariline, selle lahutamatu osa jätkuvates taassünni tsüklites. Seega, kui poleks surma, siis poleks ka sündi uuele elule.

Surm on just see HIND, mis tuleb maksta privileegi eest sündida siia ilma. Meie aga mõtleme ja loodame pikendada indiviidi elu lõpmatult.Kas on sel mõtet? 
                                                                                           
Kui kord tekkinud eluvormid oleksid igavesti eksisteerivad, siis kaoks ära igasugune areng ja evolutsioon. Surematus on olemas küll, kuid see väljendub järglastes ja nende järglastes, jne.jne., lõpmatult.   Seega iga liik on igavene seni, kuni leiab aset uue elukandja SÜND.

Ainult SURM on see, mis avab tee uuele taas-sünnile, uuele elule, mis alati on mõnevõrra teistsugune, kui ’vanemlik’ vorm, millest uus elu lähtus. Seeläbi saab võimalikuks areng läbi muutumiste tsüklite.

Sirjelind

järgneb...

esmaspäev, 18. november 2013

Täiskuu Sõnnis

Täiskuu Sõnnis, pühapäeval, 17. novembril 2013.

Praegu on sügavalt emotsionaalne ja transformeeriv aeg, mida süvendab täiskuu energia. Kõik emotsionaalsed planeedid on mingil moel mõjutatud, tuues meie suhted esiplaanile nagu peegeldused, et me midagi saavutaksime või õpiksime.

Suhe on peegel, milles avastad iseennast.
~ Krishnamurti~

Kuu on Sõnnis kõrgendatud, see tähendab, et talle meeldib siin. See täiskuu toob meie suhetesse õrnust ja kiindumust. See tekitab soovi olla romantiline, väljendada oma loovust, võtta aeg maha ja loodust nautida. Siin on rahulik olla peale Jäära kuu impulsiivset ja kiiret tempot. Sõnni energia võib olla kangekaelne ja selles võib olla uskumus, et "ma ei ole kangekaelne, mul on lihtsalt õigus". Kui te avastate ennast nii mõtlemas, hingake sügavalt sisse ja kuulake ära vastaspool. Te võite üllatuda, millest te muidu ilma oleksite jäänud.

Päike on Skorpioni märgis. See on sügavalt emotsionaalne ja kirglik märk. Eduka suhte võti on suhtlemine. Kuid Skorpionil on raske oma tunnetest rääkida. Sõnn ja Skorpion on mõlemad kindlad märgid, mis tähendab, et oma loomult ei ole nad paindlikud ja neile meeldib, kui asjad samaks jäävad. Selle täiskuuga Sõnnis ja Päikesega Skorpionis tuleb suhetele kasuks, kui jalutada looduses ja lubada suhtlemisel vabalt ja loomulikult voolata.

Samal ajal on taevas tau-kvadraadi kujund, hõlmates endasse Päikese, Kuu ja Neptuni. Neptun on idealismi, unistuste, unenägude, visioonide, vaimsuse ja võimaluste planeet. Kuna ta on tau-kvadraadi kujundis koos Päikese ja Kuuga, võivad esile kerkida mõned ootamatud konfliktid ja idealistlikud erinevused. Paljastuda võivad peidetud salaplaanid, et nendega võiks tegeleda ja teha positiivseid valikud, mis oleks kõikide asjaosaliste hüvanguks.

See kujund näitab ka, kus te oma ideaalidega oma tõelises olemuses harmooniast väljas olete. See näitab teile, kus te olete olnud liiga osavõtlik ja kaldunud andma selle asemel, et jõustada. Olge ka ettevaatlikud "ohvriteadvuse suhtes". Võtke vastutus oma elu eest ja valige igal hetkel "ärkvel" olla.

Jupiter on harmoonilises aspektis Päikese ja Saturniga. See toetab meid perspektiivide avardumisel ja vaimse tarkuse rakendamisel meie eludes. Praegu on võimas aeg, et luua struktuure, mis on harmoonias meie sisemiste teadmistega.

Jupiter on ka harmoonilises aspektis Kuu ja Marsiga. See toetab edu läbi positiivsete ettevõtmiste, et lahendada erinevused läbi tundlikkuse, hoolitsemise ja teiste kohtlemise perekonna liikmetena. See annab jõudu kõigile asjaosalistele, et teostada oma suurimat potentsiaali.

Te võite kergesti tugevdada ühendust selle täiskuu energiaga sulgedes hetkeks silmad, hingates mõned korrad sügavalt sisse ja avades oma meeled looduse ilule, mis meid ümbritseb.

Armastuses ja tänus,

Govinda ja Janet
Tõlkis Tiina Hoel

teisipäev, 12. november 2013

Aasta tagasi arvati nii..
2012. aastal toimus United Astrology Conferents ja seal arvasid enamik astrospetsialiste, et lähiaastatel ootab meid kõiki ees suured muutused. Sest taevas ise näitab, et asi on naljast kaugel. Uraan, Neptuun ja Pluuto seisud peegeldavad seda olukorda, mis meil oli möödunud sajandi 20-30-datel. Ees on oodata kriisi jätkumist ja vajadus nii öelda „uue perestroika“ järgi. Ja need pole lihtsalt sõnad, mis tüütuseni ära on leierdatud, vaid tõsised järeldused.

Tuntud astroloog Raimond Merriman on öelnud, et praegune taevaseis viitab järgmist: juba 2013. aastal alguses hakkab muutuma geopoliitiline kaart, rahvusvaheline õigus, kodaniku õigus. Muutub piir lubatava ja lubamatu vahel.Muutused veel mitmetel teistel aladel. Valor: Eks eelmise paavsti tagasiastumne ole ka üheks selle tunnuseks, et muutused leiavad aset ka religioonis. Veel täheldatakse,et tõuseb islami egeregor.

Astroloogid ei luba maailmale rahu, kuid taevas ei näe ette ülemaailmset katastroofi. Nad kutsuvad olema valmis kohalike lokaalsete konfliktide ja sõdade võimalikuse tekkeks. India astroloog Narjana Rao prognoosib, et sõda Iraani vastu on möödapääsmatu, milles Israel tuleb välja võitjana. Temal on veel prognoos, et kaob Pakistani riik ja et Venemaast saab rikas riik aga ta on väga kaugel demokraatiast. 

Valor: 2013. aasta hakkab lõppema, sõda Iraani vastu pole olnud, kuigi oht ikka püsib. Erilist muret tunneb doktor Rao Venemaa Kaug-Ida olukorra pärast, kus võivad tekkida suured konfliktid, mis seotud omandiküsimustega. 
Venemaa püüab vähem sõltuda läänest aga see ei õnnestu sel määral, kui nad seda ise tahaksid. Rubla tugevus ei ole ka raudkindel. Riik suundub jälle, kui mitte „külma sõja“ aega, siis „külma maailma“ poole.

Vähe optimismi on ka loodusjõudude käitumise suhtes. Palju saab olema erinevaid loodusjõudude „väljaastumisi“. Ja põhjuseks on kaugete planeetide omavaheline seis. Uraan provotseerib tehnoloogilisi avariisid (Fukusima aatomelektrijaama õnnetus toimus Uraani sisenemisega Jäära märki). Neptuun tingib mereõnnetusi, epideemiaid ja tegelemist mutatsioonidega. Võimalik on uute viiruste teke. Planeet üldse on ette tõmmanud „uduloori“ ja tema toimetusi on raske näha ja aru saada. Mis puutub Pluutosse, siis tema positsioon „soosib“ maavärinate ja vulkaanide aktiivsust, avariisid aatomjaamades ning masside psüühilisi väljaastumisi.

Majandus – ja finantskriis ei ole veel konverentsis osalejate arvates möödunud. Nad arvavad, et pisikeste tõusudega, kestab see vähemasti 2015. aastani. Ja tunda annab veel kuni 2020. aastani. Valor: (siis algab uus Jupiter-Saturni ühenduse tsükkel Veevalajast). Ka dollar kaotab pidevalt oma ülemaailmset staatust ja ei soovitata hoida oma sääste selles valuutas. Kui kaob Hiina juaani toetus, siis dollar kolinal kukub. 

Ka euro ei saa tundma kindlat jalgealust. Soovitatakse oma sääste hoida kullas. Üsna ükmeelesed ollakse selles, et USA kaotab pidevalt juhtivat rolli finantsis ja majanduses. Valor: 2014.a. hakkab  Pluuto pingestama, on opositsioonis riigi Päiksega ja kvadratuuris riigi Saturniga. Kapitali voog liigub Aasia suunas. Kiirelt areneb edasi infotehnoloogia laiaulatuslik valdkond.
Kuusõlmede liikumises, eriti Lõunasõlm Sõnnis, nähakse majanduse stagneerumist, elutaseme langust. 

Muutusi tulevikus nähakse ka peresüsteemis. Valdavaks saab süsteem ema-laps. Tõusuteel on alternatiivsed liikumised, ravis ja toitlustuses. Astroloog Maria Duval arvas, et 2014. aasta on stabiliseerumise aasta. Järgmine pingete kuhjumine tuleb siis, kui Uraan siseneb Sõnni märki (2019.a. algul). Planeet on seal aastani 2025 ja nõuab uut lähenemist majanduse arenemisel. Tema arvates Uraan-Pluuto disharmoonia tingib jätkuvalt maavärinate sagedast esinemist, plahvatusi ja tehnogeenseid katastroofe.

Üldist pingefooni hoiab seega pidevalt üleval Uraan-Pluuto kvadratuur. Pikk pingeseis annab inimkonnale võimaluse teoks teha need muutused, mis juba ammu karjuvad selle järgi. Inimkond kardab muutusi, on selle suhtes umbusklikud ja ei kipu sugugi kohe kaasa minema. Ja siis tulevadki konfliktid vana ja uue vahel.
Kuid ega progress seisma ei jää. Suurte sammudega liigub edasi meditsiin, kosmose hõivamise programmid. Konkreetsemaid prognoose sel konverentsil välja ei öeldud, piirduti üldsõnaliste ütlemistega.

Kokkuvõtvalt siis seda, et üle aasta tagasi tehtud üldised prognoosid mingit maailmakatastroofi edaspidi ette ei nähta. Oli ja tuleb ka järgmisel aastal nii pingeid kui harmoonilisi perioode.

reede, 8. november 2013

Veenus Kaljukitses

Veenus liigub nüüd Kaljukitse majas! Meie eludesse sisenevad lugupeetud, austusväärsed ja väärikad naised, et meil maailmas tõusta aidata. Nad toovad endaga kaasa õnne ja armu, mis tugevdab turvatunnet, seisundit, jõukust ja mõjuvõimu. Need naised manifesteerivad läbi staaži, kas siis vanuse või sotsiaalse positsiooni poolest ja nende teod ja tegude tagajärjed on täis austust. Veenus teeb oma rännakut kuni pööripäevani, kui ta pöördub selles Legendide Majas retrograadseks.

Oodake järgmist, kui Veenus liigub läbi Kaljukitse: naiste mõjuvõim; naiste kaasaaitamine võimu ülekandmisel; soodsad kodused ümberkorraldused; õnnelikud naiste toetused; võimalused sotsiaalseks edasiminekuks; austavad töökohustused; kõrgelthinnatud suhtlemine; vastutuse võtmine; aususe ja distsipliini tugevnemine; legendaarne inspiratsioon; patroonide määramine; traditsioonide täitmine; pärandi loomine ja sellele pühendumine; maise autoriteedi müstiline annetamine.

Me kõik peaksime selle transiidi ajal püüdlema kõrgema maine poole maailmas, sest see aitab kaasa edule asjades, mis puudutab ambitsioone. On mõistlik sõnastada ja rakendada realistlikud strateegiad püsivaks maiseks saavutuseks. Vaimsel tasandil peaksime me treenima ja arendama enesedistsipliini, ausust ja autunnet. Saabuvad kogemused, mis on sünkroonis Veenusega, lubavad meil neid asju üsna loomulikult ja isegi veetlevalt teha. Kasutage igat võimalust, et tõsta oma vaimu väärikust ja vaadake, kuidas need jõupingutused toovad loomulikul viisil kaasa tõusu sotsiaalses staatuses.

Polaarsuse huvides pean ma siiski hoiatama avaliku häbistamise eest, mis võib osaks saada neile, kes on hoolimatud, vastutustundetud või hulljulged. On reaalne ja suur oht kiiresti kaotada oma staatus, eriti läbi mittetoimiva suhtlemise naistega. Neile, kes on hädas vastutustunde või distsipliiniga, soovitan ma kaasas kanda musta oonüksit. Need, kes on vaimus edasiarenenud, valmistuge inspiratsiooniks, mis keskendub Jumala kõikehõlmavale Kuningriigile ja selle sügavale valitsemisele.

Olgu teie edud meeldivad,

Astroloog Salvador Russo

Tõlkis Tiina Hoel