neljapäev, 28. november 2013

Elu ja surma dialektika 2


Ilma surmata, ei ole uut sündi,  seega Surm on Elu instrument.

Elu ja taas-sünni protsessid on lahutamatult seotud vajadusega pidevalt muutuda, areneda, kohaneda ja konkurentsis teiste eluvormidega alles jääda.

Kogu materiaalse eksistentsi tasandil ei ole mitte midagi staatilist ega püsivat,  kõik on liikumises, arenemises ja muutumises ja kadumises. See toimub ühtviisi eluta-  ja eluslooduses, kulgedes AJA telge mööda.

Kui poleks AEGA, siis poleks igavest muutumist ega arengut.
Sellest saab järeldada, et kõik protsessid elusas ja eluta looduses, sealhulgas ka sünd ja surm on AJA instrumendid...  ilma ajata poleks füüsilist reaalsust olemas.
                                                            
ELU on dünaamiline protsess,  milles toimub pidev võitlus ellujäämise nimel, konkurents ja kohanemine.

Taassünd,
selle kiirus ja efektiivsus on selles protsessis võidu eelduseks.

Kogu elusloodus on tegelikult haaratud konkurentsi liikide ja keskkonna vahel, eri liikide vahel ja liikide siseselt. Võib vaid imetleda neid kõikvõimalikke strateegiaid, millega eluvormid on suutnud vallutada territooriume, seal kinnistuda, kohaneda ning paljuneda.
 
Tublid  loodusetundjad ja -kaitsjad inimesed on suutnud avastada ja ka jäädvustada  looduses toimuva konkurentsivõitluse üksikasju ja uskumatult põnevaid viise kohastumiseks, mis on aidanud erinevatel liikidel püsima jääda või saavutada konkurentsieeliseid.                                                                                                             
Kõikvõimalikud eluvormid alates kõige pisematest kuni suurte ja võimsateni,  on leidnud looduses omale nišši, milles toime tulla, areneda ja püsima jääda.

Kuid, elusas looduses on lisaks konkurentsile ka mitmesuguseid ’koostöövariante’, mis on rajatud erinevate eluvormide  ’kasulikkusele’ üksteise suhtes. Neid näiteid on erakordselt palju ja siinkohal sobiks näide mesilaste ja  õistaimede elulisest koostööst, mis tagab taimele tolmlemise ja jätkuvuse. Mesilastele aga magusa neste, millest valminud mesi aitab perel talve üle elada.

Nii kummaline, kui see ka ei tundu, on looduses üksteise toiduks tarvitamine üheks eluliseks ’’koostöövormiks’’, mis on kasulik liigirikkusele (luues kiskjate mitmekesise maailma!), mis  ühtlasi kontrollides liikide arvukust, teostab nõrgemate isendite välja selekteerimist. Ka inimese toidus on lihatooteid tähtsal kohal, rääkimata taimse toidu rikkalikust valikust ...

Ilma emotsioonideta võttes, on liigile väga kasulik, kui nõrgemad geenikandjad elimineeritakse ... Looduses on kõik toimuv põhjendatud, mõistusepärane  ja kasulikkusele orienteeritud.

Koostöö näiteid leidub rohkelt ka taimses maailmas, milles erinevate taimeliikide koosluslustes (aas, mets, soo, kõrb,  jne.), on leitud ülima kohastumise ja kooseksisteerimise võimalusi nii taimedele kui loomadele. Selliseid unikaalseid eluslooduse kooslusi võib leida lugematul hulgal igas kliimavööndis nii maismaal, kui merede ja magevee keskkonnas. Sageli on kooslused Looduse meistriteoste musternäideteks. Näiteks soojades meredes korallriffide uskumatult rikkalik asurkond kõigis oma keerukates suhtevormides...ja paljud muud näited.

Eluvormide mitmekesisuse, paljususe ja imelisuse tõdemine võtab hingetuks ning sunnib langetama pea austusest ja armastusest oma kauni koduplaneedi Looduse loomingu ees, mis on tõeline meistriteos ...

Kui paljud meie hulgas seda tunnetavad ja suudavad vaadata hetkekski üle oma igapäevaste olmemurede, et mõista, kui suur privileeg on elada sellisel imelisel planeedil? Kas me kõik ei peaks seda fakti vahel meenutama ja tegema kõik endast oleneva, et olla oma tegevustega võimalikult loodust arvestav ja säästev?

Maa unikaalses looduslikus keskkonnas on inimliik saavutanud tohutu konkurentsieelise teiste liikide hulgas ja haaranud kõigutamatu liidripositsiooni.

Kahjuks aga, on suur osa inimkonnast siiani veel pimedusega löödud ja pole  instinktide nivoost kuigipalju välja jõudnud kasvada. Seetõttu ei suuda inimkond alati käituda heaperemehelikult oma koduplaneedi suhtes ...

Inimkonna liidripositsioon eeldab väga laiaulatuslikku vastutust, tervet mõistust ja visiooni tulevikuks. Kuid, kohati on inimtegevus planeedil Maa arukusest veel üsna kaugel, sarnanedes rohkem kolmeaastase lapse tasemega, kes süüdimatult, ilma hirmu ja ettevaatuseta mängib laetud püstoliga ...

Õnneks siiski leidub ka arukate tegevuste vedajaid ja mõistuse hääle eest võitlejaid, tänu kellele on meil veel olemas eluväärsed ja  puhtamad piirkonnad, kus looduse imesid nautida ja säilitada.

Neid kutsutuid ja seatuid, kes tüürivad võimuprotsesse kogu maailmas,  ei näi huvitavat see, mis juhtub homme. Kõik piirdub vaid hetkekasuga ja selle ajaperioodiga, milles ’Minale’  ELU on antud.

Täiesti on unustatud kohustus kasutada juhtrolli vaid looduse ja inimkonna koostöö säilitamiseks ja looduse kaitsmiseks, mitte hävitamiseks ...

järgneb ...

Kommentaare ei ole: