pühapäev, 1. detsember 2013

Elu ja surma dialektika 3Tulles tagasi ELU ja taas-sünni protsesside juurde, tahaks peatuda ’imenippide’ juures, mida Emake Loodus on pika evolutsiooni käigus  kinkinud elusale mateeriale taime- ja loomariigis, et tagada bioloogiliste liikide  omaduste edasikandumine järglastele ja nende kasulikud muutused. Elusaine üheks  nutikamaks  strateegiaks on  indiviidide  kõigi omaduste kodeerimine pärilikkust kandvasse ainesse (DNA).

DNA  täidab taassünni edukuse,  isendite kohastumise ja elu edasikandja rolli.  DNA on kogu eluslooduse mitmekesisuse  KOODIKS kõigil eluvormidel kõige pisematest (viirused), kuni kõige suuremateni (vaalad). DNA on pakitud rakutuumadesse kujutlematult tihedal ja keerukal viisil. DNA kannab endas säilitavat ja muutuvat osa,  mis reageerib välistele mõjudele, millest tekivad mutatsioonid, mis omakorda jaotuvad  kasulikeks ja kahjulikeks.
Selline uskumatult edukas olemise vorm on taganud kogu liigirikkuse säilimise ja kohastumise erinevate looduslike tingimustega piirkondades planeedil Maa. 
  
Eluslooduse loomingu tipp-saavutusteks oleme hetkel meie, mõistuslikud INIMESED, kes oma senise olemasolu vältel on rohkem muutnud ja kahjustanud looduse imelist loomingut, kui seda  säilitanud, kaitsnud  või edendanud. 
Meie pühaks ülesandeks ja kohustuseks oleks loodusseadusi dekodeerida ja tundma õppida, liigirikkust säilitada ja kooskõlas loodusega ka ise areneda , et saavutada ’Looduse kroonile’ nõutav tase .... Pigem oleme kippunud liiga vara ja liiga rumalatena sekkuma looduse tegemistesse ja targasse iseregulatsiooni võimesse....
Jätame parem mingi osa loodusest iseenese hoolde arenema oma sisemiste seaduste järgi.....mis seni veel ületavad mäekõrguselt meie enesekeskset ja isekat tarkust.

Kui me ei suuda jääda mõistuslikuks, siis hävitades ümbritsevat keskkonda,  saeme oksa, millel ise istume ja ajapikku kaome ka ise Maa palgelt igavesse olematusesse.
Kaasaegne tehniline tase on juba võimeline oluliselt kahjustama kogu planeeti, kuni planeedi terviklikkuse või hävinguni välja....Tuumaenergia ja pommide kõrval juba on hakatud Maa ionosfääri pommitama ja  muudetakse koguni relvaks. Meid kaitseva magnetvälja kahjustamine ja ’torkimine’ käib hoogsalt  edasi jne. jne. jne. Kõikjal toob liigne inimasustus ja  –tegevus vaid looduse hävingut, saastamist ja igakülgset kahjustamist....

Kui inimkond ei tule mõistusele, siis ühel hetkel planeet Maa  ’oma pühas vihas’ raputab turjalt minema selle ’täikarja’, keda inimkonnaks nimetati  J.....misjärel pöörab oma ülipika elu raamatus uue lehekülje, mis seekord on ilma inimesteta....
Sellega looduse kulg muidugi ei lõpe ja on lootust, et miljonite aastate pärast tekib maakera palgele uus ja täiesti teistsugune eluvorm, kui senine on olnud.
Täpselt selliselt, peale eelmist katastroofi,  vahetas Maa hiidsisalike ja dinosauruste ajastu välja täiesti teistsuguse, meie kaasaegse eluslooduse  vastu.....Küllap on selliseid perioode Maa elus olnud mitmeid, kuid Maa pole lootust kaotanud ja sünnitab oma pinnal jälle uutmoodi ELU, millest loodab enamat, kui eelmised suutsid. Küllap sellised tsüklid on üheks looduse seaduseks, milles Surm ja kaos avavad tee uuele Elule....aga seekord suuremas plaanis, kuid sündmuste muster jääb samaks...

Küllap on Maa elutsüklid selliselt kulgevad, et need oleks vastavuses kosmilistele tingimuste muutustega  ja meie Päikesel toimuvaga. Igavesest ajast igavesti, kuni kestab Universum....sest iga lõpp on uus algus.
Meie kätes on võimalus kohelda Maad heaperemehelikult, armastuse ja hoolimisega, et säilitada  selle pinnal kogu bioloogiline rikkalik ELU ja TAAS-SÜND võimalikult kaua, koos meie endiga selles samas protsessis.....
Valikud on meie kätes!

Sirjelind

Kommentaare ei ole: