neljapäev, 28. september 2023

Kallas ja Eesti Vabariik

 

FB. 26.sept. 2023.

Kallas ja Eesti Vabariik

Vaatasin pisut sünastriat (koosmõju) hetkel ametis oleva Kaja Kallase ja Eesti Vabariigi 1991.a. kaartide suhtes. Kaja Kallase puhul võtsin aluseks keskpäevase aja, kuna rektifitseeritud ehk täpsustatud ja kontrollitud kaarti pole võtta, kuid see ei sega üldiste suundade ja seoste vaatlemist. Piisab sellest, kui planeet on märgis – see aktiveerib temaatika. Püüdsin üldistada, et oleks lühem kirjatükk.

Pildil on Eesti Vabariigi 1991.a. kaart ning planeedid sinise värgiga. Kaja Kallase kaardi planeedid on punase värviga tähistatud ning näitavad, kuidas nad riigi kaarti positsioneeruvad.

Riigi tõusumärgiks on Kaksikud ning see näitab riigi sünni eesmärke ja prioriteete. Kaksikute märgis on Kaja Kallase Päike, Jupiter ning Merkuur. Paistab loogiline ning kooskõlas toimuvaga – Päike ja Jupiter ühes ja samas märgis ning samas ka riigi tõusumärgis võib küll viidata, et Kaja Kallas võis soovida ja ka sai riigi üheks olulisemaks inimeseks, peaministriks. Kui siia lisada Kaksikutes olev Merkuur, positsioon näib olema sitke ning küllaltki vastupidav – viitab sihikindlusele. Kuna Päike näitab vitaalsust, võib oletada, et riigi kui organisatsiooni „tervis“ ja Kaja Kallase oma on justkui sünkroonis. Huvitavaks nüansiks on ka Kaja Kallase isa päikesemärk ehk Kaalud, mis võib viidata, et Kaja Kallase isa viib ellu mingeid soove oma tütre kaudu. Ei saa välistada, et ka Kaja Kallase üleüldse võimule saamine oli kuidagi seotud tema isaga – Kaja Kallase enda Päike riigi tõusumärgis (ka nn päikesetõusuvalitsuse „jõustamine“ algas päikesetõusu ajal).

Riigi kaardi teiseks märgiks on Vähk. Ressursside küsimus ning kui vaadata riigi kaarti kui organisatsiooni kaarti, Vähi märki tuleb ka maksuraha – riigi kui organisatsiooni püsipartneriks on riigi rahvas (7.märk) ning riigi rahva üheks kuluks on maksud ja varalised koormused (7.märgist lugedes, 8.märk). Vähi märgis on Kaja Kallase Kuu – võib viidata, et suhtumine maksudesse ja varalistesse küsimustesse on emotsionaalne ning üsnagi agressiivselt tarbijalik, ei saa välistada liiga vahetut suhtumist riiklike ressursside küsimuses (kasutame, kasutame, kasutame). Kuu kipub olema üsna vahetu ja tarbijaliku suhtumise näitaja. Nii näib ka olema, maksude küsimuses on nüüdseks nähtud märkimisväärselt vaba suhtumist ning jääb mulje, et peetakse isegi „iseenesestmõistetavaks“ ressursiks. Kuu on üheks immuunsuse tähistajaks, siit võib tuletada võimaliku järelduse, et kuniks Kaja Kallas on peaminister, tema ametialane „immuunsus“ on sünkroonis riigi raha ja varade seisu ning läbipaistvusega (kuniks on jõudu seda kõike ekspluateerida, on troon tagatud). Kui maksuraha peale ei tule, siis positsioon võib hakata kõikuma. Riiklikud rahavood on Kaja Kallase ametialase positsiooni üheks väga oluliseks võtmeks, trooni nurgakiviks.

Riigi kaardi kolmandaks märgiks on Lõvi. Riigi puhul näitab kolmas kommunikatsioonikanaleid, infovahetust, transporti, riiklikke tahteavaldusi ja muud sellist. Lõvi märgis on Kaja Kallase Saturn. Astroloogilisest vaatenurgast on see üsna külm, sihikindel, „on-off“ suhtumisega, blokeerib või kehtestab end üsna kalgilt. Võiks järeldada, et tahet on siin üsna märkimisväärselt ning tegemist on pigem nõ vähemuses oleva tahtega, kuna Saturn tähistab vähemusi ning pretentsioonikaid gruppe. Mina seostaks sellise kombinatsiooni puhul ka nn „idavedude“ skandaali – mingis osas on see olnud riikliku vähemuse privileeg (näiteks, väidetav riiklik eriluba vedudeks jne) ning ilmselt ka tahte („mina tahan“) küsimus. Kui kuues märk on pigem riiklik kohustus, kolmas on pigem riiklikult õeldud „mina tahan“ temaatika. Lõvi märgis on riigi Päike, Jupiter ja Merkuur ning ka Chiron (haav). Riigi üheks nõ krooniliseks haavaks on astroloogilise pilgu läbi „riikliku soolo“ oht ehk mingeid projekte võidakse viia läbi pigem „mina tahan“ ajendil, mitte aga „tõesti on vaja“. Kuna riigi Jupiter ja Kaja Kallase Saturn on märgipõhises konjunktsioonis (samas märgis), see viitab, et Kaja Kallas (koos tugikollektiiviga) on mingites küsimustes justkui „kuningas“. Riiklik „haav“ ehk Chiron võib osutuda valupunktiks ja pika ajalooga teguriks - tundub, et kommunikatsioon ja vähemasti mingis osas ka paberiseadused ning dokumendid on riigi üheks krooniliseks „haavaks“, sõltumata peaministrist (vajadus olla pigem ettevaatlik ning väga hoolikas).

Riigi kaardi neljandaks märgiks on Neitsi. Selles märgis Kaja Kallase kaardi planeete pole, mis ei pruugi tähendada, et mõju puudub. Kuna kaja Kallase Päike, Jupiter ja Merkuur on riigi 1.märgis, on tegemist märgipõhise kvadraadiga – suhtumine on pingeline. Neitsi märk viitab riigi maavaradele, algatustele, immuunsusele, rahvastikulisele keskkonnale, perekonnale, stabiilsusele, harmooniale jne. Pinge paistab tulema peaministrilt. Riigi kaardi planeetidest on siin Marss ja Veenus, riik kui organisatsioon võib kohati olla liigagi innukas mingite algatuste elluviimisel. Kui siia lisada pinge ja surve peaministrilt, võivad mitmedki riiklikud otsused tulla väga äkiliselt või ka järeleandmatu töötlemise tagajärjel ning pinge võib viidata ka tahte küsimusele („mina tahan“). Kuna riigi Marss ja Veenus saavad Kaja Kallase planeetidelt kahelt poolt T-kvadraadi (sh Neptuunilt), tekib hulk küsimusi, kas loodusrikkuste puhul on mingid suuremad projektid kaalumisel - ebamäärane ning salatsev olukord?

Riigi viiendaks märgiks on Kaalud. Selles märgis on Kaja Kallase Pluuto ja Kuu põhjasõlm. Pluuto on varjatud võimuhoovad (nt jõuorganid, salajased võimugrupid, varjatud ressursid, „nähtamatu käsi“, salasõltuvused, obsessiivsus jne). Kuu põhjasõlm on ahvatlev projekt, omapärane tehing, risttee, topeltmängud ehk ka topeltreaalsus, probleemne otsus, „mustkunst“, ebatavaline abi või ka riskantne ettepanek ehk „kokkuleppes on teadmata tegur“. Kuna viies on arhetüüpilise loogika järgi traditsiooniline Lõvi märgi teema ehk ka avaliku võimu ja avalikkuse küsimus, meenub Kaja Kallase nn päikesetõusuvalitsuse“ jõustamine“, mille puhul oli kenake hulk küsimusi, kuidas see ikkagi toimus ning millised jõud sellega seondusid. Kuu sõlmed, sh Kuu põhjasõlm on ekstreemi signifikaatorid, tähistavad võimaliku ekstreemse punkti sektorit. Võiks täheldada küll, et võimuletulek ning manöövrid on olnud küllaltki ekstreemsed ning teadaolevalt on seda kõike ka edaspidiseks planeeritud. Pluuto viitab, et jõukasutus väga mitmes mõttes on tõenäoline – „kui vaja, me teeme, lihtsalt teeme“. Kuna riigi enda planeete märgis pole, Kaja Kallase planeedid aktiveerivad sfääri üsna aktiivselt. Võimalus märkimisväärsetele muutustele, mis muudavad üldpilti linnades ja laiemas avalikkuses.

Riigi kuuendaks märgiks on Skorpion. Selles märgis riigi enda planeedid puuduvad, küll aga on seal Kaja Kallase Uraan. Ebatavaliste jõudude ebatavalised manöövrid. Mõnes koolkonnas peetakse Uraani ka kui „tagavara“ Kuu põhjasõlmeks ehk üsna sarnaste väljenduste signifikaatoriks. Kuues on rutiin, takistuste ja kohustustega tegelemine, igapäevased (sund-)toimingud. Uraan on keemia, elekter, eriprivileegid, väiksed kuid võimukad eriprivileegidega meelsusgrupid, reeglite eiramise võimalus, kiirgused ja ka saastusküsimused. Kogemuse järgi võib Uraan viidata ka Venemaale või venekeelsele olustikule (vahel ka USA-le või EL-i keskvõimule). Millega on saanud Kaja Kallas üsnagi tuntuks? Elektri küsimustega. Kummalised hinnad, omapärased projektid ja lahendused. Kuna riigi kuues märk on Skorpion, siin võiks näha võimalust maavaradele või ka vastupidi – maa sisse hakatakse midagi uraanlikku paigaldama. Potentsiaalne salapäraste ning ebatavaliste ideede allikas. Uraan ja Skorpioni märk kombinatsioonina viitavad ka nõ plahvatuse võimalusele, kummalisele ohule, mis võib olla ebatavaline ning üsna ootamatu. Võimalus jõumängudeks ning jõuga sunnitud olukordadeks. Ei välistaks ka näiteks eriõigustega gruppide loomist, kellel on kummaline ligipääs mõjuvõimule, mis suudab Eesti igapäevaelu muuta.

Riigi seitsmendaks märgiks on Ambur. Riigi enda kaardis seal planeete pole, küll aga on Kaja Kallase Neptuun. Üldiselt on aeglased planeedid üsnagi problemaatilised ning ei saa eirata negatiivse võimaluse realiseerumist. Neptuun on ebamäärasus, lekked, haigused, vargused, narkootikumid või (kummalised) ravimid, (võlts-)lootus, liialdused, illusioonid, jahedus ja niiskus (lämbumine), piirileke või, sissetungi võimalus, abstraktne tüli. IT-astroloogias näitab Neptuun võimaliku häkkimise või pahavara sissetungi võimalusi. Kuna seitsmes on riigi kui organisatsiooni püsipartner ning olulisel määral ka riigi rahvas, võib astroloogiliselt oletada, et konkreetse peaministriga on võimalik vastavate ohtude realiseerumiseks riigi rahva kui sellise suhtes. Miks ka mitte riigi piiriala temaatikas, näiteks Nursipalu on samuti piiri kui sellise lähedal ning sõltumata projekti motiividest, üsna suur „jahutamine“ on juba käivitunud, kohalik elanikkond on „lämbumas“. Omaette küsimuseks on, kas piiriala sümboolses mõttes võib lekkida ka muul viisil, näiteks mõned seadused kipuvad lonkama või on mõni kokkulepe „lihtsustatud“ võimalusele?

Riigi kaheksandaks märgiks on Kaljukits. Riigi enda kaardi kohaselt on seal Kuu, Uraan, Neptuun ja Kuu põhjasõlm – sünnipärane kombinatsioon nii heaks kui ka halvaks, ilmselt riigi sõltuvus mingisugustest omapärastest eriprivileegidega isikute gruppidest ning viitab ka riigi immuunsuse küsimusele. Kaja Kallase kaardis seal planeete pole. Küll aga on märkide tasandil kvadraat viiendast ehk Kaalude märgist, kus on Kaja Kallase Pluuto ja Kuu põhjasõlm. See on astroloogilises mõttes pinge ja survestatus ning viisil, mida on keeruline pareerida. Pluuto lahendamine on väga keeruline, kui mitte „võimatu“. Kuu põhjasõlm tähendab ekstreemsust. Kaheksas tähistab ümbersündi ja „uuendusi“, kuid ka partnerite, sh riigi püsipartneri isiklikke ressursse ehk tavalise pere rahakotti. Teatud viisil võib selline kombinatsioon viidata ka riigi kui organisatsiooni oponentide, partnerite ja isegi vaenlaste kukru täitmist. Tõsise jõukasutuse võimalus. Riigi kui organisatsiooni puhul võib see viidata ka soovile riiki muuta või selle jätkusuutlikkust mõjutada ning kuna mängus on Kuu põhjasõlm, see võib olla topeltmängule sarnane idee. Tahaks loota, et seda ei juhtu, kuid kombinatsioon on väga jõuline ning arvaks, et isegi „plahvatusohtlik“ ehk üllatuslik, justkui arusaamatu ning ka väga kulukas. Kaheksas näitab ka riigivõlga, suremust, elujõu puudust või selle küllust, sunnitud takistusi, riigisaladusi jne.

Riigi üheksandaks märgiks on Veevalaja. Riigil on seal Saturn, Kaja Kallasel seal planeete pole. Üheksas on arhetüüpiliselt välissuhete ja diplomaatia (ka oponentide ning liitlaste poolne tahe) ning osalt ka üks eesmärkide lõpuleviimise näitaja. Riigi Saturn võib vihjata mitmetele aeganõudvatele pingutustele ja viivitustega seonduvale. Riigi Veevalaja märk saab märgipõhise kvadraadi Kaja Kallase Uraanilt, mis kergitab tõenäosust välissuhetele, kuid need on minu arvates pigem priviligeeritud gruppide vahelised suhted, kuna Uraan ei kata suuremat üldsust (tavarahvast). Küsimusi tekitab ka Kaja Kallase Uraani pinge riigi üheksandale märgile, võimalik et nn idavedude teema ja mitmed muud küsitavused on Venemaaga seotud – Uraan on üsna tihti Venemaa ja venekeelse olustikuga seonduva viitaja (Uraan on mõnikord ka USA ning EL keskvõim). Kuna kolmas ja üheksas on teljena käsitletavad, võib klappida küll.

Kaja Kallase Uraan võib aktiveerida riiklikult olulisi küsimusi, mida teised riigid tahavad? Tahetakse ju küll, näiteks varjupaika, maavarasid, ilmselt ka mingeid olustikumuutusi, kuna Uraanil ja Kuu põhjasõlmel on sarnaseid agendasid. Küllaltki närviline kvadraat, mis on tõenäoliselt seotud eelkõige tulevikus plaanitavaga ning paljuski välismaaga (EL võimukeskus, USA, Venemaa, Ukraina jne) seonduvalt. Minu silmale paistab see suure rõhuasetusega just priviligeeritud gruppide suhtlusena, tavaüldsust ei kaasata ning reeglid on tavakodanikele täiesti arusaamatud.

Riigi kümnendaks märgiks on Kalad. Seal pole riigil ja ka Kaja Kallasel ühtegi planeeti, küll aga teeb Kaja Kallase Neptuun märgipõhise kvadraadi Kalade märgile ning see näitab, et temaatiliselt on võimalik aktiveerumine mõne väga kummalise pingega – Neptuun on „udutamine“, lekked, ebamäärasus, jahedus, ebaselgus, kurnatus, alusetud lootused jms. Kümnes on riigi kui organisatsiooni väljapaistvus ning seega on kaasatud riigi ladvik: võimuaparaat, juhtfiguurid, üldine olustik, tuntud subjektid ning objektid. Jääb mulje, et peaministri Neptuun on aktiveerinud ebaselguse ja arusaamatuse. Täitsa võimalik, näiteks nn idavedude skandaaliga on hulganisti küsitavusi, mis siin tegelikult toimub ning tõenäoliselt tundus ka ca poole miljardi suuruse rahapesuhüvitise mittenõudmine justkui „pilves“ olekuna. Kollektiivide mõttes võib arvata, et neptuunlik „udusus“ on osale ladvikust justkui sundolukord ning teisele osale võibolla isegi sunnitud heaolu? Pinge tähendab sunni tunnetamist. Riigi enda kaardi Marss ja Veenus teevad Kalade märgile opositsiooni, mis tähendab, et märgipõhiselt on Kaja Kallase Neptuun tegemas kummalegi T-kvadraadi, hajutab ja hägustab nii algatusi kui ka väljapaistvust ehk lõpptulemusi (ka väärtuseid). Asjakohane on täiendavalt märkida, et samasuguse T-kvadraadi teevad ka Kaja Kallase Päike, Jupiter ning Merkuur – olemine peaministriks ning soov end positsioonil näha kipuvad koos tema Neptuuniga üksjagu pingestama riigi loomulikku algatust ja tulemit ehk väljapaistvust. Kipub kangesti näima justkui soovikohase riigivõimu hägustamisena. Liiga palju planeete, liiga tundlikel positsioonidel. Kuna Päike on ego, siis jätab mulje, et see kõik on mingis osas subjektiivse tahte rakendamine kogu riigile ja üsna hägusel viisil.

Riigi üheteistkümnendaks märgiks on Jäär. Riigil ja Kaja Kallasel seal planeete pole, küll aga saab Jäära märk opositsiooni Kaja Kallase Pluutolt ja Kuu lõunasõlmelt - see on osalt koostöö ja ka vastutöötamine. Teemaks on tulevikuplaanid, sotsiaalne keskkond, riiklik meelsus, mitmed olulised algatused, mitmesugused rahvusvahelised suhted, riikidevaheline koostöö, üllatuslikud tuluallikad, osa igasugustest vabadustest, mingis osas ka Riigikogu jne. Kaja Kallase Pluuto ja Kuu põhjasõlm soosivad varjatust, jõuskeeme ning justkui topeltmängu, Kuu põhjasõlm kipub duubeldama ning võib ette tulla, et aetakse justkui mitut täiesti erinevat asja ühe ja sama pealkirja all.

Riigi kaheteistkümnendaks märgiks on Sõnn. Riigil siin planeete pole, küll aga Kaja Kallase Marss, Veenus ja Chiron. Marss on individuaalne tahe, Veenus on ressursid ja väärtused ning stabiilsuse küsimus, Chiron on „haav“ ehk mis võib tunda anda valuna, kuid võib viidata ka mõnele püsiva loomuga küsimusele. Kaheteistkümnes on kulud, millega peaks olema ideaaljuhul väga hoolikas, kuna sellises positsioonis tehtavad kulud on paljuski liialdustest või tujudest tulenevad kulud. Oluliseks märksõnaks on ka välismaa (-l realiseeruvad kulutused) ning kinniste/salajaste organisatsioonidega seonduvad kohustused. Kuna mängus on Marss ja märgiks on Sõnn, võib siin olla tegemist riigi maa-aladega ning ka looduslike ehk naturaalsete loodusvaradega ning Marss võib vihjata subjektiivsetele ideedele, kuhu suunas on soovi liikuda (kulutada, kulutada, kulutada).

SUMMA SUMMARUM:

Üldine pilt jätab mulje, et Kaja Kallas on liiga pingeline ning riskantne lahendus Eesti Vabariigile ning tema roll oleks kuskil mujal harmoonilisem. Murelikuks teeb tema ja riigi sünastria, mille kohaselt on oht ebatavalisele agressiivsusele kasutada riigi ressursse ning teostada kulutusi, üsna kummalisel viisil. Jääb mulje ka jõuvõtete võimalikkusest, millega võib realiseeruda riigi tegeliku tahte pärsitus. Võib arvata, et tema positsiooni üheks abistajaks ja ka ohuallikaks on ebatavaline suhtumine riigi ressurssidesse – kui otsustusõigus riiklike varade suhtes kahaneb, hakkab ka formaalne ja sisuline võim kahanema, justkui otsene, kummaline, ebatavaline seos. Liiga palju on märgata potentsiaali „udutamisele“ ning hulk küsitavusi, millistel motiividel suheldakse välismaaga (rahavood, lepped, kulude teke ning ressursside liikumine).

Võimalus, et välismaal asub mingisugune „haav“, mis võib osalt motiveerida, aga ka trooni ohuks osutuda. Loomulikult võib väita, et kõik need planeedid on ka teistel inimestel olemas, kuid teps mitte kõigil pole nii agressiivset kombinatsiooni just Eesti Vabariigi 1991.a. kaardi suhtes. Võib väita ka seda, et üks inimene ei muuda ladvikus midagi. Arvan, et päris kõike ei muuda, kuid rõhuasetused ja riskantsuse võimalused on siiski erinevad. Juhtfiguur, olgu nõrk või tugev, peab suurema süsteemiga piisavalt haakuma ning seetõttu on olulise juhi kaart üsna tugevaks indikaatoriks, kuidas organisatsioonil võib tõenäoliselt minna. Hetkel tundub, et suund on küllaltki sünge, väga kurnav nii riigile kui ka rahvale. Lühidalt, sellised mõtted antud loost.

K.Kallas

Kaja  Kuu riigi 2. märgis (Vähis) on muidugi väga ilmekas - see on riigi kui organisatsiooni raha, milleks on ju maksuraha, aga ka maavarad ja loodusrikkused. Maksurahade asja oleme vist juba pea kõik tähele pannud.

Tavaliselt peetakse Kuud justkui pehmeks ja toredaks, mis ei tee kuskil miskit halba. Tegelikult on Kuu tundlik ja ka üsna agressiivne lähisfäär ning Kuu võib reaalselt olla agressiivne. Kui püüda seda mõtet selgitada, siis rahvapäraseks näiteks oleks keegi "kuri ämm", kes esitab lõputul hulgal nõudmisi. Alguses tunduvad nõudmised ehk loogilised, aga kui nõudmisi tuleb üha juurde ning muutuvad juba absurdseteks, hakkab kohale jõudma, et "kuri ämm" lihtsalt nõuabki, kasvõi nõudmise pärast. Selline oleks rahvapärane, lihtsustatud näide. Kuu võib olla tõsiselt agressiivne, lääne modernses astroloogias seda enamasti nii väga ei rõhutata.

Kuna peaministriks asudes töötab Kaja Kallase Kuu riigi 2. märgis (maksuraha) väga "vahetult", siis see tähendab peaministrile arvatavasti üsna palju, suhe on justkui ebatavaliselt vahetu ja "väga oluline". Siit ka see, et maksuprojektidel pole ilmselt üldse mingit lõppu, neid tuleb üha juurde. Selle kõige takistamine või vastuseis mõjutab peaministrit väga ärritavalt ning soov maksurahaga "suhtestuda" võib uskumatult massiivseks muutuda.

Üldiselt on inimese, sh peaministri Päike vitaalsuseks (väline elujõud) ning Kuu on immuunsuseks (vastupanuvõime). Siit ka see, et astroloogilisi paralleele tõmmates on peaministri kui positsiooni nõ immuunsus väga olulises seoses riigi maksurahaga. Kui suhe maksurahaga hakkaks kokku kuivama, peaministri positsiooni "immuunsus" hakkaks lagunema. Siit ka ehk nähtav agressiivsus uusi makse kehtestada, vähemasti üks astroloogilisi seletusi toimuvale.

Kuna peaministri enda Kuu ja riigi kaardi Kuu on omavaheliselt opositsioonis (märgipõhiselt küll), see tingib vajaduste erisuse - üks tahab üht, teine tahab hoopis teistmoodi. Püsiv erimeelsus, näiteks abikaasade puhul on sellisel juhul päris suuri tülisid, kuidas lahendada, kes kuidas mida teeb, vaja palju kokkuleppeid ja pingutusi. Seega, erimeelsus peaministri suunalt inimeste rahakotis oleva suhtes on minu arvates püsiv, tavaliselt selline erimeelsus jääbki... Kuna peaministril on oluliselt lihtsam oma tahet kehtestada, võrreldes tavakodanikega, siis tavakodanikud jäävad alla. Riigi rahvale on see traumeeriv ja destruktiivne olukord.

 

laupäev, 16. september 2023

Päevakohane

 

Ganesh Tamm, FB. 12.sept. 2023

Pisut astroloogilisi mõtteid, seoses Kaja Kallasega seostatava nn idaskandaaliga. Kui internetis liikvel olevad laenulepingu digiallkirjade kuupäevad ja kellaajad on tõesti sellised (A.H. 03.02.2022 kell 05:47:00 ja K.K. 06:42:38) siis võiks märgata mõningaid huvitavaid seoseid.

K.K. allkiri annab lepingule horoskoobi, kus Päike on ühenduses Saturniga. Selline kombinatsioon kipub soosima süüdistusi. Päike on vitaalsus ning Saturn on selle vitaalsuse oluline kärpimine. Päike 14Aqu19 ja Saturn 15Aqu45. Nende kahe planeedi omavaheline vahe on u. 1,5 kraadi. Kusjuures, Päike läheneb (!) Saturnile. Sümboolselt said lepingu Päike ja Saturn kokku augustis 2023. Kuna allkirjastamise kellaaeg on varajane, Saturn on veel "pimeduses" ja öine Saturn on teravam, äkilisem, karmim.

Mis juhtus, Päikese ja Saturni vahe, 1,5 ühikut ehk aastat hiljem, augustis 2023? Jah, tekkis skandaal ja hulk erinevaid väiteid, õigustusi, vastuväiteid, skandaal on igal juhul reaalne ning tõsine.

Heakene küll, vaatan siis korraks, mis toimus Kaja Kallase enda kosmogrammis (täpne sünniaeg teadmata, kuid piisavalt loetav) - tema sünnihetke ehk nataali Saturnile on täpse opositsiooni just hiljuti teinud transiitne Saturn. See on karjääri rütm, Saturn sümboolselt "kasvab" ligi 15 aastat ja seejärel "langeb" ligi 15 aastat. Võimalik murdepunkt karjääris (Saturni "langemine"), vaja eriti hoolikas ja ettevaatlik olla. Võibolla siiski poldud?

Lepingu allkirjastamise hetkel oli, nagu juba õeldud, selle ajahetke Päike ja Saturn ühenduses, Veevalaja märgis. Küllalt tihti signifitseerib Veevalaja märk ja ka näiteks planeet Uraan kas venekeelseid inimesi või Venemaad. Maakeeli: sellel hetkel ja mõneks ajaks (ca aasta enne ja poolteist aastat peale Saturn Veevalaja märgis) oleks olnud hea mõte vältida igasuguseid riskantsemaid asjaajamisi just näiteks Venemaaga. Mis puutub Uraani, isegi hiljuti toimunud Keskerakonna uue juhi valimistulemuse teadasaamisel oli Uraan täpselt selle hetke horoskoobi tõusul (AC-l), seos venekeelse temaatikaga. Sedasi kipubki Uraan horoskoopides töötama.

Paraku K.K. tegutses ning see võis olla viga. "Jamade" võimalusele viitab ka lepingu allkirjastamise hetkel K.K. kosmogrammis olevad seisud: transiitne Uraan nataali Veenusel (väärtuste probleem) ja transiitse Päikese ning Saturni poolt sekstil sünni Neptuunile - illusioonid, uduloor, kummalised lepingud, kokkulepped, mingid ebaselged lood, "leke".

Takkaotsa oli lepingu allkirjastamise ajal planeet Merkuuri retrograadne tsükkel, ehk kõrgendatud potentsiaal, et leping võib veelkord päevakorda tulla ning lisaks Päikese-Saturni konjunktsiooni üsna tavalise koosmõjuga: süüdistused. Kas asja eest või mitte, aga süüdistused, etteheited ja muu selline.

***

Nüüd on siis K.K. karjääri ohtlikum periood, ehk kehvenemine ning "väga kehval" ajal allkirjastatud leppe astroloogilises mõttes ootuspärane tulemus - seos Venemaaga, süüdistused, etteheited (u. 1,5 aastat hiljem).

Mis veel? K.K. allkirja andmise hetkel oli Kuu Kalades ja selle sekstiili nurkaspekt Uraaniga. Samas ka Uraani trigoon Veenusega. Tõenäoliselt on selline kombinatsioon teatav õhin, erutus või veidi ka ärritus või närvilisus, et "nüüd on võimalus".

SUMMA SUMMARUM (astroloogilisest vaatevinklist).

Leping oli atraktiivne, kuid seotud lootusega kasumlikku olukorda saavutada. Küllap ka saavutati.

Leping sõlmiti riskantsel ajal, võimaliku karjääri languse alguse perioodil, leping võis soosida olulist ilmingut, seoses karjääriga. Tekkis skandaal.

Leping sõlmiti K.K. suhtes riskantse partneriga, Venemaaga. Mõne teise inimese puhul poleks see nii dramaatiline olnud.

PS. Huvitavaid seoseid on veel, kuid selline oli üldine pilt.

A bit of astrological thoughts regarding the so-called eastern scandal associated with Kaja Kallas. If the dates and times of digital signatures of the loan agreement are really like this (A.H. 03.02.2022 at 05:47:00 and K.K. 06:42:38) then you might notice some interesting connections.

K.K.'s signature gives the contract a horoscope, where the Sun is connected to Saturn. This combination tends to favor accusations. Sun is vitality and Saturn is an important cut of that v

  ·   ·