neljapäev, 26. märts 2015

Astroloogia ja transformatsioon - 3PLUUTO. Pluuto on seotud rahvaste karmaga ja väga suurte muutustega. Individuaalses karmas on ta seotud teadvuse piiride väga suurte muutustega. Tema toime on väga sügav ja mõju väga kontsentreeritud. Aatomi energia on ka Pluuto mõju all. Pluuto sümboliseerib jõudu, mida on võimalik kasutada loominguliselt ainult siis kui inimese orientatsioon on piisavalt vaimne. Vaimne evolutsioon ja sügav tervendamine on ainsad kogemuse sfäärid, kus Pluuto väge on võimalik kasutada ilma negatiivsete tagajärgedeta.

Pluuto energiat on võimalik hästi uurida läbi tema transiitide. Pluuto transiidid on seotud vana surma ja purustamisega. See purustamine on vajalik,et luua ruumi uuele. Kõik kõrvaldavad protsessid on Pluuto toimega. Ja seda võiks nimetada ka Looduse Raviks. Pluuto toime on sarnane keemisele, kus mittevajalik tuleb nn vahuna pinnale. Ja vahel on võimalik alles aastate pärast taibata, mis tegelikult toimus. Transiidi toimumise ajal tunneb inimene ainult seda, et nn "vaip tõmmatakse jalge alt ära" ja kõik on segamini ja ei tea mis üldse toimub. Inimesed on oma harjumuste orjad ja nii tekib sellises olukorras tihti paanika ja rahutus, selle asemel et taibata käes on muutuste ajad. Läbi nende muutuste aja aitab inimest usk, et kõik mis elus toimub sisaldab tarkust ja korda. Aluse sellele teadmisele annab universaalsete teadmiste tundmine. Transiitne Pluuto kõrvaldab meie elus eelmiste elude jäänuseid mõtete ja harjumuste tasandil. Inimene on elanud palju elusid ja kõigist neist on järel mingid jäljed. Pluuto transiidid kiirendavad meie arengut, purustades meie vanad harjumused ja tehes koha uuele. Seda psüühilise energia minevikus korjatud kogumit võiks nimetada ka kompleksiks. Need kompleksid on elus ja mõjutavad toimuvat läbi tunnete. Pluuto isiklikus sünnihoroskoobis näitab seda psüühilist kogumit/kompleksi/skandat, mis on meis veel alles ja mis elu jooksul kõrvaldatakse. Pluuto sünnikaardis näitab millised meie osad peavad kaduma, et me saaksime edasi eksisteerida. Pluuto esindab nii vanu harjumusi ,mis peavad kaduma, kui ka jõudu, mis nad kaotab.

Pluuto asetsemine majas näitab vana individuaalsust, mis pole veel hävinud, kuid mis on veel piisavalt aktiivne ja seob psüühilist energiat. Kuni see energia on jäänud vanade elumustritega seotuks, ta tegutseb kui psüühiline kompleks või skanda/harjumus. Kui see energia vabaneb on teda võimalik ära kasutada individuaalsuse ülesehitamiseks. Pluuto asetus majas näitab valdkonda, kus inimene elab üle vana soovi või käitumismustrit ja kus kogetakse selle kõrvaldamisega seoses valu ja kannatusi. Pluuto asetus majas näitab valdkonda, kus me kohtume oma karmaga. See on valdkond, kus vana "Mina" peab kaduma. Ja sellega seoses kogeb inimene kannatusi. Pluuto asend vihjab sellele, millist tööd peab inimene endaga tegema et vabaneda vanast elumustrist.

Maja, milles asub Pluuto on varjul väga suured jõud. See on valdkond milles inimene püüab oma tahet teistele peale suruda, kuid see on ka valdkond, kus enesearengu saavutused on kõige suuremad. Pluuto asetus majas võib näidata ka sfääri, kus inimene tunneb ennast isoleeritult ja üksinda. Inimene peab teadlikult vabanema vanast ja avama ennast uuele mõjule, et õppida ära uus eluhoiak teatud eluvaldkonnas. Kuid vabanemisprotsessi takistab hirm ja tahtmatus anda käest võimu, mida inimesed tahaksid säilitada. Kas saab vabaneda, kui pole usaldust teiste inimeste ja Jumala vastu? sellele küsimusele tuleb igal inimesel elus vastus leida. Inimese üheks ülesandeks on õppida usaldama. Pluuto asetus majas näitab elusfääri, mis läheb uuestisündi. Pluuto energiat võib suunata ka ravimise kanalisse. 

järgneb...

neljapäev, 19. märts 2015

Astroloogia ja transformatsioon - 2URAAN - sümboliseerib jõudu, mille toimel ootamatult muutuvad elumustrid ja teadvuse tasand. Võivad tekkida intuitsiooni sähvatused, kusagil tuleb hulgaliselt uusi ja originaalseid ideid. Uraani võib kogeda kui kanalit, läbi mille teadvusesse jõuavad kiiresti väga tugevad jõud. Uraani võib endast märku anda ka läbi mässu, originaalse, ootamatu ja kummalise. Uraani "mõju" ei tee inimest stabiilseks, kuid ta teeb inimese kanaliks uutele ideedele. Uraan toimib välgusähvatustena, ootamatute impulssidena. Seda jõudu on vaja, et murda läbi Saturni kaitse. Kuid Uraan ei toimi sugugi alati lõhkuvalt. Lõhkuv toime tekib siis ,kui inimene hakkab muutustele vastu seisma. Uraani transiidid lõikavad ära vana ja inimene teeb vastavas sfääris( mida Uraan mõjutab) revolutsiooni. Inimene võtab ette radikaalsed muutused ja sellega koos muutub ka inimese teadvus. Igal juhul on Uraani transiitides oleva energia allasurumine hukatusliku iseloomuga.

Uraan alati kiirendab inimese loomulikku rütmi ja inimesel tema seisude ajal rahu säilitada on vahel üsna keeruline. Uraani energia on suur vabastaja, ärataja, inspireerija. Inimese elus toimuvad sellised sisemise ja välimise elu sündmused, peale mille toimumist inimene pole enam sama. Uraani transiitide ajal suur osa inimesi kogeb vajadust nn "minema visata vana elu ja vabaneda". Tehakse väga radikaalseid muutusi, et muuta seda mis on nende jaoks rõhuv. Kuid vähe on neid inimesi, kes suudavad Uraani transiidi mõju sisemisele elule täielikult vastu võtta. Koos välise eluga peab muutuma ka sisemine elu. Ja välimine muutus on vihjeks muutusele sisemuses. Kuid paljud inimesed kogevad vajadus ära jooksta situatsiooni eest, mida nähakse kui segavat ja häirivat. Kuid muutus tuleb hoolimata inimese vastuseisust.

Kui inimene on Uraanis ilmneva kogemuse täielikult omandanud, võib temas hakata toimima Universaalse Mõistuse jõud. Nii võib Uraani pidada ka "JUMALA HÄÄLEKS", saladusliku HELI loominguliseks jõuks, mis haarab enda alla kogu ruumi. Läbi selle kanali on võimalik saada teadmisi teistest mõõdetest läbi oma taju. Uraan esindab intuitiivset taipamist. Ja inimene võib kogeda, et teadmistel ei ole piire. Loogikaga pole Uraani esindatud intuitsioonil mitte midagi ühist. Uraani energia kaudu saab ligipääsetavaks arhetüüpsete teadmiste tasand universaalsetes teadmistes. Selle planeedi energia toimel oleme me võimelised haarama kahte nn täiesti erinevat asja kokku. Ta on võimeline kaotama vastandlikkuse meie tajus.
Uraani asetus majas näitab, kus inimene võib kogeda seda äratavad ja katsumusi tekitavat jõudu, kus on võimalikud ootamatud muutused, kus ilmneb intuitsioon ja ebatavaline vabadus. Uraani maja asetus näitab, kus inimene omab vajadust astuda üle üldkehtivatest normidest ja kus ta tahab ületada teda takistavad olud. Kui Uraan asetseb nurgamajas ( 1,4,7,10), siis on tema mõju eriti tugev.

NEPTUUN - sümboliseerib jõudu, mis on meie kontrolli alt väljas. Ainus võimalus teda mõista, on temaga kaasa minna. JA tema mõju on piirideta. Ja kui me ise muutume piirituteks saame me kogeda tema toimet. Neptuuni seostatakse müstika, saladuste, ühtsustundega, vaimse arenguga ja inspiratsiooniga. Temast räägitakse ka, et ta esindab vormitust, illusiooni, lahustumist, kujutlust ja idealismi. Neptuun kujutab endast inimese "MINA" vajadust kogeda teisi teadvuseseisundeid ja vajadust libiseda ära igasugusete materiaalsete ja individuaalsete piirangute eest. Inimene võib libiseda ära läbi enesehävituse või läbi enese ülesehituse. Neptuuni kogemust ette pole võimalik kirjeldada ja talle ei saa ka piire seada. JA võib ka ütelda, et niikaua kui inimene pole endas piisavalt arendanud Saturni reaalsust ja struktuuri, on iga Uraani, Neptuuni ja Pluuto toime purustav. Uraani ideed ja Neptuuni idealism tuleb nn maa peale tuua ( Saturni mõju). kõrgemate tasandite sähvatused tuleb integreerida oma ellu. Planeet mis on Neptuuniga aspektis näitab sümboolselt valdkonda, kus me oleme äärmiselt tundlikud. See tundlikkus tihti ilmneb kui vastuvõtlikus illusioonidele, enesepettusele, segadustele, erinevatele fantaasiatele.

Need probleemid võivad inimese suunata otsingutele. Neptuuni toimel kaovad meie teadvusest vanad taju mustrid. Me võime teadvustada, et meie tavalise taju piiratust ja seda on olemas midagi enamat. On täheldatud, et isikutel, kes tegelesid vaimsete otsingutega pikka aega, on Neptuun kas konjunktsioonis, kvadraadis või opositsioonis mõte planeediga. Energia mis on nendes seostes paneb inimese käituma vastavalt oma vaimsetele kalduvustele. Nende seoste energia on selline mis tekitab rahulolematust ja vajadust järgida oma ideaale. See jumalik rahulolematus lähtub faktist, et Neptuun teeb inimese tundlikuks ja häälestab teda nähtamatutele reaalsustele, mittemateriaalsele elule. Kui inimene tunnetab, et on olemas palju peenem, kõrgem eksisteerimise tasand, siis on tal edasi maist elu elada juba keeruline, sest ta saab aru, et see on siin vangla. Neptuuni jõudude mõistmisel on oluline aru saada, et nauding ega vabanemine toimivad läbi sisemise vastutuse( Saturn), mitte väliste sündmuste. Oma elu tuleb ideaalseks teha läbi isikliku loomingu ja selle loomingu eest on ka vaja vastutada. See tähendab, me peame muutma sisemiselt.

On mõttetu otsida täiuslikku situatsiooni, olgu see töö, abielu või maja-korter. Neptuun ahvatleb inimest vaatlema ilusaid pilte, millel täiuslikud kujud ja nii tahaks hallist igapäevast ära libiseda. Loomulikult tundlik inimene vajab enda ümber sellist keskkonda, mis vähemalt ei kurnaks psüühilist energiat pideva stressi tõttu. Kui häälestada end sellele, et kõik oleks täiuslik, siis on tulemuseks see, et me ei saavuta rahu mitte kunagi.
Neptuun esindab ka süütundeid, mis tulevad kohusetundest teiste inimeste eest. see on samuti võimalus, kuidas inimesed kogevad Neptuuni energiat. sellisel juhul esindab Neptuun kanalit, läbi mille inimene maksab oma karmalist võlga. Süütunded võivad tekkida ka sellest, et me tunneme kõike ühtsena ja tahaksime oma osa anda kõige paremaks muutumisele. Kuid siin on oluline jälgida, et inimene ei muutuks avatuks teiste manipuleerimisele. Vähe on neid inimesi, kes ei vajaks aegajalt tuge. See, et inimene tunnetab end ühe suure elu osana, ei tähenda seda, et tal oleks energiat ja ressursse toetada kõiki elavaid olendeid. Me peame teadvustama, et Jumalal on oma roll ja et meie mängime oma. Ja samas pole vaja tema Jumala rolli enda peale võtta.

Tihti leiame tugeva Neptuuni inimese kui elujõust väljaväänatud sidruni oma suurest soovist kõiki aidata. see on vaimsete ideaalidest valesti arusaamine ja nende vale kasutamine. Seda saadab ka tihti enesepettus oma kõrgest vaimsest tasandist. Niisiis sõltub Neptuuni mõju ikkagi sellest, millisena me teda vastu võtame ja kuidas haakuvad peened tasandid meie elu struktuuriga. Meil on võimalus tema toimel avardada vaimset taju. Neptuuni asetsemine sünnikaardis näitab potentsiaalset kaastunnet ja võimet tajuda mittemateriaalseid jõude ja omada psüühilist tundlikkust või siis kogeda enesepurustavat väge. Neptuuni mõju sõltub palju sellest, kui ausad me oleme, kui julged ja kui praktilised. Inimesel peab olema nn maandus, mida esindab Saturn, et täielikult hinnata võimalusi, mida pakub Neptuun.

Ainult vabadus enesepettustest, ebareaalsetest fantaasiatest ja vajadusest libiseda ära reaalsuse eest annavad võimaluse kogeda Neptuuni loovat energiat. Ja nii tihtilugu näitabki Neptuuni asetud majas seda valdkonda elus, kus meil on kõige suuremad illusioonid ja nii ei saa me aru ka kõrgema mõistuse vihjetest, mis tulevad ka selles samas valdkonnas. Just nimelt Neptuuni asetus näitab meile kogemuse sfääri, kus me otsime ideaali, usume seda, mida tahaksime uskuda ja soovime ära saada selle sfääri kogemusest. On vaja väga täpset arusaamist, mis siis ikka tegelikult on vaimne kas ja mis on lihtsalt eluvaldkond, kus me ainult soovime rahuldada oma vaimseid püüdlusi.

järgneb...

kolmapäev, 11. märts 2015

Astroloogia ja transformatsioonAvaldan palju  aastaid tagasi ilmunud kirjutise, mille autorit ma täpselt ei tea. Artikkel oli vabalt internetis saadav ja loodan, et autor ei pahanda, et selle nüüd uuesti avaldan. Kordamine on tarkuse ema!

Astroloogia, vaadeldes üksikisikut, puutub kokku ka transformatsiooni mõistega. Astroloogia annab meile keele, mis võimaldab kirjeldada sisemist kogemust ja muutusi inimese elus. Astroloogia näitab väliste sündmuste kõrval ka sisemisi sündmusi. See on sisemine kogemuse kirjeldus, kogemus mis on täis elumustreid.
Päike sümboliseerib individuaalsuse ja loomingulise energia väljendamise transformatsiooni
Kuu sümboliseerib enesehinnangu ja iseendaga olemise transformatsiooni
Merkuur sümboliseerib mõtlemise ja intellekti transformatsiooni
Veenus sümboliseerib emotsionaalsete väärtuste ja inimese läheduse vajaduse transformatsiooni
Marss sümboliseerib tahte arendamise ja oma tõeliste tahtmiste väljaselgitamise transformatsiooni
Jupiter sümboliseerib inimese veendumuste, püüdluste ja pikaajaliste plaanide transformatsiooni
Saturn sümboliseerib inimese ambitsioonide, saavutuste ja töö struktuuri transformatsiooni
Uraan sümboliseerib vabaduse tunde, personaalse unikaalsuse transformatsiooni
Neptuun sümboliseerib inimese vaimsete ja/või ühiskondlike ideaalide transformatsiooni
Pluuto sümboliseerib inimese sisemiste jõu ja ressursside( eriti mõistuse ja tahtejõu) transformatsiooni.

Selleks, et kogeda transformatsiooni harmooniliselt peab inimene omama õiget hoiakut erinevatesse energiatesse ja jõududesse, mida esindavad planeedid. Planeedid on nn "jumalused", kellele, me peame pöörama piisavalt tähelepanu nii iseenda sees, kui ka väljaspool meid. Iga eluline probleem, millele viitab ka inimese kaart, on vihjeks, et on vaja head sidet selle universaalse jõu või printsiibiga. On mõttetu teha nägu, et mingi probleem on lihtsalt ebameeldivus, mida võib kergest ületada ja või lihtsalt ignoreerida. Iga probleem siin, mida ei lahendata siin hetkes, tõuseb päevavalgele kunagi tulevikus. Tõsi küll, juba hoopis teises vormis. Kõik planeedid väljendavad Ühte, igaüks omal moel. Nad sümboliseerivad erinevaid universaalseid seadusi, printsiipe, jumaliku jõu ilminguid. Vedanta õpetustes on öeldud, et lihtsalt printsiibid ühel tasandil, muutuvad raskusteks madalamal tasandil. Järelikult uurides astroloogiat, me kas teadvustame või mitte, me faktiliselt uurime kõrgemaid printsiipe, mis valitsevad kogu elu nn madalamal tasandil.

PÄIKESE JA KUU PRINTSIIP
Vedanta traditsioonis räägitakse füüsilise maailma ja puhta kausaalse ( mentaalse) maailma vahelistest paljudest tasanditest. Nähtavad Kuu ja Päike on ainult peegeldavad Kuu ja Päikese jõu allikat palju peenemal tasandil. Individuaalsed hinged laskusid tähtedesfäärist alla materiaalsesse maailma Päikese ja Kuu kiirte abil, nii räägib Vedanta, mille vanust ei oska keegi ütelda. Kui hing inkarneerub materiaalsesse maailma, siis ta satub duaalsesse maailma, kus me alati omame hea ja halva, päeva ja öö, mehe ja naise polarisatsiooni. Ja seda näitavad Kuu ja Päikese positsioonid. Päikese ja kuu printsiibid - teadlik ja alateadlik, aktiivne ja passiivne, mees ja naine. Terviklikkus on kaotatud, algas jagunemine. Enamasti on naistel suurem kontakt kuu omadustega ja meestel päikese omadustega. Kuid on palju mehi, kes on tihedas seoses kuu omadustega ( näiteks tugev vähk, Sõnn ja Kalad) ja nad on võimelised seda ka väljendama. Ja on ka naisi, kes tunnevad end mugavalt väljendades Päikese jõudud ja sõltumatust.

Kuigi on teada, et Päike on oma mõõtmetelt palju suurem kui Kuu, on ometi vaadates maalt nad peaaegu ühesuurused. See illustreerib ka seda, et kuu ja päikese jõud on meie elu jaoks üheväärse tähtsusega. Jung peab kuu jõudu naisarheotüüpiks. Ja päikese energiat meesarhetüüpiks. Naisprintsiip kui eros kõige laiemas tähenduses. Ja meesprintsiip kui logos.
Päikese ja Kuu asend sünnikaardis näitab ka inimese võimet tunnetada vanemaid ja suhteid nendega. Selles elus kujutavad vanemad konkreetset ja nähtavat allikat, inimese elule, iseloomule. Kuu ja Päikese seis ja aspektid nende vahel sümboliseerivad sisemist tunnetust, mida vanemad kui paar tähendavad inimesele. Sünnikaart eelkõige näitab meie kogemus, mitte kohustuslikke situatsioone.
Lääneühiskonnad on kadunud pühitsuse rituaalid, mis tähistavad ühe perioodi lõppu ja teise algust inimese elus. Selle tulemuseks on et paljud inimesed ei saagi täiskasvanuks, nad pole võimelised võtma endale vastutust. Inimene jookseb ära vastutuse eest ja püüab olla kõigi teiste meele järgi. Ja sellisel juhul ei teki kooskõla oma kõrgema MINAga ja oma isiklikud ideaalid jäävad järgimata. Selliste tingimuste korra, inimene hakkab surema sisemiselt ja tekib ärritatus ja solvumine, ilma vähimagi põhjuseta. Ja enne kui taibatakse, et ollakse ise valel teel pööratakse oma hämming teatud grupi peale, leitakse väline objekt kelle peale pahane olla.
Sellises olukorras tuleb leida isiklik initsiatsioon ja transformatsioon ja siin on astroloogial mängida suur roll. Astroloogia pole midagi väljaspool elu olevat. Ta pole ei religioon, ei teadus. Ta on lihtsalt vahend, üks paljudest võimalustest, mida võib kasutata väga erinevalt. Meie individuaalse elu astroloogia võib meil aidata läbi minna läbi erinevate initsiatsioonide, transformatsioone ja üleminekute. Ta võib meile anda selle kosmilise struktuuri ja mõtte, mis täidab iga tähtsa sügava tähendusega.

KÕRGEM TEADVUS. Me kõik oleme teel suurema armastuse ja valguse poole. Me võime olla erinevatel teelõikudel, kuid me oleme ühel ja samal tee, kas me teadvustame seda või mitte. Sünnikaart on sümboolne kaart teatud teelõigu kohta, mille me oleme võtnud läbida selles elus.
Läbi Uraani, Neptuuni ja Pluuto kogeb inimene suuri muutusi oma mõttemustrites, teadvuse tasandis, elustiilis ja võimes ennast väljendada. Need planeedid mõjutavad tugevalt inimese psühholoogilist elu. Nende võimsus on aga aegajalt nii suur, et nende toime on nähtav ka välises maailmas. Mida teadlikum on inimene, seda paremini ja konstruktiivsemalt on ta võimeline Uraani, Neptuuni ja Pluuto jõude vahendama. Uraan, Neptuun ja Pluuto sümboliseerivad jõudu, mis pidevalt tekitab muutusi meie teadvuses.
Planeete seespool Saturni orbiiti, on nimetatud ka Päikese vasallideks, samas kui planeedid väljaspool Saturni on nn "galaktika saadikud". Need saadikud teevad tööd, mis seovad meie väikest süsteemi, teiste suuremate süsteemidega.

Maalt vaadates liiguvad Uraan, Neptuun, Pluuto aeglaselt ja nii on terve põlvkond inimesi, kes kogevad samalaadseid katsumusi, kuigi väliselt võidakse läbi elada väga erinevaid sündmusi. Samas on Uraani, Neptuuni ja Pluuto toime väljaspool teadvuse kontrolli. Inimene ei suuda kontrollida nende planeetide energiat. Ainus mida inimene teha saab on muuta oma suhtumist nende jõudude ilmingutesse. Uraan, Neptuun ja Pluuto muudavad aktiivseks psühholoogilised küljed, mida esindavad Saturn, Jupiter, Marss, Veenus, Merkuur, Päike ja Kuu. Uraani, Neptuuni ja Pluuto energia justkui voolaks kanaleid pidi, mida sümboliseerivad need 7 planeeti.
Uraani, Neptuuni ja Pluuto asukoht ja aspektid sünnikaardil näitavad, kuidas indiviid on häälestatud muutustele, mis aegajalt esile kerkivad. 

järgneb...

kolmapäev, 4. märts 2015

Astroloogiline toitumineVana artikkel, mis nii öelda sahtlisse on jäänud. Ehk on aktuaalne ja peab üldjoontes paika ka praegu.
Koostanud  Amory Blanche. 1995.

Jäärale sobivad aedviljadest: lehtsalat, lillkapsas, mugulsibul, paprika, peet, porgand, redis, seller spinat. Puuviljad ja marjad: arbuus, geripfruut, viinamarjad. Joogid: tee, kohv, kakao. Jäära organismil on vajadus toidu järele, mis sisaldab kaaliumfosfaati.

Sõnnile sobivad aedviljad: herned, spinat, tomatid, seller, lillkapsas, sibul. Puuviljad ja marjad: avokaado, banaanid, õunad, karusmarjad, kirsid, mustikad, virsikud, vaarikad, rabarber, aedmaasikas. Joogid: tee, kakao, roheline tee. Sõnni menüü peaks sisaldama naatriumsulfaati, mis aitab organismi kogunevaid jääkaineid välja viia ja kiirendab Sõnni aeglasevõitu seedimist.

Kaksikutele sobivad aedviljad: oad, lillkapsas, seller, porgandid, peet, tomatid, spinat, baklazaan, redised. Puuviljad ja marjad: aprikoosid, granaatõunad, virsikud, ananass, apelsinid, pohlad, vaarikad. Joogid: roheline tee, kakao. Kuna Kaksikud kannatavad sageli hingamisteede haiguste käes, peaks nende menüü sisaldama kaaliumkloriidi, mis mõjub hästi vereringele ja vedelikuvahetusele.

Vähile sobivad aedviljad: kapsas, kurgid, kõrvits, lehtsalat, kartulid, naeris, sibulad. Puuviljad ja marjad: viinamarjad, sidrunid, papaia, mustikad, ploomid, apelsinid. Joogid: tee, kakao, roheline tee. Tähtis mineraal Vähile on luustiku ja hambaid tugevdav kaltsiumfloriid.

Lõvile sobivad aedviljad: kabatshok, oad, herned, oliivid, sibul, kurgid, spargel. Puuviljad ja marjad: sidrunid, apelsinid, ananassid, mandariinid. Joogid: kakao, tee, roheline tee. Lõvi organismile on mineraalidest tähtsaim magneesium, mis on soodus südametegevusele ja luustikule.

Neitsile sobivad aedviljad: oad, lillkapsas, seller, porgandid, tsukiini. Puuviljad ja marjad: aprikoosid, granaatõunad, mustikad, sidrunid.Jook: kohv, kakao, tee. Neitsi organism vajab elutalituseks väävelhaput kaaliumi, mis aitab reguleerida rasvade liikumist kudedes.

Kaaludele sobivad aedviljad: herned, spinat, tomatid, mädarõigas.  Puuviljad ja marjad:. õunad, avokaado, banaanid, karusmarjad, kirsid, mustikad, virsikud, pirnid, ploomid, vaarikad, maasikad. Joogid: tee, kohv, roheline tee. Eriti tähtis mineraal Kaaludele on naatriumfosfaat, mis aitab hoida tasakaalus vee hulka organismis ning soodustab jääkainete väljutamist organismist.

Skorpionile sobivad aedviljad: porgand, humal, sibulad, paprika, kõrvits, redised, kapsad, naerid, sharlottsibulad. Puuviljad ja marjad: greipfruut, arbuus, ananass, sõstrad, ploomid. Joogid: tee, roheline tee, kakao. Skorpioni organism vajab jääkainete väljaviimiseks kaltsiumsulfaati, mis mõjutab maksa ja sapipõie tegevust.

Amburile sobivad aedviljad: artishokid, rooskapsas, endiivia, kapsas, spargelkapsas, kurk, sibul, nõgesed. Puuviljad ja marjad: datlid, viigimarjad, mango, maasikad, kirsid. Joogid: roheline tee, kohv. Aktiivse eluviisiga Ambur vajab elurütmi säilitamiseks räni, selle puudumine tekitab kroonilist väsimust ja organismi vastupanuvõime nõrgenemist.

Kaljukitsele sobivad aedviljad: peet, baklazaan, roheline salat, kurgid, mustjuur. Puuviljad ja marjad: melonid, aiva, banaanid, ploomid, datlid. Joogid: kohv, kakao. Kaljukits vajab organismi, eriti veresoonkonna ja seedimisorganite rahuldavaks funktsioneerimiseks palju kaltsiumfosfaati.

Veevalajale sobivad aedviljad: peet, baklazaan, spinat, kapsas, roheline salat, kurk, porgandid, redised. Puuviljad ja marjad: melonid, aiva, õunad, maasikad.Joogid: kohv, kakao, must tee. Naatriumkloriid ehk tavaline keedusool on Veevalajale tähtis, eriti väga aktiivse eluviisi puhul, mis soolad organismist tavaliselt kiiremini välja viib.

Kaladele sobivad aedviljad: artishokid, rooskapsas, endiivia, valge kapsas, baklazaanid, kaalikas, sibulad. Puuviljad ja marjad: datlid, viigimarjad, mango, aiva, virsikud, metsmaasikad, karusmarjad, ploomid, aprikoosid, ananass. Joogid: must tee, roheline tee. Kalade tervis sõltub suures osas veres sisuldavast rauafosfaadi hulgast, mis soodustab organismi varustamist hapnikuga. Rauaühendite puudumisel võib neil kergesti tekkida verevaesus, madal vererõhk, üleüldine väsimus ja depressioon.