neljapäev, 19. märts 2015

Astroloogia ja transformatsioon - 2URAAN - sümboliseerib jõudu, mille toimel ootamatult muutuvad elumustrid ja teadvuse tasand. Võivad tekkida intuitsiooni sähvatused, kusagil tuleb hulgaliselt uusi ja originaalseid ideid. Uraani võib kogeda kui kanalit, läbi mille teadvusesse jõuavad kiiresti väga tugevad jõud. Uraani võib endast märku anda ka läbi mässu, originaalse, ootamatu ja kummalise. Uraani "mõju" ei tee inimest stabiilseks, kuid ta teeb inimese kanaliks uutele ideedele. Uraan toimib välgusähvatustena, ootamatute impulssidena. Seda jõudu on vaja, et murda läbi Saturni kaitse. Kuid Uraan ei toimi sugugi alati lõhkuvalt. Lõhkuv toime tekib siis ,kui inimene hakkab muutustele vastu seisma. Uraani transiidid lõikavad ära vana ja inimene teeb vastavas sfääris( mida Uraan mõjutab) revolutsiooni. Inimene võtab ette radikaalsed muutused ja sellega koos muutub ka inimese teadvus. Igal juhul on Uraani transiitides oleva energia allasurumine hukatusliku iseloomuga.

Uraan alati kiirendab inimese loomulikku rütmi ja inimesel tema seisude ajal rahu säilitada on vahel üsna keeruline. Uraani energia on suur vabastaja, ärataja, inspireerija. Inimese elus toimuvad sellised sisemise ja välimise elu sündmused, peale mille toimumist inimene pole enam sama. Uraani transiitide ajal suur osa inimesi kogeb vajadust nn "minema visata vana elu ja vabaneda". Tehakse väga radikaalseid muutusi, et muuta seda mis on nende jaoks rõhuv. Kuid vähe on neid inimesi, kes suudavad Uraani transiidi mõju sisemisele elule täielikult vastu võtta. Koos välise eluga peab muutuma ka sisemine elu. Ja välimine muutus on vihjeks muutusele sisemuses. Kuid paljud inimesed kogevad vajadus ära jooksta situatsiooni eest, mida nähakse kui segavat ja häirivat. Kuid muutus tuleb hoolimata inimese vastuseisust.

Kui inimene on Uraanis ilmneva kogemuse täielikult omandanud, võib temas hakata toimima Universaalse Mõistuse jõud. Nii võib Uraani pidada ka "JUMALA HÄÄLEKS", saladusliku HELI loominguliseks jõuks, mis haarab enda alla kogu ruumi. Läbi selle kanali on võimalik saada teadmisi teistest mõõdetest läbi oma taju. Uraan esindab intuitiivset taipamist. Ja inimene võib kogeda, et teadmistel ei ole piire. Loogikaga pole Uraani esindatud intuitsioonil mitte midagi ühist. Uraani energia kaudu saab ligipääsetavaks arhetüüpsete teadmiste tasand universaalsetes teadmistes. Selle planeedi energia toimel oleme me võimelised haarama kahte nn täiesti erinevat asja kokku. Ta on võimeline kaotama vastandlikkuse meie tajus.
Uraani asetus majas näitab, kus inimene võib kogeda seda äratavad ja katsumusi tekitavat jõudu, kus on võimalikud ootamatud muutused, kus ilmneb intuitsioon ja ebatavaline vabadus. Uraani maja asetus näitab, kus inimene omab vajadust astuda üle üldkehtivatest normidest ja kus ta tahab ületada teda takistavad olud. Kui Uraan asetseb nurgamajas ( 1,4,7,10), siis on tema mõju eriti tugev.

NEPTUUN - sümboliseerib jõudu, mis on meie kontrolli alt väljas. Ainus võimalus teda mõista, on temaga kaasa minna. JA tema mõju on piirideta. Ja kui me ise muutume piirituteks saame me kogeda tema toimet. Neptuuni seostatakse müstika, saladuste, ühtsustundega, vaimse arenguga ja inspiratsiooniga. Temast räägitakse ka, et ta esindab vormitust, illusiooni, lahustumist, kujutlust ja idealismi. Neptuun kujutab endast inimese "MINA" vajadust kogeda teisi teadvuseseisundeid ja vajadust libiseda ära igasugusete materiaalsete ja individuaalsete piirangute eest. Inimene võib libiseda ära läbi enesehävituse või läbi enese ülesehituse. Neptuuni kogemust ette pole võimalik kirjeldada ja talle ei saa ka piire seada. JA võib ka ütelda, et niikaua kui inimene pole endas piisavalt arendanud Saturni reaalsust ja struktuuri, on iga Uraani, Neptuuni ja Pluuto toime purustav. Uraani ideed ja Neptuuni idealism tuleb nn maa peale tuua ( Saturni mõju). kõrgemate tasandite sähvatused tuleb integreerida oma ellu. Planeet mis on Neptuuniga aspektis näitab sümboolselt valdkonda, kus me oleme äärmiselt tundlikud. See tundlikkus tihti ilmneb kui vastuvõtlikus illusioonidele, enesepettusele, segadustele, erinevatele fantaasiatele.

Need probleemid võivad inimese suunata otsingutele. Neptuuni toimel kaovad meie teadvusest vanad taju mustrid. Me võime teadvustada, et meie tavalise taju piiratust ja seda on olemas midagi enamat. On täheldatud, et isikutel, kes tegelesid vaimsete otsingutega pikka aega, on Neptuun kas konjunktsioonis, kvadraadis või opositsioonis mõte planeediga. Energia mis on nendes seostes paneb inimese käituma vastavalt oma vaimsetele kalduvustele. Nende seoste energia on selline mis tekitab rahulolematust ja vajadust järgida oma ideaale. See jumalik rahulolematus lähtub faktist, et Neptuun teeb inimese tundlikuks ja häälestab teda nähtamatutele reaalsustele, mittemateriaalsele elule. Kui inimene tunnetab, et on olemas palju peenem, kõrgem eksisteerimise tasand, siis on tal edasi maist elu elada juba keeruline, sest ta saab aru, et see on siin vangla. Neptuuni jõudude mõistmisel on oluline aru saada, et nauding ega vabanemine toimivad läbi sisemise vastutuse( Saturn), mitte väliste sündmuste. Oma elu tuleb ideaalseks teha läbi isikliku loomingu ja selle loomingu eest on ka vaja vastutada. See tähendab, me peame muutma sisemiselt.

On mõttetu otsida täiuslikku situatsiooni, olgu see töö, abielu või maja-korter. Neptuun ahvatleb inimest vaatlema ilusaid pilte, millel täiuslikud kujud ja nii tahaks hallist igapäevast ära libiseda. Loomulikult tundlik inimene vajab enda ümber sellist keskkonda, mis vähemalt ei kurnaks psüühilist energiat pideva stressi tõttu. Kui häälestada end sellele, et kõik oleks täiuslik, siis on tulemuseks see, et me ei saavuta rahu mitte kunagi.
Neptuun esindab ka süütundeid, mis tulevad kohusetundest teiste inimeste eest. see on samuti võimalus, kuidas inimesed kogevad Neptuuni energiat. sellisel juhul esindab Neptuun kanalit, läbi mille inimene maksab oma karmalist võlga. Süütunded võivad tekkida ka sellest, et me tunneme kõike ühtsena ja tahaksime oma osa anda kõige paremaks muutumisele. Kuid siin on oluline jälgida, et inimene ei muutuks avatuks teiste manipuleerimisele. Vähe on neid inimesi, kes ei vajaks aegajalt tuge. See, et inimene tunnetab end ühe suure elu osana, ei tähenda seda, et tal oleks energiat ja ressursse toetada kõiki elavaid olendeid. Me peame teadvustama, et Jumalal on oma roll ja et meie mängime oma. Ja samas pole vaja tema Jumala rolli enda peale võtta.

Tihti leiame tugeva Neptuuni inimese kui elujõust väljaväänatud sidruni oma suurest soovist kõiki aidata. see on vaimsete ideaalidest valesti arusaamine ja nende vale kasutamine. Seda saadab ka tihti enesepettus oma kõrgest vaimsest tasandist. Niisiis sõltub Neptuuni mõju ikkagi sellest, millisena me teda vastu võtame ja kuidas haakuvad peened tasandid meie elu struktuuriga. Meil on võimalus tema toimel avardada vaimset taju. Neptuuni asetsemine sünnikaardis näitab potentsiaalset kaastunnet ja võimet tajuda mittemateriaalseid jõude ja omada psüühilist tundlikkust või siis kogeda enesepurustavat väge. Neptuuni mõju sõltub palju sellest, kui ausad me oleme, kui julged ja kui praktilised. Inimesel peab olema nn maandus, mida esindab Saturn, et täielikult hinnata võimalusi, mida pakub Neptuun.

Ainult vabadus enesepettustest, ebareaalsetest fantaasiatest ja vajadusest libiseda ära reaalsuse eest annavad võimaluse kogeda Neptuuni loovat energiat. Ja nii tihtilugu näitabki Neptuuni asetud majas seda valdkonda elus, kus meil on kõige suuremad illusioonid ja nii ei saa me aru ka kõrgema mõistuse vihjetest, mis tulevad ka selles samas valdkonnas. Just nimelt Neptuuni asetus näitab meile kogemuse sfääri, kus me otsime ideaali, usume seda, mida tahaksime uskuda ja soovime ära saada selle sfääri kogemusest. On vaja väga täpset arusaamist, mis siis ikka tegelikult on vaimne kas ja mis on lihtsalt eluvaldkond, kus me ainult soovime rahuldada oma vaimseid püüdlusi.

järgneb...

Kommentaare ei ole: