kolmapäev, 29. oktoober 2014

Pilguheit - 2 Kogu  elusloodus ja kõik selle tasandid on alati olnud  üks suur  lahinguväli, kõigi oma tõusude ja langustega. Mitte kunagi pole olnud stabiilsust ega rahu piiramatuks perioodiks....
Inimeste maailm ei ole erandiks, sest ikka  kusagil  keegi  hakkab ennast  ’tugevamaks, paremaks ja õigemaks’ pidama ja ümbritsevatele  seda teadmist ’nuiaga’ selgeks tegema. Kogu ajalugu on selliseid sündmusi täis.
Tänapäeval,  riikide tasandil algab see protsess enamasti  koos vastava retoorikaga rahva suunal, ajude pesemise  ja võltsvägevuse tunde  õhutamise võtetega,  milles mõõdutundetult kiidetakse oma rahvust, usku või ideoloogiat (n: kommunism! fašism!)  ja kiidetakse  omaenda ’paremust’ teistest,  mille abil  köetakse üles inimeste meeli ja joonistatakse seinale  ’vaenlase kuju’..... keda peab hävitama...
Kõigi nende manipulatsioonide  tegelik eesmärk on petta inimesi  ja panna neid teenima  valitsevate ringkondade võimutaotlusi.....

Eriti,  inetu ja silmakirjalik on,   kui võimuvõitlusse on kaasatud ka erinevad usundid koos erinevate Jumalate kummardamise kultustega, mille tagant paistavad vaid inimliku ahnuse ja võimuambitsioonide ’kõrvad’.
Pahelised inimesed otsivad taevast õigustust oma vallutamise- ja tapakirele.....mõistmata, et ükski Jumal ei saaks oma hoolealustelt nõuda teiseusuliste, kuid täpselt samasuguste inimolendite  hävitamist  Jumala nimel....Ometi juhtub see ka meie päevil.....
Loogiliselt mõeldes saaks olla vaid  ÜKS Jumal, keda erinevad rahvad nimetavad erinevate nimedega ja teenivad erinevate kommete abil.

Ainus tõde saab olla, et kõik inimolendid maakera pinnal on võrdselt inimesed ja väärtuslikud,  pole olemas  häid ega halbu rahvaid, kuid on olemas halvad ja küündimatud  juhid ja nende mahitatud  agressiivne  konkurents  inimeste hullutamiseks ja valitsejate kuritegelike ambitsioonide  elluviimiseks.
Ilma rahvamasside toetuseta ei ole sellised imperialistlikud taotlused läbiviidavad. Inimkonna senine ajalugu on selgelt näidanud, kuhu selline retoorika välja viib ja mis tegelikult juhtub nii vallutajate ridades, kui vallutatavates  maades.....on vaid suur kahepoolne õnnetus,  tohutud mõttetud inimkaotused ja kannatused.......
Kõigele  eelnevale vaatamata astub inimkond ikka ja jälle, raudse järjekindlusega ühte ja samasse ’ämbrisse’ ja kõik kordub taas teatud aja möödumisel.  Mineviku õppetunnid on ununenud ja algab uus tsükkel .

Vahepealne rahuperiood, mille käigus toimus loomine ja ülesehitus, areng ja heaolu tõus, on muutunud tüütuks,  sarved sügelevad kokkulöömise ootuses. Testosterooni tase ulatub taevani ja selle peab kusagil ära kasutama. Terav kirves leiab kivi ja agressor leiab põhjuse ja võimaluse, et rünnata...
On vaja leida vaid ettekäänet (poliitiline, usuline vm.) et tormata sarvi kokku lööma....
Kaasaegne tehniline areng on saavutamas kosmilisi kiirusi sest  uute avastuste hulk  kasvab eksponentsiaalse kiirusega.....

Sellises maailmas me paraku ka praegu elame ja meil ei ole siin eriti suurt mänguruumi.
 Indiviidist on saanud vaid mutrikene, sest kõik sündmused on juba ’’kindlal käel juhitud?’’ inimkonna arvukuse kontrollimise  ja NWO maailmavalitsuse kehtestamise suunas. Kõik võtted on käiku lastud, et inimteadvust kontrollida ja juhtida soovitud suunas. Kogu meedia on suunatud valikulise info pakkumisele ja inimeste tähelepanu  suunamisele mõttetustele, ajude pesemisele ja tähelepanu hajutamisele.  

NB!  Kõik võtted on selleks head, et takistada inimesi mõtlemast ja asjadest aru saamast.  Neurofüsioloogia ja inimteadvuse manipuleerimise uuringute  tehnikate  ’pütid’  lausa suitsevad palava uurimise protsessides, sest eesmärk on totaalse  kontrolli saavutamisele  inimteadvuse üle  ja iga hinnaga, et sillutada teed Maailmavalitsuse, New World Order (NWO), tulekule...
Ajude pesemiseks sobivad kõik võtted, eriti aga igasuguse analüüsi- ja mõtlemisvõime summutamine ja asendamine tehnilise kommunikatsiooniga..

mistõttu inimeste kogu tähelepanu on orjastatud ebaolulise külge....Inimesed tegelevad suurema osa vabast ajast mõttetu neti-suhtlemise ja pideva vidinate näppimisega (mänguasjadega!), selle asemel et vahel lugeda mõnda raamatut (ka e-raamatut), süveneda ajaloosse, filosoofiasse, mõelda laiemalt poliitikast, vaadata selge pilguga ringi ja taibata, mis tegelikult on toimumas.
Inimeste tähelepanu on osavalt lukustatud vaid ühes suunas. Enamuse silmad on kinni ümbritsevate sündmuste osas. Kedagi, peale üksikute erandite, ei huvita poliitika ega ohtlikud  globaalsed suundumused.....osalemine  looduse kaitses....jne.
Need, kes niite tõmbavad on loonud omale suurepärase kaitsevalli, võimulolijad on vabad tegema, mida iganes ja inimesed ei märka midagi....sest ei saa silmi lahti tehniliste vidinate ja helendavate ekraanide küljest.....virtuaalmaailm on asendanud tegelikkuse ja plingib eksitava-kutsuva virvatulena....

Paraku, kõigil protsessidel on kalduvus minna üle võlli (pendel kaldub ühte äärmusse, kuid ei jää sinna!). Nii ka tehnikaimede lülitumisel inimeste maailma, mis on kahtlemata on olnud väga progressiivne trend. Kuid selle kõige  juures vajab tähelepanu ka reaalne maailm koos oma protsessidega.
Kunagi siiski  koidab päev, mil pendel  alustab teed teisele poole ja .....
inimesed tõstavad oma silmad vidinatelt, hakkavad uudishimulikult tegelikku maailma ja poliitikute tegemisi hindama, mõtlema, muretsema, muutusi tegema,  kurjust tõkestama.....
Mõistuslikud saavad haarata  juhthoobadest...
Loodetavasti koidab see päev enne, kui on liiga hilja, sest piisab vaid ühest nõrgamõistuslikust, kes  lolli juhuse tõttu satub tuumanuppu näppima või  suuremale võimule saab  et  ..... kõik õhku lendaks......
On aeg silmi avada ja ringi vaadata, sest veel saab midagi positiivset ära teha.
Veel ei ole lootusetult hilja!

Sirjelind

teisipäev, 21. oktoober 2014

PilguheitPõgus pilguheit eilsesse, tänasesse ja homsesse.

Mitte kunagi varem kogu meile teadaoleva perioodi jooksul inimkonna ajaloos, pole tekkinud nii suurepärast võimalust jälgida ja kontrollida  igas mõttes kogu elanikkonda planeedil Maa. Kõik toimuv on nagu peo peal. Kõik salastamise katsed on lahti murtavad varem või hiljem.  Iga üksik tavainimene on sisuliselt ’alasti’, kui ta vaid millegagi peaks tähelepanu äratama. Kõik on jälgitav ja kontrollitav,  ei mingit privaatsust enam.
 Supervõimust ja maksimaalsest kontrollist kaasinimeste üle on unistanud kõik võimurid,  vallutajad, diktaatorid... ja tänaseks on see neil ka suurel määral õnnestunud igal ühiskonna tasandil ja igas võimuhierarhia lülis. Totaalne kontroll   on taganud  iga  tasandi juhtimise  ülaltpoolt allapoole  just soovitud suunal.

Eelkõige on võimu teostamise struktuur hierarhiline püramiid, koosnedes alumistel astmetel hulgalistest üksustest ja nende kohale kõrguvatest  väiksematest  ja veel  väiksematest üksustest, kuni tipuni välja, kus reeglina troonib väike grupp inimesi,  kes on ühe indiviidi või mõne inimese endi seast valinud  kõige kõrgemaks  otsustajaks....
Miks on võim nii magus, et praktiliselt kõik inimesed selle poole püüdlevad ja sellest unistavad?  Võim saab rajaneda vaid  isikute ja protsesside kontrollimisele, mistõttu peavad võimul olema atribuudid võimu teostamiseks.

Võimu  väldivad vaid väga targad ja mõtlemisvõimelised inimesed, kes teavad, millised ohud on võimus peidus. Võimu väldivad ka need, kelle minapilt ja eneseusk on paigas, sihid selged ja kes ei vaja välist heakskiitu ega ülistamist, et ennast kindlalt ja hästi tunda. 
 Nõrgad ja ebakindlad inimesed vajavad karke, et eneseusku püsti hoida ja neile sobib just Võim väga hästi, mille kuritarvitamisel on nad ka ületamatud meistrid....kuid,  ka kõigist neist ’karkudest’ on enamasti  ikka liiga vähe,  et ise enesesse ja oma võimetesse tõepoolest uskuda....Tegelikult kurb!

Võimuihar  otsib hingerahu, ajab kogu elu ennast taga, kuid ikka ei leia!
Inimesed ei tea või ei usu, et enesekindlus algab seespoolt ja väljaspoolt seda kulbiga juurde valada kuidagi  ei saa....Kõik väline on ja jääb väliseks. 
Seesmine olemus määrab kõik,  kogu isiksuse laadi, võimekuse, anded ja nõrgad kohad. Igaüks meist peaks maksimaalselt pühenduma oma olemuse täiustamisele ja sisemise enesekindluse  kasvatamisele, mitte aga välispinna läikima löömisele.....
Juhuslikult sülle kukkunud võim on väga suur väljakutse, mille raskuse vaid üksikud kannavad välja nii,  et ei lähe’ üle võlli’.
Isikuomadused on valdavas osas  pärilikult kodeeritud,  kuid väga suur võimalus peitub ka enese teadlikus arendamises. Kes sellega toime tuleb, on oma enesekindluse müürile vundamendi  rajanud  ja saab asuda pealisehitust lihvima, mis kestab kogu ülejäänud elu.

Kogu isiklik mõjujõud pärineb sisemisest eneseusust,  mida ümbritsevad tunnetavad ka siis, kui asjaosaline seda üldse ise ei toonita, on pigem väga tagasihoidlik...... Kõrge, kuid adekvaatne  enesehinnang on edu pant igas valdkonnas. See kiirgab inimesest välja  ja kõik ümbritsevad tajuvad  seda karismana.
Võimu juurde tohiks lasta ainult karismaatilisi, tugevaid ja tarku inimesi, kelle motiivid  on edendavad,  mitte lagundavad ...
Madala enesehinnanguga inimesed ihaldavad meeletult võimu ja kui selle kätte saavad, siis muutuvad kohe diktaatoriteks, vägivalla ja hirmu külvajateks.

Väike inimene joobub võimust, kaotab igasuguse aru ja mõõdutunde.....
Reeglina on kõik väga verised ja halastamatud diktaatorid  olnud väga madala enesehinnanguga, peites seda julma maski taha. Mida julmem inimene, seda nõrgem on tema usk enesesse.
Me kõik teame ajaloost mitmeid väga veriseid valitsejaid, kelle eneseusku ei turgutanud ka kõige julmemad kuriteod. Ka tänasel päeval on veel mõned sõjardid alles, kes kõigutavad maailma stabiilsust  ja loodavad.....piisavalt head karku leida oma jõuetule enesehinnangule....
Sellepärast peaks ühiskond kõigi vahenditega piirama alaväärsus-kompleksiga isikute pääsu võimule... ometi leitakse just neid võimul ja võimu lähikonnas  kõige rohkem.....sest nad trügivad sinna ennastunustava innukusega.
Loodus, oma igiomases tarkuses ei  kujunda  maailmas  mitte midagi ilma põhjuseta. Ta tekitab ka nõrku ja võimuahneid , kes asuks teostama lammutustöid juba funktsioneerivas ühiskonnas.

Lammutamise protsessid on täpselt sama vajalikud, kui uue loomine.  Enne uus ei teki, kui selleks puhast platsi tekib. Inimkond on osa loodusest ja allub kõigile loodusseadustele.  Selleks, et luua midagi uut, peab vana lammutama.  Selle ja iga muu funktsiooni  jaoks loovad olukorrad vastavaid tegijaid.  Loomise ja lammutamise protsessid käivad käsikäes või hanereas, mõlemad ühtviisi vajalikud.
Kogu materiaalne maailm on dünaamiline, liikuv ja muutuv ja võitlev..... Mõistes  seda ja vaadeldes looduses toimuvat, märkame täpselt samu protsesse kogu elusas ja eluta looduses, mis kujuneb ümber lakkamatu võitluse ja konkurentsi tingimustes, alates rohujuure tasandilt kuni  loomade ja inimeste maailmani.  

Konkurents,  on kogu elusa ja eluta looduse lahutamatu omadus, mis on igasuguse arengu eelduseks. Isendid ja nende grupid võitlevad omavahel või teiste liikidega küll  eluruumi, toidu, ellujäämise või paaritusõiguse eest. See tagab  liikide arengu ja ellujäämise.
Huvitaval kombel,  võimuvõitluse alged ilmnevad  juba väga varases nooruses.
Ikka mõni  isend, proovib ennast kehtestada oma kaaslaste üle... 
Eriti hämmastav näide oli ühes loodus-dokfilmis, milles  haikala  emakas  toimus  nabanööride külge aheldatud loodete omavahelise võitluse stseen, mis lõppes väiksema loote ärasöömisega suurema poolt.... see tundus täiesti uskumatu!
Ka linnuriigis suurem isend tõrjub hiljem koorunud väiksemat  sugulast ja lõpuks nokib surnuks, kusjuures emalind ei sekku ega kaitse nõrgemat....
Paraku,  tuleb leppida ja kohaneda selliste reeglitega looduse toimimises.

Lakkamatu võitlus igal tasandil, võit  ja kaotus käsikäes,  milles tugevam jääb peale...
 Võitlusväljad asuvad väga erinevatel tasanditel, alates mikroskoopiliste olendite maailmast, kuni kaasaegse inimühiskonnani ja kogu looma- ja taimeriigini.
Inimühiskond  on mitmetasandiline, kõrgelt organiseeritud ja väga keerukas struktuur, milles kõige väiksemaks omavahel  seotud inimeste koosluseks on perekond, mis juba võib olla dramaatiliste võimuvõitluste tallermaaks.... Perekondlikus võimuvõitluses on erinevaid võiduvõimalusi kõigil selle liikmetel, kuid esiplaanil on alati olnud meessoost pereliikmed.
Inimeste maailmas on kord ja organiseeritus eriti tähtis kriteerium,  mis saab alguse alumistelt tasanditelt ja jätkub kuni tippudeni.  Selleks on loodud kõikvõimalikke allstruktuure, milles kõigis eksisteerivad võimu hierarhiad, et tagada kord ja funktsioon.
Hierarhiad on äärmiselt vajalikud  struktuurid, mis eksisteerivad  nii inimestel, kui  kõigil karjaviisilise elustiiliga loomadel.

 Igas hundi-  või lõvikarjas  on juht, kellele kõik liikmed alluvad  ja kellel on õigus esimesena saaki nautida..... Miks on see vajalik? Loodus ei kujunda kunagi  mittevajalikku. Karjaviisilise eluviisi korral on suuremad võimalused koostööks ja ellujäämiseks. Karja siseselt kehtivad aga ranged korra- ja alluvusnõuded, mida keegi rikkuda ei tihka, karmi karistuse hirmus.
Ka inimkond on karjaühiskond,  milles riigid on eriti suured ’karjad’ J  ja neis kehtivad laias laastus samad karmid korra- ja alluvusnõuded.

Kuna inimühiskond on eriti arvukas, siis on organiseerituse kõrge tase möödapääsematu. Selleks on loodud väga hulgalised hierarhiad ja hierarhiate hierarhiad,  millest igaüks korraldab oma tasandit parimal võimalikul viisil, alludes ülemistele ja  valitsedes  alumisi tasandeid, mis kokkuvõttes tagab parima organisatsiooni struktuuri.
Inimkond on kooslus, mis korrastab ennast ikka  ja jälle ümber vastavalt välistingimuste muutumisele.  Tekivad ja kaovad  supervõimud,  vahetuvad ideoloogiad ja valitsemise hierarhilised struktuurid, kõik on pidevas muutumises. 
Sekka tekivad  õnnistatud perioodid, kultuuri, kunsti ja teaduse õitsenguga, vahel  aga kalduvad inimeste loodud hierarhiad rängalt kõrvale mõistusepärastest toimimise mallidest, mistõttu areng seiskub, tekib kaos ja häving.  

järgneb....

reede, 17. oktoober 2014

Suguvõsa astroloogia - 2Raha, kaotus ja armastus


Iga kvadraat 2.maja planeedile tekitab pinget meie valikutes. Rasked aspektid Veenusele (nii 2.majja kui mujale) võivad sama resonantsi tekitada. Kui isik astub välja oma communitist või klassist, siis näitavad seda aspektid 11.majja.
Paljudel inimestel võib seoses meiega olla ootusi. Väga vabastav on mõelda, et me võime olla erinevad ka meile kõige lähematest inimestest.2/8 oppositsioon tekitab peres sageli pingeid. Raha on ilmselt piisavalt, aga seda saab teatud tingimustel. Siin on peidus võimumängud, mis võivad olla seotud seksuaaleluga. Kuni 60-ndate aastate keskpaigani ei võinud Prantsusmaal abielunaisel olla oma pangaarvet.
 
siis ainult mehe loal). See geneetiline mälu eksisteerib rakutasandil edasi. Need aspektid võivad välja tuua perelood, mis on seotud nii emotsionaalse, finantsilise kui seksuaalse jagamisega. 8.maja sümboliseerib nii pankrotti, ootamatut raha saamist ja kaotust, aga samuti süütunnet seoses päritud varaga. 8.maja on seotud ka surmaga, surnud inimestega, mineviku kummitustega, mis meie üle aeg-ajalt võimust võtavad. Siin on saladused, peidetud energiad, millest keegi ei räägi, need on ka kirg ja kiusatus.

Inimesed, kellel on 8.majas planeedid, võivad olla nähtamatult seotud peresaladustega ja energiatega, mis on meie tavateadvusest väljaspool. Neil võib sageli olla eelaimduse tunne. See võib põhjustada ka väga tugeva kaitsesüsteemi, võim ja domineerimine, mis baseerub psüühikal, mis ei luba lähedasi suhteid. Tugev omamise kirg. Siin kohtub psüühika allmaailmaga. See võib kaasa tuua tõsise tranformatsioon ja arusaaamise inimloomusest. Kui see peaks juhtuma, avanevad inimesele hoopis uued dimensioonid ja inimese elus taastub loomulik kulgemine.

Ema ja isa, perekonna põlvnemine

Päike ja Kuu, 4.maja/IC esindab isa ja 10.maja/MC ema. Olulise on ka nende majade valitsejad. Eakatele vanematele vihjab Kaljukitse märk või Saturn. Noorte vanemate puhul figureerib Merkuur. Marss kirjeldab sportlikku, dünaamilist isa. Jupiter kirjeldab vanemat, kes on mingil moel silmapaistev või kannab lausa mütoloogilist rolli või ta võib olla lapse ettekujutuse vili.
Öösel sündinud lastel esindab isa sageli Saturn ja päeval sündinutel on selleks Päike.

Edu, ohverdus, lunastus
10.maja

Tavaliselt kannab 1.laps vanemate eduvajaduse koormat. Kui tekivad käärid inimese enda vajaduste ja pere surve vahel, võib laps ohverdada oma ande. See omakorda mõjutab järeltulevaid põlvkondi. Mingil hetkel hakkab sisemine talent pere poolt pandud kohustuste vastu mässu tõstma. Oluline on osata ennast õigel ajal sellest lahti tõmmata ja hakata ikkagi oma teed käima, kas siis pere toetusega või ilma selleta. MC on meie enda kutse ja võrdsete majade puhul on 10 maja see, mis näitab meie vanemate ootusi. Kui 10.majas on kauged planeedid, on peretraditsiooni raske jätkata.
Vanema indikaatoriks võib sageli olla MC-le kõige lähem planeet ja karjääri faktorid võivad käivituda progressioonide või direktsioonidega. Oppositsioonid ja kvadraadid 10.majja võivad näidata probleeme vanemaga (emaga)

Esivanemate austamine

Vanemaid saab austada ka ilma nendega ühel meelel olemata. Väidetavalt kantakse geneetilist jälge 8 põlvkonda. Nende tegevus ja panus on meie olulised alustalad ja samas on nende väärteod meile koormaks. Sagedasti võib leida müstilisi sidemeid ja paralleele mõne esivanemaga. Meil palutakse midagi lõpetada, mida nemad alustasid, ilma, et me sellest midagi teaksime. Nähtamatul perelojaalsusel on suurem jõud, kui me oskame arvata. Võib-olla tuleb meil täita mingit erilist ülesannet ilma oma rajast loobumata. Planeedid 4. ja 10.majas on sellele kindlaks viiteks. Opositsioonid 4/10 võivad osutuda takistustele meie teel, mis teevad ülesande meie jaoks raskemaks. Kui oleme ülesande täitnud ja vabaneme sellest kohustusest, saama hakata oma elu elama.

Valgus ja vari

Üsna sageli jääb 1 lapsel peres kanda „musta lamba“ roll. Rasked planeedid 5.majas, rasked aspektid Päiksele, Kuu/Päike 8. või 12.majas  näitavad sageli varju. Üsna sageli esindab see laps asju, mida peres eitatakse. Pingeaspektid Kuule või Päiksele näitavad samuti milliseid negatiivseid aspekte laps vanemale peegeldab. Kuna 5.maja kaudu vaadatakse lapsi, siis rasked planeedid seal näitavad, millist oma koormat me neil laseme kanda.
Laps, kellel on palju andeid on palju planeete 1. ja 10.majas, särav 5. maja. Nad võtavad peres rohkem ruumi kui teised ja teevad seda alateadlikult – vanemad lihtsalt pühendavad neile rohkem aega. Mõni on ema lemmik, teine jälle isa oma – see võib jätta jälje omakorda järgnevatele põlvedele lemmiklapsel võib olla süütunne, või talle võivad elus tekkida müstilised varirivaalid kas siis professionaalses või eraelus.

Teenijad, orvud, invaliidid

Tugevate 6. ja 12. majaga inimesest võib saada teenija või märter – keegi, kes kannab pere ja suguvõsa koormat, ta ravib suguvõsa ja kannatab ta pärast. Haige lapse eest hoolitsemine parandab perekarmat.12.majas on ka perekummitused, poolikuks jäänud elud ja unustatud lood. Palju on tegemist esivanemate teemaga.

Suhtemudelid

Suhtemudelid pärinevad vanemate suhetest, mida iseloomustab 7.maja. Jupiter 7.s näitab erakorralisust, partnerluse ülistamist, idealiseerimist. Neptuun räägib päästmisest, lunastusest, ohvrimeelsusest, kaotusest.Uraan näitab ebatavalist partnerlust või muutusi partnerlusmustris.Mars või Saturn 7.võib näidata isa kõrvalejäämist peale lapse sündi. Lapse sünd on tekitanud kolmnurga, kus isa ei leia oma kohta. Kuu 7.majas näitab väga lähedast suhet emaga. Päike 7. – partneris otsitakse isa omadusi. Kvadraadid 7.majja võivad näidata vastuolu oma algse pere ja elukaaslase vahel.

Tõlkis Irene Maandi