pühapäev, 11. juuni 2023

Eesti kaart 1991

 

Ganesha Tamm, FB. 10.juuni 2023.

Püüdsin veidi vaadata Eesti 1991.a. kaarti (20.08.1991.a. kell 23:03:38, Tallinn). Kasutasin drakoonilist kaarti, et näha mõningaid infoalternatiive ning seda eelkõige riiklikul tasandil toimunud dramaatilistemate sündmuste suhtes. Tõepoolest, mõned tendentsid kippusidki esile tulema.

EV 1991.a. kaart, drakoonilise sodiaagiga, annab astsendendiks (AC) 19Leo56 ehk siis Lõvi tõusumärgi ning Päike on sellises kaardis 8Sco50 ehk Skorpioni märgis.

Kuna nii tõusumärk (Lõvi) kui ka Päikese positsioon (Skorpion) on fikseeritud märkides, suunasingi fookuse peamiselt pigem nurkadele ehk Lõvi, Skorpioni, Veevalaja ja Sõnni märgile. Märkidena on nad üksteise suhtes 90 kraadi ning juba see peaks aitama nurkade teemat pisut avada. Majade süsteemi jätsin esmavaatlusel kõrvale ning keskendusingi märkidele. Massiivset statistikat pole olnud mahti teha, kuid drakoonilise kaardi olulisus on jäänud juba varasemast silma ning mõned astroloogid kasutavad neid ka mundaanastroloogias. Sündmuste nopped võtsin internetist ning vabal valikul.

Mõned näited, kuhu positsioneerus transiitne Päike, kui juhtusid mõnedki märkimisväärsed sündmused.

20.06.1992. Eesti kroon. Päike Neitsis ehk antud kaardis arhetüüpiliselt 2.maja temaatika.

16.07.1993 alustati Narvas ja Sillamäel omaalgatusliku referendumiga nn autonoomia küsimuses. Päike Skorpionis.

25.07.1993. Pullapää kriis, Läänemaa Vabatahtlik Jäägrikompanii otsustas kaitseväe jõududest välja astuda. Päike Skorpionis.

28.09.1994. Parvlaeva Estonia hukkkumine. Päike Veevalajas.

15.12.1994. Nn Mäo tulistamise tragöödia. Päike Sõnnis.

12.06.1995. Eesti sai Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks. Päike Skorpionis.

04.09.1995. Peaminister Tiit Vähi teatas, et Eesti ei soovi enam Venemaalt saada Tartu Rahu järgseid alasid. Päike Veevalajas.

28.11.1995. Eesti esitas Euroopa Liidu liikmeks saamise avalduse. Päike Sõnnis.

11.09.1997. Kurkse väina tragöödia, uppus 14 rahuvalvepataljoni liiget. Päike Kalades (arhetüüpiliselt 8.maja temaatika).

16.01.1998. Washingtonis kirjutasid USA president ja Balti riikide presidendid alla USA-Balti partnerlushartale. Päike Lõvis.

31.12.1998. Eesti krooni väärtus seostati Euroga. Päike Lõvis.

18.10.2000. Tallinna linnakohus mõistis Siim Kallase 10 miljoni afääris õigeks. Päike Vähis, arhetüüpiliselt 12.maja temaatika.

29.03.2004. Eesti sai koos Bulgaaria, Leedu, Läti, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveeniaga NATO liikmesriigiks. Päike Veevalajas.

18.mai 2005. Kirjutati alla Eesti-Vene piirilepingule. Päike Lõvis.

10.08.2005. Naissaare lähedal toimunud kopteriõnnetuses hukkusid kõik 14 pardal olnud inimest. Päike Lõvis.

10.10.2005. E-valimised Eestis. Päike Kaaludes ehk 3.märgis, koos Merkuuri ja Jupiteriga ning Jupiter opositsioonis Saturniga, Veenus Skorpionis ning kvadraadis riigi AC-DC teljega. Minu arvates naturaalse, loomuliku seadusliku korra formaliseerimine, selle tegeliku ja ehtsa väärtuse küsimärgistamine ning tõenäoliselt pigem kellegi sõna otseses mõttes subjektiivse „soovi“ ajendil. Siin on veel hulk tegureid, kuid ei hakka pikemalt lahti kirjutama. Kuna riik on organisatsioon ning tegemist organisatsiooni partneritega (AC-DC telg!), siis rahvas võis kaotada e-valimiste tõttu tulemuse tavapärases ehk eeldatavas väärtuses.

09.05.2006. Riigikogu ratifitseeris Euroopa põhiseadusliku leppe. Päike Sõnnis.

01.08.2006. Jõustus Euroopa Liidu kodanike uus seadus, mis lihtsustab kodanike ja nende perekonnaliikmete asumist Eestisse ja annab neile Eestis viibides võrreldes teiste välismaalastega suuremad õigused ja kaitse väljasaatmise korral. Päike Lõvis.

26.04.2007. Nn pronksiöö sündmuste algus. Päike Sõnnis.

11.01.2008. Tallinna Sadam allkirjastas koostöölepingu Hiina suurimate hulka kuuluva Ningbo sadamaga. Päike Veevalajas.

20.09.2008. Pandi nurgakivi rajatavale Vabadussõja võidusambale (nn klaasist risti ehitusega alustamine). Päike Skorpionis.

11.08.2011. Kaitseministeeriumis sissetungija ning tekkis tulevahetus, mille käigus lasti isik maha. Päike Skorpionis.

22.05.2012. Reformierakonna rahastamisskandaali puhkemine, nn Meikargate. Päike Neitsis ehk arhetüüpiliselt 2.maja temaatika.

09.10.2014. Kooseluseaduse vastuvõtmine. Päike Kalades (arhetüüpiliselt kui 8.maja temaatika).

03.09.2015. Vao pagulasmaja süttimise saaga. Päike Kalades (arhetüüpiliselt kui 8.maja temaatika).

10.10.2016. Ametisse asus Eesti esimene naispresident, Kersti Kaljulaid. Päike Sõnnis.

13.01.2017. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tutvustas uut Eesti brändi (nn rohelise siili saaga). Päike Lõvis.

13.03.2020. Kuulutati välja eriolukord, seoses nn koroonakriisiga. Päike Amburis (Lõvi märgist ehk astsendendist lugedes 5. märgis, kuid samal ajal Jupiter ja Marss Kaaludes ehk 3. märgis – võimukasutuse teema vabaduste suhtes, jõukasutus avalikus ruumis).

17.05.2020. Selleks korraks nn eriolukorra lõpetamine nn koroonapandeemia asjas. Päike Skorpionis.

26.01.2021. Kaja Kallase esimene valitsus, mida tuntakse rahvasuus kui kaporatuuri abiga toimunud pööret. Päike Skorpionis. Huvitava detailina võib märkida, et sündmustik sai avalikkusele nähtava fooni, kui transiitne Päike liikus Skorpioni märki, huvitav sünkroonsus.

03.04.2022. Kaotati nn maskikohustus, mis oli varem kohustuslik nn koroonapandeemia ajal. Päike Veevalajas.

Need olid mõned sündmused, mis sai EV 1991.a. (drakoonilise) kaardiga üle vaadatud. Iga konkreetse sündmuse puhul saanuks pikemalt detaile lahti kirjutada, kuid see oleks läinud väga mahukaks. Võibolla teinekord ette võtta konkreetne sündmus (nt e-valimised?) ja siis võiks juba põhjalikumalt lahti kirjutada. Drakooniline kaart on oma spetsiifikaga ning annab teistsuguse pildi kui nõ tavaline, troopilise sodiaagiga kaart. Loomulikult tasub mõne konkreetse sündmuse puhul vaadata mitmeerineva metoodikaga ning teha järeldusi juba süsteemsema käsitluse abil. Nüüdsest lühikesest vaatlusest jäi silma, et võibolla on olulisemate sündmuste puhul pisut enam esile kerkivam Skorpioni ja Veevalaja märk (seda ikka drakoonilises kaardis), mis on omal moel ka loogiline – kui astroloogiline kaart jaguneb neljaks, siis kaardi paremale (läänepoolkera-)poolele jäävad märgid ja majad, mis on teatud vaatenurgast kui oponentide valdkonna suurema tõenäosuse valdkonnad. Nii jäävadki antud juhul Skorpioni ja Veevalaja märgid keskmisest suurema tõenäosusega „sõelale“. Huvitav oli märgata, kui täpselt oli transiitne Päike riigi 7.maja tipus (DC telje punktis), kui tegemist oli parvlaeva Estonia hukkumisega – Päike on arhetüüpilises mõttes 7.majas languses ning pigem nõrk, kontekstis oleks see kui riigivõimu või vitaalsuse takistatus (oponeeriva jõu ülekaal) ning aspekti täpsus viitab, et Eesti riik kui organisatsioon oli sündmusesse pühendatud. Partnerlus või osalemine mingis vormis. Saab muidugi õelda, et kuna laev kuulus Eestile, ongi vastav seos olemas. Seal võib olla midagi enamat. Hulk küsimusi tekib ka nn e-valimiste suhtes, millistel motiividel projekt ikkagi käivitati ning mida sellega tegelikult võidi edendada. Sündmuseid on olnud palju ning kindlasti on ka küsimusi küllaga.

Mõned daatumid, kui EV 1991.a. kaardis liigub transiitne Päike Lõvi, Skorpioni, Veevalaja ja Sõnni märki (neli nurka, kui lähtuda Lõvi tõusumärgist). Drakoonilise kaardi järgi.

25.05.2023 – 23.06.2023. Päike Sõnnis (väljapaistvus).

19.08.2023 – 18.09.2023. Päike Lõvis (identiteet ja isikupära).

17.11.2023 – 15.12.2023. Päike Skorpionis (vundament, juured, muutused, ideed).

07.02.2024 – 06.03.2024 Päike Veevalajas (koostöö või hoopiski, jõuetus, allumine).

Sündmuseid võib toimuda igas märgis ja erinevate kombinatsioonidega, ka nende iseloom sõltub kaasteguritest. Keskmisest veidi enam tulid esile kas abistavad (nn lepingulised teemad) või destruktiivsed (võimetus ära hoida) Päike Veevalaja märgis positsiooniga. Tõsi, oleks vaja mahukamat statistikat teha ning silma jäid mõned kaardid, kus Päike oli Kaljukitses ning tegemist oli NATO küsimusega. Üks kaart oli ka Päike Kalades, kui tegemist oli Venemaa sõjaväe poolt Paldiski sadama omaaegse üleandmisega (arhetüüpiliselt vastaspoole võimuküsimus, oht, salapära, vesi või neptuunlik olustik). Poliitiliste manööverdamiste puhul oli näha mõnes kaardis ka 3. Ja 6. märgi Päikest ehk Kaalud ja Ambur (nt võimutahte temaatika), kuid jällegi, vaja rohkem statistikat teha, mis nõüuab aega ning keskendumist. Võimalusi on igasuguseid (sh suhtelised majad, aspektid, kombinatsioonid). Kui on mahti, siis edaspidi mõnest teemast pisut pikemalt.

Niipalju siis põgusast pilgust EV 1991.a drakoonilisele kaardile.