esmaspäev, 31. märts 2014

Ettearvamatu naaber - 3Järg Vene Föderatsiooni horoskoobile

Riigi III maja sümboliseerib naabreid, ajakirjandust, transpordisüsteemi, avalikku arvamust. Must Kuu selles näitab kuidas naabritega käitutakse. Ei tea ühtegi naabermaad, kes oleks igati rahul suure naabriga. Vast Valgevene aga ka sellele riigil on olnud mitmeid erimeelsusi. Pole nagu eriti kuulnud, et Valgevene väga toetaks praeguseid Vene valitsuse tegemisi. Pigem on taunivaid ütlemsi olnud. Must Kuu piirab ja takistab vaba meedia sõnaõigust, inimeste vaba tahte piiramist, teisitimõtlejate tagakiusamist. Meedialiidrite salapärased mõrvad (Listjev, Politkovskaja) on samuti Musta Kuuga seotud. Algul oli sõnavabadust ja sallivust aga aegamööda hakati seda üha enam piirama. Nüüdseks on ainult üksikud meedia väljaandjad enam-vähem sõltumatud. Maja valitseja Pluuto asub samuti maja tipu lähedal ja on täpses trigoonis Jupiteriga. See aspekt aitas föderatsiooni isesesvust ja eraldumist sel ajal veel eksisteerivast NL-st.

Must Kuu Skorpionis III majas on täpses ühenduses kahe kauge neptuunitaguse asteroidide Ixion ja Quaoariga. Olen ennegi toonitanud, et kui pea kõik astroloogid kasutavad Pluutot, siis miks pööratakse vähe tähelepanu teistele plutiinidele, kuhu kuulub ka Pluuto. Ja teen seda ikka uuesti ja jälle. Ixion on seotud karma rattaga. Ixion on iseärasused, usk kõikelubatavusse, kõrksus, upsakus, ideoloogiline motivatsioon jms. Eriline suhe on Ixionil Pluutoga: http://valor-tahetark.blogspot.com/2009/03/ixion-ja-pluuto.html . VF kaardis Pluutol, Ixionil ja Quaoaril omavahel otsest aspekti pole, kuid nad kõik asuvad Skorpioni märgis. Venemaa loeb end Veevalaja riigiks ja Skorpion on Veevalajale kümnes märk ehk siis valitsemine.

Algses Rjuriku kaardis (862.a) on Ixion täpses ühenduses Musta Kuu ja Varunaga Kaksikutes. Praegu on see märk VF Päikese koduks. Nüüd siis sama Ixion uuesti ühenduses Musta Kuuga, seda Skorpionis. Varuna asemel on Quaoar.  Ja see Quaoar on jõudnud transiidina Rjuriku aegsele oma kohale. Quaoar esindab loomingulisust, novaatorlikkust, sotsiaalseid reforme, valitseva maailmavaate muutusi, mässumeelsust, ideaalide formeerumist. Varuna on aktiivsus ja ekstreemsus. Terror, skandaalid ja kõmu. Varuna on India vedades sama, mis Neptuun Rooma mütoloogias ja Kreeka Poseidon, maailmamere valitseja. Veel on ta korra ja moraalsuse hoidja. Tema üks omadusi on see, et aitab sündmust või inimest tuntuks saada ja rahva mällu talletada, olgu need siis head või halvad. Seda sagedasti siis, kui Varuna on ühenduses,  kvadratuuris või opositsioonis sündmusega seotud planeedi või olulise punktiga sodiaagis. Näiteks 27.nov.2009, kui toimus terroriakt Moskva-St.Peterburgi raudteel, kus kiirrong pommi lõhkemise tagajärjel rööbastelt maha jooksis. Siis hukkus palju inimesi ja veelgi rohkem said viga. Sel päeval oli Varunal ühendus Lõunasõlmega Vähis. Aga Ixion on samuti tegus, ühendus Merkuuriga Amburis.

Või siis suur üleujutuse ajal Krasnodari krais juulis 2012. Varunal ühendus Päikese ja Karmaga Vähis ning kvadratuuris Saturn-Flood (üleujutus) ühendusega Kaaludes. Ajakirjanik Anna Politkovskaja mõrv 7.okt.2006.a. Varuna Vähis kvadratuur Marsiga Kaaludes. Ning Ixion kvadratuuris Uraaniga.

Olen endalt küsinud, et miks on Venemaa ajaloos transneptuunid omanud küllaltki tähtsat osa maa sündmustes.Vastust tuleb otsida nende pikaajalistes omavahelistes seostes. Ja  üks pikajaline näitaja, on selline.Kui Varuna ja Ixion on omavahel ühenduses, toimub loomine, millegi algus. Kui vastasseisus, siis lagunemine. Omavahelised trigoonid ja kvinkunksid on samuti oluliste sündmustega seotud. Olen sellest ka varem kirjutanud. Selles osaleb ka Quaoar ja Chaos. Otsustage ise, kas ja kuidas see toimib või mitte. Ja kas peaks neid TNO planeete jälgima? Seda eelkõige mundaanastroloogias.

Rjurikud võimule  (862),  Ixioni konjunktsioon Varuna koos Jupiteriga Kaksikutes.
Patriarhia algus Venemaal (1589) - Ixionil ühendus Ceresega ja trigoon Varunaga.
Romanovite dünastia alguses (1613) -  Ixionil trigoon Chaosega
Põhjasõda – Varunal trigoon Ixioniga
Napoleoni sõda Venemaa vastu – Varunal trigoon Ixioniga

Pärisojuse kaotamine (1861) – Ixionil täpne opositsioon Varuna ja Chaosega
Nikolai II loobumine troonist (1917) - Ixionil täpne opositsioon Varunaga
Oktoobrirevolutsioon (1917) - Ixionil opositsioon Varunaga

Stalini võimuletulek (april.1922) – Ixionil opositsioon Varunaga
NSVL moodustamine (1922) – Ixionil ülitäpne opositsioon Varunaga
Perestroika algus (1985) – Ixionil kvinkunks Varunaga 
Venemaa iseseisvumine (1990) – Ixionil konjunktsioon Quaoariga Skorpionis

Neist näidetest saab juba teha mõningase järelduse, et peamiste Ixion-Varuna aspektide ajal Venemaal toimuvad võimustruktuurides suuremad muutused. Kahe planeedi ühendus või vastasseis kas loob või lõhub vana süsteemi ja paneb alguse uuele.
Varuna on nüüdsel ajal samuti tähtis, föderatsiooni kaardis on Varuna  MC-l.Praegusel ajal (kevad 2014) on Ixioni ja Varuna vahel kvinkunks. Ja see 150 kraadine aspekt kestab väga pikalt. Nende vastasseis hakkab formeeruma peale aastat 2065.


Praegu asuvad neptuunitagused Ixion ja Quaoar Amburi teises dekaadis, omavahel viiekraadise orbiga ühenduses. Varuna liigub Vähis ja Chaos Kaksikutes. Ixion lisaks VF kaardi IC- lähedal ja samas on ka Pholus. Quoaoar hetkel täpses kvadratuuris AC-ga.

Venemaa Föderatsiooni iseseisvus meenutab juba kord olnud ajajärku tema ajaloos. Kui lõppes Rjuriku dünastia valitsemine viimase tsaari Fjodor I Ivanovitshi surmaga 1598.aastal, algas ajajärk, mida nimetatakse vene keeles smutnoje vremja (segane aeg). See kestis kuni 1613. aastani, kui võimule sai (pigem pandi) Romanovite dünastia esindaja Mihhail Fjodorovitsh. Analoog siis Breznevi surmale järgnenud ajaga, mis aga oli tunduvalt lühem, kui sajandite tagune periood. Putini ajastu algust võrdleks siis Romanovite valitsemise algusega. Vahepealne aeg siis segane ja endiste liiduvabariikide iseseisvumine. 

järgneb ...

reede, 28. märts 2014

Ettearvamatu naaber - 2Venemaa Föderatsiooni horoskoop

Heidame pilgu peale, kas ja kuidas on praegune taevamuster seotud Vene Föderatsiooni suvereniteedi kaardis praeguste sündmustega (12.06.1990. 13:45 Moskva. AC 26.12 vir ja MC 24.45 gem). Nimetan seda kaarti VF kaardiks. See on üks variantidest. Vene astrofoorumites on kellaajaks antud ka 12.45. Nähtavasti tekib aegade vahe sellest, et Moskva aeg erines siis UT ajast talvel 3 ja suvel 4 tundi.  Kasutan siiski kaarti, mis tehtud 13:45 ajale, mis arvestab suveaega.Toon ära mõningad minu silmis tähtsamad ja huvitavamad kaardi seisud. Kõike kirjeldada ei jõua. Vaadake kaarti ja proovige seda ise lahti seletada. Selles radixi kaardis on Päikesel täpne ühendus asteroid Damoclesega Kaksikutes MC-l IX maja lõpus. Päike esindab nii riigijuhti kui riiki. Siit võiks välja lugeda, et on pidev oht, mõõk ripub peakohal nii riigile endale kui teiste jaoks. Ei või iial teda, millal see mõõk käiku läheb. Ja praegu see mõõk on vägagi ähvardavalt teovalmis. Käesoleval ajal asub Damocles Veevalajas 23-s kraadis, tehes trigooni radixi Päikesega. Riik näeb selles võimalust terariistaga vehkimiseks.

Päike muutlikus märgis ei sisenda kindlustunnet. Kogu riigi käitumine ja ka tema liidri oma on muutlik ja kahepalgeline. VF iseseisvuse eesotsas oli B. Jeltsin, õhumärgi esindaja nagu ka Putin. Ega Jeltsinist oli ja on ka praegu raske mõista ja aru saada. Reformis ja tegi kapitaalseid muudatusi demokraatia suunas. Samas tema ajal vallandus kaks Tsetseenia sõda.
Varasemast ajast olid õhumärgi esindajad Peeter I ja võimule sai ta ka siis, kui Päike oli õhumärgis (Veevalajas veeb.1696). Breznev sai võimule samuti õhumärgi ajal (Päike Kaaludes). Õhumärgiga on seotud veel St.Peterburgi asutamine (Päike Kaksikutes). Õhumärgid on seega Venemaa ajaloos olnud ja on üsna olulisel kohal.

Kuu on Veevalajas ühenduses asteroid Russiaga V maja tipus, rahvas on ettearvamatu, isemeelne, sageli ettearvamatu, sest märki valitseb Uraan. Kuuga Veevalajas rahvale ei meeldi kohustused ja vastutus oma tegude eest. Teisalt on rahvas edumeelne, tahab oma maailma parandada, on väsinud eelmiste aegade taagast. Kuid ma arvan, et ainult Kuu Veevalajas järgi ei saa rahvast iseloomustada. Venemaal elab palju erinevaid rahvaid ja ühe mütsi alla ei saa neid panna. Nähtavasti peaks seda vaatama IV maja valitseja järgi. Jupiter on maja valitseja, Jupiter kui  rahvaste paljusus. Jupiteri ühendus Chironiga, üheks seletuseks pakuks seda, et venelased ei talu, kui teised nende üle naeravad, pilavad, tehakse nende kulul nalja. Aga ise nad küll seda „seedivad“ ja tunnevad sellest lõbu. Huumorisoon on ühekülgne.

Kuu on Päikesega seskvadratuuris (135 kraadi), riik-valitsus ei ole oma rahvaga harmoonias. Aspekt on pideva võitluse näitaja, pingeliste olukordade juurde tagasi tulek. Kui transiitsed planeedid pingestavad kas Päikest või Kuud, siis aspekt seskvadratuur lülitub tugevamini sisse ja loob pingeid rahva ja valitsuse vahel. Väljendub see rahvamasside väljaastumistes ja meelepaha väljendamises kehtivate seaduste ning korra suhtes. Eelkõige suunatud liidrite vastu. Pinge tekitab segadust, loob illusioone ja rahvas jaguneb kaheks leeriks. Ühed on tulihingelised kehtiva korra pooldajad ja teised selle vastu. Riik aga karmistab meeleavalduste lubamist, piirab sõnaõigust, käiku läheb jõuga igasuguse meelsuse maha surumine. Aspekt seskvadratuur näitab veel, et  ühiskond on  „haige“. Selle põhjus-juured pärinevad eelmistest aegadest.

Teisalt on Venemaa alati vajanud raudse haardega liidrit, kes nüüd ohjaks maad ja rahvast, nüüd siis uut tekkinud föderatsiooni. Seda sümboliseerib Saturn IV majas. Valitsejatel pole üksmeelt rahvaga, pole kunagi vast olnudki. Iseseisvuse eufooria asendus ruttu pettumusega (kriisid 1990-datel). Kuul ja Russial veel ühendus Põhjasõlmega, sümboliseerib seda, et rahvale avanevad uued võimalused. Rahvas läheb kaasa uute vooludega. Eks ta algul nii oligi, vabanemine Breznevi ajastu stagnatsioonist, ülesköetud  parema tuleviku ootused. Põhjasõlm Veevalajas ütleb, mida riik tahab ja sinna on suunatud eesmärgi jõud. Et saavutada eesmärk, oli vaja teha koostööd, eelkõige oma rahvaga üks olema. Aga seda plaani ja eesmärki ei suudetud lõpuni viia. Liider väsis (Jeltsin) ja võimutäius läks üle hoopski teistsuguse natuuriga inimese kätte, kui oli Jeltsin. Lõunasõlm Lõvis viitab endiste aegade suursugusele, impeeriumi minevikule.

Kasutan meetodit, mis vaatleb, milline oli Kuul viimane ühendus planeetiga ja milline esimene ühendus tuleb, millise planeediga. Viimane enne iseseisvuse väljakuulutamist oli Kuul ühendus Saturniga. See ütleb, et ühiskod tahtis varasemalt saada kindalt ja turvalist ning süsteemset riiki näha. Viitab veel sellele, et elati saturnlikul moel ja riik oli nagu üks suur vangilaager. Näitab ka seda, et kogu rahvas oli piiratud võimalustega, seda nii majanduslikult kui poliitiliselt. Ja me teame, et kõik oli range, sageli absurdse kontrolli all. Vähesed said välismaale, eraomand oli väga piiratud jne.Valitses ainupartei, kes otsustas kõike kõikide eest. Minevik mõjus rusuvalt.  

Esimene aspekt Kuul on Marss. Arvestades Marsi printiipe, on tulemuseks jõuline ja sõjakas riik. Kõike tahetakse läbi suruda vägisi ja jõuga. Diplomaatilisus on sõjaka iseloomuga, oma joone väega läbisurumine, oma tahtele allutamine väega. Ja mitmeid muudki Marssi iseloomustavad negatiivsed omadused käivad uue isesesvunud Venemaa riigiga kaasas.See „derzaava“ vaimustus ei tekkinud kohe vaid siis, kui võimule pääses uus mees, kes ei suutnud andestada NL lagunemist ja püüdis (püüab) taastada nii rahvuslikku uhkust kui endist mõjuvõimu maailmas. Suured riigid, ükskõik milline, kas idas või läänes, ikka ja jälle püüavad olla esimesed ja tahavad kogu planeeti oma kontrolli all hoida.

Kaardi valitseja on Merkuur, mis ise asub null kraadi Kaksikutes IX majas. Propaganda on mitmepalgeline ja muutlik, suunatud välisilmale. IX maja on välispoliitika, sinna siis suunatud Merkuuri jõud. Merkuuri trigoon Kuuga, aspekti kasutatakse ära roosa ja illusoorse tuleviku kirjeldamiseks. Rahvale määritakse mett mokapeale, viidatakse mineviku kangelastegudele, õhutatakse rahavast olema ühtne. Surutakse peale patriotismi. Tõeliste probleemide varjamine ja tegeliku olukorra ilustamine. Trigoonil on muidugi ka omad head jooned. Väljendub see näiteks kultuuris.

Veenusel Sõnnis VIII maja lõpus on täpne opositsioon Pluutoga. Mõlemad planeedid on oma kodumärkides, seega tugevad ja teotahtelised. Veenusel on ka ühendus Chaosega, sümboliseerib finantsolukorda, mis oli föderatsiooni loomise hetkel. Näitab ka edaspidist ebakindlat majanduse kaootilist arengut (finantskriis 199.aastal). Finants-majandus sõltub suuresti maavarade (Pluuto) eksportmüügist. Kui keegi enam Venemaalt gaasi-naftat ei ostaks, oleks riik ruttu käpuli.

Praeguses olukorras ei suuda lääs toime tulla ilma Venemaa gaasi-ja naftata, oma võimalused ja ressursid seda veel ei võimalda.  Kuid nii lihtne see ka ei ole, et ei osta ja kõik. Kogu maailma majandus on omavahel seotud ja iga selle ahela iga lüli on oluline. Kui üks neist ära langeb, siis kogu majanduslik ahel elab läbi kriisi, on kergesti haavatav ja toob kaasa ettearvamatuid probleeme. Ahela katkemine on mõeldamatu. Arvan, et majandusliku blokaadi kehtestamine, mida praegu tahetakse sisse viia ja mis osaliselt on juba viidud, ei anna seda tulemust, mida loodetakse ja  arvatakse. Märkide tasandil on kaks majanduse põhiplaneeti Jupiter ja Saturn omavahel trigoonis. Blokaadiga Venemaad põlvili ei suru. Kuid rahava enda elatustase võib edaspidi küll rohkem kannatada.

jätkub...

kolmapäev, 26. märts 2014

Ettearvamatu naaberKas meie idapoolne naaberriik ikka on nii ettearvamatu nagu kirjutatakse ja arvatakse. Ajas tagasi minnes ja lähemalt tutvudes Venemaa ajalooga saab väita, et kogu riigi areng on olnud laienemine, uute maa-alade hõivamine, väikerahvaste allutamine. Aastast aastasse kordus sama mudel, teiste maade hõivamine.  Seda sai ette näha ja ettearvamatust selles küll välja ei loe. Meie saaks seda vaadata läbi astroloogilise prisma, varasemate sajandite kui tänapäeva sündmuste kaudu. Kui pikemat aega jälgida maailma praeguseid sündmusi ja võrrelda neid Venemaa erinevate kaartidega, siis oleks saanud üsna kindlalt pakkuda, et ees ootavad pingsad, segased ja keerulised ajad.

2013.a. sügisel hakkas taevas formeeruma suur kardinaalne rist ja jätkus see selle aasta talvel, kui Jääras oli Uraan, Vähis Jupiter koos asteroidide Moskva ja Kiev, Kaaludes Russia ja Crimea (Krimm) ning Kaljukitses Pluuto. Juba selle järgi võis prognoosida, et tekkimas on uus kriisikolde võimalus, mis on seotud Ukraina ja Krimmiga.

Seda paljud astroloogid ka tegid ja ammu juba viitasid, et ees ootavad karmid ajad nii Venemaale kui ka USA-le, tervele maailmale. Mida aga täpselt võis ees oodata, no seda on alati kole raske prognoosida. Alati on mängus X faktorid, mille äraarvamine on kõvem pähkel kui suudetakse katki murda. Ja kes astrolooge tõsiselt võtab, avalik arvamus vähemasti suures osas mitte. Iseasi on varjatud astroloogilise teenuse kasutamine. Seda me aga ei tea, kui suures ulatuses ja kes.

Adekvaatseid sündmusi moonutab räige propagandasõda, mille tulemusi on igapäevaselt tv vahendusel näha olnud. Suures föderatsioonis on inimestel raske ja keeruline otsustada, kes õigust räägib ja kes mitte. Meediakanalid on enamuses valitseva võimu  kontrolli all ja nii ei saa teada teistsugust teavet ega informatsiooni. Puhta kullana ei saa võtta ka muu maailma meediat. Merkuur, kui info edasikandja, on sõnumite vahendaja ja peaks olema poliitiliselt sõltumatu. Praegu on aga vene Merkuur ainult ühe poliitilise jõu vangistuses ja sõltumatus ning objektiivsus ei ei pääse esile.

Me tegelikult ei tea, mis mängud toimuvad kulisside taga ja kes niite tõmbavad. Venemaa käitumine on see jäämäe veepealne osa. Suur osa otsustest ja põhjustest ning võimualade, resursside jagamisest ei tea me tuhkagi. Saame ainult oletada või  arvata, kes tegelikult „mängu“ juhib ja mis põhjustel. 

Vaatame, mida taevamuster selle kohta ütleb. Hiljutine Päike-Neptuun ühendus hämas täiega. Neptuun kodumärgis on küll tugev ja peaks aitama märgi positiivseid omadusi esile tulla aga sellega kaasneb palju varjatud ja mõistetamatut. Ühtki osapoolt ei saanud tõsiselt võtta, sest väga raske otsustada, kes räägib tõtt ja kes valetab. Tuli ridade vahelt leida see tõeline tõetera. Lisaks oli Neptuun opositsioonis Orcusega. Sõjalistel teemadel see propaganda käibki. Peamine, mis praegust maailma pingestab on Uraani ja Pluuto vaheline kvadratuur. See tõotab radikaalseid muutusi nii inimeste endi kui riiklikel tasanditel. Ülemaailmne majandus-ja poliitiline ebakindlus, sotsiaalsed rahutused, korruptsioon, vägivald, äärmuslikud ilmastikuolud ja seismiline aktiivsus – kõike see on Uraan-Pluuto kvadratuurist tingitud. Lisaks siis Jupiteri opositsioon Pluutoga ja kvadratuur Uraaniga. Uraan-Pluuto täpne ühendus sel aastal oli 1.novembril 2013 ja järgmine tuleb 15.detsembril, viimane omavaheline toimub 17.märtsil 2015.aastal.

Mõni aeg tagasi sai kirjutatud artiklis Ukraina kohta, et suure liidu (NSVL) vaim kummitab endiselt. Ametlik N Liit loodi 30.dets. 1922.a. kell 13.00 Moskvas. Ja kui vaadata praeguseid taevaseisude seoseid selle moodustamise kaardiga, siis on ju näha kõiki pingeid ja seoseid, mis siis lahendina peegelduvad kogu selle Venemaa ja Ukraina vahelises pehmelt öeldes sasipuntras. Planeetide printsiibid ja taevamuster loob fooni. Ühiskond peab ise otsustama, valima tee, kuidas tekkinud pinget realiseerida. Igas pinges on ka midagi kasulikku ja positiivset. See tuleb üles leida ja rakendada õiges ning paremas suunas.

Iga riik on oma valitseja nägu. Vene Föderatsiooni iseseisvumine 12.juunil 1991 oli suuresti B. Jeltsini nägu. Kui algas Putini ajastu, muutus see tasapisi tema näo järgi. Igatsus endise NL järgi on aastatega aina suurenenud ja liidu lagunemine on Putini silmis suurim 20.sajandi geopoliitiline viga. Seda igatsust taastada kas või osaliselt endine NL on näha ka transiitide kaudu NL liidu kaardi järgi.

Seoseid leiab ka nõnda nimetatud Oktoobrirevolutsiooni kaarti võrreldes, mis tegelikult oli riigipööre mitte revolutsioon, tänaste seisudega. Või ka NL lagunemise alguse kaardiga (riigipööre 19.08.1991). Veel on kaart, mis näitab SRÜ (sõltumatute riikide – Venemaa-Ukraina ja Valgevene ühinemist) See sõlmiti 8.dets.1991 Belovesjes Valgevenes. Kasutusel on ka kaart NL lipu langetamine Kremlis (25.dets. 1991). Samuti kaart, mis on tehtud Vene võimukriisi ajale (3.10.1993). Venemaa algseks kaardiks loen Rjuriku loodud Novgorodi vürstiriigi tekkimist 862.aastal. Rjuriku võimuletuleku ajalisi kuupäevi on mitmeid, on juuli aga ka september selleks alguseks loetud. Seega on kaarte mitmeid ja igas neis leiab midagi, mis viitavad ärkavale ja jätkuvatele pingetele. Allpool vaatame enamike kaartide kaudu seoseid ja sidemeid, mis on vallandanud praeguse kriisi Venemaa ja Ukraina vahel.

Järgneb....

reede, 21. märts 2014

Kolm musketäri - d`ArtagnanArtikkel sarjast „Kirjanduse peategelaste astroloogia“

Alexandre Dumas`st ja tema horoskoobist oli juttu varasemas kirjatükis „Krahv Monte-Cristo“. Seepärast lähen kohe järgmise kangelase horoskooobi lahtimuukimise juurde. Dumas vanema kõige tuntum romaani on „Kolm musketäri“ (Les Trois Mousquetaries). Peategelaskujud on samuti kirjaniku horoskoobis kenasti omal kohal. Asteroid d`Artagnan on Kaksikutes ühenduses asteroid Talendiga. Athos täpselt ühenduses Kuuga Sõnnis ja ka Marss (MC valitseja) jääb lähedale. Porthos Skorpioni esimeses kraadis trigoonis Päiksega. Aramis ühenduses Selenaga (Valge Kuu) Neitsis. Kirjaniku auks nimetatud taevane nimekaim asteroid Dumas on 6 Vähis täpses trigoonis Pluutoga Kalades. Ja asteroid Fantasia ühenduses tema Merkuuriga (R) Vähis! 

Peategelase lugu toimus ammu, XVII sajandil, siis valitses Prantsusmaad kuningas Louis XIII-s (valitses 1610-1643). Iga noor mees unistas siis saada musketäriks. Üks selline nooruke oli vaesest gaskooni aadliperest pärit Charles d`Artagnan (nimi tähendab „Artaganidest pärit“). Aprillis 1625. aastal lahkus kodust, varustatud isa rapiiriga ja harvaesineva kollase karva hobuse seljas suundus Pariisi. Ta lootis saada musketäriks, kaasas soovituskiri kuningliku musketäride kaptenile de Trevill`ele. Sel ajal sai ta 18 aastaseks.
On teada ka romaani peakangelase prototüüp. Selleks oli Charles de Batz-Castelmore`i, krahv d`Artagnan, sõjaväelane, kelle elu oli kirja pannud kirjanik Gatien de Courtilz de Sandras teoses „Charles de Batz-Castelmore`i. Artagnani krahvi mälestused“ (Köln 1700). Just see kirjaniku looming sattus Dumase kätte ja kes kasutas ära autori loo krahvist ja lisades juurde omapoolse. Peategelase prototüüp elas umbes aastatel 1611 – 25. Juuni 1673.

D`Artagnan oli siis Pariisi suundudes 18 aastane. Tema iseloomu, kärsitust, julgust, kiirust, uljust, alati valmis kangelastegudeks ja pealehakkamist arvestades võib oletada, et ta on tugeva Jäära märgi esindaja. Päike Jääras aitaks tal julgelt alustada millegi uue algusega ja reaalselt tunnetada, et meri on põlvini ja mäed õlgadeni. Kuid teda ei saa lugeda sõgedaks, kes pea ees kohe tulle tormab. Seepärast ei ole tema Marss, kuigi tugev, mitte Jääras vaid kusagil teises märgis, rohkem tasakaalukamas kohas, näiteks Kaljukitses. Sel juhul Marss määrab ära isiku strateegilise andekuse. Lõpptulemusena ju sai temast marssal. Peale selle tugev Marss tagas tema norimise olemuse ja oskuse valitseda relvi.

Tema Merkuur oli väga tugev, nähtavasti Kaksikutes (kui Päike Jääras, siis see pole võimalik). D`Artagnan oli leidlik, kaval ja suhtlusaldis – tark, kirjaoskaja, julgelt lülitus disskusioonidesse, leidis igas kitsikuse olukorras väljapääsu, lahenduse.

Veenus arvatavasti Jääras – momentaalne emotsionaalne põlema minemine, kirg. Veenus selles märgis annab vahel kummalise glamuuri. Sõltumatus avaldub suhete valdkonnas, seepärast juhtub sageli, et lõplik otsus püsisuhte loomiseks jääb ära. Tema kiindumus Constantsi vastu täiesti kirjeldab tema Veenuse positsiooni. Ja kui armastatul tekkis hädaolukord, siis ta tormas kohe appi ja naise hukkumise järel hakkas kätte maksma.

Kuid peab arvestama, et Veenust Jääras põlema saada pole kuigi raske. Just seda kasutas ära mileedi. Mees ei suutnud kõrvale tõrjuda naise võludest, kuid lõpuks siiski mõistus võitis kire. Kuid püsivus ei ole omane Veenus Jääras, oleks Constants ellu jäänud, siis oleks ta olnud lihtsalt esimene armurõõm, mehe paljude teiste naiste seast. Kuu d`Artagnani horoskoobis asus eeldavasti Lõvis. Nooruses ta unistas palju kuulsusest aga alles hiljem need täitusid, positsioon, rikkus, tagatud oli elumõnud. Sõnnis (või II majas) oli tal nähtavasti Saturn – vaatamata ambitsioonidele, oli ta elatusraha kasin, oli finantsiliselt piiratud võimalustega.

Mida siis rekonstruktsioon andis. 1625. aastal oli mees 18 aastane. See tähendab, et ta võis sündida 1607. aasta märtsi lõpus või aprilli alguses. Just sel ajal oli Päike ja Veenus Jääras (sobib), Merkuur samuti seal (siin on planeet kiire ja tugev). Kuu ühenduses Uraaniga (31.03.1607), Musta Kuuga Lõvis – see tähistab ebaõnnestumisi saavutamaks seisust, lähenemist õukonnale, samuti raskusi ja  keerukust armastuses, luhta läinud juhuseid, lastetust. Põhjasõlm Neitsis – inimese ülesanne elus on teiste teenimine, ühendus Neptuuniga – teenida kõrgemat ideed, mis aegajalt ta ka püüdis teha. Sisuliselt ta kogu oma elu teenis riigi monarhi, tõsi, seda omal moel.

Selle aja Marss oli Sõnnis, pagenduses. Sellega annab seletada tema haavatavust, tülinorimisi. See eest on Saturn Kaljukitses. Sellel on väga tugev mõju. Vaimusilma ees suured sihid, kuhu ka sageli jõutakse. Elu lõpupoole sai temast marssal. Tõusumärgi paigutaks Lõvisse, sest ta ju püüdis end näidata, ei kartnud publikut, ei tundnud end ebamugavalt ka kõrgemas seltskonnas. Ja Constants ahvatles teda ka sellepärast, et naine liikus kõrgemas seltskonnas, olles kuninganna õuedaam.

järgneb...