reede, 28. märts 2014

Ettearvamatu naaber - 2Venemaa Föderatsiooni horoskoop

Heidame pilgu peale, kas ja kuidas on praegune taevamuster seotud Vene Föderatsiooni suvereniteedi kaardis praeguste sündmustega (12.06.1990. 13:45 Moskva. AC 26.12 vir ja MC 24.45 gem). Nimetan seda kaarti VF kaardiks. See on üks variantidest. Vene astrofoorumites on kellaajaks antud ka 12.45. Nähtavasti tekib aegade vahe sellest, et Moskva aeg erines siis UT ajast talvel 3 ja suvel 4 tundi.  Kasutan siiski kaarti, mis tehtud 13:45 ajale, mis arvestab suveaega.Toon ära mõningad minu silmis tähtsamad ja huvitavamad kaardi seisud. Kõike kirjeldada ei jõua. Vaadake kaarti ja proovige seda ise lahti seletada. Selles radixi kaardis on Päikesel täpne ühendus asteroid Damoclesega Kaksikutes MC-l IX maja lõpus. Päike esindab nii riigijuhti kui riiki. Siit võiks välja lugeda, et on pidev oht, mõõk ripub peakohal nii riigile endale kui teiste jaoks. Ei või iial teda, millal see mõõk käiku läheb. Ja praegu see mõõk on vägagi ähvardavalt teovalmis. Käesoleval ajal asub Damocles Veevalajas 23-s kraadis, tehes trigooni radixi Päikesega. Riik näeb selles võimalust terariistaga vehkimiseks.

Päike muutlikus märgis ei sisenda kindlustunnet. Kogu riigi käitumine ja ka tema liidri oma on muutlik ja kahepalgeline. VF iseseisvuse eesotsas oli B. Jeltsin, õhumärgi esindaja nagu ka Putin. Ega Jeltsinist oli ja on ka praegu raske mõista ja aru saada. Reformis ja tegi kapitaalseid muudatusi demokraatia suunas. Samas tema ajal vallandus kaks Tsetseenia sõda.
Varasemast ajast olid õhumärgi esindajad Peeter I ja võimule sai ta ka siis, kui Päike oli õhumärgis (Veevalajas veeb.1696). Breznev sai võimule samuti õhumärgi ajal (Päike Kaaludes). Õhumärgiga on seotud veel St.Peterburgi asutamine (Päike Kaksikutes). Õhumärgid on seega Venemaa ajaloos olnud ja on üsna olulisel kohal.

Kuu on Veevalajas ühenduses asteroid Russiaga V maja tipus, rahvas on ettearvamatu, isemeelne, sageli ettearvamatu, sest märki valitseb Uraan. Kuuga Veevalajas rahvale ei meeldi kohustused ja vastutus oma tegude eest. Teisalt on rahvas edumeelne, tahab oma maailma parandada, on väsinud eelmiste aegade taagast. Kuid ma arvan, et ainult Kuu Veevalajas järgi ei saa rahvast iseloomustada. Venemaal elab palju erinevaid rahvaid ja ühe mütsi alla ei saa neid panna. Nähtavasti peaks seda vaatama IV maja valitseja järgi. Jupiter on maja valitseja, Jupiter kui  rahvaste paljusus. Jupiteri ühendus Chironiga, üheks seletuseks pakuks seda, et venelased ei talu, kui teised nende üle naeravad, pilavad, tehakse nende kulul nalja. Aga ise nad küll seda „seedivad“ ja tunnevad sellest lõbu. Huumorisoon on ühekülgne.

Kuu on Päikesega seskvadratuuris (135 kraadi), riik-valitsus ei ole oma rahvaga harmoonias. Aspekt on pideva võitluse näitaja, pingeliste olukordade juurde tagasi tulek. Kui transiitsed planeedid pingestavad kas Päikest või Kuud, siis aspekt seskvadratuur lülitub tugevamini sisse ja loob pingeid rahva ja valitsuse vahel. Väljendub see rahvamasside väljaastumistes ja meelepaha väljendamises kehtivate seaduste ning korra suhtes. Eelkõige suunatud liidrite vastu. Pinge tekitab segadust, loob illusioone ja rahvas jaguneb kaheks leeriks. Ühed on tulihingelised kehtiva korra pooldajad ja teised selle vastu. Riik aga karmistab meeleavalduste lubamist, piirab sõnaõigust, käiku läheb jõuga igasuguse meelsuse maha surumine. Aspekt seskvadratuur näitab veel, et  ühiskond on  „haige“. Selle põhjus-juured pärinevad eelmistest aegadest.

Teisalt on Venemaa alati vajanud raudse haardega liidrit, kes nüüd ohjaks maad ja rahvast, nüüd siis uut tekkinud föderatsiooni. Seda sümboliseerib Saturn IV majas. Valitsejatel pole üksmeelt rahvaga, pole kunagi vast olnudki. Iseseisvuse eufooria asendus ruttu pettumusega (kriisid 1990-datel). Kuul ja Russial veel ühendus Põhjasõlmega, sümboliseerib seda, et rahvale avanevad uued võimalused. Rahvas läheb kaasa uute vooludega. Eks ta algul nii oligi, vabanemine Breznevi ajastu stagnatsioonist, ülesköetud  parema tuleviku ootused. Põhjasõlm Veevalajas ütleb, mida riik tahab ja sinna on suunatud eesmärgi jõud. Et saavutada eesmärk, oli vaja teha koostööd, eelkõige oma rahvaga üks olema. Aga seda plaani ja eesmärki ei suudetud lõpuni viia. Liider väsis (Jeltsin) ja võimutäius läks üle hoopski teistsuguse natuuriga inimese kätte, kui oli Jeltsin. Lõunasõlm Lõvis viitab endiste aegade suursugusele, impeeriumi minevikule.

Kasutan meetodit, mis vaatleb, milline oli Kuul viimane ühendus planeetiga ja milline esimene ühendus tuleb, millise planeediga. Viimane enne iseseisvuse väljakuulutamist oli Kuul ühendus Saturniga. See ütleb, et ühiskod tahtis varasemalt saada kindalt ja turvalist ning süsteemset riiki näha. Viitab veel sellele, et elati saturnlikul moel ja riik oli nagu üks suur vangilaager. Näitab ka seda, et kogu rahvas oli piiratud võimalustega, seda nii majanduslikult kui poliitiliselt. Ja me teame, et kõik oli range, sageli absurdse kontrolli all. Vähesed said välismaale, eraomand oli väga piiratud jne.Valitses ainupartei, kes otsustas kõike kõikide eest. Minevik mõjus rusuvalt.  

Esimene aspekt Kuul on Marss. Arvestades Marsi printiipe, on tulemuseks jõuline ja sõjakas riik. Kõike tahetakse läbi suruda vägisi ja jõuga. Diplomaatilisus on sõjaka iseloomuga, oma joone väega läbisurumine, oma tahtele allutamine väega. Ja mitmeid muudki Marssi iseloomustavad negatiivsed omadused käivad uue isesesvunud Venemaa riigiga kaasas.See „derzaava“ vaimustus ei tekkinud kohe vaid siis, kui võimule pääses uus mees, kes ei suutnud andestada NL lagunemist ja püüdis (püüab) taastada nii rahvuslikku uhkust kui endist mõjuvõimu maailmas. Suured riigid, ükskõik milline, kas idas või läänes, ikka ja jälle püüavad olla esimesed ja tahavad kogu planeeti oma kontrolli all hoida.

Kaardi valitseja on Merkuur, mis ise asub null kraadi Kaksikutes IX majas. Propaganda on mitmepalgeline ja muutlik, suunatud välisilmale. IX maja on välispoliitika, sinna siis suunatud Merkuuri jõud. Merkuuri trigoon Kuuga, aspekti kasutatakse ära roosa ja illusoorse tuleviku kirjeldamiseks. Rahvale määritakse mett mokapeale, viidatakse mineviku kangelastegudele, õhutatakse rahavast olema ühtne. Surutakse peale patriotismi. Tõeliste probleemide varjamine ja tegeliku olukorra ilustamine. Trigoonil on muidugi ka omad head jooned. Väljendub see näiteks kultuuris.

Veenusel Sõnnis VIII maja lõpus on täpne opositsioon Pluutoga. Mõlemad planeedid on oma kodumärkides, seega tugevad ja teotahtelised. Veenusel on ka ühendus Chaosega, sümboliseerib finantsolukorda, mis oli föderatsiooni loomise hetkel. Näitab ka edaspidist ebakindlat majanduse kaootilist arengut (finantskriis 199.aastal). Finants-majandus sõltub suuresti maavarade (Pluuto) eksportmüügist. Kui keegi enam Venemaalt gaasi-naftat ei ostaks, oleks riik ruttu käpuli.

Praeguses olukorras ei suuda lääs toime tulla ilma Venemaa gaasi-ja naftata, oma võimalused ja ressursid seda veel ei võimalda.  Kuid nii lihtne see ka ei ole, et ei osta ja kõik. Kogu maailma majandus on omavahel seotud ja iga selle ahela iga lüli on oluline. Kui üks neist ära langeb, siis kogu majanduslik ahel elab läbi kriisi, on kergesti haavatav ja toob kaasa ettearvamatuid probleeme. Ahela katkemine on mõeldamatu. Arvan, et majandusliku blokaadi kehtestamine, mida praegu tahetakse sisse viia ja mis osaliselt on juba viidud, ei anna seda tulemust, mida loodetakse ja  arvatakse. Märkide tasandil on kaks majanduse põhiplaneeti Jupiter ja Saturn omavahel trigoonis. Blokaadiga Venemaad põlvili ei suru. Kuid rahava enda elatustase võib edaspidi küll rohkem kannatada.

jätkub...

Kommentaare ei ole: