esmaspäev, 17. märts 2014

Kaasaegne ja tuleviku inimene tehnilise progressi tuules - 3Üks osa kaasaegsest inimkonnast on pühendunud teaduse tippsaavutustele, supertehnikale ja nende saavutuste rakendamisele kõigil elualadel, kaasa  arvatud  strateegilised valdkonnad, nagu militaaria,   meditsiin, haridus  ja üld-tehniline progress.
Siia kuulub ka kaasaegset maailma juhtiv ja kujundav klikk NWO (New World Orderi) maailmavalitsemise ambitsioonidega.
Teaduses ollakse võimelised  lõhustama aatomituumi osakesteks võimsates kiirendites, vallutamas lähikosmost,  maanduma Kuul ja planeerima Marsi asustamist.....
Teoreetiline füüsika ja matemaatika püüab lahti seletada Universumi ehitust ja evolutsiooni.
Teine suur osa inimkonnast aga harib põldu kõplaga,  joob saastunud vett,  nälgib,  sõdib ja sureb haigustesse.....
Kolmas, vahepealne ja suur osa arenenud riikide rahvastikust, elab ja tarbib nii ja naa, vastavalt oludele, areneb ebaühtlaselt, proovib ellu jääda ja loodab mõistuse võidule ja maakera päästmisele......
Maakera ressursid kahanevad, üleüldine saastatus  keskkonnas võtab maad, inimtegevuse negatiivsed tagajärjed  kasvavad pöördumatuse suunas....Inimkond mandub vaimselt ja füüsiliselt,  kasvavad klassivahed ja suureneb inimese orjastamine inimese poolt......kuid see on juba uus teema, mis ootab lahti kirjutamist....

Igaüks, kes seda kirjutist loeb võiks mõelda, mida saab ära teha, et kaasaegne ülivõimas tehniline progress ei sööks ära suurema osa meie inimeseks olemisest....
Samuti püüda lapsi rohkem reaalsesse ellu kaasata, neis looduse armastust ja hoidu kujundada,  proovida neile  inimkonna ajalugu tutvustada ja suurmeeste filosoofia põhitõdesid  selgitada,  armastust ja ausust sisendada looduse ja kaasinimeste vastu.
Kuid samas tuleb tunnistada, et mingitele ettenähtud arengutele ei saa kätt ette panna. 
Arengud on ajastu mustrisse sisse kootud. Alati midagi võidad ja midagi kaotad (Jin-Jang)....
Ometi  peab oskama ennast õigesti jaotada, et  adekvaatselt  toime tulla nii arenenud tehnilises maailmas, kui reaalses elus,  kaotamata seejuures oma üldintelligentsi ja inimeseks olemise suurust.
Kõigepealt peaksime ühiselt omale seda probleemi teadvustama, seda märkama, et midagi siin maailmas on kaldesse läinud,  siis on lootust ka leida lahendusi.

Kokkuvõtteks  võiks lisada, et Planeet Maa on sama vana, kui päikesesüsteem ja selle aja jooksul on ta kandnud oma turjal lugematul hulgal tsivilisatsioone, erinevat taimestikku ja loomastikku, mis kõik on tekkinud, arenenud, mandunud ja kadunud.....misjärel  uued ajastud, olendid ja loodus on saanud loa valitseda....ja nii edasi, kuni kestab meie Päikese aeg.....
Küll Maa elab üle ka meie tsivilisatsiooni tekitatud kahjud, rumaluse ja agressiivsuse.
Siis, kui inimkond on uppunud omaenda saaste ja kahjustava tegevuste tagajärgedesse, saavad loa täiesti uued ja huvitavad ajastud, olendid ja looduslikud tingimused.....
Emake Maa jääb ikka kestma, ta elab üle kõik tema pinnal toimunud katastroofid,   muutused  ja suudab sünnitada ikka ja jälle midagi uut.....

Sirjelind,  15.02.2014

Kommentaare ei ole: