esmaspäev, 28. detsember 2009

Kuu tühikäik


Kuu, kui ta liigub ühest märgist teise, tekib tal periood, mil Kuul pole enam täpset aspekti planeediga. Tehes viimase täpse aspekti planeedile ja edasi, enne uude märki sisenemist, on Kuul liikumise tühikäik. Seda nimetatakse vahel ka ilma kursita Kuuks. See võib kesta mõnest minutist kuni mitmete tundideni. Peamiseks probleemiks tühikäigu ajal on see, et meie mõtted võivad muutuda petlikeks. Sel ajal pole soovitav teha olulisi tegusid. Osaleda massiüritustest, võtta vastu tähtsaid otsuseid, kohtumisi. Planeeritud asjad, mis rajatud Kuu tühikäigu ajale nõuavad palju rohkem pingutamist kui teistel aegadel. Seepärast annavad niisugusel ajal tehtud otsused harva, kui üldse kunagi, soodsaid tagajärgi. Plaanid lähevad luhta ning sisseostud ebaõnnestuvad või jäävad kuhugi niisama kasutult seisma.
Aga õnneks ei kesta Kuu nullkäik liiga kaua ja sageli toimuvad tühikäigu perioodid öösiti.
Kellaaeg on arvestatud meie ajavööndi järgi, talvel -2 GMT.

Jaanuar.
Aasta esimesel kuul kursita Kuuga perioodidel on riskitsoonideks tööstus, sõjalis-strateegilised objektid, kõrghooned, rippsillad, estakaadid, kõrghoonete ehituse ja liftisüsteemide masinad ja seadmed ning abivahendid. Erilise ohu all on riigiteenistujad, jõustruktuuride esindajad, partei funktsionärid ja inimesed, kes elavad kõrgmägede piirkondades.
1.01.– 17:44 kuni 24:00
2.01. - 00:00 kuni 04:42
4.01. - 00:56 kuni 05:54
5.01 – 19:26 kuni 24:00
6.01. - 00: kuni 06:59
8.01. - 08:08 kuni 12:01
10.01 – 17:03 kuni 20:11
13.01– 04:44 kuni 06:55
15.01. - 11:04 kuni 19:18

17.01. - 22:24 kuni 24:00
18.01. - 00:00 kuni 08:18
20.01 – 08:07 kuni 20:37
22.01. - 21:47 kuni 24:00
23.01. - 00:00 kuni 06:41
25.01. - 05;04 kuni 13:12
27.01. - 08:33 kuni 16:02
29.01. - 06:50 kuni 16:11
31.01. - 08:28 kuni 15:24

Veebruaris on ohutsooniks samad eluvaldkonnad, mis jaanuariski. Kuu kesekel lisandub neile sidesüsteemide alad ja kõik liiklusvahendid. Keerulisem on ühiskondlikutel organisatsioonidel, äriringkonna- ja diplomaatiliste korpuste töötajatel.
2.02- 06:18 kuni 15:43
4.02 – 11:28 kuni 18:57
6.02. - 18:12 kuni 24.00
7.02. - 00:00 kuni 02:05
9.02. - 06:59 kuni 12:45
11.02. - 14:40 kuni 24:00
12.02. - 00:00 kuni 01:25
14.02 – 06:34 kuni 14:24

16.02- 16:33 kuni 24:00
17.02. - 00:00 kuni 02:30
19.02. - 05:53 kuni 12:56
21.02. - 14:16 kuni 20:48
23.02. - 19:30 kuni 24:00
24.02. - 00:00 kuni 01:30
25.02. - 19:49 kuni 24:00
26.02. 00:00 kuni 03:09
27.02. - 22:16 kuni 24:00
28.02. - 00:00 kuni 02:53

teisipäev, 22. detsember 2009

108


Number nagu iga teinegi aga kui uurida lähemalt, siis avastab üllatavaid asju. Selles veendute ise, kui alljärgneva loeteluga tutvute.

See number astronoomia ja füüsika suhetes:
Valguse kiirus vaakumis – 108 x 10 astmes 10 m/h
Päikese mass – 108 x 10 astmes 9 t
Maa maht – 108 x 10 astmes 10 km3
Maa liikumise kiirus ümber Päikese – 108 x 10 astmes 3 km/h
Päikese diameeter on 108 korda suurem Maa omast
Veenuse kaugus Päikesest – 108 x 10 astmes 6 km
Aeg lennuks ümber maakera mööda kõige püsivamat orbiiti – 108 minutit

360:108 = 3,33, see olevat olnud igivana pii, mille väärtus oli 3,14 asemel 3,33. s.o. aeg enne ülemaailmset veeuputust
Järjekorra numbriga 108 on asteroid Hecuba
Elemendi hassium (Hs) aatomi number on 108

3,33 – 3,14 = 0,19
0,19 x 3 = 0,57, mis intrepeteerides on 57 kraadi. See on radiaan (raadiusega võrduvale ringi kaarele toetuv kesknurk, kaaremõõt, mille suurus on 57 kraadi 17 minutit 44,8 sekundit). Kolmega korrutati põhimõttel (füüsika mõiste fraktaal) Kailase mäe kõrgus (6666 m) ja vahemaa Kailas – Lihavõtte saar (3 x 6666 km) on kolm korda sellest vahemaast.

Nurk 108 kraadi on kolmnurgas, mis ühendab Kailase mäge Himaalajas Lihavõtte saarega Vaikses ookeanis ja seda läbi Egiptuse püramiidide. Sellesse kolmnurka on lülitatud ka Mehhiko püramiidid.

Mikkerina püramiidi aluse pikkus on 108 meetrit. Hefreni`l aga 108 x 1,08 astmes 10 meetrit.
108 on konstant paljused teaduse valdkondades, selajuures ka bioloogias ja meditsiinis:
Keha pikkuse suhe ja kolju pikkuse vahel on – 108 x 10 astmes miinus 1

DNK spiraalis nukleotiidse paari vahel on ükskõik missugusel elaval organismil Maa peal arvul pii – 108 x 10 astmes miinus 10 cm

Religioon:
108 on veedades absoluutse tõe numbriline representatsiooni number
Buddha kloostris Uue aasta puhul lüüakse kella (peab) 108 korda
Hiina püramiid nr. 6 asub 108.44 ida pikkusel

Palvehelmetes on 108 helmest (12x9). See arv sümboliseerib 108 braahmanit, kes legendi kohaselt olid viibinud Buddha sünni juures. Ühtlasi sümboliseerib see ka Eluratast ja Aega. 108 palvehelmest sümboliseerivad maailma loomisel kasutatavaid elemente.
108 ja (1008( on hinduismis (nagu ka budismis) pühad arvud. Seepärast tuuakse jumalatel välja just 108 nime. Kuna nimesid on tegelikult veel rohkem, siis konkreetsed 108 võivad erinevate koolkondade puhul natuke erineda.

Sankriti keeles on 54 tähte, millel mõlemal on olemas shiva ja shakti poole ehk siis kokku 108. Kuna sankritikeelsed tähed on otseselt seotud kogu inimese energeetikaga, siis arv 108 võiks tähendada tervikut.

Sodiaak jagada 108-ks (esoteeriline astroloogia)
Astroloogiline aspekt 108 kraadi (3/10) kannab tridetsiili nime. On müstiline, loominguline, taeva stiihia aspekt. On väga nõrk aspekt, ta juhib tähelepanu kõrvalistele stiimulitele, millised aitavad meil tasakaalustada olukordi, loominguliselt neid mõtestada. Aspekt juhib loomingulist teadvust isikus, ta võimaldab meil teha ootamatut otsust. Ta toimib juhitamatult ja on kui võimalus teravalt muuta olukorda või elulist situatsiooni. Annab võime võitluseks inertsusega, vana ja ära elanuga ning loominguliseks puhanguks, mis võib isikut ennast shokeerida oma ettearvamatuse ja ootamatusega. Eriti töötab see aspekt tugeva Uraani korral, kus tulevad erilised selguse hetked ja geniaalsed ideed. Negatiivsel juhul käitub isik deviisil – peale meid tulgu või veeuputus.

Sünastrias on aspekti sisuks harmooniline sotsialiseerumine ja loomulik religioossus. Ohuks on vähene nõudlikus iseenda ja partneri vastu vahetades ära inimlikkuse sotsiaalsega.
Astroloogiline Must Kuu teeb ringi mööda sodiaaki 9 aastaga, sinna mahub 108 kuud

Hiina astroloogias ja Tao filosoofias on 108 püha tähte
Hinduistlik kirjandus käsitleb arvu 108 ja 1008 üsna palju. 108 tähendab: üks, mida on lõpmatult palju. Tegu on lõpmatu paljususe, mis on siiski üks ja seesama tähisega. Ükskõik mitu nulli vahele panna, nr. 1 tähistab seda ainumat, kõige algust ja 8 tähistab lõpmatust. On olemas ka väiksemaid jagatisi, veerand 108-st on 27, pool 54. Ka need arvud on sobivad.

Tavaliselt kasutatakse kindla arvu mantrate lugemisel helmekestest koosnevat malat, millel traditsiooniliselt 108+1 helmest. Tähendus selline, et 108 on kõik see muutuv, mida me eluna ja maailmana kogeme, lugeja enda elu- ja karmaratas. Viimane 109-s helmes, mis teistest natuke eraldi, spetsiifilise sidumisviisi tõttu, on nn Õpetaja. See, kes on väljaspool elu ja surma, sind alati juhendamas ja õpetamas, kui sa vaid vaikuses oled valmis kuulama ja erilist sisemist juhatust vastu võtma. Mantrat lugedes sellest helmest üle ei minda, jõudes selleni, pööratakse mala ümber ja tagasi, kui tahad järgmised 108 teadlikku eluhetke puhastumist läbi teha.

108 on väga iidne sümboolne number. Numbrikombinatsioon 1 ja 8 ilmeb pühades tekstides mitmel kujul: 18 mahasiddha't (täiuslikkuseni jõudnud joogameistrit), 108 helmest málas (india palvehelmestes), 1008 jumala nime, jne. Ükshaaval võib neid numbreid tõlgendada mitmeti. Näiteks: 1 – Too Üks, kes on kõige algus ja ots, üks kõiksus, üks teadvus. 0 – sümboliseerib teadvuse olemust, mida on raske või pea võimatu kirjeldada, ometi on see kõigele eksisteerivale ruumiks ja taustaks, sisaldub kõiges ja on samas kõigest eraldi. 8 – lõpmatus (külililükatud 8 on ju lõpmatuse märk) ehk kogu see kirev maailm, mis meid ümbritseb. Kriya joogas peetakse au sees tõsiasja, mida mahasiddha'd on väljendanud järgmiselt: on vaid 1 subjekt ja lõpmatu arv objekte.

Kolmega korrutame neid seekord hea õnne jaoks. Kolm tähistab kolmikjõudu ehk kolmainsust. Kristlikus kultuuriruumis on tuntud Isa, Poeg ja Püha Vaim. Jooga sünnimaal Indias on kolmikjõuks Shiva (muutja ja hävitaja), Brahma (looja) ning Vishnu (säilitaja), kes esindavad kolme looduse igavese kulgemise tsükli põhitahku – kõigele on antud aeg ilmuda, kesta ja kas kaduda või uue vormi võtnuna taas otsast alata. Seega sümboliseerib number 3 siin täiuslikku eluringi.

18.aprill on aasta 108 päev
Michael Bloomberg on 108-s New Yorgi linnapea.
Seriaalis "Lost" tuli iga 108 minuti järgi sisestada kood.
108 päeva veetis saarel Oceani kuuik
William Sheakesperel oli 108 sonetti
Paljude maade automagistraalid kannavad numbrit 108
Eestis on jooga ja tantsustuudio 108
Johannes Brahmsil oli sonaat d-moll oopus 108
Pesapallil on 108 õmblust
Indias on hädaabi number 108
Jaapanis on 108 tegutsevat vulkaani
Eks sellel numbril on veel palju teisigi tähendusi ja seoseid. Keda huvitama hakkas, saab ise internetis otsides leida.

kolmapäev, 16. detsember 2009

Eesti 2010 - 2 osa


Vaatame ka kaugete asteroide osa mõjust riigi nataalile. Eriti neid, mis riigi horoskoobis on olulistel kohtadel ja planeetidega tihedalt seotud.
Transiitne kauge asteroid Chaos on ületanud riigi MC. Kümnes maja tähistab valitsust, valitsevat parteid, rahvusliku mainet ja prestiisi. Kuna Chaos on juba pikemat aega seniidis edasi-tagasi liikunud, siis sealt ka osa segadustest, maine langus ja valitsevate parteide ebapopulaarsus rahava hulgas.

Sedna liigub mais Sõnnis 21 kraadis, tehes kvadratuure riigi Kuule Lõvis ja Veenusele Veevalajas. See teema puudutab siis valitsuse plaane ja püüdu minna üle eurole, mis aga leiab osa rahva poolt vastuseisu. Kvadratuur Veenusega näitab neid pingutusi, mida eurole üleminekuks tehakse. Kuigi Sedna otseselt finantsidega ei ole seotud, on ta ometi suurte muutuste üks käivitajatest. Põhiline tema mõju oleks praegusel ajal maailmamerega seotud küsimused – selle reostatus, kliima muutus, globaalne soojenemise tendentsid.

Lähedane asteroid Pandora alustab uuel aastal uut oma ringi, tehes samal ajal ühenduse ka Varunaga. Viimane seotud ka skandaalidega. Ega ei imestaks kui uue aasta algul mõni suuremat sorti skandaal ilmsiks tuleb. Veebruari kolmandal nädalal läheb Jupiter üle Hylonome. See naise nime kandev kentaur on seotud omavaheliste suhete teemaga. Konkreetsemalt – üleelamistega, mis kaasnevad lahutuste või laiali minekuga. Ta võib ka otseselt tähendada lahkunute või hukkunute leina ja taganutmist. Enamasti see väljendub isiklikes kaartides. Kui palju ta nüüd riigi horoskoobis tähtsust omab, seda tuleks veel kindlaks teha.

Ixion, mis nataalis riigi AC lähedal, teeb uuel aastal kvadratuuri AC-le. Seotud on ta karmalise võlaga, pattude lunastamisega. Rahvas tervikuna ja riigis toimuvad siseasjad peavad maksma oma mineviku eksimuste eest. Liiga ahne ja mõtlematu laenamine on üheks “patuks”, mille vilju paljud nüüd maksavad. Tervikuna kannatab kogu riik selle all nii majanduslikult kui sotsiaalselt.

Meie riiki sümboliseeriv asteroid Estonia on aasta algul jõudnud Veevalaja märki liikudes V majas. Hakkab tegema trigooni riigi Marsile ja Jupiterile. See iseenesest hea võimalus parandada suhteid naabritega, aktiivsemalt suhelda välismaailmaga, ette võtta eluolude parandamised omas kodus. Trigoon nende kolme vahel peaks edasi viima ka haldusreformi küsimused. Kesksuvel asub Estonia veel Jäära 5 kraadis koos transiitse Jupiteriga. Sisuliselt on nad VIII maja tipus. Kaheksas maja on riigi rahakott, on see seis nüüd krooniga seotud või märk suuremast ohust, kaheksas maja ikkagi. Aasta lõpuks on Estonia siirdunud tagasi Kalade märki ja teeb ühenduse transiitse Uraaniga. Pendeldamine riigi VII majas näitabki valdkonda, mis riigil lahendada tuleb, milles ta enam probleeme välja toob.

Asteroid Tallinn on Jäära märgis. Jätkuvad linna uue volikogu ja valitsuse uued ettevõtmised, mis said alguse pärast valimisi oktoobris 2009. Tallinn Jääras võiks tähendada linnale edasisi tuliseid vaidlusi volikogus ja vastuolulisi konflikte riigijuhtidega. Jäärast võib alguse saada ka uued algatused pealinna juhtimisstruktuuris. Juuliks on Tallinn täpselt riigi MC-l. Parlamendi ja linnajuhtide seos tugevalt esiplaanil.

Asteroid Tartu liigub Estonia järel Kaljukitse lõpus. Tartu teeb kvinkunksi iseendale, linnale võiks see tähendada samade probleemide esilekerkimine, mis linnal seni on olnud. Mis varem lahendmata jäid, need uuesti päevakorral. Juulis on Tartu jõudnud Jäära keskele liikudes VIII majas. Ehk küsimuse all linna eelarve kärpimise meetmed?
Parema pildi annaks muidugi nii Tallinna kui Tartu uute volikogude töö alustamise kaardid.

Eesti teine horoskoop, mida nimetatkase ka olmehoroskoobiks, mis näitab meie igapäeva elu. Uue Eesti kaardi 2009-10 aasta solaaris on palju kattuvust ja seoseid vana vabariigi nataaliga. See lausa eraldi teema võiks olla, millest kirjutada. Aga ehk lähemalt siis mõni teine kord. Eesti Vabariigi kaardis Marss liigub neljandas ja viiendas majas. Esimese ühenduse teeb Marss Jupiteriga mai lõpus ja seejärel kohe ühenduse Päikese ja Merkuuriga. Nähtavasti mais-juunis on aktiivne nii rahvas kui riik ise. Sest Merkuur valitseb AC-d ja Jupiter DC-d.

Marss Jupiteri peal on ohuks, et võetakse ette rohkem, kui võimalused seda lubavad. Hoiduma peaks liigsetest riskidest, et välistada juhuslikke ootamatusi. Marss kaardi Päikese peal annab võimaluse riigipeal rohkem oma võimu rakendada, aktiveerib uute võimaluste otsimist. Marss kaardi Merkuuril, aspekt puudutab kaubandust ja liiklust. Juuni teisel nädalal läheb Marss Neitsi märki ja teeb kohe ühenduse kaardi Veenusega. Planeet otseselt ei valitse kaardis ühtegi maja, on aga nii kuuenda kui kaheteistkümnenda maja kaasvalitseja. Kõne alla võib tulla jällegi teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga isikute aktiivsem tegevus, arutelu ja meedias vastukajade tulisem sõnavõtt. Kuna taasiseseisvuse kaardi 09/10 solaaris on Päike ja Kuu ka kaheteistkümnendas majas ja opositsioonis Jupiteriga, siis võiks oletada, et Marss aktiviseerib nii rahva kui riigijuhi tegemisi. Esiplaanil saab olema rahulolematus kogu riigi juhtimise ja rahva heaolu küsimustes.

Aprilli lõpus ja mai esimestel päevadel peaks olema tähelepanelikum rahva meeleolude ja tegemiste suhtes. Siis Marss on ühenduses Orcusega riigi kaardis. Langeb ju see aega kokku ka Pronkssõduri ja maipühede sündmustega. Mine tea, mida ärritatud ja ülekeevaline teatud kontigent, eriti mehed, ette võivad võtta.

Saturn Kaaludes liigub kaardi VI majas ja seda väga pikalt, sest kuues maja on väga suur, mis lõpeb alles Amburi esimeses dekaadis. Uraan liigub kaardi XII majas ja tema viibimine majas on veelgi pikem, kui on Saturnil vastasmajas. Neptuun liigub kaardi XI majas. Nende kolme liikumist majades peaks läbi pikkade aastate näitama nende majade valdkondade tegemisi ja muutusi. Pluuto liigub kaardi VIII majas, see tähendab finantsasjade olulist muutumise vajadust. Selge viide rahalistest raskustest riigikassas.
Veel võiks uurida wabariigi progressiooni kaarti, sealt kindlasti leiab nii mõndagi, mis aitaks mõista toimuvaid protsesse.

kolmapäev, 9. detsember 2009

Eesti 2010


Järgmise aasta planetaarsetest seisudest sai kirjutatud artiklis 2010. Nüüd heidaks pilgu vabariigi horoskoobile ja vaataks, mida toob lähenev uus aasta meie riigile, millised on tendentsid ja võimalused, ohud ja harmoonilisemad ilusad olukorrad. Ära on toodud ainult need seisud, kui transiitsed planeedid teevad radixi suhtes aspekte. Transiitsete planeetide omavahelisi aspekte me seekord ei vaata. Seda saab juba igaüks ise juurde lisada ja omad järeldused teha.

Marss liigub uue aasta algul riigi XI majas Lõvis retrograadselt. Olles eelmisel aastal ületanud Neptuuni ja Saturni, teeb need ühendused uuesti ja veel kolmaski kord on see tulemas. Retrograadne liikumine on energia kogumine, mille ta siis jõuliselt välja toob direktiivsel suunal. Eelmine kord oli samad ühendused mais-juunis 2008. Tuleks meelde tuletada ja vaadata, millised sündmused ja tegemised riigil siis olid. XI maja on parlament ja kohalik omavalitsus. Nemad peaksid sel perioodil tegelema “kodutööga” ja siis alles märtsi teisel poolel välja tulema paremate ning uutemate seaduseelnõudega, mis aitaksid riigil toime tulla raskustega.

2009.aasta sügisel üha enam levinud gripilaine vohamine langes ajale, mil transiitne Saturn ületas riigi Marsi ja oli kvadratuuris trans. Pluutoga. Veebruaris 2010 teeb Marss oma retro liikumisel uuesti ühenduse riigi Saturniga, planeediga, mis on VI maja kaasvalitseja. See viitab Marsi mõju aktiivsemale mõjule haiguste levikule inimeste seas. Pealegi teeb VI valitseja Uraan kvinkunksi Kuule. Ega head ei näita ka Uraani opositsioon riigi Mustale Kuule.

Viimane ühendus Marsil riigi Neptuuniga on aprilli esimesel nädalal. See vähendab eesmärgi kindlust ja tegutsemisjõudu. Võidakse teha ennatlikke otsuseid. Saturniga on kokkusaamine kaks nädalat hiljem. Ühendus kätkeb endas tulekahjude ohte, samuti liiklusõnnetusi. Ees ootab kokkusaamine Kuuga mai kolmanda nädala lõpus. See äratab seni varjus olnud kired, inimesete tegevus on emotsionaalselt vähem juhitav. Nad võivad vastu võtta ennatlikke otsuseid, kiirustavad järelduste tegemisel. Lõvis liikudes teeb Marss ka opositsioone Veevalajas olevatele planeetidele. Juuni teisel nädalal Marss lahkub Lõvist, et minna üle Neitsi märki, liikudes siis juba XII majas. Horoskoobi viimane maja kätkeb endas meditsiini asutusi, kinnipidamise asutusi ja varjatud ehk salajasi ettevõtteid. Marsi liikumine majas peaks need eluvaldkonnad aktiivsemaks muutma. Võimalik, et parlament võtab vastu uusi seadusi selles valdkonnast.

Enne Neitsisse siirdumist teeb Marss opositsiooni riigi Uraanile. See seis sisaldab endas teatud ohte lennundus- ja raudtee süsteemis. Samuti loodusõnnetustest metsatulekajude suuremat ohtu ning torme. Metsamassiivide põleng siiski eeldab veel ka pikka kuiva perioodi, mis kevadel aga on vähetõenäoline. Tööstuses avariisid või plahvatusi. Täpne seis on 27.mail. Pealegi on tulemas täiskuu aeg. Ei saa mööda vaadata sellest, et sel ajal teeb Marss vastasseisu transiitsetle Mustale Kuule ja Neptuunile. Eriti olulisemaks peaks aspekti Neptuunile, sest Marss liigub tema valitsevas maja.

Uue aasta esimesel kuul (17.01) läheb Jupiter Kalade märki ja kohe ületab riiki sümboliseeriva asteroid Estonia. Meile võib see tähendada, et riik saab rohkem avalikuse ees tuntuks, tulla võib nii head kui halba, Jupiter ju tuntud liialadaja ja kõikeandja.10.veebruaril teeb täpse ühenduse riigi Päikesega. See peaks andma hea võimaluse riigil esile kerkida, suurendada oma tuntust. Hea on seis majandusprobleemide edukamale lahendamisele, hea parandada kehtivate organisatsioonide struktuuri, edukamalt läbi viia tähtsaid läbirääkimisi. Kui seda võimalust ei kasutata ära, siis edaspidi need hakkavad rohkem takistama arengut, sest edasi liikudes teeb Jupiter ühenduse asteroid Pandoraga (14.03). Karta on, et rahva sotsiaalelus päästetakse valla tegu, mis ei leia inimeste poolset heakskiitu. Kuna ühendus toimub VI majas, siis see võib puudutada tervishoidu, tööjõu turgu, ametühingut, politseitööd ja põllumajandust. Päevakorda kerkivad uuesti vanad probleemid, mis minevikust pärit. Selleks võivad olla piiriküsimused Venemaaga aga ka siseriiklik maareform ja haldusüksuste liitmine.
Peale ühendust Pandoraga jõuab Jupiter kaardi DC-le (27.03). Meie partnerid aktiviseerivad oma tegevuse, kõne alla võib tulla mitmete seaduste muutmine. Jupiter Kalades liikudes tõttab aina edasi, 24. aprillil teeb ühenduse Junoga, suureneb suhete osa, toimub rida liidrite ja juhtide kokkusaamisi, läbirääkimisi ning visiite. Samal ajal on ühendus ka Selenaga (Kuu fiktiivne punkt, mitte segi ajada samanimelise asteroidiga). Seis soodustab siis lisaks tulemuslikke läbirääkimisi, uusi kontakte, läbimurret.

Mai lõpus (23.05) jõuab Jupiter Chironi ja Erise ühenduse peale. Elanikkond peaks tõsisemalt kätte võtma oma hoolitsuse tervise eest, muutma suhtumist sellesse. Tendents tervislikumale eluviisile on tegelikult juba viimastel aastatel näha, kuid see on veel ebapiisav. Võimalik, et reformitakse haridussüsteem, millest eelmise aasta lõpus palju juttu oli. Edasi liigub Jupiter Jäära märgi suunas ja jõuab sinna 6.juunil. Ja alles 23.juulil pöördub ta Jäärast tagasi ning liigub näiliselt tagurpidi uuesti Kalade märki, jõudes niimoodi uuesti Kalade 23-sse kraadi (18.11). Tavaliselt toimub retrograadne liikumine ühe märgi piires, seekord siis aga on asi teisiti. Kas sellel on oma tähendus ja mõju, kindlasti on. Oma direktiivsel liikumisel teeb ta veelkord ühenduse Chiron-Erisega, andes siis võimaluse vahepeal küpsema hakanud tegudel uue hooga kasvama ja arenema hakata.

Saturn aasta alguses liigub juba Kaaludes, olles eelmise aasta oktoobri viimastel päevadel teinud ühenduse riigi Marsiga ja natuke hiljem ka pealinna sümboliseeriva asteroid Tallinnaga. 13.jaanuaril pöördub ta retrograadseks ja teeb uuesti tagasiteel need ühendused, et siis 30.mail uuesti õigetpidi liikuma hakata ning kolmaski kord ühendused Marsi ja Tallinnaga teha, seda juuli lõpus ja augusti kolmandal nädalal. Seda Saturni ühendust Tallinnaga seostaks eelkõige viimaste kohalike valimistega. Saturni printsiipi arvestades lisandub veelgi piiranguid ja kokkuhoiu elemente, uued maksud või teistsugune maksupoliitika. Mis täpselt, seda öelda ei oska. Ja kas see ongi nii oluline? Tähtsam on see, et midagi muutuks paremaks, uuemaks ja mõistlikumaks.

Samal ajal, sisenedes Kaaludesse, hakkab moodustuma kvadratuur riigi Pluutoga Vähis. See juba karmim asi. Ehk konservatiivsetele jõududele riigis antakse äkiline hoop?? Mida ma aga mitte ei usu, sest vana võitleb visalt edasi ja uuel pole niipalju kandepinda, et ennast täielikult kehtestada. Aga tendents sinnapoole saab alguse. Seis piirab masside võimalusi, sunnib end kokku võtma ja kokku hoidma. Üldiselt sel ajal pole soovitav teoks teha otsustavaid plaane. Aspekt nagu sunniks ette võtma seni takistavate piirangute lõhkumist ja seda mõne teise olulise arvelt. Edu võib aga tuua ümbermuutmiste lihtsustatud variant. Vana kaevu enne täis ei aeta kui uus valmis.

Teel Kaaludesse teeb Saturn veel kvadratuuri sõlmedele. Riigil oma eesmärkide täitmisel tuleks toetuda sellele positiivsele, mis minevikus on olnud ja paika panna konstruktiivsed suunad edasiseks. Septembris jõuab Saturn riigi II majja, kitsendades ja korrale kutsudes finatssüsteemis kehtivates reeglites.

Uraan liigub uue aasta algul VII majas Kalades. Teel Jäära ootab ees ühendus Erise ja Chironiga. Uraan oli eelmine kord Erisega koos aastal 1928.a. Jäära alguses. Siis näiteks teostati Eestis raha- ja pangareform, kasutusele võeti kroon. Nüüd Uraan üle minnes nataali Erise pigem tähendaks see rohkem uut teadusevallas, IT arengus edasiminekut. Muidugi pole välistatud, taevakehade printsiipe arvestades, äkilist konflikti, ootamatut sündmust. Ka rahanduses võib olla midagi, millest juba ammu räägitakse. Riigi VIII majja Uraan 2010.aastal ei jõua. Küll aga teeb ta kvadratuure sõlmedele kahe märgi piiril liikudes. Ühelt poolt annab tõukejõu edasiarenguks, teisalt tuletab meelde mineviku vead.

Neptuun liigub Veevalaja kolmandas dekaadis VI majas. On ühenduses Uraani ja Vertexiga. Jätkuvad need tendentsid, mis olid aastal 2009, eelkõige siis meditsiini ja tööhõive alal. Liikumine VI majas võiks tähendada samuti ametühingu poolt saavutatud teatud edu. Samuti teistest rahvustest kaasmaalaste ühtsemaks koondumist ühise lipu alla.

Pluuto Kaljukitse alguses hoiab pinge all riigi Marssi, tehes kvadratuuri ja mõjutades ka Tallinna asteroidi. Aspekt toob välja seni valesti tehtud otsused ja tegevused. Kosmeetilised parandused riigiasjades ei too oodatud tulemusi. Vaja oleks palju efektiivsemaid otsuseid kui seni tehtud oli. Muutuste vajaduse energia peaks suunama õigesse suunda Samal ajal on Pluutol opositsioon iseendaga. Põhjapanevad seisud, eriti see viimane. Riik sündis sama kvadratuuriga, mis näitas tolle aja pingelist seisu. Eesti riigi moodustamise järgnes rida sõjakäike. Narva lahinguga algas novembris Vabadussõda. Ei taha nüüd öelda, et aspekt kordub samamoodi, ajad ja tingimused hoopis teised, kuid aspekti olemus võib avalduda ka tugevamini konfliktide tekkimises. Vastasseis on kahe võimu, algse ja nüüdse konflikt. Eeldab siis teistsugust lähenemist probleemide lahendamisele. Ja seda praegune finantskriis meile ju näitab, et endist viisi enam edasi minna ei saa.

Tähtis on seegi, et Pluuto teeb II ja VIII maja tippudele kvadratuuri. See on viide, et midagi meie rahaga võib hakata toimuma. Vähemasti tegeletakse jõudsalt uue raha sisseviimisega. Aga pigem peaks pingutama mitte euro, vaid uue majanduspoliitika ja riigi majanduse terviklikuse moderniseerimisega. Aeglase Pluuto mõjul kestavad aspektid nende majade tippudele veel aastal 2012. Ja siis võib kõne alla tulla tõesti eurole üleminek, kui see varem ei toimu. Aga momendil on kõik võimalused lahti ja uus raha võib tulla siis, kui keegi seda momendil oodatagi ei oska.

Seega, nii nagu on tervele maailmale 2010.aasta pingeline, nii on ka Eesti horoskoobis samal ajal mitmeid pingeseise oodata, mis siis viitavad paljude eluvaldkondade ette kerivatele raskustele.
järgneb...

kolmapäev, 2. detsember 2009

Maokandja - 2


Järg artiklile Maokanja ehk 13 märk.
Antiikmütoloogias teame Heraklese 12 vägitööd. Ka tema pidi imikueas võitlema kahe maoga, st. omandas juba siis tarkuse. Need 12 vägitööd viivad Heraklese samuti tegelikult läbi 12 sodiaagitähtkuju, millest mõned on eriti selgesti äratuntavad. Nemea Lõvi ja Lerna Hüdra tapmine, Augeiase talle puhastades valab vett, püüab kinni Keryneia emahirve, Kreeta sõnni, toob ära amatsoonide Hippolyte vöö jne. Kõik need vägitööd viivad ta läbi terve maailma. On tõsi, et kõigi rahvaste esoteerilised ajastute arvestused on saanud alguse tähtede liikumist jälgides ja on sellest sõltuvad, sest tähed ja nende liikumine on rahvaste ja inimeste saatusega tihedalt seotud.

12 sodiaagimärki on seotud 5 elemendiga: maa, vesi, tuli, maa, metall. Nende kombinatsioonid 12 x 5 = 60, terve tsükkel. Loomaringist seespool on kujutatud 8 trigrammi. Kõige sisemises ringis on 9 meva't – need pärinevad hina I chingist ja numeroloogiast. Iga meva on seotud värvuse, ilmakaare ja elemendiga.
Arvestuse ja vaatlused, mis baseerusid babüloonlaste süsteemil, näitasid keskmist Päikese kuuajalist viibimist ühes märgis. Siis tolle aja teadlastele paistiski rohkem kui loogiline, et taevasfäär tuleb jagada 12-ks sektoriks, igas 30 kraadi. Ja märkidele anti nimetused selle järgi, milliseid tähtkujusid Päike oma liikumisel läbis. Teadaolevalt mainiti sodiaagimärke esmakordselt aastast 475 eKr. Sodiaagi kaarekraade kasutati horoskoobis esimest korda aastal 263 eKr. Astroloogid kasutavad Iiri astroloogi Cyril Fagani sõnastatud ja juuripidi antiikaega ulatuvat sodiaagimärkide süsteemi, kus igale märgile vastab taevas samanimeline tähtkuju. Kõige tähtsam on aru saada, et tähtkujud on omaette kokkulepitud süsteem ja sodiaagi märk omaette. Nende vahele ei saa panna võrdsusmärki (=). Tähtkujude puhul, et neid eristada ja paremini orienteeruda, pandi tinglikud piirjooned. Astroloogiline süsteem on samuti kokkuleppeline süsteem ja nad on tähtkujudest eraldi seisevad. Tähtkuju on sideeriline (liikuv) ja sod. märk aga troopiline, liikumatu.

Definitsioon oleks järgmine. Troopiline sodiaak on seotud ekliptikaga, on jagatud 12 võrdseks (30-kraadiseks) lõiguks, mida nimetatakse sodiaagimärkideks ja see on tavaliselt sodiaagi struktuur horoskoobis. Tema taustal määratakse planeetide ja majade tippude asukohti. Troopilist sodiaaki vastandatakse sideerilise ehk tähtkujude sodiaagiga, mis visandab 12 ebavõrdset tähtkuju, millel on troopiliste sodiaagimärkidega samad nimed, kuid mis ei kata sama suurusega ala.

Astroloogias on põhiliselt kaks koolkonda, lääne koolkond kasutab troopilist sodiaaki aga sideerilist kasutatakse põhiliselt Indias. Vahe on selles, kuhu paigutatakse sodiaagi algus. Taevasfäär on ju kera ja sellel pole ei algust ega lõppu. Selle pärast ongi kokku lepitud koht, kust algab sodiaak. Analoog oleks praegu kõikide poolt aktsepteeritud Greenwichi algmeridiaani koht. Sama moodi kasutatakse sodiaagi defineerimisel erinevaid punkte taevaskeral.

Läänes siis kasutatakse enamasti troopilist sodiaaki, kus nullpunkt on Jäära märgi alguse kevadpunkti. Sellisel moel siseneb Päike alati samaaegselt astronoomilise kevade algusega Jäära märki. Sideeriline sodiaak aga tegeleb otseselt tähtkujudega, paigutades sodiaagi alguse kohakuti mõne tähega ning ülejäänud sodiaagiring ehitatakse üles sellest lähtuvalt. Näiteks on paigutatud Kaalude märgi algus täpselt tähele Spica. Või nii, et Aldebaran pannakse 15 kraadi Sõnni märki.

Sellisel moel ei ole lääne ehk troopilisel sodiaagil mitte midagi pistmist tähtkujudega, millest siis nii palju juttu tehakse. Lääne astroloogia tegeleb sodiaagimärkidega, 30 kraadiste sektoritega ning nendest esimene algab sealt kus asub Päike kevade alguses.
Erinevate sideeriliste sodiaakide omavaheline erinevus on väike, vaid mõned kraadid. Samas kui sideerilise sodiaakide erinevus troopilisest on umbes 23 kraadi. Pealegi muutub see suhe ajas, üks kraad 72 aasta jooksul. Seda tõsiasja kasutavad ära skeptikud ja astronoomidest astroloogiavastased, kes püüavad väita, et astroloogid ei tea tähistaevast midagi ja kasutavad tuhandeid aastaid vanu andmeid. Ei saa öelda, et üks on õige ja teine vale. Küsimus on lihtsalt vaatepunktis. Nii nagu Euroopakesksele kultuurile on loomulik, et nullmeridiaan asub Greenwichis, nii on ka täiesti mõistetav kui araablased sooviksid selle paigutada Meccasse või Cheopsi püramiidile. Ja poleks ka ime, kui näiteks ameeriklased selle nullmeridiaani tahaks paigutada Washingtoni kohale. Seega, ei ole üks neist õige ega teised valed, tegemist on lihtsalt erinevate tasanditega astroloogias. Greenwichi meridiaanist kirjutasin blogi algusaastal, link siin. Sealt saab lugeda, kuidas nullmeridiaan oma alguse sai.

Erinevate astroloogiliste faktorite olemus on otseselt seotud nende liikumiskiirusega. Kuu, kui kõige kiiremini liikuv taevakeha, valitseb astroloogias igapäeva elu, sest iga päev on erinev. Marss, mis liigub Kuust palju kordi aeglasemalt, valitseb juba selliseid ettevõtmisi, mis kestavad nädalaid ja isegi kuid. Saturn aga valitseb oma ligi 30 aastase tiirlemisperioodiga isegi mitte aastaid vaid aastakümneid – noorus, täisiga, vanadus. Täpselt samamoodi on troopilise ja sideerilise sodiaagiga. Kuna troopiline sodiaak liigub sideerilisega võrreldes üsna kiiresti, võib öelda, et sideerilised peaaegu ei liigugi, siis tegelebki troopiline astroloogia nii öelda kehatasandiga, sest keha ei ole ju igavene. See on kiiresti muutuv nagu troopiline sodiaak isegi. Sideeriline astroloogia aga teeb sisuliselt nii öelda hinge horoskoopi, sest hing ei muutu. Või peaaegu ei muutu, samuti nagu sideeriline sodiaak, mis muutub väga ja väga aeglaselt.
Viimasel ajal on hakatud kasutama ka galaktika tsentrile orienteeritud sodiaaki, sest see on sodiaak, mis tõesti seisab täiesti paigal.

Mida siis praktiliselt horoskoopide koostamisel kasutada? Hing on olulisem kui keha ja seepärast tuleb astroloogias sideerilist või galaktikalist sodiaaki tähtsamaks pidada kui troopilist! Päris nii see siiski ei ole. Kuna valdav enamus inimestest elavad tänapäeval kui kehad, s.t. nad ei teadvusta ennast kehast erineva elusolendina, kes omab keha, vaid teadvustavad ennast lihtlabaselt kehana, siis pole erilist mõtet neile hinge horoskoopi teha ning tasub piirduda troopilise sodiaagiga. Ehk lühidalt öeldes, eks see üks katsetamise asi ole. Selleks see erinevate sodiaakide võimalus ongi olemas. Tavakasutaja peaks piirduma troopilise sodiaagiga, muud sodiaagid on professionaalsetele astroloogidele.

Seepärast pole mõtet oponentide lahmimisel selles, et astroloogia ei arvesta märkide ja tähtkujude vahelist nihet. Neile tundub, et astroloogid omistavad tähtkujudele märkimisväärset mõju ja kannavad sellise mõttemalli neile automaatselt üle, seejuures astroloogide arvamuse vastu erilist huvi tundmata. Sellise olukorra tekkimist soodustab asjaolu, et unustatakse ära taevamärgi mõiste füüsikaline sisu. Märk on taevaskera kordinaatide kaudu väljendunud Maa asend taevakeha suhtes, mitte taevakeha paiknemine sodiaagi vööl. Klassikaline astroloogia peab määravaks märgi mõju, ning tegeleb sellele vastavalt. Sideerilist süsteemi kasutab näiteks Thunide taimede astroloogia alane materjal. Meteoroloogilise astroloogiaga tegevad isikud kasutavad oma töös ka sideerilist sodiaaki.

Igal meile tuntud tähtkujul on oma legend. On seda ka temal. Maokandja (Ophiuchus) on Askleipos, esimene arst, kes inimesi ravides nii osavaks muutus, et oskas isegi surnuid ellu äratada. See aga jumalatele ei meeldinud. Zeus kartis, et kui inimesed muutuvad surematuks, siis nad ei eristu millegi poolest jumalatest. Ja Zeus tappis Asklepiose oma piksenoolega ja Apollo soovi kohaselt tõstis ta igaks juhuks inimestest kaugemale, taevasse. Et maod mängisid Asklepiose arstimikunstis suurt osa, kujutati teda alati koos nendega. Vana-Eesti taevas seda tähtkuju teada pole.

Maokandja negatiivne pool on lähedane Skorpioni omale (sünged saladused) ja positiivne jällegi omane Amburile( elurõõmus intellektuaal). Ehk seepärast teda ei ole astroloogide poolt aktsepteeritud? Sellele vaatamata on tähetargad nii idas kui läänes mõningat tähelepanu osutanud perioodile, kui Päike liikus läbi Maokandja kraade. Individuaalkaardis ilmnevad kindlasti Skorpion-Ambur märgi sulandunud iseloomu omadused, mida kokkuvõtvalt saaks siis ühise nimetaja all Maokandja omadustega siduda.

Tegelikus on jah nii, et Päikese näiv liikumine mööda ekliptikat, Päike läbib 13 tähtkuju. Maokandja asub täpselt Skorpioni ja Amburi vahel.
Sealjuures peab märkima, et Maokandja on päris suur, ta hõlmab ekliptikal 4 kuni 25 kraadise lõigu Amburist ja Päike läbib selle tänapäeval 27. novembrist kuni 17. detsembrini (teistel andmetel 30.11.-17.12.)
Kumba siis ikkagi eelistada, kas on rohkem “kasu” tähtkujudest või sodiaagimärkidest. Nii ühed kui teised on kokkuleppelised ja vaidlused sellel teemal on mõttetud.

Astronoomiliselt on tähtkuju peatäheks alfa Ras Alhague (Maotaltsutaja Pea), mauride Maotaltsutajast. On sinakas hiidtäht 59 va. kaugusel. Beeta Celbalrai (Karjuse Koer) nimi on antud nomaadide poolt. Delta Yed Prior (Eesmine Käe Täht), seda näeb asukoha järgi. Üks kummalisemaid on Lambda Marfik (Õlg) -st 2,5 kraadi kirdesse jääb nõrk Barnardi täht, millel on suurim omaliikumine, 10,3 kaaresekundit aastas. Otsest seost nüüd Maokandjaga vast pole.
Kasutatud kirjandus ja interneti online: ajakirjades “Paradoks” 1993.aastast ilmunud materjal.
Täheatlas, kirjastus Valgus 1990.
Horisont 6/2009
Tuulepesa foorum
Jutuwestja foorum
Horoskoop.ee foorum

teisipäev, 24. november 2009

Maokandja ehk 13 märk


Paljudel taevaste asjade vastu huvitatud inimestel, eriti aga skeptikutel, on olnud üheks peamiseks argumendiks astroloogia vastu ka 13 märgi – Maokandja mittearvestamine. Märkide ja tähtkujude suvaline kasutamine on põhjustanud palju segadust. Millest on tulnud, et astroloogid ei “tunnista” seda tähtkuju märgina ja teised aga jällegi loevad seda 13-ks sodiaagi märgiks. Toon ära lõikude kaupa mõningad argumendid ja seletused, mis kirjeldavad sodiaagi tekkimist ning kolmeteistkümnendat märki. Kokku peaks need andma ülevaate erinevatest allikatest pärit arvamustest. Ühtseks tekstiks neid lõike sulanduda ei õnnestunud, seepärast osa kirjutatust kordab end erinevalt aga peamõte jääb samaks.

Tekkis see segadus sodiaagi märkide ja ekliptilise tähtkujude vahel siis, kui märkidele anti nimetused. Enamikule tuntud tähtkujudele panid nime juba vanad kreeklased, roomlased ja egiptlased – see seletab hoopis veidrate, näiteks Kassiopeia või Orioni nime tausta. Eelistati ju tähtkujusid nimetades mütoloogias tuntud tegelasi. Lisaks on tähtkujude asend ja kuju vahepealsete aastatuhandete jooksul mõnel juhul muutunud – noil ammustel aegadel võis Lõvi tõesti Lõvi meenutada. Siis täiesti alusetult pandi võrdsusmärk nende vahele. Umbes 2000 aastat tagasi langesid märgid ja tähtkujud kokku aga kevadpunkti nihkumine on need üksteisest eemale viinud.

Mesopotaamia astronoomiliste teadmiste kokkuvõttes on üles loetletud 18 “Kuu rajale” jäävat tähtkuju, nende hulgas enamik tänapäeval kasutatavaid sodiaagimärke. Kõige hämmastavam oli aga Jäära puudumine – võib olla võeti see üle egiptlastelt pärast babüloonlaste sissetungi Mesopotaamiasse 7. saj. eKr. Kuu rada on 12-kaarkraadi laiune sodiaagivöö, mida läbivad Päike. Kuu ja planeedid. Järk-järgult langes tähtkujude arv kaheteistkümnele ja neistsamadest kaheteistkümnest said viimaks kaksteist sodiaagimärki. Pärast seda ei kulunud enam kaua, kui Päikese näiva tee tähistamiseks võeti kasutusele mõiste “ekliptika” ehk vöö keskosa. Seega jagasid sumerid esimestena taevaskera kahetistkümneks tsooniks.

Maakera ekvatoriaalpiirkonnas ja selle lähedal oli Päikese, Kuu ja planeetide asukoht tähtede taustal mingil määral ka otseselt vaadeldav. Paistes eha- või koiduvalguse kustudes muu taevaga võrreldes pisut heledam. Tänapäeval tuntakse seda nõrka helendust sodiaagivalgusena.12 tähtkuju 88-st on üldtuntuks saanud seepärast, et rändavad taevakehad liiguvad selle tosina piirides. Reaalses taevas jääb Skorpioni ja Amburi vahele ka Maokandja tähtkuju, kus Päike paikneb detsembri esimesel poolel. Samuti külastavad seda Kuu ja planeedid. Põhjus, miks Maokandja kohta ei ole koostatud ega koostata praegugi horoskoope, on samuti ajalooline.

Konkreetset kujutletavat joont, mida mööda Päike aasta jooksul liigub, nimetatakse ekliptikaks. Planeete ja Kuud võib leida siiski mõneti laiemast alast, mis ongi tuntud sodiaagiribana. See on tingitud planeetide liikumisest ümber Päikese mitte täpselt ühes tasapinnas. Ka Kuu orbiit Maa ümber moodustab Maa orbiidiga ümber Päikese umbes 5 kraadise nurga. Kui lai on sodiaagi riba? Seegi on kokkuleppe küsimus. Kuu, nagu sai öeldud, võib liikuda 5,1 kraadi kaugusele. Ekliptikast hälbib enam ka Päikesele ja Maale lähemad planeedid: rekordit hoiab Veenus, mis sobivatel tingimustel eemaldub ekliptikast rohkem kui 8 kraadi.

Sobivad tingimused tähendavad, et lisaks Veenuse orbiidi reaalsele kaldele ekliptika suhtes asub Veenus Maale suhteliselt lähedal, Maa ja Päikese vahel, mistõttu tundub Maalt vaadatuna, et Veenus on ekliptikast veelgi kaugemal. Nii on kujunenud mõte lugeda sodiaagiriba laiuseks 16 kraadi, 8 kraadi kummalegi poole. Sel juhul lisandub sodiaagi nimekirja ka Maokandja kõrvale veel kaheksa tähtkuju: Vaal. Kaaren, Karikas, Hüdra, Orion, Pegasus, Kilp ja Sekstant.
Kolme viimase kirjalõiku on võetud ajakirjast Horisont 6/2009, Alar Puss,”Tähtkujud ja sodiaagimärgid”.

Kaugetel aegadel oli kasutusel ainult matemaatiline 12 süsteem. Juba Babüloonias, astroloogia sünnimaal, teadlased praktiseerisid 12-ku süsteemi. Babüloonlased eelistasid kasutada tosina eeliseid: arv 12 jagub kahega, kolmega, neljaga, kuuega ja seepärast oli väga mugav seda kasutada näiteks kaubanduses rahavahetuse operatsioonides. Seepärast on 12-dik süsteemis, ring ( 360 kraadi), jagatud täpselt 30-ks kraadiks. Ning seda lihtsust kasutati ära. Asja taga on ka numeroloogia printsiibid ja seda seostatakse Pythagorasega.

Veel tooks ära lõike jutuwestja foorumist, milles on jutt 12 märgist:
Kolm on jumaluste, 4 inimese arv: 3 x 4 = 12.
Juudi religioosne seadustekogu Mishna ütleb: “Päevas on 12 tundi ja nende jooksul täitub loomine.” Need tunnid on kui jumalate 12 000 jumalikku aastat, mis tähendavad ühte ajastut. Müstilises keeles tähendab see, et vaimu 12 suurt muutumist aineks – 12 000 jumalikku aastat – toimuvad nelja suure Ajastu ehk esimese Mahājuuga ajal. Loomistöö algab metafüüsilisest ja üleinimlikust ning lõpeb Kosmose ja inimese füüsilise ja pelgalt inimliku loomusega. Selle aja jooksul on kulgenud kõrvuti nii nähtav kui nähtamatu areng.
Mesopotaamia peajumala, loojajumal Marduki templis oli 12 väravat. Skandinaavia mütoloogias oli 12 jumalat ehk aasi, kes loovad inimesed. Kreeklaste Olümposel 12 suurt jumalat. Ateenas oli linna keskel 12 jumala altar. Suuri neitsidest Ema-Jumalatare (Kybele – Pallas – Minerva – Diana) – Kuu-jumalannasid on kujutatud lapsuke (Päike) kätel. Ateena jumalanna istub näiteks lõvi seljas ja teda ümbritsevad 12 isikut (12 jumalat). Aasia mütoloogias on samuti sageli 12 jumalust. Hiinas nt tuntakse 12 “Taevalikku Inimest”, Tien-Hongi, keda kujutakse inglitena, kel on inimese nägu ja draakoni keha. Talmudi (pärimuste kogu) järgi on saatanate pealik Samael suur 12-tiivaline madu, kes alla langedes viib kaasa kogu päikesesüsteemi. Filosoofiliselt tähendab see aastat: 12 tiiba = 12 kuud.
Kabalistidele on ta Saturnuse – Kronose – Aja sümboliks ja vastab ühele rassi-ajastule. Uues Testamendis saame lugeda Jeesuse 12 apostlist, neid on sageli sümboolselt kujutatud 12-harulise tähena, 12 lambana, tuvina, tähena jne. 12 õpilast on olnud ka teistel suurtel õpetajatel, nt mithraismis, Muhamedi väimehe Ali järglaste, šiiitide usuvoolus on 12 tema järglast ehk imaami. Johannese Ilmutus kõneleb samuti mitmeid kordi arvust 12, seal on see kindlasti uue maailma number. Ilmutusraamatu taevalik elupuu kannab 12 korda aastas, s.o kord kuus vilja. 12 on üks kesksemaid sümboleid ka Vanas Testamendis. Seal on 12 heebrealaste sugukonda, kes on nii 12 jumala kui 12 sodiaagimärgi personifikatsioonid. Hiiobi raamatut peetakse VT kõige vanemaks osaks, tuhatkond aastat teistest, isegi Moosese raamatutest varasemaks. Seal on räägitud tähtkujude loomisest: Ta [Jumal] “... kes teeb Vankri-, Varda- ja Sõelatähed ja lõunapoolsed tähtkujud.” (Ii 9:9) “... juhatada Vankritähtede kogumit?” (Ii 39:32)

Ka 2. Kuningate raamatus mainitakse juba sodiaaki: “Ja ta kõrvaldas ebajumala-preestrid ...; ka need, kes suitsutasid Baalile, päikesele, kuule, tähtedele ja kõigile taevavägedele [= tähtkujudele].” (2 Ku 23:5) VT-s on arvukalt viiteid sodiaagile, tegelikult on kogu VT süsteem üles ehitatud 12-le: sangarid, isikud, juhtumid, sündmused jne. Selge viide on siin ka nt Joosepi uni, kui ta näeb 11 “tähte” kummardamas 12-ndale, tema enda “tähele” (1 Mo 37:5–9). Selles episoodis on nähtud ka Kristust ja tema 11 apostlit (välja arvatud siis reetur Juudas). On oletatud, et selge viide sodiaagile on ka Jaakobi 12 suguharu, mis saavad alguse tema 12 pojast e sodiaagimärkidest. (1Mo 49: 1–27)

Veevalaja = Ruuben, “mu esmasündinu ... veena oled vooganud”. Kaksikud = Siimeon ja Leevi, lahutamatud “vennaksed” heas ja halvas. Lõvi = Juuda “on lõukoera kutsikas ... ta lebab nagu kunagi lõukoer või lõvi”. Kalad = Sebulon “elab mererannas, laevade rannikul”. Sõnn = Issaskar “kondine eesel ... langetas oma turja koormat kandma”. Skorpion = Daan “on madu teel, rästik raja peal, kes salvab hobuse kandu”. Kaljukits = Naftali “nobe emahirv, kes kannab haralisi sarvi”. Jäär = Gaad ründab ise röövjõukusid, “olles neil kannul”. Kaalud = Aaser, kellelt “tuleb rammus roog, ja temal on anda kuninglikke maiuspalu”. Ambur = Joosep, kelle “amb jääb painduvaks ja käsivarred on nõtked”. Vähk = Benjamin, “kiskjas hunt”. Neitsi märgi jaoks, kui see Skorpionist eraldatakse, on Jaakobi ainus tütar Dinah. Traditsiooniliselt kujutati nende nimetatud hõimude lippudel sodiaagi 12 märki.
järgneb..

kolmapäev, 18. november 2009

Suguvõsa - seitse põlvkonda - 2


VIIES PÕLVKOND
Viienda põlvkonna esivanemaid on 16 inimest, kes hoolitsevad HARMOONIA eest meie elus. Samuti abistavad kosmiliste seaduste mõistmisel, kohtumõistmisel ning toetavad immuunsüsteemi meie kehas. Nad kingivad immuunsuse vaimsete segaduste suhtes või annavad hälbeid, kõrvalekaldumist Jumalikust seadusest. Kui see põlvkond elas oma elu moraalselt ja harmooniliselt, on meilgi neid asju kerge järgida. Kui aga keegi neist eksis rängalt, kanname nende „karistust“ meie edasi (nt. toob elu raskeid kohtuprotsesse või immuunsüsteemi haigused).
Nemad seostuvad meie elus püha maaga, maastikutüübiga, selle kooslusega, taimedega-loomadega.
Viienda põlvkonna esivanemaid kujutatakse õnnistatud puude vormis ning igaüks neist avab meile ühe maastikutüübi:

tundara
taiga (paks mets)
dzungel
metsastepp
stepp
luht (üleujutatud ala)
poolkõrb
kõrb
veekoguäärne (kallas)
mäed
segamets
org mägede vahel
mäekuru (mäelõhe)
kõrgenenud soolasusega pinnas
soo ja raba
metsatundra

Avatavad maastikud ilmutavad end ka toataimedes, mis on ju ühe või teise maastikutüübi koosluse osa. Esivanem ulatab abistava käe oma taime kaudu. Ja vastupidi – mõni taimeliik tekitab allergiat või ei kasva hästi – järelikult puudub selle esivanema toetus.
Nii taimed kui ka koduloomad (kes on samuti mõnelt maastikult pärit) kaitsevad energeetiliste rünnakute eest.
See põlvkond ei mõjuta meie saatust mitte otse, vaid läbi salapäraste nähtuste, läbi märkide, läbi unenägude, läbi teispoolse informatsiooni ja on tugevalt seotud meie eetilise tasandiga.
Sünastrias vaadatakse irratsionaalseid maagilisi septiilaspekte – 1/7 ringist septiil (51,3).

KUUES PÕLVKOND
Kuuenda põlvkonna esivanemaid on kokku 32 ning nemad juhivad ABIELU, perekondlikke suhteid ja kogu suguvõsa. Nende tugev toetus kindlustab õnneliku abielu. Nemad on võti harmoonia juurde. Nad on meie abielu, perekonna ja suguvõsa hoidjad ning meie laste kaitsjad. Need esivanemad juhivad meie juurde vajalikud inimesed või hoolitsevad selle eest, et me selles elus oma tõelist partnerit ei leiaks.
Kui meil on selle põlvkonna kaitse, ei purune abielu väliste katsumuste mõjul, kuna kuuenda põlvkonna esivanemad pidurdavad lagunemisprotsesse. Nad võtavad sageli kaitseingli kuju või ilmuvad tootemloomana ja väljendavad ennast läbi märkide, lülitades sisse meie intuitsiooni.
Selle põlvkonna kohta annab teavet hammastik, (inimesel 32 hammast – põlvkonnas 32 liiget) . Mida tugevamad ja tervemad hambad, seda kosmiliselt kooskõlalisemalt elu meie need esivanemad elasid. Kui inimesel on mõned hambad puudu (nt. ei kasva tarkusehambaid), võib arvata, et esivanemate seas oli sugulusabielu, mispärast ei tule ka kuuenda põlvkonna inimeste arv täis. Viletsad hambad aga annavad tunnistust tõsistest perekondlikest probleemidest.
Üldiselt näitavad ülemisel lõualuul kasvavad hambad isapoolset, alumisel seevastu emapoolset suguvõsa. Sünastrias vaadatakse „peegelaspekte“: 0 Jäär ja 0 Kaalud, 0 Kaljukits ja 0Vähk.

SEITSMES PÕLVKOND
Seitsmenda põlvkonna moodustavad 64 esivanemat, nemad on kõige tõsisem, võimsam ja müstilisem põlvkond. Arvatakse, et kuni 7- da põlvkonnani säilib pärilikus. Vastavalt sellega oma elukaaslase valikul peaksime me teadma kaaslase esivanemate elupuu struktuuri. Kuna sugulusabieludes väheneb sugulaste arv, kes oleksid võimelised inimesele kaitst osutama. Nii kaua, kui elavad järglased, elavad ka esivanemad, just esivanemad kas aktiviseerivad meie horoskoobi või lülitavad selle välja. Sellest tulenevalt esivanemate horoskoopide võrdlus jätab meie saatusele pitseri. Selline seis selgitab, miks antud inimese saatus erineb inimese omast, kes sündis samal päeval ja samas kohas.

Meie esivanemad on äramärgitud meie kehal sünnimärkide või teiste signatuuride näol, igas meie rakus DNA tasandil. Me pärime selle põlvkonna jõu, mis võimaldab muuta geneetilist koodi. Arv 64 on rakkude geneetikaga seotud. Geenide ühendused võivad olla koostatud erinevates kombinatsioonides ainult 64 korda. Parimal juhul on meil 64 maagilise jõu allikat, mis annab võimaluse muutuda, muuta oma geneetilist kodi, saada paremaks, vabaneda, et viia ellu oma isiklikku programmi. Nende esivanemate kaitse võimaldab meil teha õigeid valikuid, lülitada sisse jõud, mis on kõrgemal tavatasandist. See on põlvkonna kutse sügaval meie sisemuses.
Halvimal juhul kohtame takistusi ja orjastamist. Ka slakkide kogunemine organismis ja kiire vananemine näitab energiaallikate töö häiritust. Seda on võimalik täpsustada pulsidiagnostika meetodil.

Sünastrias vaadatakse järgmisi aspekte: 32 (72), 65 (45), 98 (16), 16 (36), 49 (09).
Pärast seitsmendat põlvkonda oleme vabad, kui just suguvõsas pole olnud kriminaalkurjategijaid, kelle mõju ulatub tunduvalt kaugemale ja tekitab meile tõsiseid probleeme.
Seitsmes põlvkond on kui male – mustad on esiisad ja valged esiemad.
Materjal on koostatud astroloog Svea Degerholmi poolt kasutades P. Globa algallikaid.

Mõned tähelepanekud veel seoses suguvõsaga.
*Lapsendatud lapse puhul tuleb tal kaasa ja kerib esile tema suguvõsa probleemid.
*Kui keegi esivanematest oli enesetapja, alkohoolik, siis tema surmapäev peaks meile olema paastupäev. Tuleks teha või tellida hinge lunastus, palve.
*Kui suguvõsa katkeb, on see halb variant.
*Meie esivanemad reaalselt eksisteerivad meis, kui nad on taaskehastunud.
*Kui suguvõsas on olnud pühakuid, siis nende mõju mõjub rohkem kui 7 põlve.
*Lapsele nime pannes tuleb vaadata esivanemate nimesid, mitte panna nende nime, kes elas halvasti, oli pahatahtlik jms.
*Oma suguvõsa uurimisel oleks vaja teada, kas sugupõlves on omavahelisi abielusid, nende elu moraali-eetika tausta. Nende mõju tuleb meile üle.

*Paarid, kes elavad koos 25 ja rohkem aastat, omavad sünnikaartides nn. sugulust märk/maja. Seda on väga lihtne leida.
Näiteks: a) ühel Päike Amburis – teisel Päike või Kuu IX majas; Amburi AC
b) ühel Kuu Sõnnis – teisel II majas; AC sõnnis jne.
Suguluse määravad ära Päike, Kuu ja Atsendent. Nende omavahelised suguluskombinatsioonid garanteerivad suhte pikaealisuse

reede, 13. november 2009

Suguvõsa - 7 põlvkonda


Suguvõsad.
....Erilist mõju avaldavad meie saatusele silmapaistvate tegudega äramärgitud esivanemad. On olemas selline mõiste nagu perekonna või klanni saatus. Juhul kui esivanemate teod olid heategevad, võite loota saatuse kinkidele ja kergetele elule. Vastasel juhul on kõik vastupidine. Aegajalt oleks hea meenutada oma esivanemaid ja sugulasi. Paluda nende eest ja avaldada nende suhtes siirast armastust, sellega aitate nii ennast kui oma suguvõsa. Teie saatus sõltub perekonnakarmast samuti kui teie järglaste saatus teie saatusest. Järglased on võimelised lunastama esivanemate patte, selle tõttu tuleks suhtuda laste kasvatusse täie tõsidusega.

Laps ei kujuta endast ette „puhast lehekülge“ ega plastilist massi, millest lapsevanem võiks oma ettekujutuse järgi midagi voolida. Inimene saabub Maale oma isikliku ja perekonna päritava saatusega, mida tänapäeval nimetatakse pärilikkuseks. Selleks, et süstematiseerida teadmisi – perekonna saatusest ei piisa 126 sugulase tundmisest. Isiku horoskoobi abil on võimalik määrata, milline liin on domineeriv, on see isa- või emapoolne. Juhul kui selleks osutuvad Kuu tsüklid, domineerib ema ning isa mõju võiks peaaegu eirata (siin vaideks natuke vastu!). See, et lapse välimus sarnaneb ühega vanematest, ei tähenda, et neil on saatuslik seos. Kuu on meie ja meie vanemate suhete valitseja. Vanaemade ja vanaisade suhet määrab Merkuur. Juhul kui need planeedid meie horoskoobis on vigastatud, võivad ilmneda vastavad probleemid nii füüsilisel kui vaimsel tasandil. Siin võiks anda vaid ühe soovituse, suhelge aktiivselt oma lastelastega, kuna ainult teie olete võimelised aktiviseerima nende intellektuaalseid- ja suhtlemisvõimeid.

Meie suhteid kaaslastega valitsevad nähtamatud 3-da põlvkonna esivanemad, keda esindab Veenus. Tema asend horoskoobis viitab meie kalduvusele harmoonilisteks suheteks. Marss valitseb 4- dat põlvkonda. Need esivanemad annavad meile tahtejõudu, pealehakkamist, kannatlikust ja vitaalsust. Soovitus: ärge keelake oma lastele kaitset, looge nende kaitse oma ellusuhtumise eeskuju näol.

Jupiter loob suhteid 5-da põlvkonnaga. Teie hammaste seisund viitab suhetele 5-da põlvkonna sugulastega. Nende kaudu kulgeb teie materiaalne heaolu ja võim. Saturn valitseb 7-dat põlvkonda. See põlvkond osaleb meie saatuse formeerimises ning on selle tüvi. Nende kaudu mõistame me headust ja kurjust. Piltlikult öeldes just nende sugulaste pattude eest kanname me vastutust. Suhteid 7-da põlvkonna sugulastega saame teada Saturni asukohast meie horoskoobis. Need inimesed, kes soovivad mediteerida 7-da põlvkonna sugulaste temaatikale võiksid pöörduda Hiina Muutuste Raamatu poole. Selles kirjeldatakse 64 kujutist, just sama palju kui on sugulasi antud põlvkonnas...

Selle kirjutise moraal seisneb selles, et püüdke elada nii, et ei kannataks teie, teie esivanemad ega järeltulijad. Kastke oma sugupuud püha veega (veestiihia – meie alateadvus ja emotsioonid). Soojendage seda oma soojusega (tulestiihia – loovus, tulemused ja lapsed). Hoolitsege pinnase eest, milles sugupuu kasvab (see on meie Maa). Andke talle võimalust viibida värskes õhus (õhustiihia on seotud mahlade liikumisega sugupuus, põlvkondade traditsioonid ja päritavus). Käitused soovituste kohaselt võite loota, et sugupuu kasvab Taevani ning selles valitseb harmoonia.
See lõik moraalist on pärit oma arhiivist, aga kahjuks autorit ei tea.

SEITSE PÕLVKONDA

ESIMENE PÕLVKOND – see oleme me ise.

TEINE PÕLVKOND.
Teine põlvkond on meie vanemad. Haruharva antakse pärilikud omadused üle otse, vanematelt lastele. Ema-isa mõjutavad eelkõige meie emotsioone, valikute probleemi, suhteid vastassooga. Sageli kordavad lapsed neid vigu, mida vanemad tegid omavahelistes suhetes. Kui vastastikune mõistmine puudub, pole ka kasvatus viljakas.
See põlvkond väljendab ennast põhiliselt läbi arvu 2; läbi Kuu, Vähimärgi ja IV maja. Sünastrias vaadatakse esiklapse ja vanemate kõiki seoseid, järgmiste laste puhul ainult konjunktsioone.

KOLMAS PÕLVKOND.
Nemad loovad meie jaoks meie saatuse neli teetähist ja see ei sõltu enam kasvatusest. Võime ära minna oma vanemate juurest, aga vanavanematest ei pääse – nad on saatuse liikumapanevaks jõuks, nad mõjutavad meie elusündmuseid, kujundavad iseloomu. See põlvkond annab meile võimed, oskuse informatsiooni vastu võtta (Merkuur, Kaksikute märk ja III maja), aga ka haigused, oskuse teenida ja ravida (Neitsi märk ja VI maja). Vanavanemad on meie AJA vormide kandjad. Millises ajas – tulevikus, olevikus, minevikus või igavikus tunneme ennast kõige paremini? Kuidas see meie elus toimib, saame teada, kui vaatame nende sünniaegu enda sünniaja suhtes.

Seega - vanavanemad – kaks vanaisa ja kaks vanaema on need, kes avavad meie jaoks neli erinevat ajavormi:
tuleviku
oleviku
mineviku
igaviku

Isikuhoroskoop jaotatakse neljaks võrdseks kvadrandiks, nullpunktiks selle isiku Päikese asukoha täpne kraad. Vanavanemad satuvad vastavalt oma sünni-Päikese kraadile igaüks mõnesse kvadranti.
Tavaliselt ei jaotu nad kvadrantidesse ühtlaselt, vaid mõni siia, teine sinna. Võib ka juhtuda, et kõik on ühes kvadrandis puntras koos. Siis on selle isiku jaoks avatud vaid see üks ajavorm, kuhu tema vanavanemad oma Päikese panevad.
Aga pole harv ka võimalus, et igasse kvadranti satub üks vanavanematest, seega on isiku jaoks avatud kõik neli ajavormi.

Peale ajavormide avamise, iseloomustavad ka vanaisad-vanaemad meie horoskoobis nelja elementi, stiihiad:
Isa isa on TULE vanaisa, oleme tema loomingulise tule pärijad. Milline oli tema suhe tulega, kuidas väljendus tuli tema elusündmustes? Ta ilmutab end meie sünnikaardis tule elemendis (Jäär, Lõvi ja Ambur) ja tule majades (I, V, IX).

Isa ema on MAA vanaema, kes meie elus kehastab maad. On väga oluline, milline oli tema suhe mateeriasse ja millist elu ta elas. Maa vanaema mõjutab meie maist programmi. Selle vanaemaga kohtume läbi sünnikaardi maa elemendi (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits) ja majade (II; VI, X).

Ema isa on ÕHU vanaisa. See on suhtlemine, kontaktid, informatsiooni edastamine, abielu, kohtuprotsessid. Vanaisaga kohtume läbi õhu elemendi (Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja) ja õhu majade (III; VII, XI).

Ema ema on VEE vanaema – kõige salapärasem ja müstilisem nagu vesi ikka. Tema mõjutab kõige tugevamini meie psüühikat, ürgset suhtumist oma kodusse, kodumaasse, juurtesse. Seda seost näitab vee element (Vähk, Skorpion, Kalad) koos vee majadega (IV, VIII, XII).
Sünastrias vaadtakse kolmanda põlvkonna juures olmeaspekte: trigoon (120), sekstiil (60), kvinkunks (150), poolsekstiil (30), opositsioon (180), kvadraat (90), poolteistkvadraat (135) ja poolkvadraat (45).

Kolmanda põlvkonna järel muutuvad geneetilised programmid tõsisemaks ja fataalsemaks, sest need esivanemad jõuavad tavaliselt meie sündimise ajaks kõik juba sellest maailmast lahkuda. Oleme vabad nendega siinilmas suhtlemisest ja nad ei saa meile vahetut mõju avaldada. Just selle tagasiside puudumise tõttu on nendelt saadud programm meie jaoks peaaegu muutumatu.

NELJAS PÕLVKOND
Neljas põlvkond (vana-vanaisad ja vana-vanaemad) määravad kindlaks meie liikumise RUUMIS. Kui kolmas põlvkond (meie endi vanaisad ja vanaemad) avab meile ajavormi, siis neljas põlvkond määrab kindlaks liikumise ruumis, liikumise võimaluse teatud suundades, mis saab lähtekoha sünnipaigast. Need 8 esivanemat seostuvad ilmakaartega ja igal ilmakaarel on meie jaoks kindlaksmääratud informatsioon. Suundadega on seotud meie püha tegevus (elukutsed). Millises suunas viib vaba valik meid soovitud eesmärgile? Tulemuste järgi ongi näha, kuidas need esivanemad meie elus töötavad. Sünastrias vaadatakse neljanda põlvkonna puhul fenomenaalseid aspekte:

a) loomingulised – kvintiil (72), poolteistkvintiil (108), bikvintiil (144), poolkvintiil (36).
b) karmalised – nonagon (40), sentagon (100), binonagon (80) ja poolnonagon (20).
Selle põhimõtte järgi jaotuvad ilmakaared esivanemate vahel nii:
PÕHI – isa isa isa
IDA – isa ema isa
LÕUNA – ema isa isa
LÄÄS – ema ema isa
KIRRE – isa isa ema
KAGU – isa ema ema
EDEL – ema isa ema
LOE – ema ema ema
Keskpunktiks, mille suhtes me ühte või teise ilmakaarde liigume, on sünnipaik – see geograafiline punkt, kus me ilmale tuleme.

Nendel inimestel, kes on kodus sündinud, on mõnevõrra lihtsam, kuna liikuma asumise lähtepunkt on rohkem isiklik kui neil, kes tuhandete teiste inimestega koos alustavad oma liikumist ühest ja samast geograafilisest punktist – suurest sünnitusmajast.
Nagu eelmise põlvkonna mõjude puhul, nii ka siin, on kerge liikuda selle esivanema määratud suunas, kes elas oma elu Universumi ja looduse seadustega kooskõlas. Moraalitut või kurja elu elanud esivanema ilmakaart pidi liikumine on aga raske ja vaevarikas.

Et paremini aru saada sellest, millised on Eestimaa ilmakaartest lähtuvalt need kohad, kuhu vastsündinu elama satub, toome ära peamised kohad ja sodiaagimärgid. Alljärgnev on üks võimalikke variante.
JÄÄR – Rakvere, Kiviõli, Püssi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva.
SÕNN – siin domineerivad maakohad – kogu Peipsi järv koos ümbrusega. Alutaguse sobib Sõnni alla suurepäraselt. Linnadest võiks siin olla Jõgeva.
KAKSIKUD – need asulad oleks Põltsamaa, Tartu, Elva, Põlva, Võru, Otepää, Paide ja Türi. See märk eeldab enam asustatud piirkonda, kus linnade tihedus on suurem, käib elav suhtlemine ning vilgas kultuurielu.
VÄHK – Siin piirkonnas on vähem linnu, see-eest aga palju suvilaid ja maa-maju. Asulatest kuuluvad Vähi alla Viljandi, Valga ja Rapla.
LÕVI – Eriti lõvilik on Pärnu kui suvituslinn. Pärnust lõvilikumat linna annab otsida – kuigi linn on väike, on seal hästi arenenud kultuuriline ja äriline tegevus. Teistest tuntumatest paikadest jäävad siia Kihnu ja Ruhnu.
NEITSI – märk hõlmab looduslikult lagedama maastikuga alasid, kus tooniandjaks kadakas, näiteks Läänemaa ja Saaremaa. Asulatest jäävad siia Haapsalu ja Lihula. Neitsi valitseb ala, kus traditsioonid säilivad – omamoodi eestluse kants. Kuna Neitsi märk on maa märk ning tema piirkond on maalähedane, siis on täiesti iseloomulik, et siin tegeleti varem tõsiselt põllumajandusega, kuid nüüd palju vähem.

KAALUD – Hiiumaa ja Nõva kant
SKORPION – siin peaksid olema Paldiski ja Klooga, kuigi selline jaotamine ei kattu pealinnast tõmmatud sektoriga. Paigad ise on ju marsiliku ja pluutoliku sõjandusega tugevasti seotud. Märgi alla saab paigutada, Paldiski allveelaevade tuumareaktor ja Kloogal asus kunagi ka vangilaager. Surm ja sünd on puhtalt Skorpioni alluvuses.
AMBUR; KALJUKITS JA VEEVALAJA – need märgid suunduvad mere poole ja otse välismaale.
KALAD – siia paigutatakse veel omaette saarekesi Soome lahe saared

Tallinna jagamine sodiaagimärkideks. Sektorid keskpunktiga Vabaduse väljakust. Ka see on üks võimalikest variantidest ja võib erineda teiste lähtearvamustest. Teine sageli kasutatav variant on keskpunktiga Raeküla plats ja kolmas oleks Viru väljaku trammide ristumisteede kolmnurk. Üks selline variant on siin
Artikli on koostanud Svea Degerholm
järgneb...

teisipäev, 10. november 2009

IC ja vanemad


Blogis on pooleli jäänud suguvõsaga seotud teema. Enne kui peateemaga edasi minna (suguvõsade seitse põlvkonda), tooks ära mõned näited IC-MC teljed ja vanemad. Viimane kirjutis sellest ilmus 2009 aasta mais. Et alljärgnevatest mõnedest näidetest siis paremini aru saada, tuleks uuesti üle lugeda IC-MC sodiaagiringi artikkel (Taimi koostatud), link siin

Näited hästi haakuvad aga ka erinevad Taimi poolt kirjeldatutega. Eks see nii pea olemagi, me kõik oleme erinevad ja ühe reeglistiku või iseloomustuse alla ei saa mahtuda. Neid kaarte olen rohkem uurinud ja analüüsinud.

Esimene näitegrupp
Noor naine, kahe lapse ema. IC on Neitsis ja konjunktsioonis Põhjasõlmega. Tema jutu järgi oligi korra ja õpetamise küsimustes nii, nagu IC Neitsi kirjelduses kirjutatud. Korda ja head käitumist nõudis rohkem isa. Vanemad ei olnud aga ei õpetajad ega meditsiini ala töötajad ja nad olid väga erinevad nii oma maailmavaate kui kasvatusküsimustes. Koduse õpetamisega ja koolitükkide abistamisel aga tegeles siiski rohkem ema. Õpetajaks aga õppis ta ise, kuigi töökohaks sai hoopiski parfümeeria firma. See haakub aga hästi MC märgiga ja tema Päikese ja Neptuuni ühendusega. MC Kalades viitab veel tema isa tööle meremehena, hiljem looduslähedasele alale ning teatud eluperioodil isa alkoholi lembusele. Jupiter Lõvis viitab võimukale emale, kes on ka tulemärgi esindaja.

Kui nüüd vaadata tema laste kaartide järgi, siis esimesel lapsel on IC-MC telg Kaljukits-Vähk, (isal Päike Kaljukitses ja emal AC Vähis). Toodud kirjeldus osaliselt vastab, erinevus on selles, et põlvkonniti koos elamist ei ole, ema ei ole ühiskonnas aktiivne tegelane, pööratud rolli ka ei ole. Isa osaleb kodus tihti söögitegemises.

Teisel lapsel on IC Skorpionis. Kas nüüd mingi põlvkondlik saladus on või ei ole, seda ei tea. Tean aga seda, et isa töö on skorpionlik, töö sideministeeriumi süsteemis. Peamine kasvataja on ema, see vastab IC kirjeldusele selles märgis. Autoriteetsed peaks lapsele olema mõlemad vanemad, vähemasti nii ma arvan. Lapse Veenus on harmooniline, kuidas ta aga reageerib. Sellele on vara vastust anda kuna laps on veel üsna noor.

Nende laste isal on telg IC Jääras- MC Kaaludes.( mehe isa on Jäär, ema Ambur). Ja perekond on tõesti aktiivne, hästi liikuv. Pärit paljulapselisest perest ja lastega tegelemiseks jäi mõlematel vanematel aega väheks, eriti isal. Seda näitab pingestatud Veenus, isal ei olnud pea kunagi aega tegeleda lastega seoses liikuva tööga.

Teine näidete grupp
Mees üle kolmekümnene, kahe lapse isa. IC Veevalajas, siin langeb ära vanemate sage kolimine, laps pole abieluväline ja ta ei erinenud teistest pereliikmetest. Veevalajalik on aga Päikese konjunktsioon Uraaniga, mis viitab isa teatud olemusele ja huvidele. Saturn Lõvis viitab ema tulemärgile, planeedil nii dish- kui harmoonilised aspektid, tugevaim neis opositsioon Kuuga. Läbisaamine emaga vahelduv, lapsepõlves ehk rohkem trotsiv ja vastuhakkavam kui täiseas. Päike esimeses majas annab päris suure annuse egoismi, kas nüüd isa oli (on) autoriteet või mitte, seda ma öelda ei oska.

Mehe esimesel lapsel on IC Neitsis ja langeb isa Ceresega kokku. Korda ja head käitumist selles kodu eriti taga ei aeta, rohkem on vabameelne kasvatus, kuid mitte liiga vabameelne. Lapse Merkuur konjunktsioonis Uraaniga ja käitumine ettearvamatu ning sageli muutlik ning trotslik. Võrreldes esimese grupi sama Neitsi-Kalad näitega, siis siin nagu rohkem kaldub selle, et vanemate puhul on erinevus kõige tugevamini väljendunud. Lapse Jupiter üsna ligidal IV-le kuid ühenduse jaoks on orb liiga suur. Jupiteri ja Neptuuni vahel on kvinkunks.

Teisel lapsel on IC vastupidi, Kalades. Perekond ei ole religioosne, kummalisest seosest pole aimu, emal tervisega probleeme pole. Isa pole meremees, alkoholiga ka probleeme ei ole. Siin rohkem on nähtavasti seosed esivanematega, vanaema veemärgi esindaja, vana-vanaema samuti. Siit edasi mul andmed puuduvad. Neitsi X maja kohta vara midagi öelda, laps alles. Oluliseks tuleb aga pidada seda, et ema AC on Neitsis.

Lapse emal on IC Amburis konjunktsioonis Põhjasõlmega. Jupiter on pinges, kodune elu oli lapsepõlves sageli ratastel ja seda isa tööga seonduvalt. Õppejõud, kes oli sunnitud sageli N riigis erinevates linnades elama ja töötama. Ühtpidi ulatub esivenemate juur tõesti kaugemale. Vanematel mõlemal hea haridus. Laste ema suhtleb nii tava- kui autoriteetidega võrdsel alusel, seda tingib tema töö.

Mõned üksinäited.
Hea näide, kus vanemate erinevus hästi teada. Noormehel IC Neitsis, vanemad eri rahvusest ja vägagi erineva kultuuritaustaga. Isa meremees, ema kodune. Peamine kasvataja poisile oli ema. Igati Neitsi-Kaalud teljele iseloomulik ka muus. Noormees ise õppis farmatseudiks, elukohta vahetanud mitmel korral ja seda üle maailma, (muutliku märgi omadus arvan).
Keskealine naine, IC Vähis. Kodu peab väga oluliseks, lapsepõlves seda tõelist õieti polnudki. Ema roll oli tähtis ja oluline, ema võim oli ülim, läbisaamine pingestatud (Kuul 80 kraadi Saturniga). Isapoolne kasvatus vabam, pealiskaudsem (isa Veevalaja).Naisel on Kuul konjunktsioon Uraaniga, ema sageli ettearvamatu ütlemise ja käitumisega. Kodusoojust ja tähelepanu jäi lapsepõlves üsna palju vajaka.

Keskealine naine, IC Kaksikutes. Elus palju kolinud, sageli loeb oma elukohaks mitut eluaset. Vanematel palju raamatuid, isa haritud, omas mitmeid patendi tunnistusi, huvitus paljudest asjadest. Tahtis, et tütar omandaks kõrghariduse, ise sellele kõvasti kaasa aidates. Isa reisis palju, nii tööga seoses kui muidu reisides. Naise Merkuuril kvadratuur Kuuga, isaga sai paremini läbi kui emaga.
Näited on võetud Valori arhiivist
MDKDBOFD

kolmapäev, 4. november 2009

Aasta 2010 - 3 osa


Aasta 2010, viimane osa planeetide seisudest riikide- ja suurorganisatsioonide kaartidest.
Põhja-Korea. Sügisel jõuab Saturn riigi Merkuurile, kas pingestuvad suhted või riik jällegi piirab oma maal toimuva suhtes info levikut. Sellele järgneb kohe ühendus ka Neptuuniga (nagu ka Iisraelil ja Pakistanil). Jupiter Kaladesse minnes teeb ühenduse Musta Kuuga. See juba head ei tähenda. Midagi salakavalat ja varjatut riik toime paneb. See võib ka tähendada riigisisest võimuvahetust.

Lõuna-Korea, loodi samal aastal kui Iisrael. Saturn samuti jõuab sügisel tema Neptuuni peale. Selline mitme riigi kaartides korraga Neptuuni aktiviseerimine peab ju nende jaoks ja ka maailmale midagi tähendama.

Euroliit, Maastrichti leping. Saturn läheb kaardi III majja, sellega piiratakse uute liikmete vastuvõttu või siis on plaan kaasata veel oma käpa alla uusi liikmeid. Mõlemad variandid on võimalikud. Neptuun liigub kaardi Saturni peal VII majas. Saturn valitseb kaardis VI ja kaasavalitsejana DC-d. Seis siis puudutab tööhõivet, põllumajandust, meditsiini ja euroliidu rahvast tervikuna. Sel sügisel oli mitmeid maaharijate meeleavaldusi, piimatootjate aktsioone. Neptuuni ühendus Saturniga on nende segaduste ja osalt ka võimuvõitlusega seotud. Suur illusionist Neptuun püüab lõhkuda struktuure ja kehtivat liidu korda, tuua sisse olulisi muutusi.

Eurokaardis on samuti olulisi seise oodata. Juba sel sügisel, kui Saturn Kaaludesse läheb, teeb ta ühenduse eurokaardi AC-ga. Uudistes oli lugeda salaplaanist, et Euroliit tahab endast teha globaalset suurriiki. On see seotud siis nende seisudega või kuidas?

Meie lõunanaabril Lätil on samuti mitu pingelist seisu. Neptuun liigub riigi Uraani peal X majas ja teeb opositsiooni Saturnile. Eks need segased ja keerulised seisud Läti majanduses sellest ka tingitud. Uraan valitseb riigi MC-d, seotud siis parlamendiga. Saturn valitseb DC-d, ja Saturn Kaaludesse minnes teeb varsti kavadratuuri DC-le. Samas on ka transiitne Pluuto. Läti raha (lati) kaardis on transiitne Neptuun kaardi Saturni peal, astroloog Abhirama nimetab sellist ühendust “vaiba alt tõmbamise” aspektiks. Ei saa olema lihtne aasta lätlastele. Vägisi kipub asi selleni, et nende raha satub devalveerimise alla. Kuigi nad visalt eitavad sellist võimalust.

Iraagi sõda, mis algas tükk aega tagasi (20.03.2003), selles on oodata muudatusi juhtkonnas või pööret sõjakäigus. Uraan enne Jäära minekut ületab kaardi Merkuuri ja seejärel kohe ka Päikese. Neptuun liigub kaardi Veenus/Uraan keskpunkti peal, lisarahastamine ongi siis päevakorral.
OPEC. Kusagil oli uudis, et naftaorganisatsioon tahab loobuda dollarist. Selline teade tuli just siis, kui transiitne Saturn ületas OPEC-i kaardi Merkuuri. Kui Saturn jõuab kaardi Veenusele, siis võib tõesti selline asi ka teoks saada. See ühendus toimub oktoobris 2010.

IMF. Nende kaardis on oodata Saturni ühendust Neptuuniga juba tema sisenemisega Kaaludesse ja Pluuto opositsioon kaardi Saturnile. Veel on transiitse Neptuuni opositsioon kaardi Kuule ning kevadel teeb Uraan opositsiooni Neptuunile. Kõik olulised rahandusorganisatsioonid hakkavad tundma taevaste mõjude olulisust. Mis see kaasa toob? Pole prohvet, et oskaks sellele vastata.

Saturni viibimine Neitsis tõi välja kõik need kitsaskohad, mille vilju me nüüd maitseme. Eelkõige siis majanduse (ületarbimine), looduskaitse (metsa- ja maavarade massiline kasutuselevõtt) ja tervise küsimused (aids, linnu- ja seagripp). Konservatiivne Saturn pani piirid meie ületarbimisele ja liigsele eufooriale. Siirdudes Kaaludesse (29.10.2009) ta toob esiplaanile iseloomulikud Kaalude märgi omadused. Arvestama peab sellega, et Saturn Kaaludes on eksalteeritud ja seega tema mõju suurem, kui Neitsis olles. Pealegi on Saturn nii öelda Veenuse kodus ja seepärast tuleks kogu tema kaaludes viibimise ajal jälgida ka aspekte Veenusega.

Suhete märk Kaalud siis koos Saturniga annab võimaluse ja paneb paika riikidevahelised läbisaamised. Kohtud, uued seadused ja diplomaatia on need alad, mis aitavad saavutada tasakaalu igat liiki suhetes. Saturn suhete märgis soosib läbirääkimisi, kokkuleppeid, tekitab uusi seadusi. Aga ka viib konfliktideni, sõdadeni, toob kaasa muutusi riikide ladvikus. Eelmine kord oli ta Kaaludes aastatel 1980 kuni 1982. Nendel aastatel algas sõda Iraagi ja Iraani vahel, Poolas asutati Solidaarsus, Sikhid alustasid sõjategevust Indias, toimus Falklandi sõda Argentina ja Suurbritannia vahel. Positiivsena tooks ära järgmist – paljud Ladina-Ameerika riigid pöördusid demokraatia korralduse poole, Jaapanis tulid müüki esimesed faksimasinad ja kodused videokaamerad ning poelettidele ilmusid CD-mängijad. Kasutusele võeti esimene personaalarvuti, kasutusele tuli sõna “internet”jpm.
2010.aasta juuli lõpp lõpetab Saturn-Uraan suhete kaikaveo. Mõlemad on oma energia andnud ja edasi peaks asjad stabiliseeruma.
Oktoober algas pingetega, Päike ühenduses Saturniga Kaaludes tegi kvadratuuri Pluutole ja viimane jätkuvalt kvadratuuri Jupiter-Uraan ühendusele Kalade lõpus. See puudutab neid isikuid, kelledel neis kraadides on planeete või muid tundlikke kaardipunkte.

Novembris Jupiter uuesti läheneb Uraanile, Pluutole läheneb Põhjasõlm. Detsembris teeb Marss Amburist kvadratuuri Jupiter-Uraanile, Pluuto on koos Põhjasõlmega ja neile läheneb Merkuur. Neptuunil püsib ikka ühendus Chironiga. Aasta viimase kuu keskel teeb Marss ühenduse Merkuuri, Pluuto ja Põhjasõlmega ja Päike kvadratuuri Jupiter-Uraan ühendusega. Kusjuures Merkuur on retrograadses liikumises. Seisud viitavad suuremale ohule liikluses, tööstuses (kaevanduses, metallitööstuses) ette tulevate ohtudega. Samuti lennunduses ja raudtee liikluses.

Vahepealsetel aegadel on muidugi ka harmoonilisemaid päevaseise ja pingeid mahavõtvaid olukordi. Neid aegu peaks targalt ära kasutama. Kuigi kaugete planeetide omavahelisi harmoonilisi aspekte terve 2010. aasta jooksul ei saa olema.

Kui Saturn liikus Kaalude suunas, tegi ta 26 Neitsi kraadis ühenduse väikeplaneet Makamakega. Tema kohta olen natuke üht-teist kirjutanud möödunud aasta sügisel artiklis Makemake. Kui ta on ühenduses Saturniga ja teeb läheneva kvadratuuri Pluutole, mida sellest arvata. Tema printsiipideks on julgus, osavus, tasakaalu tunnetus, selgus, kindlameelsus, viljakus. Temas on ühendatud füüsiline ja vaimne jõud. Makemake on osalenud paljude uute organisatsioonide asutamise juures, olles konjunktsioonis Päikesega. Läbi oma aspektide ta aitab saavutada soovitut aga seda läbi bürokraatia, sõjaliste struktuuride ja administratiivsete jõudude abil. Temal on mõningaid Saturni jooni. Ühendus Saturniga võiks siis tähendada seda, et vanad konservatiivsed jõud ei taha kuidagi loobuda omast, igati püüavad takistada muutusi. Maha surutakse uudsemad ideed ja püüd midagi teistmoodi teha. Ette võetakse aktiivsemad meetodid oma võimu säilitamiseks. Kuid võimalik, et Makemake hoopiski leevandas Saturni konservatismi, kes teab? Aga kvadratuur Pluutoga sunnib lõpuks ikkagi neid muutusi ellu viima. Ja opositsioon Uraaniga süvendab neid vastuolusid.

Saturni ja Makemakest kirjutades ei olnud veel toimunud seda sündmust, millele nende ühendus võiks viidata. 29.sept.2009 oli Samoa saarestiku lähedal 8.0 mag. võimas maavärin, millele järgnes tsunami. Kas Makemake just otseselt maavärinaga seotud on, kuid viitab selgelt toimunu regioonile. On ju Makemake just Vaikse ookeani lõunaosa müütidest pärit. Tugev maavärin oli ka Alaskal, jääb laias laastus samuti Vaikese ookeani regiooni.

Viimati oli Makemakel ühendus Saturniga 1977. aastal Lõvis. Siis näiteks valiti NSVL kommunistide peasekretäriks Breznev; toimus suurem poliitvabadusi ja inimõiguste austamist nõudev reform Tsehhoslovakkias; USA-s valiti presidendiks J.Carter; isepäine Lüübüa valitseja Kaddafi kehtestas riigis nn islami sotsialismi; tõsiuskliku sunniidist moslemi Zia-ul-Haqi sõjaline riigipööre Pakistanis tõrjub kõrvale shiidid. Ja palju teisigi poliitilisi ning olulisi sündmusi.

Viimasete aastakümnete üldiseid seise mõjutavad ka need väikeplaneedid, mis tiirlevad Neptuuni tagustel orbiitidel. Eelkõige siis Eris, Haumea, Makemake, Sedna ja kõik teised kuiperi vöö taevakehad nagu Quaoar, Varuna ja Chaos. Nende mõju ei peaks ülehindama aga ka mitte tähelepanuta jätma (see suuresti käib mu enda kohta). Kuivõrd nad mõjutavad maailmas toimuvaid protsesse on veel vähe teada ja uuritud. Kuid kahtlemata on nad pikkade protsesside, uute algatuste käimapanevaks jõuks. Olen püüdnud selles tasapisi selgusele saada ja üht teist on ka teada aga suur töö ja vaatlused ootavad veel ees.

Erisele nime saamisega kaasnes üha enam tema printsiipide ilmnemine läbi Jäära märgi. Eris on eelkõige konflikt, tülid aga ka uudsuse toomine läbi Jäära omaduste. Rohkem hädasid ja õnnetusi on toonud Erise ühendus Merkuuri ja Saturniga. Sõnumitooja Merkuur ühenduses Erisega on meile ajaloos teada andnud paljudest loodusõnnetustest. Kõige lähim ühendus suurplaneediga saab olema Jupiteri ühendus aga see tuleb alles 2011.aasta kevadel. Erise opositsioon Saturniga toimub 2011.aastal, nii et sinna on veel aega.

Sedna liigub Sõnni 20-das alguskraadis ja teeb aegajalt kvadratuuri Neptuunile. Seda aspekti seostaks siis linnu- ja seagripi puhangute ilmnemisega. Samuti kliima muutustega, mis näitab ettearvamatuid tendentse ning raskendab ilmaprognoose. Seda on juba tükk aega täheldatud, et ilma ette prognoosida on viimastel aegadel väga raske ja nad sageli ei lähe ligilähedaseltki täppi.

Orcus asub Neitsi esimestes kraadides ja teeb aegajalt vastasseisu Neptuunile, orb küll 3-4 kraadi piires. Eks edaspidi, kui aspekt täpsemaks läheb, hakkab ka see oma mõju avaldama. Väljenduma peaks see siis ideoloogilises ja maailmavaateliste küsimuse teravnemises. Ülejäänud erilisi ja täpseid aspekte 2010.aastal ei moodusta ning nende mõju pole nii tajutav.
Ja veel, Kaalude märgi riikideks loetakse Argentinat, Hiinat, Egiptust, Austriat, Tiibetit. Linnadest Kopenhagenit, Frankfurti Mainil, Johannesburgi, Lissaboni, Viini, Leedsi jt. Saturn Kaaludes siis peaks neid maid ja linnu ka kuidagi rohkem puudutama, esile tooma või kuidagi teisit mõni oluline asi ilmnema.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et aasta 2010 on kulminisatsiooniks Jupiter-Saturn tsükli jaoks, kui Jupiter koos Uraaniga teeb opositsiooni Saturnile. Selle aasta teeb olulisemaks see, et Pluuto lülitub pingelisse T-kvadraatuuri ja on sellega kolmas planeet kardinaalsetes märkides. Aasta võib olla ootamatute, katastroofiliste muutuste ja uute tuulte aastaks. See titaanlik, ajalooline T-kvadratuur sisaldab endas samasuguseid jooni, kui oli suure depressiooni ajal.

Juulikuu päikesevarjutus võib provotseerida oluliselt ülemaailmse finantsalase languse. Pluuto Kaljukitses viitab mitte ainult pankrotte paljudele suurfirmadele vaid ka mitmete valitsuste lagunemist. Inimkond võib langeda suurde masendusse ja hirmu “radikaalide” ees, nii nagu oli kahekümnenda sajandi 20-l, 50-l ja 80-l. Just selliste aegade mõjul sai lõppude lõpuks võimule Hitler. Teisalt sel aastal säilib inimestes altruismi seeme, kaastunne ja Neptuun Veevalajas aitab inimkonnal leida lahendusi oma hirmudega võitlemiseks. Pärast T-kvadratuuri lagunemist kõige süngemad pilved lähevad laiali ja 2011.aastaks jätkuvad varem päevakorras olnud põhiprobleemide lahendamine. Torm ei vaibu aga äkitselt, tema hingust on tunda veel ka sel aastal.

2010.aastal üha enam hakkavad ilmnema globaalsed kliimamuutused. See võimendub veelgi siis, kui Neptuun 2011-12 läheb üle Kalade märki. Kliima muutustega, tema halvemaks minekuga tõuseb järsult rahvaste rändamise tendents. See toob kaasa vägivalla laine kohalike ja sissetulnute vahel. Sellele leiab rida viiteid ka eelmise Neptuuni viibimise ajal Kalades (1520 ja 1848)

Kuigi 2010.aasta pingelised seisud võivad maha suruda , takistada loomingulise vaimu , ta siiski ei hävita seda. Kahekümne esimese sajandi algul paika pandud kultuuri areng jätkub ja inimesed otsivad edasi tema arengu alternatiive. Tõuseb altruism, vaimsus, tekivad uued utoopilised ideed ja plaanid. Sarnaselt sellele nagu oli omal ajal “lillelaste” tegemised, kuid seda juba uuel tasandil.

Sellised siis järgmise aasta peamised seisud, võimalikud prognoosid ning ette tulevad sündmused. Kuigi ei tahtnud prognoosida, välja tuli ikka osaline prognoos (vähemasti üldine).Veelkord kokkuvõtlikult võiks öelda, et kardinaalsete märkide kvadratuurid viitavad siis põhjalike muutuste ootust ja uue ajajärgu algust. Kui maailma ootab ees olulised muutused aga inimkond mitte ei taha nendega kaasa minna, siis ainus asi, mis meid kõiki siin maakeral ühendab on ülemaailmne katastroof. See juba nõuab kogu inimkonna koostööd ja erimeelsuste kohest kõrvaleheitmist. Sellega ma nüüd küll ei taha öelda, et suurõnnetus tulgu, vaid juhtida tähelepanu asjaolule, et miks inimkond ei või siis leida ühist keelt ka ilma katastroofideta. Saab ka ilma selleta, ei pea tingimata olema mingi ülemaailmne ja kõiki puudutav ülihalb sündmus. Kriis selleks hea ongi, et annab võimaluse muutuda, otsida uusi lahendusi.

Kuidas aga tegelikult läheb, seda saame me natuke rohkem kui aasta pärast öelda. Seniks siis rohkem positiivsemat mõtlemist ja lootust paremale arengule. Elu läheb edasi.

teisipäev, 27. oktoober 2009

Aasta 2010 - 2 osaMärtsis pöördub Marss direktiivseks (0 kraadist Lõvis) ja hakkab tasapisi uuesti moodustama opositsiooni Neptuunile. Juunis on see juba täpne. Rahvamassid nõuavad valitsustelt kiiremate meetmete vastuvõtmist majanduse elavdamiseks. Jupiter on selleks ajaks jõudnud uude märki ja asub Kalade 13-s kraadis. Mais teeb opositsiooni Saturnile Jupiter ja eespool mainitud Jupiter ühenduse Uraaniga Jäära 0 kraadis. Kevad võib kaasa tuua suure rahvusvahelise poliitikute kokkusaamise, mille tagajärjel kirjutatakse all mitmetele tähtsatele maailma vaatevinklist vaadatuna olulistele dokumentidele. Kevadel algab ka keeruline maailma majanduse reformimise etapp, mis kestab pea terve aasta. Mais on jätkuvalt Saturnil vastasseis Uraaniga.

Kevad-suvel võivad end rohkem ilmutada mitmesugused ekstremistid, religioossed fanaatikud ja terroriorganisatsioonid. Vastukaaluks saab olema kompromissitu võitlus nende tegevusele. Selline oht pole sugugi väike ja nii mõneski kohas võib asi viia sõja puhkemiseni. Selline äärmiselt energeetiliselt pingeline aeg kestab kuni sügiseni. Seda näitab siis Uraani osalemine Saturn-Pluuto kvadratuuris, moodustub T-kvadratuur ja seda juba kevadel. Aprilli lõpus teeb Uraan veel ühe täpse opositsiooni Saturnile. 26.juulil on Saturnil täpne opositsioon Uraaniga, viimasele ju sekundeerib kaasa Jupiter oma ühendusega Uraanile.

Saturn-Uraan vastasseis on stabiilsuse kaotamine ühiskonnas, uue ja vana mudeli kokkupõrge. Löögi all siis jätkuvalt lennundus, kosmoseasjad, kinnisvara, pangandus, infosüsteemid ja seadused. Sellele lisandub siis veel Pluuto poolt vähese orbiga mõlemale kvadratuurid ja Saturnile läheneb ka Marss. Selline pingeline muster peaks siis välja tooma varasemalt kogunenud pingete kogu ampluaa. Enam kannatavad need regioonid või linnad, kus suurtööstus on ainus majandusharu, mis leiba annab. Näiteks Venemaal Toljati linn, kus peamiseks tööandjaks on autotööstus, mis ise asub krahhi äärel. Vähikäiku teevad maavarade kaevandamise tööstusharu, nafta- ja gaasi tootmine, ehitustegevus.

Juulis on sõjajumalanna Bellona, salakaval Pandora ja kauge asteroid Chaos koos Kaksikutes. Infosõda samuti täiesti võimalik. Jätkub selline pingeline taevaseis ka augustis.
Mai lõpus (28.05) siirdub Uraan esimest korda Jäära märki. Alustades uut nullpunkti sodiaagiringi. See aitab alustada uusi algatusi, soosib leiutamist ja avastamisi erinevates valdkondades, tõstab tehnoloogia alased saavutused esiplaanile. Eriti peakas suure edasihüppe tegema infotehnoloogia ja kosmos-lennundus. Võimalik on uute maavarade leiukohtade avastamine ja palju muudki. Lõplikult siseneb Uraan Jäära 12.03.2011.a.

Suvel võib edukas olla teaduse see osa, mis tegeleb füüsikaga, sealhulgas ka tuumaenergia alal. Heureka on koos Jupiter-Uraan ühendusega. Võimalik, et see on seotud CERN`is tehtavate uuringutega. Juunis on Marsil opositsioon Neptuuniga, samal ajal on Saturnil opositsioon Jupiter-Uraaniga. Marsi vastaseis Neptuuniga võib tingida maniakaalsust suhetes, mõtlemises. Suureneva ohu allikaks võib saada merendusega seotud alad.

Oktoobrist 2009. sisenes Veevalajasse Must Kuu ja on seal üheksa kuud. See fiktiivne punkt kannab endas negatiivset karmat, ta loob uute lootuste piiritu illusoorsuse, mis aga viib lõpptulemusena seaduste eiramise ja avantürismini. Ta pöörab veevalajaliku üldise vabaduse kõikelubatavuseks. Must Kuu paradoksaalsel kombel aga seab ka teatud piirangud, mis iseenesest polegi paha. Sest veevalajalik vabadus tihti ületab mõistlikuse piirid. Nendeks oleks näiteks mängukirg kasiinodes, nende rohkus, pornotööstuse levik ja teistes kahtlastes ettevõtmistes.

Lilithi (Must Kuu) liikumisel Veevalajas ei möödu aeg ilma miitinguteta ja protestiaktsioonideta. Sel perioodil muutuvad aktiivsemateks ühiskondlike organisatsioonide juhid – ametühing ja erinevate mitteformaalsete gruppide esindajad (teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga isikud, jalgpallihuligaanid jne.), kes siis organiseerivaid neid protesti ettevõtmisi. Lilith Veevalajas võib provotseerida laiemaid infektsiooni puhanguid ja suureneb uraanlike haiguste kasv. Kaladesse siirdub Lilith juulis.

Aastal 2010 on ka varjutuste aasta. Jaanuaris (15) juba esimene Päikesevarjutus 25 Kaljukitses. Toimub see Veenuse osavõtul. Kohe tekkis mõte, et varjutus puudutab finantse, samuti harmooniat ja kauneid kunste. Heaks märgiks on Uraanipoolne sekstiil varjutusele, annab uue võimaluse varjutus positiivselt ära kasutada. Retrograadne Merkuur teeb ühenduse Pluutoga, kas see toob pinnapeale mõne varjatud saladuse või skandaali, sest sisuliselt Merkuur seisab paigal, lõpetades oma retro liikumise. Ohuks võib saada liiklusalane tegevus või näiteks noorsoo väljaastumised, meeleavaldused ja tänavarahutused, jms.

Juunis on Kuuvarjutus (26.06) 4 Kaljukitses. Varjutus toimub Pluuto peal, viitab kindlustusele, kaitse- ja sõjajõududele, politseile ning maffiale. Need struktuurid siis on esiplaanil. Aktiivsemad on konservatiivsed jõud ja töötavad vastu uuemeelsetele. Jupiter teeb kvadratuuri varjutusele, võimalikud on muutused maailma võimustruktuurides. Heaks küljeks aga on võimalus, et lõpetab firmade madalseisu ja annab uue võimaluse uutmoodi alustada.

Juulis (11.07.) on teine Päikesevarjutus 19 Vähis. Võimalikest sündmustest tuleks kõne alla üleujutused, orkaanid ja maailmamere saastatus. Varjutus saab poolteistkvadratuuri Neptuun-Chiron-Must Kuu ühenduselt. See pingestab oluliselt varjutust. Leevendavaks asjaoluks oleks Marsi sekstiil varjutusele. Kuuvarjutuse ala jääb Lõuna-Ameerika aladele, seega on see piirkond kõige enam ohus. Oletan, et ka tugevam maavärin sealkandis on võimalik. Juulis aga veel Marsil ühendus Saturniga, mis kvadratuuris Pluutoga ja see omakorda kvadratuuris Jupiter-Uraan ühendusega. Mitmekordne T-kvadratuur, mis tõotab olla pingeid täis ning rida raskeid probleeme tekitada. Maailm on ahne ja võimunäljas, ehk see T-kvadratuur toob lahenduse ja paneb paljud asjad paika.

Uraan ja Pluuto on planeedid, mis mõlemad toovad endaga kaasa muutusi ja ümberkujundusi. Esimene äkitselt ja kiiresti, teine aeglaselt ja agooniliselt. Kokku on paras segu ootamatust ning põhjapanevat muutust. Mõlemad planeedid on järelandmatud ja suruvad oma tahtmise ikka läbi, tehes teed uuele ja kõrvaldades mineviku arusaamad ning mallid.

2010. lõpus (21.12) toimub siis aasta viimane varjutus – Kuuvarjutus 29 Kaksikutes. Puudutab eeskätt suhtlemist, meediat ja üleüldse kommunikatsioone. Varjutusse on kaasatud Merkuur ja Pluuto. Jupiteri ja Uraani ühendus moodustab kvadratuuri varjutusele, mis suurendab ebastabiilsust suhetes, kliima mehhanismis ja võib esile kutsuda ka maavärinaid. Positiivseks oleks Neptuuni sekstiil varjutusele, mis soodustab õigete otsuste tegemist ja pärsib tekkida võivaid illusioone.

Mõned tähelepanekud seisudest riikide kaartides ja seda ainult transiitide osas. Nii mõndagi ütleb ka riigi progressiivne kaart aga sellest ehk kunagi hiljem. 2009-2010 teeb Pluuto opositsiooni India sünnikaardis Uraanile ja Uraan liigub Chaosest üle. Jupiter alustas uut ringi. Detsembri Kuuvarjutus toimub tema Uraani lähedal, see võib aktiviseerida kodurahutusi kogu riigis.

Saksamaa liitriik, Uraan 2010.aastal jõuab nataali Kuu peale. Kas saksa rahvas tõstab ootamatult pead või on oodata äkilisi muutusi inimeste heaolus? Kerge mu meelest see seis ei saa olema. Kaljukitse 4-s kraadis toimuv Kuuvarjutus Uraani peal, see samuti seotud ootamatuste ja rahvamassidega.

Ühendatud kuningriigid (Suurbritannia), Jupiter jaanuari lõpus 2010 jõuab Pluuto peale. Peaministri tool on ohus, juba praegu on praeguse peaministri tegevus terava kriitika all ja reiting madal. Ühendus võib ka puudutada troonil oleva kuninganna lahkumist või loobumist sellest. Veel teeb nüüd Kaaludesse minev Saturn ühenduse Uraaniga. 19 Vähis toimuv Päikesevarjutus toimub täpselt riigi Kuu peal, on see nüüd viide naissoole (kuningannale) või ilmatikule? Ka aasta viimane varjutus (Kuu) puudutab kaarti, toimub see Musta Kuu peal IX majas. Võimalik, et praeguse peaministri amet läheb uuele inimesele. Paistab, et saareriigis on oodata põnevaid sündmusi ja põhjapanevaid muutusi.

Inglased ise kasutavad oma maa seisude uurimisel ka 1801.a. horoskoopi. Selles jõuab Saturn Kaaludesse sisenedes Uraani peale ja 2010.a. oktoobris jõuab Saturn AC-le. Mõlemad kaardid töötavad ja annavad aimu, mis võiks tulla ja mis ootab saareriiki ees.

Keerulised ajad ootavad ees ka Ühendriike. Jupiter-Neptuun Kuu peal Veevalaja lõpus. Saturn Kaaludesse minnes jõuab riigi MC-le. Pluuto teeb kvadratuuri MC-le. Uraan, jõudes Jäära, teeb ühenduse IC-ga. Need seisud siis pingeid ja uusi võimalusi toovad. Detsembri Kuuvarjutus toimub Veenuse ligidal, on dollar ohus või tähendab hoopis tema stabiliseerumist. Kuuvarjutus peaks lõpetama teatud faasi. Selle järgi lõppeb dollari valitsemine ja võimule tuleb näiteks euro? Kui dollariga siis midagi erilist ei juhtu, siis nelja aasta pärast see teema ikkagi tõsiselt päevakorda tuleb, transiitne Pluuto jõuab siis riigi teise majja.

USA Föderaalreservi kaardis teeb Pluuto ühenduse Päikesega, kvadratuuri MC-le ja opositsiooni kaardi Pluutole. Veelkord viide, et dollar on kas tõsises ohus või ootata on mingeid suuremaid olulisi muutusi. Ka USA rahapaja asutamise kaardis teeb Pluuto opositsiooni Mustale Kuule ja Saturn Kaaludesse minnes teeb ühenduse Lõunasõlmega. Neptuun aga liigub kaardi Pluuto peal. Kaardis on asteroid Banks samamoodi Neptuuni mõjude all. Kõigis kolmes kaardis seega tugevad vihjed dollari elujõu muutustele ja ohtudele.
Igatahes on riigil ja Obamal aasta 2010 keerukas ja raske. Arvan, et see Pluuto siirdumine Kaljukitse (ka riigi Pluuto on selles märgis) ja kvadratuurid MC-IC teljele olid üheks teguriks, et riigi presidendiks esmakordselt sai mustanahaline. Samuti see, et Quaoar (uudsus, loominguline potensiaal) ületas riigi atsendendi, liikus riigi esimeses majas, mis tõi uued suunad ja uue mehe Valgesse Majja.

Lisaks läks septembris 2008 Ixion, mis sümboliseerib lunastamatud süüd, üle USA atsendendi. Ülemaailmne kriis algas Ameerikast just riigi “pattude” pärast ja nende jaoks see niipea veel ei lõpe. Sest transiitne Pluuto teeb opositsiooni Veenusele (raha, pangandus). 2010.aastal teeb Pluuto opositsiooni ka Jupiterile(võim) ja 2014 jõuab kord Pluuto ning Päikese opositsiooni juurde.

Vene Föderatsioon, kauged planeedid (Ur. Nep. ja Pl.) veel aspekte nataali planeetidele ei tee. Selle järgi midagi kardinaalset ette näha ei ole kuid ega see veel tähenda, et üldse mitte midagi riigiladvikus ei juhtu. Jupiter aga jõudes Kaladesse teeb kvadratuuri Merkuurile, tugevneb tsensuur meedia üle, hoogustub propaganda masinavärk. Jaanuari Päikesevarjutus toimub riigi Saturni peal, oletan, et see toob kaasa muutusi valitsuse struktuurides. Seda sai juba eespool öeldud, et Venemaal on talvel võimalik riigisisene võimumuutus ja mõned kõrged poliitikud kaotavad senise positsiooni. Seda võimalust, tema sekkumist võitlusesse ja otsuseid, mis ta ette võtab, näitab ka presidendil transiitse Lilithi ühendus nataalse Lilithiga juba detsembris 2009.

Venemaal on kasutusel ka horoskoop tema lipu heiskamise momendile Kremlis (25.12.1991). Selles on tulemas Pluuto poolt ühendus Päikese ja Vertexiga. Asi peaks puudutama siis riigipead. Jupiter Kaladesse minnes hakkab liikuma VIII majas, mille kaasvalitseja ta ise on ja teeb opositsiooni Kuule. Rubla on teadagi nõrk, on see nüüd tema veelgi odavnemise või devalveerimise viide? Märtsis teeb Jupiter opositsiooni ka iseendale ning kvinkunksi lipukaardi AC-le Lõvis.

Ukraina. Oktoobris 2009 liikus Saturn üle riigi Marsi ja Kaaludesse jõudes teeb Saturn trigooni riigi Saturnile. See peaks natuke stabiliseerima riigisiseseid pingeid. Neptuuni liikumine riigi Kuu läheduses aga neid rahva rahuolematuseis ning valikud on seni ähmastanud. Pole nad rahul ei oma presidendi ega peaministriga. Uraan teeb opositsiooni Marsile, ka see on üks sisemiste pingete vallandaja ning parlamendis toimuvate tuliste debattide väljendus. Sest Marss valitseb riigi MC-d ehk siis parlamenti. Jaanuaris on riigis presidendi valimised, Neptuun Kuul siis näitab, kas rahvas saab aru oma õigest valikust, teeb adekvaatseid otsuseid või mitte.

Prantsusmaa V vabariik (5.10.1958). Saturni sisenemine Kaaludesse ja viibimine selles märgis 2,5 aastat aktiviseerib seal asuvad Merkuuri ja Päikese. Transiitne Pluuto hakkab moodustama opositsiooni kaardi Kuule. Rahva teadvuses hakkab toimuma teatud nihe, mida siis Pluuto impulss aktiveerib.

Iisrael. Midagi olulist horoskoop aasta esimene poolel transiitide mõttes ei näita. Sügisel aga jõuab Saturn riigi Neptuuni peale. Jupiter küll liikudes Kalades teeb kvadratuuri riigi Uraanile ja enne Jäära minekut kvadratuuri iseendale. Jupiter kaardis valitseb II maja, küsimuse alla võib tulla majandus- ja finantsalased küsimused. Jupiter, kui religiooni ja maailmavaatega seotud planeet, tõstab esile Iisraeli pikalt kestnud vaenu araablastega. Pluuto aga hakkab tegema opositsiooni Veenusele (sarnaselt USA-ga). Vihje siis jällegi rahaküsimuste problemaatikale.

Hiina Rahvavabariik, ka temal on Neptuun Chaose peal. Pluuto teeb opositsiooni Uraanile, kas uus suunamuutus valitsemises või uuem riigipea. Sellele viitab ka Saturni Kaaludesse jõudmine, kui teeb varsti ühenduse riigi Päikesega. 2010. aasta teeb Jupiter opositsiooni riigi Saturnile, asi puudutab majandust ja võimustruktuure. Jupiter-Neptuun teevad kvadratuure MC-IC telejele, sarnaselt Ühendriikidega. Seal küll on tegijaks Pluuto.

Iraani Isalamivabariik (loodi 1.04.1979). Neptuun on tema Marsi ja Merkuuri peal, siit seos Iraani sõjakuse ja tuumatehnoloogia alane temaatika meedias ja süüdistused tuumasõjaks valmistumisel.

Pakistan. Saturn sügisel Neptuuni peale. Pluuto teeb juba 2009.aastal opositsiooni riigi Marsile. Sama lugu nagu Iraanigi puhul, kus aktiivne oli samuti Marss. Vahe vast selles, et Iraani puhul on tema tuumaenergia alased ettevõtmised ehk suuresti “mulli ajamine” aga Pakistani Marsi aktiviseerib Pluuto, mis on palju ohtlikum asi. Pakistanil on veel teinegi horoskoop olemas – 1956.aastal sai riigist esimene islamivabariik. Iseloomulik on selles Kuu ühendus Jupiteriga (rahvas suuresti islamivaimu) ja täpne Päikese trigoon Saturniga. Jupiter liikudes Kalades teeb ühenduse riigi Merkuuriga. Olulisem on aga Uraani jõudmine Päikese peale, kui Uraan jõuab Jäära esimestesse kraadidesse. Siit võib oodata riigilt juba ettearvamatuid sündmusi.

Selle regiooni maades praegu sagedased enesetapu terroristide tegusid tuleks vaadata laiemalt, kui ainult tähtede positsioonist lähtuvalt. Arvestada tuleks kogu islamimaade geopoliitlist positsiooni, traditsioone ja poliitilist olukorda tervikuna.
järgneb...