reede, 13. november 2009

Suguvõsa - 7 põlvkonda


Suguvõsad.
....Erilist mõju avaldavad meie saatusele silmapaistvate tegudega äramärgitud esivanemad. On olemas selline mõiste nagu perekonna või klanni saatus. Juhul kui esivanemate teod olid heategevad, võite loota saatuse kinkidele ja kergetele elule. Vastasel juhul on kõik vastupidine. Aegajalt oleks hea meenutada oma esivanemaid ja sugulasi. Paluda nende eest ja avaldada nende suhtes siirast armastust, sellega aitate nii ennast kui oma suguvõsa. Teie saatus sõltub perekonnakarmast samuti kui teie järglaste saatus teie saatusest. Järglased on võimelised lunastama esivanemate patte, selle tõttu tuleks suhtuda laste kasvatusse täie tõsidusega.

Laps ei kujuta endast ette „puhast lehekülge“ ega plastilist massi, millest lapsevanem võiks oma ettekujutuse järgi midagi voolida. Inimene saabub Maale oma isikliku ja perekonna päritava saatusega, mida tänapäeval nimetatakse pärilikkuseks. Selleks, et süstematiseerida teadmisi – perekonna saatusest ei piisa 126 sugulase tundmisest. Isiku horoskoobi abil on võimalik määrata, milline liin on domineeriv, on see isa- või emapoolne. Juhul kui selleks osutuvad Kuu tsüklid, domineerib ema ning isa mõju võiks peaaegu eirata (siin vaideks natuke vastu!). See, et lapse välimus sarnaneb ühega vanematest, ei tähenda, et neil on saatuslik seos. Kuu on meie ja meie vanemate suhete valitseja. Vanaemade ja vanaisade suhet määrab Merkuur. Juhul kui need planeedid meie horoskoobis on vigastatud, võivad ilmneda vastavad probleemid nii füüsilisel kui vaimsel tasandil. Siin võiks anda vaid ühe soovituse, suhelge aktiivselt oma lastelastega, kuna ainult teie olete võimelised aktiviseerima nende intellektuaalseid- ja suhtlemisvõimeid.

Meie suhteid kaaslastega valitsevad nähtamatud 3-da põlvkonna esivanemad, keda esindab Veenus. Tema asend horoskoobis viitab meie kalduvusele harmoonilisteks suheteks. Marss valitseb 4- dat põlvkonda. Need esivanemad annavad meile tahtejõudu, pealehakkamist, kannatlikust ja vitaalsust. Soovitus: ärge keelake oma lastele kaitset, looge nende kaitse oma ellusuhtumise eeskuju näol.

Jupiter loob suhteid 5-da põlvkonnaga. Teie hammaste seisund viitab suhetele 5-da põlvkonna sugulastega. Nende kaudu kulgeb teie materiaalne heaolu ja võim. Saturn valitseb 7-dat põlvkonda. See põlvkond osaleb meie saatuse formeerimises ning on selle tüvi. Nende kaudu mõistame me headust ja kurjust. Piltlikult öeldes just nende sugulaste pattude eest kanname me vastutust. Suhteid 7-da põlvkonna sugulastega saame teada Saturni asukohast meie horoskoobis. Need inimesed, kes soovivad mediteerida 7-da põlvkonna sugulaste temaatikale võiksid pöörduda Hiina Muutuste Raamatu poole. Selles kirjeldatakse 64 kujutist, just sama palju kui on sugulasi antud põlvkonnas...

Selle kirjutise moraal seisneb selles, et püüdke elada nii, et ei kannataks teie, teie esivanemad ega järeltulijad. Kastke oma sugupuud püha veega (veestiihia – meie alateadvus ja emotsioonid). Soojendage seda oma soojusega (tulestiihia – loovus, tulemused ja lapsed). Hoolitsege pinnase eest, milles sugupuu kasvab (see on meie Maa). Andke talle võimalust viibida värskes õhus (õhustiihia on seotud mahlade liikumisega sugupuus, põlvkondade traditsioonid ja päritavus). Käitused soovituste kohaselt võite loota, et sugupuu kasvab Taevani ning selles valitseb harmoonia.
See lõik moraalist on pärit oma arhiivist, aga kahjuks autorit ei tea.

SEITSE PÕLVKONDA

ESIMENE PÕLVKOND – see oleme me ise.

TEINE PÕLVKOND.
Teine põlvkond on meie vanemad. Haruharva antakse pärilikud omadused üle otse, vanematelt lastele. Ema-isa mõjutavad eelkõige meie emotsioone, valikute probleemi, suhteid vastassooga. Sageli kordavad lapsed neid vigu, mida vanemad tegid omavahelistes suhetes. Kui vastastikune mõistmine puudub, pole ka kasvatus viljakas.
See põlvkond väljendab ennast põhiliselt läbi arvu 2; läbi Kuu, Vähimärgi ja IV maja. Sünastrias vaadatakse esiklapse ja vanemate kõiki seoseid, järgmiste laste puhul ainult konjunktsioone.

KOLMAS PÕLVKOND.
Nemad loovad meie jaoks meie saatuse neli teetähist ja see ei sõltu enam kasvatusest. Võime ära minna oma vanemate juurest, aga vanavanematest ei pääse – nad on saatuse liikumapanevaks jõuks, nad mõjutavad meie elusündmuseid, kujundavad iseloomu. See põlvkond annab meile võimed, oskuse informatsiooni vastu võtta (Merkuur, Kaksikute märk ja III maja), aga ka haigused, oskuse teenida ja ravida (Neitsi märk ja VI maja). Vanavanemad on meie AJA vormide kandjad. Millises ajas – tulevikus, olevikus, minevikus või igavikus tunneme ennast kõige paremini? Kuidas see meie elus toimib, saame teada, kui vaatame nende sünniaegu enda sünniaja suhtes.

Seega - vanavanemad – kaks vanaisa ja kaks vanaema on need, kes avavad meie jaoks neli erinevat ajavormi:
tuleviku
oleviku
mineviku
igaviku

Isikuhoroskoop jaotatakse neljaks võrdseks kvadrandiks, nullpunktiks selle isiku Päikese asukoha täpne kraad. Vanavanemad satuvad vastavalt oma sünni-Päikese kraadile igaüks mõnesse kvadranti.
Tavaliselt ei jaotu nad kvadrantidesse ühtlaselt, vaid mõni siia, teine sinna. Võib ka juhtuda, et kõik on ühes kvadrandis puntras koos. Siis on selle isiku jaoks avatud vaid see üks ajavorm, kuhu tema vanavanemad oma Päikese panevad.
Aga pole harv ka võimalus, et igasse kvadranti satub üks vanavanematest, seega on isiku jaoks avatud kõik neli ajavormi.

Peale ajavormide avamise, iseloomustavad ka vanaisad-vanaemad meie horoskoobis nelja elementi, stiihiad:
Isa isa on TULE vanaisa, oleme tema loomingulise tule pärijad. Milline oli tema suhe tulega, kuidas väljendus tuli tema elusündmustes? Ta ilmutab end meie sünnikaardis tule elemendis (Jäär, Lõvi ja Ambur) ja tule majades (I, V, IX).

Isa ema on MAA vanaema, kes meie elus kehastab maad. On väga oluline, milline oli tema suhe mateeriasse ja millist elu ta elas. Maa vanaema mõjutab meie maist programmi. Selle vanaemaga kohtume läbi sünnikaardi maa elemendi (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits) ja majade (II; VI, X).

Ema isa on ÕHU vanaisa. See on suhtlemine, kontaktid, informatsiooni edastamine, abielu, kohtuprotsessid. Vanaisaga kohtume läbi õhu elemendi (Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja) ja õhu majade (III; VII, XI).

Ema ema on VEE vanaema – kõige salapärasem ja müstilisem nagu vesi ikka. Tema mõjutab kõige tugevamini meie psüühikat, ürgset suhtumist oma kodusse, kodumaasse, juurtesse. Seda seost näitab vee element (Vähk, Skorpion, Kalad) koos vee majadega (IV, VIII, XII).
Sünastrias vaadtakse kolmanda põlvkonna juures olmeaspekte: trigoon (120), sekstiil (60), kvinkunks (150), poolsekstiil (30), opositsioon (180), kvadraat (90), poolteistkvadraat (135) ja poolkvadraat (45).

Kolmanda põlvkonna järel muutuvad geneetilised programmid tõsisemaks ja fataalsemaks, sest need esivanemad jõuavad tavaliselt meie sündimise ajaks kõik juba sellest maailmast lahkuda. Oleme vabad nendega siinilmas suhtlemisest ja nad ei saa meile vahetut mõju avaldada. Just selle tagasiside puudumise tõttu on nendelt saadud programm meie jaoks peaaegu muutumatu.

NELJAS PÕLVKOND
Neljas põlvkond (vana-vanaisad ja vana-vanaemad) määravad kindlaks meie liikumise RUUMIS. Kui kolmas põlvkond (meie endi vanaisad ja vanaemad) avab meile ajavormi, siis neljas põlvkond määrab kindlaks liikumise ruumis, liikumise võimaluse teatud suundades, mis saab lähtekoha sünnipaigast. Need 8 esivanemat seostuvad ilmakaartega ja igal ilmakaarel on meie jaoks kindlaksmääratud informatsioon. Suundadega on seotud meie püha tegevus (elukutsed). Millises suunas viib vaba valik meid soovitud eesmärgile? Tulemuste järgi ongi näha, kuidas need esivanemad meie elus töötavad. Sünastrias vaadatakse neljanda põlvkonna puhul fenomenaalseid aspekte:

a) loomingulised – kvintiil (72), poolteistkvintiil (108), bikvintiil (144), poolkvintiil (36).
b) karmalised – nonagon (40), sentagon (100), binonagon (80) ja poolnonagon (20).
Selle põhimõtte järgi jaotuvad ilmakaared esivanemate vahel nii:
PÕHI – isa isa isa
IDA – isa ema isa
LÕUNA – ema isa isa
LÄÄS – ema ema isa
KIRRE – isa isa ema
KAGU – isa ema ema
EDEL – ema isa ema
LOE – ema ema ema
Keskpunktiks, mille suhtes me ühte või teise ilmakaarde liigume, on sünnipaik – see geograafiline punkt, kus me ilmale tuleme.

Nendel inimestel, kes on kodus sündinud, on mõnevõrra lihtsam, kuna liikuma asumise lähtepunkt on rohkem isiklik kui neil, kes tuhandete teiste inimestega koos alustavad oma liikumist ühest ja samast geograafilisest punktist – suurest sünnitusmajast.
Nagu eelmise põlvkonna mõjude puhul, nii ka siin, on kerge liikuda selle esivanema määratud suunas, kes elas oma elu Universumi ja looduse seadustega kooskõlas. Moraalitut või kurja elu elanud esivanema ilmakaart pidi liikumine on aga raske ja vaevarikas.

Et paremini aru saada sellest, millised on Eestimaa ilmakaartest lähtuvalt need kohad, kuhu vastsündinu elama satub, toome ära peamised kohad ja sodiaagimärgid. Alljärgnev on üks võimalikke variante.
JÄÄR – Rakvere, Kiviõli, Püssi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva.
SÕNN – siin domineerivad maakohad – kogu Peipsi järv koos ümbrusega. Alutaguse sobib Sõnni alla suurepäraselt. Linnadest võiks siin olla Jõgeva.
KAKSIKUD – need asulad oleks Põltsamaa, Tartu, Elva, Põlva, Võru, Otepää, Paide ja Türi. See märk eeldab enam asustatud piirkonda, kus linnade tihedus on suurem, käib elav suhtlemine ning vilgas kultuurielu.
VÄHK – Siin piirkonnas on vähem linnu, see-eest aga palju suvilaid ja maa-maju. Asulatest kuuluvad Vähi alla Viljandi, Valga ja Rapla.
LÕVI – Eriti lõvilik on Pärnu kui suvituslinn. Pärnust lõvilikumat linna annab otsida – kuigi linn on väike, on seal hästi arenenud kultuuriline ja äriline tegevus. Teistest tuntumatest paikadest jäävad siia Kihnu ja Ruhnu.
NEITSI – märk hõlmab looduslikult lagedama maastikuga alasid, kus tooniandjaks kadakas, näiteks Läänemaa ja Saaremaa. Asulatest jäävad siia Haapsalu ja Lihula. Neitsi valitseb ala, kus traditsioonid säilivad – omamoodi eestluse kants. Kuna Neitsi märk on maa märk ning tema piirkond on maalähedane, siis on täiesti iseloomulik, et siin tegeleti varem tõsiselt põllumajandusega, kuid nüüd palju vähem.

KAALUD – Hiiumaa ja Nõva kant
SKORPION – siin peaksid olema Paldiski ja Klooga, kuigi selline jaotamine ei kattu pealinnast tõmmatud sektoriga. Paigad ise on ju marsiliku ja pluutoliku sõjandusega tugevasti seotud. Märgi alla saab paigutada, Paldiski allveelaevade tuumareaktor ja Kloogal asus kunagi ka vangilaager. Surm ja sünd on puhtalt Skorpioni alluvuses.
AMBUR; KALJUKITS JA VEEVALAJA – need märgid suunduvad mere poole ja otse välismaale.
KALAD – siia paigutatakse veel omaette saarekesi Soome lahe saared

Tallinna jagamine sodiaagimärkideks. Sektorid keskpunktiga Vabaduse väljakust. Ka see on üks võimalikest variantidest ja võib erineda teiste lähtearvamustest. Teine sageli kasutatav variant on keskpunktiga Raeküla plats ja kolmas oleks Viru väljaku trammide ristumisteede kolmnurk. Üks selline variant on siin
Artikli on koostanud Svea Degerholm
järgneb...

Kommentaare ei ole: