kolmapäev, 16. veebruar 2011

BP rasked ajad


Möödunud aasta novembri lõpus näitas ETV dokfilmi “Naftaleke” milles oli jutt kompanii British Petroliumi käekäigust, tema keskkonna ohtlikusest ja firma juhtimise probleemidest. See ajendas heitma pilgu kompanii tekkimise ja mõnede suuremate avariide kaartidele. Filmis selgus, et ühest küljest nõudis juhtkond tööalase ohutuse tagamist, vanade seadmete väljavahetamist, paremat juhtimisstiili ja teisalt nõuti suuri kokkuhoiu meetmeid tootmises ja seda ka ohutuse valdkonnas! Üks käsi lubab teine keelab, selline kahepalgelisus ei saagi firmale tuua edu ja probleemivabat tootmist tagada.

BP eelkäiaks loetakse 19. aprillil 1909.a. asutatud Anglo-Persian Oli Companyd. Asutajaks oli William Knox D`Arcy (11.10.1849-1.05.1917). Firma asutamise kaardis vaatame eelkõige neid planeete, mis otseselt viitavad firma tegevusvaldkonnale – nafta puurimisele ja transpordile. Nafta allub Neptuunile ja maavarana ka Pluutole. Neptuun Vähis omab üsna täpset kavadratuuri Saturniga Jääras. Ja rohkem peaaspekte teiste planeetidega ei ole. Kuid Saturnil on täpne ühendus asteroidiga, mis esindab tööstust – Industria, mis on veelgi täpsemas kvadratuuris Neptuuniga. Viitab juba neile raskustele, mis nafta saamisega kaasneb. Samuti räägib maavara intensiivsest ammutamisest.

Kompaniid esindab Päike, mis on ühenduses Merkuuri ja Veenusega Jäära lõpus, sümboliseerib nii transporti kui raha tegemist. Merkuuri ja Veenuse ühendusele teeb seltsi Pandora ja Damocles. Sümboolselt siis rahalaeka (Veenus+Pandora) avamine kätkeb endas suuri ohte (Damoclese mõõk)

Maavarasid esinav Pluuto on täpses ühenduses asteroid Money`ga, see otse ütleb, milleks maaõli tootmine ette võeti. Ikka väga suure raha ja sellega kaasneva monopoli võimu pärast. Pluutol on opositsioon firma emamaad esindava asteroid Britannyaga. Komapnii loodi kunagise Pärsia aladel tänapäeva Iraani terrritooriumil nafata ammutamise eesmärgil ja seda näitab kaardis Jupiteri ülitäpne ühendus asteroid Iran`iga Neitsi alguses. Ühendus on kvinkunksis Marsiga Veevalajas.

Et nafta puurimine, selle ümbertöötlemise kätkeb endas mitmesuguseid ohte, seda näitavad kolme asteroidi omavaheline ühendus Skorpionis, märgis, mida valitseb maapõue valitseja Pluuto. Olileus, Pest ja Hazard on need õli ja ohtude esinajad, mis öeldule viitavad. Seosed Iraani leiukohaga ja selle maailma asukohaga on Arabise ühendus Musta Kuuga Neitsis, ega maaresursside kasutusele võtt kohalikele kasu toonud, pigem muret ja valu.

Ja kena jutt, et kohalik maa nafta tootmisest kasu saab, et on loodud uued töökohad ja raha aina voolab sisse on pehmelt öeldes üks suur mull. Kasuahnus ja valed tegeliku olukorra kohta, mis firmas tema eksistentsi jooksul tabavad, seda sümboliseerib Midase ja Lie ühendus Vähis. Kuid mida arvata sellest, et Midasel on täpne ühendus Karmaga?

Naftat nimetatakse mustaks kullaks. Ta on nii võim kui kurjus. Inimkonna ohjeldamatu tarbimine, aina suurenev energiavajadus toob lõpuks kaasa kollapsi. Kui nüüd taevakeeles natuke rääkida, siis Black on täpses ühenduses Chaosega Veevalajas, Golden Lilithiga koos Kaksukutes, omavaheline side on nõrk, ühenduse orbiks tuleb 6 kraadi ja seda on ikka liiga palju. Olulisemaks võiks lugeda Goldeni kvadratuuri Jupiter-Iran ühendust. See juba rohkem peegeldab asja olemust. Naftat maavarana esindab Olileus, mis kvadratuuris Blackiga.

Kompanii pikast ajaloost võtame lähema vaatluse alla mõningad viimase aja tööõnnetused, mis katastroofi mõõtmeteni ulatuvad ja on kaasa toonud inimohvreid. Firma nafta ümbertöötlemise tehas Texas City linnas sai tunda ohte ja inimkaotusi 23. märtsil 2005.a., kui toimus suurem plahvatus ning tulekahju. Päevaseis järgmine, Merkuuril opositsioon Jupiteriga, Saturn teeb kvadratuuri Põhjasõlmele . Päike on täpses kvadratuuris Britannyaga. Transiidid firma kaardis järgmised. Merkuur firma Saturni peal, Põhjasõlm Merkuuri peal. Marss, kui tulekahju, täpselt ühenduses Chironiga Veevalajas.

Londoni jaoks (firma peakontori asukoht) oli õnnetus ootamatu ja ebameeldiv üllatus, trans. London firma Uraani peal, trans. Neptuun firma Londoni lähedal. Trans. Lucifer täpselt firma Põhjasõlmel! Trans. Olileus on lähedal firma Lõunasõlmele. Trans. Karma on firma Hidalgo peal Kaaludes, Hidalgo sümboliseerib võimu, mida firma omab, tegeledes naftatootmisega. Eks täpsema olukorra annaks tehase enda horoskoop, mida mul pole.

Viimane suurem katastroof toimus selle aasta kevadel Mehhiko lahes, kui BP kuluval naftapuurimise platformil Deepwater Horizon toimus tugev plahvatus ja tulekahju. Päike oli just sisenenud Sõnni märki ja tegi kvinkunksi Saturnile ja kvadratuuri Neptuunile. Saturn ja Neptuun omavahel kvinkunksis. Päikesel Pluutoga hakkas kujunema trigoon. Katasroofi ootamatust Ühendriikidele näitab Uraani ühendus Americaga ja nad on opositsioonis Saturniga. Pluutol ühendus Charibdysega, pole olnud, et see või tema teised “laevaõgiast” kaaslased oleks jäänud kõrvale mereõnnetuste toimumisel.

Chiron oli just sisenenud Kalade märki ja on ühenduses ka Neptuuniga. Neile läheneb Must Kuu. Nende kahe sekstiil Päikesega moodustab aluse, mille tipuks on Saturn. Moodustus kujund nimega saatuse ehk jumala sõrm. Hoiatus, kui jätkatakse endisel viisil, siis taolised suured naftapuurtornide katastroofid jätkuvad ka edaspidi. Meie oma Eesti astroloogid on täheldanud ja arvavad, et Chironi asumine märgis toob välja selle märgi (antud juhul Kalade) haavatuse – veealusest haavast tuleb “musta verd”. Kolmik Must Kuu-Neptuun-Chiron algul toovad selle välja ja alles siis annavad võimaluse seda ravida.

Merkuuri (kaubandus) kvadratuur Marsiga (plahvatus ja tulekahju), Saturni opositsioon Americaga, kõik teised sündmuses osalevad elemendid – need lõhuvad tootmise tavatsükli, mõjutavad toornafta hinda, rikuvad keskkonda.

Midas ja Britannya ühendus sümboliseerib seda firma tegelikku olemust, many iga hinna eest. Päevaseisudes veel teisigi pingemomente, Lucifer opositsioonis Leviathaniga, Olileus opositsioonis Scyllaga.

Enne Deepwater Horizoni hukkumist eelnes päikesevarjutus 25 Kaljukitses (15.01.2010), see langes firma Uraani lähedale, “pihta “ sai ka Ceres (töölisklass). Varjutuse kraad tegi täpse kvadratuuri Merkuurile ja sama aspekti ka Veenusele. Sümboliseerides eesootavaid probleeme firmas. Katastroofi tulemuseks oli ju suur rahaline kaotus, hukkusid puurtorni töötajad, firma tegevjuht vahetati välja, meediakära.

Vahetult enne õnnetust olnud kuuloomine 24 Jääras langes firma Merkuur-Veenus-Pandora ühenduse peale. See juba oleks pidanud tähelepanu pöörama võimalikele ohtudele firma tegemistes. Platformi enda sünnikaardis kuuloomise kraad otseselt aspekte ei teinud.

Firma sünnikaart saab ka “pihta”, trans. Must Kuu teeb nataali Mustale Kuule täpse kvinkunksi, sümboliseerides korduvaid õnnetusi, mis aegade jooksul on toimunud paljude naftapuurimise platformidega. Kasuahnus (Midas) on täpselt firma Põhjasõlmel.Trans. Lucifer oli ületanud firma Pluuto ja trans. Britanny lähenes Pluutole. Mõlemad seisud siis näitasid firmas muutuste vajalikust. Vahetati küll välja tegevdirektor, kuid ega suurt rohkem ei ole muutunud.

Platformi enda kohta on olemas kosmogramm. Deepwater Horizon lasti vette 21. märtsil 2000 L-Koreas. Õnnetusepäeva trans. Päike tegi täpse poolsekstiili nataali Päikesele, poolsekstiil pole alati heatahtlik. Seda on näidanud mitmed teisedki õnnetused. Transiitne Päike aga tegi vahetult enne õnnetust ühenduse platformi Marsiga Merkuur tegi ühenduse Saturniga, Brittannya ühenduse Americaga Kaksikutes.Transiitne Päike aga tegi vahetult enne õnnetust ühenduse platformi Marsiga .Platformi Neptuun on firma Marsi peal, sümboliseerib ühte tootmisvõimalust, mida nafta kättesaamiseks vaja on.

Ega firmat lähitulevikus ei oota samuti roosamanna mäed ja piimajõed. Nataalis on tal Saturni ja Uraani vahel kvadratuur, lähiaastatel teeb trans. Saturn läheneva kvadratuuri nataali Uraanile, luues uuesti olukorra, mis firmat piirab ja nõuab teistsugust juhtimise ja tootmise ümberkujundamist. Mõne aasta pärast hakkab trans. Neptuun tegema opositsiooni Jupiterile, esile kerkivad probleemid vajavad samuti lahendamist. Nendeks oleks siis firma ideoloogia ja uute merealuste leiukohtadega seotud asjad. 2014. aastal jõuab Uraan firma Saturnile, see seis sunnib kindlasti midagi olulist muutma. Kas juhtkonnas või kogu süsteemis endas.

Kommentaare ei ole: