laupäev, 30. august 2014

Kõrgem sodiaak - 5Ronk – 22,5 lib – 7,5 sco. Võtmeplaneet Neptuun. Ta on õigluse kordasaatja, õiguse mõistja.  Kui inimene aktiveeritud märgiga lakkab austamast maailmakõiksuse seadusi, kõrgemaid õigusi, mõistab omakohut – siis ta satub hirmsasse lõksu, hukutab ennast ja oma ümbritsevaid. Eredaks näiteks oleks maniakk Tsikatailo (väljendunud Ronga märk nataalis), kes tappis kümneid naisi, olles kindel, et puhastab maailma kurjusest ja hävitab prostituute, vargaid jt. pahelisi naisi.
Sõltuvalt sellest, milline on isiku vaimne tase, võib formeeruda erinevaid inimtüüpe, kes sündinud Ronga märgiga. Ronk on kahesuse (duaalsuse) sümbol ja märgi esindajad on ka seda. Rongaga alati seostub kraaksumine ja selle märgi inimene tõesti kraaksub, tema sõnadel on suur kaal. Sageli on märgi esindajad head oraatorid. Halvimal juhul nad tekitavad oma rääkimisega tuska, hirme, on halva ettekuulutajad. Ta võib küll omaarust heade kavatsustega olla, kuid kutsub esile häda. Oma kraaksumisega ta materialiseerib negatiivseid mõtteid, kutsub teisest maailmast kohale lõhkuvaid jõude ja provotseerib arengu kõige kehvema stsenaariumi järgi. Ronk võib ellu viia „karuteene“ – tahtis kärbse teise pealt ära ajada ja lõi teist nokaga nii, et pea lõhki. Tahtis head aga välja kukkus kehvasti. Selle märgi omanikele on see vägagi omane, kui ta vaimselt pole edasi liikunud, pole teadvustanud oma jõudu, ei ole õppinud kontrollima oma mõtteid ja ütlemisi.
Ronga märgi all sünnivad ka pealekaebajad. Nad püüavad ära kasutada teiste prohmakaid ja sellega omaarust taastada õiglus. Märgi esindajatele on antud võimalus teoks teha õiglane otsus, olla otsuste täideviia aga sellega nad võivad minna üle piiri ja jõuda äärmusteni. Kurjuse süsteem püüab selliseid inimesi ära kasutada timukatena, kes on endale võtnud õiguse olla teiste inimeste üle kohtunik. Kõige hullemal juhul võib selline inimene muutuda sadistiks. Selliseks oli  maniakk Tshikatailo, kelle horoskoobis Ronga märki sattus Päike, Kuu ja Must Kuu. Ta ise andis andeks oma patud, nimetas end puhastajaks ja õigustas oma kuritegusid sellega, et likvideeris ühiskonnast ära prostituutide ja varaste rämpsust.
Selle märgi all sünnivad saatuslikud naised, kelledele on omane võrgutamine ja magneetiline külgetõmme. Nad kasutvad ära meeste nõrkuseid naiste suhtes. Seepärast on meestel kohtumine sellise naisega seotud tema sisemise südamiku tugevuse, väärtushinnangute ja vastupanuga, oskusega end kontrolli all hoida. See on hinge kontroll kahesuse üle, kontroll kurjuse viiruste vastu. Sageli selle märgi esindajatel on muusikalisi andeid, nende hulgas on palju heliloojaid ja lauljaid. Nii on märk väljendunud rohkem või vähem -  Johann Strauss jun., Imre Kalman, Gilbert Becaud, Madonna, Michael Jackson, Britney Spears jt. horoskoopides.
Mitte ainult naistel vaid ka meestel, kes sündinud Ronga väljendunud märgiga, on indiviide, kes on võimelised hävinguks, kui neil on kahesus, nõrkus ja segadus teha vahet Heal ja Kurjal. Selle märgi esindaja võib käituda kui rästik, kes ootab saaki, et see alla neelata. Selline inimene käitub kui timukas ja tõmbab magneetiliselt ohvri oma poole. Timukas ja ohver – see on ühe medali kaks poolt. Inimene võib käituda mõnes olukorras kui ohver ja teises kui timukas. Paljud sadistid on olnud varasemalt isiklikus elus tuhvlialused, nagu Tsikatailo, kes oli argpüks ja tuhvlialune. Kujund timukas-ohver – see on kõige hullem variantidest.
Parim, mis on Ronga märgi väljendus, on seotud tarkuse ja prohvetlikusega. Kusjuures Ronk esindab mitte ennast vaid kui Mithra sõnumitoojana, õigluse, kahe maailma sõnumitoojana. Talle on antud välja kuulutada saatuse kohtuotsus. Kui Ronk täidab oma märgi ülesanded, siis temale ei mõju mingisugused viirused, ta ei karda midagi, isegi surma. Tema jõuväljas olles teised samuti saavad kaitse, ei ole haiged. Selline Ronk adopteerub ka kõige raskemates tingimustes ja tunneb selles end hästi.Ta on sanitar, ekoloog ja tervendaja. Mida rohkem ta teostab maailma puhastab mustusest, seda rohkem saab ta jõudu ja elab kaua.
Esindajad: M.Luther, A.van Lewen, A.Nobel, C.Bernandt, I.Kalman, G.Beco.

Karjane – 22,5 vir – 7,5 lib. Võtmeplaneet Uraan. Tema karjatab mitte tavalisi loomi vaid meie sisemisi hingeloomi: instinkte. Kui Karjane allub, läheb kaasa oma kirgedega, siis ta hukutab end. Tema elu ülesanne on rasketel minutitel, ülemineku momentidel aidata inimestel õiget suunda leida, mitte alluma hirmudele, hoiduda karja instinktist eemale. Karjane ei tohi sulanduda üldisesse massi, tegutseda nagu inimmass seda teeb. Kõrgema tasandi Karjane peab olema juht, õpetaja, guru. Viima massid välja tupikust.

Madalamal astmel Karjane võib ta olla valeprohvet, pime juht, kes viib massid kuristikku. Kui Karjane ei võta endale kohustust, keeldub oma kõrgemast missioonist, siis võib muutuda karja üheks halliks osaks. Ta ise vajab juhtimist, õpetajaid. Kui ta vaimselt ei ärka, on pime oma alateadvuses, muutubki üheks osaks massist. Ta on norija, paanika tekitaja, provotsseib kaklusi. Meeldivad igasugused miitingud, nakatab teisi negatiivsusele, ässitab vastuhakule ja mässamisele. 

Karjane peab olema vaimne juht. Tema missioon on kindlalt teha vahet Hea ja Kurja vahel, anda teistele kätte õige orientatsioon. Tal on võime formeerida idee, mis ühendab inimesi ja viib edasi tulevikku. Et seda kõike ellu viia, tuleb Karjasel taltsudada oma alateadvuse sisemine loomalge.
Esindajad: Confucius, G.Potjomkin, K.Tshernenko, Ibn Sina, C.Zeiss, H.Wells, S.Lem, W.Faulkner, M.Mastroianni.

Kommentaare ei ole: