laupäev, 30. september 2017

Kuusõlmede transiit
Kuusõlmede transiit on oluline igas horoskoobis, sest nad lülitavad aktiivseks antud planeedi ja temaga seotud konfiguratsiooni. Sõlm on igas märgis keskmiselt 18 kuud. Sõlmedel on tugev karmaline seos ja on seotud karmaliste võlgade lahendamisega. Läbi Lõunasõlme inimesel on võimalus määratleda oma eelmised kogemused. Korrata eelmisi kogemusi või millegist vabatahtlikult loobuda.
Põhjasõlme transiit annab võimaluse teha õige otsus või valik, saada vajalik kogemus, aitab end ära märkida sootsiumis, saada toetust või omandada uus kogemus. Head olukorrad tulevad siis kui sõlm on heades aspektides horoskoobi planeetide ja punktidega. Pingete puhul tuleb rohkem võidelda, riskida, tegutseda.

Põhjasõlme ühendus nataali Päikesega - aspekt soodustab enesekehtestmist sootsiumis, toob kaasa edukaid kohtumisi ja on soosib kasulike kontakte. Parandab läbisaamist isaga, mehega ja ülemustega. Inimene on innustatud tegelema oma loominguga, püüdleb enesekehtestamise suunas. Tahab tunda end ereda isikuna. Sel perioodil kui sõlm nataali Päikesel püüdleb ta teistes äratada tähelepanu. Paraneb füüsiline tervis. Naise horoskoobis võib viidata abiellumisele, pulmad. Kui Päike on „kuri“, võib sellega kaasneda halvem läbisaamine sootsiumis või kõrgemalseisvate isikute negatiivne suhtumine teisse. Liitude lahkuminek.

Lõunasõlme ühendus nataali Päikesega - transiit kammitseb loomingulist aktiivsust ja initsiatiivi, teeb inimese haavatavamaks. Inimene on teistele märkamatu. Võimalik on füüsilise jõu vähenemine. Inimese jaoks olulised inimesed võivad kogeda ebaedu või keelduvad sind abistamast. Seis on ajutine. Rikutud saab südametöö tegevus, eriti siis kui nataalis on viiteid südamehaigustele.

Põhjasõlme ühendus nataali Kuuga - aspekt soodustab vaimseid liite. Võimendub isiku hingeline seisund. Paranevad suhted vanematega, sugulastega. Inimene pöörab rohkem tähelepanu kodusele olukorrale. Võimalik on emotsionaalne lideerimine teiste isikute üle, eriti suhetes naistega. Kurja Kuu puhul – haiguslikud emotsionaalsed suhted kõikidega ja kõigesse. Isik muutub kapriisseks, närvilisemaks. Sooritab läbimõtlematuid tegusid.Võõrandumine emaga, naisega, õega või lähedase naisisikuga.

Lõunasõlme ühendus nataali Kuuga - sisemise üksinduse tunne ja komplekside tekkimine. Sageli inimeselt nõutakse tagasi võlga vanemate, ema eest. Halvenevad suhted vanematega. Inimene ei suuda jätta vanematekodu. Kuid emotsionaalselt ta peab vabanema, saama iseseisvaks, ei tohi sõltuda oma tegemistes ja tegudes ema arvamusest.Isikul on oma kodus halb olla.

Põhjasõlme ühendus nataali Merkuuriga - sotsiaalne seltskondlikkus ja asjalikkus, soov vahetada ideid ja ühtlustada ühiseid plaane. Merkuurlikud printsiibid leiavad sootsiumis kasutamist. Isik tahab tegeleda enesetäiendamisega, õppida. Palju loeb kirjandust, saab uut informatsiooni. Ilmnevad karmalised tutvused ja seosed, mis soodustavad mõistmast oma karmalisi ülesandeid. Hea aeg tegeleda kaubanduse ja äriga. Kurja Merkuuriga rikutakse omavahelisi suhteid ümbritsevaga, kontaktide ja inimsuhete kaine ja ratsionaalne tegutsemine omakasu saamisel. Sagedamini esineb ebaedu ja takistused ametiasjade ajamisel.

Lõunasõlme ühendus nataali Merkuuriga - langeb intellektuaalne võime, kaob huvi hariduse omandamisel. Ei viitsita midagi õppida. Transiidi ajal paljud jätavad pooleli õppimise. Katkevad sõprussidemed või ametialased suhted. Infot omandab raskusega. Kurja Merkuuri puhul on tõenäoline, et tuleb ette pettusi ametiasjades.

Põhjasõlme ühendus nataali Veenusega – Aktiivselt püüdleb tasakaalu ja harmoonia poole. Aspekt soosib armusidemete loomist. Soodne aeg omandada mõni ilus ja kena ese. Mehe horoskoobis on see aeg kui tekivad armusidemed, abieluvälised intiimsed kontaktid. Veenus on abielu signifikaator, seepärast võib toimuda laulatus või pulmad, mis ajendatud armastusest. Kurja Veenuse puhul ebakõla armastuses, võõrandumine, inimene laskub meelelahutuste maailma, seksuaalne lodevus ja ahvatlused.

Lõunasõlme ühendus nataali Veenusega – kõigis Veenuse printsiipides piirangud ja takistused.Materiaalsed raskused, mugavuse puudus elus.  Ilmnevad seksuaalsed kompleksid ja disharmoonia armusuhetes. Kõige parem on sellejuures mitte välja selgitada, klaarida suhteid, oodata see aeg üle, sest suhete selgitamine sel ajal võib lõppeda lahkuminekuga. 

Põhjasõlme ühendus nataali Marsiga - tekib võimalus sotsiaalselt end realiseerida ja on energiat suurte tegude läbiviimiseks. Suureneb tahe ja otsustusvõime. Aspekt soosib ametialaseid tegemisi, koostööd. Ere ja aktiivne periood elus. Naise horoskoobis viitab intiimsetele sidemetele, laulatus, abielu sõlmimine.

Lõunasõlme ühendus nataali Marsiga - saatuselöökide aeg. Välised asjaolud on tugevamad sisemistest, ta ei suuda end juhtida, maksma panna, eriti kurja Marsi puhul. Esineb olukordi kui inimene on tahtejõuetu, eriti olukordades kui tal on palju kohustusi ja pealesunnituid käske. Nõrk tahtejõud, uusi ettevõtmisi tabab katsumused ja takistused.

Põhjasõlme ühendus nataali Jupiteriga - luksuslik ja elegantne aspekt populaarsuse saavutamiseks, kui nataalis Jupiter ei ole pingeid. See on aeg kui saab sotsiaalselt ülesse tõusta, hinnatakse inimest, juurde tuleb võimu ja autasusid. Kasvab autoriteet. Aspekt tugevdab liite, sidemeid ja sotsiaalseid kontakte. See on parim aeg sõlmida abielu, eostada laps, sünnitada laps, juriidiliste asjade läbiviimiseks. Kurja Jupiteriga isikut ootab ees võimu omamise karmaline kontroll. Ja ülespuhutud ning ületähtsustatud autoriteet.

Lõunasõlme ühendus nataali Jupiteriga - langeb sotsiaalne autoriteet. Võimalik on töö kaotus. Sagedasti konfliktid võimuesindajatega, ülemustega. Kurja Jupiteri puhul võimalik võimu kaotus ja ametialane langemine. Ühiskonna hukkamõistmine.

Põhjasõlme ühendus nataali Saturniga - aspekt kannab endas iseseisvust ja soosib liitude tekkimist endast vanema isikuga või kes on ametialalt temast kõrgemal. Need sidemed ja liit saab olema tugev, pikaajaline ja kasulik. Kasvab enesekindlus, selginevad sihid ja püüdlused. Tugevneb elusiht ja eluvaade. Stabiliseerub materiaalne seis. Kurja Saturni puhul ootab ees katsumuste, mure,  kangekaelsus, lahusoleku aeg. Purunevad suhted vanemate inimestega. Perre võib tulla lein. 

Lõunasõlme ühendus nataali Saturniga - aspekt nõuab tegelemist selle maja valdkonnaga, mida Saturn valitseb. Siis asjad, mis seotud Põhjasõlmega saavad olema edukad.Elujõu langus, väsitav töö, palju takistusi – pole valikuvõimalusi, on sõltuvus, vajadus.  Kurja Saturni puhul viitab ajale kui tuleb maksta oma karmalisi võlgasid. Üksindus, kurbus, depressioon.

Põhjasõlme ühendus nataali Chironiga - hea transiitne aspekt juristidele ja dipolmaatidele, poliitikutele ja rahuvalvajatele. Õnnestuvad ka kõige keerulisemad diplomaatilised läbirääkimised, silutakse poliitilisi konflikte, suured kohtuasjad võivad kaasa tuua populaarsust, tuntust ühiskonnas. Isikutel võivad ilmneda kahepalgelisus aga kurja Chironi puhul tekib oskus kõiki ümber näpu vedada, petta ja sellest omale kasu lõigata.

Lõunasõlme ühendus nataali Chironiga - ilmnevad keerulised olukorrad maja valdkonnas, kus nataalis asub Chiron. Need asjaolud ei lähe maja valdajale kasuks, tuleb maksta karmalist võlga. Seda inimene elab üle väga raskelt ja haiguslikult. Eluraskustega kohanemine on häiritud. Lisaks võib kurja Chironiga inimest tabada paljastused, tema varjatud ning halbade tegude ilmsikstulek. Tekkida võivad konfliktid võimuorganitega, kohus ei ole inimese poolt. Teda võidakse süüdi mõista, petta ja ta võib sattuda laimu alla. Inimene saab aru, et laveerida ja olla kaval ning petis ei tule kasuks vaid kahjuks. 

Põhjasõlme ühendus nataali Uraaniga - kõrgemal tasandil – vabaduse aspekt, ühiskonna poolne originaalsete ideede tunnustus, ebatavalised teened, tuntus. Võivad tekkida kontaktid ja tutvused eriliste inimestega. Nendega võib tekkida ja  sõlmida ebaordinaarne tutvus või sõprus. Aktiivne lülitumine uutesse ettevõtmistesse, kergem on lahendada keerulisi olukordi. Kurja Uraani puhul sellised tutvused võivad saatuses kaasa tuua ootamatuid pöördeid halvenemise suunas. Lisaks võib oma sõpruskonnaga tekkida lahkhelisid.

Lõunasõlme ühendus nataali Uraaniga - saatuse ootamatud löögid ja ei mingit vabadust. Aspekt segab rändamist, eriti lennureise. Ette võivad tulla õnnetusjuhtumid või ootamatud ohtlikud takistused maanteedel. Takistused sõprade ja lähedaste poolt. Ebaedu reisidel. Oht elektriseadmetega. Ühendus viitab ka karmaliste võlgade maksmist sõpradele.

Põhjasõlme ühendus nataali Neptuuniga - aspektiga võib kaasneda ususfääri tegelastele tuntus ja tunnustus. Samuti seda filosoofidel, ideoloogidel. Hea seis kõrgema missiooni täitmiseks. Sobiv ja edukas aeg ka poeetidele, muusikutele ja kunstnikele. Ette võib tulla saatuslik veereis.Inimest tõmbab romantika, veereisid või olemine vee ääres. Kurja Neptuuni puhul võib sattuda pettusele. Mingi saladuse ilmsikstulek võib kahjustada inimese sotsiaalset staatust.

Lõunasõlme ühendus nataali Neptuuniga - inimene maksab võlgasid läbi varjatud vaenlaste. Ilmneda võivad salajased mõjutused. Aspekt teeb inimses mõjutatavaks, seepärast võib sattuda sulide ja petiste ohvriks. Kurja Neptuuni puhul võivad ilmneda psüühhilised kõrvalekalded. Pinnale kerkivad negatiivsed ja kahjulikud harjumused.

Põhjasõlme ühendus nataali Pluutoga – aspekt toob endaga kaasa palju energiat ja soovi omandada võim , osa sellest oleks varjatud. Inimsel rohkem enesekindlust ja suurem tahe. Inimene reeglina saavutab selle, mida tahab.  Disharmoonilise Pluuto puhul võib isik ületada oma võimuvolitusi. Tavatasandi inimene muutub palju kollektiivsemaks ja seltskondlikumaks, külastab rohkem massiüritusi, kollektiivseid koosolemisi. Sagedamini külastatakse hüpnotiseeriaid, maage, ekstrasensse. Tugeva Pluutoga inimene, külastades selliseid seansse, tunneb inimene jõuvaru lisandumist, kahjustatud planeedi korral aga jõuvarude vähenemist.Tugeva Pluutoga isik mõjutab terveid sotsiaalseid protsesse.

Lõunasõlme ühendus nataali Pluutoga – harmoonilise Pluuto korral inimene näeb katastroofe, ta muutub üheks selle tunnistajaks ja näeb kellegi hukkumist. Tugevnevad ühiskonna vastuolud. Inimese ette kerkivad ekstremaalsed seigad, millega tal on raske toime tulla. Kurja Pluuto korral võib ta ise sattuda rahvarohketes kohtades õnnetuse ohvriks. Inimene tunneb end masside seas halvasti, püüab neid vältida. Inimese jaoks on ohtlikud kohad metroo, kaevandused, töö maa all.

Põhjasõlme ühendus nataali Musta Kuuga – üldiselt alati halb periood. Sotsiaalsed protsessid ilmnevad majanduse langusena. Kui isikul on kõrge programm – siis selgub kõik , mis on tema varjuküljed ja ta saab neid lahendada, nendega edasi võidelda. Nõrga programmiga, vähese arenguga isikut tõmbab negatiivsete tegemiste poole ja varem heas kirja olnud isik muutub vastumeeleseks, ebameeldivaks. Kriisi ajal inimene võib sattuda kerjaja, petise, kergete elukommetega naise küüsi või ise sellele teele minna. Inimene võib hakata tegelema musta äriga, seadusevastaste asjadega. Enne kriisi oli ta aga igati kuulekas ja hea inimene. Kergelt tuleva raha ahvatlus.

Lõunasõlme ühendus nataali Musta Kuuga – aspekt võib mööduda märkamatult, kui inimene on oma Musta Kuu suurelt osalt ära lahendanud. Negatiivsel puhul tekivad sisemised kompleksid ja sisemine allumine negatiivsusele ja tegemistele. Võimalik on psüühhilised kõrvalekalded. Vahel piisab ühest tõukest, et inimene langeb halvale teele. Kukub jooma, hakkab tarvitama narkootikume või isegi sooritab enesetapu. Inimene on sageli kahtluste küüsis, sisemised vastuolud. Kannatab jälitusmaania all, madal elutahe ja sihtide puudus. Sel perioodil inimene maksab oma eelmiste elude karmalisi võlgasid.

Põhjasõlme ühendus nataali Valge Kuuga – aspekt soosib tegelemist positiivsete asjadega, et täita kõrge missiooni ülesandeid. Kõrgelt arenenud isikule on see periood kerge ja aktiivne lülitumine positiivsete tegemiste elluviimisel. Madala arenguga isikule see transiit midagi ei anna, pigem takistab tema plaanide elluviimist. Kuid paneb mõtlema oma arengu taseme olukorrale ja hindama oma elulaadi ning tegemisi. Ta peaks tegelema oma vaimse taseme arengu tõstmisega. 

Lõunasõlme ühendus nataali Valge Kuuga – tekib võimalus korrata heade tegude elluviimist neid, mida juba sai teostatud varasemates eludes. Inimene võib keelduda või midagi ära anda kõrgema eesmärgi nimel. Aspekt tugevdab sisemist kohustuse tunnet. Muudel juhtudel aspekt möödub märkamatult, seda madalama arenguga hingedel. Keskmise arenguga indiviid saab karmalise autasu eelmiste heade tegemiste eest – tal vahel veab milliseki, miski tuleb kergemini kui ta arvas ja lootis.
Sõlmede ühendus nataali sõlmedega – sõlmede tulek oma nataali kohale või vastasfaas – inimese jaoks karmaline periood kui ta ei jälgi evolutsiooni reegleid, siis saab ta hoiatatud või karistatud oma karmalise programmi mittetäitmise eest.
2 kommentaari:

13 Detsember ütles ...

Kas sõlmede üleminekust Asc ja Mc kohta on ka midagi?

Valori tähetarkus ütles ...

Tuleb ka sellekohane ülevaade, tegemine võtab veel aega.