reede, 3. november 2017

Planeetide transiit sõlmedega
Ühes eelmises artiklis sai ära toodud transiitsete sõlmede ühendused nataali planeetidega, siis nüüd vaatame vastupidiselt, kuidas toimivad  planeetide transiidid (ühendused) nataali sõlmedega. Näited toon ära eraldi artiklis.
Lähiplaneetide – Kuu, Päikese, Merkuuri ja Veenuse transiit sõlmedega on lühiajaline. Need väljenduvad kiiresti mööduvates sündmustes.

Transiitse (Tran.) Päikese ühendus nataali Põhjasõlmega – see aspekt toimub peaaegu igal aastal samal ajal. Tavaliselt toob see inimesele kaasa tema kiitmist, austust ja vaimustust. Asjaajamistes mängivad mehed või heatahtlikud inimesed suurt rolli. Selle aspektiga kaasneb tavaliselt energia juurdevool. Paranevad selle maja valdkonna tegemised mille valitsejaks on Päike.

Tran. Päikese ühendus nataali Lõunasõlmega – asjatoimetused lähevad allamäge. Tuleb teha järeleandmisi ja olema rohkem kompromissidele avatud.Ümbruskond vaidlustab teie õigusi ja nad võivad mitte hinnata teie saavutusi, mis teeb teid haavatavaks. Ego saab tugeva löögi. Need, kes võivad teile tuua kasu nõuavad vastuteenet. Neid raskusi on keeruline ületada. Suhted pingestuvad. Sel perioodil mängivad mehed tähtsat rolli. Igasugused pingutused kutsuvad esile energia äravoolu.

Tran.Kuu ühendus nataali Põhjasõlmega – tõuseb tundlikkus. Toimuvad sündmused, mis osutuvad teile väga kasulikeks. Tähtsat rolli mängivad sel ajal naised. Esiplaanil emaduse, toitumise, kasvatuse teemad. Keegi püüab nendes valdkondades olla juhiks ja õpetajaks. Kasvab huvi koduste asjatoimetuste vastu. Vahel võib see antud hetkel olla teie peateema. Tervisega seotud küsimused võivad olla suuresti esiplaanil. Maja, mida Kuu valitseb, saab olema kõige edukam valdkond, mis sujub ja areneb.

Tran. Kuu ühendus nataali Lõunasõlmega – võimendub tundlikkus või temperamendi muutus. Keegi naine võib teie elus mängida suurt rolli. Kodused asjad omandavad suurt tähtsust.Tähelepanu keskmesse tõuseb naise huvid ja tema tervis. Selle aja sündmused on seotud selle maja valdkonnaga, mida Kuu valitseb. Selleks on vaja teha rohkem pingutusi.

Tran. Merkuuri ühendus nataali Põhjasõlmega – lootusrikkad uudised, informatsioon ja kommunikatsioon. Olete rakendatud tegelema puht merkuurlikke asjadega – korrespondents, dokumendid, planeerimine või lähireisid. Sagedasem on lävimine igasuguste agentidega, konsulteerijatega ja need kulgevad edukalt. Olulisemat rolli teie elus sel ajal mängivad noored. Selle maja valdkond, mida Merkuur valitseb, kulgeb edukalt ja hästi. Kui sel ajal Merkuur on retrograadne, siis paljud olukorrad võivad mitmekordselt korduda. 

Tran. Merkuuri ühendus nataali Lõunasõlmega -  mingite tegemiste lõpetamine, mis seotud äriga. Ülesannete lahendamine, mis seotud materiaal-tehniliste vajadustega. Uudised, informatsioon ja kommunikatsioon toovad kaasa keerulisi ebameeldivusi. Suuremat tähtsust hakkab omandama minevik. Tekib vajadus lahendada mingi vana asi või need uuesti üle vaadata. Laekuv informatsioon ja uued kohustused lasevad teil vanadest ideedest loobuda. Muutute närvilisemaks, sest tegemiste ja planeeritud asjade järjekord on sassi löödud. Noored võivad sel ajal olla teie elus olulisel kohal. Pinget on tunda selle maja valdkonnas, mida Merkuur valitseb. Kui sel ajal on Merkuur retrograadne, siis olukorrad, sündmused võivad mitmekordselt korduda.

Tran. Veenuse ühendus nataali Põhjasõlmega – koheselt tuletage meelde, mis on seotud Veenusega. Sel perioodil on tavaliselt rahaline kasv, mis laekuvad kergelt ja vabalt. Tunnete, et võite endale lubada rohkesti kulusid. Hangite uusi esemeid, et oma kodu kaunistada ja mugavamaks muuta. Tekivad kontaktid noorte naistega, disainerite ja juuksuritega. Sotsiaalne elu muutub aktiivsemaks – külastad näituseid, õhtuüritusi, koosviibimisi. Kingitakse lilli. Maja valdkond, mida Veenus valitseb, selle maja asjad õitsevad ja on edukad. Kui Veenus on sel ajal retrograadne, siis sündmused võivad mitmekordselt korduda.

Tran. Veenuse ühendus nataali Lõunasõlmega – finantsfääris ja suhetes kerkivad esile probleemid. Ootamatused vajavad lisafinantseeringuid. Seepärast tuleb oma rahaline seis üle vaadata. Kui teie suhted on normaalsed, mis on aga vähe tõenäoline, siis teil tuleb ära kuulata ümbritsevate kaebusi oma suhete sasipuntrates. Võimalik, et tahetakse kuulda teie arvamusi selles. Ümbritsevad, sealhulgas noored, nõuavad teilt midagi. Tekib üldine disharmooniline seis. Maja, mida Veenus valitseb, selle valdkond läheb käest ära või tekib lisakohustus maja asjade lahendamisel. Kui Veenus on sel ajal retrograadne, siis olukorrad võivad mitmekordselt korduda sest see transiit võib jääda venima.

Tran. Marsi ühendus nataali Põhjasõlmega – keegi tahab sinu huvides teha sulle midagi  positiivset. Mehed mängivad sel periodil olulist rolli. Energeetiline vägi on suur. Inimene sagedamini tuleb välja uute mõtete ja ettepanekutega. Vastab väljakutsetele. Alustab uute projektidega mis realiseeruvad tulevikus. Sellest transiidist lõikab kasu see majavaldkond, mida Marss valitseb. Kui Marss on retrograadne, siis asjaolud võivad lühikese aja sees korduda.

Tran. Marsi ühendus nataali Lõunasõlmega – kõik kulgeb mitte paremal moel. Rohkem tuleb ette lahkarvamusi ja erimeelsusi. Et end vaos hoida tuleb teha suuri pingutusi. Kohtumised teistega väsitavad ja kulgevad raskelt. Ümbritsev nõuab sinult allumist, on nõudlikum. Võimalik, et sul tuleb tegemist teha varasemate eksimuste heastamisega. Maja, mida Marss valitseb, selle maja asjad ei laabu. Kui Marss on sel ajal retrograadne, siis olukorrad võivad mitmekordselt korduda.

Tran. Jupiteri ühendus nataali Põhjasõlmega – tekivad võimalused minna pikemale reisile või jätkata kõrghariduse omandamist. Kirjutamised, publikatsioonid, kirjastamine toimub tõusvas joones ja on edukad. Keegi filosoofilise laadiga inimene võib igati abiks tulla. See periood on igati heatahtlik ja positiivne. Ohuks on see, et võtad enda kanda liiga palju kohustusi. Võimalik, kehakaal tõuseb. Kui sel ajal Jupiter on retrograadne, siis olukorrad võivad mitmekordselt korduda ja seda mitme kuu vältel. 

Tran. Jupiteri ühendus nataali Lõunasõlmega -  plaanid, mis seotud reisimisega, võivad luhtuda või lõppeda ootamatute ebameeldivustega. Ette võivad kerkida probleemid seadusandluse vallas. Probleeme tekib usu ja filosoofia pinnal. Inimene hindab üle oma maailmavaatelisi tõekspidamisi. Kõik algatused, mis seotud kirjastamisega vajavad lisajõudu ja  pingutusi. Kehakaal võib langeda. Maja, mida Jupiter valitseb, nõuab suuremat tähelepanu, hoiduda liigsetest riskidest. Sest Lõunasõlm neutraliseerib edukuse. Retrograadse Jupiteri puhul  olukorrad mitmekordselt korduvad mitme kuu jooksul. 

Tran. Saturni ühendus nataali Põhjasõlmega – sageli inimese ellu tuleb keegi kõrgemalseisev isik, kes sind aitab ja toetab. Inimene naudib ja on meelitatud oma ametialasel tõusmisel. Paraneb materjaalne seis. Erilist tähtsust hakkab omama praktilisus ja küps maailmavaade. Paraneb selle maja valdkond, mida Saturn valitseb. Suureneb stabiilsus, paranevad tuleviku perspektiivid. Inimene on rohkem enesekindel, rahulikum. Saturni retrograadsuse ajal sündmused ja olukorrad mitmekordselt korduvad. 

Tran. Saturni ühendus nataali Lõunasõlmega – sellele perioodil on raske leida toetust, abi. Tekivad raskused ja erimeelsused kõrgemalolevate isikutega, endast vanemate inimestega. Kõik nad on sinu suhtes rohkem nõudlikumad. Inimses ellu tuleb rohkem piiranguid, pidurdavaid olukordi. Oma staatuse hoidmiseks tuleb kulutada rohkem aega ja energiat. Mitmed ettevõtmised hakkavad venima, nende realiseerumine on teadmata ajale edasi lükatud. Väheneb materiaalne seis. Inimene tunneb füüsilise jõu vähenemist. Võivad tekkida saturnlikud tervise halvenemise nähud. Rohkem tuleb teha pingutusi vanade probleemide lahendamisel või nende asjadega, mis jäid varasemalt lahendamata. Sel perioodil võib teha panus tulevikku, kuigi sellega kaasneb teatud annus ohvrimeelsust ja kadusid. Maja valdkonnas, mida Saturn valitseb, tekivad segavad olukorrad ja probleemide kuhjumine. Retrograadse Saturni puhul olukorrad mitmekordselt korduvad. 

Tran. Chironi ühendus nataali Põhjasõlmega – inimene peab kogema mingit haiguslikku  nähtust või terviseriket.  Selle tulemusena tuleb tervenemine Chironi valitsevas haiguses. See on midagi sarnast kui Põhjasõlm teeb ühenduse nataali Chironiga. Retrograadse Chironi ajal ta mitmekordselt teeb aasta jooksul ühenduse nataali Põhjasõlmega. 

Tran. Chironi ühendus nataali Lõunasõlmega – emotsionaalne langus. See võib olla haiguslik õppeperiood. Protsessi käigus võimalik enesehävituslikkus. Inimene ei oska ära kasutada  oma kogemust selle maja valdkonnas kus Chiron nataalis asub. Inimene hakkab aduma kuidas ta on valesti ära kasutanud ja haiget teinud oma ümbritsevatele oma valede kogemustega. Selle transiidi mõju sarnaneb transiitse Lõunasõlme ühendsega nataali Chironile. Retrograadse Chironi ajal ta umbes aasta jooksul  teeb ühenduse Lõunasülmega. 
  
Tran. Uraani ühendus nataali Põhjasõlmega – ootamatud olukorrad, reeglina osutuvad kasulikeks. Inimese ellu võivad tulla ebatavalised ideed ja ebatraditsionaalsed meetodid. Edukalt kulgevad kõik eluvaldkonnad, mida Uraan valitseb. Oma mõjult sarnaneb seis transiitse Põhjasõlme ühendusele nataali Uraanile. Tulemusena paranevad selle maja asjad, mida Uraan valitseb. Retrograadse Uraani ajal olukorrad võivad umbes aasta jooksul mitmekordselt korduda.

Tran. Uraani ühendus nataali Lõunasõlmega – ettearvamatud ja ebatavalised sündmused. Tekivad ootamatud olukorrad, mis inimese jaoks lõpevad kehvasti. Inimese kaela langevad muutused siis kui ta seda kõige vähem ootab. See annab talle aga võimaluse edaspidi järgi mõelda, mis oli selle põhjuseks ja kus sai viga tehtud. Olukord meenutab oma mõjult transiitse Lõunasõlme ühendust nataali Uraaniga. Maja, mida Uraan valitseb, muutub peamiseks alaks, mis nõuab tähelepanu. Selle maja sfääris inimene tunnetab ebatavaliste olukordade pärast survet ja piiranguid.  Retrograadse Uraani ajal mitmed olukorrad võivad mitmekordselt korduda, seda umbes aasta jooksul. 

Tran. Neptuuni ühendus nataali Põhjasõlmega – loominguline periood, millega sageli kaasneb vaimne tõus. See transiit on sarnane transiitse Põhjasõlme ühendusele nataali Neptuuniga. Ta toob kaasa kujutlusvõime ja instinktide kasvu ja kindlustunde suurenemise. Nendes asjades võib inimene kogeda suurt ja ebatavalist kogemust. Inimene tunneb endas heatahtlikkuse tõusu, on kaastundlikum, soov kedagi aidata, teha mingi heategu. Maja, mida Neptuun valitseb, selle maja valdkonnas täheldatakse positiivseid tendentse. Retrograadse Neptuuni ajal võivad olukorrad mitmekordselt korduda, seda umbes kahe aasta jooksul. 

Tran. Neptuuni ühendus nataali Lõunasõlmega – inimsel võivad tekkida hetkemõtted oma osast siinses maailmas ja oma osast selles. Kuid ta ei pruugi olla valmis selles tegutsema. Teda võivad segada minevikus tehtud vead ja möödalaskmised. Ta võib teeselda, et kõik on parimas korras ja jätkab sama elutee rada, mis seni. Tarvitab, liialdab jätkuvalt alkoholiga, narkootikumidega, et iga hinna eest peita end reaalsuse eest. See transiit on sarnane transiitse Lõunasõlme ühendusele nataali Neptuuniga. Neptuuni valitseda oleva maja valdkonnas täheldatakse segadusi, ebamäärasust. Retrograadse Neptuuni ajal olukorrad võivad mitmekordselt korduda, seda umbes kahe aasta jooksul.

Tran. Pluuto ühendus nataali Põhjasõlmega – konstruktiivne regeneratsioon. Inimene on võimeline antud olukorras vastavalt tingimustele tegema oma tööd.  Oskab ära kasutada antud resursse, et paranda oma eluolusid. Sel perioodil on vaja oma kogemusi rakendada kollektiivis, et ühendad omale kasulik ühiskonna kasulikkusega. Transiit on mõjult sarnane transiitse Põhjasõlme ühendusele nataali Pluutoga. Kuna Pluuto liigub väga aeglaselt, siis transiit, arvestades orbi, venib vägagi pikale ajale. Üldist edu ja effekti saab näha alles siis kui transiit on lõppenud. Maksimaalset paremust saab näha selle maja asjades, mida Pluuto valitseb. 

Tran. Pluuto ühendus nataali Lõunasõlmega – transformeerumine, regeneratsioonilised tegevused. Ootamatult tekkivad olukorrad, mida inimene ei suuda kontrollida. Reeglina need kannavad endas destruktiivset alget ja iseloomu. Kutsuvad esile suuri muutusi. Sel perioodil oleks vaja uute tingimustega adopteeruda. Võitlus võimu pärast võib lõppeda ebarahuldava lohutamatu tulemusega. Transiit on sarnane oma mõjult transiitse Lõunasõlme ühendusega nataali Pluutole. Arvestades Pluuto liikumiskiirust, orbi ulatust, see transiit kestab kaua. Üldine tulemus, mis muutis tingimusi, võib materialiseeruda väga kaua. Kõige enam transformeerub selle maja valdkond, mida Pluuto valitseb.


1 kommentaar:

Unknown ütles ...

Tere!
"Maksimaalset paremust saab näha selle maja asjades, mida Pluuto valitseb."
Kas siin on mõeldud 8 maja või seda maja milles on sünnihetkel Pluuto?
Tervitades
Eve-Lii