esmaspäev, 20. november 2017

Marss ja sõda - 23Tallinna pommitamine
9.03.1944.a 300 Nõukogude pommitajat sooritavad kaks rünnakut. Pommitamine algas kell 19:15 ja lõppes 21:15. Rünnakus hukkub ligi 800 inimest (enamjaolt tsiviilelanikud) ning hävib üle 1500 hoone. Teistel andmetel ca 2800 hoonet. Marss 27 kraadi Sõnnis ühenduses Saturniga ja trigoonis Veenusega. Täiskuu päev.
Päikesel ühendus Hathori ja Chaosega Kalades.
Ixion täpselt hetke AC-l Kaaludes.
Russia ühenduses hetke MC-ga Vähis.
Kuu ühenduses Tallinnaga Neitsis. 
Moskva ühenduses hetke DC-ga Jääras.
Puuto täpses ühenduses põhjasõlmega Lõvis ja kvadratuuris Estoniaga Skorpionis.  
Pluuto opositsioonis Sekhmetiga.
Veenusel ühendus Bellonaga Veevalajas. 
Icarus Veevalajas opositsioonis Daedalusega. 
Phaeton opositsioonis Estoniaga Skorpionis. 
Pommitamise Päike Eesti Wabariigi asteroidil Storm Kalades. Sümboolselt võib ju pommitamist nimetada ka tormiga õhust.

Teherani konverents 28.11 – 1.12.1943.a. Iraani pealinnas Teheranis toimunud kolme suurriigi tippkohtumine. Nõukogude Liitu esindas Stalin, Ameerikat Roosvelt ja Suurbritanniat Churchill. Churchill ja Roosevelt andsid Stalinile vabad käed Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia ja Rumeenia okupeerimiseks.Teherani konverentsil nõudsid Stalin, Roosevelt ja Churchill Saksamaa tingimusteta kapitulisatsiooni ning leppisid kokku edasises sõjapidamises. Stalin nõudis lääneriikidelt teise rinde avamist, mida nood lubasidki. NSV Liit nõustus pärast sõja lõppu Euroopas alustama sõjategevust Jaapani vastu.Türgit kutsuti üles astuma veel samal aastal sõtta liitlaste poolel, ent Türgi jäi neutraalseks kuni sõja lõpuni.Määrati kindlaks Poola sõjajärgsed piirid: need pidid kulgema mööda Odra-Neisse jõge ja Curzoni  liini.

Marss 15 kraadi Kaksikutes ühenduses Orcusega trigoonis Veenusega Kaaludes opositsioonis Merkuuriga Amburis.
Päikesel ühendus America-Karmaga Amburis.
Pluutol täpne ühendus põhjasõlmega Lõvis.
Berolinal ühendus Sekhmetiga, sümboliseerib Saksmaa hävitamist.
 Moskval ühendus Damoclesega Veevalajas, sümboliseerib N. Liidu tahtmist ja ohte Baltimaadele ja teiste riigide endale allutamise plaane.
Neptuunil opositsioon Erisega Jääras.
Konverentsi Merkuur UK Merkuuril Amburis.
Konverentsi Germania UK Marsil Sõnnis.
Konverentsi Neptuun UK Uraanil Kaaludes.
Konverentsi Uraan USA Uraanil Kaksikutes.
Konverentsi Saturn USA Marsil Kaksikutes.
 Konverentsi Veenus N. Liidu Saturnil

Operatsioon Overlord
Normandia dessant 6.06.1944.a. Marss 8 kraadi Lõvis ühenduses Pluutoga sekstiilis Uraan-Veenus täpse ühendusega Kaksikutes. 
Veenus-Uraan ka täpses ühenduses Hathoriga! 
 Päike ühenduses Orcuse ja Europaga Kaksikutes. 
Sõja puhkemise Merkuur Lõvis, sinna jõudis Jupiter. Sõja puhkemise Jupiter oli ise Jääras ja sinna tegi dessandi Marss trigooni.Uraan Sõnnis, sinna jõudis Merkuur.  
 USA Põhjasõlm Lõvis, sinna tuli peale Pluuto. 
USA MC 1 kraadi Kaaludes, sinna tuli dessandi Neptuun.Veenus ja Uraan täpselt USA Uraanil Kaksikutes. 
Dessandi Saturn UK Mustal Kuul Kaksikutes. 
Dessandi Jupiter UK Saturnil Lõvis.
 Dessandi põhjasõlm UK Jupiteril Lõvis.
 6.juuni oli täiskuu päev, Kuu Amburis.

Dessandist võtsid osa nii laevad kui lennukid: Leviathan Vähis sekstiilis Musta Kuuga Neitsis.  Scylla Sõnnis kvadratuuris Marsiga Lõvis. 
Charybdis Sõnnis ühenduses Merkuuriga kvadratuuris Jupiteriga Lõvis.  
Icarus Kalades opositsioonis Musta Kuuga Neitsis. 
Phaeton Kaksikutes trigoonis Neptuuniga Kaaludes.  
Daedalus Lõvis ühenduses Jupiteriga opositsioonis Galliaga (Prantsusmaa)
.Dessandi alguse Merkuur Briti sõtta astumise Uraanil Kaksikutes.  
 Dessandi alguse Päike kuninga Neptuun-Pluutol Kaksikutes. 
Dessandi alguse Marss kuninga Jupiteril Lõvis. 
Dessandi alguse Kuu kuninga päikesemaärgis Amburis

25.01.1944.a. Päikesevarjutus 4 kraadi Veevalajas opositsioonis Pluuto-põhjasõlme ühendusega Lõvis. Suur õhumärkide trigoon, tippudes Päike, Kuu – Marss, Uraan – Neptuun. Sinna kraadi tegi operatsiooni alguses Marss opositsiooni, Kuu sekstiili. 9.02.1944.a. kuuvarjutus 19 kraadi Lõvis, Kuul ühendus Jupiteriga. Sinna kraadi tegid operatsiooni alguses trigooni Brittany Jäärast  ja kvinkunksi Bellona Kaladest.Operatsiooni tulemusena lääneliitlased avasid Natsi-Saksamaa lüüasaamise kiirendamiseks Euroopas teise rinde.

Mussolini kukutamine 25.07.1943.a. Itaalia osalemine Teises maailmasõjas kujunes riigile ja rahvale katastroofiks. 21 aastat kestnud võimuloleku järel tagandas Mussolini tema enda fašhistliku partei suurkogu ja ta vahistati. Itaalia lahkus teljeriikide seast. Marss 11 kraadi Sõnnis trigoonis Veenusega Neitsis. 
Pluutol täpne ühendus Musta Kuuga Lõvis. 
Uraan täpselt Mussolini Saturnil Kaksikutes. 
Jupiter tema Päikesel Lõvis.

Saksa eriüksused päästsid Mussolini 12.septembril hulljulge operatsiooniga ning Hitler määras ta Põhja-Itaalias loodud fašhistliku nukuriigi juhiks. Marss sel päeval 10 kraadi Kaksikutes ühenduses Uraaniga. Marss tema nataali Marsil ja Päike tema Uraanil Neitsis.
Sissetung Itaaliasse 3-9.09.1943.a. Lõuna-Itaaliasse maabunud Briti ja USA väed ootasid suhteliselt hõlpsat sõjakäiku, kuid sakslased reageerisid kiiresti ja tõkestasid nende tee. Marss neil päevil 5 kuni 8 kraadi Kaksikutes ühenduses Uraaniga ja kvadratuuris Veenusega Neitsis. 

Operatsioon Flintlock 31.01 – 24.02. 1944.a. Marchalli saared kuulusid Jaapani välisesse kaitseliini, mistõttu Ühendriikidel tuli Filipiinide ja Jaapani põhisaarte suunas tungides ka need vallutada. Juhtis seda operatsiooni admiral Nimitz. Rünnaku alguse Marss 7 kraadi Kaksikutes ühenduses Uraaniga nagu ta oli Itaalia maismaale tungimise ajal. Vahepeal oli Marsil retrograadne periood, mis lõppes kaks nädalat enne kui käivitus operatsioon Flintlock.
Pluutol ühendus põhjasõlmega Lõvis.
 Päikesel opositsioon Pluutoga.
Lahingu alguse Saturn admirali Saturnil.
Lahingu Marss USA Uraanil Kaksikutes
.Enne operatsiooni oli 25.jaanuaril Päikesevarjutus 4 kraadi Veevalajas. Sinna kraadi tegi siis Marss trigooni ja Kuu kvadratuuri. Lahingute käigus kaotas Jaapan oma positsioone ja Ühendriikide armee viis sõja Jaapani põhisaartele lähemale.Juunis 1944 sisenes Saturn Vähi märki olles kvadratuuris Neptuuniga Kaaludes. See seis lubas ameeriklastel oktoobris Leyte lahingus uputada Jaapani eskaader. Marsil kvadratuur Pluutoga. Järgnesid Ivodzima ja Okinawa vallutamine.

Filipiini mere lahing 19 – 20.06.1944.a. Jaapani ülemjuhatus nägi USA sissetungis Mariaani saartele võimalust tõmmata USA merevägi Vaiksel ookeanil viimaks otsustavasse lahingusse. Kokkupõrge kujuneski otsustavaks – selles oli jaapanlastel õigus – aga sündmused ei arenenud kaugeltki nii, nagu nemad olid ette kujutanud. Lahingus hävitati Jaapani merelennuvägi. Marss 16 kraadi Lõvis sekstiilis Uraaniga.
Päikesel ühendus Saturni ja Veenusega Kaksikutes kvadratuuris Neptuuniga Neitsis.
Marss kvadratuuris Scyllaga Sõnnis.
Jupiter Lõvis kvadratuuris Charybdisega Sõnnis.

Opertatsioon Bagration 22.06.1944.a. Selle aasta alguseks oli Punaarmee vabastanud Ukraina, purustanud Leningradi piiramisrõnga ja tõrjunud Saksa vägesid tagasi N. Liidu piiride poole. Lahingu käigus vabastati Vitebsk ja Minsk. Juuli lõpuks jõuti Poola pinnale. Kokkuvõttes Nõukogude pealetung hävitas väegrupi Mitte ning viis Punaarmee Varssavi alla ja peaaegu Kolmanda Riigi piirile. Marss sõja alguse kolmandal aastapäeval asus 18 kraadi Lõvis täpses ühenduses Russiaga ja sekstiilis Uraaniga Kaksikutes. 
Päikesel ühendus Saturni ja Lysitrataga Vähis. 
Marsil kvadratuur Bagrationiga Sõnnis. 
Merkuuril ühendus Hathori ja Orcusega Kaksikutes.
 Merkuuril trigoon Sekhmetiga Kaaludes.
Saturnil kvadratuur Neptuuniga Kaaludes. 
Jupiteril Vähis trigoon Varunaga Jääras. 
Marss ja Russia N. Liidu Neptuunil. Vitebsk N. Liidu Merkuuril Kaljukitses. 
Bagration N. Liidu Russia peal Sõnnis
.20.juunil kuuloomine 29 kraadi Kakikutes Saturni ja Lysitrata peal. 9. Veebruaril kuuvarjutus 19 kraadi Lõvis Jupiteril. Sinna kraadi tulid pealetungi ajal Marss ja Russia.

Varssavi ülestõus 1.08 – 2.10. 1944.a. 1944.aasta juuli lõpul jõudsid Punaarmee esimesed väeosad Wisla äärde ja lähenesid Varssavile. Veendunud, et Nõukogude väed tulevad appi, kui nad Saksa garnisoni vastu üles tõusevad, andis Poola Kodumaa-armee (Armia Krajowa) ülemjuhataja kindral T. Komorowski käsu asuda linnas sakslaste positsioone ründama. Kui ülestõus 1.augustil kell 17 algas, sai kiiresti selgeks, et poolakatel puuduvad relvad, millega likvideerida blindaaze ja muid raudbetoonist kaitserajatisi. Stalin aga appi ei tulnud, tal omad plaanid muuta sõjajärgne Poola kommunistlikuks. Lootmata abile andis Komorowski 2.oktoobril alla. Marss ülestõusu päeval 12 kraadi Neitsis täpses kvadratuuris Uraaniga Kaksikutes. Ülestõusu alguse MC ühenduses Sekhmetiga Kaaludes.

Päikesel ühendus Pluutoga Lõvis. 
Merkuuril opositsioon Damoclesega Kalades   
.Russial ühendus Merkuuri ja Arawniga Neitsis
 Chaosel ühendus Bellonaga Kalades. 
Uraanil sekstiil Varsaviaga Jääras. 
Ülestõusu Marss opositsioonis N. Liidu Marsiga Kalades.
 Ülestõusu Merkuur Stalini Uraanil Neitsis.  
Ülestõusu põhjasõlm Stalini Ixionil Vähis
Ülestõusu Päike täpses ühenduses Poola riigi (11.11.1918) Neptuunil Lõvis.   
 Ülestõusu Kuu ühenduses Poola riigi Marsiga Amburi viimases kraadis. 
Ülestõusu Uraan ühenduses Poola riigi lõunasõlmega Kaksikutes
6.07.1944.a. Kuuvarjutus 14 kraadi Kaljukitses. Sinna kraadi tegid ülestõusu alguses opositsiooni Lysitrata ja Marss trigooni ning Varsavia Jäärast kvadratuuri. 20.07.1944.a. Päikesevarjutus 27 kraadi Vähis. Sinna kraadi tegi Polonia (seostan Poolaga) trigooni Kaladest.

Kommentaare ei ole: