neljapäev, 25. juuni 2009

Taevavõti - 2

CHIRONI TASANDID

Esimene: See on inimene, kes elab ühiskonnas ning tema sisemine mina on teiste ühiskonnaliikmete mõjutada. Ta on väliselt usklik, kuid sees valitseb korralagedus.Tema minatunnetamine sarnaneb sisemise tühjuse tundega ning tal puudub südametunnistus.Ta peaks rohkem tähele panema ja kuulata püüdma oma sisemisi impulsse.
Teine: Inimene tunnetab küll oma sisemist mina, kuid see on tema jaoks suur ning raske mõistatus.Ometi huvitub ta selle mõistatuse lahendamisest ning soovib vaimselt areneda.Siin sõltub kõik Saturnist, kes annab jõu ning paneb liikuma. See inimene tunneb ennast üsna halvasti. Ta vaatab keskkonda läbi suure klaasi, mille keskel ilutseb rasvaste tähtedega kiri: kõik elusolendid tuleb päästa! – ta näeb elu läbi ökoloogilise teadvuse. Õnneks märkab ta ka seda, et halva teo tulemus ei saa olla hea.

Kolmas: See inimene saab aru oma püüdlustest ja soovidest; mõistab oma sisemist maailma. Tal piisab niipalju sisemist ausust, et peita altpoolt tulevaid instinktid. Temast on kadunud konflikt madalama ja kõrgema mina vahel, kuna ta austab ka oma madalama mina soove, mille ta kohandab vastavalt keskkonnale, välisele maailmale. Ta mõistab, et kõigest tähtsam on sisemine areng ja eneseteostus. Inimene märkab eluslooduse kõrval ka anorgaanilist loodust, ta teab, et ka kivi sees on energia. Sageli näeb või tunnetab muul viisil taimede aurat. Põhimõtteliselt teab ta küll, kust tulevad sisemised impulsid, kuid ta ei tunneta veel teiste inimeste sisemisi impulsse.

Neljas: See inimene on pühak või õpetlane. Ta suudab mõjutada maailma karmat – tema sekkumine asjadesse või ilmumine rahvahulga keskele muudab asju ning rahvamasside teadvust. Ta näeb ja mõistab, millised on teiste inimeste eesmärgid ning on võimeline neid mõjutama.

CHIRON MÄRKIDES

Chiron Jääras
– nõrk seis. Aktiivsus ja passiivsus vahelduvad periooditi. Jäära Chironiga inimestele meeldib näidata end tugevamana, kui nad on; või siis kipuvad etendma “kangelast”. Nad tahaksid tormata kõigi nelja tuule poole korraga, jõuda kõikjale. Sageli võtavad ette mitu asja korraga ja ei lõpeta mitte ainsatki. Neil on raske säilitada mõõdutunnet.
Inimestevahelises suhetes on Jäära Chironiga inimesel raske mõista teise tundeid ja soove, sest nad teavad vaid seda, mida tahavad. Nad kipuvad hindama teisi üksnes oma isiku järgi.
Selle seisuga võib küll saavutada edu, kuid ränga hinnaga. Inimene on pidevas vastuolus iseendaga.

Chironi kingitus: Universum armastab sind just sellisena nagu sa oled!
Teine allikas lisab: Suhetes teistega isik kaldub oma eelistustes olema oma tõekspidamistes kinni ja saab ebapiisavalt aru teiste soovidest.
Kuna ta Jääras viibib pikka aega, siis neil inimestel, kes sündinud kevad 1918 kuni kevad 1927 on Chiron Jääras ja neid on väga palju. Veel oli Chiron Jääras aastatel 1968 - 1976

Chiron Sõnnis – Ilu (ning armastus ja ausust) ei sünni patta panna. Kui hea hinna eest maha saaks müüa, siis vist müüks ka…. Selle seisuga inimene eelistab tavaliselt voorustele materiaalsust. Kui ta ületab igasuguse mõistlikuse piiri, võib saada hoobi selja tagant. Ometi on ta küllalt osav taktik, eriti siis, kui on vaja teisi enda kasuks tööle panna. Soov teisi ekspluateerida võib halvemal juhul kasvada nii suureks, et ta hakkab ahnitsema võõrast vara, kuigi talle seda teps mitte tarvis pole. Mis parata – tal lihtsalt on omapärane suhtumine nii rahasse kui asjadesse.

Sõnni Chiron võib olla tõeliselt kaunis kingitus, kui Veenus (Sõnn) näeb rohkem ilu ja vähem raha. Siis on selline inimene oma suhetes rahuarmastav ja iluotsiv. Kui Sõnni Chiron on aspektis Veenusega võib see anda omapärast kunstiannet, mille rakendamisel pole enam vaja ahmata suhu võõrast juurepahna.
Chironi kingitus: Sind loodi armastusest, et sa väljendaksid armastust.
Teine allikas lisab: Suhtes teistega on isik järjekindel, tahab võrdset partnerlust, on rahuarmastav.Ta saab hästi aru eluseaduste harmooniast ja ilu vormidest.
Sõnnis viibis ta aastatel 1927 kuni 1933 ja 1976 – 1983/84

Chiron Kaksikutes – Selles märgis on ta languses (tark kentaur ei targuta). Kaksikute Chiron annab inimesele tohutult kohanemisvõimet ning teeb ta muutlikuks. Selle seisuga inimesed sünnivad siia ilma selleks, et võõraid omavahel tutvustada, inimesi ühendada kokku viia ja siduda, jäädes sealjuures ise üksikuiks. Nad püüavad end kursis hoida asjade käiguga, kuid lepivad ka väga vähese informatsiooniga. Parimal juhul on nad head ajakirjanikud või jutuvestjad, kes panevad teisi innukalt lugema-kuulama, kuid ise igavlevad. Üldiselt ei maksa Kaksikute Chironiga inimest eriti uskuda, kui asi puudutab teda ennast, sest ta ütleb üht, mõtleb aga teist. Pealegi on tal väga raske sõna pidada ja oma lubadusi täita. Tal lihtsalt omapärane loogika ja kummaline mõtlemine.

Chironi kingitus: Sind loodi armastusega südames, et läbi selle suhtleksid.
Teine allikas lisab: Omavahelistes suhetes isik liialt kaldub teisi omavahel võrdlema ja püüab nendega võistelda, sellega võib kaotada suhte. Soovitus on näha/leida kiires elutempos rohkem ülendatud korra harmooniat kui konkreetset momenti.
Kaksikutes viibis ta aastatel 1933 kuni 1937 ja 1984 - 1988

Chiron Vähis – Sellise seisuga inimene on sageli väga tujukas ja muutlik. Tal on tugev alaväärsuskompleks, mis ilmneb eriti eredalt just siis, kui inimene satub kriisi- või piirisituatsiooni – ta hädaldab, viriseb ning hüsteeritseb. Ka tema pereelu pole just kõige sujusam, kui just intuitsioon hädast välja ei aita. Vähi Chironiga inimese suhted loksuvad tasakaalu ja harmooniasse, kui ta mõistab elu mitmekülgsust ning asjade omavahelisi seoseid; kui ta mõistab (tunneb) teise inimese tundeid.

Ta võib olla salakaval või petis. Mida enam ta kavaldab, seda enam usub oma valesid ise ka, kuni lõpuks unustab tõe (reaalsuse) sootuks. Seis annab huvi ajaloo, eriti arheoloogia vastu. Sageli võib Vähi Chironiga inimesel olla omapäraseid tundeid või kummalisi eelaimduseid.
Chironi kingitus: Sind loodi armastusega südames, et selle avastaksid ning enesele teadvustaksid.
Teine allikas lisab: Harmooniat isik tunnetab elu mitmekülgses sünteesis, leides igas nähtuses seost teise nähtusega. Isikul on loomupärane ja tähelepanuväärne hea suhtumine teistesse, oskus neist aru saada ja arvestada teise arvamusega.
Vähis oli ta aastatel 1937 kuni 1941 ja 1988 - 1991

Chiron Lõvis – Voolavalt loominguline seis. Lõvi Chironiga inimene usub, et talle on kõik lubatud. Ometi ei taha ta meelsasti näidata oma tõelist palet, pugedes ühe, teise või kolmanda maski taha. Õnneks pole ta seejuures dogmaatiline. Tal on väga vaba eluviis.
Partnerluses pöörab ta suurt rõhku teise inimese esteetilisele ja eetilisele küljele. See on suurepärane seis loominguliseks eneseväljenduseks ning (omapäraselt) hingestatud loominguks. Lõvi Chironiga inimesed on võimelised jälgima ennast kõrvalt, mistõttu on nad omaenese vigadega võideldes üpris edukad. Väljastpoolt tulev kiitus kõigutab neid samavõrra kui laitus. Nad on võimelised laituse-haavad peitma mängleva kergusega mõne maski taha, kuid kiitus ajab puhevile kui kohev suhkruvatt, ise nad muidugi usuvad, et on kindlad kui kalju.

Chironi kingitus: Pole tähtis, mida sa tegid või tegemata jätsid – sa ei saa sinna midagi parata, kuid sa saad armastusest särada.
Teine allikas lisab: Harmooniat näeb isik klassikalistes vormides ja terviklikus maailmapildis. Tal on kalduvus toetada väärikalt omavahelisi suhteid, pöörata neile rohkem tähelepanu.
Lõvis viibis ta aastatel 1941 kuni 1943 ja 1991 - 1993

Chiron Neitsis – Chironi ravitseja-külg on siin tugev. Ameeriklased pakuvad Chironit lausa neitsimärgi võimalikuks valitseja-kandidaadiks. Teine allikas rõhutab ilutunde süsteemsust ja korda ning ei maini sõnagi ravitsemisest. Isiklikult (Marja-Leena) paigutaksin siia kõige parema meelega Chironi taimetundmise oskused ning võlujookide keetmise.
Sellel inimesel on tugevad (taimedega) ravija võimed, eriti kui Chironil on aspekte isiklike planeetidega vee- või maamärkides. Kui nad saavad teisi inimesi aidata, teenida või ravida, tunnevad end julgelt ning õnnelikult.
Neitsi Chiron kingib inimesele imetabase objektiivsuse – isik suudab kiretult ning adekvaatselt hinnata iga vähimatki pisiasja. Ometi võib see omadus osutuda takistuseks uue tundetasandi avanemisele, kui algsest objektiivsusest saab märkamatult ülim kriitilisus. Inimene saab ja jagab objektiivset informatsiooni. Ta lööb läbi, kui tegeleb maiste asjadega või heategevusega.

Ometi tunneb Neitsi Chironiga inimene sageli koormavat võlatunnet, mis paneb teda võlaasjadesse suhtuma ülima täpsusega. Tal on omapärane suhtumine meditsiini, igapäevastesse asjadesse ja töösse, kuid teised ei märka seda tavaliselt.
Chironi kingitus: Sa mõistad taimedega tervendamise sügavust ning seda, et kõik igapäevased toimetused, mida sa teed armastusega, teenivad armastuse teostumist.
Teine allikas lisab: Isik näeb harmooniat dünaamilises korras, mis absoluutselt vastab igale konkreetsele momendile. Suhetes kaldub olema ühtedega ühel arvamusel ja teisi kritiseerib.

Chiron Neitsis oli aastatel 1943 – 1944/45 ja 1993 - 1995
järgneb...

Kommentaare ei ole: