kolmapäev, 28. jaanuar 2009

Struktuurihoroskoop - 2


SOBIVAD PAARID
ehk teisisõnu – valida annab alati. Tõsi, ka struktuurihoroskoop väidab, et ideaalselt sobivaid märke, mis üksteisega liitudes terviku moodustaksid, pole olemas. Niisiis tuleb parnerisse suhtuda liigsete illusioonideta ja võimalikult täpselt teada, kustpoolt võib ebameeldivusi oodata. Struktuurihoroskoop ongi selle juures abiks.
12 nais- ja 12 meesmärk annavad kokku 144 sobivusvarianti. Struktuurihoroskoop käsitleb eelkõige sobivust kooseluks (abieluks), kuid kehtib kahtlemata samavõrd ka abielu eelmängu – käimise – puhul.

Mõttekaaslaste kolmikud
Kõigi 36 paari puhul on tegemist ühise väljendusviisi, elulaadiga, sarnaste ideaalidega. Teatud pinnapealsus on paratamatu nähe, pole mõtet liialt suhteid mõtestama hakata.
TIIGER-HOBUNE-KOER (9 paari)
See on kaasvõitlejate liit. Aktiivsete loovisikute seas on see üks levinumaid. Mees juhib, naine tegutseb; mees kavandab ja ehitab maja, naine tegeleb majapidamisega. Sellise liidu puhul mehe loovjõud kahekordistub. Raskused võivad tekkida seksuaalsfääris. Siin on väga oluline, et naine tunnistaks mehe esimust, mees aga ei tohiks naiselt oodata liialt kirglikku armastust – peamine on naise truudus ja pühendumine.

Kõige raskem saab nende üheksa paari hulgas olema sellistel, kus mees on Tiiger ja naine Hobune, sest Tiiger on väga armukade, Hobune aga kipub kangesti seltskonda.
PÜHVEL-MADU-KUKK (9 paari)
Eelmisele vastupidine, kuivõrd juhtija on siin naine, mees aga rohkem tegutseja ja elluviija. Sellises liidus on väga tähtis naise armastus ja mehe suutlikkus vältida kõrvalehüppeid. Oluline on ka see, et naine valitseks tasahilju ja märkamatult, sest mehe riiakas iseloom võib muidu tülisid põhjustada.
Raskeks kujuneb see liit, kus mees on Madu ja naine Pühvel, sest tundeline ja peenemaitseline mees peab tihti kannatama teise poole liiga tugevaid surveavaldusi.
ROTT-DRAAKON-AHV (9 paari)
See on liit, mis eeldab suurt ja aktiivset armastust. Mehe tahtejõud pole kuigi tugev ja naine võiks enda peale võtta rahaasjad. Ent mehe kuumad tunded panevad naise külmuse sulama kui kevadise jää.

Kõige riskantsem paar on siin Ahv-Rott, sest toimima hakkavad nn vektorringi seadused (suhted ’’peremees-teenija’’, vt edaspidi), mis võivad ületada enesesäillitamistungi.
KASS-KITS-SIGA (9 paari)
See on rahulik liit, kus leidub vähe tulist armastust, kuid palju harmooniat ja kodurahu. Iseloomulikud on sarmikas mees ja seksikas naine, naise tahtejõud ja mehe elulähedus. Ometi tuleb mehel silm peal hoida – et keegi teine teda ära ei võrgutaks.
Need paarid on kõik üsna sarnased, ent liit, kus naine on Siga ja mees Kits, kipub väheke kahtlaseks kujunema.

Kõigi nende 36 paari puhul ei pea pooled palju sõnu tegema, et koos tegutseda, nad mõistavad teineteist niigi suurepäraselt. Ühine väljenduskeel tähendab ühiseid ideaale, ühtset eluviisi. Puudub võitlus võimu pärast, seksuaalsed püüdlused on mõlemal poolel samasugused. See eristabki seda märkiderühma kõgi teiste variantide hulgast. Ent nende liitude õnn ning heaolu rajaneb suhete teatud pinnapealsusel. Siin tuleb teineteist sõnast uskuda, tunda lihtsalt rõõmu elust ja hingesugulusest, mitte aga püüda toetuda mõistusele ja liiga sügavalt ’’urgitsema’’ hakata.

Romantikute kolmikud
Järgmised 36 varianti võib kokku võtta ühisnimetajaga romantilised. Ka neile on omaneväljenduskeele ühtsus, mis aga rajaneb mitte vahetul kokkulangemisel, vaid ligilähedasel sarnasusel, millele püütakse anda romantilist värvingut. Nende paaride puhul süvitsi minna ei tasu, liidud rajanevad vastastikusel imetlusel ja isegi mõningasel enesepettusel.
naine – Hobune, Koer või Tiiger ja mees – Rott, Draakon või Ahv.

Naise jaoks on peamine armastus, mehe jaoks – tahe. Naise romantilisus leiab viljaka pinnase, kuna mees on selles valdkonnas suur asjatundja. Mees aga peab paraku pettuma, kuna naise eeldatav tahtejõud on puhtalt näilik. Kui aga mees suudab pidevalt esimest viiulit mängida, läheb kõik hästi. Kõige tähtsam on, et naine ei kipuks liialt kamandama, sest tahtejõuetus on valitsejaks kippujale vilets abimees. Kuna selle märgi naised püüavad alati olla ka võitluskaaslasteks, siis ei peaks mees mõtlema mitte ainult armastusele, vaid ka tööle ja asjatoimetustele.

Ohtlik on selline liit, kus naine on Hobune ja mees Rott, sest toimima hakkavad vektorringi jõud.
naine – Rott, Draakon või Ahv ja mees – Hobune, Koer või Tiiger
Naine annab romantilise värvingu tahtejõule, mees armastusele. Naise romantism leiab selle, mida otsib; mees tõestab usina tegutsemisega väljavalitule oma iseloomu tugevust. Paraku on naine küll vaimustatud, ent ei osuta partnerile reaalset abi. See panebki romantikust mehe tihti pettumanaises, kellelt ta ootab armastust, kuid ei leia seda. Siiski on mehe päralt naise ilu, tema väline veetlus. Ja veel – raha loeb selle suhte puhul väga palju.

Kõige raskem variant on see, kus mees on Hobune ja naine Rott. Siin astuvad mängu saatuslikud kired (ikka seesama vektorring). Paremad väljavaated on paaridel Koer-Ahv ja Draakon-Tiiger. Nad sobivad psühholoogiliselt, leiavad kergesti ühised huvid.
naine – Madu, Pühvel või Kukk ja mees – Kass, Siga või Kits
Naine hindab mehe sarmi, mees - naise loogikat ja võitluslikkust. Kuna naine on romantiline armastaja, mees aga köitva välimusega, siis muutud naise kiindumus tihti mõõdutundetuks. Sellises paaris unustab naine ruttu, et tahe on ohtlik relv, mida tuleb ettevaatlikult kasutada. Ta püüab mehele oma tahet peale suruda, tollele see aga ei meeldi ja ta võib seda mitte välja kannatada.

Paarid Kass-Kukk ja Kits-Madu on nn. vektorpaarid, kus üks pool teist endale allutama kipub. Õnnetusrikas on seevastu paar Kass-Madu.
naine Kass, Siga või Kits ja mees – Madu, Pühvel või Kukk
Siin otsib mees partneris rahu ja harmooniat, naine omakorda aktiivsust, toimekust, keevalisust. Kui mees oma paarilise tahtejõudu kogeb, ei saa tal kerge olema. See-eest on tal sellises liidus šanss oma kompleksidest lahti saada ja oma auahneid tautlusi vaos hoida. Seejuures ei tohi ta aga oma aktiivsusest loobuda, ehkki seda võib pärssida asjaolu, et kolmiku naised on vägagi isepäised ja tegutsevad tihti partneriga arvestamata.
Riskantsed on vektorliidud Kukk-Kass ja Kits-Madu.

Kõik need 36 paari püsivad romantilisusel aj sarnasel väljenduskeelel. Süvitsi minna siin ei tasu. Need liidud peavadki olema pinnalised, peaaegu kokkupuutetud, ning rajanema vastastikusel imetlusel, koguni mõningasel enesepettusel. Nii et pole mõtet romantikalori maha kiskuda…

Sarnase põhiolemusega kolmikud
Kummaline küll, aga just sarnasus loob aluse tõsisteks konfliktideks. Jõud on võrdsed ja leppida raske.
Kolmas paariderühm rajaneb sarnasel põhiolemusel, mis loob tihti aluse tõsiste konfliktide tekkeks. Paarid, kes omavahel raginal kokku lähevad, on küll pinget pakkuvad, ent ka ohtlikud, sest taas leppida on siin kõige raskem – jõud on liiga võrdsed. Kõigi puhul tuleb kasuks teineteise mõistmiseks palju vestelda, otsida ühist keelt, mõista teise eripärasust
naine - Pühvel, Madu või Kukk ja mees - Tiiger, Hobune või Koer.

Nende kohta kehtib ütlus: terav kirves leidis kivi, või: paras paar. Tavaliselt sünnib seesugune liit mõlemapoolses kirelõõmas ning juba selle põhjal võib arvata, kui imetillukesed on siin šansid rahulikuks koosolemiseks. Mõlemast paarilisest lausa kiirgab romantilist armastusjõudu. Ent kui üks ootamatult jahedaks muutub, võivad teise tunded sellest veelgi enam tuld võtta. Kui jahenevad aga mõlemad, algab võitlus võimu pärast, milles pole võitjat, kaotajaks osutub aga nii üks kui teine. Pealegi ei taha kumbki pool teist ära kuulata. Ühise keele võivad nad siiski leida koos tegutsedes, sest mõlemad on enamasti väga tublid teoinimesed.

Vähesobivad paarid on siin Koer-Pühvel, Tiiger-Pühvel, Koer-Kukk. Liitu Madu-Hobunes oodustab ühine vaimulaad, liitu Madu-Tiiger ühine ilumeel.
naine Tiiger, Hobune või Koer ja mees - Pühvel, Madu või Kukk
Neid seovad ühine toimekus, suutlikkus ja asjalikkus. Kui neid omadusi osatakse ühistel eesmärkidel rakendada, siis on sellistel paaridel head šansid püsima jääda. Ei tohi ainult teiselt armastust norida ja teda tahtepuuduses süüdistada. Asju tuleb võtta rahulikult…
Teineteist mõista on siin tihti raske, ent ühise keeleni võib siiski alati jõuda – on ju mõlemal loogiline mõtlemine. Nende märkide naisterahvas on igale paarilisele kaasvõitlejaks ning kui too jutub olema loominguline inimene, siis läheb kõik õnneks.

Riskantsed on kolm vektorliitu: Koer-Kukk, Tiiger-Pühvel ja Pühvel-Koer. Kõige sobivamad paarid on Madu-Hobune ja Tiiger-Kukk.
naine – Rott, Draakon või Ahv ja mees – Kass, Kits või Siga
Sellised liidud on kõige tundevaesemad. Nii mees kui naine oskavad rohkem teisi endasse armuma panna kui ise armastada. Vajakajäämised on igal juhul väga suured, seda enam, et nende märkide esindajatel on väga raske nii iseenda kui partneri olemust mõista.
Ohtlikud vektorliidud on Draakon-Kass (teenija) ja Draakon-Siga (isand). Ka selline paar, kus naine on Ahv ja mees Kits, pole kõige õnnestunum.

naine – Kass, Kits või Siga ja mees – Rott, Draakon või Ahv
Hoolimata mehe armastusest ja naise välisest veetlusest on siingi omad probleemid. Naise seksuaalne taibukus polegi siin mehe jaoks nii väga oluline, ta tunneb ise armastuse saladusi. Ka võrdne tahtejõud ei tõota kergeid suhteid. Ja ometi – kui selliseid paare seob armastus, siis kujuneb see püsivaks. Kõige tähtsam on meeles pidada, et mõlemad on iseseisvad isiksused, kelle omavaheline suhtlemine toimub eelkõige mõistuse, mitte tunnete tasandil.
Draakon on vektorsuhtes Kassi ja Seaga. (vt. edaspidi)

Kõikides loetletud paarides tuleb teineteise mõistmiseks üksjagu sõnu kulutada. Seetõttu pidage sisimas aru ning otsige ühist keelt. Vestelge omavahel, püüdke mõista teise tõekspidamisi, leidke muudki ühendavat, kui ainult omavahelised armusuhted. Ühesõnaga: olge teineteisele rohkem kaaslased.

Mõistuspärased kolmikud
Suhted eeldavad partnerile sügavuti lähenemist, liigne otsekohesus ega kriitilisus pole hea.
naine Tiiger, Hobune või Koer, mees Kass, Kits või Siga.
Meest võlub naise energia ja aktiivsus, naine kannab mehele üle oma emainstinkti, võtab too eestkoste alla. Kummalgi pole suurt tahtejõudu ega suurt pimedat armastust. Tänu naise suurele energiale võib siiski hästi minna, eriti sobiv, kui mees on loovisiksus. Kass-Tiiger on üsna hea.
Vektorliidud Hobune-Siga, Tiiger-Kits.
naine Kass, Kits või Siga, mees Tiiger, Hobune või Koer
Mees otsib armastust ja leiab selle meelelisuse kujul, millega on vägagi rahul. Naisele meeldib mehe jõud ja tugev tahe. Kui mees liialt valitsema ei kipu, võib liit kujuneda küllaltki püsivaks. Naine määrab suhete iseloomu ja kodukorra ja siin peab mees järeleandmisi tegema. Kass-Tiiger ja Kits-Hobune on päris head, hinge-eluliselt sobivad liidud. Siga-Hobune ja Kits-Tiiger pole nõrganärvilistele.

naine Rott, Draakon või Ahv, mees Härg, Madu või Kukk
Üsna raske liit, mõistuse abil teostatav. Vajaka jääb nii armastusest, ühtsusest kui ka tahtejõust. Majanduslik pinnas on väga viljakas. Mees usin teenija, naine kokkuhoidlik.. Vaid Ahv-Kukk võib tavamõistes liidu raamidesse mahtuda.
naine Härg, Madu või Kukk, mees Rott, Draakon või Ahv
Ühed kindlamad liidud, kuigi midagi ühist nagu polekski. Tahet ja armastust on mõlemale antud, seejuures ka enesekindlust ja rahulikkust. Siin on kõik 9 paari võrdselt head.

VEKTORSUHE
Seosed ei allu mõistuse kontrollile, on alateadlikud. Kooselu – vektorabielu on „energeetiline torm“ – täielik katastroof või väga kõrge tulemus. Suhteid stabiliseerida pole võimalik, töötab äärmustena. Ei saa koos ega teineteiseta. „Peremees“ alahindab „sulase“ teeneid ja võimeid, peremehele jääb alati õigus. I. Duncan (Tiiger) – S. Jessenin (Kits), V. Majakovski (Madu) – V. Bolonskaja (Ahv), R.Kennedy(Härg)M.Monroe(Tiiger).

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Kellega puu aasta Rott naine siis üldse kõige kindlamalt sobib? Ise ma küll tunnen, et Pühvel mehed mulle istuvad ja Ahvid ajavad karva turri, rääkida on hea, aga see maipuleerimine ja nende lolli mängimine väsitab. Miks nii, kui peaks ju sobima?