kolmapäev, 27. august 2008

Heraklese esimene tegu - 1/3


Heraklese teod. Esimene tegu.
Inimsööjate märade kinnipüüdmine
(Jäär – 21. märts – 20. aprill)
Müüt
Esimene suur Värav oli pärani avatud. Sellelt portaalilt kostis hääl: ”Herakles, mu poeg, astu edasi. Mine läbi Värava ja asu Teele. Soorita oma vägitegu ja pöördu seejärel tagasi mulle oma teost aru andma.”
Võidukalt hõisates tormas Herakles edasi, joostes läbi Värava sammaste enesekindlalt ja usuga oma jõusse. Nõnda sai see Tegu alguse, kui Herakles alustas oma esimest suurt teenimise akti. Jutustus sellest sisaldab palju õpetlikku inimese poegadele, kes on ka Jumala Pojad.

Marsi poeg Diomedes, kes oli kuulus oma äkkviha poolest, oli Värava taguste maade valitsejaks, ning seal, oma soistel maadel, pidas ta sõja tarbeks hobuseid ja märasid. Metsikud olid need hobused ja halastamatud ning raevukad märad. Kõik inimesed värisesid nende häält kuuldes, sest nad kappasid edasi-tagasi läbi kogu maa, tuues tohutut kahju, tappes kõik inimese pojad, kes sattusid nende teele, ja kasvatasid üles järglased, kes olid veelgi metsikumad ning julmemad.

“Püüa kinni need hobused ja lõpeta nende kurjad teod,“ kõlas käsk, mis ulatus Heraklese kõrvu. ”Mine ja päästa see kauge maa ning need, kes seal elavad.”
“Abderis!” hüüdis Herakles oma sõpra, keda ta väga armastas ja kes saatis teda alati tema rännakutel. “Tule ja aita mul selle ülesandega toime tulla.” Ja Abderis tuli, asus oma sõbra kõrvale ja koos hakkasid nad täitma saadud ülesannet. Kõike hoolikalt ette valmistades järgnesid nad hobustele mööda selle maakoha niite ja soid. Lõpuks ajasid nad metsikud hobused põllule, kust neil ei olnud väljapääsu, ning Herakles püüdis nad kinni ja pani nad kammitsaisse. Ta suust kõlas rõõmuhüüe, sest ta oli saavutanud edu.

Joovastus oma julgusest oli sedavõrd suur, et ta pidas enda võimete jaoks liiga alandavaks ise hobuseid valvata ja juhtida neid Teel Diomedese juurde. Ta kutsus sõbra ja ütles talle: “Abderis, mine ja aja need hobused läbi Värava!”
Ise pööras ta selja ja astus uhkelt edasi. Kuid Abderis oli liiga nõrk ja kartis talle antud ülesannet. Ta ei suutnud märasid ohjeldada, kammitsais hoida ega sõita nendega oma sõbrale järele läbi Värava. Hobused tungisid Abderisele kallale, tallasid ta oma kapjadega surnuks ja põgenesid Diomedese maa metsikutesse laantesse.

Õppust saanud, murest murtud, alandatud ja masendunud Herakles pöördus tagasi oma ülesande juurde. Uuesti jälitas ta märasid ühest kohast teise, jättes oma sõbra surnuna maha. Veel kord püüdis ta hobused kinni ja ajas nad ise läbi Värava. Kuid Abderis oli surnud.
Õpetaja vaatas Heraklese hoolikalt üle ja saatis hobused rahulikku paika kus neid taltsutati ja õpetati tööd tegema. Diomedese maa elanikud, vabanenud hirmust, tervitasid vabastajat, nimetades Heraklest oma maa päästjaks. Kuid Abderis oli surnud.

Õpetaja pöördus Heraklese poole ja ütles:
“Esimene tegu on sooritatud; ülesanne on täidetud, aga täidetud halvasti. Võta see õppetund omaks ja jätka oma kaasinimesi teenimist. Mine maale, mis asub teise Värava taga, otsi üles püha Sõnn ja paiguta ta Pühasse Kohta.
Tiibetlane (Djwhal Khul)

Müüdi tähendus
A.A.Bailey.
Seostades seda astroloogilist ja sümboolset legendi igapäevase eluga ja kaasaja jüngri katsumustega, jutustame loo Heraklesele antud ülesandest ning katsumustest, mis talle korraldas kuningas Eurystheus. Seejärel uurime märgi tähendust, milles see lugu toimus, kuna need kaks aspekti on omavahel tihedasti seotud. Sai ju kõne all olev kangelastegu võimalikuks tänu omadustele, mis annetati Heraklesele Jäära märgis.

Iga märk allutab selles tegutseva inimese kindlate jõudude mõju alla ja annab talle teatud kalduvused. Neid peame me tundma, kui tahame proovilepaneku tähendust mõista.
Iga sodiaagi märgiga on seotud kolm tähtkuju, mis kehastavad sümboolselt (ja tihti äärmiselt vapustaval moel) jüngri probleemi ja osutavad selle lahendusele. Ka nendest on oluline kõnelda, kuna tegu, märk ja sellega seotud tähtkujud koos jõududega, mis nende koosmõju tulemusel vabanevad, kujutavad endast tervet romaani, mis on täidetud õpetlike seikadega.

Selguse mõttes tahaksin seetõttu rõhutada, et tähtkujud sümboliseerivad kolmekordset Vaimset aspekti; märk näitab meile Hinge tegevusvälja; tegu esindab õpilase tööd, kes elab füüsilises plaanis ja püüdleb selle poole, et demonstreerida maailma lahinguväljal oma sisemist jumalikkust ja endas peituvaid jõude.
Need kolm aspekti ühendavad vaimu, hinge ja keha. Elu, teadvus ja vorm kohtuvad Heraklese isiksuses, kes tegutsedes Hinge, Sisemise Kristuse juhtimise all saavutab Vaimu, Taevase Isa eesmärgi. Seejärel vaadeldakse märgi ja tähtkujude vahelisi suhteid ja iga osa lõpetuseks vaadatakse ajaloolise katsumuse tähendust õpilase elus ja inimkonna elus tervikuna.
Õppides neid kahtteist kangelastegu järgime me Heraklese teekonda ümber sodiaagi Jäära märgist, mis on alustamise märk, läbi Sõnni vastupäeva Kaladesse, mis on surma ja lõpetamise märk. Seega vastupidises suunas Päikese näivale liikumisele, mis alustab liikumist Jääras ja liigub päripäeva läbi Veevalaja ja teiste märkide tagasi Jäära.

Inimene, kes on mattunud vormi ja elab materiaalse aspekti mõju all, kõnnib vääramatult illusioonide ja nähtumuse teed. Kuid Herakles, Hing, astub mööda tõelist Teed, täiesti vastupidiselt igapäevastele harjumustele, seega, piltlikult öeldes, liigub vastuvoolu. Herakles, ärganud hing, ei lase käest oma võimalust. Talle on antud ülesanne sooritada kaksteist tegu, näidates oma võimeid. Ta on saanud lubaduse, et kui täidab kõik nõudmised, tõstetakse ta jumalate riiki. Talle on antud jumalik jõud, kuigi ta veel ei oska seda kasutada. Ta tahus endale nuia isikliku pingutuse viljana, ja selles varustuses ta tõuseb sümboolses mõttes ristile, taevasele Fikseeritud Ristile, kuhu ta jääb vaimus, kuni viimane tegu on sooritatud.

Nõnda asub ta sooritama oma esimest tegu, vaevalt tunnetades oma ülesande suurust ja täiesti ettevalmistamata läbikukkumiseks. Heraklese müüti lugedes imetleme me just seda, kui impulsiivne oli Herakles, ja et õnn ei olnudki kogu aeg temaga. Mõnikord ta eksis ja oli sunnitud oma tööd ümber tegema, kuni ta saavutas edu.
Talle kõneldi, et Diomedes, sõjajumal Marsi poeg, peab suurt tõuhobuste karja. Nood liikusid vabaduses, hävitades külasid, tuues suurt kahju ja süües inimliha. Mitte keegi ei saanud tunda ennast nende vastu kaitstuna ning hirm ja õudus valitses kogu ümbruskonnas. Lisaks sellele paljunesid märad hulgaliselt, kasvatades üha uusi sõjakaid hobuseid ja Diomedes oli väga mures, et asi nii kaugele oli läinud. Eurystheus, selle maa kuningas, käskis Heraklesel hobused kinni püüda. Varemgi oli seda teha püütud, aga metsikutel hobustel õnnestus alati põgeneda, tappes nende vastu saadetud inimesed ja hobused.

Herakles püüdis hobused kinni, kuid käskis Abderist nendega edasi tegelda. Ise kõndis ta ees minema, oskamata hinnata hobuste jõudu ja metsikust. Enne, kui ta suutis appi rutata, ründasid hobused Abderist ja trampisid ta surnuks, seejärel aga alustasid jälle ümbruskonna külade hävitamist. Heraklesel tuli kõike otsast alustada ja alles suurte pingutuste hinnaga õnnestus tal hobused jälle kinni püüda. Niisiis algas esimene tegu osalise ebaõnnestumisega, nagu seda juhtub sageli kogenematute ja ägedaloomuliste püüdlejatega. Niisugune on see lugu: lühike, dramaatiline ja mehine. Mida võib öelda märgi kohta, kus kõik see toimus?

Märk.
Jäära märki, mis oli esimese kangelasteo tegevusväljaks, peetakse alati Sodiaagi esimeseks märgiks. Selles märgis hakkab pöörlema Suur Ratas, mistõttu see on alustamise märk. Kosmilisest seisukohast on see loomise märk ja see seesama mõte on aluseks piibli sõnad tapetud Tallest (Ilm 13:8), sest seda märki nimetatakse Jäära või Talle märgiks. Inimese elus märgib ta esimese subjektiivse, veel suikuva teadvuse olemasolu algust ja inimese astumist elukogemuste ringile.
Püüdleja elus tähistab see perioodi, mil toimub ümberorientatsioon ja uus teadvustatud pingutus, aga ka astumist viimasele etapile evolutsiooni teel, mis viib ta välja inimeste kuningriigist ja annab võimaluse minna edasi jumalate kuningriiki. Selline on lubadus, mis anti Heraklesele, ja selline on autasu, mis ootab kõiki õpilasi. See esimene tegu tähendab esimest sammu Teel ülespoole.

Jäär on lähtuva jõu märk, jumalik energia, mis valatakse välja kesksest jumalusest, Jumalast või inimolendist, Jumala Pojast. See energia voolab kahes suunas (nii muutub punkt jooneks, Üks muutub esimeseks); ta voolab vormide maailma, aga samuti olemuse või vaimumaailma. Üks energiavool väljendab tagasiteed, sissepoole minekut, mõlemad koos moodustavad nad suure eksistentsiringi kaks kaart.
Selles märgis algab tee, millel omandatakse vorm ja see domineerib; temas algab samuti Hinge poolt juhitava sisemise avanemise või subjektiivse Olendi elu. Seda etappi iseloomustavad reorganisatsioon, ümberorienteerumine, ümberpolariseerumine ja regeneratsioon, ning kõik need protsessid väljendavad ühte ja sama elujõudu. Seda jõudu saab kasutada kahte moodi, olenevalt kasutaja, jumaliku või inimliku, mentaalsest tähelepanust. Mõlemal juhul on tegemist sama jõuga, kuid tema kasutamine sõltub sellest, kas jumalik kasutaja suunab oma tähelepanu vormi omandamisele või astumisele vormist vabanemise teele.

Igavike vältel oli see eluline jõud suunatud isekatele eesmärkidele – rikastumisele ja ihade rahuldamisele. Kuid vähehaaval hakkab inimese huvi vormide vastu kaduma, kuni ta, läbinud sodiaagiringi üha uuesti ja uuesti, satub ükskord jälle Jäära märki, kuid seekord uue eesmärgi, uute huvide ja muutunud nägemusega. Tema ees terendub lubadus: kui ta on saavutanud teatud eesmärgid, pääseb ta ümbersündide ahelast ja jõuab jumalate kuningriiki. Isikliku kogemuse kaudu on ta saanud aimu oma olemuse kahesusest, ja ta igatseb selle poole, et pääseda madalama aspekti rahuldamisest ja lülituda ümber kõrgemale aspektile. Ta hakkab vastama hingede maailmast lähtuvatele impulssidele, ta õpib tunnetama grupi huvisid ja eesmärke. Nüüd peab ta õppima kasutama elujõudu isetute eesmärkide, mitte aga isiklike soovide täitmiseks.
järgneb....

Kommentaare ei ole: