neljapäev, 4. september 2008

Heraklese esimene tegu - 2/3


Jäära kolm algimpulssi.
Seda märki iseloomustavad kolm tähtsat motiivi. Üks neist on vajadus alustada, millest me juba rääkisime. See soov võib väljenduda lihtsalt vormi omandamise vajadusena, tahtmisena lahustuda mateerias. Kuid protsess võib olla ka ümber pööratud ja keskenduda vajadusele vabaneda vormist ja päästa Hing vormi ahelaist. Sellele järgneb loomiskirg, mis on jumaluse tegevus – ta loob maailmu ja rahuldab oma iha inkarneeruda päikesesüsteemis, alustades Universumi suurt elutsüklit. Samuti võib selleks olla vajadus luua individuaalsel tasandil: näiteks hinge vajadus omandada keha, või inimese vajadus luua midagi, mis oleks ainult tema oma. Vanas Akkadis nimetati Jäära märki kohaks, kus “õiglus tuuakse ohvriks” või “langenud inglite” märgiks. Jumala Pojad, haaratuna ürgsest tungist, langesid alla oma kõrgustest, omandasid vormi ja alustasid oma isiklikku teekonda ring ringi järel mööda sodiaaki.

Kolmandaks leiame siit vajaduse ülestõusmiseks. Jääras, kus kunagi sai alguse vorm, kus alustati loomistööd, hakkab endast märku andma soov vabaneda vormist, lükata kõrvale kivi, mis sulgeb Hinge hauda ja saavutada vabadus, mis on vääriline Jumala poegadele. Jäärast tuleb impulss, mis viib vormi moodustumisele, millest saab sajanditeks hinge vangla. Masside vormi saavutab ta Vähis, inimliku vormi aga Lõvis; vormi-illusiooni äärmuslikeima väljenduse leiame Skorpioni märgis. Kalades vorm sureb, aga ainult selleks, et taas sündida vormi kogemuse omandamise tüütus ringluses.

Kuid Jäära märgis tunnetatakse esimest korda Vabanemise Teed; siin algab ka vaimse keha ehitamine. See on sündiva vaimse aktiivsuse märk, mis hiljem viib Jeesuslapse sünnini Neitsis, Maailma Päästja sünnini Kaljukitses ja Kalades.
Seega on Jäära märgis järgmised algimpulsid:
füüsiline alustamine
vaimne alustamine
füüsiline ilmnemine
vaimne vabanemine

Võime tõdeda, et Jäär on tugevate ja võimsate impulsside märk. Siin esineb dramaatilisi kõhklusi ja äärmisi pingutusi; sageli on see ebaõnne märk, kuid lõpptulemusena alati edu märk. Tema vastandmärgis Kaaludes saavutatakse tasakaalu ja võrdsuse kõrgeim aste, mis tuleneb nende kahe märgi vahel sooritatud viiest teost saadud õppetundidest. Just see avaldub enesevalitsemisena ja tasakaaluna, mis iseloomustab Heraklest, kui ta läheb Kaaludesse püüdma Metskulti.
Brahmaani sodiaagis on Jäära valitsejaks Vishnu, hindu kolmainsuse (trimurti) teine isik, või inkarneerunud kosmiline Kristus, kes on vormi omandamise protsessi algatajaks ja lõppkokkuvõttes viib läbi ülestõusmise viimase etapi. Nõnda kehastavad Vishnu (või Kristus) kahte ürgimpulssi:
- vajadust luua ning ehitada vorm
- vajadust vabaneda ehk ülestõusmist vormist.
Just tung vabanemise järele viib Heraklese oma tegude algusse.

Mõistuse märk
Jäär valitseb pead. Seega on tegemist mõtleja märgiga, mis on järelikult tugev mentaalne märk. Kõik algused lähtuvad mentaalsest plaanist ja looja mõistusest, olgu siis loojaks Jumal või inimese hing. Meie Universum sai alguse Jumala, kosmilise Mõtleja mõttest. Hing alustas oma teekonda mateerias läbi sellesama mõtlemisprotsessi. Inimkond, looduse neljas kuningriik, alustas oma eksistentsi, kui tekkis mõistus, mis eraldas inimese loomade seast. Püüdleja alustab oma tööd, kui ta tõepoolest saab mõtlejaks ja täieliku mõistmisega alustab otsustamist omaenda saatuse üle.

Seega mõistame, et Jääras saab alguse õige orientatsioon ja õige suundumus ning Herakles, uue mõtteviisiga õppur, võib alustada oma tööd. Võtme selle teo ja märgi tähenduse mõistmiseks leiame vanast india käsikirjast: “Inimene ei tea õiget teed taevasesse ilma, aga hobune teab õiget teed.” Väga vanadel aegadel Indias oli hobuse ohverdamine seotud päikesejumalaga ja, nagu räägitakse aaria veedades, pidi päikesejumal igal aastal sodiaagi hobuse kujul surema, et päästa inimkond. Apolloni päikesekaarikut kujutatakse hoburakendina, nõnda on “kuninglik Jäära märk” lähedalt seotud hobuse sümboolikaga, mille tunnistajaks on ka Heraklese esimene tegu.
Sümbolite käsiraamatu kohaselt tähistab hobune intellektuaalset tegevust. Valge hobune sümboliseerib vaimse inimese valgustatud mõistust ja seepärast tulebki Ilmutuseraamatus Kristus valgel hobusel. Mustad hobused sümboliseerivad madalamat mõistust selle valede ideede ja inimlike eksimustega. Tõumärad, keda me kohtame esimese teo kirjelduses, kujutavad endast mõistuse naiselikku aspekti, mis sünnitab uusi ideid, teooriaid ja mõisteid. Siin on tegemist sümboli ja metafooriga, mis tähistab mõistuse tendentsi kujustada väljamõeldud ideid, mis levivad üle maailma, purustades ja hävitades, kui nad lähtuvad madalamast mõistusest, kuid konstruktiivsed ja kaitsvad, kui nad lähtuvad Hingest.

Jäära eksoteeriline valitseja on sõjajumal Mars. Nõnda ka Herakles, juhindudes õigest mõtlemisest ning alustades tööd mentaalses plaanis, esineb sõjamehe rollis. Teda iseloomustab selles märgis kõnnumaade alistaja sõjakas vaim. Muuseas kuulusid märad Diomedesele, Marsi pojale. (Kuid Jäära esoteeriline valitseja on Merkuur, mis “valgustab mõistust ja on vahendajaks Hinge ja isiksuse vahel”).

Tähtkujud Jääras
Jäära märgiga seostatakse tavaliselt kolme tähtkuju. Esimene neist on Kassiopeia – Kuninganna troonil, mis on alati mateeria sümbol. Väga huvitav on märkida, et sodiaagi ringil me kohtame kolme naist. Jääraga, alguse märgiga, on seotud Kassiopeia, Valitseva naine. Naine ja Laps, ja nagu me näeme edaspidi, mateeria-ema on Kristuslapse toitjaks ja Neitsi Maarja sünnitab Jeesuse. Kalades, Suure Ringi lõpul, kohtame Andromedat, aheldatud naist. Alguses on meie ees valitsev ja domineeriv naine, seejärel naine, kes hellitab väikest Kristust, ja lõpuks alistatud mateeriat kehastav naine. Kassiopeiat võib näha põhjapoolkeral kõrvuti kuningas Kefeusega või Seaduseandjaga, keda me kohtame hiljem ühena kolmest Kalade tähtkujus. Seega – seadus nii alguses kui lõpus, sest Kefeusel on lähedased suhted nii Sodiaagi esimese kui viimase märgiga. Huvitav on märkida, et Mohammed, kõige sõjakama religiooni rajaja, oli sündinud Jäära märgis, ja nagu kõlab legend, ka Mooses. Mooses oli seaduseandja ja Mohammed sõjamees.

Heraklese ülesanne oma tegude kallale asudes oli näidata oma võimu mateeria ja vormi üle, ning seetõttu pidi ta kohe õppima tundma Kassiopeiat, -sel ajal veel kroonitud kuningannat.
Teine tähtkuju on Vaal, Merekoletis, Väikeste Kalade Vaenlane... Hinge üheks levinumaks sümboliks on kala, kes ujub mateeria ookeanis. Vaal, Merekoletis, on aga selle sümbol, mida me nimetame kurjuseks, mis püüab alla neelata kehastunud hinge. Merekoletis eksistentsi ookeanis ja kuninganna troonil räägivad Heraklesele tema ülesande tohutust suurusest, kuid kolmas tähtkuju kõneleb talle võidust.

See on Perseus, keda Egiptuse sodiaagis nimetatakse Denderiks, ”allutajaks”. Mõnikord nimetatakse teda ka “purustajaks”, selleks, kes võib aheldada raudadesse naise troonil, ning selleks, kes on võimeline võitma koletise. Räägitakse, et Perseus omas nähtamatuks tegevat kiivrit, kiirkäigu-sandaale, tarkuse kilpi ja Vaimu mõõka.

Sellisena nägi Herakles ennast peegeldumas taevas. Suundudes püüdma inimsööjaid märasid, avastas ta iseendas lõpliku võidu garantii, isegi kui ta mõnikord kohtus raskustega, mis tundusid talle ületamatutena.
Proovilepaneku rist
Mateeria allutamise ja illusiooni ületamise ülesanne kangastus ähvardavalt Heraklese ees, määrates tema viimase saavutuse juba siis, kui tema teod alles algasid. Räägitakse, et Jäära märgi võtmesõnaks on “lootus”. Kui Herakles asus oma kangelastegusid sooritama, oli lootus tema edu saavutamise ainsaks garantiiks. Lootus, veel äraproovimata jumalik varustus, tema enese valmistatud relv ja suur entusiasm – sellega alustavad kõik jüngrid.

Katse olemus on nüüd selgelt näha. Herakles pidi omandama oma mõtete üle mentaalse kontrolli. Sajandite vältel olid mõtete metsikud märad sünnitanud, laastates maad vale mõtlemise, vale kõne ja ekslike ideede kaudu. Üks esimesi õppetunde, mille peab omandama iga algaja, on selle tohutu jõu avastamine, mida kujutab endast tema mõistus, ja selle kahju hulga teadvustamine, mida tema mõtete metsikud hobused võivad ümbruskonnas põhjustada. Seepärast on tal vaja õppida oma mõistust õigesti kasutama ja esimene, mida ta peab tegema, on võitma oma mõistuse naiselik aspekt ja jälgima, et rohkem sõjakaid hobuseid ei sünniks. Ükskõik milline “tulevane Herakles“ võib kergesti veenduda, et tal on need hävitavad hobused. Piisab, kui ta kasvõi ühe päeva jooksul tähelepanelikult jälgib oma mõtteid ja sõnu, mis on samuti mõtlemisprotsessi tulemuseks. Ta saab peagi aru, et egoism, vaenulikkus, klatš ja kritiseerimine moodustavad suure osa tema mõtetest, ning tema mõistuse metsikud hobused toidavad end tema enesearmastusest ja illusioonidest. Selle asemel, et luua mõtteid ja teooriaid, mis lähtuvad hingevallast; selle asemel et toituda Vaimu kuningriigist, saavad mõistuse hobused eksimuste, valede ja julmuste sünnitajateks, mis saavad alguse inimloomuse madalamatest aspektidest.

Herakles mõistis hästi, kui suurt kahju tekitasid hobused. Rüütellikult oli ta valmis naabritele appi ruttama. Ta otsustas metsikud märad kinni püüda, kuid hindas oma jõudu üle. Tõepoolest, tal õnnestus hobused sisse piirata ja kinni püüda, kuid ta ei osanud hinnata nende jõudu ega väge, ning seetõttu andis ta need hoida Abderisele, kes sümboliseerib isiksuse madalamaid aspekte. Kuid nende hullude hobuste kinnipidamiseks on vaja Heraklese – hinge ja Abderise – isiksuse koostöö. Abderis üksi ei olnud piisavalt tugev ning temaga juhtus see, mis sündis tema naabermaa rahvaga – hobused tapsid ta.

See on üks näide, kuidas töötab Suur Seadus, mis seisneb selles, et me maksame oma enese olemusega ebaõigesti öeldud sõnade ja järelemõtlematute tegude eest. Ikka ja jälle pidi Hing Heraklese kujul saama valede mõtete ohvriks. Alles siis, kui Herakles saab Amburi märgis sihikindlaks püüdlejaks ja tapab selles märgis Inimsööjad Linnud, omandab ta tõelise kontrolli nii oma mõtteprotsesside kui ka oma olemuse üle.

Thackeray on hästi väljendanud mõtte praktilist olemust järgmiste sõnadega: “Külva mõte, lõika tegu. Külva tegu, lõika harjumust. Külva harjumust, lõika iseloomu. Külva iseloomu, lõika saatust.”
Kaks võtmemõistet Jäära märgis
1. “Ja Sõna ütles: otsitagu taas vormi”. (Inimene)
2. “Ma astun esile ja juhin mõistuse plaanilt.” (Pühitsetu)
(EAIII –108)

Koosataja kokkuvõte
Herakles siseneb esimest väravast võiduhüüdega – tüüpiline tormakas Jäär, kes ei usu et ta midagi valesti teeb ja seetõttu on ta enda suurim vaenlane.
Enesekeskne vaimu harimine teeb targemaks, aga ei tee inimesest vaimset õpilast, sest enesekesksuses on vägivaldseid mõtteid ja vägivald külvab vägivalda. On aeg peatada oma halvad, vigased, isekad ja pimedad mõtted ning tundereaktsioonid. Tunded tuleb mõtetest eraldada, siis emotsioonid ei juhi enam mõtteid, vaid süda.

Esmalt tuleb näha mida mõtled, ütled ja teed – siit pärineb karma. Istutatud mõttest sirgub tegu, teost harjumus, harjumusest iseloom ja iseloom vormib saatust. Iga inimene on oma õnne sepp.
Ideaalsed ja aatelised mõtted aitavad puhastada tundemaailma. Kui inimene tormab (edasi ja üles), siis ta purustab aated. Ka ususõjad on tingitud sellest, et meel on tunnetes, mitte ülevates mõtetes.
Õpilane ja hing on nagu kaksikvennad, kes teevad koostööd – nad ei võitle teineteise vastu.

Selleks, et metsikuid hobuseid taltsutada tuleb need tarasse ajada ja kammitsasse panna. Saturn ehitab tara ja mõtted aetakse sinna tahte jõuga. Heraklesel puudub kannatlikkus, ta jätab töö lõpetamise Abderisele (personaalsusele/isiksusele/madalamale loomusele), kes on hirmunud ja jõuetu ega oska valitseda. Niipea kui Heraklese pilk läheb mujale kaob ka kontroll, sest personaalsus ei oma valitseja väge. Taltsutamatud hobused purustavad ja surmavad Abderise. Kui inimene ei valitse oma energiaid õigesti, siis energiad rebivad keha katki (haigused vms läbipõlemine).

Sõbra kaotus muserdab Heraklest. Muserdatus teeb ta aeglaseks ja mõistvalt alandlikuks. Iga viga tuleb parandada järgmise tööga. Kuigi Jäär vihkab aeglast liikumist peab ta siiski minema uuesti hobuseid püüdma, et lõpetada oma esimene töö.
järgneb...

Kommentaare ei ole: