teisipäev, 5. august 2008

Heraklese sümboolika

Ilmuma hakkab Heraklese vägiteod märkide kaupa, seda Eha lahkel nõusolekul, kes on need koostanud. Ning Andrese kaasabil, kes on olnud materjali vahendajaks. Sissejuhatuseks Heraklese sümboolika.


Heraklese tegemised
Müüt
Millest müüdid meile räägivad?
Mütoloogia seob meid astronoomiliste, jumalike ja inimlike võitlustega; nende mõjupiiride määratlemisega ja rahvaste, hõimude ja üksikisikute suhetega
Kosmose tekkemomendist peale on peaaegu kogu evolutsiooni valitsenud olelusvõitlus ja paremini kohandunute vaheline ellujäämisvõitlus.
Sellest räägib (Madam Blavatsiki järgi):
pidev jumalatevaheline võitlus vanades kirjapanekutes
muistsete müütide Taevane Võitlus

Astroloogia põhineb taevaste olendite ja inimkonnavahelisele müstilisele ja intiimsele sidemele ning on osa ristimismüsteeriumi ja okultismi saladustest.
Tähtedel ja tähtkujudel on okultistlik ja müstiline mõju ning side kogu inimkonnaga, rahvastega ja igaühega meist.
On olemas nii valge kui ka must astroloogia….hea ja halb mõju pole tingitud astroloogilistest põhimõtetest, need on olemas mõlemas, vaid astroloogist endast.
Iga märgiga on seotud okultistlik õpetus, mis kas avab Pühitsusvärava või hoiab selle kinni , sõltudes selles, kas me oskame vastata meie hinge plaanile avardada teadlikkust, tõsta sagedust, kirgastada värve, puhastada meie häälestust…
Õpilasel on alati probleem. See on elu põhistruktuur ning ei kirjelda mitte tagasiminekut , vaid arengut, kui me järgime elu õppetunde.

Sellest jutustavad üldiselt ka Heraklese Teod. Herakles asub probleeme lahendama ja seetõttu areneb hingeliselt. Müüdid aitavad probleemistikku mõista.
Mõistmiseks vajame Tõelist Õpetust, arenenud ja vahet teha mõistvat meelt.
Kui räägitakse Lävevalvurist, Varjust, Vanast Maost- siis mõeldakse nende all meie tõelisi vastaseid. Oleme ise endale kõige suuremad ja tõelisemad vastased.
Kuni inimene ütleb, et tal “pole probleemi” või “kõik läheb nagu planeeritud” või “pole vaja võtta asja nii tõsiselt”- pole protsess käivitunud, sest vastase esile kerkides on küsimus hingede võitlusest ja selget plaani pole.

Hingel muidugi on plaan, aga kuidas see meie teadvusse jõuab, on juba Pühitsus ja me saame sellest teada alles tagantjärele. Sellele viidatakse kui räägitakse pühitsemise saladustest, keegi ei Tea enne, kui on sisenenud Tundmatusse ja selle kaudu on saanud teadlikuks. “Me tõuseme põlvitades, me vallutame alla andes , me võidame loovutades”. See on Heraklese tegude üks kõige tähendusrikkaim pühitsemiseni viivaist juhtnööridest.
Heraklese sümboolika

Pea allapoole taevas kujutatud Herakles tähendab hinge Tee teatud faaasi.
Oleme etapis, kus õpilane (ilma guru juhendamiseta) ,kulgedes oma pühitsusrajal, , liigub vastupidiselt tavapärastele harjumustele , määrates ise liikumiskiiruse ja sihi.
Võib võrrelda Taro-kaardi faasiga “hirtetty”
Ta liigub vaimse maailma poole nagu “Elu Puu”, mis on alaspidi; juured on Taevas ja saavad toitu vaimsest “Tõest”ning annab oma viljad, vaimsed kingitused, maailmale.
Nii ka Herakles, kelle jalad on tugevalt Taevas, saadab läbi pea voolava kõrgema energia alamatesse sfääridesse.
Siiski pole Herakles veel saavutanud Kõrgemat Taset ja on niimoodi justkui veel mõlemas maailmas. Ta on “inimese poeg, aga ka Jumala Poeg” ja teistest erinevalt ta ka mõistab seda. Teisisõnu ta on õpilane-pühitsetu.
Mida kaugemale Herakles areneb, seda enam püüab ta hingel aidata täita selle plaani saavutada pühitsus. Temast saab teadlik koostöötegija Jumalaga, teadlik looja-pog.
Arvatakse, et Heraklese Teod sümboliseerivad viimast 12 elu maapeal.
Õpilane Herakles-Müüt

Ta seisis oma Õpetaja ees. Ta mõistis ebamääraselt, et oli kriisis, mis muutis ta kõnet, seisukohta ja kavatsusi. Õpetaja vaatas teda hoolikalt ja talle meeldis see, mida ta nägi.
Herakles on õppinud maapealses koolis ja on nüüd faasis, kus teda on valitud uude –vaimse õpetuse kooli.
Ta on kriisis, ehk siis hinge lähedus põhjustab temas kriisi. TA pole eluga rahul ning teda ei rahulda argised püüdlused. TA hakkab ärkama.
Ta esitab küsimusi, kahtleb, vihastub, ärritub, on kurb, ahistatud, rahulolematu, tunneb igatsust parema, ilusama ja suurema valguse poole, igatseb õilsust, TÕDE- seega ta pürgib.
Õpetaja=Meister või meie Hing on rahul – lõpuks ometi on miljonite aastate pikkune teekond seljataga ning Värav hakkab tõesti lähenema.
Meister ei võta oma õpilaseks kedagi, kes ei näita üles pürgimust Kõrgema Tegelikkuse suunas. Nüüd on Herakles taotlemas Tegelikkust. Ja niimoodi tuleb teine vaimne maailm talle appi.

Mis on su nimi? küsis Õpetaja ja jäi vastust ootama..
Nime küsimine tähendab tegelikult pühitsusstaatuse küsimist.
Nime andmine, nimepidi kutsumine, ristimine, nime küsimine on osa Olendi müsteeriumist ja saladusest.
Näit deemonilt (saatanalt), teades tema nime, võib võtta tema jõu.
Sanat Kumara nime ei tea keegi muu kui tema ise
Sanat Kumara on kutsunud igaüht meist nimepidi.! Mõtle selle üle!
Räägime ühest suurimast pühitsuse saladustest, millisest inimkond pole mingil tasandil teadlik ja mida hing ise kiivalt varjab, et me nimi ei saaks enneaegu teatavaks.

“Herakles”, kostus vastuseks “või Herkules”. Mulle on öeldud, et see tähendab Hera haruldast hõõgust, hinge sädelust ja hiilgust. Õpetaja, mis on hing, Ütle mulle tõtt”.
Siinkohal näitab Herakles selgelt üles huvi hinge vastu ja püüet saada sellega sidet.
Heraklese nimi tuleb nimest Hera , hing-
Mütoloogiline Hera, taevaste valitseja Zeuse abikaasa peab Heraklesele jahti ja üritab teda tappa ehk hävitada kõik maaline, et tõeline jumalikkus võiks ilmneda.

“ Sa leiad oma Hinge tehes oma tegusid kui leiad ja kasutad oma loomust. Kes on su vanemad? Ütle mulle, poeg”
Maapealse elu dilemma: et jõuda oma hingeni, on siinilmas vaja teha tööd.

“Isa on jumalate hulgast, ma ei tea, kes ta on, ehkki ise tean, et olen ta poeg. Ema on maa asukas. Tunnen teda hästi ja tema on teinud minust selle, keda nüüd näed. Ja, oo minu elu Õpetaja, olen ka üks kaksikutest. On olemas veel teine minu sarnane. Ka teda tunnen hästi, ehkki ei tea ka. Üks on laps maapeal ja teine jumala poeg.”
.
Isa= Sanat Kumara, hingede maailm, Monaad
Ema= füüsilline ilming, mateeria, välismaailm
Kaksikud= hing ja isik, hing ei lahkunud kunagi isakodust, aga Pillajapoeg läks
alumistesse ilmadesse rändama ja raiskas teel kõik hea.
Hing on Sophia, tarkus.
Nii võime siis mõelda, et Kaksikute hingeosa on Tütar ja isiku osa on Poeg.

“Milline on sinu haridus, Herakles, mu poeg? Mida sa oskad teha ja kuidas on sind õpetatud?”
“ Olen pädev igal alal, mind on hästi õpetatud, treenitud ning mind tuntakse hästi. Tean kõiki raamatuid, mul on kõik oskused ja teadmised; mulle on tuttavad tööd vabas õhus ja ka vajalikud teadmised matkamiseks ja inimeste tundmiseks. Pean ennast inimeseks, kes mõtleb, tunneb ja elab.”
Herakles on meister kõikides maapealsetes asjades meister ja professionaal.
Miski maapeal pole talle enam väljakutseks ega paku huvi.
Ta on saavutanud kõik, mis võimalik.
Ta on nö arenenud inimene, geenius inimese mõttes.

“ Ühte asja, mu Õpetaja, pean sulle ütlema. On tõsi, et vaid vähe aega tagasi surmasin kõik, kes mind minevikus on õpetanud..Tapsin oms õpetaja ning oma vabaduse- otsingutes seisan nüüd vabana. Tahan ennast tundma õppida, enda sees ja läbi enda.”
Endiste õpetajate tapmine tähendab vanade harjumuste tapmist.
Nüüd on Herakles vabastanud end maapealsetest sidemetest tasemeni, kust ta võib turvaliselt üritada liikuda edasi paremini korraldatud maailma suunas.

“ Mu poeg, see oli tark tegu ja nüüd võid seista vabana. Jätka tegutsemist ja pea meeles, et ringi viimse pöörde kohal tuleb surmamüsteerium. Ära seda unusta. Kui vana sa oled?”
Ratta pöördumine on seotud inimese arenguga punkti, kus õpilaseks pürgiv pöörab nö vastuvoolu, temast saab nagu lõhekala, kes pürgib allikale
Astroloogiliselt tõuseme Muutuvalt Ristilt Püsivale Ristile.
Surmamüsteerium on müsteerium, mille peame lahendama selleks et saavutada igavene elu.
Ühel või teisel viisil on surm seotud kõigi Püsiva Risti märkidega, ehkki Skorpion on just see märk, kus meil tuleb tõeliselt vaadata silma surmale. Meenutame, et Pluto valitseb Skorpioni.
Surm on peaaegu sama kui isik (persoon, ego)

“ Kui olin saanud 18, tapsin lõvi ja seetõttu kannan tema nahka. 21-aastaselt kohtasin oma pruuti. Praegu seisan sinu ees kolmekordselt vabana- vabana vanadest õpetajatest, vabana hirmust ja vabana kõikidest soovidest”
Number 18 viitab Kosmilise Füüsilise tasandi kaheksateistkümnendale madalamale tasemele.
18 on Kuu arv, ehk aine number teadlikkuse seisukohast
18 sisaldab endas 7 füüsilis- eeterlikku madalamat taset, 7 astraaltaset ja 4 madalamat mentaaltaset.
Herakles on võitnud 18-aastaselt ehk siis 18ndal tasemel (mis on tase,kus saavutatakse vahettegemise oskus) Lõvi ehk Kiskja. Ta on õppinud tegema vahet heal ja kurjal.
Kiskja on sama mis isiksus (ego). Isiksuse element asub meie meele osas.
21 tähendab jälle kõiki 3 alataset koos 3X7=21, eelmisele 18-le lisatud 3 ülemist mentaalset taset.
Mentaalset tasemel kohtame hinge ehk mõrsjat, 21 aastaselt, ehk arv on siis sümboolne.
Kolmekordne vabadus tähendab kolme taseme karma tasakaalustamist.
Võime järeldada, et õpetajad, hirmu kartus ja ihaldamised on seotud eeterliku, astraalse ja madalama mentaalse vabanemisega.

“Ära kiitle, mu poeg, vaid kirjelda mulle selle vabadusetunde olemust. Lõvis saad uuesti kohtuma lõviga. Mida teed? Kaksikutes kohtad oma tapetud õpetajaid. Oled siis tõeliselt jätnud nad seljataha? Kuidas käitud?
Skorpionis hakkad uuesti võitlema oma soovidega.. Kas jääd vabana püsima või meelitab madu su oma kavalustega ja veab tagasi maale. Mida teed? Valmistu tõestama oma sõnu ja vabadust. Ära kehkle vaid tõenda mulle oma vabadust ja sügavat tahet teenida”.
Herakles on võimu ja jõudu täis, ta usub endasse nagu härg oma sarvedesse, aga tal puudub veel tõelisest võitlusest saadud tarkus ja alandlikkus ja ega ta motiividki veel põhine teenimisvalmidusel.
Ta on võitnud kõiki maapealsel tasemel, mis on õpitu valitsemise eelduseks, aga nüüd saadab Meister teda tema esimestele Elu tõelistele eksamitele.
Uued kohtumised tähendavad sisemisi pühitsemis-võitlusi.

Kaksikutes kohtutakse meie isiksuses peituvat “õpetajat”, põhijõudu, millessse oleme kiindunud ja millest oleme kasvanud. Õpime kasvatama ühendust hingega ja teenimisvalmidust.
Lõvis kohtume kogu füüsilis-isiksuse kiskjaga, kes on valmis meid tapma, kui me pole valmis ise teda võitma. Õpime vaprust ja hinge arukust.
Skorpionis uputame end vanade soovide lehkavasse sohu, kus pimedas varitseb isiksus-kiskja, kasvatades alati kaks pead ühe maharaiutu asemele. Õpime tarkust ja alandlikkust.
Madu sümboliseerib meie isiksuse kapriise (intriige)
Herakles peab tõestama oma jõudu ja sõna ning alles siis, kui ta on võitnud iseennast, on ta tõestanud oma jõudu ning et see tuleneb tõeliesest hingejõust.

Õpetaja istus vaikuses ja Herakles lahkus astudes esimese suure Värava ette. Siis Valitseja, kes istus Jumala Nõukojas, rääkis Õpetajaga ning käskis kutsuda jumalaid tunnistama seda ponnistust ja saatma uus õpilane Teele.
“Istuma vaikuses” viitab võimele ulatuda nirvaana tasemele, kuhu argised mõtted ei pääse tooma kaootilist melu.
Suur Värav, uude inkarnatsiooni, uude ülesandesse ja eesmärki viiv kanal või pühitsusele eelnev koht.

Valitseja = Looja, Sanat Kumara
Jumalad = planetaarsed jõud
Tee – kanal tagasi Isakoju
Õpetaja kutsus, jumalad vastasid. Nad tulid ja tegid Heraklesele kingitusi ning jagasid häid nõuandeid teades eesootavaid katsumusi ja ohte.
Iga algaja saab teatud õnnistuse, mille tulemusel vajalikud planetaarsed energiad tulevad Teele abiks.

Minerva ulatas talle omakootud kuue. Kuub, mis oli haruldaselt ilus ja peen ning mis istus seljas hästi. Herakles võttise selle ümber uhkusega, täis võidutahet.; noorusliku rõõmuga tahtis ta näidata, et ta on keegi.
Minervat peetakse Kuu jumalannaks ja seega on materiaalse energia esindaja.
Kuub kujutab endast keha, mille on kudunud kuujõud.
Kuub on ilus ja peen, ehk keha on hästi väljakujunenud, seda on hea vaadata.
Kuub olevat hõbedast ja helkivat kõigis vikerkaarevärvides.
Kuub võib tähendada ka aurat

Vulkaan sepistas Heraklesele kuldse rinnasoomuse kaitsmaks tema südant, elu ja jõu lätet. See kuldne kingitus seoti talle ümber ja nii tundis ta end turvaliselt. Siiski pidi ta veel tõestama oma jõudu.
Vulkaan on päikesele kõige lähemal ja nii ongi tema kingitus kuldne
Rinnasoomus kujutab endast pranat, mis voolab välja päikesest ja kaitseb elu
Vulkaan on taevane sepp, kes taob rütmiliselt metallesemeid
Süda lööb rütmiliselt
Kui ta tunnetab Vulkanuse rinnasoomuse jõudu, valitseb ta füüsilist tasandit. Siis on ta esimese astme pühitsetu.
Neptun saabus kahel ratsul ja andis ohjad üle Heraklesele. Hobused olid harvaesinevalt kaunid ja võimsad. Ja Herakles oli rahul, sest ta pidi neid valjastades oma jõudu tõestama.

Kaks sümboliseerib duaalset maailma
Neptun - vee-elemendi valitseja või astraalsete vete valitseja toob Heraklesele hobused
Hobused sümboliseerivad ka metsikut tundemaailma, suutes hobuseid valjastada tõestab Herakles , et valitseb oma tundeid.
Kui ta suudab valitseda Neptuni kahte hobust ehk tundeid, saab temast teise astme pühitsetu.

Ilukõneleja ja terava mõistusega Merkuur kandis saabudes hõbedases tupes haruldast mõõka ja ulatas selle Heraklesele . Ta kinnitas selle Heraklese reiele ning manitses seda hoidma terava ja läikivana.
“ See peab lõikama ja liikuma täpselt ning treenitult” ütles Merkuur. Herakles tänas rõõmuga. Ta pidi veel tõestama oma oskuseid, millistega oli kiidelnud.
Merkuur juhib meid mentaalsele tasemele
Merkuur valitseb kõiki kolme meelt; madalamat, kõrgemat ja intuitiivset.
Merkuur annab Heraklesele kingiks mõõga ehk intellekti.
Kui mõõk on hõbedaese tupes, sümboliseerib see madalamat mentaalset maailma
Mõnedes legendides tagus mõõga Vulkaan ja see on valmistatud titaanist ning kullast. Mõnes legendis koguni viiest eri metallist.
Mõõga sidumine reie külge sümboliseerib meele valitsemist liikumise ja kulgemise üle.
Herakles peab targalt kulgema Teel.
Herakles peab hoidma meele terava ja helkivana ehk puhtana.
Mõõk peab jagama ja lõikama nagu meelgi peab oskama teha vahet, peab “lõikama”.( eesti keeles näit “ei jaga matsu lahti”)
Ta peab veel tõestama, et suudab käsitseda Merkuuri mõõka.
Meele valitsemine õnnestub alles pühitsuse kolmandal astmel.

Trompetihelide ja sammude kõmina saatel sööstis kohale Päikesejumala sõjavanker. Apollo saabus ja tervitas rõõmsalt ja sharmantselt Heraklest ulatades talle vibu. Õpilane peab kulgema läbi üheksa avatud Värava, enne kui on õppinud piisaval määral kasutama seda vibu. Kogu see aeg kulub ära tõestamaks , et ta on Vibumees. Aga sel hetkel, kui kingitus üle anti, võttis Herakles selle vastu , lootes oma võimetele, mis polnud veel tõestamist leidnud.
Herakles saab Päikesejumalalt kuldse valgusevibu
Alles üheksandas märgis, Vibumehes, suudab Herakles kasutada noolt ja sihtida Kaljukitse.
Siis valitseb ta ka intuitiivset meelt ja ta pühitsetakse kolmandale tasemele.
Nüüd ta valitseb Merkuuri mõõka ja Apollo Noolt. Temast on saanud esimest korda sõna otseses mõttes pühitsetu.

Ja nii ta seisis täies varustuses. Jumalad seisid tema Õpetaja ümber ja jälgisid Heraklese hullamist ja rõõmustamist. Ta esines Jumalate ees ning kehkles oma osavuse ja jõuga. Äkitselt jäi ta seisma ning jäi pikalt mõttesse, andis hobused ühele sõbrale hoida, teisele mõõga ja kolmandale vibu ning sööstis lähedalasuvasse metsa.
Herakles on selles etapis hingelt tegelikult veel täiesti väikene laps
Ta on äärmiselt rõõmsalt ning innukalt kõigi tähelepanu keskpunktis, ta teeb mida vaid, et pälvida tähelepanu
Ta ei mõista veel kingituste tähendust. Ta jätab need maha (ootama)
Aeg pole veel tema jaoks küps

Heraklese veidrast käitumisest hämmingus, ootasid Jumalad tema naasemist. Metsast väljudes hoidis ta kõrgel puust nuia, mis oli murtud tugevast kasvavast puust.
Kõrgemad jõud saavad vaid oletada, kas väljavalitu tuleb tagasi või jääb alumistesse maailmadesse oma soovidesse kinni.
Nui, madala meele relv, mis on rebitud elavast puust, esindab inimese elavat meelt ehkki esialgu üsna karedavõitu.

“See on minu oma”, hõikas Herakles, “keegi pole seda mulle andnud. Ma võin seda omal jõul kasutada. Oh jumalad, vaadake mu uhket sooritust”.
Madalam elav meel on tegelikkuses see ainus lähtekoht, kust võime kulgeda edasi, et arendada ennast kõrgemale tasemele.
Oma teoga näitab Herakles jumalatele, et ta siiski pürgib kõrgemale.

Ja alles siis ütles Õpetaja: “ Hakka tegutsema”
Nüüd näeb Meister, et aeg on küps
Sellel kandidaadil on sisu, oma mõtlemist, tugevat enesekindlust, ehkki ka terake rumalat uljust ( aga kellel seda alguses poleks?)
Meister alustab koos algaja kandidaadiga pikka pühitsusteed, mis on täis ohte, viivitusi, kurbust ja õnnetusi, kuid mis viib Heraklese viimaks suurte võitude ja õnnestumisteni, kandes lõpuks headust ja kaastunnet üle kõigile “inimese poegadele, kes on samuti Jumala Pojad”.
(Meenutame, et võrdlus “inimese poeg” tähendab võrdlust maskuliinses loodus ehk inimkonnas. Feminiinne loodu on inglite ilm. Nii on okultismis iga inimkonna tütar ja naine samal ajal ka “poeg” ja iga poeg ja mees on hingelises plaanis “tütar”.

Tiibetlane (Djwhal Khul)
· ja kulgemise hingelt

Kommentaare ei ole: