esmaspäev, 28. märts 2016

Valge laev - 14Vaatame, kas on mingeid sarnaseid viiteid, mis hukkude korral kordavad, kas on ligilähedaselt sarnased või kopeerivad mustrit. Näiteks kuulsa „Titanicu“ vettelaskmisega või paar aastat tagasi Itaalia rannikul karile sõitnud „Costa Conkordiaga“?

Titanic


Titanicu” kiil pandi 31.03.1909. aastal Belfastis. Siis tegi Sedna konjunktsiooni mitme planeediga – Päike-Saturn-Orcus ja Pandora Jääras. See mitmikühendus oli trigoonis Kuuga ja kvadratuuris Neptuuniga Vähis.
„Titanic“ lasti vette 31.05.1911.a. Veenuse ja Neptuuni ühendusega Vähis. „Viking Sally“ aga Veenuse opositsiooniga Neptuunile. Seos selles, et Neptuun on alati kohal ja tegev, mis ka loomulik, sest tegu merendusega. „Titanicu“ kiil pandi Päikese, Saturni,  Sedna ja Orcuse ning Charybdise ühenduse ajal Jääras. „Viking Sally „ vettelaskmine Päike ühenduses Sednaga Sõnnis. Ka siin on Sedna seos olemas, olgugi, et ühel juhul kiilu panek, teisel aga vettelaskmine.

„Titanicu“ Kuu oli ühenduses asteroid Klothoga Vähis ( Klotho on üks moiradest, kes ketrab elulõnga pikkust). „Viking Sally“ Kuu oli aga ühenduses kolme asteroidiga (Leviathan, Karma, Lacrimosa), mis määras ära reisijate teatud etappidel saatuse. „Titanicu“ vettelaskmise hetke AC oli ühenduses Pandora ja Lacrimosaga Neitsis. „Viking Sally“ Pandora tegi samuti ühenduse aga seda Musta Kuuga-ga Kaaludes. Sedna „Titanicu“ vettelaskmise horoskoobis jäi 8 maja tipu lähedale. Oma esimesele ja ühtlasi viimasele reisule asus “Titanic” 10. aprillil 1912. Siis tegi Päike ühenduse Põhjasõlme, Orcuse ja Scyllaga ning see ühenduste liit asus laeva teeleasumise kaardis MC-l. “Titanic” hukkus 14. aprillil 1912.a. Atlandi ookeanis põrkudes kokku jäämäega ning viies märga hauda kaasa 1503 inimest.  „Titanicu“ puhul on veel rida viiteid, kus planeedid on ühenduses otseselt seotud asteroididega. Selle väljatoomine vajab juba eraldi artiklit.

Samal aastal, kui uppus „Titanic“, hukkus 5. märtsil Hispaania ranniku lähedal aurik „Principe de Asturies“ viies kaasa 500 inimest (Scylla 1.6 Jäär – Charybdis 1.48 Kalad, Päike konj. Poseidon Kalades).
Ja sama aasta sügisel 28. septembris hukkus Jaapani ranniku lähedal aurik „Kichemaru“, pardal 1000 inimest (Scylla 16.26 Vähk – Charybdis 13.22 Jäär R, Charybdis konj. Lõunasõlm Jääras, Päike konj. Nippon Kaaludes). Kolm „laevade õgijat“ asteroidi Scylla, Charibdis ja Leviathan tegutsevad ka nendes sündmustes, mis otseselt pole seotud ei merenduse ega laevandusega, kuid peamiselt nad siiski kas otseselt või kaudselt seotud veega, veestiihiaga. Astroloog Peeter tõi mõned olulisemad näited:

Copterline õnnetus – Scylla suure orbiga ühenduses Lõunasõlme-Jupiteri-Kuu ühendusega, kvadraadis Poseidoniga ja poolteistkvadraadis Estoniaga. Charybdis ühenduses Poseidoni, kvadraadis Sõlmede, Jupiteri ja Kuuga ning kvinkunksis Päikesega.

Kurkse Surmaretk – Päikese, Scylla ja Estonia taukvadraat. Charybdise ja Asmodeuse poolkvadraat.

Marja poe varing – Scylla ja Päikese ühendus, Charybdis ühenduses Põhjasõlmega ja kvadraadis Veenuse-Saturni ühendusega.

Jaapani Maavärin, Tsunami – Scylla ja Pluuto ja Asmodeusi ühendus, Charybdise ja Neptuuni ühendus.
Sumatra maavärin, hiidtsunami - Scylla kvadraat Päikese ja Kuuga, Charybdise ja Liliti kvinkunks

Russalka vettelaskmine Peterburis (uue kalendri järgi) – Päikese ja Scylla, Marsi ja Levitahani ning Charybdise ja Asmodeuse ühendus. Pluuto ja Typhoni kvadraat, Pluuto ja Sedna poolkvadraat. Oceana ja Poseidoni ühendus. Russia-Saturni kvadraat Charybdise-Asmodeusi ühendusega.
Tallinnast väljumineScylla opositsioon Päikese-Merkuuri-Marsi ühendusele, Scylla poolteistkvadraat Leviathanile, kvinkuks Estoniale ning kuldlõiked Uraanile ja Asmodeusile. 

Ukraina kohal allatulistatud Malaysia Airlines lend 17, Scylla ühenduses Charybdisega Neitsis. 8.märtsil startinud teine sama firma lennuki kaardis on Scyllal ühendus Lacrimosaga ja opositsioon Neptuuniga ning Charybdisel ja Leviathanil on aspektid lennundusega seotud asteroididel. Süstiku Columbia hukk, Scylla ühenduses Päikese ja Neptuuniga Veevalajas. Ja Leviathan kvadratuuris Luciferiga. 1986.a. süstiku Challenger hukk, Scylla opositsioonis Leviathaniga. USA kosmoselaeva Apollo 1 hukk 1967.aastal. Charybdis ühenduses Pluutoga Neitsis. Scylla ja Leviathan omavahel kvadratuuris.
Aitab vast näidetest, usun, et kui edasi otsida, siis leiab igas lennundusega seotud õnnetuses osalistena ka „laevade õgijad“. Ja sel alusel võib ka väita, et nad loovad disharmoonia ja teistlaadi tehnilistes õnnetuste ja ka looduskatastroofides.

„Costa Conkordia“ lasti vette Neptuuni ja Leviathani ühenduse ajal Veevalajas. „Viking Sally“ aga Leviathani ja Saturni ühendusega Neitsis. Juba üks oluline sarnasus. Ja „Costa Conkordia“ sõitis kividele, mida sümboliseerib Saturn. „Costa Concordia“ ellingult vettelaskmisel oli Veenusel ühendus Scyllaga Kaaludes. „Viking Sally“ Veenus oli opositsioonis Neptuuniga aga viimane oli ühenduses Requimiga Amburis. Seos ikkagi olemas.„Viking Sally“ Päike oli ühenduses Sednaga, „Costa Conkordia“ Päike ühenduses Lilithi ja Memnoniga Neitsis. „Costa Conkordia“ Marss oli ühenduses Sednaga Sõnnis. Kaudselt ka siin teatud seos olemas. „Costa Conkordia“ tellimise kaardis on Sedna täpses ühenduses Põhjasõlmega Sõnnis. Näiteks „Titanicu“ tellimise ajal oli Sedna täpses ühenduses Saturni ja Orcusega Jääras.

Kummaline ka see, et „Costa Concordia“ vettelaskmisel oli Protea samuti 5 Kaaludes, nagu „Estonia“ kiilupanemise ajal. Laeva kiilupanemine ja vettelaskmine on ühe protsessi kaks osa, algus ja lõpp.
Võtame näite, kus hukkus üks inimene aga laev läks põhja, sest sõitis Uus-Meremaa ranniku lähedal karidele ja sai suuresti allpool veeliini viga. Selleks oli vene luuletaja nime kandev reisilaev „Mihhail Lermontov“. Ka selle laeva vettelaskmise kaardis on rida selliseid planeetide ühendusi nii mere – ja ohtu sümboliseerivaid viiteid. Kõige räigem vast Veenusel ühendus Scylla ja Gorgoga Sõnnis. 

Ilmekam on laeva karile sõitmise seosed vettelaskmis kaardiga. Päeva Päike, Veenus ja Jupiter Veevalaja-Kalad piiril kvadratuuris Musta Kuu ja Scyllaga. Transiitsed Scylla täpselt radixi Marsil ja Must Kuu Saturnil. Transiitne Marss vettelaskmise Neptuunil. Avarii päeval Marsil, Zeelandil, Saturnil ja Lermontovil suur ühine kooslus Amburis.
Huvitav fakt see, et luuletaja nimeline asteroid Lermontov on luuletaja nataalis 14 Kaaludes ja laeva vettelaskmise kaardis aga 14 Jääras ühenduses Merkuuriga. Laeva uppumise ajal oli Lermontov ühenduses Pluutoga Kaljukitses.

Näide, kus laeval oli tulekahju ja selle tagajärjel hukkus 159 inimest. „Scandinavian Star“, ehitamisel sai nimeks „Massalia“. Laev ehitati 1971.aastal ja 20 aasta jooksul oli tal palju erinevaid omanikke ja nimesid. Vette lasti laev 19.jaanuaril 1971.aastal. Selles vettelaskmise kaardis on Päike tugevasti ühendatud mitme asteroidiga Kaljukitse lõpus, mis enamus seotud merendusega – Poseidon, Nymphe, Memoria, Desdemona (naiselik kättemaks). Veenusel ühendus Lacrimosa ja Nemesisega Amburis. Ja Neptuun on opositsioonis Charybdisega Kaksikutes.
Laeva tulekahju päeval tegi transiitne Jupiter koos Memoriaga ühenduse laeva radixi Karmale. Transiitsed Marss ja Hel kvadratuuri laeva Saturnile. Päeva Saturn koos Poseidoni ja Lilithiga ühenduse laeva Päikese ja Poseidonile.

Kui ikka mitmed merd, leina ja ohtu sümboliseerivad väikesed taevakehad ühendusi või teisi pingeaspekte teevad, siis on suur tõenäosus, et laeva või reisijatega võib midagi väga halba juhtuda, kuid ei pruugi. Selliseid näiteid võib lõpmatuseni tuua.

Siia juurde aga tuleb lisada vastupidised näited, kus laeva pikas ekspluatatsiooni jooksul ei juhtunud laevaga mingeid suuri õnnetusi või intsidente. Siis saab võrrelda, kas „kurjad „ on alati kurjad. Üks kuulsamaid laevu eelmise sajandi esimesel poolel oli „Mauretania“, Atlandi Sinise lindi mitmekordne omanik. See auhind anti laevale, mis kõige kiiremini ületas Atlandi ookeani Euroopast Ameerikasse.
See ookeani kaunitar oli 235 m pikk ja võttis pardale 1360 reisijat. Laineri vettelaskmisel oli Veenusel ühendus Neptuuniga Neitsis, mis trigoonis Uraaniga Sõnnis. Juba üksi see tagas laevale pika eluea. Kuigi Veenus-Neptuun ühendus oli kvinkunksis Saturniga Jääras. Päikesel ühendus Marsi ja Pluutoga Lõvis. Eespool loetletud laevadest polnud ühelgi seda Päikese aspekti Pluutoga. Merkuuril ühendus Karmaga ja opositsioon Jupiteriga.„Mauretania“ vettelaskmise ajal olid sellised asteroidide ühendused:

Oceana konjunktsioonis Leukotheaga Kaaludes. Leukothe on meremeeste hoidja ja ühendus Oceanaga siis sümboliseerib meekonna ja laeva soosingut ja kaitset ookeani poolt.
Anubis konjunktsioonis Nerthusega (merede tark jumal) Kaaludes
Anubis konjunktsioonis Nemesiga Neitsi/ Kaalud
Neptuun konjunktsioonis Stormiga Neitsis
Poseidon trigoonis Stormiga
Poseidon trigoonis Atlantisega

Merkuur konjunktsioonis Kalypso ja Pandoraga Neitsis
Charybdis kvadratuuris Leviathaniga
Charybdis kvadratuuris Must Kuuga
Lacrimosa konjunktsioonis Memoriaga Sõnnis
Saturn konjunktsioonis Hylonomega

Hylonome kvadratuuris Must Kuuga Kaljukitses
Veenus konjunktsioonis Apophisega Neitsis
Sedna opositsioonis Leukotheaga
Sedna konjunktsioonis Saturni, Varuna ja Achillesega Jääras

Nimekiri on veelgi pikem, ei hakka üle koormama. Nagu ülevaade näitab, on nii harmoonilisi kui pingeaspekte. Laeva sünnikaardis on nii pingeid kui harmooniat. Nähtavasti tasakaal heade ja kurjade vahel tagas laevale pika elutee.

järgneb....

Kommentaare ei ole: