kolmapäev, 16. jaanuar 2008

Eesti ja Estonia - poliitika 1/2

EESTI – POLIITIKA
Seadused, linnaõigused, iseseisvus, valimised jms.

*15.05.1248 – Tallinn sai Lübecki linnaõigused
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia kvink. Veenusega

*30.09.1291 – ordumeister Halt asutas Paide linna
Estonia oposit. Jupiteriga
Estonia konj. Kuu tõususõlmega Veevalajas

*12.06.1302 – Taani kuningas Erik VI Menved andis Rakverele Lüübecki linnaõigused
Estonia konj. Päikese ja Quaoariga Kaksikutes
Estonia trig. Pluutoga
Estonia kvink. Kuu tõus.sõlmega
Estonia oposit. Varunaga

*29.08.1346 – Taani kuningas müüs 19 tuhande marga eest Põhja-Eesti saksa ordule
Estonia trig. Veenusega
Estonia poolsekst. Saturniga

*8.05.1563 – Kuressaare saab linnaõigused
Estonia konj. Pluutoga Kalades
Estonia trig. Saturniga
Estonia sekst. Erisega

*9.05.1583 – Poola kuningas Stephan Batory kingib oma privileegiga Tartule puna-valge lipu, mis on Tartu linna lipuna kasutusel tänapäevani
Estonia konj. Veenusega Kaksikutes
Estonia sekst. Marsi ja Pluutoga

*20.08.1762 – sadamalinn Rogerwiek sai endale tänapäevase nime – Paldiski, mis tuletatud vene keelse Baltiski port järgi
Estonia trig. Veenuse ja Quaoariga
Estonia kvad. Chaosega

*4.10.1778 – Katariina II kinnitas oma ukaasiga Paide vapi kujutise nii linnale kui ka Järva maakonnale
Estonia konj. Saturniga Skorpionis

*21.08.1784 – Riia kindralkuberneri dekreet sai aluseks Võru linna rajamiseks
Estonia konj. Jupiteri ja Quaoari konj.-ga Kalades

*4.10.1788 – Katariina II kinnitas Võru linna vapi
Estonia kvad. Päikesega
Estonia poolsekst. Kuu tõus.sõlmega

*12.03.1820 – kõigis Liivimaa kihelkonnakirikutes kuulutati välja 1819.a. talurahvaseadus
Estonia kvink. Marsiga

*23.04.1858 – kehtima hakkas Eestimaa 1856.a. talurahvaseadus
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Kalades
Estonia sekst. Veenusega
Estonia kvad. musta Kuuga

*21.11.1864 – kunstnik J.Köleri algatusel esitati tsaar Aleksandr II-le eesti talupoegde suur palvekiri
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia poolsekst. Musta Kuuga

*1.06.1867 – vene keiser Aleksandr II kinnitas keeleedikti, mis nägi ette vene keele kehtestamist kõigis Baltimaade kroonuasutustes
Estonia konj. Erise ja Logosega Kalades
Estonia kvad. Päikesega
Estonia sekst. Pluutoga
Estonia poolsekst. Neptuuniga

*6.10.1868 – C.R.Jakobson pidas oma esimese isamaakõne Vanemuises
Estonia trig. Neptuuniga

*26.08.1872 – algas ( Venemaa tolle aja suurim ) streik Narva Kreenholmi vabrikus
Estonia trig. Neptuuniga

*14.08.1882 – algas streik Narvas
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia kvad. Uraani ja Ceresega

*25.10.1883 – seda daatumit peetakse Eesti vanima arhiivi, Tallinna Linnaarhiivi asutamisajaks
Estonia trig. Neptuuni ja Varunaga
Estonia kvad. Ceresega

*4.06.1884 – Otepää kirikus õnnistati sisse Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp
Estonia trig. Päikese ja Saturni konj.-ga Kaksikutes

*17.04.1890 – Vene keiser kinnitas Riiginõukogu otsuse vene õppekeele kasutuselevõtust Tartu õpperingkonna tütarlaste õppeasutustes
Estonia kvad. Neptuuniga
Estonia kvink. musta Kuuga

*14.07.1900 – hakkas kehtima riigi viinamonopol
Estonia sekst. Veenusega
Estonia kvad. Ceresega

*23.03.1902 – Valgas valitakse esimene eesti rahvusest linnapea – apteeker Johannes Märtson
Estonia konj. Ixioniga Lõvis
Estonia oposit. Veenuse ja Varuna konj.-ga Veevalajas
Estonia trig. Uraaniga

*23.07.1902 – Tallinnat külastas Vene tsaar Nikolai II
Estonia kvad. musta Kuuga
Russia konj. Pluutoga Kaksikutes

*26.07.1902 – Tallinna reidil kohtusid Saksa keiser Wilhelm I I ja Vene tsaar Nikolai I I
Estonia täpne kvad. Pluuto ja Russia konj.-ga Neitsis
Estonia kvink. Logosega

*25.01.-6.02.1905 – algas üldstreik Tallinnas
Estonia konj. musta Kuuga Jääras
Estonia sekst. Päikesega

*26.11.1905 – Tartus asutati eesti Rahvameelne Eduerakond J.Tõnissoniga eesotsas Estonia trig. Saturni ja Varunaga

*27.05.1906 – Tallinna esimeseks eestlasest linnapeaks valiti insener Voldemar Lender
Estonia täpne trig. Saturniga

*27.09.1909 – pandi nurgakivi Peeter I ausambale. Seda sündmust seostati Poltaava lahingu 200. aastapäevaga
Estonia kvink. Päikesega
Estonia sekst. Varunaga
Estonia trig. Ixioniga

*29.09.1910 – Tallinnas avati pidulikult nn. Heinaturul ehk Peetriplatsil Peeter I mälestussammas
Estonia kvad. Chironiga
Estonia trig. Erisega

*8.04.1917 – toimus Petrogradis suur eestlaste meeleavaldus, milles osales üle 40 000 inimese
Estonia kvad. Veenuse ja Sednaga
Estonia sekst. Varunaga

*12.04.1917 – Eestimaa alad ühendati ühte kubermangu
Estonia kvad. Veenuse ja Marsi konj.-ga Jääras
Estonia trig. Jupiteriga
Estonia sekst. Varunaga

*14.07.1917 – toimus Toompeal Maapäeva esimene istung, kus asjaajamisekeeleks määrati eesti keel
Estonia trig. Logosega

*24.09.1917 – 29 häälega 21 vastu võeti Tallinna linna volikogus vastu otsus linn ümbernimetada Revelist Kolõvaniks. Kuberner I.Korostovets aga ei andnud seda dokumenti tsaarile edasi ja linna ametlikuks nimeks jäi edasi Revel
Estonia kvad. Varuna ja Ixioniga

*24.10.1917 – Eesti Maanõukogu võttis vastu otsuse Eesti välisesinduste loomise kohta
Estonia sekst. Varunaga
Estonia trig. Ixioniga

*19.02.1918 – Maanõukogu vanematekogu otsustas Tallinnas kuulutada Eesti iseseisvaks, kiitis heaks iseseisvusmanifesti teksti ja moodustas eesti Päästekomitee
Estonia konj. Päikese ja Uraani konj.-ga Veevalajas
Estonia oposit. Quaoariga

*23.02.1918 – Pärnus loeti avalikult ette Eesti Wabariigi iseseisvusmanifestatsioon
Estonia konj. Päikese Kalad/Veevalaja
Estonia kvink. Marsiga
Estonia oposit. Quaoariga

*24.02.1918 – Eesti Vabariigi sünd- ja iseseisvumine Estonia konj. Päikesega Kalades
Päikese oposit. Quaoariga
Uraani konj. Chaosega Veevalajas
Cerese konj. Kuu tõus.sõlmega Amburis

*16.06.1919 – tuli kokku esimene Eesti Vabariigi ajal valitud Tallinna linnavolikogu
Estonia poosekst. Pluutoga
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega
Estonia sekst. Chironiga

*30.-31.08.1919 – toimus esimene Eesti Ametühingute kongress
Estonia sekst. Saturni ja Quaoari konj.-ga Neitsis
Estonia kvad. Ceresega

*24.03.1920 – asutati Eesti Iseseisev Sotsialistlik Tööliste Partei (EISTP), mis ametlikult keelati 7.05.1924
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia trig. Veenusega
Estonia sekst. Saturniga
Estonia kvad. Chironiga

*15.06.1920 – Asutav Kogu võttis vastu Eesti Wabariigi põhiseaduse
Estonia kvink. Uraaniga

*6.09.1920 – moodustati Valga linnast ja selle ümbruskonnast Valga maakond ning Valga linn jagati Eesti ja Läti vahel pooleks
Estonia konj. Merkuuriga Neitsis
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega
Estonia kvink. Chironiga

*5.11.1920 – toimus Eesti Kommunistliku Partei esimene kongress
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia oposit. Chironiga

*16.05.1921 – tegevust alustas Eesti Riigi Keskarhiiv
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Skorpionis
Estonia kvink. Merkuuriga

*22.09.1921 – Eesti sai Rahvasteliidu liikmeks
Estonia kvad. musta Kuuga

*24.02.1922 – Tallinnas nimetati Peetriplats ümber Vabaduse platsiks
Estonia sekst. Erisega
Estonia poolsekst. Chaosega

*29-30.04.1922 – algas Peeter I mälestussamba mahavõtmine Tallinnas
Estonia kvad. Merkuuri ja Logosega

*21.06.1922 – Riigikogu võttis vastu riigilipu seaduse
Estonia konj. Chaosega Veevalajas
Estonia trig. Päikese ja Merkuuri konj.-ga Kaksikutes

*28.07.1922 – Ameerika Ühendriigid tunnustasid viimase suurriigina Eestit de jure
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia täpne poosekst. Varunaga

*3.09.1922 – toimus esimene ELKNÜ kongress
Estonia kvad. Logose ja Ceresega

*12.09.1922 – Tallinnas avati pidulikult Riigikogu hoone
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia oposit. Neptuuniga
Estonia sekst. Chironiga
Estonia kvad. Ceresega

*1.11.1922 – loodi Eesti vabariigi Siseministeeriumi alluvuses Piirivalve Valitsus
Estonia trig. Saturniga
Estonia sekst. Chironi ja Sednaga

*5.02.1925 – Riigikogu võttis vastu Kultuurkapitali seaduse
Estonia konj. Neptuuniga Lõvis
Estonia kvink. Merkuuri ja Veenuse konj.-ga Kaljukitses

*19.06.1925 – Riigikogu kinnitas Eesti riigivapi
Estonia oposit. Chaosega

*8.09.1925 – Tallinnas avati politseikool
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega

*2.07.1926 – Tõrva sai linnaõigused
Estonia kvink. Pluutoga

*13.11.1927 – Tallinnas avati Reaalkooli ees Ferdi Sannamehe valmistatud mälestussammas Vabadussõjas langenud õpetajatele ja õpilastele
Estonia trig. Merkuuri ja Marsi konj.-ga Skorpionis, trig. Pluutoga
Estonia kvad. Kuu tõus.sõlmega

*24.04.1928 – esimest korda kasutati Virumaa vappi Viru Maavalitsuse Teataja tiitellehel
Estonia konj. Päikesega Sõnnis
Estonia sekst. Cerese ja Chaosega

*9.06.1931 – valitsus kinnitas sihtasutuse Eesti Kultuurfilm põhikirja Estonia oposit. Varunaga
Estonia trig. Ceresega

*1.03.1934 – algas järjekordne rahvaloendus Eestis
Estonia konj. Pluutoga Vähis
Estonia trig. Marsiga
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia kvink. Saturniga

*7.03.1935 – asutati Isamaliit Estonia täpne kvinkunks Uraaniga
Estonia väga täpne sekst. Kuu tõus.sõlmega

*23-25.02.1936 – toimus rahvahääletus põhiseaduse muutmiseks Estonia konj. Merkuuriga Veevalajas
Estonia trig. Musta Kuuga

*1.04.1936 – Otepää alev sai linnastaatuse
Estonia sekst. Jupiteriga

*5.02.1937 – Riigivanem kinnitas Saare, Viljandimaa ja Pärnumaa maakonna vapid
Estonia konj. Saturniga Kalades
Estonia kvad. Kuu tõus.sõlmega
Estonia sekst. Ceresega
Estonia oposit. Quaoariga

*1.04.1937 – hakkas kehtima Steriliseerimise seadus Estonia konj. Päikese,Merkuuri ja Varunaga Jääras Estonia täpne sekst. Ceresega

*17.08.1937 – Riigivanem K.Päts kuulutas välja uue Eesti Wabariigi Põhiseaduse Estonia konj. Logosega Estonia oposit. Marsi ja musta Kuuga
Estonia sekst. Saturniga

*1.01.1938 – hakkas kehtima uus Eesti Wabariigi Põhiseadus Estonia täpne trig. Quaoariga ja Neptuuni konj.-ga Neitsis

*19.04.1938 – Kunda sai linnaõigused
Estonia sekst. Cerese ja Varunaga
Estonia kvad. Chaosega

*24.04.1938 – Konstantin Päts valitakse Eesti presidendiks
Estonia kvad. Neptuuni ja Chaosega
Estonia sekst. Ceresega

*1.05.1938 – 14-st senisest alevist said linnad Estonia täpne sekst. Ceresega
Estonia kvad. Neptuuniga

*1.04.1939 – kaotati kõik olemasolevad vallad ja moodustati 248 uut valda
Estonia täpne oposit. Logosega
Estonia trig. Marsiga

*23.08.1939 – sõlmiti Molotov-Rippentropi pakt
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia trig. Logosega
Estonia oposit. Ixioniga

*28.09.1939 – sõlmiti nõnda nimetatud baaside leping EV ja NL vahel
Estonia (lib) kvad. Russiaga (can)
Estonia oposit. Saturniga

*16.06.1940 – Nõukogude Venemaa saadab Eestile ultimaatumi
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvink. Logosega

*21.06.1940 – toimus riigipööre, vahetus valitsus
Estonia oposit. Veenusega
Estonia trig. Jupiteri ja Saturni konj.-le Sõnnis

*5.07.1940 – saadeti laiali Riigikogu
Estonia kvad. musta Kuuga
Estonia kvink. Merkuuriga
Merkuuri konj.Marsi ja Pluutoga Lõvis

*21.07.1940 – Eestis kehtestati nõukogude võim
Estonia kvad. musta Kuuga
Estonia kvink. Pluutoga Lõvis

*5.08.1940 – Eesti läks üle Moskva ajavööndile
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvink. Pluutoga
Russia oposit. Chaosega

*6.08.1940 – Eesti inkorporeriti NL-du koosseisu
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvink. Pluutoga
Russia oposit. Chaosega
Jupiteri väga täpne konj. Saturniga Sõnnis

*25.08.1940 – toimus Eesti NSV Ülemnõukogu esimese kooseisu valimine
Estonia trig. Päikese ja Marsi konj.-ga Neitsis

*14.06.1941 – Juunikuu suurküüditamine
Estonia konj. Erisega Jääras
Estonia kvad. Veenusega

*11.07.1941 – loodi Eesti NSV Vabariiklik Kaitsekomitee, mis tegutses kuni 28 augustini
Estonia täpne sekst. Logosega, sekst. Jupiteriga

*2.02.1942 – kuulutati välja kõigil okupeeritud aladel saksa keel ametlikuks riigikeeleks
Estonia sekst. Päikese ja Ceresega
Estonia trig. Jupiteriga

*19.08.1944 – viimast korda esines raadios Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots
Estonia sekst. Jupiteriga
Estonia trig. Saturniga
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia kvink. Erisega

*24.09.1944 – Haapsalust sai rajoonikeskus
Estonia trig. Chaosega

*5.04.1945 – asutati Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Estonia oposit. Pluutoga
Estonia sekst. Erisega
Estonia trig. Ixioniga

*15.06.1946 – Kohtla-Järve sai linnaõigused
Estonia konj. Varunaga Sõnn/Jäär
Estonia kvad. Marsiga
Estonia kvink. Quaoariga

*12.05.1947 – Stockholmis moodustati Eesti Rahvusnõukogu
Estonia sekst. Pluuto ja Ceresega
Estonia väga täpne kvink. musta Kuuga
Estonia trig. Ixioniga

*6.09.1947 – algas sundkollektiviseerimine Eestis
Estonia kvad. Varunaga
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega

*25.03.1949 – algas teine suurküüditamine
Estonia kvad. Merkuuriga

järgneb....

Kommentaare ei ole: