neljapäev, 31. jaanuar 2008

Chaos

Kaos ja kord on sõnapaar, mis esmapilgul väga vastandlikud, kuid nad on omavahel tihedalt seotud.
Kaos on kosmose või täpsemini ehk korrastatud maailma, kui ilusa ja harmoonilise vastand.
Erinevalt tavakodanikest on füüsikud ja matemaatikud oma võimupiirkonnas andnud mõistele “kaos” täiesti selge, üheselt mõistetava tähenduse – kaos on detemeeritud (st. ilma juhuslikkuseta) süsteemide või struktuuride korrapäratu käitumine. Matemaatikud kasutavad eitusele ehitatud mõistet – kaose võimaliku tekke eeltingimuseks on mittelineaarsus. Konkreetselt mittelineaarsuse teemal on aga lühim ja tabavaim mõte pärit austria arhitektilt ja kunstnikult Friedrich Hundertwasserilt : “ Inimkonna õnnetused on seotud sirgjoone absolutiseerimisega.” Sirgjoon on ju võrdelisuse, st. lineaarse sõltuvuse etalon. Elektroonikutel on küllalt näiteid, et voolutugevus ja pinge pole lineaarses sõltuvuses. Kui aga mittelineaarsus, siis võib tekkida korrapäratus ehk kaos koos oma reeglite ja sügava sisuga.
Ja nii ongi meie maailmapildis kaos ja tema varjatud juurestik – mittelineaarsete sõltuvuste müriaad. Niisugune ongi meie normaalne maailm, mille lihtsustatud mudel on kirjeldatav lihtsate lineaarsete seoste abil. On äärmiselt oluline eristada normaalset (so. mittelineaarset) ja lihtsustatud (lineaarset) maailmapilti.
Kas me teeme alati vahet lihtsustatud mudeli ja tegelikkuse, so. normaalse vahel?
Kui jaa, siis oleks arusaadav ka see teinekord müstilise korratusena tunduv kaos ja oleksid arusaadavad fraktaalsed struktuurid, mis nii hästi sobivad kaootilisi reziime kirjeldama. Fraktaalseid struktuure iseloomustab teatavasti murdarvuline mõõde, mis kenasti kooligeomeetria ühe-, kahe- ja kolmemõõtmeliste kujundite maailma täiendab.
Kuid meie mittelineaarses maailmapildis pole koht ainult kaosel, stabiilne olek, st. kord on samuti oluline. Teinekord on mittelineaarset süsteemi tasakaaluolekust väga raske välja viia. Samas peame me arvestama, et ka väikesed muutused mingil hetkel võivad aja jooksul stabiilsest olekust võitu saada ning kaoseni viia. Meteoroloogid saavad sellest suurepäraselt aru ilmaprognoosidega tegeledes. Nii on kord ja kaos tihedalt seotud ja nende sümbioos ongi see kvaliteet, mis meie tänapäeva maailmapilti iseloomustab.
Astronoomiliselt kuulub Chaos cubewanode gruppi. Ta avastati 19. nov. 1998.a.Kitt Peak`si observatooriumis ja sai esialgse tähise 1998WH24.
Tema orbitaal periood on 309,1006 aastat
Afeel on 50,269 aü.
Perifeel on 40,929 aü.
Ektsentrilisus 0,102
Orbiidi kalle ekliptika suhtes 12,0550 kraadi
Diameeter ca 560 km.

Niipalju siis kaose teaduslikku juttu. Kuidas aga kaos end astroloogilises pildis väljendub ja toimib?
Kaos, kreeka keeles “chaos”, on mütoloogias mõõtmatu ja vormitu tühjus, korraldamatu algseisund, millest on sündinud Nyx (öö), Erebos (pime põhjatus), Eros (armastus) ja Gaia (maa).
Olümposlikus loomismüüdis sigitas Chaos niisiis Gaia, Nyxi ja Erebose. Järgmises loomise faasis sünnitas Gaia Uranose (Taeva) ja Pontose (Mere). Iidse Hesiodose traditsiooni järgi koostatud põlvnemissüsteemi järgi aga kuulusid jumalate loomise esimesse etappi teised Chaose järglased Tartaros (Allilm), Eros (Iha) ja Gaia. Eros käis läbi Gaiaga ja põhjustas protsessi, mille käigus loodi olevused nagu linnud ja loomad.
Hesiodos ei kujutanud Chaose olemust kuigi üksikasjalikult. Rooma poeet Ovidius aga kirjeldas Chaost kui elutut ainet, kõikide elementide kogumit ilma eristavate joonteta, ja ütles, et iha (ehk Cupido rooma mütoloogias) tekitas esimese äratuntavate olevuste põlvkonna.
Paljud filosoofid pidasid ürgkaost kogu tegelikkuse aluseks. Herakleitos uskus, et algelement on tuli, orfilised koolkonnad pooldasid universumi alusena mingit loovat alget, mida esindasid Eros ja Aphrodite.
Aristoteles arendas välja prima materia (vormitu algaine) mõiste, mille võtsid hiljem omaks alkeemikud.

Tuntud isikutest, kes sündinud Chaose ja Päikese konjunktsiooniga, võiks ära tuua aga järgmised nimed:

Henry Taylor - inglise dramaturg
Adolphe Saks - belgia leidur, saksofoni leiutaja
George Boole - inglise filosoof
Andrew Carnegie - amer. tööstur
Fabian Gottlieb von Bellinghausen – eestist pärit meresõitja
August von Mackensen - saksa feldmarssal
William Kissan Vanderbilt - amer. rdt. magnaat
Svetozar Boroevic - austria feldmarssal
C.J.Walker - amer. 1 naismiljonär, filantroop
Gustav Albin Weisskopf - saksa aviaator
Eddy Murphy – amer.filminäitleja
Jacques Villeneuve – vormel 1 sõitja
Sven Fischer – saksa suusataja
Thomas Wassberg - rootsi murdmaasuusataja
Linford Christie – ingl. kergejõustiklane
Russel Crow – amer. filminäitleja
Edward E.Barnard - astronoom
Boby Ficher – amer. maletaja
Konrad Adenauer – saksa poliitik
Johnny Cash – amer. kantrilaulja
Eva Braun – Hitleri kaaslanna
Henri Becquerel – prantsuse füüsik,uraanisoolade radioakt. avastaja
Hans Pöögelmann – eesti revolutsinäär
Georg Marshall – ameerika kõrge sõjaväelane
Eduard Kennedy – poliitik
Michel Legrand – prantsuse muusik
Johannes Kepler – astro(loog)noom
Martin Chemnitz – astroloog
Ronald Reagan – amer. president
Fjodor Dostojevski – vene kirjanik
Mark Twain – amer. kirjanik
Aleksei N. Tolstoi – vene kirjanik
Ahmed Shah Qajar - pärsia sahh
Elisabeth Taylor – amer. filminäitlejanna
Harvey Firestone – ameerika autokummide tööstur
Jaan Tõnisson – eesti poliitik
Emanuel Lasker – maletaja
Ariel Sharon – israeli poliitik
Faruq I – egiptuse kuningas
Antonio Salieri – helilooja
Eduard Imhof – shveitsi kartograaf
Elisabeth Aspe – eesti realismikirjanduse rajaja
August Pulst – eesti kirjanik
Voldemar Miller – eesti ajaloolane
Juhan Smuul – eesti kirjanik
Oliver Hardy – ameerika koomik
Samuel Butler – inglise kriitik/satiirik
Karl Bühler – austria psühholoog
Mihhail Gorbatsov – NSVL esimene president
John Dalton – inglise loodusteadlane
Sergei Eisenstein – vene filmirezisöör
Steve Ballmer – Microsofti üks juhte
Heiki Vilep – eesti lastekirjanik
Priit Võigemast – eesti näitleja

Kes natukenegi ajalugu mäletab, peaks neid nimesid tundma. Igaüks neist on omal alal nime ajaloolehekülgedele jäädvustanud. Nende isikute puhul on enamikel Chaos näidanud oma positiivset ja loovat alget. Päike on välja toonud selle helgema poole, mis sõna kaos endas sisaldab ja inimene on osanud selle helgema poole ära kasutada loomise kui edasiarengu huvides. Kurjuse tarvis on samuti vaja annet, et oma pimeduse varjupool välja tuua .

Uurides inimeste sünniaja seise Päikese ja Chaose vahel jäi silma selline seik, et sageli tuli ette surmapäeval Chaose ühendus Päikesega:

Franz Schubert, austria helilooja – surn. 19.11.1828
Jean-Babtiste Jourdan, prantsuse marssal – surn. 23.11.1833
George Cayler, inglise aviaator – surn. 15.12.1857
Wilhelm Grimm, saksa kirjanik – surn. 16.12.1859
John Henry Pratt, amer. matemaatik – surn. 28.12.1871
Aleksis Kivi, soome kirjanik – surn. 31.12.1872
Cornelius Vanderbilt, amer. – surn. 4.01.1877
Amadeus I , hisp. kuningas – surn. 18.01.1890
John C. Adams, ingl. astronoom – surn. 21.01.1892
Rutherford B. Hayes, amer. 19 president – surn. 17.01.1893
Giuseppe Verdi, itaalia helilooja – surn. 27.01.1901
Christian I X, taani kuningas – surn. 29.01.1906
Dimitri Mendelejev, vene keemik – surn. 2.02.1907
John W. Waterhouse, ingl. kunstnik – surn. 10.02.1917
Axel Barons Buxhoeveden, Saaremaa viimane maamarssal – surn. 16.02.1919 Aberg, eesti maadleja – surn. 15.02.1920 Mihhail Bulgakov, vene kirjanik – surn. 10.03.1940
Oskar Luts, eesti kirjanik – surn. 23.03.1953
Robert Newton, ingl. näitleja – surn. 25.03.1956

Juhan Smuul, eesti kirjanik – surn. 13.04.1971, tema sündimisel oli samuti Chaose konj. Päikesega. Sellise näide viib mõttele, et oleks huvitav antud seoste uurimine.
Fridebert Tuglas, eesti kirjanik – surn. 15.04.1971
Pablo Piccasso, hisp. kunstnik – surn. 8.04.1973
Uku Masing, eesti teoloog – surn. 25.04.1985
Frank Sinatra, amer. laulja – surn. 14.05.1998
Lembit Oll, eesti maletaja – surn. 17.05.1999
Helene Johani, eesti raamatuteadlane – surn. 19.05.1999
Jevgeni Hrunov, vene kosmonaut – surn. 19.05.2000
Barbara Cartland, amer. kirjanik – surn. 21.05.2000
Aleksei Tupolev, vene lennukonstruktor . surn. 15.05.2001
Stephen Jay Gould, amer. paleontoloog, evolutsiooni teoreetik – surn. 20.05.2002
Tõnis Loit, eesti filosoof – surn. 25.05.2006
Helju Jüssi, eesti – 28.05.2006

Selle nimekirja järgi ei tohi muidugi teha kohe järeldust, et Chaos ongi peamisi surma põhjusi. Inimesed lahkuvad siitilmast ka teiste oluliste asteroidide nagu Quaoar või Varuna jt. ühendustega Päikesele. Nii nagu sünnikaardis, on ka surmapäeval palju teisi tegureid, mis sündi või surma kirjeldavad. Tihti on ka nii, et inimene sureb väga ilusate, planeetide omavaheliste harmooniliste seisudega. Ja horoskoobi kaart elab edasi iseseisvat elu, kuni sünnib suguvõssa keegi, kellel mõni planeet satub täpselt lahkunu mõne planeedi või olulise kraadi kohale.Chaose konjunktsioonid planeetidega:

Henry I V, ingl. kuningas – konj. Pluutoga
Katarina I, vene keisrinna – konj. Marsiga
Galilei Galileo, itaalia astro(loog)noom – konj. Kuu tõususõlmega
Tyche Brahe, taani astro(loog)noom – konj. Kuu tõususõlmega
John Dee, inglise astroloog – konj. Marsiga
Johannes Kepler, saksa astro(loog)noom – konj. Uraani ja Päikesega
John Varley, astroloog – konj. Neptuuniga Neitsis
Heinrich Cornelius,saksa astroloog – konj. Merkuuriga
Giovanni Cassini, itaalia astronoom – konj. Marsiga
Carl F.Gauss, saksa astronoom – konj. Marsi ja Neptuuniga
Gerard Kuiper, hollandi astronoom – konj. Marsiga
Clayde Tombaugh, amer. astronoom, Pluuto avastaja – konj. Veenusega
Martin Luther, saksa usureformaator – konj. Pluutoga
Charlos de Montesquieu, prantsuse mõtleja – konj. Uraaniga
Antonio Salieri, itaalija helilooja – konj.Päikese, Merkuuri ja Marsiga
Friedrich Schiller, saksa kirajanik – konj. Marsiga
Luigi Calvani, itaalia füüsik – konj. Veenusega
Giuseppe Garibaldi, itaalia rahvuskangelane – konj. Saturniga
Napoleon Bonaparte, prantsuse keiser – konj. Marsiga
Wilhelm I I , saks keiser – konj. Veenusega
Max Linder, koomiknäitleja – konj. Veenusega Kaljukitses
Abraham Lincoln, amer. president – konj. Kuu tõususõlmega
John Kennedy, amer. president – konj. Uraaniga
Dean Martin – täpne konj. Uraaniga
Olav V, norra kuningas – konj. Saturniga
Cyrano de Bergerac, prantsuse kirjanik – konj. Veenusega

Julies Verne, prantsuse kirjanik – konj. Marsiga
Aleksis Kivi, soome kirjanik – konj. Veenusega
Mihhail Lermontov, vene luuletaja – konj. Merkuuriga
Vladimir Dal, vene keeleteadlene – konj. Veenusega
Albert I I, Monaco prints – konj. Merkuur
Jimmy Carter, amer. president – konj. Marsiga
Christiaan Huygens, hollandi astronoom/füüsik – konj. Marsiga
Charles Darwin, ingl. loodusteadlane – konj. Kuu tõususõlmega
Georges L. Cuvier, prantsuse loodusteadlane – konj. Marsiga
Rowland Hill, leidur, tänavavalgustus posti leiutaja – konj. Marsiga
Ernest Rutherford, tuumafüüsika “isa”,teadlane – konj. Marsiga
Jöns Jakob Berzelius, rootsi keemik – konj. Merkuuri ja Jupiteriga
Oleg Antonov, vene lennukonstruktor – konj. Veenusega
Sergei Iljushin, vene lennukonstruktor – konj. Marsiga
Jari Kurri, NBA hokimängija – konj. Marsiga
William Fox, amer. filmitööstur, 20th Century Fox asutaja – konj. Veenusega

Victor Fleming, amer. filmirezisöör – konj. Veenusega
Karl Benz, sakas autotööstur – konj. Merkuuriga
Cyrus S.Eaton, amer. tööstur – konj. Merkuuriga
August Brauell, saksa loomaarst/teadlane – konj. Veenusega
Robert Boyle, inglise keemik/füüsik – konj. Veenusega
Marcello Mastroianni, itaalia filminäitleja – konj. Marsiga
Mihhail Kutuzov, vene kindral – konj. Veenusega
Douglas MacArthur, amer. kindral – konj. Kuu tõususõlmega
Boriss Pasternak, vene kirjanik – konj. Jupiteriga
Heinrich Mann, saksa kirjanik – konj. Saturniga
Bertolt Brecht, saksa kirjanik – konj.Merkuuri ja Marsiga
Rober E. Lee, amer. kodusõja kindral – konj. Uraaniga
Clement Attlee, inglise peaminister – konj. Merkuuriga
Akira Kurosawa, jaapani kinorezisöör – konj. Veenusega

Pu Yi, hiina viimane keiser – konj. Veenusega
U Than, ÜRO 3-s peasekretar – konj. Merkuuriga
Juliana, hollandi kuninganna – konj. Marsiga
Indira Ghandi, india poliitik – konj. Uraaniga
Vladimir Kuts, eesti sportlane – konj. Jupiteriga
Josif Broz Tito, jugosl. president – konj. Marsiga
Paul J.Goebbels, saksa propaganda minister – konj. Kuu tõususõlmega
Reinhard Heydrich, saksa natsitegelane – konj. Veenusega
Karl Hermann Frank, saksa natsitegelane – konj. Veenusega
Walter Schellenberg, saksa natsitegelane – konj. Merkuuriga
Nicolae Ceausescu, rumeenia diktaator – konj. Uraaniga
Josif Stalin, vene poliitik – konj. Kuu tõususõlmega (21.12.1879)
Josif Stalin, vene poliitik . konj. Merkuuriga (18.12.1878)
Stalini puhul on kaks oletatavat sünnikuupäeva ja aastat, kumb neist tõeline on ?

Vladimir Uljanov (Lenin), vene revolutsionäär – konj. Quaoariga
Grigori Rasputin, vene poliitik – konj. Veenuse ja Varunaga Kaljukitses
Georgi Malenkov, vene poliitik – konj. Marsiga
Aleksei Kossõgin, vene poliitik – konj. Merkuuriga
Juri Andropov, vene poliitik – konj. Jupiteriga
Alice Cooper, rokklaulja – konj. Veenusega
Yoko Ono, Lennoni kaasa – konj. Kuu tõususõlmega
Jeffrey DeMunn, amer. näitleja – konj. Veenusega
Kevin Costner, amer. filminäitleja – konj. Marsiga
Claudio Cardinale, prantsuse filminäitlejanna – konj. Veenusega
J.P.Belmondo, prantsuse filminäitleja – konj. Kuu tõususõlmega
Kurt Russell, amer. filminäitleja – konj. Merkuuriga
Miruts Yfter, etioopia jooksja – konj. Marsiga
Michael Schumacher, saksa vormel 1 piloot – konj. Saturniga
David Coulthard, vormel 1 piloot – konj. Merkuuriga
Michele Alboreto, itaalia vormel 1 piloot – konj. Marsiga
Edvard Munch, norra maalikunstnik – konj. Merkuuriga
Jean Sibelius, soome helilooja – konj. Merkuuriga

Henri Matisse, prantsuse maalikunstnik – konj. Varunaga
Mikalojus K. Ciurlionis, leedu maalikunstnik – konj. Marsiga
Isaak Dunajevski, vene helilooja – konj. Merkuuri ja Marsiga
Theodore Dreiser, amer. kirjanik – konj. Saturniga
Friedrich Dürrenmatt, shveitsi kirjanik – konj. Veenuse ja Marsiga
F.K. Akel, eesti kirj. ja poliitik – konj. Saturniga
Edward Grieg, norra helilooja – konj. Marsiga
Mario Lanza, itaalija ooperilaulja – konj. Merkuuriga
Bertha von Suttner, austria kirjanik – konj. Marsiga
Aleksandr Blok, vene luuletaja – konj. Veenusega
Emile Cartaihac, prantsuse arheoloog – konj. Marsiga
Henri Miller, amer. kirjanik – konj. Veenusega
Glenn Miller, amer. muusik – konj. Veenusega
Georg Hegel, saksa filosoof – konj. Merkuuriga

Arthur C.Clark, amer. ulmekirjanik – konj. Uraaniga
Aleksei Solzenitsen, vene kirjanik – konj. Uraaniga
Wilhelm Canaris, saksa sõjaväelane – konj. Veenusega
Jeane Dixon, astroloog – konj. Saturniga
Anton Hansen Tammsaare, eesti kirjanik – konj. Merkuuriga
Jakob Hurt, eesti keeleteadlane – konj. Saturniga
Juhan Sütiste, eesti kirjanik – konj. Veenusega
H.Visnapuu, eesti luuletaja – konj. Merkuuriga
August Gailit, eesti kirjanik – konj. Merkuur

Gerli Padar, eesti poplaulja – konj. Sednaga
Mihhail Frunze, vene sõjaväelane – konj. Merkuuriga
Jelena Issinbajeva, vene kõrgushüppaja – konj. Veenusega
Madeleine, rootsi printsess – konj. Veenusega
Hidetsugu Yagi, jaapani leidur,Yogi antenni leiutaja – konj. Merkuuriga
Roman Sheberle, 10-ne võistleja – konj. Veenusega
Tomas Dvorak, tsehhi 10-ne võistleja – konj. Merkuuriga
Jan Ullrich, saksa jalgrattur – konj. Marsiga
Larry Bird, amer. korvpallur – konj. Marsiga
Chris Rea, ingl. poplaulja – konj. Marsiga
Janet Jackson, amer. poplaulja – konj. Veenusega
Mariah Carey, amer. poplaulja – konj. Veenusega
Shakira, kolumbia poplaulja – täpne konj. Chironiga
K.F.H. Münchhausen, saksa lugude prototüüp – konj. Marsiga
Robert Wadlov, maailma pikim mees – konj. Merkuuri ja Uraaniga
Timothy McVeigh, amer. terrorist( Oklahoma) – täpne konj. Kuu tõususõlmega, konj. Veenuse ja Saturniga

Chaose opositsioonid planeetidega:

Francois-Marie Arouet de Voltaire, prantsuse filosoof - oposit. Päikesega
Laszlo Josef Biro, ungari ajakirjanik, loetakse pastapliiatsi leiutajaks – oposit. Quaoariga
Pjotor Kapitsa, vene füüsik – oposit. Merkuuriga
Saddam Hussein, iraagi diktaator – oposit. Neptuuniga
James I, shoti. kuningas – oposit. Veenusega
Brian Epstein, The Beatles`ite manager – oposit. Veenuse ja Neptuuniga
Hugh J.M. Grant, amer. filminäitleja – oposit. Veenusega
Sophia Loren, itaalia filmidiiva – oposit. Veenusega
Luca Gaurico, astroloog – oposit. Päikesega
Hugo Raudsepp, eesti kirjanik – oposit. Päikesega
Joosep Saat, eesti ajaloolane – oposit. Päikesega
Valter Udam, eesti kirjanik – oposit. Päikesega
Ardi Liives, eesti näitekirjanik – oposit. Päikesega
Mait Agu, eesti tantsupedagoog – oposit. Merkuuriga
Devon Aoki, jaapani pärotolu modell – oposit. Marsiga
Britney Spears, amer. poplaulja – oposit. Jupiteriga
Alfred Krupp, saksa tööstur – oposit. Päikesega


Kui nüüd mõlemat nimekirja lähemalt silmitseda, siis on näha, et Chaose aspektid planeetidega toimivad võimsalt. Kuidas ta aga inimese elus toimima hakkab, sõltub juba inimesest endast, kurjalt või loovalt. Ega geeniuseks või kurjategiaks ei sünnita, selleks ikka saadakse. Ja meeles peab pidama, et aspekt Chaosega on ainult üks tegur sadade ja sadade teiste hulgast. Aspektid aeglaste planeetidega on põlvkondlikud, kuid antud nimi peaks iseenda eest rääkima, seepärast sai need samuti ära toodud.

järgneb....

Kommentaare ei ole: