pühapäev, 20. jaanuar 2008

Eesti ja Estonia - poliitika 2/2

*3.05.1952 – Kuressaare nimetati ümber Kingissepaks
Estonia sekst. Cerese ja Jupiteri konj.-ga Sõnnis
Estonia kvad. Chaosega

*26.09.1950 – seadusega kehtestati Eesti NSV-s 13 maakonna ja 233 valla asemel 39 rajooni
Estonia oposit. Merkuuriga
Estonia kvad. Cerese ja Chironiga
Estonia kvink. Neptuuniga

*25.04.1953 – Eestis likvideeriti oblastid (Tln. Tartu ja Pärnu )
Estonia trig. Marsi ja Jupiteri konj.-ga Sõnnis

*7.06.1957 – võeti vastu looduskaitse seadus, mille alusel loodi Vilsandi linnuriigist Vaika Riiklik looduskaitse ala
Estonia trig. Saturniga

*23.05.1959 – anti välja määrus nr.199 “Rinnamärkide asutamise ja valmistamise korrast”
Estonia kvad. Päikesega
Estonia trig. Veenuse ja Neptuuniga

*23.03.1966 – Eestis alustas tegevust välisturismivalitsus
Estonia kvad. Päikesega

*4.11.1966 – asutati Eesti NSV Looduskaitse Selts
Estonia poolsekst. Ixioniga

*31.07.1970 – kinnitati Eesti NSV maakoodeks
Estonia kvad. Erisega

*27.11.1970 – Tallinnat autasustati Lenini ordeniga
Estonia trig. Merkuuri ja Chaosega
Kvad. Jupiteriga

*6.07.1972 – kinnitati Eesti NSV veekoodeks
Estonia oposit. Varunaga
Estonia poolsekst. Ixioniga

*29.12.1972 – Eesti NSV-d autasustati Rahvaste Sõpruse ordeniga
Estonia kvad. Uraani ja Chaosega
Estonia sekst. Ceresega

*29.01.1975 – anti välja määrus nr.33 “Rinnamärkide asutamise ja valmistamise korra kohta”
Estonia trig. Päikesega
Estonia kvink. Marsiga

*19.11.1976 – kinnitati Eesti NSV maapõuekoodeks
Estonia konj. Päikese ja Marsiga Skorpionis
Estonia oposit. Jupiteriga

*7.10.1977 – kehtestati NSVL uus konstitutsioon
Estonia oposit. Marsiga
Estonia kvink. musta Kuuga

*13.04.1978 – kehtestati Eesti NSV uus konstitutsioon
Estonia kvink. Saturniga

*13.10.1978 – Eestis algas lasteaedade ja koolide venestamine
Estonia oposit. Päikesega
Estonia kvink. Veenusega

*12.09.1979 – toimus esimene ühtne poliitpäev
Estonia kvad. Pluuto ja Erisega
Estonia sekst. Saturniga
Estonia trig. Uraaniga

*17.07.1980 – Maardu sai linnaõigused
Estonia poosekst. Päikesega

*28.10.1980 – ilmus 40 haritlase avalik kiri
Estonia sekst. Marsiga

*25.03.1983 – asutati Eesti NSV Agrotööstuskoondis
Estonia konj. Päikese ja Russiaga Jääras
Estonia trig. Uraaniga

*4.12.1985 – moodustati Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee
Estonia konj. Quaoariga Skorpionis
Estonia kvad. oposit. musta Kuuga
Estonia kvink. Varunaga

*3.04.1987 – toimus Virumaale kavandatava fosforiidikaevanduse vastane Tartu üliõpilaste koosolek
Estonia konj. Veenusega Kalades
Estonia sekst. Neptuuni ja Chaosega
Estonia trig. Pluutoga

*23.08.1987 – toimus esimene suur poliitiline meeleavaldus Hirvepargis, mille korraldas Molotov-Rippentropi pakti avalikustamise grupp
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Jääras

*26.09.1987 – ajalehes Edasi ilmus nelja mehe poolt koostatud artikkel IME-st
Estonia oposit. Päikesega
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Jääras
Estonia trig. musta Kuuga

*13.04.1988 – Edgar Savisaar teeb ettepaneku Rahvarinde moodustamise kohta
Estonia konj. Jupiteriga Sõnnis
Estonia kvad. Marsiga

*14-17.04.1988 – Tartus toimunud muinaskaitsepäevadel tuuakse esimest korda pärast nõukogude okupatsiooni välja sini-must-valge rahvuslipp
Estonia konj. Jupiteriga Sõnnis
Estonia sekst. Ceresega

*30.04.1988 – ajaleht Edasi avaldas 13. aprillil loodud Rahvarinde deklaratsiooni
Estonia konj. Päikese, Jupiteri ja Chaose konj.-ga Sõnnis
Estonia kvad. Marsiga
Estonia trig. Neptuuniga
Estonia oposit. Pluutoga

*10-11.06.1988 – Tallinnas toimus 100 tuhande osavõtjaga öölaulupidu
estonia kvink. Saturni ja Uraani konj.-ga Amburis
Estonia poolsekst. Chironiga
Estonia sekst. Ceresega

*16.06.1988 – oma ametist vabastati Eesti Kompartei 1 sekretär Karl Vaino
Estonia kvink. Saturni ja Uraani täpse konj.-ga Amburi viimases kraadis

*17.06.1988 – Tallinna lauluväljakul toimus rahvakoosolek, kohtumine NLKP konverentsi delegaatidega
Estonia kvink. Saturni ja Uraani konj.-ga Amburis
Estonia kvad. musta Kuuga

*11.09.1988 – Rahvarinne korraldas lauluväljakul ürituse “Eestimaa laul 1988”
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes

*26.09.1988 – Moskvas Tveri bulvaril lehvis esimest korda ametlikult pärast 1940. aastat sini-must-valge lipp Pushkini nim. teatri hoonel, kus Pärnu Draamateater andis külalisetendusi
Estonia kvad. Päikese ja Marsiga
Estonia oposit. Neptuuniga

*1-2.10.1988 – toimus Rahvarinde esimene kongress
Estonia konj. Chironiga Vähis
Estonia kvad. Marsiga
Estonia oposit. Neptuuniga

*16.11.1988 – ENSV Ülemnõukogu võttis vastu suvenäärsusdeklaratsiooni
Estonia konj. Chironiga Vähis
Estonia oposit. Neptuuniga

*17.02.1989 – ENSV Ülemnõukogu presiidium kuulutas 24. veebruari iseseisvuspäevaks
Estonia väga täpne konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia trig. Päikesega
Estonia sekst. Logosega
Estonia täpne kvink. Ixioniga

*14.03.1989 – interliikumise meeleavaldused Tallinnas, Tartus ja Kohtla-Järvel
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia kvad. Päikesega

*20.03.1989 – ilmus määrus vööndiaja rakendamise kohta Eesti territooriumil
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia kvad. Päikese ja Veenuse konj.-ga Kalades

*21.03.1989 – Kadrinas asutati esimesena Eestis kodanike komitee
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia kvad. Päikese ja Veenuse konj.-ga Kalad/Jäär

*25.06.1989 – Tahkurannas taasavati K.Pätsi ausammas
Estonia konj. Marsiga Lõvis
Estonia kvink. Uraani ja Kuu tõus.sõlmega

*17.08.1989 – asutati ühendus RESPUBLICA
Estonia konj. Päikese ja Logosega Lõvis
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega

*23.08.1989 – toimus kolme Baltiriigi ühine suurüritus - Balti kett
Estonia konj. Päikesega Lõvis/Neitsis ja Logosega Lõvis
Estonia sekst. Varunaga
Estonia poolsekst. Merkuuriga
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega

*17.11.1989 – Eestis võeti kasutusele elektrooniline häältelugemissüsteem
Estonia kvad. Uraani ja Ceresega

*10.12.1989 – Tallinna Täitevkomiteest sai Tallinna volikogu
Estonia kvad. Saturni ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses

*1.01.1990 – moodustati paljud Eesti maakonnad endiste rajoonide asemel
Estonia trig. Kuu tõus.sõlmega
Estonia oposit. Erisega

*24.02.1990 – toimusid Eesti Kongressi valimised
Estonia kvad. Veenusega

*11-12.03.1990 – toimus Eesti Kongressi esimene istung
Estonia kvad. Marsiga

*4.04.1990 – NSVL president M.Gorbatshov käskis Eestil tühistada iseseisvusdeklaratsioon
Estonia kvad. Saturniga

*12.04.1990 – asutati Eesti Ametühingute Keskliit
Estonia oposit. Päikesega
Estonia trig. Marsiga

*15.05.1990 – Interrinde ebaõnnestunud riigipöördekatse Toompeal
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvad. Neptuuniga
Estonia täpne kvad. Ceresega
Estonia kvink. Erisega

*11-12-09.1990 – toimus Eesti Kongresi esimene istung
Estonia sekst. Neptuuniga
Estonia trig. Chironiga

*1.03.1991 – jõustus uus Politseiseadus
Estonia kvad. Veenusega
Estonia trig. Ceresega

*3.03.1991 – toimus iseseisvusreferendum
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Kaljukitses
Estonia sekst. Pluutoga
Estonia oposit. Chironiga

*14.06.1991 - Purtses kurjuse ohvrite leinaparki istutati juuniküüditamise esimene mälestustamm
Estonia trig. Merkuuri ja Pluutoga
Estonia sekst. Erisega
Estonia kvad. Chaosega

*10.08.1991 – Võhma sai linnaõigused
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia kvink. Merkuuri ja Veenuse konj.-ga Neitsis

*19.08.1991 – riigipöördekatse NSVL-s
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia oposit. Chironiga
Estonia kvad. Russiaga

*20.08.1991 – kell 23.03 võeti vastu otsus “Otsus Eesti riiklikust iseseisvusest”
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia kvad. Ceresega
Estonia oposit. Chironiga
Estonia kvad. Russiaga

*2.09.1991 – USA tunnustas Balti riikide iseseisvumist
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia oposit. Chironiga

*8.09.1991 – Tallinna lauluväljakul toimus suurüritus “Vabaduse laul”
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia trig. Marsiga
Estonia oposit. Chironiga

*17.09.1991 – Balti riigid võeti ÜRO liikmeks
Estonia konj. Saturniga Veevalajas
Estonia kvink. Jupiteriga

*19.10.1991 – asutati Eesti Kodanike Keskerakond
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia kvink. Jupiteriga

*6.11.1991 – Eesti vabariigi Ülemnõukogu tegi põhimõttelise otsuse taastada 1938.a. kodakondsusseadus
Estonia kvad. Päikesega
Estonia oposit. Chironiga

*22-24.04.1992 – Rootsi kuningapaari riigivisiit Eestisse
Estonia konj. Merkuuriga Jääras
Estonia sekst. Ceresega

*25.05.1992 – Eesti sai IMF-I liikmeks
Estonia konj. Marsiga Jääras
Estonia kvad. Uraani ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses
Estonia kvink. Pluutoga

*1.09.1992 – tegevust alustas Eesti Sisekaitse Akadeemia
Estonia trig. Päikesega ja trig. Uraani ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses
Estonia kvad. Saturniga

*26.09.1992 – Eesti Kongress lõpetas oma eksitensi
Estonia konj. Sednaga Sõnnis
Estonia kvink. Merkuuriga
Estonia täpne kvad. Saturniga
Estonia trig. Uraaniga

*6.10.1992 – Lennart Meri andis Riigikogu ees ametivande ja sai taasiseseisvunud Eestis esimeseks presidendiks
Estonia kvink. Päikesega
Estonia oposit. Veenusega
Estonia sekst. Marsiga
Estonia kvad. Saturniga
Estonia trig. Uraaniga

*7.01.1993 – teostati Eesti riigi relvaostuleping Iisraeliga, mis lõppes fiaskoga
Estonia sekst. Veenuse ja Jerusalemi ja Varunaga
Estonia täpne trig. Logosega
Estonia kvink. Quaoariga

*13.05.1993 – Eesti võeti vastu Euroopa Nõukogu täisliikmeks
Estonia sekst. Veenuse ja Marsiga
Estonia trig. Jupiteriga

*21.06.1993 – Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse
Estonia poolsekst. Merkuuriga
Estonia kvink. Pluutoga
Estonia sekst. Ceresega

*10.08.1993 – Põlva sai linnaõigused
Estonia kvad. Jupiteri ja Erisega

*25.08.1993 – Lokas sai linnaõigused
Estonia oposit. Uraani ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses
Estonia trig. Pluutoga
Estonia sekst. Chaosega
Estonia kvad. Erisega

*25.08.1993 – Riigikogu võttis vastu käibemaksuseaduse, millega kehtestati käibemaksuks 18%
Estonia oposit. Uraani ja Neptuuni konj.-ga Kaljukitses
Estonia trig. Pluutoga

*31.08.1994 – viimased vene sõjaväeosad lahkusid Eestist
Estonia konj. Merkuuriga Neitsis
Estonia poolsekst. Veenusega
Estonia trig. Uraaniga
Estonia sekst.Pluuto ja Ceresega

*2.12.1995 – loodi erakond Isamaliit
Estonia konj. Veenusega Kaljukitses
Estonia poolsekst. Päikesega
Estonia sekst. Ceresega
Estonia oposit. Musta Kuuga

*5.06.1996 – Pärnust sai esimest korda suvepealinn
Estonia kvad. Päikesega
Estonia kvink. kuu tõus.sõlmega

*27.05.1998 – Suurbritannia printsi Andrew visiit Eestisse
Estonia poolsekst. Päikese ja Varunaga
Estonia trig. Quaoariga
Estonia kvink. Pluutoga
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega

*18.09.1998 – Riigikogu kaotas surmanuhtluse
Estonia poolsekst. Päikesega
Estonia kvink. Jupiteriga

*21.10.1999 – liidetakse Antsla vald ja linn
Estonia sekst. Veenusega
Estonia oposit. Saturniga
Estonia kvad. Uraaniga

*22.10.1999 – ühinevad Otepää linn ja Pühajärve vald Otepää vallaks
Estonia sekst. Veenuse, Cerese ja Logose konj.-ga Neitsis
Estonia oposit. Saturniga
Estonia kvad. Uraaniga

*31.03.2000 – algas üleriigiline rahvaloendus
Estonia konj. Vestaga Kaljukitses

*12.05.2000 – Türi kuulutati esimest korda Eesti kevadpealinnaks
Estonia trig. Merkuuri, Cerese ja Chaosega
Estonia oposit. Kuu tõus.sõlmega

*8.10.2001 – Eesti vabariigi presidendiks saab Arnold Rüütel
Estonia konj. Erisega Jääras
Estonia oposit. Päikesega
Estonia kvink. Veenusega
Estonia kvad. Marsiga

*14.09.2003 – rahavas pooldas referendumil heaks liitumise Euroopa Liiduga
Estonia konj. Päikese ja Merkuuriga Neitsis
Estonia konj. Eesti Wabariigi AC-ga Neitsis
Estonia väga täpne kvad. Pluutoga
Estonia konj. Logosega Neitsis

*1.01.2004 – jõustus vanemahüvitise seadus ja nelja politseiprefektuuri moodustamise kohta
Estonia trig. Uraaniga

*21.01.2004 – Riigikogu ratifitseeris Eesti ühinemise lepingu Euroopa Liiduga
Estonia trig. Saturniga
Estonia täpne poolsekst. Ixioniga

*10.03.2004 – Riigikogu ratifitseeris Põhja-Atlandi lepingu
Estonia trig. Päikesega
Estonia oposit. Marsiga

*1.05.2004 – Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks
Estonia oposit. Päikesega
Estonia kvad. Unioniga
Estonia trig. Varunaga
Estonia sekst. Logosega

*23.09.2004 – Laine Jänes sai Tartu linnapeaks
Estonia sekst. Marsi ja Jupiteriga
Estonia täpne kvad. Pallasega

*18.05.2005 – kirjutati alla Eesti ja Venemaa piirileping
Estonia kvad. Päikesega

*30.06.2005 – valitsus kiitis heaks Loksa valla ja Kuusalu valla ühinemise Kuusalu vallaks
Estonia kvink. Merkuuri ja Veenuse konj.-ga Lõvis

*23.09.2006 – Toomas Hendrik Ilves valiti uueks Eesti presidendiks
Estonia trig. Päikese ja musta Kuu konj.-ga Kaalud/Neitsi

*19-20.10.2006 – Eestit külastas Suurbritannia kuninganna Elisabeth II
Estonia kvink.Päikese, Veenuse ja Marsi konj.-ga Kaaludes
Estonia kvink. Pluutoga

*27-28.11.2006 – ametliku visiidi tegi Eestisse USA president G.Bush
Estonia kvad. Neptuuni ja Ceresega
Estonia sekst. Kuu tõus.sõlmega
Estonia trig. Varunaga

*4.03.2007 – Riigikogu 11 koosseisu korralised valimised
Estonia kvad. Merkuuriga
Estonia sekst. Ceresega

*24.05.2007 – Eestit külastas Jaapani keiser koos abikaasaga
Estonia konj. Merkuuriga Kaksikutes
Estonia trig. Neptuuniga

*5.06.2007 – jõustub seadus, mis keelab suitsetada restoranides, baarides ja teistes vaba aja veetmise kohtade siseruumides
Estonia oposit. Pluutoga
Estonia trig. Musta Kuuga

*25.06.2007 – Eesti president T.H.Ilves kohtus USA presidendiga Washingtonis
Estonia konj. Päikese ja Merkuuriga Vähis
Estonia sekst. Chaosega

*1.08.2007 – jõustub seadus, mis keelab Tallinnas alkoholi müügi alates kella 20.00-st
Estonia konj. Merkuuriga Vähis
Estonia väga täpne kvad. Neptuuniga,kvad. Erisega
Estonia sekst. Sednaga

*21.12.2007 – Eesti liitus Shengeni lepinguga
Estonia konj. Saturniga Neitsis
Estonia sekst. Marsiga
Estonia kvink. Europaga

Kommentaare ei ole: