esmaspäev, 15. november 2010

Ajastu ja kolm kunstniku


Mõtisklesin selle üle, kuidas siis ikkagi võiks töötada see Ajastu enese idee ja vaimu ning sellel Ajastul toimunud sündmuse astroloogia. Minu arusaamist mööda võiks asi toimuda selliselt, et kõik toimuv salvestub Kõiksuse infovälja “kompuutrisse” (milline suurepärane kaasaegne sõna Kõiksuses toimuva kirjeldamiseks), olgu see siis kellegi sünd, mõne sündmuse toimumine, planeetide seisud, nende omavahelised aspektid või asend kinnistähtede suhtes, tsüklite algused ja lõpud jne. Ja Kõiksuse kompuuter töötab lakkamata, analüüsides, võrreldes, seostades, liigitades, järjestades ning töödeldes lähteandmeid. Ometi peab olema kompuutril ka keegi, kes sealse infoga midagi mõistlikku peale hakkab. Kas pole selleks operaatoriks mitte Aeg, kes aitab mõne hinge või sündmuse siia ilma sündima just sel hetkel kui vaja, määrates selle hetkega ka kindlaks tema tee tähtsamad verstapostid ja suuna, võimekuse ja võimetuse, olud ja tingimused.
Loomulikult ei saa eeldada, et iga hommikusöök või inimese otsus on ette määratud. Kindlasti on olemas ka valikuvabadus, aga valikuvabadusi piirab just nimelt Aeg, andes astroloogilisest vaatepunktist lähtudes inimesele just sellised eeldused ja omase mõtteviisi, nagu Kõiksusele parasjagu kasulik tundub. Ning neist isikuomadustest lähtuvalt sünnivad sageli just need otsused, mis Kõiksuse mudelisse peavad sobituma. Sageli pole isegi kõik see inimese enese isiklikus horoskoobis kirjas, vaid hoopis Ajastu kaardis, mis puudutades inimese kaarti, annab võimaluse teha teostamatut ehk siis hüpata üle oma varju. Seega võime vaadelda ajastu kaarti ka kui energia-allikat, mis annab sageli lisajõu ja väe, et inimene saaks hakkama Kõiksuse poolt antud ülesande täitmisega. Kui lähtuda sellest, et müstikutel oli oma reinkarnatsiooni-idee osas õigus, siis tuleme me kõik siia ilma juba teatud kogemuste pagasiga, mis alateadvuse tasandil mõjutab meie tegevust ja aitab meil oma elu jaoks püstitatud ülesande sooritada vastavalt sellele, kuhu meie tahe ja võimed küünivad (kui Õnne ka juhtub olema, siis hindele 5).
Ajastu kaardi ja inimese enda sünnikaardi võrdlemisel saab need seosed ka välja lugeda ja näha kui palju toetab Ajastu inimest tema püüdlustes. Et kõik eelöeldu ei jääks pelgalt arutluseks sellel teemal, siis vaatleme Ajastut ja Inimest ka lähemalt mõnede näidete abil.

Selleks läheme ajas päris palju tagasi ja heidame pilgu perioodi, mida nimetatakse renessanssi ajaks. Sõna renessanss (tähendab „taassündi“) kasutati 15. sajandil esimest korda selleks, et kirjeldada klassikalise õppimise taasteket. Aga alles 19. sajandil hakati sõnaga „renessanss“ tähistama 14. ja 15. sajandi kultuurilist õitsengut, mis pani aluse nüüdisaegse maailma intellektuaalsele raamistikule ja kunstitavadele. Varajane renessanss puhkes õitsele Itaalias. Just siin oli kõige rohkem antiikaja füüsilisi säilmeid – eriti skulptuuri ja arhitektuuri – ja siin oli seda kõige kergem uurida. 15. Sajandi alguse Itaalia renessanssis (sõna otseses mõttes „taassünnis“) valitses kolm tähtsat põhimõtet: 1) klassikalise antiigi uuendatud ja süstemaatilisem õppimine veendumuses, et selles peitub kunstilise väärtuse absoluutne standard; 2) usk inimese üllusesse (humanism); ning 3) sirgjoonelise perspektiivi avastamine ja omandamine. Need kolm joont kokku tõid läänemaailma kunstis kaasa revolutsiooni.

Imelised asjad, mis toimusid kunstimaailmas, on võimalik lahti seletada 1478.aasta Uraan-Neptuuni konjunktsiooni kaardi abil. Selle ühenduse ajaks tehtud kaardis on Veenuse ja Neptuuni (mõlemad kureerivad kunsti) disposiitoriks oli Pluuto. Toimus Skorpioni sümbolismi avanemine. Ajal, mil taimedega ravimist loeti nõiduseks ja karistati tuleriidal põletamisega ning Jumala sõna oli suurimas aus, eriti 1. käsk “(mina olen Sinu Jumal Jehoova ja sul ei tohi olla teisi Jumalaid minu kõrval), näitasid kunstnikud avalikult oma freskode ja seinamaalide abil pildikesi antiikaja müütidest ja jumalate elust. Ja nende piltide tellijateks olid paavstid ja kardinalid. Enamik kunstnikke oskas oma töödes ühendada jumalate elu elusloodusega. Renessanssiajastu kunstnikud, eriti need, kes töötasid renessanssi sünnikohas Firenzes, olid algusest peale veendunud, et nende teosed aitavad otsustavalt vabaneda lähimineviku taagast. Tuntumad tolle aja kunstnikud olid Leonardo da Vinci, Michelangelo ja Raffael. Nad olid pärit enam-vähem samast kandist – Florentsiast. Nemad realiseerisid oma karmalisi aspekte täpselt epohhi kahe planeedirühma konjunktsioonide toel.

Kuidas oli nende kunstnike loomepotensiaal seotud ajastu astroloogiaga? Selleks tuleb vaatluse alla võtta enne kunstnike sündi toimunud planeetide ühenduste kaardid, mis olid kronoloogiliselt kõige lähemal. Nendeks olid Jupiter-Saturni ühendus (lüh. AS) 1444. aastal Vähis ja Uraan-Neptuuni ühendus (lüh. AIV) 1478. aastal Skorpionis. Nende kahe ühenduse toimumishetkedele tehtud astroloogiliste kaartide abil saab leida ja näha kunstnike horoskoopide seoseid Ajastu kaartidega. Me teame ajaloost, et kunstnikel oli sarnane saatus ja seda ka erinevuste puhul isiklikes horoskoopides. Nähtavasti on sarnane saatus seotud globaalse sotsioloogilis-astroloogilise seadusega – horoskoopide ühtesulavuse summaga.

Ajaperiood, mida me tunneme renessanssi nime all, jagunes kaheks perioodiks: varajaseks ja kõrgrenessanssi ajaks. Viimane andis maailmale mitmeid väga väljapaistavaid kunstnikke. Üheks selliseks oli Raffael Santi (Raffaello Sanzio). On teada, et ta oli Vatikani ametlik kunstnik ning paavsti ja kardinalide seas hästi tuntud ja soositud. „Il Divino“, imelaps, kes suri noorelt ning oli kõrgrenessanssi ja kõigi aegade suuremaid meistreid. Tal oli tolle aja kohta tohutu mõju. Kunstnikud, keda senini oli peetud vaid lihtlabasteks käsitöölisteks, tõusid intellektuaalide ridadesse. Ta lõi ideaali peaaegu igal tasandil – seepärast oli ta eeskujuks kuni akadeemilise kunsti ajastuni välja. Maal Sixtuse Madonna oli tema esimene suurem töö teemal, millest sai hiljem tema kunsti põhijooni – Madonna lapsega. Kuna sellest sai tema jaoks läbiv teema, siis lõi ta sellest palju erinevaid uusi variante.

Raffael Santi horoskoobis (astrotheme.com järgi) on Päike Jääras ja viiendas majas (loomingulisus). MC valitseja Merkuur aga kuuendas (töökus). Merkuuril puuduvad mazoorsed aspektid välja arvatud täpne trigoon MC-ga. Mitmed opositsioonid (Kuul Jupiteri ja Pluutoga, Marsil Neptuuniga, Veenusel Pluutoga) peaksid kunstniku hoidma pidevas pinges ja olema samas tema kasvu ja arengu faktoriks. Pidev tellimuste ja uute soosingute otsimine tagas loomingulise väljenduse ning andis igapäevast teenistust. Kindlustunde edasiseks andis aga ainult nende soosing, kes olid parasjagu võimul.

Horoskoobis on olemas ümbriku ehk käru konfiguratsioon. Selline kujund annab isikule tugeva kaitse juhul, kui inimene suudab ära kasutada kujundi sekstiilide poolt pakutud võimalused, sest siis on talle garanteeridud aeglane, harmooniline areng ja kaitse. Santi horoskoobist leiame ka saatuse sõrme kujundi, mille tipuks on Põhjasõlm ning aluse moodustab Jupiteri ja Neptuuni nõrk sekstiil. Saturni lähedus Lõunasõlmele võib tähendada mõningat muret oma võimaluste ja professionaalse läbikukkumise pärast, aga ka võimaluste piiratust. See sunnib teda intensiivsemalt otsima sidemeid, kuid Pluuto Kaaludes tagab autorideedi ja tunnustuse omasuguste hulgas. Kunstniku horoskoobis pole peaaegu loomingulisi aspekte, mille puudumise korvavad ilmselt AIV ja AS kaardi planeetide seosed nataalkaardiga.

Seosed ajastu idee kaardiga (AIV) aitasid nii loominguliselt edeneda kui ka säilitada sidemeid ja soosingut valitseva ladviku seas. Santi Päike teeb täpse poolsekstiili Jupiterile (tellimused ja soosing religiooni ladvikult) ja trigooni Varunale Lõvis (tagas tuntuse ja ka hilisema ülemaailmse kuulsuse). Oma talendi arengu tagas Musta Kuu trigoon ajastu idee ja vaimu (AIV) Uraan-Neptuuni ühenduse kraadipunktiga Skorpioni lõpus. Seda enam, et AIV kaardis on Merkuur Amburis (väljendus) ja Veenus Skorpionis (loomingu sügavus ja teemad).

Santi AC (27 Sco) langeb kokku AIV Uraan-Neptuun ühendusega esimesse majja. Santi Neptuun jääb AIV kaardis Päikese ja Merkuuri keskpunkti, tehes sisuliselt mõlemaga konjunktsiooni. Santi Kuu (5. majas Jääras) teeb trigooni AIV kaardi Põhjasõlmele, sekstiili Mustale Kuule, trigooni AIV punktile ja opositsiooni Pluutole. Santi horoskoobi valitseja Marss on opositsioonis AIV Päikesega. Santi Selena ehk Valge Kuu (fik. Kuu punkt, loetakse horoskoobi kaitseingliks) on konjunktsioonis AIV Marsiga. Santi Jupiter teeb täpse konjunktsiooni AIV Pluutole Kaalude esimeses kraadis ja binoviili AIV Päikesele. Pealegi on AIV Päike ühenduses kunstniku Uraaniga. Sihikindlus ja tuleviku plaanide täitumine nõudis temalt otsustavat tegutsemist hetkeajas.

Ajastu sündmuse (AS) kaardis on Päikesel konjunktsioon Pluuto ja Selenaga Vähis. Kuidas see asjaolu kajastub kunstniku tegemistes? Ehk selliselt, et Päike koos Pluuto-Selenaga jääb Santi kaheksandasse majja (teema sügavus, salapära ja müstilisus). Santi Põhjasõlm langeb täpselt AK kaardi Chironi peale Sõnnis, mis on kunstnike märk, kuna selle valitsejaks on Veenus. Santi Veenus teeb sellele punktile täpse poolsekstiili. Santi Marss on ühenduses AS kaardi Põhjasõlmega Kaksikutes, mis viitab karmalisele ülesandele väljendada end loominguliselt läbi Merkuuri, mis omakorda väljendub sidemetes religiooni juhtidega (Kaksikud-Ambur telg) ja töökuses (nataalis Merkuur VI majas).

Santi MC 13 kraadi Neitsis langeb AS kaardis Neptuuni peale, mis viitab, et inspiratsioon tuleb illusoorsest, kõrgemast maailmast, kõrgematelt jõududelt. Santi Jupiter asub AS kaardi Marsi ja Vesta lähedal, mille põhjal võib öelda oma elu veetis ja tööd teostas ta kodumaal Itaalias. AS kaardi Marss jääb Santi X majja ehk Marsilt siis tegevuse jõud ja energia eneseteostuseks.

Ajastu kaartide omavahelised seosed. AIV kaardis on Uraan-Neptuuni ühendus 29 Skorpionis (disposiitoriks Pluuto) ja teeb AS kaardi Pluutole trigooni. See näitab ajastu muutumise võimalusi. AIV Veenus teeb trigooni AS Päike-Pluuto-Selena kolmikühendusele. AIV Pluuto teeb AS Päikesele sekstiili. Loetletud harmoonilised aspektid pidid arengut edasi viima ja näitama suunda ning selleks oli fooris süüdatud roheline tuli.Vaatame tolle aja teise kuulsa kunstniku seoseid ajastu kaartidega.
järgneb...

Kommentaare ei ole: