kolmapäev, 3. detsember 2008

Makemake - 2

Mõned ajaloos hästi tuntud sündmused ja algatused.Valisin näideteks väga erinevad sündmused ja juhtumid, et oleks võimalikult laiem ülevaade ning selleläbi leida Makemake peamised printsiibid.

1.03.1692 – algasid Salemi nõiaprotsessid Uus-Inglismaal Makemake oposit. Päikese ja musta Kuu ühendusega. Makemake ise oli ühenduses Chironiga Neitsis. Chiron on igasuguste ravitsejate protezee ja tema ühendus Makemakega lõi olukorra vägagi tagurliku kohtuprotsessi alustamiseks. Siin tuleb muidugi meeles pidada, et ajajärk oli selline, kus igasuguseid nõidu ja üldse teisitimõtlejaid taga kiusati. Salemi nõiaprotsesside alguse päeva iseloomustab veel see, et Saturn oli ühenduses Pandoraga Amburis (Ambur kui maailmavaade), Damoclesel ühendus Kuusõlmega Veevalajas ja Uraanil ühendus Varunaga Sõnn-Kaksikud piiril, mis selle protsessi laialt tuntuks tegi.

24.06.1717 – Londonis asutati Vabamüürlaste Looz. Makemakel Kaaludest kvadratuur Päikese ja Veenuse ühendusega. Päikesel lisaks ühendused Varuna, Chaose, Pholuse ja Pandoraga. Äge ühenduste kooslus küll, pole midagi öelda. Ühendustele teeb trigooni Eris Skorpionist.

30.04.1789 – Georg Washington inaugaratsioon esimeseks Ameerika presidendiks. Makemakel kvink. Päikesega, trig. Marsiga, täpne sekst. Chaosega

2.04.1792 – USA asutas oma rahapaja. Makemakel trig. Päikese ja Uraaniga

16.03.1802 – loodi West Pointi sõjakool. Makemakel kvad. Päikese ja Veenuse ühendusega, konj. Chironiga. Siin oleks rohkem oodanud Marsi esiletulekut. Chiron vast seostub siis õpetamisega üldiselt?

12.10.1810 – toimus esimene Oktooberfest Bavaarias. Makemakel sekst. Merkuuriga, kvink. Jupiteriga. Taoline üritus rohkem meelelahutuslik ja Makemakel siin vähene roll sündmuse kajastamisel.

9.09.1831 – moodustati Prantsuse Võõrleegion. Makemakel konj. Neptuun-Damocles ühendusega Kaljukitses, kvad. Veenusega, trig. Marsiga

27.11.1839 – asutati Ameerika Statistika Assotsiatsioon. Makemakel sekst. Päikese ja Chaosega, konj. Damoclesega Veevalajas. Chaos aitab nähtavasti luua korda süsteemis, mida nimetatakse statistikaks. Milline aga on Makemake roll selles?

21.04.1870 – Vatikan võttis vastu dogmaatilise katoliku kiriku konstitutsiooni. Makemakel sekst. Jupiteriga, kvad. Saturniga. Kuna lähiplaneetidega aspekte pole võiks järeldada, et antud juhul religiooni küsimuses Makemake ei osale või siis on tema osa minimaalne ja kaudne.

10.12.1901 – välja anti esimene Nobeli preemia. Makemakel oposit. Musta Kuuga. Mis selles algatuses halba on, et Makemakel vastasseis Kuu kaugema orbiidi punktiga?

28.07.1914 – algas Esimene maailmasõda. Makemakel trig. Uraaniga, kvad. Varuna-Ixion opositsiooniga. Trigoon siin viitab, et sõja puhkemise põhjused olid juba ammu varasemad lahendamata jäänud olukorrad ja üllatusena see sõja puhkemine ei tulnud kellelegi

6.09.1915 – Briti armees katsetati esimest tanki prototüüpi. Makemakel konj. Musta Kuuga Kaksikutes, kvad. Päike-Veenus ühendusega, trig. Uraaniga

25.01.1919 – Pariisis asutati Rahvasteliit, ÜRO eelkäija. Makemakel kvink. Merkuuriga, kvad. Varunaga
Nendest näidetest küll ei selgunud Makemake printsiibi olulise näitajana.Tuleb otsida veelgi erinevaid sündmusi.

Möödunud aasta lõpus kirjutasin loo ühest linnast, kus laev hävitas selle sadamalinna, „Kuidas aurik hävitas linna“(5.12.2007). Siis ei olnud veel kääbusplaneet omale nime saanud ja omas ainult esialgset tähistust 2005FY9. Neid esialgse tähistusega uusi väikeplaneete aga igakord mõnes vaadeldavas sündmuses kasutada on keeruline ja kas alati ka vajalik.Pealegi on neid üksjagu palju. Mitmed meie astroloogid on öelnud, et planeedi printsiip toimib ka siis, kui teda pole veel avastatud. See toime väljendub alateadlikult. Avastatud planeet hakkab end juba rohkem ilmutama. Ja kui ta saab nime, on tema energia suunatud juba täismahus sündmuse kujunemisele. Heaks näiteks on mitmete suurplaneetide avastamine. Uraani avastusega kaasnes maailmas revolutsiooniline aktiivsus. Neptuun tõi kaasa huvi müstika ja spiritismi vastu. Pluutoga kaasnes tuumaenergeetika avastused ja rakendamine.
Nüüd aga võib selle sündmuse toimumise ühe olulise aspektiga täiendada. Päike oli tol päeval opositsioonis Makemakega ja üsna täpses kvadratuuris musta Kuuga. Kvadratuurid olid ka Varuna ja Ixioni- Marsi ühendusega Neitsis, viimased omavahel opositsioonis. Selline T-kvadratuur oli iseloomulik selle ajajärgul kaugematele planeetidele.

Kui minna ajas tagasi veelgi kaugemale, siis otsides oma kirjutiste varaseimaid lugusid, leidsin kirjutise Greenwichi meridiaanist (8.04.2007). Greenwichi observatooriumi ehitus algas 10. aug. 1675. Siis oli Makemake Lõvis ja koos teise hiljuti nime saanud kääbusplaneediga – Haumeaga. Temast on koostamisel eraldi artikkel, mille loodan valmis saada peale Makemake loo kirjutamist. Makemakel oli siis aga (koos Haumega) konjunktsioon Päikesega ja trigoon musta Kuuga. Nullmeridiaan kinnitati rahvusvaheliselt algmeridiaaniks 13. okt. 1884. aastal. Makemake(Jääras) tegi siis opositsiooni Päikesele, üsna täpse sekstiili Saturnile ja kvadratuuri Varunale.

Tunguusi plahvatusest on ka olemas pikem ülevaade. Nüüd saab sellele lisada seda, et Makemakel tolle salapärse juhtumiga oli teatud seos. On kvadratuur Varunaga, mis on taganud hilisema tuntuse. Julgen veekord väita, et Varuna pingeaspektid kõigi muu tema printsiipide kõrval tagab ka tuntuse ja kuulsuse. Kvadratuur on ka Ixioniga. Lähiasteroididest oli Makemakel kvad. Toroga, viimane konjunktsioonis Varunaga. Toro on ekstremaalsete sündmuste käivitamisel see tõukaja. Siia ritta võib lisada veel selle, et Makemake oli opositsioonis Chimaeraga, viimane sümboliseerib mütoloogias ettekujutamatut hirmuelukat. Kuid ega ilma harmooniata ka Makemake osa selles pole, trigoon Spiritiga. Tõsi, viimane on ühenduses Luciferiga. Mine võta kinni, kumb kumma üle mängis.

Maailmas on palju igasuguseid rahvusvahelisi organisatsioone, fonde, liitusid, ühendusi jne. Enamasti on nad paljuski üsna bürokraatlikud ja asjaajamine keerukas ning aeglane. Allpool otsime siis, kuidas on Makemake suurte organisatsioonide asutamiskaartides ja nende juhtladviku kosmogrammides esindatud.

NATO - asutati 4.aprill 1949.a. Makemake oli siis 19-das Vähi kraadis ja tegi poolsekstiili Haumeale. Rohkem peamisi aspekte ta planeetidega ei teinud. Selle järgi muidugi ei saa teha kohe järeldust, et sõjalistes maailmaasjades ta ei osale. Makemake sümboliseerib Vaikse ookeani rahvastel viljakuse jumalat ja sõjaline organisatsioon ei sobi kuidagi kokku loomise ning loominguga kõige laiemas mõttes.

Organisatsiooni peasekretäridest 12-el 14-st on Makemake aspekteeritud planeetidega.

Hastings Lionel Ismay, - sekstiil Päike-Makemake

Paul-Henri Spaak – trigoon Päike-Makemake ja trig. Pandoraga

Dirk Stikker - kvadratuur Päikese ja Põhjasõlme ühendusega Veevalajas

Manlio Giovanni Brosio - sekstiil Päike-Makemake, trig. Pandoraga

Joseph Marie Antoine Luns - kvadratuur Päike-Makemake

Peter Alexander Carrington - ühendus Päike-Makemake Kaksikutes

Manfred Wörner - kvadratuur Päike-Makemake

Sergio Balanzino - ühendus Päike-Makemake Kaksikud/Vähk, sekstiil Uraaniga

Minuto Rizzo - sekstiil Päike-Makemake

Willy Claes – ühendus Chironiga Vähis, kvad. Saturni ja Varuna ühendusega Jääras, kvad. Ixioniga

George Robertson – ühendus Saturniga Vähis

Jaap de Hoop Scheffer - kvadratuur Päike-Makemake, kvad. Saturniga

Makemake sümboliseerib nähtavasti selgust ja kindlameelsust, mis tekib peale kokkupuudet välise keskkonnaga. Neil inimestel, kelledel ta moodustab mazoorseid aspekte planeetidega, tavaliselt leiavad koha elus, saavutavd oma eesmärgi. Kuid mitte ise, vaid mingite bürokraatlike, sõjaliste või administratiivsete struktuuride abil.Vahel nad on võimelised allutama oma elurütmi mingile kindlale rütmile või korrale.Seda näitas NATO peasekretäridel Makemake roll nende kaartides. 12-l neljateistkümnest peasekretäridest on Makemakel aspektid planeetidega.

Vastukaaluks NATO-le loodi sotsmaade baasil Varssavi pakt, mille peamine jõud oli siiski tolleaegse NSVL käes. Sõjaline pakt loodi 14. mail 1955.a. Varssavis. Makemakel konjunktsioon Jupiteri ja Uraani ühendusega Vähis. Sekstiil Päikesega, kvadratuurid Veenusele, Neptuunile. Sõjaline pakt läks laiali koos NSVL lagunemisega 1991 aastal juulis. Makemakel oli siis üsna täpne kvinkuks Saturniga.Siin on pakti loomisel vastupidi, Makemake otseselt osaleb sõjalise organisatsiooni loomisel.

ASEAN (Kagu-Aasia riikide liit) asutati 8.aug. 1967.a. Makemakel konj. Päikesega ja kvad. Marsiga. Saturnil on üsna täpne ühendus Erisega Jääras. Liit rohkem kaubanduslik kui sõjaline organisatsioon, siin Päike on välja toonud nähtavasti ühe Makemake printsiibist – koostöö ja rahvaste ühenduse. Pealegi on Makemake just selle maakera poole rahvaste regiooni jumal. ASEAN-i peasekretäril Surin Pitsuwan`il on Makemakel oposit. Jupiteriga ja kvad. Musta Kuuga

26.06.1945 (põhikirja allakirjutamise päev) – loodi ÜRO, Makemakel konj. Merkuuri ja Saturniga Vähis, sekst. Veenusega
Põhikiri jõustus 24.10.1945 – Makemakel trig. Merkuuriga ja poolsekst. Uraaniga
Maailmaorganisatsiooni peasekretäridel on Makemake kõigil mingi aspektiga esindatud.

Trygwe Lie – Makemakel konj. Marsiga Sõnnis, kvad. Jupiteriga, oposit. Saturniga

Dag Hammarskjöld – Makemakel konj. Jupiteriga Sõnn/Kaksikud

U Than – Makemakel trig. Päikesega

Kurt Waldheim – Makemakel oposit. Kuusõlmega

Javier Perez de Cuellar – Makemakel oposit. Veenusega, sekst. Jupiteriga

Boutras Boutras-Ghali – Makemakel kvink. Päikesega

Kofi Annan – Makemakel kvad. Saturniga

Ban Ki-moon – Makemakel sekst. Cerese ja musta Kuuga

Kaheksast peasekretärist U Thanil ja viimasel peasekretäril Ban Ki-moon`il on Makemake harmooniline, teistel domineerivad enamasti pingeaspektid.

Euroopa Liidu eelkäia asutati Pariisis 18. aprillil 1951. aastal. Siis oli Makemakel konj. Pluutoga Lõvis. Päikesel oli konj. Varunaga Sõnni ja Jäära piiril ning Jupiter tegi väga täpse ühenduse Chaosega Kalades. Euroopa Majandusühendus loodi Rooma lepinguga 25. märtsil 1957 aastal. Makemake trigoon Veenusega ja täpne sekstiil Jupiteriga ning poolsekstiil Pluutoga. Maastrichti leping sõlmiti 7. veeb. 1992 aastal. Makemakel trig. Põhjasõlmega. Sõlm sümboliseerib tuleviku suunatud tegusid, sellele viitavad ka Marsi ühendus Veenuse, Uraani, Neptuuni ja Damoclesega Kaljukitses.
Euroliidu leping jõustus 1.nov.1993.a. Makemakel sekst. Päikesega ja oposit. Sednaga. Veel on kvinkunks Pandoraga.

UNICEF loodi 11.nov.1946.a. Makemakel kvinkunks Päikesega ja trigoon Jupiteriga. Selle organisatsiooni peasekretaril Ann Venemannil on Makemake kvadratuuris Põhjasõlmega.

UNESCO loodi 16.nov.1945. Makemakel täpne kvad. Jupiteriga, trig. Pandoraga
Peasekretäridel Makemake aspektid:

Luther H.Evans – Makemakel kvad. Marsiga, kvin. Põhjasõlmega, sekst. Erisega

Koichiro Matsuura – Makemakel kvad. Päikesega, kvink. Põhjasõlmega

Julian Huxley – Makemakel sekst. Päikesega, kvad. Varunaga

Jaime Torres Bodet – Makemakel kvink. Uraaniga

järgneb....

Kommentaare ei ole: