pühapäev, 31. mai 2009

IC - MC sodiaagiring


Järg teemale suguvõsa ja perekond.

Neljas maja – on juurte maja, traditsioonide, esivanemate maja. Inimene hakkab läbi selle maja teadvustama, et läbi pöördumise mineviku poole, võib ta kasutada eellaste kogemusi, iidseid teadmisi. Seda teadvustada on oluline. Inimene, kes elab ühiskondlikus maailmas, allub mingisugustele traditsioonidele. Need on samuti tema esivanemad, see, mida ta peab oma kodumaaks. Sünnitusmaja, linn, kus ta sündis, riik, maakera, galaktika. Sellest sõltuvalt allub inimene traditsioonidele.

Kümnes maja – see on samuti juured, vanemad ( kui uurida esivanemaid, mitte karjääri, tööd). Vanavanematele viitavad 1 ja 7 maja. Kui 4 ja 10 on planeete, on otsene seos vanematega ja 1 ning 7, on seos vanavanematega. Neljas maja on tavaliselt ema, Kuu on ema. 9 maja on lapslapsed, sugulased, tädid-onud on 6 maja.
Isa on Saturn, vahel ka Jupiter. Abikaasat (elukaaslast) näitab Päike. Perre sündinud esimene tütar on Kuu, teine aga Veenus, poega näitab Marss.

Jäär IC – Kaalud MC
Tõenäoliselt pärit aktiivsest perekonnast. Kindlasti on palju muutusi ja liikumist lapsepõlves. Vanemad on füüsiliselt liikuvad ja töökad. Jäär IC-l võib anda pingeid lähisuhetes või muutuste kartust, kui Marss on väga pingestatud (võib olla varases lapsepõlves leidis aset suur muutus perekonnas). Enamasti siiski eeldab see seis aktiivset hoiakut kodu suhtes. (näiteks: inimene ehitab oma kätega maja, korraldab kogu aeg kodus midagi paremaks, teeb aktiivselt kodus ka kutsetööd vms.).

Kui IV iseloomustab ema, siis ta võib olla väga dünaamiline, kiire, aga ka kergesti ärrituv ja kannatamatu. Emale on vähemalt sama tähtsad tema isiklikud hobid kui laps ja mõnus kodune olemine, vanemlik hoolitsus võib olla puudulik. Väga tugev ja enesekindel lapsevanem.
Kaalude V majaga isik on autoriteetne figuur kodus tavaliselt õiglane ja vaoshoitud, kes jagab korraldusi taktitundega, on diplomaatiline, kuulab ka lapse seisukohta, temaga saab arutleda. Distsipliini õpitakse solvumise ja vastuseisuta, kui Veenus pole väga pinges. Disharmooniline Veenus võib viidata ka sellele, et lapsevanem ei võta osa lapse kasvatamisest osa, pole käepärast – on näiteks alati tööl või lihtsalt ei tunne huvi lapse tegemiste vastu. Tihti ei oska (isa) oma tundeid väljendada.

Sõnn IC - Skorpion MC
Inimene võib olla pärit hästikindlustatud perekonnast või õpetatakse varakult hindama kunsti, muusikat, ilu, loodust ning asjade väärtust. Kui Veenus pole väga pinges, on enamasti stabiilne ja rahulik kodune olukord ja inimene hindab seda üle kõige. Sõnni lapsevanemale võib alati loota, hoolitsus ning mugavus on kodus kindlustatud. Väga tihti on ema seotud tegevusega, mis mingil moel loob ilu (kunstnik, juuksur, lilleseadja vms.). Tavaliselt jäädakse kodukohta elama. Skorpioni X viitab võimukale lapsevanemale, kes lapse soovidele eriti tähelepanu ei pruugi pöörata.“ Laps räägib siis, kui kana pissib“ - stiil. Vanem tahab võtta täieliku vastutuse ja (või) kontrolli lapse eest enesele. (Isa) võib olla ka kõrge võimukandja ühiskonnas. Pingelise Marsi ja Pluuto puhul võib olla seos ka saatuslike muutustega, tegemist abieluväliselt sündinud lapsegas, pideva protestiga distsipliininõuete vastu või mingid suhtlemisraskused (näiteks inimesel, kel mõlemad vanemad on kurttummad, kuid samas väga stabiilne ja kena perekond). Tihti esineb ka nendel inimestel, kelle vanemate jaoks on esmatähtis materiaalne kindlustatus.

Kaksikud IC – Ambur MC
Siin on tõenäoliselt tegemist perekonnaga, kus räägitakse, loetakse, loogutakse ja muututakse. Viitab lapsevanema(te)le, kes on leiutuslik, kiire, osav, kõigest huvitatud. See vanem tahab, et laps oleks uudishimulik, esitatakse küsimusi ja ei võtaks midagi enesestmõistetavalt. Isegi kui Merkuur on pinges, on perekonnas intellektuaalselt stimuleeriv õhkkond. Lapsevanemad, kes elavad ise ja lasevad lapsel ka elada. Amburi X viitab vanemale, kes püüab kasvatada, suunata religioosseid kalduvusi – üldse pigem suunata lapsi kui sabloonidesse suruda. Tihti on vanemad erinevatest rahvustest. Pingelise Jupiteri korral võib esineda ühe vanema puudumist või kaugelolekut. (näiteks pikk välismaal viibimine. Praktikas mitmel puhul ette tulnud just selle teljega – peaaegu alaealised lapsed kodus omapead, vanemad mitu aastat Aafrikas ära; ema nädal aega kaugel tööl, teismelised lapsed üksi jne.). Selle teljega on tihti nii, et vanemlik roll on kanda vanimal lapsel. Merkuur (!) - õe-venna vastutus.

Vähk IC – Kaljukits MC
Loomulik positsioon sellele teljele. Inimest iseloomustab koduarmastus ja vajadus alati tagasi tulla, ükskõik kui palju ei reisiks.
Patriootlik, suguvõsa traditsioone tähtsakspidav ja juuretust pelgav kollektsionäär. Ema mängib elus väga tähtsat rolli, mis võib olla positiivne ja aktsepteeritav või mitte – see peegeldub põhiliselt Kuu ja Saturni asukohas ning aspektides.
Üks vanematest on väga autoriteetne või isegi autoritaarne ja suudab tõenäoliselt varakult kasvatada lapsesse vastutustunnet. Reeglid ja ettekirjutused on olulised juba lapsepõlves ja tihti on need tunnetatavad piirangutena.
(kui naisel on Saturn pingestatud Kuuga-Veenusega ja mehel Päike-Marss, võib tunduda, et vanemad pole suutnud pakkuda nii palju armastust ja soojust, kui laps vajanuks) – M. March, J. McEvers „The Only Way To Learn About Tomorrow“.

Lõvi IC – Veevalaja MC
Kui uhke Lõvi on IV maja tipus, võib inimene olla kõrget päritolu, eeskujulikust või suurest perekonnast. Oleneb Päikesest ning selle aspektidest, kas peres valitseb tõeline soojus, või on lähisuhted avalikkusele demonstreerimiseks kenaks klanitud.
Lõvist lapsevanemal on alati dramaatilisi iseloomujooni, on kasulik kaastundlik lapse emotsioonide vastu ja kannatlik. Enamasti on ta väga hõivatud ja lapse jaoks vähe aega, aga kompenseerib selle topeltdoosi armastusega.
Väga pingeline Päike võib aga vastupidi näitata, et vanem ei oska või ei taha oma armastust ega hoolitsust välja näidata.

Veevalajast lapsevanem pole kunagi niisugune nagu teiste inimeste vanemad. Võib olla ebatavalise elukutse esindaja (näiteks astroloog) või tegeleb eriliste hobidega. Võib ka olla, et tal pole lapse jaoks üldse aega. Tihti on tegemist lihtsalt ebatavalise päritolu või välimusega. Väga pingelise Uraani korral võivad olla üsna äkilised maneerid. Mõlemad vanemad võivad olla küllaltki võimukad, ülemuslikud, lapse initsiatiivi allasuruvad (mõlemad fikseeritud märgid). Saturn oma asukoha ja aspektidega annab lisateavet.

Neitsi IC – Kalad MC
Kodus nõutakse korda, õppimist ja mõistlikku käitumist. Kui Merkuur on harmoonilises seisus, saab laps sellega ka kenasti hakkama.
Neitsi lapsevanem on tihti liiga nõudlik ja hoolitsev, peab tähtsaks hügieeni ja tervislikku toitumist. Hästi tihti esineb seda telge nende inimeste kaartides, kelle üks vanematest on õpetaja või meditsiinitöötaja. Korralikkus igal juhul üle kõige tähtis.
Neitsi-Kalad teljega tuleb ema-isa erinevus vist kõige tugevamini välja. Kalade lapsevanemat ei pruugi kunagi näha sellisena nagu ta tegelikult on. Siin võib olla ülepiirilist idealiseerimist, vastastikust mõistmatust või ta lihtsalt pole lapse elus osaline.
See vanem on tavaliselt see, kes tutvustab last kaunite kunstidega, jutustab muinasjutte ja oskab pakkuda hellitusi, võib aga olla ka alkohoolik, haige või eluvõõras maailmarändur.(Vahel avaldub väga selgelt ja otseselt ametis: isa meremees ning tihti pikalt kodust eemal).
Jupiter ja Neptuun oma asukoha ning aspektidega annavad lisateavet.

Kaalud IC – Jäär MC
Tavaliselt valitseb selles perekonnas rahu ja harmoonia, elatakse aktiivset ühiskondlikku elu ning vanematega saab vahest seostada märksõnu tuntus, kuulsus ja avalikkus.
(Ema) võib olla ilus, musikaalne, artistlik, heade kommetega, armastusväärne ja südamlik. Harmooniline veenus viitab eriti ilusale lapsepõlvele.
Jäär X tipus suhtub autoriteedi- ja võimuküsimustesse energiliselt, siin on vaidlus ja vastasseis loomulikud asjad. Kui Marss on passiivses märgis ja harmooniline, on suhted lihtsad ning loomulikud, kuid väga pingelise ja tugeva Marsi korral esineb tõenäoliselt suurt mässumeelsust autoriteetide vastu. Väga tihti tehakse koos (isaga) füüsilist tööd ja (või) sporti.

Skorpion IC – Sõnn MC
Siin võib olla tegemist mingite eelmiste põlvkondade saladusega. Kodus tihti väga intensiivne atmosfäär ja domineeriv või mõjukas lapsevanem. Enamasti on ema see, kes tahab last kontrollida ja suunata igal sammul. Paljud jäävad seotuks kogu eluks kas emotsionaalselt või materiaalselt (näiteks pärandused, ühine kinnisvara). On ka neid, kel juured päris kadunud. Marss ja Pluuto on võtmeplaneedid.
Sõnni X maja viitab väga autoriteetsele (autoritaalsele) lapsevanemale. Veenus näitab, kuidas reageerite. Tihti on tegemist loominguliste inimestega, sama sagedasti finantsmaailma tegelastega. Selle teljega on rollid tihti vahetunud: tugevam mõju tuleb Skorpioni vanemalt.

Ambur IC – Kaksikud MC
Kui Jupiter pole väga pinges, siis enamasti on tegemist rahumeelse perekonnaga, kus on tähtsad intellektuaalsus ja ausus. Juured võivad olla kaugel (üks vanematest pärit kaugemalt), vanemad eri rahvusest või (ja) väga erineva kultuuritaustaga. Kodus võib samuti liikuda palju võõrast rahvast, kõneldakse mitut keelt. Tegemist võib olla ka religioosse või väga hea haridusega lapsevanemaga.
Väga pingeline Jupiter võib viidata ka vanemate moraalitusele, eksimisele seaduste vastu.
Suhtlemine autoriteediga on vaba ja toimub võrdsetel alustel, kui MC on Kaksikute märgis. 8Isa) on hea vestluspartner, paljusõnaline ja intellektuaalne. Oleneb Merkuuri positsioonist, ka ta suudab lapsele need omadused edasi anda või mitte.
Kaksikute MC-le on ka tüüpiline see, et isasid on kaks, mõnikord võib ta ka hulkumas olla või üldse puududa.

Kaljukits IC – Vähk MC
Siin võib olla perekond, kus on üks lapsevanem või tegemist raske (töörohke) lapsepõlvega. Tihti esinev, kui inimene on kasvanud talus, kus kõigil lastel varakult oma kohustused.
Distsipliiniküsimused on tihti ema otsustada, aga tavaliselt on austus mõlema vanema vastu. Austatakse autoriteeti ja küpsust. Tihti esineb ka olukordi, kus mitu põlvkonda koos elavad. Harmooniline Saturn viitab elus edasijõudvale lapsevanemale.
Vähk X tipus võib olla näitajaks, et ema täidab mõlema vanema rolli või on isa hoopis see, kes koduste tegemiste eest vastutab (ema ühiskonnas aktiivselt tegev) – pööratud roll. Kindlustunne ja stabiilsus on inimese heaoluks olulisim.

Veevalaja IC – Lõvi MC
Kui ootamatu Uraan valitseb päritolu, võib kodune elu olla täis muutusi ja ärritusi. Vanemad võisid palju kolida – oli pidev vajadus kohaneda uue ümbrusega. Tegemist võib olla ka abieluvälise lapsega või on erinevus teiste pereliikmetega väga suur ja inimene tunneb end kõrvalisena, üksikuna. Elu pole kunagi igav ega monotoonne.
Uraani asend näitab, kus tuleb kohaneda uute olukordadega, Saturn annab lisateavet. Üks vanematest (tavaliselt ema) on eriti ere isiksus. Ta võib olla vabadusarmastav, elu väärnähtustega võitlev, leiutaja või ka näiteks astroloog. Igal juhul on tegemist ebatavalise kasvatusega.
Lõvi X maja lapsevanem on tavaliselt lapsele suureks eeskujuks. Teda tunnetatakse kui liidrit, tugevat juhtivat figuuri elus, kes tihti on seotud ka reaalse võimuga. Päikese seis näitab kui tugev on (isa) autoriteet ja kuidas seda vastu võetakse.

Kalad IC – Neitsi MC
Võimalikud on päritolu saladused, religioosne perekond või mingi kummaline seos eeslmiste põlvedega. Tegemist võib olla lapsevanemaga, kes muusik, alkohoolik, meremees vms.
(Ema) võib alati mitte olla lapse kõrval, sest töötab palju või on tal terviseprobleeme. Tegemist võib olla ka võõrasemaga.
Jupiteri ja Neptuuni aspektides peitub võti. Suure pingestatuse korral võib olla ka võõrandumist, solvumist, arusaamatusi.
Neitsi X maja iseloomustab kriitilist ja nõudlikku lapsevanemat, kelle vääriline laps tahab olla. Merkuuri aspektid näitavad, kas see on lihtne või ei. Paljud inimesed selle teljega kannavad hoolt vananevate vanemate eest.

Päris kindlasti saab lisainfot solaarmajadest. Jäära päikesemärgi esindajale on neljandaks majaks ja vanemaid iseloomustavaks märgiks Vähk (X seega kaljukits), Sõnnile Lõvi jne.
Oma vanemate iseloomustamiseks peab vaatama alati ka Kuud ja Saturni kui telje IC_MC loomulikke valitsejaid.
Sünastriliselt on lapse MC minu arvates alati ema või isa Päikese, Kuu või telgedega ühes märgis. Sama peaks kehtima ka AC puhul (Praktikas esineb üksikuid kõrvalekaldeid, kuid pigem pean seda veaks sünnikellaajas)
Materjali koostanud astroloog Taimi Uuesoo
teema järgneb

Kommentaare ei ole: