teisipäev, 12. mai 2009

Suguvõsa - esivanemad sünnikaardis

Miks on vaja tunda oma suguvõsa. Miks see oluline on. Mida see meile annab.
Neile küsimustele püüame vastata alljärgnevalt astroloogide Svea Degerholmi ja Taimi Uuesoo poolt koostatud materjalide põhjal.

Eessõna
...Veresugulusel põhinevad sidemeid iseloomustab erakordne püsivus isegi ajaloo kataklüsmides. Tsivilisatsiooni ei loo mitte klassid, vaid ühendused suguluse alusel.
Praegu üha rohkem inimesi püüab tunnetada minevikku, intuitiivselt või teadlikult otsida toetust ja kaitset esivanemate stabiilsetest väärtustest. Põhjusi on tendentsil mitu. Järsult on kasvanud inimeste migratsioon, tuhandeid kordi on suurenenud informatsioonivood ja elu dünaamika, on tekkinud küllalt suur lõhe põlvkondade vahel. Kuid kui on lõhe põlvkondade vahel, kaob suguvõsa Maa pealt.

Esivanemaid sugupuuna esitatuna võib neid kujutada juurtena, mis asuvad maa sees ja toidavad suguvõsa eeterliku ja astraalse mateeriaga. Igaüks peaks tundma õppima (avastama) oma sugu, puhastama selle ja täitma oma hinge valguse ja armastusega.
Kui inimene rebib lahti end mitte ainult oma sugulastest, vaid ka vanematest, jätab ta end sellega ilma suguvõsa elustavast energiast. Selline inimene on elus ebastabiilne, tal on raske vastu seista välistele mõjudele. Tekib juured kaotanud veererohu taoline inimene.
Miks pean kellegi eest lahendama suguvõsa probleeme ja vastuseks olekssee. Esiteks, hing saabub sellesse suguvõsasse vastavalt enda ja selle suguvõsa omadustele. Teiseks, hing tuleb tihti sinna, kus ta on juba olnud ja kuhu ta on jätnud teatud jälje ja lahendamata ülesanded. Sellepärast ongi vaja oma suguvõsa omaks võtta ja suhtuda temasse austavalt.
Põlvkondade vaheline side ja nende harmooniline koostöö on kõigile suguvõsa liikmetele väga tähtis. Ilma koostööta suguvõsaga on vaimne arenemine võimalik vaid teatud tasemeni. Edasi minna võib ainult suguvõsa energiat kasutades.

Igal inimesel on võimalus saada energiat oma suguvõsalt ja anda vastu oma energia. Sel moel toimub pidev energiavahetus ning selle tulemuseks on suguvõsa ja inimese evolutsioon. Kujutage endale ette puud, kus inimene on üks oksake. See oksake püüdleb valguse, päikese poole, saab energia, töötleb ümber ja annab tagasi puule. Ja mööda tüve tuleb üles uut elujõudu......
A. Nekrassov „Elavad mõtted“

Kui ei ole usku ei energiatesse, taassünni võimalikusse, hinge olemasolusse, siis seda ei saa peale sundida ega inimesele ka pahaks panna. Kuid oma suguvõsa uurida tasub ka siis.
Palju on kõneldud eelmistest eludest ning mõjust meie praegusele elule, otsides vastust küsimusele, miks oleme just siin ja praegu, miks sündisime sellesse ellu, ajaloolisse situatsiooni ja nimelt sellesse perekonda. Palju vähem (kui üldse) räägitakse esivanemate mõjust, suguvõsa karmast ja meie osast oma suguseltsis. Ometi vastab esivanemate elu ning saatuse uurimine päris selgelt küsimusele, miks sündisime siia ellu ja justnimelt sellesse suguvõsasse – miks tulime parandama, milliseid eksimusi lunastama.
Vanemate patud nuheldakse laste kaela.... või valivad lapsed endile seesugused vanemad, kelle geneetiline kood, esivanemate õpetus ja elukogemused võimaldavad neil saada just nende „laste“ kaela nuheldud „pattude“ kogemust, mida nad vajavad, et parandada eelmiste eludes tehtud vigu?

Käbi ei kuku kännust kaugele, aga kännu peale ka ei kuku. Oleme küll oma esivanemate moodi, kuid mitte teisikud. Samas võimaldab kännu-uuring, eellaste elu ja nende horoskoobi tundmine meil valida käbi kukkumise suunda, sest teame kukkuma asumise lähtepunkti, seda vana head kändu – oma esivanemaid.
Astroloogia abil on isegi leitud ja lahendatud „sohilaste“ olemasolu. Sest too laps ei haaku astroloogiliselt kuidagi teiste suguvõsa sünnikaartidega.
Me tuleme sellesse maailma OMA karmaga ja leiame parimad arenguvõimalused suguvõsa mingis kindlas lülis, kus toimub ühinemine esivanemate geneetikaga, suguvõsa karmaga.
Läbi geenide antakse see informatsioon igal juhul meile edasi. Meie sünnikaart on orgaaniliselt läbi põimunud probleemidega, mis on seotud kuue põlvkonnaga – 126 konkreetse isikuga. Meie maine keha säilitab selle eeterkeha mälus.

Esivanemate mõju võib olla meie jaoks nii kaitsev kui lõhkuv, vastavalt sellele, kui puhast elu nad elasid. Nende elu kvaliteedist sõltub meie immuunsus ja toimetulek elus. Kui meie esivanemad oleksid olnud pühakud, oleks meil tõenäoliselt ülivõimed.
On kasulik teada oma esivanemate geneetilist programmi, et paremini mõista, millistena me sündisime sellesse maailma ja mida saaksime teha selleks, et oma geneetilist programmi puhastada nende jaoks, kes tulevad meie jõul.
Seega, inimest mõjutavad seitse eelnevat põlvkonda, kes kõik oma hea ja halva pärandi meie horoskoobi igaüks isemoodi sisse kirjutavad. Kui vaadelda ainult otseseid eellasi, saame 126 esivanemat + mina ise.

ESIVANEMAD SÜNNIKAARDIS
Oma sünnikaardis saame esivanemaid vaadata läbi põhitelgede.
IC/MC
Olevik.
Imum Coeli ehk 4 maja tipp (IV maja algus) sümboliseerib sidet kollektiivse alateadvusega või selle katkemist. IC on horoskoobi vundament, mis seostub juurtega, suguvõsa (esiisade) pärandiga ja viitab ka emotsionaalsele ümbrusele, olemasolu allikale. IV maja, (Vähk. Kuu) väljendab vanemlikku hoolitsust ja tuge elus. Siin on perekondlik baas, turvatunne, kodusus . Kõik, mida lapsepõlves loob inimesele EMA, hilisemas elus oma perekond. Siin väljenduvad omadused, mis oleme saanud kaasa kodust, vanematelt.

Igavik.
Medium Coeli ehk Kesktaevas on kümnenda maja tipp (X maja alguspunkt), mis märgib seda kohta, kus Päike on suurimal kõrgusel (seniidis), enne kui hakkab laskuma. MC seostub isiksuse saatusega ainelises maailmas ja viitab sellele, kuhu pürgime tööelus, meie kohale ühiskonnas, millised on võimalused elus hakkama saada. Kesktaevas sümboliseerib inimese soovi läbi lüüa, seondub saavutuste ja tähtsamate püüdlustega. Kui IC on puu juured, siis MC on selle puu latv. X maja (Kaljukits, Saturn) väljendab vanemlikku distsipliini, autoriteeti ja piiranguid, mis on selleks, et inimene ei väljuks traditsioonilistest raamidest ja ettekirjutustest. Lapsepõlves tunnetatakse tavaliselt autoriteetse figuurina ISA, hilisemas elus võtab selle rolli ühiskond.

Võime öelda, et ema ja isa on nende punktide järgi üsna hästi iseloomustatavad. Samuti esimene kasvatus või kasvatamatus, nn kodu kvaliteet ja vanematepoolne tugi või takistus.
Astroloogid pole päriselt ühel arvamusel, kumb neist majadest ema, kumb isa täpsemalt iseloomustab. Mõni väidab, et IV on alati ema ja X isa, teine vastupidi, kolmas seostab määrangu lapse sooga (naistel IV isa ja X ema, meestel vastupidi). Julgen väita, et reeglit pole võimalik anda, kõik variandid kehtivad ja lisaks veel see: MÕNEL JUHULON VANEMAD ERISTAMATUD JA MÕLEMAD ISELOOMUSTAVAD NII IC KUI MC-ga (pluss nende märkide valitsejad, kust need teljed algavad). See on nii väga üksmeeleses peres, sarnaste või võrdväärsetest partneritest ema-isa puhul.
Tavaliselt kirjeldab MC seda, kes on lapse jaoks autoriteet ja IC tundelist ning hoolitsevamat vanemat.

DC/AC
Minevik.
Detsendent ehk seitsmenda maja tipp on üksikisiku ja välismaailma kokkupuutepunkt. See asub läänehorisondil, seal, kus loojub Päike. Viitab sellele, kuidas inimese identiteet ja mõju peegelduvad inimsuhetes, millised partnerid (eriti abikaasakandidaate) ligi tõmbate.
Detsendendiga kaasnevad need omadused, mis eneses on veel peidus (aga kindlalt olemas), ja mida otsitakse teises inimeses. Läbi teise teadvustame ennast. Tegemist on peegelpildiga, kujutis võib olla ümberpööratud ja moonutatud, sest meelte kaudu meieni jõudnult teadvustame alateadlikult selle, mida näha tahame. DC-l (Kaaludes, veenusel) väljenduvad omadused, mis oleme saanud kaasa vanavanematelt (VII maja on IV-le neljas – seega vanavanemate vanemad).

Tulevik.
Astsendent ehk esimese maja tipp näitab eluteed või inimese rolli Maal. Siin on Päike tõusul ja see koht taevas, mis sünnihetkel asub täpselt idas. Tõusumärk on seotud sünniga ja füüsilise seisukorraga ning viitab ka inimese tähtsamatele personaalsetele omadustele, mida alles hakatakse avastama. Kõik eelnevate põlvede kogemused ja omadused on kokku liidetud ning x-ga jagatud. Tulem vastab täpselt AC märgile ja kraadile. Sellele toetudes avastatakse ennast ja maailma.
AC, Jäär ja Marss on need, kes (mis) sulgevad järjest uusi peatükke meie eneseleidmise raamatus. Selles tegevuses on kindlasti osalemas ka vanaisa(ema), naine (mees) (VII-le VII) ja õnnelik on see, kel lapsepõlves jutukas/armastav vanaema(isa) lähedal oli.
Vana-vana-vanemaid on mõistlik otsida jälle teljelt IC/MC, sest VII-le IV on X ja I-le on vanemad nagu endalgi IV majas. Sellest eelmine põlvkond jälle I/VII jne. jne.
Aksioom:
Genotüüp ehk pärilikud faktorid on väljendatud Päikese, Kuu, Sõlmede ja teljega MC/IC (teised planeedid kannavad ka loomulikult eellaste omadusi edasi, kuid ei määra geneetilist põhikoodi).
Fenotüüp ehk kindlal arenguastmel väljakujunenud omaduste kogum, individuaalne süntees – väljendub telje AC/DC ja MC/IC asukohas ja omavahelises suhtes(allikas: Reinhold Ebertin, „The Combination of Stellar Influences“).

Järeldused: (oletuslikud ja praktikas vaadeldud)
Kui Päike, Kuu ja Sõlmed on IV või X majas (Vähis või Kaljukitses), on arvatavasti geneetiline seos tugevam vanemate ja vana-vana-vanematega.
Kui Päike, Kuu ja Sõlmed on I või VII majas (Jääras või Kaaludes) – siia ritta võib panna tõenäoliselt ka IC ja MC märgi valitsejad – on geneetiline seos tugevam vanavanemate ja vana-vana-vana-vanematega.
Päikese, Kuu ja Sõlmede aspektid teiste planeetidega konkretiseerivad suundi, kusjuures kõige tugevamini aspekti(de)s väljendunud planeet viitab Päikesemärgile.(nt. Päikese konjunktsioonis Pluutoga, omakorda trigoonis Põhjasõlmega ja aspekteeritud ka Kuuga – siin lausa peab olema Skorpionist eellane. Kui lisada teave, et sõlmed on IV/X ja Kuu Vähis ning X majas ja vanematest pole kumbki Skorpion, on selge, et otsesed ja olulised „tegijad“ peavad olema vana-vana-vanemad).
Tõenäoliselt viitavad naisplaneedid naisliinile ja meesplaneedid meesliinile (kusjuures nii ema kui ka isapoolsele), aga kindlam on otsida Päikesemärgi järgi, sest siin pole reegel paigas nagu vanemate määratlemiselgi.

Päikesemärgi kordust esineb kõige tihedamini üle kahe põlve. Tundub, et igas liinis (harus) korduvad põhikombinatsioonid. (nt. Päikesemärk – isegi kraad, orbiga 2 kraadi – tuleb uuesti vähemalt nelja põlvkonna jooksul esile).
Kui teie pole oma isa või vanaemaga (jne) ühel päeval sündinud (+-3 päeva) ja juured on kadunud, pöörake pilk abikaasa suguvõsa poole. Enamasti leidub siis seal „paariline“ (kui ei, siis varsti sünnib!). On ju VII maja see, mis läbi partneri aitab end vaadelda.
Suguvõsad peavad omavahel sobima ja kannavad enamasti just samu koode, tavaliselt vaid (paari) põlvkonnase nihkega. (Mis on jäänud kaugele, tuleb läbi partneri lähemale!)
Kalendrimuutus (1.02.1918-st sai 14.02) ei mõjuta tulemust nii kardinaalselt kui arvata võiks! Võite rahumeeli proovida kasutada sünnikuupäevi nii vana kui ka uue kalendri järgi. (tundub, et mõlemad sünniajad sobituvad suguvõsa skeemi üsna hästi, kui võrdleme sünastriliselt). Aga eriti hästi toimib järgnev: Kui 10 aastat enne sajandivahetust (19saj. sai 20saj.) ja hiljem sündinutel saab enamus elust uue kalendri järgi elatud ja seetõttu arvan, et on õigustatud sünniaja ümberarvestamine (+-12 päeva). Sellest eelmine põlvkond, kelle aktiivne eluperiood jäi eelmisse sajandisse (19saj), võiks ka oma sünniajaga sinna jääda.

Astroloogiline reegel võiks olla selline: enne Neptuuni ja Pluuto konjunktsiooni Kaksikutes sündinutel töötab paremini vana kalenderi sünniaeg, pärast Neptuuni ja Pluuto konjunktsiooni sündinutel uus.
Täpse konjunktsiooni ajal (juuli lõpp 1891 - aprilli lõpp 1892) sündinud inimeste puhul võetakse kasutusele mõlemad sünnikaardid.
Näiteks üks vanaemadest oli sündinud 23.07.1891: Neptuuni-Pluuto konjunktsiooniga, orb 6 min. Ülejäänud kolme vanaema puhul pika mõtlemise tulemusena vanast kaardist tuli loobuda aga päriselt kõrvale jätta ka ei jäänud. Vana kaardi kasuks räägib eelkõige see, et tütar sündis Päikesega samas kraadis ja abikaasa vanaisa on samuti sündinud 23.07 ning täpselt samuti üle kahe põlve sündis mehe õel tütar 23.07.. Uue kalenderi (4.08) järgi haakub ideaalselt kahe vahepealse põlvkonnaga. Kui peaks ühest kindlapeale loobuma, siis kindlasti eelpool toodud reegli järgi. Seega siis vanaema-näites tuleks teha eelistus vana kalendri kasuks.

järgneb....

Kommentaare ei ole: