teisipäev, 30. detsember 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähed - 6Veenuse põhiprintsiipideks on ühendus, kooskõla, harmoonia ja tasakaal. Mundaanis ta räägib kokkulepetest, heade suhete loomisest. Asudes V majas on see seotud lastega, puhkuse ja hobidega. Aga ka rahaliste vahendite paigutamise ja kasutamisega viienda maja teemadel.  Veenus majas viide ka parema ja jõukama elujärje püüdlustele, elada paremini kui naaber, omada aina rohkem luksuslike asju ja vara. Veenus valitseb II ja IX maja, teine on rahvamajandus, riigi materiaalseid ressursse, jõukuse astet. Asudes V maja, viitab ühest küljest meie romantilisele hingelaadile, kunstilembusele (tugev klubiline tegevus, seltsid ja ühingud, meil palju teatreid, arenenud igasugused kultuuriga seotud üritusi ja ettevõtmisi jne.). Teisalt nautlemisele, enesetähtsustamisele, nõrgale iibele. IX maja valitsejana viitab sagedasele teistega maade ja riikide võrdlemistega. IX maja on riigi õiguskord, religioon, kõrgharidus, välissuhted. Veenuse pingeaspektid näitavad siis nende majade valdkondade probleeme ja arengut. Veenuse opositsioon Saturniga on vastutuse ja vabaduse konflikt, piirab naudinguid.

Veenuse positsioon V majas kordub ka Taasiseseisvuse horoskoobis. Seal on ta 0 Neitsis ja retrograadne. Kordub ikka seesama tendents, elatakse üle oma jõu käivate laenude ja liisingutega. Uhked majad, bürood, autod. Kuhugi pole kadunud naabrist parem mentaliteet. Veenuse seskvadratuur Neptuuniga on see viitaja, et elatakse illusioonide rahamaailmas. Veenuse ühendus Jupiteriga viitab ka parema ja jõukama heaolu otsingutele kaugemal kodumaast.

Marss riigi esimeses majas ja trigoonis Jupiteriga näitab küll jõulist ja suunatud tahtele oma maa ja kodu loomisele ning arendamisele aga seda tehakse liigse ego tasandil ja paljude liialdustega.Marsi kvadratuur Pluutoga – käib pidev võimuvõitlus parema ja soojema koha pärast. Viitab kirele, võitlusele, äärmuslikkusele. Marss I majas näitab ka neid tingimusi, kui riik loodi – käis sõda ja võimuvõitlus kogu Euroopas.

Valge Kuu ehk Selena on 22.13 VII majas Kalades täpses ühenduses Junoga. Selena-Nessi telg. Nessil täpne ühendus Musta Kuuga Neitsis. Selena täpne kvinkunks Kuuga on viide rahva teatud korduvale kaitsele, mis ei lasknud meid päris ära hävitada ja säilitada rahva tuumik. Seda näitavad ka okupatsiooni, sõja ja küüditamise kaardid,et vaatamata suurtele kaotustele me siiski kui rahvas oleme püsima jäänud.

IC Amburis on ühenduses kentaur Pholusega.Tema märksõnad on: üksindusse minek, eemaldumine maailmast, provotseerib konflikte. Tema positiivne külg on oskus kõnelda, rääkida, vaielda, väljendada mõtete täpsust, sihikindlust, ambitsioone. Eks see kandub üle siis ka kogu rahvale, muutub üheks tema osaks. Samuti viitab meie rahva päritolule. Viitab rahva väljarändele, kokkupõrkele teiste kultuuridega, erinevate maailmavaatega rahvaste seotusele meie endiga.Väljaränded toimusid juba tsaariajal, Siberisse ja Kaukaasiasse ja jätkusid ka hiljem (sõdade aegu kui ka vägivaldne küüditamine).Pholus hoiatab uraanlike ootamatuste eest.

Üheks Pholuse näitajaks on tervendajate ja ekstrasentside arvukus rahva seas. Ja arvestades meie rahva arvu on meil neid ikka tublisti rohkem kui mõne muu rahva hulgas. Pholus näitab ka sugulusrahvusi, kelle hulgast ja kust me pärit oleme, meie juurrahvast. Pholus on seotud veel alkoholi ja mürkainetega. Ühendus IV maja tipuga, ehk on see viide rahva alkoholilembusele ja nüüdsel ajal narkootiliste ainete tarbimisele. Pholusel on tegemist Neptuuni erinevate väljendustega, millele lisanduvad Marsi ja Lilithi negatiivsed vibratsioonid.

Pandora täpses ühenduses Varunaga VI majas Kalades. Kui Pandora laegas avati ja sellest pääses valla kõiksugused pahed ning alles jäi ainult lootus, siis meie Varuna sellest oma jõu ammutas.Tõi riigi maailmakaardile ja aitas rahva mälu alles hoida. Maailm tasapisi sai teada, et on olemas ka selline väike riik nagu Eesti. Praegusel ajal me teeme küll suuri ponnistusi meie olemasolust rohkem teada saadakse aga see ei ole loodetust kasust kuigivõrd vilja kandnud. Estonia mainimisega seostatakse muus maailmas ikka parvlaeva „Estonia „ hukuga, vahel siiski ka olümpiavõitjatega, mõne heliloojaga, IT arenguga.Kuidagi ei saa lahti sellest idanaabriga seotusest. Ikka, et oleme Venemaa osa, mitte iseseisev riik. Enamasti ikka teatakse meid siis, kui mingi suur skandaal või suurõnnetus on toimunud.

Jupiter meie riigi horoskoobis sümboliseerivad rahvusvahelisi suhteid. Tema positsioon, mis on pagendus, näitab märgi ja maja kaudu neid valdkondi, kus on võimalik end täiendada. Asudes õhumärgis Kaksikutes viitab riigi vajadusele tegeleda eelkõige hariduse ja suhetega. Riigi parlament on IX maja, Jupiter kui maja signifikaator omas kodus, kuid märgi järgi pagenduses. Arvan, et Riigikogu liikmete suur arv tuleneb siit, liikmete arv on ülepaisutatud. Maja kaudu saab välja lugeda ka sidemed, kauged reisimised välismaale, kõrgkoolide suur arv,  Maja valitseja Veenus ise V majas. Riigikogu uhkeldav ja palju pannakse rõhku välisele ilmele, oma heaolule. Parlamendi rahamaja on kümnes, valitseja Merkuur, mis opositsioonis Kuuga. Siit ka rahava pahameel parlamendi liikmete suurele palgale. Kui rahvas teeb ettepaneku, et liikmete palk peaks olema seotud miinimumpalgaga mitte keskmisega, siis saadikud lihtsalt ignoreerivad seda. Riigi rahamaja valitseb ka Veenus ja tema seskvadratuur Marsiga ongi seotud nende ignoreerimiste ja ebavõrdsusega palkades. Käärid palkade suuruse vahel on liiga suured. Jupiteri liikumise järgi saab jälgida parlamendi valimisi, liikmete vahetusi. Igal korral, kui ta teeb aspekti iseendale, IX maja valitsejale või siis, kui Jupiter liigub kardinaalses märgis.

Saturn on riik, mis vajab dogmat, et juured ja järjepidevus ei kaoks. Saturn sümboliseerib püsivat maailma, see leiab endale väljenduse ühiskonna süveneva bürokratiseerumise kujul.Samuti sümboliseerib ta piiranguid, distsipliini, korda, töökust, kinnisvara, järjepidevust ja rangust. Saturni parimad omadused avalduvad kokkuhoidlikkuse ja ettevaatlikkusena, kujutab praktilisi saavutusi riigi elus.Tema asukoht ja aspektid siis näitavad riigi neid valdkondi kuidas Saturn toimib.

Uraan sümboliseerib mõtet ja eesmärki, mis ükskord tulevikus teostub ja realiseerub maisuses.Uraan läheb sel viisil üle Saturniks.Seevastu Saturn on endine Uraan, idee, mis kunagi tekitas vaimustust ja oli eesmärk. Uraan valitseb VI maja, õnnetused ja avariid käivad selle maja alla, siit ka meil toimunud ootamatud suurõnnetused ja intsidendid („Estonia“ hukk, Pala bussiõnnetus, Kurkse, Marja poe laevaring, Haapsalu lastekodu põleng jne.). Töötab ka kuupäevateooria, millele on tähelepanu pööranud astroloog Abhirama. Sellest on blogis pikem ülevaade olemas (blogi arhiiv, aprill 2011). VI majas on Päike ja Uraan. Maja alla käib tervishoid, töörahvas, vasakparteid, ametühing, politsei ja relvajõud. Päike esindab ülemvõimu, presidenti. Uraan aga vabadust, uudsust, mässumeelsust.Need kaks planeeti siis mõjutavad tugevasti maja alla käivaid valdkondi, näiteks teadust, meditsiini. Viitab ka alternatiivsete ravimiste ja toitumiste aladele. Uraani bikventiil Marsiga soosib siis VI maja tegemisi.

Igal aastal, kui Päike siseneb Neitsi märki, ta aktiveerib algul riigi XII maja ja siis edasi juba I maja. Sel ajaperioodil juhtubki meil sageli õnnetusi (osa eespool loetletutest) ja pingsaid olukordi.Lihula mälestussamba mahavõtt 2004, Sinimäe kooli tulekahju 2012 septembris, Pärnu metanooli tragöödia. Paljud õnnetused toimuvad siis, kui transiitsed planeedid pingestavad radxi planeete. Halinga hooldekodu tulekahju, milles hukkus 8 ja viga sai 14 inimest, trans. Marss konj. AC-ga., 5 hukkunuga avarii Jägala- Käravete mnt., Saturn konj. riigi Päike. Vääna-Viti vanadekodu tulekahju, hukkus 6, trans. Marss konj. AC-ga. Positiivse poole peal näiteks see, kui trans. Must Kuu tuli oma kohale (22 Neitsis), 1988.a. siis me olime lauluväljakul demonstreerides ühtekuuluvust. Neid näiteid on ikka üksjagu ja kõiki siin ära tuua pole mahu tõttu võimalik.

Võimuasteroidid näitavad riigi neid suundi, mida algselt on moodustamisega kaasa antud. Hidalgol on ühendus Icarusega Kaljukitse lõpus. Icarus on lennukus ja suured plaanid aga ka vastutus oma tegude eest. Hidalgo on rohkem passiivsem võitleja. Koos nad siis sümboliserivad tasa ja targu edasiste arengu suundade ellu viimist. Tolle aja eliitpoliitikud olid praegustega võrreldes ikka tasakaalukamad ja muretsesid enam kogu riigi tuleviku pärast.

Kuul on ühendus asteroid Queen`iga, rahvas tundis oma riiki luues ikka tõelist eufooriat ja kujutas ette, et nad ongi nüüd kõik oma maa „kuningannad“, vähemasti sisemiselt ja seda teistele välja näitamata. Saturnil on opositsioon Attilaga Veevalajas, seda võiks tõlgendada kui riigi (Saturn) kiskumist võitlusesse vabaduse nimel.

Sagedastest ja ränkadest tormidest ja teistest loodusjõududest säästab riiki Stormi ühendus Selenaga Kalades. Kui aus olla ega meil pole olnud kuigi palju tõelisi torme ega muid loodusõnnetusi. Seda võrreldes teiste maadega. Kas suuremat, mis koheselt meenuvad, olid 1967.aasta augustitorm ja 2005.aasta jaanuritorm, mis uputas Pärnu ja Lääne-Eesti rannaalad ja asundused. Ning talvine lumetorm Monika 2010.aasta detsembris. Oma tagasihoidliku osa mängib siin ka geograafiline asukoht. Mis aga süngestab riiki tabavaid kataklüsme on Selena vastaspunkti Nessi ühendus Musta Kuuga Neitsis. 

järgneb....

Kommentaare ei ole: