esmaspäev, 1. detsember 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähed - 2Esimese osa lõpus sai mainitud K.Pätsi nime. Temast ei saa riigi loomisest ka mööda minna, sest oli ta ju üks oluline figuur riigi sünni juures, esimene Ajutise valitsuse juht. Ametlikult loetakse, et Päts on sündinud 23.veebruaril 1874.aasta. Tahkuranna vallas Pärnumaal. See päev langeb kokku Iseseisvusmanifesti ettekandmise päevaga Pärnus. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Tahkuranna koguduse meetrikaraamat kinnitab, et tulevane riigimees ja esimene president nägi ilmavalgust 10.veebruaril 1874. vana kalendri järgi. See aga on meie praeguse kalendri järgi 22.veebruar. Sünnikuupäevade vaidluste puhul peetakse meetrikaraamatu andmeid kõige õigemaks. Seda10.veebruari kuupäeva  kinnitavad veel mitmed teised dokumendid. Näib, et Juljuse kalendri ümberarvutamisega Gregoriuse kalendrisse on tehtud ühepäevane viga. Teatavasti tuleb ümberarvestamistel 19.sajandi sünnikuupäeva puhul liita 12 päeva, 20.sajandil aga 13 päeva. Ilmselt tegi selle vea mõni ametnik 1918.aasta lõpus või 1919.aasta algul.

Ning kui Konstantin Pätsile kirjutati välja uued dokumendid läks sinna kirja 23.veebruar. Hiljem hakkas see viga korduma ühest dokumendist teise. Pöördelistel aegadel peaministri ülesandeid täitnud Päts ise uue sünnikuupäeva üle ilmselt ei mõtisklenud. Teatavasti on õigeusklike jaoks sageli olulisem nende nimepäev ja Konstantini päeva tähistati 21.mail. 1930.aastatest ongi andmeid Konstantini päeva tähistamisest perekondlikus ringis (Postimees, 22.02.2014). Veel on üks sündmus, mis oli tähtis verstapost Eesti iseseisvumisel. 3-4. juulil 1917.aastal toimus Estonia teatris Rahvuskongress, millest võtsid osa ka pea kõik Eestimaa Päästekomitee liikmed. Rahvuskongress kutsuti kokku, et arutada Eesti poliitilist olukorda, rahvusesinduse loomist, maa- ja rahvusküsimust, kohtukorraldust ja rahvusväeosade moodustamist. Sellel kongressil püstitas Tööerakonna liider Jüri Vilms uue eesmärgi – taotleda Eestile võrdõigusliku osariigi staatust föderatiivse Vene riigi koosseisus. Ja lumepall läks siiski veerema. Juba mõni nädal hiljem avaldas Vilms Päevalehes kirjutise, millest võib aimata palju. “Meie ei tunnista oma üle ühtegi peremeest,sest Venemaa rahvad on ja peavad olema ühteviisi vabad. Kui Vene ametnikud siin oma leivapalukese pärast mures olles Eesti rahva üle peremeest tahavad mängida, siis ärgu peitku nad end demokraatluse sildi taha. Möödas peab olema niisugune peremehe-aeg!”(Eesti Ekspress, 20.02.2014).


28.11.1917.a. kaart. Kui sellele ajale teha kaart, siis torkab silma see, et Päike teeb kvadratuuri 24. veeb. 1918.a. Päikesele. Maanõukoja Pluuto on 5 Vähis (R) ja on ühenduses 28.07.1917. kuuvarjutuse kraadiga (6.07 can). Enne Maanõukoja otsuse väljakuulutamist toimus Päikesevarjutus 25.51 Vähis (19.07.1917). Sinna kraadi tegi opositsiooni 28. nov. Estonia. Kuuvarjutus enne Maanõukoja otsust toimus 12.18 Kaljukitses (4.07.1917) ja sinna kraadi tegi Maanõukoja Marss ja Must Kuu trigooni.

Kui nüüd sellele kaardile teha progressioon Taasiseseisvuse ajale, siis näeme, et prog. Päike ja Veenus on täpselt Maanõukoja Uraanil Veevalajas. Ja prog. Jupiter Maanõukoja Kuul (Kuu on võetud keskpäeva järgi). Olulisem vast see, et Maanõukoja prog. Kuu on lähenemas Taasiseseisvus Estoniale, Merkuur Saturnile, Marss on Tallinna peal (asteroid sümboliseerib eelkõige võimutsentri asukohta).

Seoseid veel selleski, et Taasiseseisvuse (20.08.1991) AC satub 28.11.1917 kaardi Jupiteri lähedale ja MC Veenuse peale. DC vastavalt Päikese lähedale ja IC 22 kraad on opositsioonis 28.11.1917 Veenusega. Jälgida tuleks nüüd mitmeid kaarte ja see teeb ülevaate raskemaks. Seepärast võtan aluseks siiski EW ametliku kaardi, kuid püüan silma peal hoida ka  Pärnu kaardil.

Proovime läbi sündmuste seoste kaartidega selgeks teha, millised kaardid rohkem ja paremini  töötavad. 
Enne sündmuste juurde minekut oleks vaja lahti mõtestada mõningad seisud ja detailid radixis nii nagu seda mina näen. Riigi sünnikaart (radix) on tehtud siis 24. veebruar 1918.a. Kell 18:38 Tallinna  ajale. See annab AC 16.11 Neitsis ja MC 9.39 Kaksikutes. Kaardis kaasan asteroide, sest on mitmeid huvitavaid ja ka täpseid seoseid planeetide, telgede ja omavahelised seosed.

Paha ei tee ka tutvuda enne riigi sündi olnud sündmustega. See kõneleb nendest tingimustest, mis kas aitasid kaasa või takistasid riigi sündi. Seisud iseloomustavad tolle aja ühiskondlikku ja poliitilist kliimat. Euroopas kestab edasi I Maailmasõda, maailm on sõjatules.Venemaal on palju segadust ja omavoli. Tsaarivõimu kukkumine ja riigipööre oktoobris tõid esile uue ideoloogia ja mitmete erinevate rühmituste võimuvõitluse, milles jäi peale üks  partei – bolšhevikud. 
Maailm 20. sajandi teisel kümnendil oli seotud tsükli Neptuun-Pluuto ühendusega Kaksikutes. Tsükkel pani aluse uutele arengutele ja  muutustele. Selle tsükli mõjude all elame praegugi.

Teine tsükkel, mis eelnes Eesti riigi tekkimisele oli Saturn-Neptuun ühendus augustis 1917. a. 4 kraadi Lõvis. Tsükkel kestab 36 aastat, lõppes 1953. Järgnes uus ja tsükkel lõppes 1989.aastal ning algas uus, Kaljukitsest. See tõi siis kaasa suuri muutusi ja tipphetkeks oli Taasiseseisvumine 1991.a.
Me loeme oma maad Kaljukitse märgi järgi. Sellele viitavad päris paljud rahva iseloomu ja omaduste jooned. Vaieldav asi aga las ta olla siis hetkel nii. Praeguseks on Saturn riigi kaardi järgi teinud kaks täisringi. Kolmas siis teoksil, liigub Skorpionis, veel enne 2014.a. lõppu astub Saturn üle Amburi läve.

Mida Saturn Amburis võiks kaasa tuua? Arvan, et rangemaks lähevad reeglid, mis seotud pikemate reisimistega, viisade saamisega, piiratud on võimalused maailmavaatelisuse ja ideoloogia levitamiseks. Mõned usugrupid võivad rohkem hakata peale suruma omi tõekspidamisi ja vaateid. Rangemaks läheb mõnes riigis riiklik tsensuur. Suureneb oht korduvate või uute epideemiate levikuks (Ebola, Linnugripp, Saturni kvadratuur Neptuuniga). Karmistuvad nõuded laevade heitegaaside osas. Saturn Amburis puudutab ka filmi- ja fototööstust, samuti keemia, alkoholi jt. tööstusi. Ka kultuur ei jää puutumatuks.

Kuna Saturn on Jupiteri kodus, siis see hõlmab ka majandust. Arvan, et maailma majandus tervikuna ei tõuse. Amburisse sisenedes liigub Saturn veel riigi III majas, esimene ühendus IC-ga toimub alles detsembris 2015. Amburi esimeses dekaadis liikudes teeb ta riigi Päikesele kvadratuuri, Pluutole kvinkunksi, Jupiterile aga opositsiooni. Trigoon radixi Neptuunile annab võimaluse parandada ja korrastada suhteid rahvaga. 2015 märtsis toimuvad parlamendi valimised. Valimispäeval on Saturnil vägagi täpne trigoon radixi Neptuuniga ja kuna radixis on Neptuunil ühendus Saturniga, siis see trigoon, harmooniline ja paljulubav ehk annab uue suuna riigi arenguks. Tahaks väga loota, et oma vigaste tegemistega erakondade kõrvale tulevad uuemad rühmitused ja uuemad inimesed, kes ei ole stagneerunud. Vähem küünilisust, üleolekut, ülbust ja mõnitamist. Loodan, et arvud ja numbrid ning statistika on vähem tähtsad kui inimene. Et erakonna huvid ei oleks olulisemad kui riigi - ja rahva heaolu.  Et ei oleks me tahame, me lubame, me kaalume, vaid me teeme ja teostame.

Ajastu ja vaimu tsükkel (Uraan-Neptuun) algas 3 Kaljukitsest 1821. aastal. Riik sündis täpselt Pluuto opositsiooniga sellele kraadile. Uus ajastu tsükkel algas 1993.aastal 19 Kaljukitsest.
Meeldetuletuseks niipalju, et kahe planeedigrupi (Uraan-Neptuun ja Jupiter-Saturn) tsüklite algused, mis on kronoloogiliselt kõige lähemal Suurele mutatsioonile näitavad, millise idee abil kosmos mõjutab mateeriat antud ajalõigu jooksul.
Tehes siis ajastu idee ja vaimu (AIV) ja ajastu sündmuse (AS) planeetide täpse ühenduse kaardid ja uurides omavahelisi planeetide aspekte, saab ettekujutuse kuidas ajastu idee toetab ajastu sündmust, milline saab olema nende kvaliteet. Veel tuleb tsükli täpse alguse kaardis jälgida seda, milline planeet valitseb märki, kus ühendus toimus. Ajastustest on pikemalt kirjutatud mitmeosalises artiklis, mille leiab oktoobrikuu 2010.aasta blogi arhiivist.

järgneb...

Kommentaare ei ole: