kolmapäev, 24. detsember 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähed - 5Eesti Wabariigi horoskoop

Kuivõrd tõsiselt võetavad on riikide horoskoobid? Sellele saab vastata näiteks astroloog Aapo Reineti sõnadega ka nii:“Astroloogia ei tegele astroloogiliste nähtuste toimemehhanismi, vaid taevaste ja maapealsete protsesside seoste uurimisega. Sagedaseks eksimuseks on astroloogia asetamine ühte patta müstiliste ja okultsete nähtustega. Kuid müstika valdkonda jääb ainult osa taevanähtuste mõjumehhanismist, sest astroloogide poolt tuletatud seaduspärasused on olemuselt statistilised. Niisiis, kui statistika näitab, et riigi horoskoop töötab, siis pole astroloogi ülesanne otsida horoskoobi füüsilist kandjat, vaid uurida, kuidas see horoskoop töötab. Iga materiaalses maailmas realiseeriv sündmus on vaimses maailmas tegelikult olemas. Mitte planetaarsed tingimused ei loo horoskoopi, vaid mingi vaime energia kogum realiseerub materiaalses maailmas nimelt siis, kui planetaarsed tingimused vastavad selle struktuurile“.


                                               Eesti Wabariiik 24.02.1918 Tallinn

Eesti rahvusteadvuse vaimne kogum on eksisteerinud juba üle seitsmesaja aasta. Iseseisvuse väljakuulutamise ajal väljendus see horoskoobina. EW horoskoobis näitab esimese ja kümnenda maja seis üldist riigi elujõudu. Neid maju ühendab Marss I majas ja Pluuto X majas nende pingeline aspekt kvadratuur. Need planeedid on sageli seotud vägivaldste sündmustega. Pealegi valitseb Marss VIII maja, katsumuste ja kannatuste maja, Pluuto pealegi maja signifikaator. Kuna meie horoskoop on toiminud vähemasti Madisepäeva lahingust alates ja töötas ka siis, kui maa oli pärast sõda okupeeritud. On ju huvitav, et Madisepäeva lahing 21.septembril 1217.a. ja „Estonia“ laeva katastroof 28.septembril toimusid täpselt ühesuguse Päikese märgiseisu ajal – viis kraadi Kaaludes. Kuupäevade erinevus tuleb vana ja uue kalendri erinevusest. Jüriöö ülestõus 23.aprillil 1343.a. Marss asus tulevase riigi Päikesemärgis ja üsna lähedal 5-ndale Kalade kraadile. 24.veebruari 1918.a. kaart töötab nii ette kui taha. Rahvusriik ei saanud sündida tühjale kohale. Tema vaimne olemus on ilmaruumis ammuilma olemas, enne kui see reaalsuses ilmuda sai.

Eestimaa rahva ajalugu pole olnud meelakkumine, pikk orjaaeg, teiste riikide valitsemine, sellele viitab ka XII maja tipus asuv Kuu, mis täpses opositsioonis horoskoobi juhtplaneedi Merkuuri ja Uraaniga. Kuu on Lõvis XII maja tipus. See sümboliseerib meie rahva orjaaega. Iseloomustab kinnist, endassetõmbunud, uhket ja ambitsoonikat rahvast. Näitab ka seda, et rahvas on alalhoidlik, oskab end varju jätta. Rahvas armastab saladusi. Huvi nähtamatu maailma vastu on meie inimeste seas ikka ja jälle olnud ja on edaspidigi. Lõvi annab seda, et väline väljanägemine on olulisem kui sisemaailm. Uhked majad, autod, glamuursed peod, naabrist parem mentaliteet jms.
  
Riigi AC on Neitsis, kuid me ise loeme end Kaljukitse rahvaks. Seevastu pealinn on märgistatud Jääraga ja sümboliks on üksik rüütel Vana Toomas, nagu kõigil teistel Jäära märgiga märgistatud linnadel. Märgid omavahel kvinkunksis, siit võiks otsida linnavalitsuse ja riigivalitsuse vahelisi pidevaid erimeelsusi. Kuigi Merkuuri ja Marsi vahel on bikventiil, mis viitaks loomingulisusele, kuid aspekti on vahel ka raskem mõista.  Loeme end töökateks, praktilisteks, tarkadeks, harituks ja samas oleme irisejad, kadedad, auahned, kriitilised jne. Töötavad nii Kaljukits kui Neitsi. Kuid Kaljukitses planeete ei ole, suurem mõju on siiski nais- ja maamärgil Neitsil. Märgi järgi on meie naised töökad, intelligentsed, praktilised. Paljud naised rügavad mitmel töökohal, et peret ülal pidada. Siin kivi meeste kapsaaeda. Negatiivsusena võiks ära tuua naiste kõrgemad nõudmised meeste suhtes, teatud mõttes on naised konservatiivsed.

Saksa astroloogide klassikalistes horoskoopides on kirjas, et Liivimaa on seotud Kaalude märgiga. Niisiis Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti. Põhja-Eestit mõjutab seevastu Vähk, Lõuna-Lätit Kaljukits. Parim hingeline kontakt on Kaaludel (seega ka Lõuna-Eestil), Jäära, Kaksikute ja Veevalaja märgiga. Põhja-Eesti märk on Vähk ja tema on ülimalt emotsionaalne, väga turndlik, säilitab endas kaua lapseliku naiivsuse ja armastab aeglast ja rahulikku elurütmi. Aga see märk on kiiresti solvuv ja kardab pilkeid. Ehk siit saaks järeldada Põhja-Eesti, eriti Kirde osas elavate mitte eesti keelt kõnelevate inimeste hoiakuid ja arusaamasid. Ollakse kinni vanas, Nõukogude Liidu ajas ja ollakse meelestatud minevikku. Igatsetakse varasemate aegade sotsiaalsüsteemi, kus arstiabi oli tasuta, polnud tasulisi koole jms. Unustades ära, et igasugune vaba ütlemine ja tegustemine oli keelatud ja kõik range kontrolli all. Tsensuur igas asjas. Paljudel on mõttemall ikka see, et vanasti oli rohi rohelisem, taevas sinisem, lumi valgem jne. Igatsus.

AC-l on täpselt kentaur Cyllarus ja Berolinaga (Berliin) Neitsis. Berolin viitab sellele ohule, mis hetkel valitses. Saksamaa I Maailmasõja raames ju tungis meie aladele. Planetaarsest seisukohast kentaurid sümboliseerivad hingelist muutumist, kannatusi ja kirge. Mida aga võiks tähendada riigi tasandil? Ega ma poleks seda kentauri ära toonud aga et nii täpselt AC-l on, siis ei saanud seda märkimata jätta. Mütoloogias oli Cyllarus ilus ja vapper ning ta hukkus võideldes lapifiididega. Suri oma naise Hylonome käte vahel. Seega on ta seotud ka selle kentauriga. Omavahel neil peaaspekti pole, on 170 kraadi. Hylonome on seotud leina, ohverduse, lunastuse ja kangelaslikkusega. See ilmnes täiel määral Vabadussõjas. Läbi kannatuste ja leina ning valu sündis riik, mis eelkõige rahuldas ja andis vabaduse lihtrahvale ja talupoegadele. Päikesel on ühendus veel mitmete asteroididega – Estonia, Hel, Tolerantia ja Pobeda. Päike koos kaaslastega jäid VI majja, maja mis sümboliseerib töörahvast, relvajõude, ametühinguid, tsiviilteenistust jne. Asteroid Hygeia, mis sümboliseerib tervist ja meditsiini üldiselt, asub Päike-DC keskpunktis.

Päikese ühendused viitavad riigi sünnivaludele, riik moodustati sõjas, millega kaasnes lein ja kannatused ning tulemuseks oli siiski võit. Päike sümboliseerib peale riigipead ka riiki ennast, tema elujõudu, mainet, suhtumist ja nõrkusi. Päike võrdub president. Tema trigoon Pluutoga, mis valitseb III maja, näitab suhteid avalikkusega, suhteid naaberriikidega. Tema ülesanne on leevendada horoskoobis Marsi-Pluuto kvadratuuri. Päikese kvadratuur Jupiteriga viitab liialdustele ja ülespuhutud käitumisele. Tuleb lugeda ajalugu, et teada saada, kas meie esimesed riigipead olid ennast täis nagu kuked?


AC on riigi imidz, maine. Selle järgi võiks arvata, et eestimaalased on üks täpne, töökas, korrektne, kohusetundlik ja igati materiaalse mõtlemisega rahvas.Vähemasti mõtles rahvas endast ka nii. Enamus rahvast elas maal ja tegeles põllumajandusega. Nii ta osaliselt ka oli, vähemasti riigi loomise ajal. Paljud positiivsed jooned rahval on aidanud ellu jääda ka kõige raskematel aegadel. AC näitab, et rahvas on ka norija, iriseja, ennasttäis, kade, hädaldaja ja liialt pedantne rahvas. Need nii head kui halvemad omadused aja jooksul muutusid, teisenesid. Kui panna AC liikuma kraad aastas, siis 14 aasta pärast (ca 1932) muutus nii riik kui rahvas rohkem kaalulikuks. Riik soetas omale välisvaenlasi, arendas kultuuri, muutus veelgi rohkem seotuks materiaalsetest väärtustest, samas püüdis olla tasakaalukas, arendada sõprussidemeid, olla seaduskuulekam.Kaalud on esimese märgi (Neitsi) suhtes teine maja ehk siis materiaalsete väärtuste maja. Rahvas sai jõukamaks, tekkis suurem klasside vahe.22 aastat peale riigi loomist oli sümboolne AC liikumine (direktsioon) 8 kraadi Kaaludes, lähenedes riigi Karmale kuid asus täpselt asteroid Svoboda. Sellega lõppes aga riigi vabadus ja iseseisvus, 1940. aasta riigipööre ja N. Liidu annekteerimine oma kooseisu. AC liikumist vaatame  edaspidigi.


Riigi MC Kaksikutes, see on valitsus. Muutlik märk, vähe püsivust ja kindlust. Ja me teame ajaloost, et meie valitsused on sageli korduvalt muutunud. Rahva seisukohast viitab see inimeste suurele huvile kirjanduse, info ja suhtlemisvajadusele. Meie püüdlustele areneda kommunikatsiooni vallas. Kesktaevas muutlikus märgis näitab ka riigi ja rahva püüdlusi, näitab kuidas me välisilmale silma paistame. MC on riigi valitsus, asudes muutlikus märgis, siit ka meie juhtide sagedane vahetus, meeleolude ja juhtimisstiili muutlikus.

Kui vaadata riigi tasandil Päike-AC suhet, siis sellest loeks välja järgmist: loodud riik kasutas ära kõik võimalused püsimajäämiseks, loob erinevaid sidemeid, kuid need ei ole püsivad. Lähtuvad momendi olukordadest. Püüd näidata end elujõulisena, seda ka  mingi aeg ollakse aga ise reedavad oma elu eesmärke. Valitseb praktilisus, kuid seda ei arendata edasi. Riik küll analüüsib olukordi kuid ei sünteesi seda. Omane on ka alatine kahtlustus ja kinnijäämine vanasse.
Sellele vastukaaluks on Merkuuri ja Uraani ühendus. See tingib lõpmatuid reforme ja muutmisi. Vahel muutmist muutmise enda pärast, mitte otsese vajadusest lähtudes. Eriti on seda näha Taasiseseisvuse järgsel ajal, kui üks seadus või tööle hakanud süsteem pole veel täistuure saavutanud kui juba hakatakse seda uuesti muutma ja ümber  tegema.

Merkuuri opositsioon Kuuga – rahvas ei ole kunagi rahul valitsusega, ükskõik, kes seal eesotsas parajasti ka poleks. Kuu tegi enne riigi sündi viimase ühenduse Saturniga, see ütleb, et rahvas lootis uue riigi sünniga kaasnevat kindlust, stabiilsust, kehtiva süsteemi haarde lõdvenemist, turvatunnet õiglast korda. Esimene aspekt, mille Kuu tegi pärast sündi oli ühendus Marsiga. Turvatunde ja korra asemele tulid  sõda ja häving, diktatuur ja võimuvõitluste jada. Merkuur VI maja tipus, viide sellele, et meie noorsugu püüab parema elu otsingutel rännata teistesse maadesse, eelkõige naaberriikidesse (Merkuuri bikventiil III maja valitseja Marsiga). Merkuur tervise maja tipus viitab ka meil üha rohkem kõneaineks olevale tervislikule toitumisele, haigustele, tööpuudusele. Seda kõike läbi meedia kanalite.

järgneb...

Kommentaare ei ole: