kolmapäev, 10. detsember 2014

Eesti - riik, rahvas ja tähed - 3Uraan-Pluuto tsükkel algas 26.06. 1850.a. 29.40 Jääras (esimene konj.) ja selle tsükli raames Eestimaa siis elas ja oli võõra võimu all kuni tsükli ühes faasis saavutati iseseisvus. Selleks faasiks oli Uraani poolt lähenev sekstiil tsükli alguse kraadile ja omavaheline trigoon. Pluuto kui transformeeria sai heakskiidu, poolehoiu uuenduste planeedilt Uraanilt.

Riigi prenataalne kuuvarjutus oli 28. dets. 1917.a. 6.07 kraadi  Vähis (saaros 133), sinna kraadi tegi siis Päike trigooni Kaladest. Kuuvarjutuse kaart selline: Kuul ühendus Pluutoga, Veenusel ühendus Uraaniga Veevalajas (rahva vabanemine) ja Marsil täpne opositsioon Chironiga Kalades. Saarose 133 esimene varjutus toimus 13.05.1557 1 kraadi (INV) Kaksikutes. Sinna kraadi tuli Maanõukogu otsuse Kuu.

Ja riigi loomise prenataalne päikesevarjutus oli 14.dets.1917.a. 21.50 Amburis (saaros 121), sinna tegi Kuu trigooni. Päikesevarjutuse kraad oli kvadratuuris Marsiga Neitsis ja sekstiil Uraanilt. Veenusel opositsioon Neptuuniga. Saaros on seotud poliitikaga. Saarose esimene varjutus (tähistatakse INV) toimus 9.53 Sõnnis (25.04.944). Sinna kraadi on teinud täpse kvadratuuri radixi Saturn ja Maanõukoja Selena sekstiili. Kui Eesti liitus Euroliiduga (1.05.2004), siis sinna naaberkraadi sattus Päike (10.50). Mõlemad varjutused aitasid kaasa riigi sünnile ja trigoonid mängisid positiivset rolli. Arvan, et just need kaks saarost on meie riigi sünnile ja ka hiljem käekäigu mõjutajad. Nii, et prenataalsed varjutused omavad küllaltki tähtsat osa ja INV omad samuti.

Kui aga mõelda nii, et mis ajast hakkas välja kujunema riiklus ja rahava eneseteadvus ja esiletõus. Arvan, et selleks ajamõõduks võiks olla 1820. aasta, pluss-miinus üks aasta. See sobiks ka ajastu ja vaimu uue tsükli algusega 1821. aastal. Ja selle järgi me peame Eestimaa arengus jälgima siis nii Uraani kui Neptuuni. Kaljukitse maana Saturni ja Neptuuni, nende tsükleid.

1820. aasta paiku algas protsess maa vabastamiseks. Arenema hakkas tööstus, kaubandus, alustati  raudteede võrgu rajamist.Tartu ülikooli võeti õppima eesti rahvusest inimesi, loodi vallakogukonnad. Ilmuma hakkasid kohalikud ajalehed, uuenes keelegrammatika, ulatuslik seltside ja kultuuriasutuste loomine. 1820.aastale järgnes ärkamise ja seltsielu väljaarenemine, rahvusliku eneseteadvuse tekkimine, oma majanduselu. Kogu pikk arengutee kõigi oma heade ja vigadega kestis aastani 1940. Seega ca 120 aastat. Selle daatumi kasuks räägib (täpsem oleks jaanuar 1819) ka Liivimaa talurahvaseaduse kinnitamine Vene keisri poolt, mis mõnede lisanditega hakkas kehtima ka Saaremaal. Üldpõhimõttes sarnanes seadus Eestimaa 1816.a. seadusega (pärisorjuse kaotamine Eestimaa kubermangus). Talupojad said kohustuslikus korras perekonnanimed (liig- ehk priinimed), millede panek oli ühenduses reaalse priikslaskmisega. Seda 1816.a kaarti võiks samuti lugeda üheks oluliseks ärkamisaja alguseks. Siis tsaar Aleksander I kinnitas Eestimaa talurahvaseaduse. Sellega anti talupoegadele isiklik vabadus, kuid kogu maa tunnistatakse veel mõisnike piiramatuks eraomandiks.                                        Eestimaa talurahva seadus, 4.06.1816 (ukj)

1816. aasta kaardis on Päikesel kaugenev opositsioon Uraanile Amburis. See peaks  viitama, et rahva ego on alati igasuguste uuenduste vastu, karused, et suurt midagi ei muutu. Need uuendused, mida tsaarivõim tegi, polnud talurahva huvides, rohkem ikka valitseva klassi silmas pidades. Järelandmisi tehti aga need olid pigem kosmeetilist laadi. Huvitav kombinisatsioon on Veevalajas, Saturnil ühendus Estonia ja Karmaga, mis trigoonis Jupiteriga Skorpioni alguses. See räägib, et rahvas  on kindla süsteemi ja korra poolt aga seda ise vabaduses olles ja tulevikus tahaks seda ka edaspidi näha. Jupiter trigoon seda kooslust siis leevendab, teeb laisemaks, ei soodusta ülipingete tekkimist. Kolmiku asend Veevalajas aga peaks viitama, et vabadus on ülekõige ja kehtiv tsaarikord ei ole meelepärane. Jääb vaid unistus järgi. Estonia Karma ühendus – maa on seotud mineviku tegemistega, meie tegu-tagajärg tulemus ja ühendus Saturniga, et oleme kindla süsteemi vangid, kuigi seadus vabastas isikliku vabaduse tasandil.

Kolmikus asuv Saturn seskvadratuuris Merkuuriga Kaksikutes ütleb, et kehtiv kord ja süsteem vajab avanemist, tahtmist õppida, reforme haridussüsteemis. Ja see seskvadratuur tegi seaduse elluviimise keerukamaks. Merkuuril kvinkunks Uraaniga, eriti midagi ei muutunud, pärisorju sai läbi aga maa jäi ikkagi mõsnikele.
Kuu Neitsis, sümboliseerib rahva maaharija rahvast, Kuu opositsioon Musta Kuuga tekitas pingeid.Viimase ühenduse tegi Kuu Marsiga ja ees ootas ühendus Jupiteriga. Lootused parema elu peale, majandusliku tõusu ootused.

Marsi ja Pluuto vahel on trigoon, jällegi leebe, mis rahva viha ja raevul ei lase silma paista. Marsil kvinkunks Saturniga. Marss jääb sõjakuselt nõrgaks ja vastuhakk kehtivale tsaarikorrale ei ületa vajalikku kriitilist piiri. Ei võta tervikuna rahvas ette pöördelisi ja kardinaalseid muutusi. Küll aga januneb rahvas hariduse ja kultuuri edendamise järgi. Pluutol on ühendus Musta Kuuga, mille mõju  Marss lahjendab. Kuigi 1816.a. kaart on seaduse kinnitamise oma, ma siiski püüdsin sellest välja lugeda rahva iseloomu ja tema temperamendi. Selle järgi pole eestlane sõjakas aga ta läheb siis sõtta, kui tegu on eraomandiga, eriti kui selleks on maa, põllulapp ja tükike metsa.

järgneb...

Kommentaare ei ole: