kolmapäev, 26. märts 2008

Estonia Eesti kultuuris - 2/3

Eestimaa kultuuri areng nõukogude ajal asteroid Estonia osalusel.

Vaatamata nõukogude ajale ei kadunud kultuur kuhugi. Tuli ümber kohaneda, kaasa minna sellega, mis nõuti ja püüda säilitada ikka oma eestlasliku kultuuri olemus ja nägu.
Kultuur on ka siis kultuur, kui ajastu tundub olevat ‘vale’. Aga ometi on ajaloolised perioodid ja ajastud lihtsalt olemas olnud meie tahtest sõltumata ja neid tuleb veelgi. Ja nendel perioodidel sündinud kultuur kajastas tollel ajal elanud inimeste mõtteid, igatsusi ja sügavamaid tundeid.
Kultuuri olemasolu absoluutseks eelduseks on vaba eneseväljenduse võimalus. Mitmekülgne kunst sünnib inimeste emotsioonide ja tunnete pinnalt ja nende väljendamine peaks olema täiesti vaba. Sellisel juhul on tegemist kõige tõelisema ja väljendusrikkama kultuuriga. Lauludes ja tantsudes, kujutavas kunstis ja muusikas, jne., on alati väljendunud inimeste hing ja olemus. Väljendamise võimalus, oma emotsioonide jagamine teistega, südamest andmine ja südamesse vastu võtmine, on iga inimese eluliseks vajaduseks. Kultuuriline eneseväljendus on igale rahvale ja ka üksikindiviidile võimalus avaneda elu kaunimale poolele, unustada mured ja probleemid. Raske on alahinnata kultuuri positiivset ja ühendavat mõju inimestele. Kultuuri kaudu mõistetakse, et ollakse ‘oma’, et kuulutakse kuhugi. See annab kindlustunde ja enesemääratluse kultuuriliselt tasandilt. Kultuurilised erinevused rahvastel on mõlemapoolselt huvitavad avastada ja nautida erakordset inimväljenduste mitmekesisust.

Kui ajastu oli demokraatlik, siis võis kultuur õitsele puhkeda, olla väga väljendusrikas ja mitmekesine. Näiteks Vana-Kreeka ja ka keskaegse renessansi kultuur on selle näiteks. Vaba ja loomingulise kunsti näiteid võib ajaloost rohkelt leida. Kui ajastul oli diktatuuri pitser, siis ‘poodi’ üks osa terviklikust kultuurist ära ehk teisisõnu vajutati pealesunnitud vormi. Paratamatult on kultuur ka tugevalt poliitilise mõjuga, seetõttu on diktatuuri aegadel alati taga kiusatud kultuuri ja kunsti loovisiksusi. Heatasemeline kunst on erakordselt mõjus inimestele ja leiab tee ka nende alateadvusesse. Kunsti kaudu saab inimesi märkimisväärselt positiivselt mõjutada ja halvemal juhul ka nendega manipuleerida.

Nõukogude aegne kultuur kõigis oma ilmingutes oli allutatud totalitaarsele politiseeritusele ja riiklikule kontrollile. Kõik, mida kultuurivallas vähegi loodi, pidi olema kommunistliku ideoloogia pitseriga ja teenima valitseva kommunistliku kliki võimu kindlustamise ambitsioone. Nõukogude kultuur oli totaalse ajupesu masina teenistuses ja selle üle oli seatud valvama terve armee ametnikke ja rohkeid ametiasutusi.
Vaatamata sellistele tingimustele, loodi kohati ikka küllalt väärtuslikku kunsti, õpiti tegelikke mõtteid ja tundeid peitma ridade vahele, väljendama neid kaudsete ja maskeeritud võtete abil. Sõnum oli olemas, kuid see oli kodeeritud kujul ja mõistetav vaid teatud mõtteavarusega isiksustele.
Paratamatult jäi suurem osa kodeeritud sõnumist avastamata ja tsensuuris ‘välja lõikamata’, sest enamjagu tsensoritest olid madala intelligentsiga ja piiratud silmaringiga isikud. Tollane intelligents töötas välja mitmeid märkide ja kokkulepete süsteeme, mille tundmisel võidi ka üdini kontrollitud ajakirjandusest tegelikke poliitilisi teateid välja lugeda.
Nõukogude kultuur oli unikaalne ja enneolematu nähtus inimkonna ajaloos. Nõukogude riigi sarnast, kogu muust maailmas raudse eesriidega eraldatud hiiglaslikku orjanduslikku süsteemi, ei tundnud kogu eelnev inimkonna ajalugu.

Kui kultuur on tugeva surve all, siis ta ei kao kuhugi, vaid omandab kohanduvaid ja põnevaid vorme. Ka nõukogude kultuuripärandis on väga palju väärtuslikku, mis toob esile ja häbimärgistab tollase poliitilise süsteemi ebainimlikkust. Sama ehedalt toob tollane kultuur esile igiomast inimlikku ja leidlikku osa inimesest, mis võimaldab eneseväljendust ka kõige raskemates tingimustes.
Igas inimeses leidub mingi osa jumalikkusest, mis jääb alles ka siis, kui kõik muu on kadunud. Jumalikku osa inimeses ei ole võimalik hävitada teiste inimeste poolt. Seda saab ära võtta vaid Jumal ise.
Jumal omaenda suurimat andi ealeski tagasi ei võta, see on Tema kingitus inimkonnale. Meis kõigis elab see säde, on vaid tarvis see üles leida ja kultuuri kaudu seda jagada teiste inimolenditega.

Niikaua, kuni eksisteerib inimene, niikaua ta ka loob oma ajastu kultuuri ja väljendab ennast
Nõukogude periood on olnud ja jääb alles meie kultuuripärandisse. Seda hinnalist aaret peab säilitama ja hoidma, sest see on UNIKAALNE. See on ühe teatud, inimlikkuse hävitamise katselise süsteemi lugu kogu oma täiuses. Plakatlikud, hurraa-stiilis taiesed, õõnsad ja valelikud sõnad kõnes ja kirjas varjamas inimlikku viletsust, kannatusi ja kujutlematut terrorit. Ja selle kõige sees mõnede kaunite inimlike kultuuriilmigute õied! See kultuur väärib säilitamist, lahti mõtestamist ja selles peituva moonutamata inimliku väärtuse avastamist.
Kasulik on heita nõukogude aegsele kultuurile pilk läbi taevaste mustrite ja planeediseisude, et leida märgatavaid seoseid maapealsete sündmustega. Mis toimus taevas siis, kui maa peal loodi peidetud ja kodeeritud, kuid sügavalt inimlikku kultuuri.


*23.02.1940 – Rakveres avati teatrihoone A.Kitzbergi etendusega Tuulte pöörises
Estonia trig. Saturniga
Estonia kvad. Quaoariga
(viimane näide enne uue võimu tulekut)

*22.03.1942 – Jaroslavlis loodi ENSV Riiklikud Kunstiansamblid
Estonia poolsekst. Päikesega
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia sekst. Ceresega

*4.01.1943 – nõukogude tagalas asutati Eesti NSV Kunstnike Liit
Estonia poolsekst. Saturni ja Pluutoga
Estonia kvad. Erise ja Ixioniga

*27.05.1944 – nõukogude tagalas asutati Eesti NSV Heliloojate Liit
Estonia oposit. Varunaga

*14-15.06.1945 – Paides peeti Eesti esimene Teise maailmasõja järgne maakondlik laulupäev
Estonia trig. Päikese ja Merkuuri konj.-ga Kaksikutes, trig. Ceresega

*27.05.1946 – Tallinnas asutati Eduard Vilde majamuuseum
Estonia konj. Varunaga Jääras
Estonia trig. musta Kuuga

*27.-29.06.1947 – Tallinnas toimus esimne Eesti NSV XII üldlaulupidu, kus esmakordselt osalesid ka lastekoorid ja toimus laulupeoga seotud rahvakunstiõhtu
Estonia konj. Päikesega Kaksikud/Vähk
Estonia sekst. Varunaga
Estonia kvad. Quaoariga

*15.12.1948 – tegevust alustas ENSV Riiklik Vene Draamateater
Estonia sekst. Marsiga
Estonia kvad. Pluutoga
Estonia trig. musta Kuuga

*5.05.1949 – toimus teine Tallinna dzassiansamblite loominguline kohtumisõhtu, millest kujunes välja eesti dzassifestivalide traditsioon
Estonia kvink. Veenusega

*1.01.1952 – tegevust alustas Eesti NSV Riiklik Nukuteater
Estonia kvink. Päikesega
Estonia trig. Quaoariga

*22.05.1957 – asutati Eesti Riiklik vabaõhumuuseum Rocca al Mares
Estonia täpne konj. Uraaniga Lõvis

*30.01.1958 – Vargamäel avati kirjaniku A.H.Tammsaare 80. sünniaastapäeva puhul muuseum
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia kvad. Chironiga

*15.04.1958 – võeti vastu otsus hakata välja andma 12 köitelist Eesti Nõukogude Entsüklopeediat
Estonia kvink. Päikesega
Estonia täpne poolsekst. Saturniga

*12.02.1959 – asutati ENSV Ajakirjanike Liit
Estonia trig. Marsiga
Estonia sekst. Jupiteriga

*20-21.07.1960 – toimus XV üldlaulupidu, nn. “väike laulev revolutsioon”
Estonia konj. Marsiga Sõnnis
Estonia sekst. Merkuuriga
Estonia kvad. Uraaniga

*1.12.1961 – asutati Tallinna botaanikaaed
Estonia konj. Pluutoga Neitsis
Estonia kvad. Päikesega
Estonia sekst. Neptuuniga

*16.07.1963 – loodi kirjastus Valgus
Estonia trig. Uraaniga

*12.03.1964 – Tallinnas avati Eesti tolle aja moodsaim ja suurim laiekraankino Kosmos
Estonia sekst. Veenuse ja Ceresega

*16.07.1965 – algas XVI üldlaulupidu
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega
Estonia kvad. Uraani ja Pluuto konj.-ga Neitsis

*2.08.1966 – loodi Tallinna vanalinna kaitsetsoon
Estonia täpne poolsekst. Jupiteriga
Estonia täpne kvad. Neptuuniga, kvad. Kuu tõus.sõlmega
Estonia trig. Chaosega

*25.01.1967 – Tallinnas asutati A.H. Tammsaare memoriaalmuuseum
Estonia konj. Veenuse ja Marsi konj.-ga Kaaludes
Estonia väha täpne konj. Quaoariga Kaaludes
Estonia kvad. Jupiteriga

*2.02.1967 – asutati Mahtra Talurahvamuuseum
Estonia konj. Marsi, Quaoari ja Ixioni konj.-ga Kaaludes/Skorpion

*29.05.1967 – asutati iseseisva muuseumina Käina vallas Kassari koduloomuuseum
Estonia kvad. Veenuse ja Logosega
Estonia oposit. Chaosega

*3.11.1967 – Tartus avati teater Vanemuise uus hoone
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia trig. Saturniga

*5.11.1967 – Kundas avati tsemenditehase muuseum
Estonia kvad. Jupiteriga
Estonia trig. Saturniga

*28.06.1969 – toimus juubelilaulupidu, 100 aastat esimesest üldlaulupeost Eestis
Estonia kvink. Marsi ja Uraaniga

*8-22.07.1972 – toimusid esimesed Esto päevad Torontos
Estonia konj. Neptuuniga Amburis
Estonia trig. Marsiga
Estonia kvad. Ceresega

*17.-26.11.1976 – Tallinnas toimus rahvusvaheline filateelianäitus “Medfil 76”
Estonia konj. Päikese, Merkuuri ja Marsiga Skorpionis
Estonia oposit. Jupiteriga
Estonia kvink. Chaosega

*15.08.1977 – asutati Kristjan Raua majamuuseum Tallinn-Nõmmel
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia oposit. Veenusega
Estonia kvad. Erisega

*27.04.1981 – Paksus Margareeta suurtükitornis avas uksed Meremuuseum
Estonia konj. Quaoariga Skorpionis
Estonia oposit. Chironiga

*2-3.10.1981 – tähistati Gustav Adolfi gümnaasiumi 350. aastapäeva
Estonia konj. musta Kuuga Amburis
Estonia sekst. Ceresega

*27.03.1982 – toimus Eesti Kooriühingu asutamiskongress
Estonia konj. Veenusega Veevalajas
Estonia kvad. Quaoari ja Ixioniga
Estonia trig. Varunaga
Estonia sekst. Erisega

*30.12.1983 – Tallinnas avati Niguliste muuseum-kontsertsaal
Estonia oposit. Quaoari ja Ixioni täpse konj.- ga Skorpionis

*15.05.1985 – avati kirjanike klubi Pegasus
Estonia trig. Merkuuri ja Neptuuniga

*25.05.1987 – asutati Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu
Estonia kvad. Uraaniga

*30.09.1987 – toimus Teatriühingute liidu pleenum, kus tehti ettepanek kutsuda kokku Loomeliitude pleenum
Estonia väga täpne konj. Kuu tõus.sõlmega Jääras
Estonia oposit. Päikesega
Estonia kvad. Neptuuni ja Cerese konj.-ga Kaljukits/Ambur

*12.12.1987 – Tallinnas asutati Eesti Muinsuskaitse Selts
Estonia konj. Kuu tõus.sõlmega Kalades
Estonia kvad. Uraani ja Ceresega

*1-2.04.1988 – algas Loomeliitude pleenum
Estonia konj. Jupiteriga Sõnnis
Estonia trig. Saturni ja Uraani konj.-ga Kaljukitses

*7.07.1988 – Moskvas korraldas oksjonifirma Sotheby oksoni. Eenampakkumisel oli ka Eesti kunstniku Malle Leisi maalid “Langemine” ja “Tuuline”
Estonia väga täpne kvink. Neptuuniga

*13.10.1988 – Kreutzwaldi nimeline ENSV Riiklik Raamatukogu nimetati ümber Eesti Rahvusraamatukoguks
Estonia konj. Chironiga Vähis
Estonia poolsekst. Jupiteriga
Estonia oposit. Neptuuniga

*12.11.1988 – toimus Miss Estonia 1988 valimine - Heli Mets
Estonia konj. Chironiga Vähis
Estonia trig. Merkuuriga
Estonia oposit. Neptuuniga

*28.12.1988 – Eesti võttis esimest korda osa Esto 88 päevadest Melbournes
Estonia konj. Varunaga Kaksikutes
Estonia oposit. Uraaniga

Koostöö: Valor&Sirjelind

Järgneb…

Kommentaare ei ole: