esmaspäev, 18. aprill 2016

Valge laev - 19Statistika

Tragöödias hukkus minu andmebaasi järgi 118 meeskonna liiget. Päikesemärgi järgi hukkus kõige enam Amburi esindajaid – 19. Järgneid Neitsid 12 ja Kalad 12 hukkunuga. Kolmandaks jäi Jäär märk 11hukkunuga. Aga mitte ühtegi Skorpioni esindajat! Kaalude esindajaid oli 7 ja Veevalaja ja Lõvi omi 8. Kardinaalmärgi esindajaid oli 37. Kindla märgi omi 25 ja kõige enam siis muutlike märkide esindajaid – 55. Stiihiate järgi hukkus tuleinimesi 38, õhumärgis 27, maamärgis 31 ja veemärgis 21. Silma jäi ka see, et kõige rohkem kaotas elu 1973.aastal sündinuid – 9. Nooremad hukkunud olid 1975.aastal sündinud ja kõige vanem hukkunud oli sünniaastaga 1939. See Ambur ja muutlike märkide ülekaal tekitab küsimusi, misk just need?

Päike-Neptuun. Mis suhe oli hukkunud inimestel merevalitsejaga. Esmapilgul võiks arvata, et Neptuun peaks kosmogrammides olema hästi kuri ja pinges. Aga üllatuseks see nii ei ole. 118 hukkunust hoopis oli neid kõige rohkem, kel üldse puudusid aspektid Neptuuniga, tervelt 50. See on peaaegu pooltel. Järgnes 16 neil, kel Päike trigoonis Neptuuniga. Ja alles siis tuli Päike kvadratuuris Neptuuniga – 14. Järgnes sekstiil – 7 ja poolsekstiil 6. Päike-Neptuun opositsioon 5, konjunktsioon 4. Poolkavadratuur oli ühel ja kvinkunks 2 hukkunul.

Saatuslikuks sai ka neile, kelledel Neitsi lõpus või Kaalude alguses oli sünni Pluuto. Päike läks neist üle ja käivitas planeedi. Neid oli 24. Neptuun samades kohtades oli 10 inimesel ja Uraan 8 ning Saturn 7 juhul. Hukkunud inimestest oli ainult ühel sünni kuupäev kõige lähemal 28.septembrile, 27.september 1952, ööklubi ettekandjal.Temal Päike 4 ja Merkuur 6 Kaaludes. Neptuunil Kaaludes väga täpne kvinkunks Jupiteriga Sõnnis.

Meeskonnast pääses eluga minu andmetel 23 inimest, 13 meest ja 10 naist. Neist Veevalajaid oli 5, Neitsisid 4 ja Lõvisid ka 4. Ühtegi Vähki ei olnud. Kardinaalmärkide järgi päästeti 4, kindlad märgid 12. Muutlikud 8. Elementide järgi tuli, õhk, maa 7 ja vesi 2. Päästetute hulgas oli enam neid, kel pole Päike-Neptuuni vahel aspekte – 8. Kvadratuut ja trigoon ning kvintiil 3 juhul. Päikese konjunktsioon Neptuuniga oli 1 ja opositsioon ka 1. Transiitne Päike kas lähenes või kaugenes sünni Uraanile 4 juhul ja Pluutole 3 juhul, Neptuunile 2 juhul. 

Katastroofist pääses eluga 989-st pardal olnutest 137 inimest, hukkus 852. Päästeti 26 naist ja 111 meest. Meeskonnast pääses 43 ja reisijatest 94. Eestlastest 62, rootslastest 51 ja muust rahvusest 24 inimest. Neile oli seekord Taevas armuline. 

Varia

Mida veel öelda. Kui lugeda ajalehtede väljalõikeid kronoloogilises järjekorras, siis jäi silma see, et algul kirjutati meeskonna suurest tublidusest, nende oskustest ja väljaõppest kiitvalt. Püüti vastu vaielda Rootsi poolset ütlemist, et meie meremehed olid käpardid, lohakad ja saamatud. Eitati ka salakauba vedu, relvastuse ja salajase materjali veo võimalikust. Ka laeva enda tehnilise seisukorra kohta sai lugeda rahuldavat infot.
Algul kuidagi saamatult selgitati laevahukku selliselt, et meeskonna oskused olid (on) väljaspool kahtlust ja õnnetus juhtus visiiri kaotuse tõttu ilmselt metalli väsimuse pärast. On kusagilt meelde jäänud, et mida rohkem midagi (kedagi) kiidetakse, seda enam tuleb kiitmise (väitmise) objektis kahelda. Kahtluste kõrvaldamiseks aga ei tehtud midagi. Ei saa otseselt huvitatute paljasõnalisi, faktidega kinnitamata väiteid uskuda.

Mida aga aastad edasi, seda enam ilmus artikleid, kus juba kaheldi tehnilise korrasoleku seisu. Võeti omaks ka oletuslik salakaubaveo võimalus.Viidati paljudele meeskonna nõrka osalust reisijate päästmisel. Vähendati ilmastiku suuruse mõju hukkumisele. Ilmsiks tulid omanikfirma kasuahnus ja ükskõikne suhtumine nii ellu jäänud meeskonna liikmete kui pääsenud reisijate suhtes. Võib olla läks laev põhja halastamatu turumajanduse ahnuse rahuldamiseks, kes teab? „Titanic“ pole inimestele midagi õpetanud. Arvatavasti ei õpeta ka „Estonia“

Riigikaardid

Niivõrd traagiline sündmus avaldub ka riigi radixis. Pärast õnnetust ETV-s esinenud Igor Mang arvas, et laevahukk on kindel tõend sellest, et meie riigilaevaga pole kõik korras. Paar päeva enne laevahukku pingestus riigi radixi X maja, mis poliitilises astroloogias sümboliseerib eelkõige valitsust. 26.septembril, just samal ajal, kui sellesse astroloogilisse majja sisenes Kuu, hääletati maha Mart Laar. Paar päeva hiljem, laevaõnnetuse ajal, tegi Kuu ühenduse riigiradixi Pluutoga samast majast.Sündmused astroloogilise kaardi kohaselt toimivad resonantsi põhimõttel. Planeetide hetkeseis ehk transiitseis kordab harilikult mingit aspekti sünnikaardis. Kui transiitseis kattub mingi pingeaspektiga sünnikaardis, siis juhtuvad harilikult negatiivse värvinguga sündmused.
Estonia hukkus Kuu faasivahetuse ajal (Päike ja Kuu kvadratuur 90 kraadi). See pingeaspekt paigutus täpselt riigi kaardis Marss-Pluuto kvadratuuri peale. Marss-Pluuto kaudu omakorda pingestusVIII ehk katsumuste maja, mida vahel ka surmamajaks nimetatakse (Marss valitseb riigi kaardis VIII maja, mis algab Jäärast).

Õnnetuste maja on ka VI-s, mis riigi kaardis algab Veevalajast, valitsejaks siis Uraan, mis ise asub maja alguses. Huku aja Päike 4 Kaaludes, kui see paigutada riigi kaardile, siis satub ta I maja lõppu ja täpselt asteroid Prometheusile. Me teame mütoloogiast, et Prometheus oli see, kes kinkis inimestele tule.
Reisi alguse Merkuur asus täpselt riigi asteroidil Leviathan 0 Skorpionis! Reisialguse MC (18.15 cap) tegi ühenduse riigi Poseidoniga, rahvas anti merevalitseja meelevalla alla. Estonia hukkus Uraan-Neptuun ühenduse ajal Kaljukitses. See ühendus pealegi veel kvadratuuris laeva sünni Pluutoga ja ka Merkuuriga. Kui ette võtta hukkunute kaardid, siis võib arvata, et paljudel oli nende sünnipäike just Kaljukitses. Ja Uraan-Neptuun tegid ühenduse nende Päikesega.

Transiitne Karma oli ületanud riigi Uraani. Õnnetuse Päike koos asteroid Estoniaga jäid ka riigi kaardis Karma lähedale. Õnnetuse Kuu tegi täpse ühenduse riigikaardi Jupiter/Neptuun keskpunktiga. Mõlemad planeedid valitsevad olulisi telgede tippe, IC- ja DC-d. Veenus/Põhjasõlme keskpunkti jäi õnnetuse Neptuun. Õnnetuse hetke, kui laev kadus vee alla, DC 19 Veevalajas oli ületanud riigi Veenuse. Õnnetuse Saturn oli ületanud riigi Päikese ja riigi asteroid Hel`i. Katastroofile eelnenud varjutustel on sündmustes oma tähtis roll mängida. Kuuvarjutus, mis toimus 29.novembril 1993.aastal 7 kraadi Kaksikud – Ambur teljel, Kuu Lõunasõlmel. See kraad teeb ühenduse riigi MC-IC teljega. Samuti kvadratuuri riigi Päikesega ja trigooni riigi Saturniga. Sinna kraadi (7 sag) jõudis huku ajal Charybdis. Kvadratuuri varjutuse kraadiga tegi hukkumise Saturn. Varjutuse enda kaardis on Veenusel täpne ühendus Pluutoga XII majas.Päikesevarjutus 10.mail 1994.a. toimus 19.48 Sõnnis. See kraad tegi kvadratuuri riigi Kuuga ja ka Merkuuriga. Sinna kraadi jõudis õnnetuse ajal täpselt Must Kuu. Varjutuse kraad tegi trigooni  Neptuuniga, viide, et esile tuleb Neptuuniga seotud temaatika. Samuti trigooni õnnetuse aja Neptuuniga. Nii varjutuse kui õnnetuse aja Neptuun oli täpselt samas, 20 Kaljukitses. 10.mai varjutus oli saarose 128 seeriast. Seda loetakse ka õnnetuste saaroseks.

Päikesevarjutusele järgnes samas maikuus kuuvarjutus (25.05.1994.a.) 3.43 Amburis. See kraad tegi opositsiooni riigi Jupiterile ja kvinkunksi riigi Pluutoga ning riigi Päikesega kvadratuuri.
Toimis ka õnnetusele järgnenud päikesevarjutus, toimus 3.novembril 1994.a. 10.54 Skorpionis, tegi kvadratuuri riigi Saturniga. 

Seoseid on näha ka Taasiseseisvus kaardis (20.08.1991). Ka siin paigutub õnnetuse Päike koos Estoniaga VI-sse majja ja teeb kvadratuuri Kuuga Kaljukitses. 1993.a kuuvarjutuse kraad sattus AC-DC teljele. Ning mai 1994.a. päikesevarjutuse kraad jäi Chaose peale XII majja. 25.mai kuuvarjutuse kraad tegi kvadratuuri Merkuur-Veenusele.

järgneb...

Kommentaare ei ole: