pühapäev, 11. märts 2012

Vastutus ja arengud 2

Esoteerilise printsiibi alusel on iga inimene, kes on maailma sündinud ehk siia ilma ’saadetud’, teatud ülesannetega, mille täitmise eest ’vastutab’ inimene Kõiksuse ees karma printsiibil.
Oleks kasulik seda fakti teadvustada ja proovida ära tunda seda ülesannet, mis meile peale on pandud, kuid mille täitmine ei pruugi olla sugugi lihtne.
Ilmselt peaks inimene ikka oma sisehäält kuulama ja endale kaasa antud võimeid ja andeid ära kasutama, sest midagi ei anta ’niisama’, vaid ikka ’asja pärast’. Inimene peaks elama harmoonias oma sisemise ’Minaga’ ja vahel ka kuulatama hoolega sisemisi impulsse ja märguandeid.

Ülesandeid tuleb täita, mitte kõrvale hiilida, sest Kõiksusel on korralik ’arvepidamine’ vastutuse osas ja igaüks saab elult just seda, mis ta ise välja on teeninud.
Paraku, ülesannete lahendamisele ei aita karvavõrdki kaasa otseteede valik või üle nurkade sõitmine...
Sõltuvalt ühiskondlikust staatusest ja väga paljudest lisateguritest, laieneb iga inimese individuaalne vastuts mitmetasandiliseks kollektiivseks vastuseks.
Ideaalset, püsivat ja turvalist materiaalses maailmas ei eksisteeri, mitte ka eluslooduses ega inimkooslustes. Kõik on pidevas muutumises.
See postulaat on üks maailma arengu alustugesid.

Alati on olnud vapustusi ja katastroofe, mis on hävitanud vana ja avanud uue puhta lehekülje. Need on vääramatud looduse seadused.
Arvatavalt Maakera kokkupõrge suurema asteroidiga, tegi lõpu eelajalooliste koletiste võimule ja avas uksed uue, hoopis teistsuguse elu tekkeks
Ka inimkond on kogu oma eksisteerimise vältel seisnud silmitsi kõikvõimalike purustavate ja lagundavate loodusnähtustega, samuti omavaheliste konfliktide ja sõdadega.
Ei ole püsivat edenemist vaid alati on mingid perioodid, mille käigus loome ja edenemise protsessid on ülekaalus ja mis seejärel vahelduvad lammutavate protsessidega. Vanade kultuuride varemetele kerkivad uued ühiskonnad ja kultuurid, orgudest saavad mäed ja mägedest orud, meredest kõrbed ja kõrbetest mered jne, jne. Need on looduse vääramatu jõu tulemused. Selle valdkonna seadused ja muutused on suuremate tähtedega kirjutatud, kui meie nägemisulatus lubaks lugeda... kuid edaspidi võib meie füüsikaline nägemisteravus paraneda, et täpsemalt lugeda kosmiliste seaduste raamatut....
Õnneks kestavad kõik edenemise perioodid piisavalt kaua, võimaldades inimestel midagi tähelepanuväärset üles ehitada, arendada ja kogeda sellest tulenevaid hüvesid.
Sotsiaalsete ja territoriaalsete muutuste korral, võib pea alati leida ajaloost isiku, klanni või rahva, kellele langeb vastutus toimunu eest.

Igal mistahes arengul võib eristada kolme etappi.
Kui vana on lagunenud, siis uued loovad jõud asuvad tööle. Innukad inimesed liituvad koostööks ühiste eesmärkide nimel ja selle käigus luuakse suurel hulgal väärtusi. Inimesed on ise seejuures õnnelikud ja rahulolevad. Kõik liigub positiivsuse suunas.
Vastutuse kriteeriumid on täpselt paika pandud ja enamus inimesi ei soovi või ei julge avalikult jätta vastutamata oma tegude tagajärgede eest. Enesekontroll ja sotsiaalne kontroll töötavad hästi ja kõik laabub.

Edenemise perioodid õpetavad meile lihtsat tarkust: kui igaüks täidab oma kohust ja teeb seda heameelega, siis muutubki kõik paremuse poole.
Piisab sellest, kui enamus inimesi selliselt mõtlevad ja tegutsevad. Kunagi ei ole võimalik kõiki inimesi ühetaoliselt motiveerida. Kuid, kui ühiskonna väärtushinnangud on adekvaatsed, siis enamus inimesi tegutseb positiivselt.
Kui riiklik institutsioon ja kõrgeim võim võtab omale vastutuse ühiskonna õiglase korrastamise eest, siis luuakse kõik võimalused positiivseteks arenguteks ja tõkestatakse negatiivsed ilmingud minimaalsele tasandile.

Õiglane kohtusüsteem, informatsiooni avatus ja õigsus, minimaalne korruptiivne käitumine valitsevates ringkondades, samuti piisavalt korralekutsuvad karistused tekitavad inimestes respekti oma riigi ja valitsuse vastu. Tekib ka motiiv elada ausalt, vastutad, sest isikliku tublidusega saab ühiskonnas edasi jõuda.
Kui aus vastutus tasub ennast ära, edendab kõike positiivselt ning lisab vastutavale isikule positsiooni ja tunnustust, siis areneb kogu ühiskond üldise heaolu ja rahulolu kõrgemale tasandile.

Looduse seadused on nii seatud, et kulg on laineline ja vastandite ’võitlus’ annab kulule iseloomu. Kord on Piibeleht peal ja Vestmann all ....ja vastupidi....
Protsesside sisemine olemus on vastandlik ja dünaamiliselt ajas kulgev.
Seetõttu ei ole mitte midgi püsivat materiaalses maailmas olemas.
Kui on saavutatud heaolu tipp, siis algatavd sisemised protsessid mandumise ja allakäigu. Sellest ei ole pääsu.

Kui aga aja kulg on saavutanud maksimaalse madalseisu, maailmas puudub kord ja vastutus, valitseb ebastabiilsus ja kaos, viivad negatiivsed destruktiivsed jõud protsesse lõpuni ja edasi kuni murdepunktini.
Kulg seab ennast uuesti tõusvale joonele, tasapisi taastuvad kord ja vastutus, kuid ometi ei taastu kõik endisel kujul, vana kordusena, vaid täiesti uues kuues.
Sellist protsesside spiraalset kulgu (mis lahti tõmmatuna sarnaneb lainelisele) iseloomustavad paratamatud tõusud tipuni ja langused kuristikuni.
Midagi stabiilset ega püsivat ei ole maailmas olemas.

Mingisugune stabiilsus on saavutatav vaid muutustega kaasa minnes ja enese muutminsega vastavalt aja nõuetele.
Need seadused kehtivad kogu elusas ja elutus looduses, samuti inimühiskondades.
Alates juba ühiskonna algrakukesest, perekonnast ja lõpetades riikide liitude ning kogu Maa elanikkonnaga.
Kuna riikide puhul on tegemist väga suurte inimhulkadega, siis valitsevate ringkondade vastutus on erakordselt suur.
Selle kannavad auga välja vaid erakordsete omadustega targad ja isetud inimesed, kes oskavad paratamatuid muutusi ette näha ja nendeks valmistuda järk-järgult ning valutumalt läbi viia.
Tegelikkus on aga hoopis erinev. Võimu juurde on aegade vältel pääsenud väga erineva kvaliteediga inimesed, ehk lihtsalt inimesed meie seast. Juhuslikkuse moment on olnud väga suur.

On olnud neid, kes on võimu pärinud oma sünniga valitseja peresse. Võimu tuli vastu võtta ja kanda ka küündimatutel ja isegi segase mõistuse ja tundeeluga indiviididel, kelle käe all tekitati ebaõiglust ja raskeid kannatusi väga paljudele inimestele.
KUID, MALENUPUD AJALOO MALELAUALE VALIB VÄLJA MEIST SÕLTUMATU JÕUD- AEG,.....PRAEGUSE UNIVERSUMI TÖÖRIIST.
Vastavalt muutuste iseloomule, mida peab tegema aja nõuete kohaselt, valib aeg sobiva indiviidi muutuste tegijaks.

järgneb...

Kommentaare ei ole: