pühapäev, 1. juuni 2014

Võimu ja väega naised - 7Marie AntoinetteKuningas Louis XVI abikaasa, kes Suure Prantsuse revolutsiooni ajal hukati.Tema täisnimi on Maria Antonia Josepha (Josephina) Johanna, sündis 2.11.1721. aastal Viinis Austrias kell 19.30. Loodus oli talle kinkinud ilu, kõrge emotsionaalsuse, elava iseloomu, siiruse, huvi kõige ilusa vastu.

Marie Antoinette oli ainult 14 aastane, kui ta 16.05.1770. aastal Prantsuse kroonprintsiga naideti, seda poliitilistel kaalutluastel. Keisri tütar oli üles kasvanud Austrias vabameelses aga siiski õukondlikus keskkonnas, mille tõttu ta arvas, et kõike saab kergelt ja iga soov täidetakse. Kuningannaks sai ta 10. mail 1774. aastal, kui kuningaks sai pärast Louis XV surma tema abikaasa Louis XVI. 

Elades Versailles`d pidas seda kuldseks puuriks. Rahvas aga pidas kuninga abikaasat lõbujanuliseks ja liiderlikuks naiseks. Puhast igavusest lasi ta endale valmistada tohutus koguses kleite, kingi ja ehteid, kuni leidis täiesti teistsuguse ajaveetmisviisi. 1783. aastal, kui ta oli olnud Prantsusmaa kuninganna üheksa aastat, lasi Marie Antoinette Versailles` parki miniatuurse Le Hameau küla ehitada. Idüllilised talud, meierei ja veski paigutati väikese järve ümber ja kunstliku maaõhkkonna loomiseks rajati ka põllud, kanaaedikud ja laudad.
Le Hameau`s sai kuninganna ellu viia oma ettekujutuse õndsast maaelust ja olla väljapool jäika õukonda. Talle meeldis riietuda lihtsaks talunaiseks, kes kandis puuvillast kleiti, põlle ja õlgkübarast. Oma fantaasiamaailma palkas ta „elama“ terve armee lüpsitüdrukuid, karjaseid ja talupoegi.

Kuningapaari pillerkaar, suured kulutused keset kriisi kustsus esile vastikuse kogu kuningriigis. Seda eriti Pariisis, kus elanikel oli meeleheitlik puudus leivast ja teraviljast. Kuningannale kuuluvad sõnad: „Kui leiba pole, sööge saia“. See vaid valas õli tulle.1789. aasta  oli saabunud aeg klaarida viimaks arved kuningliku võimuga. Algas Suur Prantsuse revolutsioon Bastille` vallutamisega 14. 07. 1789. aastal.

Kui algas Suur Prantsuse revolutsioon, pöördus suur osa rahva vihast otse kuninganna vastu. Paljud arvavad, et tema õhutab kuningat reformidest keelduma. Marie Antoinette jaoks tähendas revolutsioon neli aastat kestnud piinu. Kuningliku paari jaoks alandused aga alles algasid.  1791.a. revolutsionäärid muutuvad üha ähvardavamaks, Marie teeb kuningale ettepaneku Pariisist põgeneda. 1791. aasta juunis kuninglik perekond pääseb Pariisist põgenema, kuid peetakse enne piiri kinni ja sunnitakse pealinna tagasi pöörduma.

1792. aastal alustab Prantsusmaa sõda kuninganna sünnimaa Austria vastu. Septembris samal aastal revolutsioonilised poliitikud kukutavad monarhia ja kuninglik perekond viiakse Le Temple`i vanglasse.

Marie Antoinette horoskoobis on suur veemärkide trigoon, mille tippudes Marss Vähis, Päike-Veenus Skorpionis ja Uraan Kalades. Päikesel ühendus Viennaga Skorpionis,  Jupiteril ühendus Patriaga Kaaludes, Neptuunil ühendus Austriaga Kaaludes, Merkuuril ühendus Penthesileaga Amburis. Mustal Kuul opositsioon Mariaga Skorpionis. Caesaril sekstiil Merkuuriga ja trigoon Fanaticaga, kvadratuur Viennaga.Võimuasteroidide paarid nataalkaardis

Attila 28 Kaksikutes konj. AC-ga 2 Vähis
Karma 25 vähis konj. Queen`s 27 II majas
Hidalgo 16 Neitsis konj. Cesaro 16 IV majas
Pandora 27 Kaaludes konj. Brunhild 29 V majas
King 15 Skorpionis konj. Agamemnon 13 V majas + Päike-Veenus

Narcissus 28 Amburis konj. Atlantis 28 VI majas konj. DC-ga
Caesar 3 aqu sekst. Merkuur sag
Caesar 3 aqu trig. Fanatica 3 gem
Caesar 3 aqu trig. AC can
Caesar 3 aqu trig. Patria 4 lib

Prantsuse rahvas vihkas Marie Antoinetti. Ta ise aga lootis, et rahvas võtab omaks. Tema DC on ühenduses Chironiga ja DC-l siis ühendus Narcissuse ja Atlantise ühendusega. DC valitseja Saturn on 23 Kaljukitses kvadratuuris Kuuga, mis antud juhul sümboliseerib rahvast.
Võimul sai ta siis, kui suri kuningas Louis XV-s ja kuningaks sai tema abikaasa Louis XVI. Toimus see 10. mail 1774. aastal. Selle päeva kaardis on võimas maamärkide trigoon, mille tippudes Päike-Kuu Sõnnis, Neitsis Saturn-Neptuuni ühendus ja Kaljukitses Pluuto.Kuningannaks saamise päeva asteroidide paarid

Päike 19, Maria 25 tau langes tema nataali  V majja konj. Caesar ja Bellonaga
Caesar 24, Bellona 25 tau trig. Pluuto cap
Cesaro 4 konj. Icarus 5 Kalades langes tema nataali IX majja
Hera 5 konj. Narcissus 5 ja Brunhild 2 ühendused Kaljukitses langesid nataali VI majja

Walkure 20 konj. Patria 22 Kalades langes tema X majja
Bellona 25 konj. Maria 25 Sõnnis langes tema XI majja
Austria 11 konj. Johanna + King Skorpionis langes tema V majja

Marie nataal                                                             Kuninganna
Must Kuu 18 tau                                konj.                Päike 19 tau
Päike 10 sco                                       konj.                Austria 11 sco
Caesar 3 aqu                                      trig.                 Attila 5 lib
Caesar 3 aqu                                      sekst.               Vienna 3 ari
Marss 16 can                                      konj.                Penthesilea 15 can
Saturn 23 cap                                     konj.                Pluuto 24 cap
Pluuto 14 sag                                     konj.                Karma 13 sag

Karma 25 can                                    konj.                Midas 23 can
Queen`s 27 can                                  konj.                Midas 23 can
Walkure 4 leo                                     konj.                Atlantis 5 leo
Hidalgo16 vir                                     konj.                Neptuun 17, Saturn 19 vir
Cesaro 16 vir                                      konj.                Neptuun 17, Saturn 19 vir
Põhjasõlm 19 vir                                 konj.                Põhjasõlm 20 vir
Patria 4, Jupiter 7 lib                           konj.                Attila 5 lib

Johanna 29 lib                                    konj.                Pandora 27 lib
Vienna 5 sco                                      konj.                King 5 sco
DC 2 cap                                            konj.                Brunhild 2 cap
DC 2 cap                                            konj.                Hera 5 cap
DC 2 cap                                            konj.                Narcissus 5 cap
MC 2 pis                                            konj.                Cesaro 3 pis
MC 2 pis                                            konj.                Icarus 5 pis

Sedavõrd palju on otseseid seoseid nataali ja võimule saamise planeetide ja asteroidide vahel, et muud see ei saanudki tähendada, kui pääs tippu.

Marie Antoinette progressiivne Päike oli 28 Skorpionis tema VI majas. Tegi kaugeneva ühenduse nataali Icarusega. Progressiivne Kuu 24 Kaksikutes lähenes tema nataali Attilale, läheneva trigooni nataali Kuule. Progressiivne AC 18 Vähis oli ühenduses prog. Marsiga Vähis, tegi nataali suhtes läheneva sekstiili Põhjasõlmega. Prog. MC 21 Kalades.Prenataalne päikesevarjutus toimus 13.20 Neitsis (6.09.1755) langes IV majja ja tegi nataali suhtes opositsiooni Uraanile, kvadratuuri Pluutole Amburis, sekstiili Marsile Vähis. Samuti täpse trigooni nataali Selenale Kaljukitses. 

Prenataalne kuuvarjutus toimus 27.01 Kalades (20.09.1755) langes tema X majja ja tegi kvadratuuri nataali Attilale Kaksikutes, trigooni Queen`sile Vähis, kvinkunksi kinnistähe Regulusele Lõvis.
Esimene päikesevarjutus peale sündi toimus 10.59 Kalades  X majas (1.03.1756) tema nataali Uraanil. Esimene kuuvarjutus peale sündi toimus 26.21 Neitsis IV majas (16.03.1756) ja tegi sekstiili nataali Narcisus-Atlantis ühendusele Amburis ja kvadratuuri nataali Attilale Kaksikutes.

Kuningannaks saamise eelne kuuvarjutus toimus 7.13 Kaaludes (27.03.1774). Nataalis langes see kokku täpselt Jupiteriga. Ja võimule pääsemise Veenusele tegi see kraad opositsiooni Veenusega. Tähtis on ka varjutus, mis toimub peale kuningannaks saamist. Toimus see 26.58 Kalades (20.09.1774). Üsna tema võimule pääsemise Lõunasõlme lähedal ja tegi kvadratuuri Queensile Amburis. Tugev seos on ka selles, et see kuuvarjutus toimus tema prenataalse kuuvarjutuse kraadis (27.01pis – 20.09.1755).

Võimueelne päikesevarjutus toimus 21.56 Kalades (12.03.1774), langes tema nataali Lõunasõlmele. Ja võimule pääsemise Põhjasõlmele. Seega sai ta kuningannaks sõlmede täisringi järel. Tema prennataalne kuuvarjutus oli saarose seeriast 138 ja nüüd kuningannaks saamisel oli sama seeria saaros138. Peale võimusaamise päeva toimus päikesevarjustus 10.59 Kalades (6.09.1774) ja langes võimu kaardis Neptuuni ja Varuna lähedale. Samuti on seos nataaliga. See langes tema prenataalse päikesevarjutuse kraadile (13.20 vir – 6.09.1755). 

Marie Antoinette surm


Tapalavele viidi 16. oktoobril 1793. aastal. Ta oli kaotanud kõik aga alles oli ainult uhke hoiak ja kindlameelsus. Giljotiin langes kell 12.15 (teistel andmetel 11.30). Selle hetke kaardis on Päikesel ja Merkuuri ühendus Kaaludes IX maja lõpus. Hetke AC Amburi viimases kraadis. Kui tema nataalis on AC ja MC vahel täpne trigoon, siis nüüd on hetke AC ja MC vahel sekstiil. MC on 1 Skorpionis täpses ühenduses Neptuuniga. Kuu oli Kalades opositsioonis Veenus-Karma ühendusega. Saturnil täpne opositsioon Requimiga.

Hukkamise eelne päikesevarjutus toimus 13.17 Neitsis (5.09.1793), mis langes tema nataali Põhjasõlme lähedale ja tegi ka opositsiooni nataali Uraanile. See 13.17 kraad tegi täpse ühenduse tema prenataalse päikesevarjutusega. Hukkamise eelne kuuvarjutus toimus 28.57 Veevalajas (21.08.1793), see langes tema nataali MC lähedale. Ja sinna lähedale jäi hukkamise päeva Pluuto. Päikesel sekstiil Caesariga Amburis.

Arvan, et veel kaks varjutust olid tema elus olulisel kohal. Päikesevarjutus, mis ei olnud vahetult enne sündi, vaid veel varasem, see, mis toimus prenataalse eel. Selleks oli varjutus 13.20 Neitsis (6.09.1755), saaros 121. Ja järgmine samast saarosest toimus enne võimule pääsemise varjutust, 24.01. Neitsis (16.09.1773). Sama lugu on kuuvarjutustega, varjutus saarose seeriast 138 kordub tema elus siis nendes kolmes tähtsas punktis – sünd, võim ja surm.Et kõike korraga haarata, selleks tuleks endal eraldi välja kirjutada kõik mitu varjutust enne ja pärast vastavat sündmust – sünd, võimulepääsemine ja surm. Et mõista saarose olemust, tuleb teha kaart ajale, kui see saaros alguse sai. Vähem tähtsam pole ka need kraadid, kus varjutused toimuvad ja palju muudki, mida keegi oskab ja suudab uurida.

Huvitav on veel see, et tema nataalis on Kuu Jupiteri ja Päikese vahel Kaaludes. Võimule saamise pärval nähtavasti sama seis aga seda Sõnnis aga hukkamise päeval jääb Kuu Pluuto ja Saturni vahele. Surmapäeva kaardi järgi tegi Kuu viimase ühenduse Pluutoga ja järgmine ühendus on Kuul Saturniga. Need planeedid mis asuvad Kuu ümber, nad avavad teatud alateadliku seose sündmuses, masside käitumise, nende emotsionaalse projektsiooni välisilmale.

Ühendus Pluutoga näitas mis eeldused võisid olla, antud juhul siis masside poolne tahe, et surm on  see, mida nad ootavad ja mis tuleb, saturnlik matmine, senise süsteemi lõpp. Päriselt maeti ta palju hiljem, 21. jaanuaril 1815.a. Saint Denisi Basiilika kiriku krüpti.

järgneb...

Kommentaare ei ole: