neljapäev, 24. mai 2007

Kuiperi vöö objektid - cubewanod

Nimetus cubewano (KBO) tuleneb nn. Kuiperi vöös esimesena avastatud objektilt - 1992QB1.
Kuiperi vöö on komeediparv, mis tiirleb Päikesesüsteemi äärealadel Neptuuni taga. Arvatakse, et temas on vähemalt 35 000 pisitaevakeha, millede diameeter on suurem kui 100 km. See vöö sarnaneb oma objektide rohkuselt Marsi taga asuvate asteroidide vööga. Kuiperi vöös on aga ka palju ( praeguseks on avastatud ca 600 ) suuremaid taevakehi.

Cubewanod – need on taevakehad, mis moodustavad peamise transneptuuni objektide vöö (TNO). Nad tiirlevad mööda stabiilset, täisringile lähedast orbiiti mööda. Neil on ligikaudu 300.a. tiirlemisperiood ümber Päikese. Sarnaselt asteroididele Marsi ja Jupiteri orbiitide vahel, võib cubewanosid vaadelda kui eraldi „korrusel“, iseseisvaid väikeplaneete astroloogilises hierarhias.
Erinevus Marsi taguste asteroidivöö omast on selles, et siin saab rääkida vahepealsest tasemest kahe suure planeedi (Marss-Jupiter) orbiitide vahel . Cubewanod on aga viimane, kõige kõrgem orbiidi tasand, mida inimkond tunneb. Cubewanode sidet madalamal asuva Neptuuni orbiidi tasandiga teostab Pluuto ja plutiinod. Essentaalse sideme veel madalamate tasemetega võtavad enda kanda kentaurid ja damoclesed, afeelis ulatuvad nende orbiidid transneptuunlaste vööni. Väliskosmosega on cubewanodel side läbi ülikaugete asteroidide (SDO) kaudu.

Suurimad cubewanode vöö esindajad on hetkel Quaoar ja Varuna. Sellesse gruppi kuuluvad veel Chaos (1998WH24) nr.19521, Deucalion (1999HU11) nr.53311 ja Logos nr. 58534. Deucalion kuulub omasuguste hulgast väiksemate kilda, kuid on huvitav selle poolest, et kõikide cubewanode, millede orbiidid on enam-vähem kindlalt paika pandud (kindlaks tehtud), on just Deucalioni liikumine kõige lähedamal ekliptikale.Tema orbiidi kalle on vaid 0.22 kraadi. Mitte ükski suurtest planeetidest ei liigu oma orbiidil nii lähedal ekliptikale, kui Deucalion. Ülejäänud ligi 600 praeguseks avastatud (2005.a.) cubewanot omavad esialgu eeltähistust. Arvatakse, et sodiaagiringi igasse kraadi jääb umbes 200 cubewanot. Eris ( 2005UB313) tiirlemisperioodiga 560a. peaks juba kuuluma SDO-gruppi.

Astroloogid on harjunud seostama seni tuntud kaugeid objekte eelkõige kui negatiivsuse kandjaid.Viimane planeet sümboliseerib meie maailma teadmiste piiri, mille taga on teadmatus ning hirmutav tundmatus. Ta sümboliseerib surma, fataalset transformatsiooni, sügavaid protsesse, juhtimatut teadvust. Sümboliseerides samuti lävepakku, mille tagant ei ole tagasiteed. Nii on olnud mitmeid sajandeid. Kui kõige kaugemaks tuntud planeediks oli Saturn, siis kehastas ta surma ja kõige suuremaid õnnetusjuhtumeid. Seejärel avastati Uraan ja kõik, mis inimkonna meelest oli arusaamatu, kuri ning vaenulik, kandus üle sellele planeedile. Neptuuni avastusega leevendati Uraani omadusi ja kõik seni „kuri“ kandus üle temale.Uuele planeedile Pluutole, mis ristiti allilma jumala auks, omandati ühtlasi eelkäijate negatiivsed omadused. Mõistetavalt, hiljem hakkasid astroloogid aru saama, et Uraan, Neptuun ja Pluuto omavad ka positiivseid ilminguid nagu iga teinegi lähim planeet.

Kuid esmamulje, nagu teada, on kõige tugevam ja sellepärast kõrgemate planeetide väljenduses astroloogid ikkagi ootavad esmajärjekorras midagi halba.
Nüüd on astronoomid avastanud Päikese süsteemi piirimail terve kaugete objektide vöö. Ja astroloogide ette on kerkinud küsimus: kas tõesti kõik need sajad ja tuhanded väikeplaneedid on seotud surma ja hävinguga ja kannavad ühist astroloogilist funktsiooni või on iga üksik objekt induviduaalsete omaduste ja printsiipidega.

Esialgsed uuringud ja vaatlused on näidanud, et kogu vöös võib olla selliseid TNO esindajaid, mis esindavad tõesti kurjuse kehastust. Näiteks seni uuritud horoskoopides pole leitud positiivset asteroididel 1996TO66, 1996TL66, milledele ei ole seni nimesidki pandud.QB1-le on pakutud Titan või Smiley nimetust. TO66-le Tifon ja TL66-le Tartar. Võimalik, et nende orbiidi suure kalde tõttu ekliptika suhtes on neid peetud seni ainult negatiivsuse kandjateks. Asteroidil 1996TO66 (nr.19308) on orbiidi kalle 27,4 kraadi. Suurema orbiidi kaldega on veel mitmeid teisi cubewanosid, milledel veel puudub nimi, on ainult kataloogi number.Asteroidil 2005FY9 (136472) on orbiidi kalle 28,963 kraadi. Kuid vastukaaluks peab olema objekte, mis kehastavad positiivseid, harmoonilisi printsiipe. Ja need on tõepoolest olemas.
Eelkõige käib see asteroidide Quaoar ja Varuna kohta. Mõttele, et Kuiperi vöö objektid pakuvad postiivseid printsiipe, viis veel üks fakt. Esimesele cubewanole ( 1992QB1) pakkusid astronoomid mitteametlikult nime „Smile“- naeratus!

Vana-India mütoloogias oli jumal Varuna kõikehõlmava taeva, mis eraldas kosmost kaosest ja kaitses inimesi kurjuse alge eest. Muidugi, kui Kõrgema seaduse kaitsja, oli Varuna range, kuid seejuures üdini õiglane.
Quaoar sai samuti nime, mis kaugel süngusest. Indiaanlaste mütoloogias on ta kõrgeim jõud, mis maailma lõi. Läbi loova tantsu ja laulu loob Quaoar taeva ja maa ning seejärel kõik kolm koos loovad päikese kui jumala ja tantsivad, laulavad koos, luues järgmise jumala.
Siin võiks mainida ka seda, et astronoomiliste uuringute järgi on päikesesüsteemi ääremaadel asuvad jäised kehad suured jäänukid, milledest iidsetel aegadel moodustusid süsteemi planeedid. See on algmaterjal, millest formeerusid süsteemi planeedid.

Seepärast on seaduspärane, et Varuna ja Quaoar on nimtatud nende jumaluste auks, kes lõid maailma eraldades kosmose kaosest. Deucalion oli kreeka mütoloogias inimkonna esiisa, kes tegi kõik inimesed kivist. Kreeka mütoloogia järgi sündis Kaosest Gaia – Suur Emake Maa. Ta ei olnud mitte ainult kõige ema ning laste toitja, vaid ka surmajumalanna, kes sarnaselt maaga kutsub oma lapsed enda juurde tagasi. Samuti on kaosest sündinud Nyx (öö), Erebos (pime põhjatus) ja Eros (armastus). Selline sümboolne rida saab ka edaspidi järgimist. Rahvusvahelise Astronoomide Liidu erikomitee on vastu võtnud otsuse, et tulevikus avastatavad objektid, mis liiguvad Neptuuni orbiidi taga stabiilsetel orbiitidel, saavad omale nimed mütoloogiast, mis seotud loomise ideedest.

Kui paradoksaalne ka see ei paista, siis just astronoomidelt saavad tulevikus kauged taevakehad nimed, mis tabavalt märgivad ära astroloogilise tähenduse.
Kokkuvõttes me saame järgmise pildi. Kõik meie eluruum, mis astroloogiliselt sümboliseerib päikesesüsteemi, rullub lahti kahe pooluse, kahe impulsi vahel. Ühest küljest Päike, kui süsteemi keskus ja teisest küljest cubewanod, kui süsteemi äärealade planeedid. Cubewanod sümboliseerivad jumalikku impulssi, maailma loojat, kes eraldas kosmose kaosest. Päike sümboliseerib meie „mina“, mis püüdleb jumalikkuse poole ja selles alges vastastikuste püüdluste poole eksisteeribki meie maailm.
Järgmises artiklis tuleb esimesena lähemalt vaatluse alla varem avaldatud artikli Quaoar parandatud ja täiendatud variant.

Koostatud interneti info ja tõlgitud raamatu D.Kutalev „Astrologia novõh planet“ põhjal

Kommentaare ei ole: