teisipäev, 14. september 2010

Haumea ja tuumakatastroofid - 2

Teine osa Haumea ja tuumakatastroofid, millega ka lõppeb seekord Haumea tutvustamise.

26.04.1986 – maailma rängim tuumakatastroof – Tshernobõl, mis muutis maailma suhet tuumaenergiaga. Tshernobõli esimene reaktor lasti käiku 1977. aastal ja elektrijaam suurenes nelja reaktorini, mis kokku andsid 3,2 gigavatti energiat. Siis aprillis toimus neljandas reaktoris katastroofiline plahvatus. Toimus see iroonilisel kombel reaktori varuelektrisüsteemide katsetuste ajal. Vigade tulemusena, mida tegi ebapiisavat väljaõpet saanud personal, tekkis kriitiline ülekuumenemine ja hiiglasuur aurupurse lõi pealt reaktori terasest ja betoonist kaane, lüües hoone katusesse augu. Elektrijaam süttis põlema ja atmosfääri paiskus hiiglasuur hulk radioaktiivseid osakesi, mida oli kokku 300-400 korda rohkem kui Hiroshima ja Nagasaki aatomipommi plahvatuse korral. Kiirgust eraldus kokku 10 päeva ja radioaktiivne pilv levis üle Põhja-Euroopa – ehkki suurem osa atmosfääri sattunud kiirgusest oli koondunud Valgevene, Ukraina ja Lõuna-Venemaa kohale.

Kohe saab surma 32 inimest ning pärast seda sureb hinnangute kohaselt 2500 inimest kiiritusega seotud haigustesse. Üle 200 000 inimese Tshernobõli piirkonnast evakueeriti ja asustati ümber.

Küündimatu reageerimine.
Valitsus saatis sinna jalamaid katastroofirühmad, kuid ei informeerinud enamikke neist kiiritusega seotud ohtudest ega andnud neile piisavalt turvavarustust ja kaitseriietust. Suur hulk suri hiljem kiiritusega seotud haigustesse. Suurim maailmas toimunud tehnogeene katastroof oli algusest saati ümbritsetud valede ja hämamisega. Näiteks kui Kiievis ulatus radiatsioon ulatus 50-lt mikroröntgenilt 300-ni tunnis, ei tehtud midagi, ainult arutleti kas anda rahvale jooditablette või see kutsub esile paanika.

Miks ikkagi päriselt reaktor plahvatas on senini tegelikult ebaselge. Valedega oli ka pikitud valitsuse ülevaade rahvusvahelisele tuumaohutuse konverentsile sama aasta augustis. Sellel Viinis toimunud konverentsil veeretati kogu süü personali kaela. Esitas selle ettekande akadeemik Valeri Legasov. Paradoks on selles, et delegatsiooni juht Valentin Legasov oli väga kõrge moraali ja kõlbelisusega inimene, maailmanimega teadlane ja laitmatu reputatsiooniga. Teada on, et akadeemik lõpetas oma elu Tshernobõli teisel aastapäeval enesetapuga.

Ligipääsu puudumine usaldusväärsetele meditsiinilistele andmetele tähendas, et Tshernobõli tekitatud pikaajaliste tervisekahjustuste hindamine on raske ja siiski on kõige rohkem kiiritusest mõjutatud aladel selgelt tõusnud teatud tüüpi vähihaiguste esinemissagedus.
Maailma üldsuse survel andis Nõukogude valitsus alles 1989 aastal järgi ja lubas välismaistel teadlastel hakata katastroofi tagajärjel tekkinud haigusnähtuste uurimist.

Praeguseks on selge, et Tshernobõli piirkond raadiusega 30 km on igavesti elutegevuseks kasutuskõlbmatu. 2005.a avaldatud raporti kohaselt võib õnnetuse ohvrite arvuks lugeda 4000 – kaasa arvatud paljud pikaajalistesse haigustesse surnud. Tegelik arv võib siiski märksa suurem olla
Selle kõige rängima õnnetuses võib välja tuua väga palju taevaseid seise ja nad paljuski ilusasti sümboliseerivad antud seise kuid piirduks ikkagi peamistega

Haumeal kvad. Uraaniga, siit see ootamatus ja ettearvamatus
Makemakel kvad. Veenusega, trig. Põhjasõlmega
TL 66 konj. Erise ja Hel, kvad. Marsiga
Pandoral oposit. Requimiga

Pest (kasutan kui “pahim või kõige kehvem” sümbolina) oposit. Merkuuriga, võimud ei teatanud mitte kohe maailmale toimunust ja püüdsid seda varjata , väga täpne trig. Chironiga. Seda viimast aspekti loen karmiks õppetunni näitajaks inimkonnale. Kentaur Chiron on kogu inimkonna õpetaja sümbol olnud. Ta on võti kõrgemate planeetide juurde. Väga võimas ja oluline on Päikese konj. Chaose, Damoclese, Pholuse, Sedna ja Moiraga Sõnnis!, mis pealegi oposit. Pluutoga. Kas pole võimas seis!? Mitte vähem oluliseks pean ka Uraani oposit. Varunaga ja täpset Quaoari kvink. Varunaga. Kui juba niipalju võimsaid ja kurjakuulutavaid aspekte, siis sellele lisaks veel Luciferi väga täpne kvink. Lilithiga (asteroid, mitte Kuu fikt. punkt)

Delfis jaanuaris 2009 ilmunud uudis.
Ukraina ülemraada kinnitas avariis plahvatanud Tsernobõli tuumaelektrijaama lõpliku sulgemisprogrammi, mille kohaselt jaam likvideeritakse aastaks 2065.
Eksperdid eeldavad, et jaama sulgemisprogrammi tulemusena objekt „Ukrõtije“ (varje), millega tähistatakse avarii tõttu õhkulennanud neljandat energiablokki, muutub ökoloogiliselt ohutuks, teatab infoagentuur Interfax.

Programmi esimesel etapil aastail 2010-2013 tühjendatakse elektrijaam tuumakütusest, mis viiakse üle vastav konserveerimine ning kuni 2045. aastani oodatakse radioaktiivsuse taseme langemist. Lõpuks, viimases faasis, mis leiab ekspertide sõnul aset aastail 2045-2065, jaama rajatised likvideeritakse ja koht puhastatakse. Nagu elu on näidanud (plaanid lükkuvad edasi) ei pruugi see aastatel 2010-13 tuumakütuse tühjendamine mitte siis alata ja võiv vabalt teoks saada siis, kui just Uraanil on opositsioon Haumeaga. Ja see vastasseis on aastetel 2015-16.Teades aga Haumea osa tuumaenergia asjades võib eeldada, et kõik ei pruugi siis minna plaanipäraselt. Või siis vastupidi, just siis hakatakse kütust tühjendama. Aastal 2016 on USA-l kavas käiku anda ka mõned uued tuumajaamad. See vastasseis võib tähendada siis uute jaamade avamist.

7.04.1989 – Norra meres hukkus aatomallveelaev „Komsomolets“. Laeva pardal toimus avarii 1700 meetri sügavusel ja 180 km kaugusel Karusaarest edelasse. Avarii põhjuseks oli tulekahju. 69-st meeskonna liikmest hukkus 42, neist 10 hukkusid otseselt tulekahju tagajärjel. Ülejäänutele sai saatuslikuks jäises vees olemine.

Haumeal täpne konj. Pandoraga Neitsis
Makemakel kvad. Jupiteriga, trig. Uraaniga, väga täpne kvink. Damoclesega
TL 66 konj. Päike-Merkuur-Veenus Jääras. See on juhtumi vast kõige tugevam ja suurima mõjuga aspekt. Sellele aitasid kaasa veel „mereõgijatest“ Charybdise kvadratuur Haume ja Pandoraga ning opositsioon Varunaga. Pinges on Pluuto opositsiooniga Chaosele. Damoclesel konjunktsioon Gravesiga ja see ühendus trigoonis Russiaga

12.08.2000 – Barentsi meres hukkus tuumaallveelaev „Kursk“, hukkusid kõik 118 meeskonnaliiget. Allveelaeval toimus kaks tugevat plahvatust, mis saidki saatuslikuks
Haumea osakaal tuumaallveelaeva hukus pole nii suur kui aatomienergia arengus, kuid osaleb siingi. Eks ka sellepärast, et avariides on põhjused mitte aatomreaktor ise vaid muud tegurid. Et hirmus õnnetus oli probleemiks ka valitsusele, mis minu mäletamist mööda vana harjumuspärase esimese eitamisega ja hiljem hämamisega algas, seda sümboliseerib Päikese ja Moskva trigoon. Võimasaim aspekt on aga Marsi konjunktsioon asteroid Kurskiga Lõvis! Kui Venemaa sümbolina kasutada Medvedjevit, siis sellel on täpne kvadratuur Moiraga, opositsioon Haumeaga, kuid trigoon Kurskiga.

Merekoletisest on Leviathanil konjunktsioon Jupiteri ja Reasoneriga (põhjus) Kaksikutes. Märg haud Graves kvadratuuris Päikese ja Uraaniga. Põhjasõlmel konjunktsioon Luciferiga Vähis. Seda nimekirja saab veel mitmete teistega jätkata
Haumeal poolsekst. Russiaga, trig. Jupiteriga
Makemakel konj. Scyllaga Neitsis
TO 66 väga täpne trig. Ixioniga
Saturnil konj. Chaosega Kaksikutes

Lõpetuseks
Nagu märgata võis on Haumeal pea alati ühendus kas Pluutoga või mõne muu planeediga ning sealjuures ka opositsioon TL66-ga, kui toimub mingi aatomenergiaga seotud sündmus. Näidete pikk loetelu peaks piisavalt seda tõestama. On selleks siis pommi lõhkamine, avarii tuumajaamas või uue jaama avamisel. Siit võib juba üsna kindlalt järeldada, et Haumea on alati seotud tuumaasjadega, samuti relvastuse ja aatomi uuringutega. Iseasi on lähemalt uurida, kuidas Haumea on „käitunud“ varasematel aegadel kui ta oli aspekteeritud Pluuto ja nimetutega?

Aastatel 1730-1735 olid Kaaludes koos Pluuto, Haumea ja Makemake. Paar näidet, mis neil aegadel ajaloost on teada. 1730 oli Rokokoo kõrgaeg Euroopa kunstis ja arhitektuuris. 1732 kehtestati Preisimaal kohustuslik sõjaväeteenistus. 1733 Vitus Beringi suur ekspeditsioon uurimaks Siberi põhjapoolseid rannikualasid. Veelgi varem oli Haumeal ühendus Pluutoga aastatel 1513-1516 Amburi lõpukraadides. Makemake oli neil aastatel Kaljukitse viienda kraadi kandis.
Samuti on Haumel huvi Uraani vastu. Kohe, kui moodustub nende vahel aspekt, toimub mingi sellealane sündmus, mis mahub aatomenergeetika valdkonda, avarii või relvastuse ning aatomi uuringutega.

Haumea – see on puhas dünaamika, edasiliikumine, info saamine, üleminek uuele tasandile, millegi selgumine. Haume ühendus Musta Kuuga on seotud saladuste ja teiste inimeste vaimuga.
Veel saab öelda, et Haumea on seotud transformatsiooniga (nagu Pluutogi) ehk siis ka pühitsemisega. Sealjuures teatud tasandis suudetakse tajuda, kontrollida ja valitseda ning luua omal moel ja viisil ELU.

Kommentaare ei ole: