neljapäev, 17. aprill 2008

Eris - 2 osa


……Aga inimarengu mudel on lühidalt järgmine: Kõik algab mõistagi Päikesest ja areng toimub mööda planeete sedamööda, kuidas nad Päikesest kaugenevad. Iga planeet võtab ideaalis enda alla umbes 7 eluaastat. Järgmist arengutasandit ei ole võimalik läbida, kui eelmine veel lõpetamata on. Päike on erand. Tema sümboliseerib vaid sündi ehk nähtavaks saamist.

Kuid Kuu "valitseb" juba 7 aastat. Kuu perioodil õpib inimene sööma ja rääkima ning on ema pideva mõju all. Suurem osa elust möödub kodus. Merkuur valitseb aastaid 7-14 ja seal toimub intellekti areng, õpitakse lugema ja kirjutama ning minnakse kooli. Õpitakse suhtlema, tekivad tuttavad. Elu ei möödu enam kodus. Veenus valitseb aastatel 14-21 ning sel perioodil leiavad aset esimesed armumised, kujuneb välja partnerlusest arusaamine ja suhe rahasse. Teenitakse esimene oma raha. Puberteet. Arenevad välja sootunnnused.


Marss valitseb 21-28 ja siin saab inimene iseseisvaks. Kujuneb välja tema ego ja tahtejõud. Ka tema keha areneb lõplikult välja ning sportlased saavutavad tippvormi. Inimene leiab oma koha elus ja üritab ennast kehtestada.

Paraku enamik inimkonnast siin ka oma arengu lõpetab. Jupiter valitseb aastaid 28 -35 ning siin kujuneb välja tema maailmavaade ja ühiskondlik positsioon. Areneb silmaring. Siin peaks inimene lisaks materiaalsele haridusele saama ka vaimse hariduse, kuid nagu öeldud -- enamik jääbki eelmisele tasandile pidama ega tea vaimsest elust midagi.


Saturn valitseb 35-42 ning siin kindlustatakse see, mis Jupiteri tasand tõi. Kui inimene saavutas Jupiteri tasandil mingi positsiooni ühiskonnas, siis nüüd saavad need vähesed, kes Saturnini jõudsid, oma ala tippudeks ühiskonnas. Siin on veelgi vähem inimesi kui Jupiteri tasandil, rääkimata Marsist. Siin tasandil toimub olulise eraldamine ebaolulisest. Midagi ülearust ei tehta. Aeg on kallis. Kui inimene valis Jupiteri tasandil olles vaimse tee, siis tõeliselt Saturni tasandile jõudes loobub ta kõigest, mis ei ole hädavajalik elutegevuseks ja vaimseks arenguks. See on eraku periood. Askeetluse periood. Siin tasandil on väga ranged reeglid. Ilma nendeta seda tasandit ei läbi.
Vähesed jõuavad edasi Uraani tasandile, mis valitseb aastatel 42-49. Siin vabaneb inimene reeglite järgimisest. Ta on vaba, õnnelik ja sõbralik ning teistele tundub ta veider. Ta on originaalne ning sõltumatu, selgelt väljendunud isikupäraga isiksus. Sel tasandil säilib veel aktiivsus ja huvi ühiskonna vastu. Ega Uraan ju naljapärast 11 maja ei valitse, kuhu kuuluvad klubid, ühingud, parteid jne. Netpuuni tasandil aga muutub inimene passiivseks. Ta on asotsiaal kas heas või halvas mõttes. Kui ta ei valinud vaimset teed, siis sööb ta prügikastist ning ta kannab endaga kaasas parasiite. Kui ta aga valis vaimse tee, siis on ta juba pühak, kes on ühiskonna jaoks kasutu. Ta lihtsalt mõtleb juba teistmoodi ega suuda haakuda selle maise ühiskonnaga. Ka see on eraldatuse periood. Siin on hästi näha Neptuuni ja Saturni mõningane sarnasus. Veedad kirjeldavad Jumala teadvustamise kolme järjestikust astet -- brahman, paramatma, jabhagavan.


Mina saan aru nii, et siin teadvustab inimene brahmani aspekti. Brahman on ebaisikuline Jumala aspekt ja sobib hästi Neptuuni ebamäärasusega. Siin tasandil on Jumal inimese jaoks kõikjal viibiv, kellel pole konkreetset kuju. Jumala isiksuslikku aspekti ja ebaisiksuslikku aspekti võrreldakse Päikese erinevate aspektidega. Päike on küll taevakeha aga kui päikesekiired tulevad meie tuppa, siis me ütleme, et Päike tuli meile tuppa. Taevakeha on aga siiski omal kohal, mitte meie toas. Samamoodi on Jumal kõikjal kohalolev oma ebaisikulise aspekti näol.


Brahmani teadvustamisega kaasneb hirmu kadumine. Inimene teadvustab, et ta on igavene, ning vaid keha on surelik. Seega ei kardata midagi, sest midagi hullu ei saa ju temaga juhtuda. Ta on igavene. Siin tasandil võidakse saada "Jumalaga üheks". Kristluses vastab sellele tasandile püha vaim. Kuid"Jumalaga üheks" saamine on madal eesmärk. On võimalik veelgi edasi minna ja selleks tuleb sellest ühesusest jällegi loobuda. Allpool selgitan, miks. Siia tasandile on võimalik jõuda "jnana" ehk filosofeerimise läbi. Muidugi ei mõelda siin "tugitoolifilosoofiat". Mõeldud on järjekindlat tööd pühakirjadega ja nende üle mõtisklemist, arutlemist. Huvitav on see, et "liladest" mõeldes, on nad alati mulle seostunud Neptuuni printsiibiga. Ja nüüd ma mõistan, miks. Kui inimene otsustab edasi areneda ja ei pea Jumala impersonaalset aspekti ehk nirvaanat, brahmajyotit lõplikuks tõeks, siis just siin tasandil hakkabki ta "nägema" lilasid. Lila tähendab tõlkes mäng ja selle sõnaga tähistatakse Jumala tegevusi. Kõik mis Jumal teeb on mäng. Miski ei ole tema jaoks rasketöö. Kas pole sobiv nimetus? Ka materiaalse maailma loomine on üks tema mängudest. Igaüks meist mängib Jumalaga omi mänge ja siin tasandil hakkabki inimene mingil määral nägema seda, mis siis ikkagi vaimses maailmas toimub. Öeldakse, et ta "näeb" lilasid. Näeb seda, mis parajasti vaimsel tasandil toimub. Siinkohal saab ka selgeks miks ta siinse maailma vastu huvi kaotab ja passiivseks muutub. See inimene viibib pidevas meditatsioonis ega tule sealt hea meelega välja. Sisuliselt viibib ta korraga kahes maailmas ja see ongi Neptuuni põhiprintsiip -- üks maailm teise maailma sees. Pange tähele, et Neptuun on veel ühe asja poolest Saturniga sarnane -- mõlemal tasandil on reeglid. Saturni peal on ranged reeglid ja piirangud, Uraanil on nendest vabanemine ja seda vaid selleks, et jõuda uute reegliteni. Materiaalse maailma reeglitest tuleb Uraani tasandil vabaneda, et Neptuuni tasandil vaimse maailma reegliteni jõuda. Ei saa ju vaimses maailmas materiaalse maailma reeglite järgi edasi toimida.


Edasi räägivad veedad nii, et kui brahmani tasand on teadvustatud siis võib inimene jõuda"paramatma" tasandi teadvustamiseni. Paramatma tähendab tõlkes "ülihing". Atma on "hing". Param on "kõrgeim". Kuid lugematute elusolendite ehk hingede kõrval eksisteerib üks ja ainus ülihing, kes saadab hinge tema rännakutel. Öeldakse, et ta on iga elusolendi südameshinge kõrval. Samuti viibib ta igas aatomis. Ehkki ta on igas aatomis, on ta ikkagi üks. See on tema müstiline omadus. Tema on see, kes seob kõiki aatomeid, tema on tuumajõud ja tema on see põhjus, miks iga aatom omab infot iga teise aatomi kohta universumis. Tema on alkeemia saladus ja toimemehhanism. Siia tasandile jõudmiseks paljast raamatute lugemisest ja filosofeerimisest ei piisa. Siia tasandile jõuavad ainult joogid, kes tegelevad sisevaatlusega. Vaatlevad niikaua, kuni näevad paramatmat oma südames ehk teadvustavad selle. Ja see ei ole kerge. Veedades öeldakse sedagi, et alles siin tasandil saavutab inimene müstilised võimed. Just nii see peabki olema, sest tal on ju kontakt iga viimasegi aatomiga. Ta saab haarata asju igast maailma paigast ning ilmuda ise igas maailma paigas või siis müstiliselt kaduda kinnisest ruumist või jalutada vee peal. See kõik käib paramatma kaudu. Kui side paramatmaga on olemas, siis teab inimene kõike, sest paramatma teab kõike kuna viibib igas aatomis. Mis võiks talle teadmata olla? Kuna tal on side iga aatomiga, siis kontrollib ta materiaalse maailma seadusi. Kui ta jalge all on parajasti vee aatomid, siis tema soovi korral võivad need võtta sellise oleku, et suudavad teda kanda. Kristluses vastab sellele tasandile pühast vaimust kõrgemal asuv "poeg". Jeesus pidi olema vähemalt sellel tasandil. Mõistagi allub ju kõik eelmises lõigus kirjeldatu selgelt Pluutole.


Müstilised võimed, aatom, jooga -- see kõik on ju Pluuto printsiip. Kuid vaatamata sellele erakordselt kõrgele tasandile, kuhu jõuavad vaid üksikud inimkonna hulgast, on ka sellelt tasandilt võimalik alla langeda. Ainus tasand, kust enam ei langeta on viimane tasand. Igalt eelnevalt tasandilt on aga võimalik alla langeda. Need on siis langenud joogid, kes on Pluuto tasandilt langenud Neptuuni peale ja suitsetavad mingit piipu... Aga Pluuto tasandilt langetakse seeläbi, et kui jõutakse Paramatmani, siis võidakse ennast sellega segi ajada. Joogi näeb enda südames Jumalat ja ta võib teha vale järelduse, et ahah, selline ma siis olengi! Ühesõna siin võidakse hakata ennast Jumalaks pidama, sest müstilised võimed on ju käes. Sellel tasandil isik võib isegi luua oma planeedi rääkimata muudest trikkidest. Asi siis ennast Loojaks pidada! Kuid müstilised võimed ei ole kriteerium, mille alusel kedagi Jumalaks pidada. Müstilised võimed võib saavutada igaüks meist kui me vaid viitsiks areneda ja usuks selle võimalikkusesse. Seega ei ole müstilised võimad veel Jumalaks olemise tunnus. Minu arusaamist mööda on Sai Baba viibinud sellel tasandil ja siis sealt langenud. Pidas ju temagi ennast Jumalaks. Arvan, et nüüd ta on sellest veast aru saanud, aga ei viitsi lihtsalt enam rollist välja tulla. Müstilised võimed on ta kaotanud ja nagu tähelepanelik videovõtete analüüs näitab, teeb ta nüüd vaid mustkunsti.Siiani oli Pluuto viimane planeet ja tundus, et kõik klapib. Pluuto valitseb ju ka surma ja sünni üle ja kõik justkui klapiks kui planeetide rida lõpeks Pluutoga ehk surmaga. Kuhu sa ikka veel arened peale surma. Peale surma tuleb ju uus sünd ja kõik hakkab algusest peale. Jälle uus Päike ehk sünd ja oled jälle tähelepanu keskpunktis ning sugulased liiguvad ümber sinu ringiratast ja siis Kuu jne. Kuid veedad kirjeldavad peale Neptuunile vastavat brahmani tasandit ja Pluutole vastavat paramatma tasandit veel üht tasandit, mille nimeks on "bhagavan" ja mis vastab kristluses "ISA" aspektile. Isa on mõistagi isik, mitte ebaisikuline substants. Seda tasandit kirjeldatakse nii, et inimene teadvustab Jumala isiksuslikul kujul ning sealt tasandilt ei ole enam võimalik langeda. Sinna tasandile ei jõuta ei filosoofia ega jooga abil. Sinna viib vaid armastus. Ja on ju selge, et armastada saab vaid teist isikut. Absurdne on rääkida millegi ebaisikulise armastamisest. Miski ebaisikuline nähtus võib parimal juhul meeldida aga armastada seda ei saa. "Love requires two!" Armastamine eeldab kahte. Armastuse planeet Veenus on ju kahese olemusega ja valitseb TEIST maja. Nii, et siin on vaja ikka kahte isikut -- Jumalat ja tema pisikest oskest -- mitte aga üheks sulanduda. Need, kes soovivad"Jumalaga üks" olla, siia tasandini ei jõua. Siin tasandil ollakse erinevad ja isikupärased, mitte aga ebamäärased või lausa ebaisikulised nagu Neptuuni tasandil. Alles siin tasandil saabub ÕNN või pigem ÕNDSUS. Enne seda ei ole. Enne seda kaob küll hirm ja saavutatakse müstilised võimed, mis on kindlasti väga huvitav aga tõelist õnne ja rahuldust ei leita mujalt kui siit. Siin tasandil "siseneb" inimene liladesse ehk igavestesse mängudesse Jumalaga. Varem ma mainisin, et Lilad on seostunud mulle Neptuniga ja nüüd ma mõistan miks. Kui Neptuni tasandil hakkab inimene "nägema" lilasid ja elab korraga nii materiaalses kui ka vaimses maailmas (süsteem süsteemis), siis siin tasandil "siseneb" inimene liladesse ega pöördu enam kunagi tagasi materiaalsesse maailma. Vähemalt nii kirjeldavad inimese arnegut veedadja tundub, et selle uue planeedi esialgne nimi klapib selle kirjeldusega küll väga hästi.Tundub, et planeet "Lilat" võib seostada ka Päikesega, sest tegemist on ju ikkagi Jumala kõrgeima isiksusliku vormi teadvustamisega ja Päike ju sellist Jumalat filosoofilises astroloogias sümboliseeribki. Neptuuni Jumal sümboliseerib lihtsalt Jumala absoluutset olemust. Pealegi kuulub ju mängimine kah Päikese ja viienda maja alla. Nii, et mu meelest on see uus planeet natuke Neptuuni ja natuke Päikese moodi. Siin on ka võimalik vastus, miks Xena alguses nii palju furoori tekitas. Xena näitlejal Lucy Lawlessil oli Päikese ja selle planeedi ühendus. Sellest võidi teha järeldus, et see pole juhus ja et Xena ongi ainuõige nimi sellele planeedile. Mina aga väidan, et tal oli ühendus selle planeediga, kuna ta MÄNGIS Xenat. See on ju mängimise planeet.


Huvitav, et peale Pluutot ei ole võimalik enam vanemaks saada. Kui oled tavaline inimene, siis tähendab Pluuto su jaoks surma ja peale seda sa sünnid uuesti ja oled jälle laps ja asud mängima. Kui sa aga valid vaimse tee ja lähed mööda seda teed lõpuni, siis ei sünni sa peale Pluuto tasandi saavutamist enam kunagi uuesti, kuid ka sinust saab laps ja sa sisened igavestesse mängudesse. Nii kirjeldavad seda veedad ja nii on kirjas ka Piiblis. Ehkki ma ei usu, et enamik piiblijärgijaid seda kirjakohta väga sügavalt mõistaks.

Matteuse 18.1-5
Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: "Kes küll on suurim taevariigis?" Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis.….."Ma ei oska seda planeeti ühegi märgi valitsejaks panna. Ei tea, kas see ongi võimalik. Ja on väga tõenäoline, et seda ei kvalifitseeritagi planeediks. Mina kaldun igatahes hetkel nii arvama. Ja siis võib ennustada, et ka Pluuto kaotab oma planeedi staatuse. Ei tea. Samas, lilades mängivad ju lahutamatut osa lehmad ja äkki hakkabki see taevakeha siiski Sõnni valitsema. Praegu tajutava Neptuuni ja Päikese fiilinguga ei ole Sõnnil muidugi midagi pistmist. Eks näeme. Küllap ametlik nimi avab nii mõndagi. Samuti võiks ennustada, et kuna igal elusolendil on Jumalaga oma "Lila", siis võib selliseid Lila taolisi taevakehi olla seal hulgim. Lila lihtsalt "avab" uue kategooria nagu Chiron omal ajal Kentauride kategooria avas. Ja Lila seos Chironiga on suur. Ilma Chironita ei saa Lilani jõuda. Chiron on võti sellel teel. Aga see on juba väga sügav teema ja ma ei ole eriti valmis seda käsitlema.


Aga uurige Chironi avastamise horoskoopi. Lila ja Pluuto on seal opositsioonis, ühenduses Kuu sõlmedega ja IC-MC teljega. Siit tuleb välja vastandumine Pluutole. Kas ikkagi Sõnni valitseja? Veenuse märgi uus valitseja? Ega jah, ilma Veenuse printsiibi -- armastuseta ju liladeni ei jõua. Samuti meenutan, et eelmisel aastal hõikasin siin listis maha, et üks asteroid sai endale nimeks Bhagwat. See on ju seesama sanskritikeelne sõna "bhagavan". Lihtsalt see on käändesse pandud. Nii nagu raamatus "Bhagavad Gita". Nüüd ehk mõistate, miks ma selle asteroidi peale nõnda rõõmustasin. See on ju filosoofilises astroloogias äärmiselt oluline detail. Ja uurige kõikide nende uute kehade avastamise horoskoope ja pange kõik need kehad kõikidele kaartidele peale, siis alles näete seoseid! Julgen ennustada, et ka veel nimetu asterodi TL 66 mängib selles filosoofias olulist rolli. Eks näis, mis ta nimeks saab. Siis selgub nii mõndagi. Oluline on ka asteroid Krishnan, sest veedades kasutatakse sõnu "Lila" ja "Krishnalila" sünonüümidena. Krishna tähendab ju tõlkes "kõikikütkestav" ja loomulikult saab sellise nimega nimetada ainult Jumalat. Keegi teine ei kütkesta kõiki. Ja kellegi teisega ei viitsi ka terve igaviku mängida. :)

järgneb

1 kommentaar:

Kaia ütles ...

Aitäh, väga selgelt ja mõtlemapanevalt kirjutatud artikkel. Terviklik ja ilus.
Erise olemusele on raske pihta saada. Tundub nagu astroloogidel on mingi nägemus, aga millegipärast ei ole keegi selgelt välja öelnud. Nagu üks suur saladus.