pühapäev, 2. detsember 2018

Neptuun - Uraani tsüklid religioonisEnne 1. aastatuhandet eKr oli Euraasias religioosse mõtlemise peamiseks vormiks polüteism, kus iga kogukond kummardas omi jumalusi. Vanaaja suurriikide tekkides kujunesid välja ka peamised usundid, mida iseloomustasid kindlad põhimõtted ja püüdlus kõikehõlmavusele, ning need suured usundid tõrjusid rohked kohalikud usutavad kõrvale. Samal ajal säilis mujal palju usutunnistusi, millest iialgi ei kujunenud maailmausundit. Kõik suured maailmausundid on pärit Euraasiast ning kolm neist judaism, kristlus ja islam – tekkisid koguni ühes ja samas väikeses piirkonnas. Enamgi veel, nad kas loodi või korraldati põhjalikult ümber peaaegu ühel ajal – nii hinduismi, budismi, judaismi, konfutsianismi kui ka taoismi rajajad või olulisemad prohvetid elasid kõik 6. sajandil eKr.

Kui Uraan-Pluuto tsükliga kaasnes riikide teke ja langus, dünastiate sünd ja häving, siis Uraan-Neptuun tsükkel kannab endas tugevasti religiooset, usulist fooni. Lisaks religioossele tähistab tsükkel ka suhet kapitali, konservatiivset võimu, majandusliku ja poliitilise süsteemi väljakujunemist.

Alljärgnevalt toongi ära ainult usu ja religiooniga seotud muutused ning olulisemad sündmused. Ajaloos ei ole kindlaid piire, on protsessid ja Neptuun on üks osaline nendes protsessides.

Neptuun on otseselt seotud uute religioosete uskude tekkimises. Seda läbi tema ja Uraani ühenduste kaudu, mis korduvad iga 172. aasta tagant. Ühendust nimetatakse Ajastu vaimu tsükli alguseks. Tsükkel on huvitav selle poolest, et pärast 21 omavahelist konjunktsiooni 3600 aasta jooksul, toimub nende ühendus ligikaudu samas sodiaagi kraadis, pluss-miinus 6 kraadi esimese ühenduse seeria algusest. Kui seda pikka tsüklit jagada kuueks alamperioodiks, siis saame 600 aastat. On täheldatud, et siis iga 600. aasta järel tekib uus religioon, paneb sellele aluse. Kuuesajal on omakorda vastasfaas ehk opositsioon. Peamised daatumid selle illustreerimiseks oleksid:


575.a. e.ma. tegutses Buddha, kes loobus ülikuelust, et askeetluse ja heade elukommete abil saavutada valgustus. Dzainismi rajaja Mahavira tegevusperiood; kreeka filosoofi Pythagorase õpetused; tegutsesid hiina filosoofid Laozi ja Confucius.
25.a m.a.j. (opositsioon) Jeesuse missioon ja tema ristilöömine
624.a Muhamedi põgenemine Mekast 622. aastal, tekkis islamiusk


1222.a (opositsioon) katoliku Püha Franciskaani ja Dominikaani ordude tekkimine; zen-budismi tutvustamine Jaapanis; püha Foma tegevus
1821.a. Sündisid bahazismi tulevased rajajad, tegutsema asus Josef Smith (mormoonid): sündis Mary Baker Eddy (kristlik teadus); sündisid Toro ja Whitman (ameerika transcentralism).

2420.a (opositsioon) siis peaks tekkima uus religioone suund?
Üldiselt loetakse tähtsaks üheksat planetaarset tsüklit. Nendeks on:

Neptuun-Pluuto, 492 aastat
Uraan-Neptuun, 172 aastat
Uraan Pluuto, 127 aastat
Saturn-Uraan, 45 aastat
Saturn-Neptuun, 36 aastat
Saturn-Pluuto, 33 aastat
Jupiter-Saturn, 20 aastat
Jupiter-Uraan, 14 aastat
Jupiter-Neptuun, 13 aastat
Jupiter-Pluuto, 12 aastat

Meie siis vaatame lähemalt Uraan- Neptuun tsükliga kaasnenud ajaloolisi religioosseid ja usulisi sündmusi Euroopas.

järgneb....

Kommentaare ei ole: