esmaspäev, 10. detsember 2018

Neptuun - Uraani tsüklid religioonis - 2


Meie ajaarvamise esimene Uraan-Neptuuni ühendus toimus aastatel 110-111 seda 21-22 kraadi Vähis. Umbes sel ajal või natuke varem sai Aleksandriast kristliku õpetuse keskus ja esimeste piiskoppide residents. Umbes aastal 150 hakkab kristlus levima lääne poole Numiidia ja Mauretaania provintsidesse. Aastal 202 Rooma keisririigis avaldatakse kristlusevastane seadus.Aastal 222 kristlusevastane ülestõus Roomas. 257 aasta, antakse välja edikt, mis keelab kristliku jumalateenistuse.

281-282 aastad, ühendus 7 kraadi Lõvis. Aastal 304 kristlaste tagakiusamine Rooma keisri Diocletianuse poolt. 313 Constantinius kuulutab Milano ediktiga välja usuvabaduse. 325. a. kevadel Constantinius kutsub kokku I Nikaia kirikukogu. See oli tähtsaim kontsiil kirikuajaloos, selle tulemusena moodustati esimene uskumiseks kohustuslik reegel, Nikaia usutunnistus.

Kontsiil kutsuti kokku, et lahendada Aleksandria kirikus tekkinud erimeelsusi Jeesuse olemuse kohta ja tema suhte kohta Jumal-Isaga. Sooviti otsustada, kas Jeesusel on sama olemus/substants (ousia) kui Jumal-Isal või sarnane. Aleksandria Alexander ja Athanasios väitsid, et Jeesus ja Jumal on oma olemuselt üks (monofüsiitlus). Nende vastane oli populaarne piiskop Areios, kes väitis, et Jeesus ei ole Jumalaga üks, vaid lihtsalt sarnase olemusega. Kirikukogu hääletas üksmeelselt Ariuse (kreekapäraselt Areios) vastu (vaid kaks olid poolt) ning pooldas Athanasiuse ja Aleksandria Alexanderi seisukohta. 

Hääletamine ei olnud õiglane, paljudel Areiose pooldajatel takistati kirikukogule jõudmist, tohutu tähtis oli ka keisri enese isiklik arvamus, kes kontsiilil samuti viibis. Constantinus andis selgelt mõista, et ei suhtu soosivalt Areiose pooldajatesse, seetõttu juba pelgalt Constantinuse soosingu võitmiseks paljud hääletasid Areiose vastu. Areiose pooldajaid siiski kirikukogu otsusega vaikima panna ei suudetud, ariaanide ketserlik liikumine oli väga elujõuline ning võimas läbi terve esimese aastatuhande.

Nikaia Kirikukogu aegne planeetide seis: Uraanil ühendus Jupiteriga Veevalajas kvadratuuris Neptuuniga Skorpionis. Pluutol trigoon Saturniga.Varuna on ka seotud religiooniga. Mais 325.aastal Varunal ühendus Veenusega Vähis ja ühendusel täpne opositsioon Quaoariga. Merkuuril kvadratuur Churchiga (kirik), Marsil ühendus Musta Kuuga Neitsis. Jupiteril ühendus Churchiga Veevalajas.Saturnil täpne ühendus Albioniga Kaksikutes.

Umbes 350.a. gootide esimene piiskop Ulfilas tõlgib Piibli oma emakeelde. 360 Konstantinoopolis toimuv kirikukogu viib Nikaia usutunnistusse sisse mõned ariaanlikud parandused. 381 Konstantinoopoli oikumeenilisel kirikukogul mõistetakse ariaanlus lõplikut hukka. Alles 381 aastat pärast Jeesuse sündi toodi kiriklikku õpetusse Püha Vaimu mõiste. Mais-juulis Varuna kvadratuuris Päikesega (juunis), Varuna sekstiilis Marsiga (mais), Varunal trigoon Musta Kuuga (mais). Neptuunil ühendus Quaoriga Kalades ja Päikesel (mais) ühendus Saturniga.

404.a. saab valmis Piibli ladinakeelne tõlge Vulgata. 22.06-17-07.431 Efesos, Maarja kui Theotokos Nestoriuse vastu + 6 kaanonit, st. alles 431 aastat pärast Jeesuse sündi kuulutati Maarja jumalaemaks.
Varunal täpne kvinkunks Chaosega, Churchil sekstiil Päikese ja Merkuuriga.  

449.a. Efesose kirikukogul võetakse vastu monofüsiitluse doktriin. Selle õpetuse järgi inimeseks kehastunud Kristusel on üksnes jumalik loomus.

8.10.-1.11.451 – Chalkedon, kristuse kaheloomuse-õpetus + 28 kaanonit, st., et alles 451 aastat pärast Jeesuse sündi otsustati, et temas oli nii inimese kui ka jumala loomus. Varunal ühendus Veenusega Ambur/Skorpion piiril. Varunal ühendus Marsiga Amburis, Päikesel ühendus Merkuuri ja Saturniga Kaaludes. Uraanil ühendus Neptuuniga Lõvis. Churchil täpne ühendus Albioniga Skorpionis.

452-453 aastad, ühendus 22-23 kraadi Lõvis.Kordub eelmise ühendus märk – Lõvi. Toimub Chalkedoni kirikikogu; ortodoksi kirik mõistab hukka monofüsiitlikud sektid ha Nestoriuse õpetused. 484 vaatamata katsetele lahendada Chalkedoni monofüsiitide ja katoliiklaste tüli, tekib Konstantinoopoli ja Rooma kirikus lõhe. Umbes aastal 500 Chlodovech võtab vastu ristiusu. Temast saab ainus ortodoksne germaani valitseja. 526 aastal sküüdi munk Dionysius Exiguus avaldab „Lihavõtte tabelid“, mille eesmärgiks on lahendada vaidlused ülestõusmispühade kuupäeva üle. Samuti teeb ta ettepanekus alustada ajaarvamist Kristuse sünnist.

5.05.-2.06.553 Konstantinoopol, Nestoriuslaste taunimine, st., et kirik asus omaenda avalikult langetatud otsuste põhjal kiriku sees teisistimõtlejaid taga kiusama. Varunal ühendus Kuu põhjasõlmedega Jääras. Popelinil (paavst) ühendus Neptuuni ja Albioniga Jääras.

597.a. paavast saadab Augustiniuse misjonile Inglismaale. Ta ristib Kenti kuninga. Algab ka anglosaksi kuningate pööramine roomakatoliku usku.

623-624 aastad, ühendus 8-9 kraadi Neitsis. 622 Muhammadi põgenemine Mediinasse. Uraanil ühendus Neptuuniga Neitsis opositsioonis Jupiteriga Kalades. Seda aega loetakse islami ajaarvamise algust.

7.11.680-16.09.681(Trullanum) – Konstantinoopol, monotheletismi taunimine, st., et alles 680 aastat pärast Jeesuse sündi sätestati jäik usk ainujumalasse. Varunal ühendus Churchi ja Kuu põhjasõlmega Jääras. Marsil täpne kvadratuur Chaosega. Neptuunil ühendus Erisega Kaljukitses.Päikesel opositsioon Churchiga Sõnnis. Church ise kvadratuuris Popeliniga Lõvis.

682.a. pööratakse Sussexi saksid ristiusku. 687.a. Wighti saar on viimane piirkond anglosakside Inglismaal, mis ristiusu vastu võtab. 692 Piiskoppide nõukogu kinnitab, et Konstantinoopoli patriarh on võrdne paavstiga. Kirikus otsustatakse läbi viia mitmed reformid, muuhulgas tahetakse anda preestritele õigus abielluda. Paavst lükkab need uuendused tagasi. 694 Hispaania Toledos käsib läänegootide kirikukogu teha kõik Hispaania juudid orjadeks ja konfiskeerida nende vara.

726.a. pilditüli ajajärk. Bütsandsi keiser Leo III keelab pühapiltide ja-kujude kummardamise (-843). Keeld kutsub esile rahva vägivaldse vastuseisu – Neptuun Jääras trigoonis Pluutoga Lõvis ja Uraanil ühendus Jupiteriga Amburis. Pärast seda kui paavst on pildirüüstajad hukka mõistnud, lööb Italia Ida-Rooma keisririigist lahku. 731.a. paavast Gregorius III heidab pildirüüstajate poolehoidjad kirikust välja. Nüüd on Uraan Amburis  trigoonis Neptuun-Jupiter ühendusega Jäär/Sõnn piiril.

järgneb...

Kommentaare ei ole: