kolmapäev, 7. juuni 2017

Marss ja sõda - 11Eesti Vabadussõda, Narva lahing 28.11.1918.a. Marss 12 kraadi Kaljukitses opositsioonis Jupiteriga. Pluutol ühendus Hathoriga Vähis opositsioon Sekhmetiga. Vähk sümboliseerib kodu, isamaad. Asteroid Kalevala sümboliseerib meie muistset maad ja ka praegust Eestimaad. Kalevala on ühenduses Põhjasõlmega Amburis. Nende aastate suuri segadusi, sõda Euroopas, revolutsioon Venemaal, seda kõike iseloomustab Uraani-Chaose ühendus ja Saturni opositsioon sellele ühendusele. Sõda algas Kuu opositsiooniga Estoniale Jääras. 20.sajandi teist aastakümmet ilmestab märkide tasandil Ixioni ja Varuna vastasseis. Enne Vabadussõja puhkemist toimus Kuuvarjutus 24.06.1918.a 1 kraadi Kaljukitses, sama varjutus, mis Esimese Maailmasõja lõpetamisel oma osa andis. Narva lahingu alguses tegi sinna kraadi kvadratuuri asteroid Tartu Kaaludest ning Estonia Jäärast samuti kvadratuuri. Seega olid Estonia ja Tartu omavahel vastasseisus. Sõda pani proovile riigi eksisteerimise alused.Sõda lõppes Tartu rahuga 2.02.1920.a. Marss 0 kraadi Skorpionis sekstiil Veenusega Kaljukitses ja trigoon Estoniaga Vähis.  
Pluutol ühendus Kuuga ja Estoniaga Vähis. 
Hathor opositsioonis Arawniga Lõvis. 
Saturnil opositsioon Sekhmetiga Kalades. 
 Päikesel täpne ühendus Pax`ga (rahu) Veevalajas. Ja Päike on kujundi saatuse sõrm tipuplaneet, aluse teevad Pluuto Vähis ja Saturn Neitsis. Lysitrata Kaksikutes kvadratuuris Saturniga Neitsis ja opositsioonis Musta Kuuga Amburis. 22.11.1919.a. toimus Päikesevarjutus 29 kraadi Skorpionis. Sinna kraadi jõudis asteroid Tartu 2.veebruaril 1920. 

Euroopa
Hispaania kodusõda 17.07.1936 – 1.04.1939. Poliitiliselt lõhenes Hispaania juba 1930.aastate alguses. Ülemaailmne majandussurutus ainult süvendas vihavaenu vasak- ja parempoolsete rühmituste vahel. 1936.aasta juulis võeti ette fašhistlik riigipöördekatse eesmärgiga kukutada Teise vabariigi valitsus. Marss 14 kraadi Vähis ühenduses Merkuuriga ja kvinkunksis Jupiteriga Amburis ja Marsil veel trigoon Chaosega Kalades  
Päikesel ühendus Pluutoga Vähis  
Hathor ja Sekhmet mõlemad Kaksikutes, vahe 12 kraadi. Hathor opositsioonis Jupiteriga Amburis
Enne sõja puhkemist toimus 19.juunil Päikesevarjutus 27 kraadi Kaksikutes ja seda Veenuse ja Marsi ühendusel – rahu ja sõja ühendus. 4.juulil Kuuvarjutus 12 kraadi Vähis. Marss ületas selle varjutuse kraadi ja käivitas sõja.

Austria anšluss 11.-13.03.1938.a. See demonstreerib ilmekalt natsliku Saksamaa asumist annektsioonide teele. Planeetide positsioonid ja aspektid on vägagi ilmekad. Iseloomustavad täpselt toimuvat. Marss 29 kraadi Jääras ühenduses Hathoriga ja täpses  trigoonis Musta Kuuga Amburis Päikesel opositsioon Neptuuniga Neitsis 
Austria ühenduses Germaniaga Jääras            
Saturn ühduses Erisega Jääras  
Lysistrata ühenduses Musta Kuuga Ambur/Kaljukits piiril      
Neptuunil ühendus Berolinaga Neitsis 
  
Viennal ühendus Karmaga Vähis  
Damoclesel ühendus Sekhmetiga Veevalajas
Anšlussi Berolina ühenduses Saksamaa Marsiga Neitsis 
Anšlussi Saturn Saksamaa Kuul Jääras   
Anšlussi Marss Hitleri Päikesel 
Anšlussi Karma Hitleri Põhjasõlmel Vähis

Müncheni konverents 29.09.1938.a. Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia nõudsid, et Tšehhoslovakkia loovutaks Saksamaale sudeedisakslastega asustatud alad. Nii lootsid liitlased ära hoida sõja puhkemise. Sobing, mis tähendas surmaotsust Tšehhoslovakkia riigile.
Marss 13 kraadi Neitsis opositsioonis Chaosega, trigoonis Uraaniga Sõnnis 
Europal opositsioon Kuuga Amburis. 
Merkuuril ühendus Pax`ga Neitsis    
 Saturnil ühendus Varunaga Jääras     
Jupiteril ühendus Damoclesega Veevalajas
Konverentsist osavõtjate riikide ja pealinnade nimelised asteroidid järgmiselt seotud:
Brittany ühenduses Arawniga Lõvis 
Czeshoslovakia ühenduses Päikesega Kaaludes 
Berolina ühenduses Sekhmetiga Kaaludes  
London ühenduses Hathoriga Skorpionis. 
Italia ühenduses Bellonaga Amburis 

Paris ühenduses Bavariaga (München asub selles liidumaal) Amburis
Konverentis Päike opositsioonis Saksamaa Kuuga Jääras  
Konverentsi Neptuun Saksamaa Jupiteril Neitsis  
Konverentsi Must Kuu Saksamaa Veenusel Kaljukitses. 
Konverentsi Uraan Hitleri Marsil Sõnnis    
Konverentsi Pluuto kvadratuuris Hitleri Päikesega 

Tšehhimaa okupeerimine Saksamaa poolt 15.03.1939.a. Marss 26 kraadi Amburis kvadratuuris Neptuuniga Neitsis ja Päikesega Kalades.
Päikesel ühendus Lysistrataga Kalades ja opositsioon Neptuuniga Neitsis 
Marsil trigoon Arawniga Lõvis ja kvinkunks Pluutoga Vähis  
Czeshlovakia ühenduses Prahaga Skorpionis opositsioonis Hathoriga  
Jupiteril ühendus Sekhmeti ja Chaosega Kalades 
Veenusel ühendus Bellona ja Musta Kuuga Veevalajas

Molotov-Ribbentropi pakt 23.08.1939.a. Selle salalepinguga vapustasid Stalin ja Hitler maailma (ja oma alamaid, vene ja saksa rahvaid) sellega, et sõlmisid mittekallaletungipakti („monarhid lepivad omavahel kokku“). Senised surmavaenlased läksid veelgi kaugemale, tsementeerides oma sõprust sellega, et tungisid järgmisel kuul Poolasse ja jaotasid selle riigi omavahel. Samas ajendas see Suurbritanniat ja Prantsusmaad Saksamaale sõda kuulutamata ning muutis üleeuroopaliseks konflikti, mis Hitleri lootust mööda võinuks jääda kohalikuks. Kokkuvõttes, leping kõrvaldas NSV Liidu Natsi-Saksamaa võimalike vaenlaste hulgast ja andis Hitlerile vabad käed Poola vallutamiseks.
Marss 24 R Kaljukitses kvadratuuris sõlmedega Skorpion-Sõnn  Marsil veel opositsioon Pluutoga  Lõunasõlmel Sõnnis ühendus Saturniga 

Enne pakti sõlmimist 22.novembril 1938.a. Päikesevarjutus 29 kraadi Skorpionis. Sinna kraadi tegi pakti sõlmimise ajal Päike täpse kvadratuuri.                                    
Veel mitu aastat enne Pakti sõlmismist, toimus 1935.aastal Päikesevarjutus 7 kraadi Lõvis. See kraad tegi trigooni Stalini Kuuga, piltlikult öeldes toites Kuud varjutuse energiaga. Samasugune varjustus samas kraadis ja sama saarose tsükliga toimus 30.juulil 1916.a. Selle  varjutuse mõjul kaotas Stalin oma võimupositsiooni bolshevike parteis, kus jagati ajaloolisi rolle. Nüüd siis varjutuse energia abil toimus globaalne poliitiline hüperkompensatsioon. See lubas Stalinil end tunda võimutäiuse juures, hävitades 1936-1938 aastatel oma oletatavad vastased ja hiljem sõlmida Saksamaaga mittekallaletungi leping.

Kogu 20.sajandi esimese poole sõdadega käib kaasas 1890-date Neptuuni ja Pluuto ühendus Kaksikutes. Ja mitmed vähema pikkusega tsüklid.
Salakokkulepe puudusta ka Eestit rängalt. Pakti Päike asus Lõvi viimases kraadis olles EW kaardis 12 majas opositsioonis meie Päikese ja Estoniaga Kalades. Pakti Neptuun oli meie Musta Kuu ületanud. Pakti Moskva meie Estonial.

järgneb..

Kommentaare ei ole: